Скрыть
1:9
1:20
1:21
1:31
1:37
1:46
1:47
1:48
1:50
1:52
1:53
1:54
Церковнославянский (рус)
Ада́мъ, Си́ѳъ, Ено́съ,
Каина́нъ, Малелеи́лъ, Иа́редъ,
Ено́хъ, Маѳуса́лъ, Ламéхъ,
Но́е, си́мъ, Ха́мъ, Иа́феѳъ.
Сы́нове Иа́феѳовы: Гаме́ръ и Маго́гъ и Мада́й, Иова́нъ, Елиса́ и Ѳове́лъ, и Мосо́хъ и Ѳи́расъ.
Сы́нове же Гаме́ровы: Асхана́зъ и Рифа́ѳъ и Ѳоргама́.
Сы́нове же Иова́ни: Елиса́ и Ѳарси́съ, и Хетти́мъ и додани́мъ.
Сы́нове же Ха́мовы: Ху́съ и месраи́мъ, Фу́дъ и Ханаа́нъ.
Сы́нове же Ху́совы: Сава́ и Евила́, и Саваѳа́ и Регма́ и Севеѳаха́. Сы́нове же Регма́новы: Сава́ и Дада́нъ.
Ху́съ же роди́ Невро́да: се́й нача́ бы́ти исполи́нъ лове́цъ на земли́.
Месраи́мъ же роди́ лодiи́ма и Анамiи́ма, и Лавiи́ма и нефѳосеи́мы,
и фаѳеро­и́мы и патросонiи́мы, и хаслои́мы, от­ ни́хже изыдо́ша Филисти́ми, и кафѳорiи́мы.
Ханаа́нъ же роди́ Сидо́на пе́рвенца сво­его́ и Хетте́а,
и Иевусе́а и Аморре́а, и Гергесе́а
и Еве́а, и Аруке́а и Асене́а,
и Араді́а и Самаре́а и Амаѳі́а.
Сы́нове же Си́мовы: Ела́мъ и Ассу́ръ, и Арфакса́дъ и Лу́дъ и Ара́мъ. Сы́нове же Ара́мли: у́зъ и У́лъ, и геѳе́ръ и Мосо́хъ.
Арфакса́дъ же роди́ Каина́на, Каина́нъ же роди́ Салу́, Сала́ же роди́ Еве́ра.
Еве́ру же роди́стася два́ сы́на: и́мя еди́ному Фале́къ, я́ко бо дни́ его́ раздѣле́на бы́сть земля́, и и́мя бра́ту его́ Иекта́нъ.
Иекта́нъ же роди́ Елмода́да и Сале́фа, и Асермо́ѳа и Иаде́ра,
и Адора́ма и уза́ла, и де́клу
и гамаа́ла, и Авимеи́ла и са́ву,
и Уфи́ра и Евила́та и Иоа́ва: вси́ сі́и сы́нове Иекта́новы.
Сы́нове же Си́мовы: Арфакса́дъ, Каина́нъ, Сала́,
Еве́ръ, Фале́къ, Рага́въ,
Серу́хъ, Нахо́ръ, Ѳа́ра,
Авра́мъ, то́й е́сть Авраа́мъ.
Сы́нове же Авраа́мли: Исаа́къ и Исма́илъ.
Сі́и же ро́ди и́хъ: пе́рвенецъ Исма́иловъ Наваiо́ѳъ и Кида́ръ, и Навдеи́лъ и мавса́нъ,
и Масма́ и Идума́, и Массі́й и Ходда́дъ, и Ѳема́нъ
и Иету́ръ, и Нафе́съ и Кедма́: сі́и су́ть сы́нове Исма́или.
Сы́нове же Хетту́ры подло́жницы Авраа́мовы, и роди́ ему́ Зомвра́на и Иеза́на, и Мада́ла и Мадiа́ма, и Иесво́ка и суе́а. Сы́нове же Иеза́ни: Сава́ и Деда́нъ. Сы́нове же Деда́новы: Рагуи́лъ и Навдеи́лъ, и Ассурiи́мъ и Латусiи́мъ и Асоми́нъ.
Сы́нове же Мадiа́мли: гефа́ръ и Офе́ръ, и Ено́хъ и Авида́ и Елда́дъ: вси́ ті́и сы́нове Хетту́рини. Роди́ же Авраа́мъ Исаа́ка.
Сы́нове же Исаа́ковы Иса́въ и Изра́иль.
Сы́нове же Иса́вовы: Елифа́зъ и Рагуи́лъ, и Иеву́лъ и Иегло́мъ и Коре́й.
Сы́нове Елифа́зовы: Ѳема́нъ и Ома́ръ, и Софа́ръ и Гоѳа́мъ и Кене́зъ. Ѳа́мна же подло́жница Елифа́зова роди́ ему́ Амали́ка.
Сы́нове же Рагуи́левы: нахе́ѳъ и Заре́, и сомме́ и Мозе́.
Сы́нове же Сии́ровы: Лота́нъ и Сова́лъ, и Севего́нъ и Ана́, и Дисо́нъ и Аса́ръ и Рисо́нъ.
Сы́нове же Лота́ни: Хорри́ и Ема́нъ, и сестрѣ́ Лота́ня Ѳамна́.
Сы́нове же Сова́ли: Адуа́ръ и Манаа́ѳъ, и ува́лъ и саифи́ и она́нъ. Сы́нове же Севего́ни: Аiа́ и она́мъ.
Сы́нове же Ана́ни: Дисо́нъ и Еливама́, дщи́ Ана́ня, дво́е. Сы́нове же Дисо́новы: Амада́ и есева́нъ, и еѳра́нъ и Харра́нъ.
Сы́нове же Аса́ровы: Валаа́мъ и зана́нъ и илака́нъ, и сы́нове Дисо́ни: О́съ и Арра́нъ.
И сі́и ца́рiе и́хъ, и́же ца́р­ст­воваша въ земли́ Едо́мли, пре́жде не́же бы́сть ца́рь надъ сыны́ Изра́илевыми: Вала́къ сы́нъ Вео́ровъ, и и́мя гра́ду его́ Ден­нава́:
у́мре же Вала́къ, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ Иова́въ, сы́нъ За́ринъ, от­ Восо́рры.
И у́мре Иова́въ, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ Асо́мъ от­ земли́ Ѳемано́ни.
И у́мре Асо́мъ, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ Ада́дъ, сы́нъ Вара́довъ, и́же порази́ Мадiа́ма на по́ли Моа́вли: и и́мя гра́ду его́ Гетѳе́мъ.
И у́мре Ада́дъ, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ самаа́ от­ мессекка́са.
И у́мре самаа́, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ Сау́лъ от­ Роово́ѳа, и́же бли́зъ рѣки́.
У́мре же Сау́лъ, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ Валаен­но́нъ сы́нъ Ахово́ровъ.
И у́мре Валаен­но́нъ, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ Ада́дъ сы́нъ Вара́довъ, его́же гра́ду и́мя бѣ́ Фого́ръ и и́мя женѣ́ его́ Метевеи́ль, дще́рь Матраи́ѳа.
И у́мре Ада́дъ, и нача́ша бы́ти кня́зи Едо́мли: кня́зь Ѳема́нъ, кня́зь алу́а, кня́зь Иеѳа́фъ,
кня́зь Еливама́, кня́зь Ила́, кня́зь Фино́нъ,
кня́зь Кене́зъ, кня́зь Ѳема́нъ, кня́зь вамаи́лъ,
кня́зь гамеси́лъ, кня́зь Арерама́нъ. Сі́и бы́ша кня́зи Едо́мстiи.
Синодальный
Адам, Сиф, Енос,
Каинан, Малелеил, Иаред,
Енох, Мафусал, Ламех,
Ной, Сим, Хам и Иафет.
Сыновья Иафета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, [Елиса,] Фувал, Мешех и Фирас.
Сыновья Гомера: Аскеназ, Рифат и Фогарма.
Сыновья Иавана: Елиса, Фарсис, Киттим и Доданим.
Сыновья Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан.
Сыновья Хуша: Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха. Сыновья Раамы: Шева и Дедан.
Хуш родил также Нимрода: сей начал быть сильным на земле.
Мицраим родил: Лудима, Анамима, Легавима, Нафтухима,
Патрусима, Каслухима, от которого произошли Филистимляне, и Кафторима.
Ханаан родил Сидона, первенца своего, Хета,
Иевусея, Аморрея, Гергесея,
Евея, Аркея, Синея,
Арвадея, Цемарея и Хамафея.
Сыновья Сима: Елам, Ассур, Арфаксад, Луд и Арам. [Сыновья Арама:] Уц, Хул, Гефер и Мешех.
Арфаксад [родил Каинана, Каинан же] родил Салу, Сала же родил Евера.
У Евера родились два сына: имя одному Фалек, потому что во дни его разделилась земля; имя брату его Иоктан.
Иоктан родил Алмодада, Шалефа, Хацармавета, Иераха,
Гадорама, Узала, Диклу,
Евала, Авимаила, Шеву,
Офира, Хавилу и Иовава. Все эти сыновья Иоктана.
[Сыновья же] Симовы: Арфаксад, [Каинан,] Сала,
Евер, Фалек, Рагав,
Серух, Нахор, Фарра,
Аврам, он же Авраам.
Сыновья Авраама: Исаак и Измаил.
Вот родословие их: первенец Измаилов Наваиоф, за ним Кедар, Адбеел, Мивсам,
Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема,
Иетур, Нафиш и Кедма. Это сыновья Измаиловы.
Сыновья Хеттуры, наложницы Авраамовой: она родила Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Сыновья Иокшана: Шева и Дедан. [Сыновья Дедановы: Рагуил, Навдеил, Ассуриим, Астусиим и Асомин.]
Сыновья Мадиана: Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Елдага. Все эти сыновья Хеттуры.
И родил Авраам Исаака. Сыновья Исаака: Исав и Израиль.
Сыновья Исава: Елифаз, Рагуил, Иеус, Иеглом и Корей.
Сыновья Елифаза: Феман, Омар, Цефо, Гафам, Кеназ; [Фимна же, наложница Елифазова, родила ему] Амалика.
Сыновья Рагуила: Нахаф, Зерах, Шамма и Миза.
Сыновья Сеира: Лотан, Шовал, Цивеон, Ана, Дишон, Ецер и Дишан.
Сыновья Лотана: Хори и Гемам; а сестра у Лотана: Фимна.
Сыновья Шовала: Алеан, Манахаф, Евал, Шефо и Онам. Сыновья Цивеона: Аиа и Ана.
Дети Аны: Дишон [и Оливема дочь Аны]. Сыновья Дишона: Хемдан, Ешбан, Ифран и Херан.
Сыновья Ецера: Билган, Зааван и Акан. Сыновья Дишана: Уц и Аран.
Сии суть цари, царствовавшие в земле Едома, прежде нежели воцарился царь над сынами Израилевыми: Бела, сын Веора, и имя городу его – Дингава;
и умер Бела, и воцарился по нем Иовав, сын Зераха, из Восоры.
И умер Иовав, и воцарился по нем Хушам, из земли Феманитян.
И умер Хушам, и воцарился по нем Гадад, сын Бедадов, который поразил Мадианитян на поле Моава; имя городу его: Авив.
И умер Гадад, и воцарился по нем Самла, из Масреки.
И умер Самла, и воцарился по нем Саул из Реховофа, что при реке.
И умер Саул, и воцарился по нем Баал-Ханан, сын Ахбора.
И умер Баал-Ханан, и воцарился по нем Гадар; имя городу его Пау; имя жене его Мегетавеель, дочь Матреда, дочь Мезагава.
И умер Гадар. И были старейшины у Едома: старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетеф,
старейшина Оливема, старейшина Эла, старейшина Пинон,
старейшина Кеназ, старейшина Феман, старейшина Мивцар,
старейшина Магдиил, старейшина Ирам. Вот старейшины Идумейские.
Еврейский
אָדָם שֵׁת אֱנוֹשׁ׃
קֵינָן מַהֲלַלְאֵל יָרֶד׃
חֲנוֹךְ מְתוּשֶׁלַח לָמֶךְ׃
נֹחַ שֵׁם חָם וָיָפֶת׃ ס
בְּנֵי יֶפֶת, גֹּמֶר וּמָגוֹג, וּמָדַי וְיָוָן וְתֻבָל; וּמֶשֶׁךְ וְתִירָס׃ ס
וּבְנֵי גֹּמֶר; אַשְׁכֲּנַז וְדִיפַת וְתוֹגַרְמָה׃
וּבְנֵי יָוָן אֱלִישָׁה וְתַרְשִׁישָׁה; כִּתִּים וְרוֹדָנִים׃ ס
בְּנֵי חָם; כּוּשׁ וּמִצְרַיִם פּוּט וּכְנָעַן׃
וּבְנֵי כוּשׁ, סְבָא וַחֲוִילָה, וְסַבְתָּא וְרַעְמָא וְסַבְתְּכָא; וּבְנֵי רַעְמָא שְׁבָא וּדְדָן׃ ס
וְכוּשׁ יָלַד אֶת־נִמְרוֹד; הוּא הֵחֵל, לִהְיוֹת גִּבּוֹר בָּאָרֶץ׃ ס
וּמִצְרַיִם יָלַד אֶת־לוּדִיִּים (לוּדִים) וְאֶת־עֲנָמִים וְאֶת־לְהָבִים וְאֶת־נַפְתֻּחִים׃
וְאֶת־פַּתְרֻסִים וְאֶת־כַּסְלֻחִים, אֲשֶׁר יָצְאוּ מִשָּׁם פְּלִשְׁתִּים וְאֶת־כַּפְתֹּרִים׃ ס
וּכְנַעַן, יָלַד אֶת־צִידוֹן בְּכֹרוֹ וְאֶת־חֵת׃
וְאֶת־הַיְבוּסִי וְאֶת־הָאֱמֹרִי, וְאֵת הַגִּרְגָּשִׁי׃
וְאֶת־הַחִוִּי וְאֶת־הַעַרְקִי וְאֶת־הַסִּינִי׃
וְאֶת־הָאַרְוָדִי וְאֶת־הַצְּמָרִי וְאֶת־הַחֲמָתִי׃ ס
בְּנֵי שֵׁם, עֵילָם וְאַשּׁוּר, וְאַרְפַּכְשַׁד וְלוּד וַאֲרָם; וְעוּץ וְחוּל וְגֶתֶר וָמֶשֶׁךְ׃ ס
וְאַרְפַּכְשַׁד יָלַד אֶת־שָׁלַח; וְשֶׁלַח יָלַד אֶת־עֵבֶר׃
וּלְעֵבֶר יֻלַּד שְׁנֵי בָנִים; שֵׁם הָאֶחָד פֶּלֶג, כִּי בְיָמָיו נִפְלְגָה הָאָרֶץ, וְשֵׁם אָחִיו יָקְטָן׃
וְיָקְטָן יָלַד, אֶת־אַלְמוֹדָד וְאֶת־שָׁלֶף; וְאֶת־חֲצַרְמָוֶת וְאֶת־יָרַח׃
וְאֶת־הֲדוֹרָם וְאֶת־אוּזָל וְאֶת־דִּקְלָה׃
וְאֶת־עֵיבָל וְאֶת־אֲבִימָאֵל וְאֶת־שְׁבָא׃
וְאֶת־אוֹפִיר וְאֶת־חֲוִילָה וְאֶת־יוֹבָב; כָּל־אֵלֶּה בְּנֵי יָקְטָן׃ ס
שֵׁם אַרְפַּכְשַׁד שָׁלַח׃
עֵבֶר פֶּלֶג רְעוּ׃
שְׂרוּג נָחוֹר תָּרַח׃
אַבְרָם הוּא אַבְרָהָם׃ ס
בְּנֵי אַבְרָהָם, יִצְחָק וְיִשְׁמָעֵאל׃ ס
אֵלֶּה תֹּלְדוֹתָם; בְּכוֹר יִשְׁמָעֵאל נְבָיוֹת, וְקֵדָר וְאַדְבְּאֵל וּמִבְשָׂם׃
מִשְׁמָע וְדוּמָה, מַשָּׂא חֲדַד וְתֵימָא׃
יְטוּר נָפִישׁ וָקֵדְמָה; אֵלֶּה הֵם בְּנֵי יִשְׁמָעֵאל׃ ס
וּבְנֵי קְטוּרָה פִּילֶגֶשׁ אַבְרָהָם, יָלְדָה אֶת־זִמְרָן וְיָקְשָׁן וּמְדָן וּמִדְיָן וְיִשְׁבָּק וְשׁוּחַ; וּבְנֵי יָקְשָׁן שְׁבָא וּדְדָן׃ ס
וּבְנֵי מִדְיָן, עֵיפָה וָעֵפֶר וַחֲנוֹךְ, וַאֲבִידָע וְאֶלְדָּעָה; כָּל־אֵלֶּה בְּנֵי קְטוּרָה׃ ס
וַיּוֹלֶד אַבְרָהָם אֶת־יִצְחָק; ס בְּנֵי יִצְחָק, עֵשָׂו וְיִשְׂרָאֵל׃ ס
בְּנֵי עֵשָׂו; אֱלִיפַז רְעוּאֵל וִיעוּשׁ וְיַעְלָם וְקֹרַח׃ ס
בְּנֵי אֱלִיפָז; תֵּימָן וְאוֹמָר צְפִי וְגַעְתָּם, קְנַז וְתִמְנָע וַעֲמָלֵק׃ ס
בְּנֵי רְעוּאֵל; נַחַת זֶרַח שַׁמָּה וּמִזָּה׃ ס
וּבְנֵי שֵׂעִיר, לוֹטָן וְשׁוֹבָל וְצִבְעוֹן וַעֲנָה; וְדִישֹׁן וְאֵצֶר וְדִישָׁן׃
וּבְנֵי לוֹטָן חֹרִי וְהוֹמָם; וַאֲחוֹת לוֹטָן תִּמְנָע׃ ס
בְּנֵי שׁוֹבָל, עַלְיָן וּמָנַחַת וְעֵיבָל שְׁפִי וְאוֹנָם; ס וּבְנֵי צִבְעוֹן אַיָּה וַעֲנָה׃
בְּנֵי עֲנָה דִּישׁוֹן; ס וּבְנֵי דִישׁוֹן, חַמְרָן וְאֶשְׁבָּן וְיִתְרָן וּכְרָן׃ ס
בְּנֵי־אֵצֶר, בִּלְהָן וְזַעֲוָן יַעֲקָן; בְּנֵי דִישׁוֹן עוּץ וַאֲרָן׃ פ
וְאֵלֶּה הַמְּלָכִים, אֲשֶׁר מָלְכוּ בְּאֶרֶץ אֱדוֹם, לִפְנֵי מְלָךְ־מֶלֶךְ לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל; בֶּלַע בֶּן־בְּעוֹר, וְשֵׁם עִירוֹ דִּנְהָבָה׃
וַיָּמָת בָּלַע; וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו, יוֹבָב בֶּן־זֶרַח מִבָּצְרָה׃
וַיָּמָת יוֹבָב; וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו, חוּשָׁם מֵאֶרֶץ הַתֵּימָנִי׃
וַיָּמָת חוּשָׁם; וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו הֲדַד בֶּן־בְּדַד, הַמַּכֶּה אֶת־מִדְיָן בִּשְׂדֵה מוֹאָב, וְשֵׁם עִירוֹ עֲיוֹת (עֲוִית)׃
וַיָּמָת הֲדָד; וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו, שַׂמְלָה מִמַּשְׂרֵקָה׃
וַיָּמָת שַׂמְלָה; וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו, שָׁאוּל מֵרְחֹבוֹת הַנָּהָר׃
וַיָּמָת שָׁאוּל; וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו, בַּעַל חָנָן בֶּן־עַכְבּוֹר׃
וַיָּמָת בַּעַל חָנָן, וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו הֲדַד, וְשֵׁם עִירוֹ פָּעִי; וְשֵׁם אִשְׁתּוֹ מְהֵיטַבְאֵל בַּת־מַטְרֵד, בַּת מֵי זָהָב׃
וַיָּמָת הֲדָד; ס וַיִּהְיוּ אַלּוּפֵי אֱדוֹם, אַלּוּף תִּמְנָע אַלּוּף עַלְיָה (עַלְוָה) אַלּוּף יְתֵת׃
אַלּוּף אָהֳלִיבָמָה אַלּוּף אֵלָה אַלּוּף פִּינֹן׃
אַלּוּף קְנַז אַלּוּף תֵּימָן אַלּוּף מִבְצָר׃
אַלּוּף מַגְדִּיאֵל אַלּוּף עִירָם; אֵלֶּה אַלּוּפֵי אֱדוֹם׃ פ
亚当生塞特。塞特生以挪士。
以挪士生该南。该南生玛勒列。玛勒列生雅列。
雅列生以诺。以诺生玛土撒拉。玛土撒拉生拉麦。
拉麦生挪亚。挪亚生闪,含,雅弗。
雅弗的儿子是歌篾,玛各,玛代,雅完,土巴,米设,提拉。
歌篾的儿子是亚实基拿,低法(低法创世记十章三节是利法),陀迦玛。
雅完的儿子是以利沙,他施,基提,多单(多单有作罗单的)。
含的儿子是古实,麦西,弗,迦南。
古实的儿子是西巴,哈腓拉,撒弗他,拉玛,撒弗提迦。拉玛的儿子是示巴,底但。
古实生宁录。他为世上英雄之首。
麦西生路低人,亚拿米人,利哈比人,拿弗土希人,
帕斯鲁细人,迦斯路希人,迦斐托人。从迦斐托出来的有非利士人。
迦南生长子西顿,又生赫
和耶布斯人,亚摩利人,革迦撒人,
希未人,亚基人,西尼人,
亚瓦底人,洗玛利人,并哈马人。
闪的儿子是以拦,亚述,亚法撒,路德,亚兰,乌斯,户勒,基帖,米设(米设创世记十章二十三节作玛施)。
亚法撒生沙拉。沙拉生希伯。
希伯生了两个儿子,一个名叫法勒(法勒就是分的意思),因为那时人就分地居住。法勒的兄弟名叫约坍。
约坍生亚摩答,沙列,哈萨玛非,耶拉,
哈多兰,乌萨,德拉,
以巴录,亚比玛利,示巴,
阿斐,哈腓拉,约巴。这都是约坍的儿子。
闪生亚法撒。亚法撒生沙拉。
沙拉生希伯。希伯生法勒。法勒生拉吴。
拉吴生西鹿。西鹿生拿鹤。拿鹤生他拉。
他拉生亚伯兰,亚伯兰就是亚伯拉罕。
亚伯拉罕的儿子是以撒,以实玛利。
以实玛利的儿子记在下面,以实玛利的长子是尼拜约,其次是基达,押德别,米比衫,
米施玛,度玛,玛撒,哈达,提玛,
伊突,拿非施,基底玛。这都是以实玛利的儿子。
亚伯拉罕的妾基土拉所生的儿子,就是心兰,约珊,米但,米甸,伊施巴,书亚。约珊的儿子是示巴,底但。
米甸的儿子是以法,以弗,哈诺,亚比大,以勒大。这都是基土拉的子孙。
亚伯拉罕生以撒。以撒的儿子是以扫和以色列。
以扫的儿子是以利法,流珥,耶乌施,雅兰,可拉。
以利法的儿子是毯螅,阿抹,洗玻,迦坦,基纳斯,亭纳,亚玛力。
流珥的儿子是拿哈,谢拉,沙玛,米撒。
西珥的儿子是罗坍,朔巴,祭便,亚拿,底顺,以察,底珊。
罗坍的儿子是何利,荷幔。罗坍的妹子是亭纳。
朔巴的儿子是亚勒文,玛拿辖,以巴录,示非,阿南。祭便的儿子是亚雅,亚拿。
亚拿的儿子是底顺。底顺的儿子是哈默兰,伊是班,益兰,基兰。
以察的儿子是辟罕,撒番,亚干。底珊的儿子是乌斯,亚兰。
以色列人未有君王治理之先,在以东地作王的记在下面,有比珥的儿子比拉,他的京城名叫亭哈巴。
比拉死了,波斯拉人谢拉的儿子约巴接续他作王。
约巴死了,毯螅地的人户珊接续他作王。
户珊死了,比达的儿子哈达接续他作王。这哈达就是在摩押地杀败米甸人的,他的京城名叫亚未得。
哈达死了,玛士利加人桑拉接续他作王。
桑拉死了,大河边的利河伯人扫罗接续他作王。
扫罗死了,亚革波的儿子巴勒哈南接续他作王。
巴勒哈南死了,哈达接续他作王。他的京城名叫巴伊,他的妻子名叫米希她别,是米萨合的孙女,玛特列的女儿。
哈达死了,以东人的族长有亭纳族长,亚勒瓦族长,耶帖族长,
亚何利巴玛族长,以拉族长,比嫩族长,
基纳斯族长,毯螅族长,米比萨族长,
玛基叠族长,以兰族长。这都是以东人的族长。
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки