Скрыть
1:9
1:20
1:21
1:31
1:37
1:46
1:47
1:48
1:50
1:52
1:53
1:54
Церковнославянский (рус)
Ада́мъ, Си́ѳъ, Ено́съ,
Каина́нъ, Малелеи́лъ, Иа́редъ,
Ено́хъ, Маѳуса́лъ, Ламéхъ,
Но́е, си́мъ, Ха́мъ, Иа́феѳъ.
Сы́нове Иа́феѳовы: Гаме́ръ и Маго́гъ и Мада́й, Иова́нъ, Елиса́ и Ѳове́лъ, и Мосо́хъ и Ѳи́расъ.
Сы́нове же Гаме́ровы: Асхана́зъ и Рифа́ѳъ и Ѳоргама́.
Сы́нове же Иова́ни: Елиса́ и Ѳарси́съ, и Хетти́мъ и додани́мъ.
Сы́нове же Ха́мовы: Ху́съ и месраи́мъ, Фу́дъ и Ханаа́нъ.
Сы́нове же Ху́совы: Сава́ и Евила́, и Саваѳа́ и Регма́ и Севеѳаха́. Сы́нове же Регма́новы: Сава́ и Дада́нъ.
Ху́съ же роди́ Невро́да: се́й нача́ бы́ти исполи́нъ лове́цъ на земли́.
Месраи́мъ же роди́ лодiи́ма и Анамiи́ма, и Лавiи́ма и нефѳосеи́мы,
и фаѳеро­и́мы и патросонiи́мы, и хаслои́мы, от­ ни́хже изыдо́ша Филисти́ми, и кафѳорiи́мы.
Ханаа́нъ же роди́ Сидо́на пе́рвенца сво­его́ и Хетте́а,
и Иевусе́а и Аморре́а, и Гергесе́а
и Еве́а, и Аруке́а и Асене́а,
и Араді́а и Самаре́а и Амаѳі́а.
Сы́нове же Си́мовы: Ела́мъ и Ассу́ръ, и Арфакса́дъ и Лу́дъ и Ара́мъ. Сы́нове же Ара́мли: у́зъ и У́лъ, и геѳе́ръ и Мосо́хъ.
Арфакса́дъ же роди́ Каина́на, Каина́нъ же роди́ Салу́, Сала́ же роди́ Еве́ра.
Еве́ру же роди́стася два́ сы́на: и́мя еди́ному Фале́къ, я́ко бо дни́ его́ раздѣле́на бы́сть земля́, и и́мя бра́ту его́ Иекта́нъ.
Иекта́нъ же роди́ Елмода́да и Сале́фа, и Асермо́ѳа и Иаде́ра,
и Адора́ма и уза́ла, и де́клу
и гамаа́ла, и Авимеи́ла и са́ву,
и Уфи́ра и Евила́та и Иоа́ва: вси́ сі́и сы́нове Иекта́новы.
Сы́нове же Си́мовы: Арфакса́дъ, Каина́нъ, Сала́,
Еве́ръ, Фале́къ, Рага́въ,
Серу́хъ, Нахо́ръ, Ѳа́ра,
Авра́мъ, то́й е́сть Авраа́мъ.
Сы́нове же Авраа́мли: Исаа́къ и Исма́илъ.
Сі́и же ро́ди и́хъ: пе́рвенецъ Исма́иловъ Наваiо́ѳъ и Кида́ръ, и Навдеи́лъ и мавса́нъ,
и Масма́ и Идума́, и Массі́й и Ходда́дъ, и Ѳема́нъ
и Иету́ръ, и Нафе́съ и Кедма́: сі́и су́ть сы́нове Исма́или.
Сы́нове же Хетту́ры подло́жницы Авраа́мовы, и роди́ ему́ Зомвра́на и Иеза́на, и Мада́ла и Мадiа́ма, и Иесво́ка и суе́а. Сы́нове же Иеза́ни: Сава́ и Деда́нъ. Сы́нове же Деда́новы: Рагуи́лъ и Навдеи́лъ, и Ассурiи́мъ и Латусiи́мъ и Асоми́нъ.
Сы́нове же Мадiа́мли: гефа́ръ и Офе́ръ, и Ено́хъ и Авида́ и Елда́дъ: вси́ ті́и сы́нове Хетту́рини. Роди́ же Авраа́мъ Исаа́ка.
Сы́нове же Исаа́ковы Иса́въ и Изра́иль.
Сы́нове же Иса́вовы: Елифа́зъ и Рагуи́лъ, и Иеву́лъ и Иегло́мъ и Коре́й.
Сы́нове Елифа́зовы: Ѳема́нъ и Ома́ръ, и Софа́ръ и Гоѳа́мъ и Кене́зъ. Ѳа́мна же подло́жница Елифа́зова роди́ ему́ Амали́ка.
Сы́нове же Рагуи́левы: нахе́ѳъ и Заре́, и сомме́ и Мозе́.
Сы́нове же Сии́ровы: Лота́нъ и Сова́лъ, и Севего́нъ и Ана́, и Дисо́нъ и Аса́ръ и Рисо́нъ.
Сы́нове же Лота́ни: Хорри́ и Ема́нъ, и сестрѣ́ Лота́ня Ѳамна́.
Сы́нове же Сова́ли: Адуа́ръ и Манаа́ѳъ, и ува́лъ и саифи́ и она́нъ. Сы́нове же Севего́ни: Аiа́ и она́мъ.
Сы́нове же Ана́ни: Дисо́нъ и Еливама́, дщи́ Ана́ня, дво́е. Сы́нове же Дисо́новы: Амада́ и есева́нъ, и еѳра́нъ и Харра́нъ.
Сы́нове же Аса́ровы: Валаа́мъ и зана́нъ и илака́нъ, и сы́нове Дисо́ни: О́съ и Арра́нъ.
И сі́и ца́рiе и́хъ, и́же ца́р­ст­воваша въ земли́ Едо́мли, пре́жде не́же бы́сть ца́рь надъ сыны́ Изра́илевыми: Вала́къ сы́нъ Вео́ровъ, и и́мя гра́ду его́ Ден­нава́:
у́мре же Вала́къ, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ Иова́въ, сы́нъ За́ринъ, от­ Восо́рры.
И у́мре Иова́въ, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ Асо́мъ от­ земли́ Ѳемано́ни.
И у́мре Асо́мъ, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ Ада́дъ, сы́нъ Вара́довъ, и́же порази́ Мадiа́ма на по́ли Моа́вли: и и́мя гра́ду его́ Гетѳе́мъ.
И у́мре Ада́дъ, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ самаа́ от­ мессекка́са.
И у́мре самаа́, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ Сау́лъ от­ Роово́ѳа, и́же бли́зъ рѣки́.
У́мре же Сау́лъ, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ Валаен­но́нъ сы́нъ Ахово́ровъ.
И у́мре Валаен­но́нъ, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ Ада́дъ сы́нъ Вара́довъ, его́же гра́ду и́мя бѣ́ Фого́ръ и и́мя женѣ́ его́ Метевеи́ль, дще́рь Матраи́ѳа.
И у́мре Ада́дъ, и нача́ша бы́ти кня́зи Едо́мли: кня́зь Ѳема́нъ, кня́зь алу́а, кня́зь Иеѳа́фъ,
кня́зь Еливама́, кня́зь Ила́, кня́зь Фино́нъ,
кня́зь Кене́зъ, кня́зь Ѳема́нъ, кня́зь вамаи́лъ,
кня́зь гамеси́лъ, кня́зь Арерама́нъ. Сі́и бы́ша кня́зи Едо́мстiи.
Синодальный
Адам, Сиф, Енос,
Каинан, Малелеил, Иаред,
Енох, Мафусал, Ламех,
Ной, Сим, Хам и Иафет.
Сыновья Иафета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, [Елиса,] Фувал, Мешех и Фирас.
Сыновья Гомера: Аскеназ, Рифат и Фогарма.
Сыновья Иавана: Елиса, Фарсис, Киттим и Доданим.
Сыновья Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан.
Сыновья Хуша: Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха. Сыновья Раамы: Шева и Дедан.
Хуш родил также Нимрода: сей начал быть сильным на земле.
Мицраим родил: Лудима, Анамима, Легавима, Нафтухима,
Патрусима, Каслухима, от которого произошли Филистимляне, и Кафторима.
Ханаан родил Сидона, первенца своего, Хета,
Иевусея, Аморрея, Гергесея,
Евея, Аркея, Синея,
Арвадея, Цемарея и Хамафея.
Сыновья Сима: Елам, Ассур, Арфаксад, Луд и Арам. [Сыновья Арама:] Уц, Хул, Гефер и Мешех.
Арфаксад [родил Каинана, Каинан же] родил Салу, Сала же родил Евера.
У Евера родились два сына: имя одному Фалек, потому что во дни его разделилась земля; имя брату его Иоктан.
Иоктан родил Алмодада, Шалефа, Хацармавета, Иераха,
Гадорама, Узала, Диклу,
Евала, Авимаила, Шеву,
Офира, Хавилу и Иовава. Все эти сыновья Иоктана.
[Сыновья же] Симовы: Арфаксад, [Каинан,] Сала,
Евер, Фалек, Рагав,
Серух, Нахор, Фарра,
Аврам, он же Авраам.
Сыновья Авраама: Исаак и Измаил.
Вот родословие их: первенец Измаилов Наваиоф, за ним Кедар, Адбеел, Мивсам,
Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема,
Иетур, Нафиш и Кедма. Это сыновья Измаиловы.
Сыновья Хеттуры, наложницы Авраамовой: она родила Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Сыновья Иокшана: Шева и Дедан. [Сыновья Дедановы: Рагуил, Навдеил, Ассуриим, Астусиим и Асомин.]
Сыновья Мадиана: Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Елдага. Все эти сыновья Хеттуры.
И родил Авраам Исаака. Сыновья Исаака: Исав и Израиль.
Сыновья Исава: Елифаз, Рагуил, Иеус, Иеглом и Корей.
Сыновья Елифаза: Феман, Омар, Цефо, Гафам, Кеназ; [Фимна же, наложница Елифазова, родила ему] Амалика.
Сыновья Рагуила: Нахаф, Зерах, Шамма и Миза.
Сыновья Сеира: Лотан, Шовал, Цивеон, Ана, Дишон, Ецер и Дишан.
Сыновья Лотана: Хори и Гемам; а сестра у Лотана: Фимна.
Сыновья Шовала: Алеан, Манахаф, Евал, Шефо и Онам. Сыновья Цивеона: Аиа и Ана.
Дети Аны: Дишон [и Оливема дочь Аны]. Сыновья Дишона: Хемдан, Ешбан, Ифран и Херан.
Сыновья Ецера: Билган, Зааван и Акан. Сыновья Дишана: Уц и Аран.
Сии суть цари, царствовавшие в земле Едома, прежде нежели воцарился царь над сынами Израилевыми: Бела, сын Веора, и имя городу его – Дингава;
и умер Бела, и воцарился по нем Иовав, сын Зераха, из Восоры.
И умер Иовав, и воцарился по нем Хушам, из земли Феманитян.
И умер Хушам, и воцарился по нем Гадад, сын Бедадов, который поразил Мадианитян на поле Моава; имя городу его: Авив.
И умер Гадад, и воцарился по нем Самла, из Масреки.
И умер Самла, и воцарился по нем Саул из Реховофа, что при реке.
И умер Саул, и воцарился по нем Баал-Ханан, сын Ахбора.
И умер Баал-Ханан, и воцарился по нем Гадар; имя городу его Пау; имя жене его Мегетавеель, дочь Матреда, дочь Мезагава.
И умер Гадар. И были старейшины у Едома: старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетеф,
старейшина Оливема, старейшина Эла, старейшина Пинон,
старейшина Кеназ, старейшина Феман, старейшина Мивцар,
старейшина Магдиил, старейшина Ирам. Вот старейшины Идумейские.
Арабский
آدم شيث انوش

قينان مهللئيل يارد

اخنوخ متوشالح لامك

نوح سام حام يافث

بنو يافث جومر وماجوج وماداي وياوان وتوبال وماشك وتيراس.

وبنو جومر أشكناز وريفاث وتوجرمة.

وبنو ياوان اليشة وترشيشة وكتيم ودودانيم.

بنو حام كوش ومصرايم وفوط وكنعان.

وبنو كوش سبا وحويلة وسبتا ورعما وسبتكا. وبنو رعما شبا وددان.

وكوش ولد نمرود الذي ابتدأ يكون جبارا في الارض.

ومصرايم ولد لوديم وعناميم ولهابيم ونفتوحيم

وفتروسيم وكسلوحيم الذين خرج منهم فلشتيم وكفتوريم.

وكنعان ولد صيدون بكره وحثّا

واليبوسي والاموري والجرجاشي

والحوّي والعرقيّ والسيني

والاروادي والصماريّ والحماثيّ

بنو سام عيلام واشور وارفكشاد ولود وارام وعوص وحول وجاثر وماشك.

وارفكشاد ولد شالح وشالح ولد عابر.

ولعابر ولد ابنان اسم الواحد فالج لان في ايامه قسمت الارض. واسم اخيه يقطان.

ويقطان ولد الموداد وشالف وحضرموت ويارح

وهدورام وأوزال ودقلة

وعيبال وأبيمايل وشبا

وأوفير وحويلة ويوباب. كل هؤلاء بنو يقطان

سام ارفكشاد شالح

عابر فالج رعو

سروج ناحور تارح

ابرام وهو ابراهيم.

ابنا ابراهيم اسحق واسماعيل.

هذه مواليدهم. بكر اسماعيل نبايوت وقيدار وأدبئيل ومبسام

ومشماع ودومة ومسّا وحدد وتيما

ويطور ونافيش وقدمة. هؤلاء هم بنو اسماعيل

واما بنو قطورة سرية ابراهيم فانها ولدت زمران ويقشان ومدان ومديان ويشباق وشوحا. وابنا يقشان شبا وددان.

وبنو مديان عيفة وعفر وحنوك وابيداع وألدعة. فكل هؤلاء بنو قطورة.

وولد ابراهيم اسحق وابنا اسحق عيسو واسرائيل

بنو عيسو اليفاز ورعوئيل ويعوش ويعلام وقورح.

بنو اليفاز تيمان واومار وصفي وجعثام وقناز وتمناع وعماليق.

بنو رعوئيل نحث وزارح وشمّة ومزّة.

وبنو سعير لوطان وشوبال وصبعون وعنى ودبشون وإيصر وديشان.

وابنا لوطان حوري وهومام. واخت لوطان تمناع

بنو شوبال عليان ومناحة وعيبال وشفي واونام. وابنا صبعون أيّة وعنى.

ابن عنى ديشون وبنو ديشون حمران وأشبان ويثران وكران.

بنو إيصر بلهان وزعوان ويعقان. وابنا ديشان عوص واران

هؤلاء هم الملوك الذين ملكوا في ارض ادوم قبلما ملك ملك لبني اسرائيل. بالع بن بعور. واسم مدينته دنهابة.

ومات بالع فملك مكانه يوباب بن زارح من بصرة.

ومات يوباب فملك مكانه حوشام من ارض التيماني.

ومات حوشام فملك مكانه هدد بن بدد الذي كسّر مديان فيبلاد موآب واسم مدينته عويت

ومات هدد فملك مكانه سملة من مسريقة.

ومات سملة فملك مكانه شاول من رحوبوت النهر.

ومات شاول فملك مكانه بعل حانان بن عكبور.

ومات بعل حانان فملك مكانه هدد واسم مدينته فاعي واسم امرأته مهيطبئيل بنت مطرد بنت ماء الذهب.

ومات هدد فكانت امراء ادوم امير تمناع امير علوة امير يتيت

امير اهوليبامة امير ايلة امير فينون

امير قناز امير تيمان امير مبصار

امير مجديئيل امير عيرام. هؤلاء امراء ادوم

Adán, Set, Enós,
Cainán, Mahalaleel, Jared,
Enoc, Matusalén, Lamec,
Noé, Sem, Cam y Jafet.

Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras.
Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma.
Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Quitim y Dodanim.
Los hijos de Cam: Cus, Mizraim, Fut y Canaán.
Los hijos de Cus: Seba, Havila, Sabta, Raama y Sabteca. Y los hijos de Raama: Seba y Dedán.
Cus engendró a Nimrod; éste llegó a ser poderoso en la tierra.
Mizraim engendró a Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim,
Patrusim y Casluhim; de estos salieron los filisteos y los caftoreos.
Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het,
al jebuseo, al amorreo, al gergeseo,
al heveo, al araceo, al sineo,
al arvadeo, al zemareo y al hamateo.
Los hijos de Sem: Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram, Uz, Hul, Geter y Mesec.
Arfaxad engendró a Sela, y Sela engendró a Heber.
Y a Heber le nacieron dos hijos; el nombre del uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra; y el nombre de su hermano fue Joctán.
Joctán engendró a Almodad, Selef, Hazar-mavet, Jera,
Adoram, Uzal, Dicla,
Ebal, Abimael, Seba,
Ofir, Havila y Jobab; todos hijos de Joctán.

Sem, Arfaxad, Sela,
Heber, Peleg, Reu,
Serug, Nacor, Taré,
y Abram, el cual es Abraham.

Los hijos de Abraham: Isaac e Ismael.
Y éstas son sus descendencias: el primogénito de Ismael, Nebaiot; después Cedar, Adbeel, Mibsam,
Misma, Duma, Massa, Hadad, Tema,
Jetur, Nafis y Cedema; éstos son los hijos de Ismael.
Y Cetura, concubina de Abraham, dio a luz a Zimram, Jocsán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Los hijos de Jocsán: Seba y Dedán.
Los hijos de Madián: Efa, Efer, Hanoc, Abida y Elda; todos estos fueron hijos de Cetura.

Abraham engendró a Isaac, y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel.
Los hijos de Esaú: Elifaz, Reuel, Jeús, Jaalam y Coré.
Los hijos de Elifaz: Temán, Omar, Zefo, Gatam, Cenaz, Timna y Amalec.
Los hijos de Reuel: Nahat, Zera, Sama y Miza.
Los hijos de Seir: Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Ezer y Disán.
Los hijos de Lotán: Hori y Homam; y Timna fue hermana de Lotán.
Los hijos de Sobal: Alván, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Zibeón: Aja y Aná.
Disón fue hijo de Aná; y los hijos de Disón: Amram, Esbán, Itrán y Querán.
Los hijos de Ezer: Bilhán, Zaaván y Jaacán. Los hijos de Disán: Uz y Arán.
Éstos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinara rey sobre los hijos de Israel: Bela hijo de Beor; y el nombre de su ciudad fue Dinaba.
Cuando murió Bela, reinó en su lugar Jobab hijo de Zera, de Bosra.
Cuando murió Jobab, reinó en su lugar Husam, de la tierra de los temanitas.
Cuando murió Husam, reinó en su lugar Hadad hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab; y el nombre de su ciudad fue Avit.
Cuando murió Hadad, reinó en su lugar Samla, de Masreca.
Cuando murió Samla, reinó en su lugar Saúl, de Rehobot, que está junto al Éufrates.
Cuando murió Saúl, reinó en su lugar Baal-hanán hijo de Acbor.
Cuando murió Baal-hanán, reinó en su lugar Hadad, el nombre de cuya ciudad fue Pai; y el nombre de su mujer, Mehetabel, hija de Matred, hija de Mezaab.
Cuando murió Hadad, sucedieron en Edom los jefes Timna, Alva, Jetet,
Aholibama, Ela, Pinón,
Cenaz, Temán, Mibzar,
Magdiel e Iram. Éstos fueron los jefes de Edom.Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки