Скрыть
1:9
1:20
1:21
1:31
1:37
1:46
1:47
1:48
1:50
1:52
1:53
1:54
Церковнославянский (рус)
Ада́мъ, Си́ѳъ, Ено́съ,
Каина́нъ, Малелеи́лъ, Иа́редъ,
Ено́хъ, Маѳуса́лъ, Ламéхъ,
Но́е, си́мъ, Ха́мъ, Иа́феѳъ.
Сы́нове Иа́феѳовы: Гаме́ръ и Маго́гъ и Мада́й, Иова́нъ, Елиса́ и Ѳове́лъ, и Мосо́хъ и Ѳи́расъ.
Сы́нове же Гаме́ровы: Асхана́зъ и Рифа́ѳъ и Ѳоргама́.
Сы́нове же Иова́ни: Елиса́ и Ѳарси́съ, и Хетти́мъ и додани́мъ.
Сы́нове же Ха́мовы: Ху́съ и месраи́мъ, Фу́дъ и Ханаа́нъ.
Сы́нове же Ху́совы: Сава́ и Евила́, и Саваѳа́ и Регма́ и Севеѳаха́. Сы́нове же Регма́новы: Сава́ и Дада́нъ.
Ху́съ же роди́ Невро́да: се́й нача́ бы́ти исполи́нъ лове́цъ на земли́.
Месраи́мъ же роди́ лодiи́ма и Анамiи́ма, и Лавiи́ма и нефѳосеи́мы,
и фаѳеро­и́мы и патросонiи́мы, и хаслои́мы, от­ ни́хже изыдо́ша Филисти́ми, и кафѳорiи́мы.
Ханаа́нъ же роди́ Сидо́на пе́рвенца сво­его́ и Хетте́а,
и Иевусе́а и Аморре́а, и Гергесе́а
и Еве́а, и Аруке́а и Асене́а,
и Араді́а и Самаре́а и Амаѳі́а.
Сы́нове же Си́мовы: Ела́мъ и Ассу́ръ, и Арфакса́дъ и Лу́дъ и Ара́мъ. Сы́нове же Ара́мли: у́зъ и У́лъ, и геѳе́ръ и Мосо́хъ.
Арфакса́дъ же роди́ Каина́на, Каина́нъ же роди́ Салу́, Сала́ же роди́ Еве́ра.
Еве́ру же роди́стася два́ сы́на: и́мя еди́ному Фале́къ, я́ко бо дни́ его́ раздѣле́на бы́сть земля́, и и́мя бра́ту его́ Иекта́нъ.
Иекта́нъ же роди́ Елмода́да и Сале́фа, и Асермо́ѳа и Иаде́ра,
и Адора́ма и уза́ла, и де́клу
и гамаа́ла, и Авимеи́ла и са́ву,
и Уфи́ра и Евила́та и Иоа́ва: вси́ сі́и сы́нове Иекта́новы.
Сы́нове же Си́мовы: Арфакса́дъ, Каина́нъ, Сала́,
Еве́ръ, Фале́къ, Рага́въ,
Серу́хъ, Нахо́ръ, Ѳа́ра,
Авра́мъ, то́й е́сть Авраа́мъ.
Сы́нове же Авраа́мли: Исаа́къ и Исма́илъ.
Сі́и же ро́ди и́хъ: пе́рвенецъ Исма́иловъ Наваiо́ѳъ и Кида́ръ, и Навдеи́лъ и мавса́нъ,
и Масма́ и Идума́, и Массі́й и Ходда́дъ, и Ѳема́нъ
и Иету́ръ, и Нафе́съ и Кедма́: сі́и су́ть сы́нове Исма́или.
Сы́нове же Хетту́ры подло́жницы Авраа́мовы, и роди́ ему́ Зомвра́на и Иеза́на, и Мада́ла и Мадiа́ма, и Иесво́ка и суе́а. Сы́нове же Иеза́ни: Сава́ и Деда́нъ. Сы́нове же Деда́новы: Рагуи́лъ и Навдеи́лъ, и Ассурiи́мъ и Латусiи́мъ и Асоми́нъ.
Сы́нове же Мадiа́мли: гефа́ръ и Офе́ръ, и Ено́хъ и Авида́ и Елда́дъ: вси́ ті́и сы́нове Хетту́рини. Роди́ же Авраа́мъ Исаа́ка.
Сы́нове же Исаа́ковы Иса́въ и Изра́иль.
Сы́нове же Иса́вовы: Елифа́зъ и Рагуи́лъ, и Иеву́лъ и Иегло́мъ и Коре́й.
Сы́нове Елифа́зовы: Ѳема́нъ и Ома́ръ, и Софа́ръ и Гоѳа́мъ и Кене́зъ. Ѳа́мна же подло́жница Елифа́зова роди́ ему́ Амали́ка.
Сы́нове же Рагуи́левы: нахе́ѳъ и Заре́, и сомме́ и Мозе́.
Сы́нове же Сии́ровы: Лота́нъ и Сова́лъ, и Севего́нъ и Ана́, и Дисо́нъ и Аса́ръ и Рисо́нъ.
Сы́нове же Лота́ни: Хорри́ и Ема́нъ, и сестрѣ́ Лота́ня Ѳамна́.
Сы́нове же Сова́ли: Адуа́ръ и Манаа́ѳъ, и ува́лъ и саифи́ и она́нъ. Сы́нове же Севего́ни: Аiа́ и она́мъ.
Сы́нове же Ана́ни: Дисо́нъ и Еливама́, дщи́ Ана́ня, дво́е. Сы́нове же Дисо́новы: Амада́ и есева́нъ, и еѳра́нъ и Харра́нъ.
Сы́нове же Аса́ровы: Валаа́мъ и зана́нъ и илака́нъ, и сы́нове Дисо́ни: О́съ и Арра́нъ.
И сі́и ца́рiе и́хъ, и́же ца́р­ст­воваша въ земли́ Едо́мли, пре́жде не́же бы́сть ца́рь надъ сыны́ Изра́илевыми: Вала́къ сы́нъ Вео́ровъ, и и́мя гра́ду его́ Ден­нава́:
у́мре же Вала́къ, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ Иова́въ, сы́нъ За́ринъ, от­ Восо́рры.
И у́мре Иова́въ, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ Асо́мъ от­ земли́ Ѳемано́ни.
И у́мре Асо́мъ, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ Ада́дъ, сы́нъ Вара́довъ, и́же порази́ Мадiа́ма на по́ли Моа́вли: и и́мя гра́ду его́ Гетѳе́мъ.
И у́мре Ада́дъ, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ самаа́ от­ мессекка́са.
И у́мре самаа́, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ Сау́лъ от­ Роово́ѳа, и́же бли́зъ рѣки́.
У́мре же Сау́лъ, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ Валаен­но́нъ сы́нъ Ахово́ровъ.
И у́мре Валаен­но́нъ, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ Ада́дъ сы́нъ Вара́довъ, его́же гра́ду и́мя бѣ́ Фого́ръ и и́мя женѣ́ его́ Метевеи́ль, дще́рь Матраи́ѳа.
И у́мре Ада́дъ, и нача́ша бы́ти кня́зи Едо́мли: кня́зь Ѳема́нъ, кня́зь алу́а, кня́зь Иеѳа́фъ,
кня́зь Еливама́, кня́зь Ила́, кня́зь Фино́нъ,
кня́зь Кене́зъ, кня́зь Ѳема́нъ, кня́зь вамаи́лъ,
кня́зь гамеси́лъ, кня́зь Арерама́нъ. Сі́и бы́ша кня́зи Едо́мстiи.
Синодальный
Адам, Сиф, Енос,
Каинан, Малелеил, Иаред,
Енох, Мафусал, Ламех,
Ной, Сим, Хам и Иафет.
Сыновья Иафета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, [Елиса,] Фувал, Мешех и Фирас.
Сыновья Гомера: Аскеназ, Рифат и Фогарма.
Сыновья Иавана: Елиса, Фарсис, Киттим и Доданим.
Сыновья Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан.
Сыновья Хуша: Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха. Сыновья Раамы: Шева и Дедан.
Хуш родил также Нимрода: сей начал быть сильным на земле.
Мицраим родил: Лудима, Анамима, Легавима, Нафтухима,
Патрусима, Каслухима, от которого произошли Филистимляне, и Кафторима.
Ханаан родил Сидона, первенца своего, Хета,
Иевусея, Аморрея, Гергесея,
Евея, Аркея, Синея,
Арвадея, Цемарея и Хамафея.
Сыновья Сима: Елам, Ассур, Арфаксад, Луд и Арам. [Сыновья Арама:] Уц, Хул, Гефер и Мешех.
Арфаксад [родил Каинана, Каинан же] родил Салу, Сала же родил Евера.
У Евера родились два сына: имя одному Фалек, потому что во дни его разделилась земля; имя брату его Иоктан.
Иоктан родил Алмодада, Шалефа, Хацармавета, Иераха,
Гадорама, Узала, Диклу,
Евала, Авимаила, Шеву,
Офира, Хавилу и Иовава. Все эти сыновья Иоктана.
[Сыновья же] Симовы: Арфаксад, [Каинан,] Сала,
Евер, Фалек, Рагав,
Серух, Нахор, Фарра,
Аврам, он же Авраам.
Сыновья Авраама: Исаак и Измаил.
Вот родословие их: первенец Измаилов Наваиоф, за ним Кедар, Адбеел, Мивсам,
Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема,
Иетур, Нафиш и Кедма. Это сыновья Измаиловы.
Сыновья Хеттуры, наложницы Авраамовой: она родила Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Сыновья Иокшана: Шева и Дедан. [Сыновья Дедановы: Рагуил, Навдеил, Ассуриим, Астусиим и Асомин.]
Сыновья Мадиана: Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Елдага. Все эти сыновья Хеттуры.
И родил Авраам Исаака. Сыновья Исаака: Исав и Израиль.
Сыновья Исава: Елифаз, Рагуил, Иеус, Иеглом и Корей.
Сыновья Елифаза: Феман, Омар, Цефо, Гафам, Кеназ; [Фимна же, наложница Елифазова, родила ему] Амалика.
Сыновья Рагуила: Нахаф, Зерах, Шамма и Миза.
Сыновья Сеира: Лотан, Шовал, Цивеон, Ана, Дишон, Ецер и Дишан.
Сыновья Лотана: Хори и Гемам; а сестра у Лотана: Фимна.
Сыновья Шовала: Алеан, Манахаф, Евал, Шефо и Онам. Сыновья Цивеона: Аиа и Ана.
Дети Аны: Дишон [и Оливема дочь Аны]. Сыновья Дишона: Хемдан, Ешбан, Ифран и Херан.
Сыновья Ецера: Билган, Зааван и Акан. Сыновья Дишана: Уц и Аран.
Сии суть цари, царствовавшие в земле Едома, прежде нежели воцарился царь над сынами Израилевыми: Бела, сын Веора, и имя городу его – Дингава;
и умер Бела, и воцарился по нем Иовав, сын Зераха, из Восоры.
И умер Иовав, и воцарился по нем Хушам, из земли Феманитян.
И умер Хушам, и воцарился по нем Гадад, сын Бедадов, который поразил Мадианитян на поле Моава; имя городу его: Авив.
И умер Гадад, и воцарился по нем Самла, из Масреки.
И умер Самла, и воцарился по нем Саул из Реховофа, что при реке.
И умер Саул, и воцарился по нем Баал-Ханан, сын Ахбора.
И умер Баал-Ханан, и воцарился по нем Гадар; имя городу его Пау; имя жене его Мегетавеель, дочь Матреда, дочь Мезагава.
И умер Гадар. И были старейшины у Едома: старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетеф,
старейшина Оливема, старейшина Эла, старейшина Пинон,
старейшина Кеназ, старейшина Феман, старейшина Мивцар,
старейшина Магдиил, старейшина Ирам. Вот старейшины Идумейские.
Таджикский
Одам, Шет, Анӯш;
Қенон, Маҳалалъил, Ёрад;
Ҳанӯх, Матушолаҳ, Ломак;
Нӯҳ, Сом, Ҳом ва Ёфат.
Писарони Ёфат: Ҷӯмар ва Моҷӯҷ ва Мод ва Ёвон ва Тубол ва Машак ва Тирос.
Ва писарони Ҷӯмар: Ашканаз ва Рифат ва Тӯҷармо.
Ва писарони Ёвон: Алишо ва Таршиш, Киттим ва Рӯдоним.
Писарони Ҳом: Куш ва Миср ва Фут ва Канъон.
Ва писарони Куш: Сабо ва Ҳавило ва Сабто ва Раъмо ва Сабтако; ва писарони Раъмо: Шабо ва Дадон.
Ва Куш Нимрӯдро ба дунё овард; ӯ ба пурзӯр шудан бар рӯи замин шурӯъ намуд.
Ва Миср Лудим ва Аномим ва Лаҳобим ва Нафтуҳимро ба дунё овард,
Ва Фатрусим ва Каслуҳимро, ки аз он ҷо фалиштиён пайдо шуданд, ва Кафтӯримро.
Ва Канъон Сидӯн, нахустзодаи худ, ва Ҳитро ба дунё овард,
Ва Ябусӣ ва Амӯрӣ ва Ҷирҷоширо,
Ва Ҳиввӣ ва Арқӣ ва Синиро,
Ва Арводӣ ва Саморӣ ва Ҳамотиро.
Писарони Сом: Элом ва Ашшур ва Арфакшад ва Луд ва Арам ва Ус ва Ҳул ва Ҷатар ва Машак.
Ва Арфакшад Шолаҳро ба дунё овард, ва Шолаҳ Эбарро ба дунё овард.
Ва ба Эбар ду писар таваллуд шуд: номи яке Фолаҷ буд, зеро ки дар айёми ӯ замин тақсим шудааст; ва номи бародараш – Ёқтон.
Ва Ёқтон Алмӯдод ва Шолаф ва Ҳазармавт ва Ёраҳро ба дунё овард,
Ва Ҳадӯром ва Узол ва Диқлоро,
Ва Эбол ва Абимоил ва Шаборо,
Ва Ӯфир ва Ҳавило ва Йӯбобро; ҳамаи онҳо писарони Ёқтон буданд.
Сом, Арфакшад, Шолаҳ;
Эбар, Фолаҷ, Рау;
Саруҷ, Ноҳӯр, Тораҳ;
Абром, ки Иброҳим бошад.
Писарони Иброҳим: Исҳоқ ва Исмоил.
Ин аст насаби насли онҳо: нахустзодаи Исмоил Набойӯт, ва Қедор ва Адбаил ва Мибсом,
Мишмоъ ва Думо, Массо, Ҳадад ва Темо,
Ятур, Нофиш ва Қедмо – инҳо писарони Исмоил буданд.
Ва писарони Қатуро, ки суррияи Иброҳим буд: вай Зимрон ва Ёқшон ва Мадон ва Мидён ва Ишбоқ ва Шуаҳро зоид; ва писарони Ёқшон: Шабо ва Дадон.
Ва писарони Мидён: Эфо ва Эфар ва Ҳанӯх ва Абидоъ ва Алдоо – ҳамаи инҳо писарони Қатуро буданд.
Ва Иброҳим Исҳоқро ба дунё овард; писарони Исҳоқ: Эсов ва Исроил.
Писарони Эсов: Элифоз, Реуил ва Яуш ва Яълом ва Қӯраҳ.
Писарони Элифоз: Темон ва Ӯмор, Сафӣ ва Ҷаътом, Қеназ ва Тимнаъ ва Амолеқ.
Писарони Реуил: Наҳат, Зараҳ, Шаммо ва Миззо.
Ва писарони Сеир: Лӯтон ва Шӯбол ва Сибъӯн ва Ано ва Дишӯн ва Эсар ва Дишан.
Ва писарони Лӯтон: Ҳӯрӣ ва Ҳӯмом; ва хоҳари Лӯтон: Тимнаъ.
Писарони Шӯбол: Алён ва Монаҳат ва Эбол, Шафӣ ва Ӯном; ва писарони Сибъӯн: Аё ва Ано.
Писарони Ано: Дишӯн; ва писарони Дишӯн: Ҳамрон ва Ашбон ва Итрон ва Карон.
Писарони Эсар: Билҳон ва Заъвон, Яақон; писарони Дишӯн: Ус ва Арон.
Ва инҳоянд подшоҳоне ки дар замини Адӯм подшоҳӣ кардаанд, пеш аз он ки подшоҳе дар банӣ Исроил подшоҳӣ кунад: Балаъ писари Баӯр, ва номи шаҳри ӯ Динҳоба буд.
Ва Балаъ мурд, ва дар ҷояш Йӯбоб писари Зараҳ аз Босро подшоҳӣ кард.
Ва Йӯбоб мурд, ва дар ҷояш Ҳушом аз замини темониён подшоҳӣ кард.
Ва Ҳушом мурд, ва дар ҷояш Ҳадад писари Бадад, ки дар саҳрои Мӯоб Мидёнро шикаст дод, подшоҳӣ кард, ва номи шаҳри ӯ Авит буд.
Ва Ҳадад мурд, ва дар ҷояш Самло аз Масреқо подшоҳӣ кард.
Ва Самло мурд, ва дар ҷояш Шоул аз Раҳӯбӯти лаби дарё подшоҳӣ кард.
Ва Шоул мурд, ва дар ҷояш Баал-Ҳонон писари Акбӯр подшоҳӣ кард.
Ва Баал-Ҳонон мурд, ва дар ҷояш Ҳадад подшоҳӣ кард, ва номи шаҳри ӯ Фоӣ буд; ва номи занаш Маҳетабъил духтари Матрад духтари Мезоҳоб буд.
Ва Ҳадад мурд; ва амирони Адӯм буданд: амир Тимнаъ, амир Алво, амир Ятет,
Амир Оҳалибомо, амир Эло, амир Финӯн,
Амир Қеназ, амир Темон, амир Мибсор,
Амир Маҷдиил, амир Иром; инҳо амирони Адӯм буданд.

Adam, Seth, Énosch,
Kénan, Mahalaleel, Jéred,
Hénoc, Metuschélah, Lémec,
Noé, Sem, Cham et Japhet.
Fils de Japhet: Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méschec et Tiras. -
Fils de Gomer: Aschkenaz, Diphat et Togarma. -
Fils de Javan: Élischa, Tarsisa, Kittim et Rodanim.
Fils de Cham: Cusch, Mitsraïm, Puth et Canaan. -
Fils de Cusch: Saba, Havila, Sabta, Raema et Sabteca. -Fils de Raema: Séba et Dedan.
Cusch engendra Nimrod; c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. -
Mitsraïm engendra les Ludim, les Ananim, les Lehabim, les Naphtuhim,
les Patrusim, les Casluhim, d'où sont sortis les Philistins, et les Caphtorim. -
Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth,
et les Jébusiens, les Amoréens, les Guirgasiens,
les Héviens, les Arkiens, les Siniens,
les Arvadiens, les Tsemariens, les Hamathiens.
Fils de Sem: Élam, Assur, Arpacschad, Lud et Aram; Uts, Hul, Guéter et Méschec. -
Arpacschad engendra Schélach; et Schélach engendra Héber.
Il naquit à Héber deux fils: le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère était Jokthan.
Jokthan engendra Almodad, Schéleph, Hatsarmaveth, Jérach,
Hadoram, Uzal, Dikla,
Ébal, Abimaël, Séba, Ophir, Havila et Jobab.
Tous ceux-là furent fils de Jokthan.
Sem, Arpacschad, Schélach,
Héber, Péleg, Rehu,
Serug, Nachor, Térach,
Abram, qui est Abraham.
Fils d'Abraham: Isaac et Ismaël.
Voici leur postérité. Nebajoth, premier-né d'Ismaël, Kédar, Adbeel, Mibsam,
Mischma, Duma, Massa, Hadad, Téma,
Jethur, Naphisch et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël.
Fils de Ketura, concubine d'Abraham. Elle enfanta Zimran, Jokschan, Medan, Madian, Jischbak et Schuach. -Fils de Jokschan: Séba et Dedan. -
Fils de Madian: Épha, Épher, Hénoc, Abida et Eldaa. -Ce sont là tous les fils de Ketura.
Abraham engendra Isaac. Fils d'Isaac: Ésaü et Israël.
Fils d'Ésaü: Éliphaz, Reuel, Jeusch, Jaelam et Koré. -
Fils d'Éliphaz: Théman, Omar, Tsephi, Gaetham, Kenaz, Thimna et Amalek. -
Fils de Reuel: Nahath, Zérach, Schamma et Mizza.
Fils de Séir: Lothan, Schobal, Tsibeon, Ana, Dischon, Etser et Dischan. -
Fils de Lothan: Hori et Homam. Soeur de Lothan: Thimna. -
Fils de Schobal: Aljan, Manahath, Ébal, Schephi et Onam. -Fils de Tsibeon: Ajja et Ana. -
Fils d'Ana: Dischon. Fils de Dischon: Hamran, Eschban, Jithran et Keran. -
Fils d'Etser: Bilhan, Zaavan et Jaakan. -Fils de Dischan: Uts et Aran. -
Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom, avant qu'un roi règne sur les enfants d'Israël. -Béla, fils de Beor; et le nom de sa ville était Dinhaba. -
Béla mourut; et Jobab, fils de Zérach, de Botsra, régnât à sa place. -
Jobab mourut; et Huscham, du pays des Thémanites, régna à sa place. -
Huscham mourut; et Hadad, fils de Bedad, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avith. -
Hadad mourut; et Samla, de Masréka, régna à sa place. -
Samla mourut; et Saül, de Rehoboth sur le fleuve, régna à sa place. -
Saül mourut; et Baal Hanan, fils d'Acbor, régna à sa place. -
Baal Hanan mourut; et Hadad régna à sa place. Le nom de sa ville était Pahi; et le nom de sa femme Mehéthabeel, fille de Mathred, fille de Mézahab. -
Hadad mourut. Les chefs d'Édom furent: le chef Thimna, le chef Alja, le chef Jetheth,
le chef Oholibama, le chef Éla, le chef Pinon,
le chef Kenaz, le chef Théman, le chef Mibtsar,
le chef Magdiel, le chef Iram. Ce sont là des chefs d'Édom.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки