Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • Ада́мъ, Си́ѳъ, Ено́съ,
 • Каина́нъ, Малелеи́лъ, Иа́редъ,
 • Ено́хъ, Маѳуса́лъ, Ламéхъ,
 • Но́е, си́мъ, Ха́мъ, Иа́феѳъ.
 • Сы́нове Иа́феѳовы: Гаме́ръ и Маго́гъ и Мада́й, Иова́нъ, Елиса́ и Ѳове́лъ, и Мосо́хъ и Ѳи́расъ.
 • Сы́нове же Гаме́ровы: Асхана́зъ и Рифа́ѳъ и Ѳоргама́.
 • Сы́нове же Иова́ни: Елиса́ и Ѳарси́съ, и Хетти́мъ и додани́мъ.
 • Сы́нове же Ха́мовы: Ху́съ и месраи́мъ, Фу́дъ и Ханаа́нъ.
 • Сы́нове же Ху́совы: Сава́ и Евила́, и Саваѳа́ и Регма́ и Севеѳаха́. Сы́нове же Регма́новы: Сава́ и Дада́нъ.
 • Ху́съ же роди́ Невро́да: се́й нача́ бы́ти исполи́нъ лове́цъ на земли́.
 • Месраи́мъ же роди́ лодiи́ма и Анамiи́ма, и Лавiи́ма и нефѳосеи́мы,
 • и фаѳеро­и́мы и патросонiи́мы, и хаслои́мы, от­ ни́хже изыдо́ша Филисти́ми, и кафѳорiи́мы.
 • Ханаа́нъ же роди́ Сидо́на пе́рвенца сво­его́ и Хетте́а,
 • и Иевусе́а и Аморре́а, и Гергесе́а
 • и Еве́а, и Аруке́а и Асене́а,
 • и Араді́а и Самаре́а и Амаѳі́а.
 • Сы́нове же Си́мовы: Ела́мъ и Ассу́ръ, и Арфакса́дъ и Лу́дъ и Ара́мъ. Сы́нове же Ара́мли: у́зъ и У́лъ, и геѳе́ръ и Мосо́хъ.
 • Арфакса́дъ же роди́ Каина́на, Каина́нъ же роди́ Салу́, Сала́ же роди́ Еве́ра.
 • Еве́ру же роди́стася два́ сы́на: и́мя еди́ному Фале́къ, я́ко бо дни́ его́ раздѣле́на бы́сть земля́, и и́мя бра́ту его́ Иекта́нъ.
 • Иекта́нъ же роди́ Елмода́да и Сале́фа, и Асермо́ѳа и Иаде́ра,
 • и Адора́ма и уза́ла, и де́клу
 • и гамаа́ла, и Авимеи́ла и са́ву,
 • и Уфи́ра и Евила́та и Иоа́ва: вси́ сі́и сы́нове Иекта́новы.
 • Сы́нове же Си́мовы: Арфакса́дъ, Каина́нъ, Сала́,
 • Еве́ръ, Фале́къ, Рага́въ,
 • Серу́хъ, Нахо́ръ, Ѳа́ра,
 • Авра́мъ, то́й е́сть Авраа́мъ.
 • Сы́нове же Авраа́мли: Исаа́къ и Исма́илъ.
 • Сі́и же ро́ди и́хъ: пе́рвенецъ Исма́иловъ Наваiо́ѳъ и Кида́ръ, и Навдеи́лъ и мавса́нъ,
 • и Масма́ и Идума́, и Массі́й и Ходда́дъ, и Ѳема́нъ
 • и Иету́ръ, и Нафе́съ и Кедма́: сі́и су́ть сы́нове Исма́или.
 • Сы́нове же Хетту́ры подло́жницы Авраа́мовы, и роди́ ему́ Зомвра́на и Иеза́на, и Мада́ла и Мадiа́ма, и Иесво́ка и суе́а. Сы́нове же Иеза́ни: Сава́ и Деда́нъ. Сы́нове же Деда́новы: Рагуи́лъ и Навдеи́лъ, и Ассурiи́мъ и Латусiи́мъ и Асоми́нъ.
 • Сы́нове же Мадiа́мли: гефа́ръ и Офе́ръ, и Ено́хъ и Авида́ и Елда́дъ: вси́ ті́и сы́нове Хетту́рини. Роди́ же Авраа́мъ Исаа́ка.
 • Сы́нове же Исаа́ковы Иса́въ и Изра́иль.
 • Сы́нове же Иса́вовы: Елифа́зъ и Рагуи́лъ, и Иеву́лъ и Иегло́мъ и Коре́й.
 • Сы́нове Елифа́зовы: Ѳема́нъ и Ома́ръ, и Софа́ръ и Гоѳа́мъ и Кене́зъ. Ѳа́мна же подло́жница Елифа́зова роди́ ему́ Амали́ка.
 • Сы́нове же Рагуи́левы: нахе́ѳъ и Заре́, и сомме́ и Мозе́.
 • Сы́нове же Сии́ровы: Лота́нъ и Сова́лъ, и Севего́нъ и Ана́, и Дисо́нъ и Аса́ръ и Рисо́нъ.
 • Сы́нове же Лота́ни: Хорри́ и Ема́нъ, и сестрѣ́ Лота́ня Ѳамна́.
 • Сы́нове же Сова́ли: Адуа́ръ и Манаа́ѳъ, и ува́лъ и саифи́ и она́нъ. Сы́нове же Севего́ни: Аiа́ и она́мъ.
 • Сы́нове же Ана́ни: Дисо́нъ и Еливама́, дщи́ Ана́ня, дво́е. Сы́нове же Дисо́новы: Амада́ и есева́нъ, и еѳра́нъ и Харра́нъ.
 • Сы́нове же Аса́ровы: Валаа́мъ и зана́нъ и илака́нъ, и сы́нове Дисо́ни: О́съ и Арра́нъ.
 • И сі́и ца́рiе и́хъ, и́же ца́р­ст­воваша въ земли́ Едо́мли, пре́жде не́же бы́сть ца́рь надъ сыны́ Изра́илевыми: Вала́къ сы́нъ Вео́ровъ, и и́мя гра́ду его́ Ден­нава́:
 • у́мре же Вала́къ, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ Иова́въ, сы́нъ За́ринъ, от­ Восо́рры.
 • И у́мре Иова́въ, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ Асо́мъ от­ земли́ Ѳемано́ни.
 • И у́мре Асо́мъ, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ Ада́дъ, сы́нъ Вара́довъ, и́же порази́ Мадiа́ма на по́ли Моа́вли: и и́мя гра́ду его́ Гетѳе́мъ.
 • И у́мре Ада́дъ, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ самаа́ от­ мессекка́са.
 • И у́мре самаа́, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ Сау́лъ от­ Роово́ѳа, и́же бли́зъ рѣки́.
 • У́мре же Сау́лъ, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ Валаен­но́нъ сы́нъ Ахово́ровъ.
 • И у́мре Валаен­но́нъ, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ Ада́дъ сы́нъ Вара́довъ, его́же гра́ду и́мя бѣ́ Фого́ръ и и́мя женѣ́ его́ Метевеи́ль, дще́рь Матраи́ѳа.
 • И у́мре Ада́дъ, и нача́ша бы́ти кня́зи Едо́мли: кня́зь Ѳема́нъ, кня́зь алу́а, кня́зь Иеѳа́фъ,
 • кня́зь Еливама́, кня́зь Ила́, кня́зь Фино́нъ,
 • кня́зь Кене́зъ, кня́зь Ѳема́нъ, кня́зь вамаи́лъ,
 • кня́зь гамеси́лъ, кня́зь Арерама́нъ. Сі́и бы́ша кня́зи Едо́мстiи.
 • Адам, Сиф, Енос,
 • Каинан, Малелеил, Иаред,
 • Енох, Мафусал, Ламех,
 • Ной, Сим, Хам и Иафет.
 • Сыновья Иафета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, [Елиса,] Фувал, Мешех и Фирас.
 • Сыновья Гомера: Аскеназ, Рифат и Фогарма.
 • Сыновья Иавана: Елиса, Фарсис, Киттим и Доданим.
 • Сыновья Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан.
 • Сыновья Хуша: Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха. Сыновья Раамы: Шева и Дедан.
 • Хуш родил также Нимрода: сей начал быть сильным на земле.
 • Мицраим родил: Лудима, Анамима, Легавима, Нафтухима,
 • Патрусима, Каслухима, от которого произошли Филистимляне, и Кафторима.
 • Ханаан родил Сидона, первенца своего, Хета,
 • Иевусея, Аморрея, Гергесея,
 • Евея, Аркея, Синея,
 • Арвадея, Цемарея и Хамафея.
 • Сыновья Сима: Елам, Ассур, Арфаксад, Луд и Арам. [Сыновья Арама:] Уц, Хул, Гефер и Мешех.
 • Арфаксад [родил Каинана, Каинан же] родил Салу, Сала же родил Евера.
 • У Евера родились два сына: имя одному Фалек, потому что во дни его разделилась земля; имя брату его Иоктан.
 • Иоктан родил Алмодада, Шалефа, Хацармавета, Иераха,
 • Гадорама, Узала, Диклу,
 • Евала, Авимаила, Шеву,
 • Офира, Хавилу и Иовава. Все эти сыновья Иоктана.
 • [Сыновья же] Симовы: Арфаксад, [Каинан,] Сала,
 • Евер, Фалек, Рагав,
 • Серух, Нахор, Фарра,
 • Аврам, он же Авраам.
 • Сыновья Авраама: Исаак и Измаил.
 • Вот родословие их: первенец Измаилов Наваиоф, за ним Кедар, Адбеел, Мивсам,
 • Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема,
 • Иетур, Нафиш и Кедма. Это сыновья Измаиловы.
 • Сыновья Хеттуры, наложницы Авраамовой: она родила Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Сыновья Иокшана: Шева и Дедан. [Сыновья Дедановы: Рагуил, Навдеил, Ассуриим, Астусиим и Асомин.]
 • Сыновья Мадиана: Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Елдага. Все эти сыновья Хеттуры.
 • И родил Авраам Исаака. Сыновья Исаака: Исав и Израиль.
 • Сыновья Исава: Елифаз, Рагуил, Иеус, Иеглом и Корей.
 • Сыновья Елифаза: Феман, Омар, Цефо, Гафам, Кеназ; [Фимна же, наложница Елифазова, родила ему] Амалика.
 • Сыновья Рагуила: Нахаф, Зерах, Шамма и Миза.
 • Сыновья Сеира: Лотан, Шовал, Цивеон, Ана, Дишон, Ецер и Дишан.
 • Сыновья Лотана: Хори и Гемам; а сестра у Лотана: Фимна.
 • Сыновья Шовала: Алеан, Манахаф, Евал, Шефо и Онам. Сыновья Цивеона: Аиа и Ана.
 • Дети Аны: Дишон [и Оливема дочь Аны]. Сыновья Дишона: Хемдан, Ешбан, Ифран и Херан.
 • Сыновья Ецера: Билган, Зааван и Акан. Сыновья Дишана: Уц и Аран.
 • Сии суть цари, царствовавшие в земле Едома, прежде нежели воцарился царь над сынами Израилевыми: Бела, сын Веора, и имя городу его – Дингава;
 • и умер Бела, и воцарился по нем Иовав, сын Зераха, из Восоры.
 • И умер Иовав, и воцарился по нем Хушам, из земли Феманитян.
 • И умер Хушам, и воцарился по нем Гадад, сын Бедадов, который поразил Мадианитян на поле Моава; имя городу его: Авив.
 • И умер Гадад, и воцарился по нем Самла, из Масреки.
 • И умер Самла, и воцарился по нем Саул из Реховофа, что при реке.
 • И умер Саул, и воцарился по нем Баал-Ханан, сын Ахбора.
 • И умер Баал-Ханан, и воцарился по нем Гадар; имя городу его Пау; имя жене его Мегетавеель, дочь Матреда, дочь Мезагава.
 • И умер Гадар. И были старейшины у Едома: старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетеф,
 • старейшина Оливема, старейшина Эла, старейшина Пинон,
 • старейшина Кеназ, старейшина Феман, старейшина Мивцар,
 • старейшина Магдиил, старейшина Ирам. Вот старейшины Идумейские.
 • Адам, Шет, Энош,
 • Кейнан, Маалалел, Жарет,
 • Энох, Матушал, Лемек,
 • Нух, Шейим, Хам жана Жепет.
 • Жепеттин уулдары: Гомер, Магог, Мадай, Жабан, Тубал, Мешех жана Тирас.
 • Гомердин уулдары: Ашкыназ, Рипат жана Тогарма.
 • Жабандын уулдары: Элиша, Таршыш, Китим жана Роданим.
 • Хамдын уулдары: Куш, Мисрайым, Пут жана Канаан.
 • Куштун уулдары: Себа, Хабила, Сапта, Раама жана Саптеха. Рааманын уулдары: Шеба менен Дыдан.
 • Куштан ошондой эле Нимрот тљрљлдє. Ал жер єстєндљ эњ кєчтєє адам боло баштады.
 • Мисрайимден Лут, Анамим, Леябим, Наптухим,
 • Патрус, Каслухим тљрљлдє, алардан пелиштиликтер менен капторлуктар тарады.
 • Канаандан тун уулу Сидон, Хет,
 • Жебус, Амор, Гиргеш,
 • Хиби, Арк, Сини,
 • Арба, Семари жана Хамати тљрљлдє.
 • Шемдин уулдары: Эйлам, Ашур, Арпакшат, Лут, Рам, Ус, Хул, Гетер жана Мешех.
 • Арпакшаттан Шелах тљрљлдє, Шелахтан Эйбер тљрљлдє.
 • Эйберден эки уул тљрљлдє: биринин ысымы – Пелек, анткени анын убагында жер бљлєнгљн. Анын бир тууганынын ысымы – Жоктан.
 • Жоктандан Алмадат, Шелеп, Хатсар-Мабет, Жерах,
 • Адорам, Узал, Дикла,
 • Эйбал, Абымайыл, Шеба,
 • Опур, Хабила жана Жобап тљрљлдє. Булардын баары – Жоктандын уулдары.
 • Шем, Арпакшат, Шелах,
 • Эйбер, Пелек, Рейу,
 • Серук, Нахор, Терах,
 • Ыбрам (Ыбрайым).
 • Ыбрайымдын уулдары: Ыскак менен Ысмайыл.
 • Булардын санжырасы мындай: Ысмайылдын туну Ныбайот, андан кийин Кейдар, Адбаел, Мипсам,
 • Мишма, Дума, Маса, Хадат, Тейма,
 • Жетур, Напиш жана Кедма. Булар – Ысмайылдын уулдары.
 • Ыбрайымдын кєњ аялы Кетурадан тљрљлгљн уулдар: Зимран, Жокшан, Медан, Мидиан, Жишпах жана Шубах. Жокшандын уулдары: Шеба менен Дедан.
 • Мидиандын уулдары: Эйпа, Эйпер, Ханох, Абида жана Элдаа. Булардын баары – Кетуранын уулдары.
 • Ыбрайымдан Ыскак тљрљлдє. Ыскактын уулдары: Эйсап менен Ысрайыл.
 • Эйсаптын уулдары: Элипаз, Ребуел, Жейуш, Жалом жана Корак.
 • Элипаздын уулдары: Тейман, Омар, Сепи, Гатам, Кеназ, Амалык.
 • Ребуелдин уулдары: Нахат, Зерах, Шама жана Миза.
 • Сеирдин уулдары: Лотан, Шобал, Сибон, Ана, Дишон, Эйитсер жана Дишан.
 • Лотандын уулдары: Хори менен Омам. Ал эми Лотандын карындашы Тимна.
 • Шобалдын уулдары: Алыйан, Манахат, Эйбал, Шепо жана Онам. Сибондун уулдары: Айа менен Ана.
 • Ананын уулу – Дишон. Дишондун уулдары: Хамран, Эшпан, Итран менен Керан.
 • Эйитсердин уулдары: Билан, Заабан жана Акан. Дишандын уулдары: Ус менен Аран.
 • Ысрайыл уулдарына падышалар коюлганга чейин Эдом жеринде падышачылык кылган падышалар булар: Бейордун уулу Бела, ал жашаган шаардын аты – Динаба.
 • Бела кљз жумуп, анын ордуна Ботсрадан чыккан Зерахтын уулу Жобап падышачылык кылды.
 • Жобап кљз жумуп, анын ордуна теймандыктардын жеринен чыккан Хушам падышачылык кылды.
 • Хушам кљз жумуп, анын ордуна Маап талаасында мидиандарды кырган Быдаттын уулу Адат падышачылык кылды. Анын шаарынын аты – Абыт.
 • Адат кљз жумуп, анын ордуна Масрейкадан чыккан Самла падышачылык кылды.
 • Самла кљз жумуп, анын ордуна дарыя боюндагы Рехоботтон чыккан Шабул падышачылык кылды.
 • Шабул кљз жумуп, анын ордуна Акбардын уулу Баал-Канан падышачылык кылды.
 • Баал-Канан кљз жумуп, анын ордуна Хадар падышачылык кылды. Анын шаарынын аты – Пайы. Анын аялынын аты – Мейтабел, ал – Матрейданын кызы, Матрейда – Мей-Зааптын кызы.
 • Хадар кљз жумуп, Эдомду башчылар башкарды: Тимна башчы, Алба башчы, Жетейт башчы,
 • Олибама башчы, Эйла башчы, Пинон башчы,
 • Кеназ башчы, Тейман башчы, Мипсар башчы,
 • Магдиел башчы, Ирам башчы. Эдомдуктардын башчылары мына ушулар.
 • А҆да́мъ, си́ѳъ, є҆нѡ́съ,
 • каїна́нъ, малелеи́лъ, і҆а́редъ,
 • є҆нѡ́хъ, маѳꙋса́лъ, ламе́хъ,
 • нѡ́е, си́мъ, ха́мъ, і҆а́феѳъ.
 • Сы́нове і҆а́феѳѡвы: гаме́ръ и҆ магѡ́гъ и҆ мада́й, і҆ѡѵа́нъ, є҆лїса̀ и҆ ѳове́лъ, и҆ мосо́хъ и҆ ѳі́расъ.
 • Сы́нове же гаме́рѡвы: а҆схана́зъ и҆ рїфа́ѳъ и҆ ѳоргама̀.
 • Сы́нове же і҆ѡва̑ни: є҆лїса̀ и҆ ѳарсі́съ, и҆ хетти́мъ и҆ додани́мъ.
 • Сы́нове же ха́мѡвы: хꙋ́съ и҆ месраі́мъ, фꙋ́дъ и҆ ханаа́нъ.
 • Сы́нове же хꙋ́сѡвы: сава̀ и҆ є҆ѵїла̀, и҆ саваѳа̀ и҆ регма̀ и҆ севеѳаха̀. Сы́нове же регма́нѡвы: сава̀ и҆ дада́нъ.
 • Хꙋ́съ же родѝ неврѡ́да: се́й нача̀ бы́ти и҆споли́нъ лове́цъ на землѝ.
 • Месраі́мъ же родѝ лѡдїи́ма и҆ а҆намїи́ма, и҆ лавїи́ма и҆ нефѳѡсеи́мы,
 • и҆ фаѳерои́мы и҆ патросѡнїи́мы, и҆ хаслѡи́мы, ѿ ни́хже и҆зыдо́ша фѷлїсті́ми, и҆ кафѳорїи́мы.
 • Ханаа́нъ же родѝ сїдѡ́на пе́рвенца своего̀ и҆ хетте́а,
 • и҆ і҆евꙋсе́а и҆ а҆морре́а, и҆ гергесе́а
 • и҆ є҆ѵе́а, и҆ а҆рꙋке́а и҆ а҆сене́а,
 • и҆ а҆раді́а и҆ самаре́а и҆ а҆маѳі́а.
 • Сы́нове же си́мѡвы: є҆ла́мъ и҆ а҆ссꙋ́ръ, и҆ а҆рфаѯа́дъ и҆ лꙋ́дъ и҆ а҆ра́мъ. Сы́нове же а҆ра̑мли: ᲂу҆́зъ и҆ ᲂу҆́лъ, и҆ геѳе́ръ и҆ мосо́хъ.
 • А҆рфаѯа́дъ же родѝ каїна́на, каїна́нъ же родѝ салꙋ̀, сала́ же родѝ є҆ве́ра.
 • Є҆ве́рꙋ же роди́стасѧ два̀ сы̑на: и҆́мѧ є҆ди́номꙋ фале́къ, ꙗ҆́кѡ бо дни̑ є҆гѡ̀ раздѣле́на бы́сть землѧ̀, и҆ и҆́мѧ бра́тꙋ є҆гѡ̀ і҆екта́нъ.
 • І҆екта́нъ же родѝ є҆лмѡда́да и҆ сале́фа, и҆ а҆сермѡ́ѳа и҆ і҆аде́ра,
 • и҆ а҆дора́ма и҆ ᲂу҆за́ла, и҆ де́клꙋ
 • и҆ гамаа́ла, и҆ а҆вїмеи́ла и҆ са́вꙋ,
 • и҆ ᲂу҆фі́ра и҆ є҆ѵїла́та и҆ і҆ѡа́ва: всѝ сі́и сы́нове і҆екта́нѡвы.
 • Сы́нове же си́мѡвы: а҆рфаѯа́дъ, каїна́нъ, сала̀,
 • є҆ве́ръ, фале́къ, рага́въ,
 • серꙋ́хъ, нахѡ́ръ, ѳа́ра,
 • а҆вра́мъ, то́й є҆́сть а҆враа́мъ.
 • Сы́нове же а҆враа́мли: і҆саа́къ и҆ і҆сма́илъ.
 • Сі́и же ро́ди и҆́хъ: пе́рвенецъ і҆сма́иловъ наваїѡ́ѳъ и҆ кида́ръ, и҆ навдеи́лъ и҆ мавса́нъ,
 • и҆ масма̀ и҆ і҆дꙋма̀, и҆ массі́й и҆ ходда́дъ, и҆ ѳема́нъ
 • и҆ і҆етꙋ́ръ, и҆ нафе́съ и҆ кедма̀: сі́и сꙋ́ть сы́нове і҆сма̑или.
 • Сы́нове же хеттꙋ́ры подло́жницы а҆враа́мовы, и҆ родѝ є҆мꙋ̀ зомвра́на и҆ і҆еза́на, и҆ мада́ла и҆ мадїа́ма, и҆ і҆есво́ка и҆ сꙋе́а. Сы́нове же і҆еза̑ни: сава̀ и҆ деда́нъ. Сы́нове же деда́нѡвы: рагꙋи́лъ и҆ навдеи́лъ, и҆ а҆ссꙋрїи́мъ и҆ латꙋсїи́мъ и҆ а҆сѡмі́нъ.
 • Сы́нове же мадїа̑мли: гефа́ръ и҆ ѻ҆фе́ръ, и҆ є҆нѡ́хъ и҆ а҆вїда̀ и҆ є҆лда́дъ: всѝ ті́и сы́нове хеттꙋ́рини. Роди́ же а҆враа́мъ і҆саа́ка.
 • Сы́нове же і҆саа́кѡвы и҆са́ѵъ и҆ і҆и҃ль.
 • Сы́нове же и҆са́ѵѡвы: є҆лїфа́зъ и҆ рагꙋи́лъ, и҆ і҆евꙋ́лъ и҆ і҆егло́мъ и҆ коре́й.
 • Сы́нове є҆лїфа́зѡвы: ѳема́нъ и҆ ѡ҆ма́ръ, и҆ сѡфа́ръ и҆ гоѳа́мъ и҆ кене́зъ. Ѳа́мна же подло́жница є҆лїфа́зова родѝ є҆мꙋ̀ а҆мали́ка.
 • Сы́нове же рагꙋи́лєвы: нахе́ѳъ и҆ зарѐ, и҆ соммѐ и҆ мозѐ.
 • Сы́нове же сиі́рѡвы: лѡта́нъ и҆ сѡва́лъ, и҆ севегѡ́нъ и҆ а҆на̀, и҆ дисѡ́нъ и҆ а҆са́ръ и҆ рїсѡ́нъ.
 • Сы́нове же лѡта̑ни: хоррі̀ и҆ є҆ма́нъ, и҆ сестрѣ̀ лѡта́нѧ ѳамна̀.
 • Сы́нове же сѡва̑ли: а҆дꙋа́ръ и҆ манаа́ѳъ, и҆ ᲂу҆ва́лъ и҆ сапфѝ и҆ ѡ҆на́нъ. Сы́нове же севегѡ̑ни: а҆їа̀ и҆ ѡ҆на́мъ.
 • Сы́нове же а҆на̑ни: дисо́нъ и҆ є҆лївама̀, дщѝ а҆на́нѧ, дво́е. Сы́нове же дисо́нѡвы: а҆мада̀ и҆ є҆сева́нъ, и҆ є҆ѳра́нъ и҆ харра́нъ.
 • Сы́нове же а҆са́рѡвы: валаа́мъ и҆ зана́нъ и҆ і҆лака́нъ, и҆ сы́нове дисѡ́ни: ѡ҆́съ и҆ а҆рра́нъ.
 • И҆ сі́и ца́рїе и҆́хъ, и҆̀же ца́рствоваша въ землѝ є҆дѡ́мли, пре́жде не́же бы́сть ца́рь над̾ сы̑ны і҆и҃левыми: вала́къ сы́нъ веѡ́ровъ, и҆ и҆́мѧ гра́дꙋ є҆гѡ̀ деннава̀:
 • ᲂу҆́мре же вала́къ, и҆ ца́рствова вмѣ́стѡ є҆гѡ̀ і҆ѡва́въ, сы́нъ за́ринъ, ѿ восо́рры.
 • И҆ ᲂу҆́мре і҆ѡва́въ, и҆ ца́рствова вмѣ́стѡ є҆гѡ̀ а҆со́мъ ѿ землѝ ѳеманѡ́ни.
 • И҆ ᲂу҆́мре а҆со́мъ, и҆ ца́рствова вмѣ́стѡ є҆гѡ̀ а҆да́дъ, сы́нъ вара́довъ, и҆́же поразѝ мадїа́ма на по́ли мѡа́вли: и҆ и҆́мѧ гра́дꙋ є҆гѡ̀ гетѳе́мъ.
 • И҆ ᲂу҆́мре а҆да́дъ, и҆ ца́рствова вмѣ́стѡ є҆гѡ̀ самаа̀ ѿ мессекка́са.
 • И҆ ᲂу҆́мре самаа̀, и҆ ца́рствова вмѣ́стѡ є҆гѡ̀ саꙋ́лъ ѿ роѡвѡ́ѳа, и҆́же бли́з̾ рѣкѝ.
 • Оу҆́мре же саꙋ́лъ, и҆ ца́рствова вмѣ́стѡ є҆гѡ̀ валаеннѡ́нъ сы́нъ а҆ховѡ́ровъ.
 • И҆ ᲂу҆́мре валаеннѡ́нъ, и҆ ца́рствова вмѣ́стѡ є҆гѡ̀ а҆да́дъ сы́нъ вара́довъ, є҆гѡ́же гра́дꙋ и҆́мѧ бѣ̀ фогѡ́ръ и҆ и҆́мѧ женѣ̀ є҆гѡ̀ метевеи́ль, дще́рь матраи́ѳа.
 • И҆ ᲂу҆́мре а҆да́дъ, и҆ нача́ша бы́ти кнѧ̑зи є҆дѡ̑мли: кнѧ́зь ѳема́нъ, кнѧ́зь а҆лꙋ́а, кнѧ́зь і҆еѳа́фъ,
 • кнѧ́зь є҆лївама̀, кнѧ́зь и҆ла̀, кнѧ́зь фїнѡ́нъ,
 • кнѧ́зь кене́зъ, кнѧ́зь ѳема́нъ, кнѧ́зь вамаи́лъ,
 • кнѧ́зь гамеси́лъ, кнѧ́зь а҆рерама́нъ. Сі́и бы́ша кнѧ̑зи є҆дѡ́мстїи.