Скрыть
1:9
1:20
1:21
1:31
1:37
1:46
1:47
1:48
1:50
1:52
1:53
1:54
Церковнославянский (рус)
Ада́мъ, Си́ѳъ, Ено́съ,
Каина́нъ, Малелеи́лъ, Иа́редъ,
Ено́хъ, Маѳуса́лъ, Ламéхъ,
Но́е, си́мъ, Ха́мъ, Иа́феѳъ.
Сы́нове Иа́феѳовы: Гаме́ръ и Маго́гъ и Мада́й, Иова́нъ, Елиса́ и Ѳове́лъ, и Мосо́хъ и Ѳи́расъ.
Сы́нове же Гаме́ровы: Асхана́зъ и Рифа́ѳъ и Ѳоргама́.
Сы́нове же Иова́ни: Елиса́ и Ѳарси́съ, и Хетти́мъ и додани́мъ.
Сы́нове же Ха́мовы: Ху́съ и месраи́мъ, Фу́дъ и Ханаа́нъ.
Сы́нове же Ху́совы: Сава́ и Евила́, и Саваѳа́ и Регма́ и Севеѳаха́. Сы́нове же Регма́новы: Сава́ и Дада́нъ.
Ху́съ же роди́ Невро́да: се́й нача́ бы́ти исполи́нъ лове́цъ на земли́.
Месраи́мъ же роди́ лодiи́ма и Анамiи́ма, и Лавiи́ма и нефѳосеи́мы,
и фаѳеро­и́мы и патросонiи́мы, и хаслои́мы, от­ ни́хже изыдо́ша Филисти́ми, и кафѳорiи́мы.
Ханаа́нъ же роди́ Сидо́на пе́рвенца сво­его́ и Хетте́а,
и Иевусе́а и Аморре́а, и Гергесе́а
и Еве́а, и Аруке́а и Асене́а,
и Араді́а и Самаре́а и Амаѳі́а.
Сы́нове же Си́мовы: Ела́мъ и Ассу́ръ, и Арфакса́дъ и Лу́дъ и Ара́мъ. Сы́нове же Ара́мли: у́зъ и У́лъ, и геѳе́ръ и Мосо́хъ.
Арфакса́дъ же роди́ Каина́на, Каина́нъ же роди́ Салу́, Сала́ же роди́ Еве́ра.
Еве́ру же роди́стася два́ сы́на: и́мя еди́ному Фале́къ, я́ко бо дни́ его́ раздѣле́на бы́сть земля́, и и́мя бра́ту его́ Иекта́нъ.
Иекта́нъ же роди́ Елмода́да и Сале́фа, и Асермо́ѳа и Иаде́ра,
и Адора́ма и уза́ла, и де́клу
и гамаа́ла, и Авимеи́ла и са́ву,
и Уфи́ра и Евила́та и Иоа́ва: вси́ сі́и сы́нове Иекта́новы.
Сы́нове же Си́мовы: Арфакса́дъ, Каина́нъ, Сала́,
Еве́ръ, Фале́къ, Рага́въ,
Серу́хъ, Нахо́ръ, Ѳа́ра,
Авра́мъ, то́й е́сть Авраа́мъ.
Сы́нове же Авраа́мли: Исаа́къ и Исма́илъ.
Сі́и же ро́ди и́хъ: пе́рвенецъ Исма́иловъ Наваiо́ѳъ и Кида́ръ, и Навдеи́лъ и мавса́нъ,
и Масма́ и Идума́, и Массі́й и Ходда́дъ, и Ѳема́нъ
и Иету́ръ, и Нафе́съ и Кедма́: сі́и су́ть сы́нове Исма́или.
Сы́нове же Хетту́ры подло́жницы Авраа́мовы, и роди́ ему́ Зомвра́на и Иеза́на, и Мада́ла и Мадiа́ма, и Иесво́ка и суе́а. Сы́нове же Иеза́ни: Сава́ и Деда́нъ. Сы́нове же Деда́новы: Рагуи́лъ и Навдеи́лъ, и Ассурiи́мъ и Латусiи́мъ и Асоми́нъ.
Сы́нове же Мадiа́мли: гефа́ръ и Офе́ръ, и Ено́хъ и Авида́ и Елда́дъ: вси́ ті́и сы́нове Хетту́рини. Роди́ же Авраа́мъ Исаа́ка.
Сы́нове же Исаа́ковы Иса́въ и Изра́иль.
Сы́нове же Иса́вовы: Елифа́зъ и Рагуи́лъ, и Иеву́лъ и Иегло́мъ и Коре́й.
Сы́нове Елифа́зовы: Ѳема́нъ и Ома́ръ, и Софа́ръ и Гоѳа́мъ и Кене́зъ. Ѳа́мна же подло́жница Елифа́зова роди́ ему́ Амали́ка.
Сы́нове же Рагуи́левы: нахе́ѳъ и Заре́, и сомме́ и Мозе́.
Сы́нове же Сии́ровы: Лота́нъ и Сова́лъ, и Севего́нъ и Ана́, и Дисо́нъ и Аса́ръ и Рисо́нъ.
Сы́нове же Лота́ни: Хорри́ и Ема́нъ, и сестрѣ́ Лота́ня Ѳамна́.
Сы́нове же Сова́ли: Адуа́ръ и Манаа́ѳъ, и ува́лъ и саифи́ и она́нъ. Сы́нове же Севего́ни: Аiа́ и она́мъ.
Сы́нове же Ана́ни: Дисо́нъ и Еливама́, дщи́ Ана́ня, дво́е. Сы́нове же Дисо́новы: Амада́ и есева́нъ, и еѳра́нъ и Харра́нъ.
Сы́нове же Аса́ровы: Валаа́мъ и зана́нъ и илака́нъ, и сы́нове Дисо́ни: О́съ и Арра́нъ.
И сі́и ца́рiе и́хъ, и́же ца́р­ст­воваша въ земли́ Едо́мли, пре́жде не́же бы́сть ца́рь надъ сыны́ Изра́илевыми: Вала́къ сы́нъ Вео́ровъ, и и́мя гра́ду его́ Ден­нава́:
у́мре же Вала́къ, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ Иова́въ, сы́нъ За́ринъ, от­ Восо́рры.
И у́мре Иова́въ, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ Асо́мъ от­ земли́ Ѳемано́ни.
И у́мре Асо́мъ, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ Ада́дъ, сы́нъ Вара́довъ, и́же порази́ Мадiа́ма на по́ли Моа́вли: и и́мя гра́ду его́ Гетѳе́мъ.
И у́мре Ада́дъ, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ самаа́ от­ мессекка́са.
И у́мре самаа́, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ Сау́лъ от­ Роово́ѳа, и́же бли́зъ рѣки́.
У́мре же Сау́лъ, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ Валаен­но́нъ сы́нъ Ахово́ровъ.
И у́мре Валаен­но́нъ, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ Ада́дъ сы́нъ Вара́довъ, его́же гра́ду и́мя бѣ́ Фого́ръ и и́мя женѣ́ его́ Метевеи́ль, дще́рь Матраи́ѳа.
И у́мре Ада́дъ, и нача́ша бы́ти кня́зи Едо́мли: кня́зь Ѳема́нъ, кня́зь алу́а, кня́зь Иеѳа́фъ,
кня́зь Еливама́, кня́зь Ила́, кня́зь Фино́нъ,
кня́зь Кене́зъ, кня́зь Ѳема́нъ, кня́зь вамаи́лъ,
кня́зь гамеси́лъ, кня́зь Арерама́нъ. Сі́и бы́ша кня́зи Едо́мстiи.
Синодальный
Адам, Сиф, Енос,
Каинан, Малелеил, Иаред,
Енох, Мафусал, Ламех,
Ной, Сим, Хам и Иафет.
Сыновья Иафета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, [Елиса,] Фувал, Мешех и Фирас.
Сыновья Гомера: Аскеназ, Рифат и Фогарма.
Сыновья Иавана: Елиса, Фарсис, Киттим и Доданим.
Сыновья Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан.
Сыновья Хуша: Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха. Сыновья Раамы: Шева и Дедан.
Хуш родил также Нимрода: сей начал быть сильным на земле.
Мицраим родил: Лудима, Анамима, Легавима, Нафтухима,
Патрусима, Каслухима, от которого произошли Филистимляне, и Кафторима.
Ханаан родил Сидона, первенца своего, Хета,
Иевусея, Аморрея, Гергесея,
Евея, Аркея, Синея,
Арвадея, Цемарея и Хамафея.
Сыновья Сима: Елам, Ассур, Арфаксад, Луд и Арам. [Сыновья Арама:] Уц, Хул, Гефер и Мешех.
Арфаксад [родил Каинана, Каинан же] родил Салу, Сала же родил Евера.
У Евера родились два сына: имя одному Фалек, потому что во дни его разделилась земля; имя брату его Иоктан.
Иоктан родил Алмодада, Шалефа, Хацармавета, Иераха,
Гадорама, Узала, Диклу,
Евала, Авимаила, Шеву,
Офира, Хавилу и Иовава. Все эти сыновья Иоктана.
[Сыновья же] Симовы: Арфаксад, [Каинан,] Сала,
Евер, Фалек, Рагав,
Серух, Нахор, Фарра,
Аврам, он же Авраам.
Сыновья Авраама: Исаак и Измаил.
Вот родословие их: первенец Измаилов Наваиоф, за ним Кедар, Адбеел, Мивсам,
Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема,
Иетур, Нафиш и Кедма. Это сыновья Измаиловы.
Сыновья Хеттуры, наложницы Авраамовой: она родила Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Сыновья Иокшана: Шева и Дедан. [Сыновья Дедановы: Рагуил, Навдеил, Ассуриим, Астусиим и Асомин.]
Сыновья Мадиана: Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Елдага. Все эти сыновья Хеттуры.
И родил Авраам Исаака. Сыновья Исаака: Исав и Израиль.
Сыновья Исава: Елифаз, Рагуил, Иеус, Иеглом и Корей.
Сыновья Елифаза: Феман, Омар, Цефо, Гафам, Кеназ; [Фимна же, наложница Елифазова, родила ему] Амалика.
Сыновья Рагуила: Нахаф, Зерах, Шамма и Миза.
Сыновья Сеира: Лотан, Шовал, Цивеон, Ана, Дишон, Ецер и Дишан.
Сыновья Лотана: Хори и Гемам; а сестра у Лотана: Фимна.
Сыновья Шовала: Алеан, Манахаф, Евал, Шефо и Онам. Сыновья Цивеона: Аиа и Ана.
Дети Аны: Дишон [и Оливема дочь Аны]. Сыновья Дишона: Хемдан, Ешбан, Ифран и Херан.
Сыновья Ецера: Билган, Зааван и Акан. Сыновья Дишана: Уц и Аран.
Сии суть цари, царствовавшие в земле Едома, прежде нежели воцарился царь над сынами Израилевыми: Бела, сын Веора, и имя городу его – Дингава;
и умер Бела, и воцарился по нем Иовав, сын Зераха, из Восоры.
И умер Иовав, и воцарился по нем Хушам, из земли Феманитян.
И умер Хушам, и воцарился по нем Гадад, сын Бедадов, который поразил Мадианитян на поле Моава; имя городу его: Авив.
И умер Гадад, и воцарился по нем Самла, из Масреки.
И умер Самла, и воцарился по нем Саул из Реховофа, что при реке.
И умер Саул, и воцарился по нем Баал-Ханан, сын Ахбора.
И умер Баал-Ханан, и воцарился по нем Гадар; имя городу его Пау; имя жене его Мегетавеель, дочь Матреда, дочь Мезагава.
И умер Гадар. И были старейшины у Едома: старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетеф,
старейшина Оливема, старейшина Эла, старейшина Пинон,
старейшина Кеназ, старейшина Феман, старейшина Мивцар,
старейшина Магдиил, старейшина Ирам. Вот старейшины Идумейские.
Цр҃ко́внослав
А҆да́мъ, си́ѳъ, є҆нѡ́съ,
каїна́нъ, малелеи́лъ, і҆а́редъ,
є҆нѡ́хъ, маѳꙋса́лъ, ламе́хъ,
нѡ́е, си́мъ, ха́мъ, і҆а́феѳъ.
Сы́нове і҆а́феѳѡвы: гаме́ръ и҆ магѡ́гъ и҆ мада́й, і҆ѡѵа́нъ, є҆лїса̀ и҆ ѳове́лъ, и҆ мосо́хъ и҆ ѳі́расъ.
Сы́нове же гаме́рѡвы: а҆схана́зъ и҆ рїфа́ѳъ и҆ ѳоргама̀.
Сы́нове же і҆ѡва̑ни: є҆лїса̀ и҆ ѳарсі́съ, и҆ хетти́мъ и҆ додани́мъ.
Сы́нове же ха́мѡвы: хꙋ́съ и҆ месраі́мъ, фꙋ́дъ и҆ ханаа́нъ.
Сы́нове же хꙋ́сѡвы: сава̀ и҆ є҆ѵїла̀, и҆ саваѳа̀ и҆ регма̀ и҆ севеѳаха̀. Сы́нове же регма́нѡвы: сава̀ и҆ дада́нъ.
Хꙋ́съ же родѝ неврѡ́да: се́й нача̀ бы́ти и҆споли́нъ лове́цъ на землѝ.
Месраі́мъ же родѝ лѡдїи́ма и҆ а҆намїи́ма, и҆ лавїи́ма и҆ нефѳѡсеи́мы,
и҆ фаѳерои́мы и҆ патросѡнїи́мы, и҆ хаслѡи́мы, ѿ ни́хже и҆зыдо́ша фѷлїсті́ми, и҆ кафѳорїи́мы.
Ханаа́нъ же родѝ сїдѡ́на пе́рвенца своего̀ и҆ хетте́а,
и҆ і҆евꙋсе́а и҆ а҆морре́а, и҆ гергесе́а
и҆ є҆ѵе́а, и҆ а҆рꙋке́а и҆ а҆сене́а,
и҆ а҆раді́а и҆ самаре́а и҆ а҆маѳі́а.
Сы́нове же си́мѡвы: є҆ла́мъ и҆ а҆ссꙋ́ръ, и҆ а҆рфаѯа́дъ и҆ лꙋ́дъ и҆ а҆ра́мъ. Сы́нове же а҆ра̑мли: ᲂу҆́зъ и҆ ᲂу҆́лъ, и҆ геѳе́ръ и҆ мосо́хъ.
А҆рфаѯа́дъ же родѝ каїна́на, каїна́нъ же родѝ салꙋ̀, сала́ же родѝ є҆ве́ра.
Є҆ве́рꙋ же роди́стасѧ два̀ сы̑на: и҆́мѧ є҆ди́номꙋ фале́къ, ꙗ҆́кѡ бо дни̑ є҆гѡ̀ раздѣле́на бы́сть землѧ̀, и҆ и҆́мѧ бра́тꙋ є҆гѡ̀ і҆екта́нъ.
І҆екта́нъ же родѝ є҆лмѡда́да и҆ сале́фа, и҆ а҆сермѡ́ѳа и҆ і҆аде́ра,
и҆ а҆дора́ма и҆ ᲂу҆за́ла, и҆ де́клꙋ
и҆ гамаа́ла, и҆ а҆вїмеи́ла и҆ са́вꙋ,
и҆ ᲂу҆фі́ра и҆ є҆ѵїла́та и҆ і҆ѡа́ва: всѝ сі́и сы́нове і҆екта́нѡвы.
Сы́нове же си́мѡвы: а҆рфаѯа́дъ, каїна́нъ, сала̀,
є҆ве́ръ, фале́къ, рага́въ,
серꙋ́хъ, нахѡ́ръ, ѳа́ра,
а҆вра́мъ, то́й є҆́сть а҆враа́мъ.
Сы́нове же а҆враа́мли: і҆саа́къ и҆ і҆сма́илъ.
Сі́и же ро́ди и҆́хъ: пе́рвенецъ і҆сма́иловъ наваїѡ́ѳъ и҆ кида́ръ, и҆ навдеи́лъ и҆ мавса́нъ,
и҆ масма̀ и҆ і҆дꙋма̀, и҆ массі́й и҆ ходда́дъ, и҆ ѳема́нъ
и҆ і҆етꙋ́ръ, и҆ нафе́съ и҆ кедма̀: сі́и сꙋ́ть сы́нове і҆сма̑или.
Сы́нове же хеттꙋ́ры подло́жницы а҆враа́мовы, и҆ родѝ є҆мꙋ̀ зомвра́на и҆ і҆еза́на, и҆ мада́ла и҆ мадїа́ма, и҆ і҆есво́ка и҆ сꙋе́а. Сы́нове же і҆еза̑ни: сава̀ и҆ деда́нъ. Сы́нове же деда́нѡвы: рагꙋи́лъ и҆ навдеи́лъ, и҆ а҆ссꙋрїи́мъ и҆ латꙋсїи́мъ и҆ а҆сѡмі́нъ.
Сы́нове же мадїа̑мли: гефа́ръ и҆ ѻ҆фе́ръ, и҆ є҆нѡ́хъ и҆ а҆вїда̀ и҆ є҆лда́дъ: всѝ ті́и сы́нове хеттꙋ́рини. Роди́ же а҆враа́мъ і҆саа́ка.
Сы́нове же і҆саа́кѡвы и҆са́ѵъ и҆ і҆и҃ль.
Сы́нове же и҆са́ѵѡвы: є҆лїфа́зъ и҆ рагꙋи́лъ, и҆ і҆евꙋ́лъ и҆ і҆егло́мъ и҆ коре́й.
Сы́нове є҆лїфа́зѡвы: ѳема́нъ и҆ ѡ҆ма́ръ, и҆ сѡфа́ръ и҆ гоѳа́мъ и҆ кене́зъ. Ѳа́мна же подло́жница є҆лїфа́зова родѝ є҆мꙋ̀ а҆мали́ка.
Сы́нове же рагꙋи́лєвы: нахе́ѳъ и҆ зарѐ, и҆ соммѐ и҆ мозѐ.
Сы́нове же сиі́рѡвы: лѡта́нъ и҆ сѡва́лъ, и҆ севегѡ́нъ и҆ а҆на̀, и҆ дисѡ́нъ и҆ а҆са́ръ и҆ рїсѡ́нъ.
Сы́нове же лѡта̑ни: хоррі̀ и҆ є҆ма́нъ, и҆ сестрѣ̀ лѡта́нѧ ѳамна̀.
Сы́нове же сѡва̑ли: а҆дꙋа́ръ и҆ манаа́ѳъ, и҆ ᲂу҆ва́лъ и҆ сапфѝ и҆ ѡ҆на́нъ. Сы́нове же севегѡ̑ни: а҆їа̀ и҆ ѡ҆на́мъ.
Сы́нове же а҆на̑ни: дисо́нъ и҆ є҆лївама̀, дщѝ а҆на́нѧ, дво́е. Сы́нове же дисо́нѡвы: а҆мада̀ и҆ є҆сева́нъ, и҆ є҆ѳра́нъ и҆ харра́нъ.
Сы́нове же а҆са́рѡвы: валаа́мъ и҆ зана́нъ и҆ і҆лака́нъ, и҆ сы́нове дисѡ́ни: ѡ҆́съ и҆ а҆рра́нъ.
И҆ сі́и ца́рїе и҆́хъ, и҆̀же ца́рствоваша въ землѝ є҆дѡ́мли, пре́жде не́же бы́сть ца́рь над̾ сы̑ны і҆и҃левыми: вала́къ сы́нъ веѡ́ровъ, и҆ и҆́мѧ гра́дꙋ є҆гѡ̀ деннава̀:
ᲂу҆́мре же вала́къ, и҆ ца́рствова вмѣ́стѡ є҆гѡ̀ і҆ѡва́въ, сы́нъ за́ринъ, ѿ восо́рры.
И҆ ᲂу҆́мре і҆ѡва́въ, и҆ ца́рствова вмѣ́стѡ є҆гѡ̀ а҆со́мъ ѿ землѝ ѳеманѡ́ни.
И҆ ᲂу҆́мре а҆со́мъ, и҆ ца́рствова вмѣ́стѡ є҆гѡ̀ а҆да́дъ, сы́нъ вара́довъ, и҆́же поразѝ мадїа́ма на по́ли мѡа́вли: и҆ и҆́мѧ гра́дꙋ є҆гѡ̀ гетѳе́мъ.
И҆ ᲂу҆́мре а҆да́дъ, и҆ ца́рствова вмѣ́стѡ є҆гѡ̀ самаа̀ ѿ мессекка́са.
И҆ ᲂу҆́мре самаа̀, и҆ ца́рствова вмѣ́стѡ є҆гѡ̀ саꙋ́лъ ѿ роѡвѡ́ѳа, и҆́же бли́з̾ рѣкѝ.
Оу҆́мре же саꙋ́лъ, и҆ ца́рствова вмѣ́стѡ є҆гѡ̀ валаеннѡ́нъ сы́нъ а҆ховѡ́ровъ.
И҆ ᲂу҆́мре валаеннѡ́нъ, и҆ ца́рствова вмѣ́стѡ є҆гѡ̀ а҆да́дъ сы́нъ вара́довъ, є҆гѡ́же гра́дꙋ и҆́мѧ бѣ̀ фогѡ́ръ и҆ и҆́мѧ женѣ̀ є҆гѡ̀ метевеи́ль, дще́рь матраи́ѳа.
И҆ ᲂу҆́мре а҆да́дъ, и҆ нача́ша бы́ти кнѧ̑зи є҆дѡ̑мли: кнѧ́зь ѳема́нъ, кнѧ́зь а҆лꙋ́а, кнѧ́зь і҆еѳа́фъ,
кнѧ́зь є҆лївама̀, кнѧ́зь и҆ла̀, кнѧ́зь фїнѡ́нъ,
кнѧ́зь кене́зъ, кнѧ́зь ѳема́нъ, кнѧ́зь вамаи́лъ,
кнѧ́зь гамеси́лъ, кнѧ́зь а҆рерама́нъ. Сі́и бы́ша кнѧ̑зи є҆дѡ́мстїи.
Adam, Seth, Enos,
Cainan, Malaleel, Iared,
Henoch, Ma thusala, Lamech,
Noe, Sem, Cham et Iapheth.
Filii Iapheth: Gomer, Magog, Madai et Iavan, Thubal, Mosoch, Thiras.
Porro filii Gomer: Aschenez et Riphath et Thogorma.
Filii autem Iavan: Elisa et Tharsis, Getthim et Rodanim.
Filii Cham: Chus et Mesraim, Phut et Chanaan.
Filii autem Chus: Saba et Hevila, Sabatha et Regma et Sabathacha. Porro filii Regma: Saba et Dedan.
Chus autem genuit Nemrod; iste coepit esse potens in terra.
Mesraim vero genuit Ludim et Anamim et Laabim et Nephthuim,
Phetrusim quoque et Chasluim, de quibus egressi sunt Philisthim e Caphtorim.
Chanaan vero genuit Sidonem primogenitum, Heth,
Iebusaeum quoque et Amorraeum et Gergesaeum
Hevaeumque et Aracaeum et Sinaeum,
Aradium quoque et Samaraeum et Emathaeum.
Filii Sem: Elam et Assur et Arphaxad et Lud et Aram. Filii autem Aram: Us et Hul et Gether et Mes.
Arphaxad autem genuit Sala, qui et ipse genuit Heber.
Porro Heber nati sunt duo filii: nomen uni Phaleg, quia in diebus eius divisa est terra, et nomen fratris eius Iectan.
Iectan autem genuit Elmodad et Saleph et Asarmoth et Iare,
Adoram quoque et Uzal et Decla,
Ebal etiam et Abimael et Saba necnon
et Ophir et Hevila et Iobab; omnes isti filii Iectan.
Sem, Arphaxad, Sala,
Heber, Phaleg, Reu,
Seruch, Nachor, Thare,
Abram: iste est Abraham.
Filii autem Abraham: Isaac et Ismael.
Et hae generationes eorum: primogenitus Ismaelis Nabaioth et Cedar et Adbeel et Mabsam,
Masma et Duma, Massa, Hadad et Thema,
Iethur, Naphis, Cedma; hi sunt filii Ismaelis.
Filii autem Ceturae concubinae Abraham, quos genuit: Zamran, Iecsan, Madan, Madian, Iesboc, Sue. Porro filii Iecsan: Saba et Dedan. Filii autem Dedan: Assurim et Latusim et Loommim.
Filii autem Madian: Epha et Opher et Henoch et Abida et Eldaa. Omnes hi filii Ceturae.
Generavit autem Abraham Isaac, cuius fuerunt filii Esau et Israel.
Filii Esau: Eliphaz, Rahuel, Iehus, Ialam, Core.
Filii Eliphaz: Theman, Omar, Sepho, Gatham, Cenez, Thamna, Amalec.
Filii Rahuel: Nahath, Zara, Samma, Meza.
Filii Seir: Lotan, Sobal, Sebeon, Ana, Dison, Eser, Disan.
Filii Lotan: Hori, Hemam; soror autem Lotan fuit Thamna.
Filii Sobal: Alvan et Manahath et Ebal et Sepho et Onam. Filii Sebeon: Aia et Ana.
Filii Ana: Dison. Filii Dison: Hemdan et Eseban et Iethran et Charran.
Filii Eser: Bilhan et Zavan et Iacan. Filii Disan: Us et Aran.
Isti sunt reges, qui imperaverunt in terra Edom, antequam esset rex super filios Israel: Bela filius Beor, et nomen civitatis eius Denaba.
Mortuus est autem Bela, et regnavit pro eo Iobab filius Zarae de Bosra.
Cumque et Iobab fuisset mortuus, regnavit pro eo Husam de terra Themanorum.
Obiit quoque et Husam, et regnavit pro eo Adad filius Badad, qui percussit Madian in terra Moab; et nomen civitatis eius Avith.
Cumque et Adad fuisset mortuus, regnavit pro eo Semla de Masreca.
Sed et Semla mortuus est; et regnavit pro eo Saul de Rohoboth, quae iuxta amnem sita est.
Mortuo quoque Saul, regnavit pro eo Baalhanan filius Achobor.
Sed et hic mortuus est, et regnavit pro eo Adad, cuius urbis fuit nomen Phau; et appellata est uxor eius Meetabel filia Matred filiae Mezaab.
Adad autem mortuo, duces pro regibus in Edom esse coeperunt: dux Thamna, dux Alva, dux Ietheth,
dux Oolibama, dux Ela, dux Phinon,
dux Cenez, dux Theman, dux Mabsar,
dux Magdiel, dux Iram. Hi duces Edom.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки