Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • И сі́и прiидо́ша ко дави́ду въ Сикела́гъ, егда́ еще́ обдержи́мь бя́ше от­ лица́ Сау́ла сы́на ки́сова: и сі́и от­ си́льныхъ помога́юще во бра́ни,
 • напряза́юще лу́къ десны́ми и шу́ими рука́ми, и пра́щницы ка́менемъ и стрѣла́ми, от­ бра́тiй Сау́ловыхъ от­ [колѣ́на] Венiами́на:
 • кня́зь Ахiе́зеръ, и Иоа́съ сы́нъ сама́а гаваѳи́та, и Иезiи́лъ, и Фали́ѳъ, сы́нове замо́ѳовы, и Варахі́а, и ииу́а Анаѳоѳи́тинъ,
 • и самаі́а гаваони́тинъ, си́льный посредѣ́ три́десятихъ и надъ три́десятiю, и иеремі́а, и Иезекі́иль, и Иоан­на́нъ, и Иозава́ѳъ гадараѳи́тинъ,
 • Елiозі́й, и иериму́ѳъ, и Ваалі́а, и самарі́а, и Сафаті́а Ару́финъ,
 • Елка́на, и Иесі́а, и Иелiи́лъ, и Иезаа́ръ, и Иесваа́мъ, кори́тяне,
 • и Иоила́, и заваді́а, сы́нове иероа́мли, и и́же от­ гедо́ра.
 • И от­ гадди́ при­­бѣго́ша къ дави́ду, [егда́ тая́шеся] въ пусты́ни, му́жiе крѣ́пцы и бойцы́ наро́чити, держа́щiи щиты́ и ко́пiя: ли́ца же и́хъ я́ко ли́ца льво́ва, и легцы́ я́ко се́рны на гора́хъ ско́ростiю:
 • азе́ръ въ пе́рвыхъ, Авді́а вторы́й, алiа́дъ тре́тiй,
 • Масма́нъ четве́ртый, иеремі́а пя́тый,
 • Иеѳѳі́а шесты́й, Елiи́лъ седмы́й,
 • Иоана́нъ осмы́й, Ельзаве́ль девя́тый,
 • иеремі́а деся́тый, Махавена́й первый­на́­де­сять.
 • Сі́и от­ сыно́въ га́довыхъ кня́зи во́инстiи, еди́нъ надъ сто́мъ ма́лый, вели́кiй же надъ ты́сящею:
 • сі́и и́же преидо́ша Иорда́нъ ме́сяца пе́рваго: и се́й напо́лненъ во всѣ́хъ бре́зѣхъ сво­и́хъ: и изгна́ша всѣ́хъ, и́же живя́ху въ юдо́лѣхъ от­ восто́къ да́же до за́падъ.
 • Прiидо́ша же от­ сыно́въ Венiами́нихъ и Иу́диныхъ на по́мощь дави́ду.
 • И изы́де дави́дъ во срѣ́тенiе и́мъ и рече́ и́мъ: а́ще ми́рно прiидо́стѣ ко мнѣ́, да бу́детъ се́рдце мое́ та́кожде къ ва́мъ: а́ще же преда́ти мя́ супоста́томъ мо­и́мъ не во и́стинѣ руки́, да ви́дитъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ и су́дитъ.
 • И облече́ Ду́хъ Амасі́ю кня́зя надъ три́десятiю, и рече́: иди́, дави́да сы́не Иессе́евъ, и лю́дiе тво­и́: ми́ръ, ми́ръ тебѣ́, и ми́ръ помо́щникомъ тво­и́мъ, я́ко тебѣ́ помога́етъ Бо́гъ тво́й. И воспрiя́тъ и́хъ дави́дъ и поста́ви и́хъ князе́й си́лъ.
 • И от­ Манассі́и при­­бѣго́ша къ дави́ду, егда́ идя́ху иноплеме́н­ницы на Сау́ла на бра́нь, и не помо́же и́мъ дави́дъ, я́ко совѣ́тъ бы́ти у во­ево́дъ иноплеме́н­ничихъ, глаго́лющихъ: съ глава́ми муже́й си́хъ обрати́т­ся ко господи́ну сво­ему́ Сау́лу.
 • И егда́ идя́ше дави́дъ въ Сикела́гъ, при­­бѣго́ша къ нему́ от­ Манассі́и една́й и Иозава́ѳъ, и Иавни́лъ и Михаи́лъ и Иосафа́ѳъ и Елiу́ и Салаѳі́й, кня́зи надъ ты́сящами у Манассі́и:
 • сі́и да́ша по́мощь дави́ду на по́лчище гедду́ровъ, вси́ бо крѣ́пцы си́лою: и бѣ́ша крѣ́пцы нача́лницы въ во́ин­ствѣ си́лою.
 • Зане́ на вся́къ де́нь при­­хожда́ху къ дави́ду на по́мощь ему́, въ си́лу вели́ку, а́ки си́ла Бо́жiя.
 • И сiя́ имена́ князе́й во́ин­ства, и́же прiидо́ша ко дави́ду въ Хевро́нъ, да воз­вратя́тъ ца́р­ст­во Сау́лово къ нему́ по словеси́ Госпо́дню:
 • сы́нове Иу́дины нося́щiи щиты́ и ко́пiя ше́сть ты́сящъ и о́смь со́тъ, крѣ́пцы ко ополче́нiю:
 • от­ сыно́въ Симео́нихъ, крѣ́пцы си́лою на ополче́нiе се́дмь ты́сящъ и сто́:
 • от­ сыно́въ Леві́иныхъ четы́ри ты́сящы и ше́сть со́тъ:
 • и Ио́дда кня́зь от­ колѣ́на Ааро́ня, и съ ни́мъ три́ ты́сящы и се́дмь со́тъ:
 • и садо́къ, о́трокъ крѣ́пкiй си́лою, и до́му отца́ его́ кня́зи два́десять два́:
 • от­ сыно́въ же Венiами́нихъ бра́тiй Сау́ловыхъ три́ ты́сящы, и еще́ бо́лшая ча́сть и́хъ наблюда́­ше стражбу́ до́му Сау́ля:
 • и от­ сыно́въ Ефре́млихъ два́десять ты́сящъ и о́смь со́тъ крѣ́пцы си́лою, му́жiе имени́тiи по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ:
 • и от­ полупле́мене Манассі́ина осмь­на́­де­сять ты́сящъ, и и́же нареко́шася и́менемъ, да поста́вятъ царе́мъ дави́да:
 • от­ сыно́въ Иссаха́ровыхъ му́жiе уче́ни, и́же познава́ху времена́ разсужде́нiю, что́ сотвори́ти и́мать Изра́иль, въ нача́ла и́хъ двѣ́сти, и вся́ бра́тiя и́хъ съ ни́ми:
 • и от­ Завуло́на исходя́щiи ко ополче́нiю бра́ни, со вся́кими ору́жiи бра́н­ными, пятьдеся́тъ ты́сящъ, въ по́мощь дави́ду не съ пра́здными рука́ми:
 • и от­ Нефѳали́ма князе́й ты́сяща, и съ ни́ми въ щита́хъ и съ ко́пiями три́десять и се́дмь ты́сящъ:
 • и от­ сыно́въ да́новыхъ ополча́ющiися на бра́нь два́десять о́смь ты́сящъ и ше́сть со́тъ:
 • и от­ Аси́ра исходя́щiи помощи́ въ бра́ни четы́редесять ты́сящъ:
 • и со о́ныя страны́ Иорда́на от­ сыно́въ Руви́мовыхъ и от­ га́довыхъ и от­ полупле́мене Манассі́ина во все́мъ ору́жiи бра́н­нѣмъ сто́ и два́десять ты́сящъ.
 • Вси́ сі́и му́жiе бра́н­нiи упра́влени ко ополче́нiю се́рдцемъ ми́рнымъ: и прiидо́ша въ Хевро́нъ, да поста́вятъ царя́ дави́да надъ всѣ́мъ Изра́илемъ: и про́чiи от­ Изра́иля еди́но се́рдце бя́ху, да ца́рь бу́детъ дави́дъ.
 • Бы́ша же ту́ съ дави́довъ три́ дни́, яду́ще и пiю́ще, угото́ваша бо и́мъ бра́тiя и́хъ.
 • И и́же бли́зъ и́хъ бя́ху да́же до Иссаха́ра и Завуло́на и Нефѳали́ма, при­­ноша́ху и́мъ на ослѣ́хъ и велблю́дѣхъ, и мска́хъ и волѣ́хъ пи́щу, муку́, перевя́сла смо́квей и гро́здiе сухо́е, вино́ и еле́й, и волы́ и овны́ во мно́же­ст­вѣ, ра́дость бо бы́сть во Изра́или.
 • И сии также пришли к Давиду в Секелаг, когда он еще укрывался от Саула, сына Кисова, и были из храбрых, помогавших в сражении.
 • Вооруженные луком, правою и левою рукою бросавшие каменья и стрелявшие стрелами из лука, – из братьев Саула, от Вениамина:
 • главный Ахиезер, за ним Иоас, сыновья Шемаи, из Гивы; Иезиел и Фелет, сыновья Азмавефа; Бераха и Иегу из Анафофа;
 • Ишмаия Гаваонитянин, храбрый из тридцати и начальствовавший над тридцатью; Иеремия, Иахазиил, Иоханан и Иозавад из Гедеры.
 • Елузай, Иеримоф, Веалия, Шемария, Сафатия Харифиянин;
 • Елкана, Ишшияху, Азариил, Иоезер и Иошавам, Кореяне;
 • и Иоела и Зевадия, сыновья Иерохама, из Гедора.
 • И из Гадитян перешли к Давиду в укрепление, в пустыню, люди мужественные, воинственные, вооруженные щитом и копьем; лица львиные – лица их, и они быстры как серны на горах.
 • Главный Езер, второй Овадия, третий Елиав,
 • четвертый Мишманна, пятый Иеремия,
 • шестой Афай, седьмой Елиел,
 • восьмой Иоханан, девятый Елзавад,
 • десятый Иеремия, одиннадцатый Махбанай.
 • Они из сыновей Гадовых были главами в войске: меньший над сотнею, и больший над тысячею.
 • Они-то перешли Иордан в первый месяц, когда он выступает из берегов своих, и разогнали всех живших в долинах к востоку и западу.
 • Пришли также и из сыновей Вениаминовых и Иудиных в укрепление к Давиду.
 • Давид вышел навстречу им и сказал им: если с миром пришли вы ко мне, чтобы помогать мне, то да будет у меня с вами одно сердце; а если для того, чтобы коварно предать меня врагам моим, тогда как нет порока на руках моих, то да видит Бог отцов наших и рассудит.
 • И объял дух Амасая, главу тридцати, и сказал он: мир тебе Давид, и с тобою, сын Иессеев; мир тебе, и мир помощникам твоим; ибо помогает тебе Бог твой. Тогда принял их Давид и поставил их во главе войска.
 • И из колена Манассиина перешли некоторые к Давиду, когда он шел с Филистимлянами на войну против Саула, но не помогал им, потому что предводители Филистимские, посоветовавшись, отослали его, говоря: на нашу голову он перейдет к господину своему Саулу.
 • Когда он возвращался в Секелаг, тогда перешли к нему из Манассиян: Аднах, Иозавад, Иедиаел, Михаил, Иозавад, Елигу и Цилльфай, тысяченачальники у Манассиян.
 • И они помогали Давиду против полчищ, ибо все это были люди храбрые и были начальниками в войске.
 • Так с каждым днем приходили к Давиду на помощь до того, что его ополчение стало велико, как ополчение Божие.
 • Вот число главных в войске, которые пришли к Давиду в Хеврон, чтобы передать ему царство Саулово, по слову Господню:
 • сыновей Иудиных, носящих щит и копье, было шесть тысяч восемьсот готовых к войне;
 • из сыновей Симеоновых, людей храбрых, в войске было семь тысяч и сто;
 • из сыновей Левииных четыре тысячи шестьсот;
 • и Иоддай, князь от племени Аарона, и с ним три тысячи семьсот;
 • и Садок, мужественный юноша, и род его, двадцать два начальника;
 • из сыновей Вениаминовых, братьев Сауловых, три тысячи, – но еще многие из них держались дома Саулова;
 • из сыновей Ефремовых двадцать тысяч восемьсот людей мужественных, людей именитых в родах своих;
 • из полуколена Манассиина восемнадцать тысяч, которые вызваны были поименно, чтобы пойти воцарить Давида;
 • из сынов Иссахаровых пришли люди разумные, которые знали, что́ когда надлежало делать Израилю, – их было двести главных, и все братья их следовали слову их;
 • из колена Завулонова готовых к сражению, вооруженных всякими военными оружиями, пятьдесят тысяч, в строю, единодушных;
 • из колена Неффалимова тысяча вождей и с ними тридцать семь тысяч с щитами и копьями;
 • из колена Данова готовых к войне двадцать восемь тысяч шестьсот;
 • от Асира воинов, готовых к сражению, сорок тысяч;
 • из-за Иордана, от колена Рувимова, Гадова и полуколена Манассиина, сто двадцать тысяч, со всяким воинским оружием.
 • Все эти воины, в строю, от полного сердца пришли в Хеврон воцарить Давида над всем Израилем. Да и все прочие Израильтяне были единодушны, чтобы воцарить Давида.
 • И пробыли там у Давида три дня, ели и пили, потому что братья их всё приготовили для них;
 • да и близкие к ним, даже до колена Иссахарова, Завулонова и Неффалимова, привозили все съестное на ослах, и верблюдах, и мулах, и волах: муку, смоквы, и изюм, и вино, и елей, и крупного и мелкого скота множество, так как радость была для Израиля.
 • 大 卫 因 怕 基 士 的 儿 子 扫 罗 , 躲 在 洗 革 拉 的 时 候 , 有 勇 士 到 他 那 里 帮 助 他 打 仗 。
 • 他 们 善 于 拉 弓 , 能 用 左 右 两 手 甩 石 射 箭 , 都 是 便 雅 悯 人 扫 罗 的 族 弟 兄 。
 • 为 首 的 是 亚 希 以 谢 , 其 次 是 约 阿 施 , 都 是 基 比 亚 人 示 玛 的 儿 子 。 还 有 亚 斯 玛 威 的 儿 子 耶 薛 和 毗 力 , 又 有 比 拉 迦 , 并 亚 拿 突 人 耶 户 ,
 • 基 遍 人 以 实 买 雅 , 他 在 三 十 人 中 是 勇 士 , 管 理 他 们 , 且 有 耶 利 米 , 雅 哈 悉 , 约 哈 难 , 和 基 得 拉 人 约 撒 拔 ,
 • 伊 利 乌 赛 , 耶 利 摩 , 比 亚 利 雅 , 示 玛 利 雅 , 哈 律 弗 人 示 法 提 雅 ,
 • 可 拉 人 以 利 加 拿 , 耶 西 亚 , 亚 萨 列 , 约 以 谢 , 雅 朔 班 ,
 • 基 多 人 耶 罗 罕 的 儿 子 犹 拉 和 西 巴 第 雅 。
 • 迦 得 支 派 中 有 人 到 旷 野 的 山 寨 投 奔 大 卫 , 都 是 大 能 的 勇 士 , 能 拿 盾 牌 和 枪 的 战 士 。 他 们 的 面 貌 好 像 狮 子 , 快 跑 如 同 山 上 的 鹿 。
 • 第 一 以 薛 , 第 二 俄 巴 底 雅 , 第 三 以 利 押 ,
 • 第 四 弥 施 玛 拿 , 第 五 耶 利 米 ,
 • 第 六 亚 太 , 第 七 以 利 业 ,
 • 第 八 约 哈 难 , 第 九 以 利 萨 巴 ,
 • 第 十 耶 利 米 , 第 十 一 末 巴 奈 。
 • 这 都 是 迦 得 人 中 的 军 长 , 至 小 的 能 抵 一 百 人 , 至 大 的 能 抵 一 千 人 。
 • 正 月 , 约 旦 河 水 涨 过 两 岸 的 时 候 , 他 们 过 河 , 使 一 切 住 平 原 的 人 东 奔 西 逃 。
 • 又 有 便 雅 悯 和 犹 大 人 到 山 寨 大 卫 那 里 。
 • 大 卫 出 去 迎 接 他 们 , 对 他 们 说 , 你 们 若 是 和 和 平 平 地 来 帮 助 我 , 我 心 就 与 你 们 相 契 。 你 们 若 是 将 我 这 无 罪 的 人 卖 在 敌 人 手 里 , 愿 我 们 列 祖 的 神 察 看 责 罚 。
 • 那 时 神 的 灵 感 动 那 三 十 个 勇 士 的 首 领 亚 玛 撒 , 他 就 说 , 大 卫 阿 , 我 们 是 归 于 你 的 。 耶 西 的 儿 子 阿 , 我 们 是 帮 助 你 的 。 愿 你 平 平 安 安 , 愿 帮 助 你 的 也 都 平 安 。 因 为 你 的 神 帮 助 你 。 大 卫 就 收 留 他 们 , 立 他 们 作 军 长 。
 • 大 卫 从 前 与 非 利 士 人 同 去 , 要 与 扫 罗 争 战 , 有 些 玛 拿 西 人 来 投 奔 大 卫 , 他 们 却 没 有 帮 助 非 利 士 人 。 因 为 非 利 士 人 的 首 领 商 议 , 打 发 他 们 回 去 , 说 , 恐 怕 大 卫 拿 我 们 的 首 级 , 归 降 他 的 主 人 扫 罗 。
 • 大 卫 往 洗 革 拉 去 的 时 候 , 有 玛 拿 西 人 的 千 夫 长 押 拿 , 约 撒 拔 , 耶 叠 , 米 迦 勒 , 约 撒 拔 , 以 利 户 , 洗 勒 太 都 来 投 奔 他 。
 • 这 些 人 帮 助 大 卫 攻 击 群 贼 。 他 们 都 是 大 能 的 勇 士 , 且 作 军 长 。
 • 那 时 天 天 有 人 来 帮 助 大 卫 , 以 致 成 了 大 军 , 如 神 的 军 一 样 。
 • 预 备 打 仗 的 兵 来 到 希 伯 仑 见 大 卫 , 要 照 着 耶 和 华 的 话 将 扫 罗 的 国 位 归 与 大 卫 。 他 们 的 数 目 如 下 ,
 • 犹 大 支 派 , 拿 盾 牌 和 枪 预 备 打 仗 的 有 六 千 八 百 人 。
 • 西 缅 支 派 , 能 上 阵 大 能 的 勇 士 有 七 千 一 百 人 。
 • 利 未 支 派 有 四 千 六 百 人 。
 • 耶 何 耶 大 是 亚 伦 家 的 首 领 , 跟 从 他 的 有 三 千 七 百 人 。
 • 还 有 少 年 大 能 的 勇 士 撒 督 , 同 着 他 的 有 族 长 二 十 二 人 。
 • 便 雅 悯 支 派 , 扫 罗 的 族 弟 兄 也 有 三 千 人 , 他 们 向 来 大 半 归 顺 扫 罗 家 。
 • 以 法 莲 支 派 大 能 的 勇 士 , 在 本 族 着 名 的 有 二 万 零 八 百 人 。
 • 玛 拿 西 半 支 派 , 册 上 有 名 的 共 一 万 八 千 人 , 都 来 立 大 卫 作 王 。
 • 以 萨 迦 支 派 , 有 二 百 族 长 都 通 达 时 务 , 知 道 以 色 列 人 所 当 行 的 。 他 们 族 弟 兄 都 听 从 他 们 的 命 令 。
 • 西 布 伦 支 派 , 能 上 阵 用 各 样 兵 器 打 仗 , 行 伍 整 齐 , 不 生 二 心 的 有 五 万 人 。
 • 拿 弗 他 利 支 派 , 有 一 千 军 长 。 跟 从 他 们 , 拿 盾 牌 和 枪 的 有 三 万 七 千 人 。
 • 但 支 派 , 能 摆 阵 的 有 二 万 八 千 六 百 人 。
 • 亚 设 支 派 , 能 上 阵 打 仗 的 有 四 万 人 。
 • 约 旦 河 东 的 流 便 支 派 , 迦 得 支 派 , 玛 拿 西 半 支 派 , 拿 着 各 样 兵 器 打 仗 的 有 十 二 万 人 。
 • 以 上 都 是 能 守 行 伍 的 战 士 , 他 们 都 诚 心 来 到 希 伯 仑 , 要 立 大 卫 作 以 色 列 的 王 。 以 色 列 其 馀 的 人 也 都 一 心 要 立 大 卫 作 王 。
 • 他 们 在 那 里 三 日 , 与 大 卫 一 同 吃 喝 , 因 为 他 们 的 族 弟 兄 给 他 们 预 备 了 。
 • 靠 近 他 们 的 人 以 及 以 萨 迦 , 西 布 伦 , 拿 弗 他 利 人 将 许 多 面 饼 , 无 花 果 饼 , 乾 葡 萄 , 酒 , 油 , 用 驴 , 骆 驼 , 骡 子 , 牛 驮 来 , 又 带 了 许 多 的 牛 和 羊 来 , 因 为 以 色 列 人 甚 是 欢 乐 。