Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • И сі́и прiидо́ша ко дави́ду въ Сикела́гъ, егда́ еще́ обдержи́мь бя́ше от­ лица́ Сау́ла сы́на ки́сова: и сі́и от­ си́льныхъ помога́юще во бра́ни,
 • напряза́юще лу́къ десны́ми и шу́ими рука́ми, и пра́щницы ка́менемъ и стрѣла́ми, от­ бра́тiй Сау́ловыхъ от­ [колѣ́на] Венiами́на:
 • кня́зь Ахiе́зеръ, и Иоа́съ сы́нъ сама́а гаваѳи́та, и Иезiи́лъ, и Фали́ѳъ, сы́нове замо́ѳовы, и Варахі́а, и ииу́а Анаѳоѳи́тинъ,
 • и самаі́а гаваони́тинъ, си́льный посредѣ́ три́десятихъ и надъ три́десятiю, и иеремі́а, и Иезекі́иль, и Иоан­на́нъ, и Иозава́ѳъ гадараѳи́тинъ,
 • Елiозі́й, и иериму́ѳъ, и Ваалі́а, и самарі́а, и Сафаті́а Ару́финъ,
 • Елка́на, и Иесі́а, и Иелiи́лъ, и Иезаа́ръ, и Иесваа́мъ, кори́тяне,
 • и Иоила́, и заваді́а, сы́нове иероа́мли, и и́же от­ гедо́ра.
 • И от­ гадди́ при­­бѣго́ша къ дави́ду, [егда́ тая́шеся] въ пусты́ни, му́жiе крѣ́пцы и бойцы́ наро́чити, держа́щiи щиты́ и ко́пiя: ли́ца же и́хъ я́ко ли́ца льво́ва, и легцы́ я́ко се́рны на гора́хъ ско́ростiю:
 • азе́ръ въ пе́рвыхъ, Авді́а вторы́й, алiа́дъ тре́тiй,
 • Масма́нъ четве́ртый, иеремі́а пя́тый,
 • Иеѳѳі́а шесты́й, Елiи́лъ седмы́й,
 • Иоана́нъ осмы́й, Ельзаве́ль девя́тый,
 • иеремі́а деся́тый, Махавена́й первый­на́­де­сять.
 • Сі́и от­ сыно́въ га́довыхъ кня́зи во́инстiи, еди́нъ надъ сто́мъ ма́лый, вели́кiй же надъ ты́сящею:
 • сі́и и́же преидо́ша Иорда́нъ ме́сяца пе́рваго: и се́й напо́лненъ во всѣ́хъ бре́зѣхъ сво­и́хъ: и изгна́ша всѣ́хъ, и́же живя́ху въ юдо́лѣхъ от­ восто́къ да́же до за́падъ.
 • Прiидо́ша же от­ сыно́въ Венiами́нихъ и Иу́диныхъ на по́мощь дави́ду.
 • И изы́де дави́дъ во срѣ́тенiе и́мъ и рече́ и́мъ: а́ще ми́рно прiидо́стѣ ко мнѣ́, да бу́детъ се́рдце мое́ та́кожде къ ва́мъ: а́ще же преда́ти мя́ супоста́томъ мо­и́мъ не во и́стинѣ руки́, да ви́дитъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ и су́дитъ.
 • И облече́ Ду́хъ Амасі́ю кня́зя надъ три́десятiю, и рече́: иди́, дави́да сы́не Иессе́евъ, и лю́дiе тво­и́: ми́ръ, ми́ръ тебѣ́, и ми́ръ помо́щникомъ тво­и́мъ, я́ко тебѣ́ помога́етъ Бо́гъ тво́й. И воспрiя́тъ и́хъ дави́дъ и поста́ви и́хъ князе́й си́лъ.
 • И от­ Манассі́и при­­бѣго́ша къ дави́ду, егда́ идя́ху иноплеме́н­ницы на Сау́ла на бра́нь, и не помо́же и́мъ дави́дъ, я́ко совѣ́тъ бы́ти у во­ево́дъ иноплеме́н­ничихъ, глаго́лющихъ: съ глава́ми муже́й си́хъ обрати́т­ся ко господи́ну сво­ему́ Сау́лу.
 • И егда́ идя́ше дави́дъ въ Сикела́гъ, при­­бѣго́ша къ нему́ от­ Манассі́и една́й и Иозава́ѳъ, и Иавни́лъ и Михаи́лъ и Иосафа́ѳъ и Елiу́ и Салаѳі́й, кня́зи надъ ты́сящами у Манассі́и:
 • сі́и да́ша по́мощь дави́ду на по́лчище гедду́ровъ, вси́ бо крѣ́пцы си́лою: и бѣ́ша крѣ́пцы нача́лницы въ во́ин­ствѣ си́лою.
 • Зане́ на вся́къ де́нь при­­хожда́ху къ дави́ду на по́мощь ему́, въ си́лу вели́ку, а́ки си́ла Бо́жiя.
 • И сiя́ имена́ князе́й во́ин­ства, и́же прiидо́ша ко дави́ду въ Хевро́нъ, да воз­вратя́тъ ца́р­ст­во Сау́лово къ нему́ по словеси́ Госпо́дню:
 • сы́нове Иу́дины нося́щiи щиты́ и ко́пiя ше́сть ты́сящъ и о́смь со́тъ, крѣ́пцы ко ополче́нiю:
 • от­ сыно́въ Симео́нихъ, крѣ́пцы си́лою на ополче́нiе се́дмь ты́сящъ и сто́:
 • от­ сыно́въ Леві́иныхъ четы́ри ты́сящы и ше́сть со́тъ:
 • и Ио́дда кня́зь от­ колѣ́на Ааро́ня, и съ ни́мъ три́ ты́сящы и се́дмь со́тъ:
 • и садо́къ, о́трокъ крѣ́пкiй си́лою, и до́му отца́ его́ кня́зи два́десять два́:
 • от­ сыно́въ же Венiами́нихъ бра́тiй Сау́ловыхъ три́ ты́сящы, и еще́ бо́лшая ча́сть и́хъ наблюда́­ше стражбу́ до́му Сау́ля:
 • и от­ сыно́въ Ефре́млихъ два́десять ты́сящъ и о́смь со́тъ крѣ́пцы си́лою, му́жiе имени́тiи по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ:
 • и от­ полупле́мене Манассі́ина осмь­на́­де­сять ты́сящъ, и и́же нареко́шася и́менемъ, да поста́вятъ царе́мъ дави́да:
 • от­ сыно́въ Иссаха́ровыхъ му́жiе уче́ни, и́же познава́ху времена́ разсужде́нiю, что́ сотвори́ти и́мать Изра́иль, въ нача́ла и́хъ двѣ́сти, и вся́ бра́тiя и́хъ съ ни́ми:
 • и от­ Завуло́на исходя́щiи ко ополче́нiю бра́ни, со вся́кими ору́жiи бра́н­ными, пятьдеся́тъ ты́сящъ, въ по́мощь дави́ду не съ пра́здными рука́ми:
 • и от­ Нефѳали́ма князе́й ты́сяща, и съ ни́ми въ щита́хъ и съ ко́пiями три́десять и се́дмь ты́сящъ:
 • и от­ сыно́въ да́новыхъ ополча́ющiися на бра́нь два́десять о́смь ты́сящъ и ше́сть со́тъ:
 • и от­ Аси́ра исходя́щiи помощи́ въ бра́ни четы́редесять ты́сящъ:
 • и со о́ныя страны́ Иорда́на от­ сыно́въ Руви́мовыхъ и от­ га́довыхъ и от­ полупле́мене Манассі́ина во все́мъ ору́жiи бра́н­нѣмъ сто́ и два́десять ты́сящъ.
 • Вси́ сі́и му́жiе бра́н­нiи упра́влени ко ополче́нiю се́рдцемъ ми́рнымъ: и прiидо́ша въ Хевро́нъ, да поста́вятъ царя́ дави́да надъ всѣ́мъ Изра́илемъ: и про́чiи от­ Изра́иля еди́но се́рдце бя́ху, да ца́рь бу́детъ дави́дъ.
 • Бы́ша же ту́ съ дави́довъ три́ дни́, яду́ще и пiю́ще, угото́ваша бо и́мъ бра́тiя и́хъ.
 • И и́же бли́зъ и́хъ бя́ху да́же до Иссаха́ра и Завуло́на и Нефѳали́ма, при­­ноша́ху и́мъ на ослѣ́хъ и велблю́дѣхъ, и мска́хъ и волѣ́хъ пи́щу, муку́, перевя́сла смо́квей и гро́здiе сухо́е, вино́ и еле́й, и волы́ и овны́ во мно́же­ст­вѣ, ра́дость бо бы́сть во Изра́или.
 • И сии также пришли к Давиду в Секелаг, когда он еще укрывался от Саула, сына Кисова, и были из храбрых, помогавших в сражении.
 • Вооруженные луком, правою и левою рукою бросавшие каменья и стрелявшие стрелами из лука, – из братьев Саула, от Вениамина:
 • главный Ахиезер, за ним Иоас, сыновья Шемаи, из Гивы; Иезиел и Фелет, сыновья Азмавефа; Бераха и Иегу из Анафофа;
 • Ишмаия Гаваонитянин, храбрый из тридцати и начальствовавший над тридцатью; Иеремия, Иахазиил, Иоханан и Иозавад из Гедеры.
 • Елузай, Иеримоф, Веалия, Шемария, Сафатия Харифиянин;
 • Елкана, Ишшияху, Азариил, Иоезер и Иошавам, Кореяне;
 • и Иоела и Зевадия, сыновья Иерохама, из Гедора.
 • И из Гадитян перешли к Давиду в укрепление, в пустыню, люди мужественные, воинственные, вооруженные щитом и копьем; лица львиные – лица их, и они быстры как серны на горах.
 • Главный Езер, второй Овадия, третий Елиав,
 • четвертый Мишманна, пятый Иеремия,
 • шестой Афай, седьмой Елиел,
 • восьмой Иоханан, девятый Елзавад,
 • десятый Иеремия, одиннадцатый Махбанай.
 • Они из сыновей Гадовых были главами в войске: меньший над сотнею, и больший над тысячею.
 • Они-то перешли Иордан в первый месяц, когда он выступает из берегов своих, и разогнали всех живших в долинах к востоку и западу.
 • Пришли также и из сыновей Вениаминовых и Иудиных в укрепление к Давиду.
 • Давид вышел навстречу им и сказал им: если с миром пришли вы ко мне, чтобы помогать мне, то да будет у меня с вами одно сердце; а если для того, чтобы коварно предать меня врагам моим, тогда как нет порока на руках моих, то да видит Бог отцов наших и рассудит.
 • И объял дух Амасая, главу тридцати, и сказал он: мир тебе Давид, и с тобою, сын Иессеев; мир тебе, и мир помощникам твоим; ибо помогает тебе Бог твой. Тогда принял их Давид и поставил их во главе войска.
 • И из колена Манассиина перешли некоторые к Давиду, когда он шел с Филистимлянами на войну против Саула, но не помогал им, потому что предводители Филистимские, посоветовавшись, отослали его, говоря: на нашу голову он перейдет к господину своему Саулу.
 • Когда он возвращался в Секелаг, тогда перешли к нему из Манассиян: Аднах, Иозавад, Иедиаел, Михаил, Иозавад, Елигу и Цилльфай, тысяченачальники у Манассиян.
 • И они помогали Давиду против полчищ, ибо все это были люди храбрые и были начальниками в войске.
 • Так с каждым днем приходили к Давиду на помощь до того, что его ополчение стало велико, как ополчение Божие.
 • Вот число главных в войске, которые пришли к Давиду в Хеврон, чтобы передать ему царство Саулово, по слову Господню:
 • сыновей Иудиных, носящих щит и копье, было шесть тысяч восемьсот готовых к войне;
 • из сыновей Симеоновых, людей храбрых, в войске было семь тысяч и сто;
 • из сыновей Левииных четыре тысячи шестьсот;
 • и Иоддай, князь от племени Аарона, и с ним три тысячи семьсот;
 • и Садок, мужественный юноша, и род его, двадцать два начальника;
 • из сыновей Вениаминовых, братьев Сауловых, три тысячи, – но еще многие из них держались дома Саулова;
 • из сыновей Ефремовых двадцать тысяч восемьсот людей мужественных, людей именитых в родах своих;
 • из полуколена Манассиина восемнадцать тысяч, которые вызваны были поименно, чтобы пойти воцарить Давида;
 • из сынов Иссахаровых пришли люди разумные, которые знали, что́ когда надлежало делать Израилю, – их было двести главных, и все братья их следовали слову их;
 • из колена Завулонова готовых к сражению, вооруженных всякими военными оружиями, пятьдесят тысяч, в строю, единодушных;
 • из колена Неффалимова тысяча вождей и с ними тридцать семь тысяч с щитами и копьями;
 • из колена Данова готовых к войне двадцать восемь тысяч шестьсот;
 • от Асира воинов, готовых к сражению, сорок тысяч;
 • из-за Иордана, от колена Рувимова, Гадова и полуколена Манассиина, сто двадцать тысяч, со всяким воинским оружием.
 • Все эти воины, в строю, от полного сердца пришли в Хеврон воцарить Давида над всем Израилем. Да и все прочие Израильтяне были единодушны, чтобы воцарить Давида.
 • И пробыли там у Давида три дня, ели и пили, потому что братья их всё приготовили для них;
 • да и близкие к ним, даже до колена Иссахарова, Завулонова и Неффалимова, привозили все съестное на ослах, и верблюдах, и мулах, и волах: муку, смоквы, и изюм, и вино, и елей, и крупного и мелкого скота множество, так как радость была для Израиля.
 • καὶ οὗτοι οἱ ἐλθόν­τες προ­̀ς Δαυιδ εἰς Σωκλαγ ἔτι συν­εχο­μέ­νου ἀπο­̀ προ­σώπου Σαουλ υἱοῦ Κις καὶ οὗτοι ἐν τοῖς δυνατοῖς βοηθοῦν­τες ἐν πολέμῳ
 • καὶ τόξῳ ἐκ δεξιῶν καὶ ἐξ ἀριστερῶν καὶ σφενδονῆται ἐν λίθοις καὶ τόξοις ἐκ τῶν ἀδελφῶν Σαουλ ἐκ Βενιαμιν
 • ὁ ἄρχων Αχιεζερ καὶ Ιωας υἱὸς Ασμα τοῦ Γεβωθίτου καὶ Ιωηλ καὶ Ιωφαλητ υἱοὶ Ασμωθ καὶ Βερχια καὶ Ιηουλ ὁ Αναθωθι
 • καὶ Σαμαιας ὁ Γαβαωνίτης δυνατὸς ἐν τοῖς τριάκον­τα καὶ ἐπι­̀ τῶν τριάκον­τα

  5Ιερμιας καὶ Ιεζιηλ καὶ Ιωαναν καὶ Ιωζαβαδ ὁ Γαδαραθι
 • 6Ελιαζαι καὶ Ιαριμουθ καὶ Βααλια καὶ Σαμαρια καὶ Σαφατια ὁ Χαραιφι
 • 7Ηλκανα καὶ Ιησουνι καὶ Οζριηλ καὶ Ιωαζαρ καὶ Ιεσβοαμ οἱ Κορῖται
 • 8καὶ Ελια καὶ Ζαβαδια­ υἱοὶ Ιρααμ υἱοὶ τοῦ γεδωρ
 • 9καὶ ἀπο­̀ τοῦ Γαδδι ἐχωρίσθησαν προ­̀ς Δαυιδ ἀπο­̀ τῆς ἐρήμου ἰσχυροὶ δυνατοὶ ἄνδρες παρα­τάξεως πολέμου αἴρον­τες θυρεοὺς καὶ δόρατα καὶ προ­́σωπον λέον­τος προ­́σωπα αὐτῶν καὶ κοῦφοι ὡς δορκάδες ἐπι­̀ τῶν ὀρέων τῷ τάχει
 • 10Αζερ ὁ ἄρχων Αβδια­ ὁ δεύ­τερος Ελιαβ ὁ τρίτος
 • 11Μασεμαννη ὁ τέταρτος Ιερμια ὁ πέμπτος
 • 12Εθθι ὁ ἕκτος Ελιαβ ὁ ἕβδομος
 • 13Ιωαναν ὁ ὄγδοος Ελιαζερ ὁ ἔνα­τος
 • 14Ιερμια ὁ δέκα­τος Μαχαβανναι ὁ ἑνδέκα­τος
 • 15οὗτοι ἐκ τῶν υἱῶν Γαδ ἄρχον­τες τῆς στρατιᾶς εἷς τοῖς ἑκατὸν μικρὸς καὶ μέγας τοῖς χιλίοις
 • 16οὗτοι οἱ δια­βάν­τες τὸν Ιορδάνην ἐν τῷ μηνὶ τῷ πρώτῳ καὶ οὗτος πεπλη­ρωκὼς ἐπι­̀ πᾶσαν κρηπῖδα αὐτοῦ καὶ ἐξεδίωξαν πάν­τας τοὺς κατοικοῦν­τας αὐλῶνας ἀπο­̀ ἀνατολῶν ἕως δυσμῶν
 • 17καὶ ἦλθον ἀπο­̀ τῶν υἱῶν Βενιαμιν καὶ Ιουδα εἰς βοήθειαν τοῦ Δαυιδ
 • 18καὶ Δαυιδ ἐξῆλθεν εἰς ἀπάν­τησιν αὐτῶν καὶ εἶπεν αὐτοῖς εἰ εἰς εἰρήνην ἥκατε προ­́ς με εἴη μοι καρδία καθ᾿ ἑαυτὴν ἐφ᾿ ὑμᾶς καὶ εἰ τοῦ παρα­δοῦναί με τοῖς ἐχθροῖς μου οὐκ ἐν ἀληθείᾳ χειρός ἴδοι ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ ἐλέγξαιτο
 • 19καὶ πνεῦμα ἐνέδυσε τὸν Αμασαι ἄρχον­τα τῶν τριάκον­τα καὶ εἶπεν πορεύ­ου καὶ ὁ λαός σου Δαυιδ υἱὸς Ιεσ­σαι εἰρήνη εἰρήνη σοι καὶ εἰρήνη τοῖς βοηθοῖς σου ὅτι ἐβοήθησέν σοι ὁ θεός σου καὶ προ­σεδέξατο αὐτοὺς Δαυιδ καὶ κατέστησεν αὐτοὺς ἄρχον­τας τῶν δυνάμεων
 • 20καὶ ἀπο­̀ Μανασ­ση προ­σεχώρησαν προ­̀ς Δαυιδ ἐν τῷ ἐλθεῖν τοὺς ἀλλοφύλους ἐπι­̀ Σαουλ εἰς πόλεμον καὶ οὐκ ἐβοήθησεν αὐτοῖς ὅτι ἐν βουλῇ ἐγένετο παρα­̀ τῶν στρατηγῶν τῶν ἀλλοφύλων λεγόν­των ἐν ταῖς κεφαλαῖς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων ἐπι­στρέψει προ­̀ς τὸν κύριον αὐτοῦ Σαουλ
 • 21ἐν τῷ πορευθῆναι αὐτὸν εἰς Σωκλαγ προ­σεχώρησαν αὐτῷ ἀπο­̀ Μανασ­ση Εδνα καὶ Ιωζαβαθ καὶ Ιωδιηλ καὶ Μιχαηλ καὶ Ιωσαβεθ καὶ Ελιμουθ καὶ Σελαθι ἀρχηγοὶ χιλιάδων εἰσὶν τοῦ Μανασ­ση
 • 22καὶ αὐτοὶ συν­εμάχησαν τῷ Δαυιδ ἐπι­̀ τὸν γεδδουρ ὅτι δυνατοὶ ἰσχύος πάν­τες καὶ ἦσαν ἡγούμενοι ἐν τῇ στρατιᾷ ἐν τῇ δυνάμει
 • 23ὅτι ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ἤρχον­το προ­̀ς Δαυιδ εἰς δύναμιν μεγά­λην ὡς δύναμις θεοῦ
 • 24καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ἀρχόν­των τῆς στρατιᾶς οἱ ἐλθόν­τες προ­̀ς Δαυιδ εἰς Χεβρων τοῦ ἀπο­στρέψαι τὴν βασιλείαν Σαουλ προ­̀ς αὐτὸν κατα­̀ τὸν λόγον κυρίου
 • 25υἱοὶ Ιουδα θυρεοφόροι καὶ δορατοφόροι ἓξ χιλιάδες καὶ ὀκτακόσιοι δυνατοὶ παρα­τάξεως
 • 26τῶν υἱῶν Συμεων δυνατοὶ ἰσχύος εἰς παρα­́ταξιν ἑπτὰ χιλιάδες καὶ ἑκατόν
 • 27τῶν υἱῶν Λευι τετρακισχίλιοι ἑξακόσιοι
 • 28καὶ Ιωαδαε ὁ ἡγού­με­νος τῷ Ααρων καὶ μετ᾿ αὐτοῦ τρεῖς χιλιάδες καὶ ἑπτακόσιοι
 • 29καὶ Σαδωκ νέος δυνατὸς ἰσχύι καὶ τῆς πατρικῆς οἰκίας αὐτοῦ ἄρχον­τες εἴκοσι δύο
 • 30καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Βενιαμιν τῶν ἀδελφῶν Σαουλ τρεῖς χιλιάδες καὶ ἔτι τὸ πλεῖστον αὐτῶν ἀπεσκόπει τὴν φυλακὴν οἴκου Σαουλ
 • 31καὶ ἀπο­̀ υἱῶν Εφραιμ εἴκοσι χιλιάδες καὶ ὀκτακόσιοι δυνατοὶ ἰσχύι ἄνδρες ὀνομαστοὶ κατ᾿ οἴκους πατριῶν αὐτῶν
 • 32καὶ ἀπο­̀ τοῦ ἡμίσους φυλῆς Μανασ­ση δέκα ὀκτὼ χιλιάδες οἳ ὠνομάσθησαν ἐν ὀνόματι τοῦ βασιλεῦσαι τὸν Δαυιδ
 • 33καὶ ἀπο­̀ τῶν υἱῶν Ισ­σαχαρ γινώσκον­τες σύνεσιν εἰς τοὺς καιρούς γινώσκον­τες τί ποιήσαι Ισραηλ εἰς τὰς ἀρχὰς αὐτῶν δια­κόσιοι καὶ πάν­τες ἀδελφοὶ αὐτῶν μετ᾿ αὐτῶν
 • 34καὶ ἀπο­̀ Ζαβουλων ἐκπορευόμενοι εἰς παρα­́ταξιν πολέμου ἐν πᾶσιν σκεύ­εσιν πολεμικοῖς πεν­τήκον­τα χιλιάδες βοηθῆσαι τῷ Δαυιδ οὐχ ἑτεροκλινῶς
 • 35καὶ ἀπο­̀ Νεφθαλι ἄρχον­τες χίλιοι καὶ μετ᾿ αὐτῶν ἐν θυρεοῖς καὶ δόρασιν τριάκον­τα ἑπτὰ χιλιάδες
 • 36καὶ ἀπο­̀ τῶν Δανιτῶν παρα­τασ­σόμενοι εἰς πόλεμον εἴκοσι ὀκτὼ χιλιάδες καὶ ὀκτακόσιοι
 • 37καὶ ἀπο­̀ τοῦ Ασηρ ἐκπορευόμενοι βοηθῆσαι εἰς πόλεμον τεσ­σαράκον­τα χιλιάδες
 • 38καὶ ἐκ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἀπο­̀ Рουβην καὶ Γαδδι καὶ ἀπο­̀ τοῦ ἡμίσους φυλῆς Μανασ­ση ἐν πᾶσιν σκεύ­εσιν πολεμικοῖς ἑκατὸν εἴκοσι χιλιάδες
 • 39πάν­τες οὗτοι ἄνδρες πολεμισταὶ παρα­τασ­σόμενοι παρα­́ταξιν ἐν ψυχῇ εἰρηνικῇ καὶ ἦλθον εἰς Χεβρων τοῦ βασιλεῦσαι τὸν Δαυιδ ἐπι­̀ πάν­τα Ισραηλ καὶ ὁ κατα­́λοιπος Ισραηλ ψυχὴ μία τοῦ βασιλεῦσαι τὸν Δαυιδ
 • 40καὶ ἦσαν ἐκεῖ ἡμέρας τρεῖς ἐσθίον­τες καὶ πίνον­τες ὅτι ἡτοίμασαν αὐτοῖς οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν
 • 41καὶ οἱ ὁμοροῦν­τες αὐτοῖς ἕως Ισ­σαχαρ καὶ Ζαβουλων καὶ Νεφθαλι ἔφερον αὐτοῖς ἐπι­̀ τῶν καμήλων καὶ τῶν ὄνων καὶ τῶν ἡμιόνων καὶ ἐπι­̀ τῶν μόσχων βρώματα ἄλευρα παλάθας σταφίδας οἶνον καὶ ἔλαιον μόσχους καὶ προ­́βατα εἰς πλῆ­θος ὅτι εὐφροσύνη ἐν Ισραηλ