Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • И сі́и прiидо́ша ко дави́ду въ Сикела́гъ, егда́ еще́ обдержи́мь бя́ше от­ лица́ Сау́ла сы́на ки́сова: и сі́и от­ си́льныхъ помога́юще во бра́ни,
 • напряза́юще лу́къ десны́ми и шу́ими рука́ми, и пра́щницы ка́менемъ и стрѣла́ми, от­ бра́тiй Сау́ловыхъ от­ [колѣ́на] Венiами́на:
 • кня́зь Ахiе́зеръ, и Иоа́съ сы́нъ сама́а гаваѳи́та, и Иезiи́лъ, и Фали́ѳъ, сы́нове замо́ѳовы, и Варахі́а, и ииу́а Анаѳоѳи́тинъ,
 • и самаі́а гаваони́тинъ, си́льный посредѣ́ три́десятихъ и надъ три́десятiю, и иеремі́а, и Иезекі́иль, и Иоан­на́нъ, и Иозава́ѳъ гадараѳи́тинъ,
 • Елiозі́й, и иериму́ѳъ, и Ваалі́а, и самарі́а, и Сафаті́а Ару́финъ,
 • Елка́на, и Иесі́а, и Иелiи́лъ, и Иезаа́ръ, и Иесваа́мъ, кори́тяне,
 • и Иоила́, и заваді́а, сы́нове иероа́мли, и и́же от­ гедо́ра.
 • И от­ гадди́ при­­бѣго́ша къ дави́ду, [егда́ тая́шеся] въ пусты́ни, му́жiе крѣ́пцы и бойцы́ наро́чити, держа́щiи щиты́ и ко́пiя: ли́ца же и́хъ я́ко ли́ца льво́ва, и легцы́ я́ко се́рны на гора́хъ ско́ростiю:
 • азе́ръ въ пе́рвыхъ, Авді́а вторы́й, алiа́дъ тре́тiй,
 • Масма́нъ четве́ртый, иеремі́а пя́тый,
 • Иеѳѳі́а шесты́й, Елiи́лъ седмы́й,
 • Иоана́нъ осмы́й, Ельзаве́ль девя́тый,
 • иеремі́а деся́тый, Махавена́й первый­на́­де­сять.
 • Сі́и от­ сыно́въ га́довыхъ кня́зи во́инстiи, еди́нъ надъ сто́мъ ма́лый, вели́кiй же надъ ты́сящею:
 • сі́и и́же преидо́ша Иорда́нъ ме́сяца пе́рваго: и се́й напо́лненъ во всѣ́хъ бре́зѣхъ сво­и́хъ: и изгна́ша всѣ́хъ, и́же живя́ху въ юдо́лѣхъ от­ восто́къ да́же до за́падъ.
 • Прiидо́ша же от­ сыно́въ Венiами́нихъ и Иу́диныхъ на по́мощь дави́ду.
 • И изы́де дави́дъ во срѣ́тенiе и́мъ и рече́ и́мъ: а́ще ми́рно прiидо́стѣ ко мнѣ́, да бу́детъ се́рдце мое́ та́кожде къ ва́мъ: а́ще же преда́ти мя́ супоста́томъ мо­и́мъ не во и́стинѣ руки́, да ви́дитъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ и су́дитъ.
 • И облече́ Ду́хъ Амасі́ю кня́зя надъ три́десятiю, и рече́: иди́, дави́да сы́не Иессе́евъ, и лю́дiе тво­и́: ми́ръ, ми́ръ тебѣ́, и ми́ръ помо́щникомъ тво­и́мъ, я́ко тебѣ́ помога́етъ Бо́гъ тво́й. И воспрiя́тъ и́хъ дави́дъ и поста́ви и́хъ князе́й си́лъ.
 • И от­ Манассі́и при­­бѣго́ша къ дави́ду, егда́ идя́ху иноплеме́н­ницы на Сау́ла на бра́нь, и не помо́же и́мъ дави́дъ, я́ко совѣ́тъ бы́ти у во­ево́дъ иноплеме́н­ничихъ, глаго́лющихъ: съ глава́ми муже́й си́хъ обрати́т­ся ко господи́ну сво­ему́ Сау́лу.
 • И егда́ идя́ше дави́дъ въ Сикела́гъ, при­­бѣго́ша къ нему́ от­ Манассі́и една́й и Иозава́ѳъ, и Иавни́лъ и Михаи́лъ и Иосафа́ѳъ и Елiу́ и Салаѳі́й, кня́зи надъ ты́сящами у Манассі́и:
 • сі́и да́ша по́мощь дави́ду на по́лчище гедду́ровъ, вси́ бо крѣ́пцы си́лою: и бѣ́ша крѣ́пцы нача́лницы въ во́ин­ствѣ си́лою.
 • Зане́ на вся́къ де́нь при­­хожда́ху къ дави́ду на по́мощь ему́, въ си́лу вели́ку, а́ки си́ла Бо́жiя.
 • И сiя́ имена́ князе́й во́ин­ства, и́же прiидо́ша ко дави́ду въ Хевро́нъ, да воз­вратя́тъ ца́р­ст­во Сау́лово къ нему́ по словеси́ Госпо́дню:
 • сы́нове Иу́дины нося́щiи щиты́ и ко́пiя ше́сть ты́сящъ и о́смь со́тъ, крѣ́пцы ко ополче́нiю:
 • от­ сыно́въ Симео́нихъ, крѣ́пцы си́лою на ополче́нiе се́дмь ты́сящъ и сто́:
 • от­ сыно́въ Леві́иныхъ четы́ри ты́сящы и ше́сть со́тъ:
 • и Ио́дда кня́зь от­ колѣ́на Ааро́ня, и съ ни́мъ три́ ты́сящы и се́дмь со́тъ:
 • и садо́къ, о́трокъ крѣ́пкiй си́лою, и до́му отца́ его́ кня́зи два́десять два́:
 • от­ сыно́въ же Венiами́нихъ бра́тiй Сау́ловыхъ три́ ты́сящы, и еще́ бо́лшая ча́сть и́хъ наблюда́­ше стражбу́ до́му Сау́ля:
 • и от­ сыно́въ Ефре́млихъ два́десять ты́сящъ и о́смь со́тъ крѣ́пцы си́лою, му́жiе имени́тiи по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ:
 • и от­ полупле́мене Манассі́ина осмь­на́­де­сять ты́сящъ, и и́же нареко́шася и́менемъ, да поста́вятъ царе́мъ дави́да:
 • от­ сыно́въ Иссаха́ровыхъ му́жiе уче́ни, и́же познава́ху времена́ разсужде́нiю, что́ сотвори́ти и́мать Изра́иль, въ нача́ла и́хъ двѣ́сти, и вся́ бра́тiя и́хъ съ ни́ми:
 • и от­ Завуло́на исходя́щiи ко ополче́нiю бра́ни, со вся́кими ору́жiи бра́н­ными, пятьдеся́тъ ты́сящъ, въ по́мощь дави́ду не съ пра́здными рука́ми:
 • и от­ Нефѳали́ма князе́й ты́сяща, и съ ни́ми въ щита́хъ и съ ко́пiями три́десять и се́дмь ты́сящъ:
 • и от­ сыно́въ да́новыхъ ополча́ющiися на бра́нь два́десять о́смь ты́сящъ и ше́сть со́тъ:
 • и от­ Аси́ра исходя́щiи помощи́ въ бра́ни четы́редесять ты́сящъ:
 • и со о́ныя страны́ Иорда́на от­ сыно́въ Руви́мовыхъ и от­ га́довыхъ и от­ полупле́мене Манассі́ина во все́мъ ору́жiи бра́н­нѣмъ сто́ и два́десять ты́сящъ.
 • Вси́ сі́и му́жiе бра́н­нiи упра́влени ко ополче́нiю се́рдцемъ ми́рнымъ: и прiидо́ша въ Хевро́нъ, да поста́вятъ царя́ дави́да надъ всѣ́мъ Изра́илемъ: и про́чiи от­ Изра́иля еди́но се́рдце бя́ху, да ца́рь бу́детъ дави́дъ.
 • Бы́ша же ту́ съ дави́довъ три́ дни́, яду́ще и пiю́ще, угото́ваша бо и́мъ бра́тiя и́хъ.
 • И и́же бли́зъ и́хъ бя́ху да́же до Иссаха́ра и Завуло́на и Нефѳали́ма, при­­ноша́ху и́мъ на ослѣ́хъ и велблю́дѣхъ, и мска́хъ и волѣ́хъ пи́щу, муку́, перевя́сла смо́квей и гро́здiе сухо́е, вино́ и еле́й, и волы́ и овны́ во мно́же­ст­вѣ, ра́дость бо бы́сть во Изра́или.
 • И сии также пришли к Давиду в Секелаг, когда он еще укрывался от Саула, сына Кисова, и были из храбрых, помогавших в сражении.
 • Вооруженные луком, правою и левою рукою бросавшие каменья и стрелявшие стрелами из лука, – из братьев Саула, от Вениамина:
 • главный Ахиезер, за ним Иоас, сыновья Шемаи, из Гивы; Иезиел и Фелет, сыновья Азмавефа; Бераха и Иегу из Анафофа;
 • Ишмаия Гаваонитянин, храбрый из тридцати и начальствовавший над тридцатью; Иеремия, Иахазиил, Иоханан и Иозавад из Гедеры.
 • Елузай, Иеримоф, Веалия, Шемария, Сафатия Харифиянин;
 • Елкана, Ишшияху, Азариил, Иоезер и Иошавам, Кореяне;
 • и Иоела и Зевадия, сыновья Иерохама, из Гедора.
 • И из Гадитян перешли к Давиду в укрепление, в пустыню, люди мужественные, воинственные, вооруженные щитом и копьем; лица львиные – лица их, и они быстры как серны на горах.
 • Главный Езер, второй Овадия, третий Елиав,
 • четвертый Мишманна, пятый Иеремия,
 • шестой Афай, седьмой Елиел,
 • восьмой Иоханан, девятый Елзавад,
 • десятый Иеремия, одиннадцатый Махбанай.
 • Они из сыновей Гадовых были главами в войске: меньший над сотнею, и больший над тысячею.
 • Они-то перешли Иордан в первый месяц, когда он выступает из берегов своих, и разогнали всех живших в долинах к востоку и западу.
 • Пришли также и из сыновей Вениаминовых и Иудиных в укрепление к Давиду.
 • Давид вышел навстречу им и сказал им: если с миром пришли вы ко мне, чтобы помогать мне, то да будет у меня с вами одно сердце; а если для того, чтобы коварно предать меня врагам моим, тогда как нет порока на руках моих, то да видит Бог отцов наших и рассудит.
 • И объял дух Амасая, главу тридцати, и сказал он: мир тебе Давид, и с тобою, сын Иессеев; мир тебе, и мир помощникам твоим; ибо помогает тебе Бог твой. Тогда принял их Давид и поставил их во главе войска.
 • И из колена Манассиина перешли некоторые к Давиду, когда он шел с Филистимлянами на войну против Саула, но не помогал им, потому что предводители Филистимские, посоветовавшись, отослали его, говоря: на нашу голову он перейдет к господину своему Саулу.
 • Когда он возвращался в Секелаг, тогда перешли к нему из Манассиян: Аднах, Иозавад, Иедиаел, Михаил, Иозавад, Елигу и Цилльфай, тысяченачальники у Манассиян.
 • И они помогали Давиду против полчищ, ибо все это были люди храбрые и были начальниками в войске.
 • Так с каждым днем приходили к Давиду на помощь до того, что его ополчение стало велико, как ополчение Божие.
 • Вот число главных в войске, которые пришли к Давиду в Хеврон, чтобы передать ему царство Саулово, по слову Господню:
 • сыновей Иудиных, носящих щит и копье, было шесть тысяч восемьсот готовых к войне;
 • из сыновей Симеоновых, людей храбрых, в войске было семь тысяч и сто;
 • из сыновей Левииных четыре тысячи шестьсот;
 • и Иоддай, князь от племени Аарона, и с ним три тысячи семьсот;
 • и Садок, мужественный юноша, и род его, двадцать два начальника;
 • из сыновей Вениаминовых, братьев Сауловых, три тысячи, – но еще многие из них держались дома Саулова;
 • из сыновей Ефремовых двадцать тысяч восемьсот людей мужественных, людей именитых в родах своих;
 • из полуколена Манассиина восемнадцать тысяч, которые вызваны были поименно, чтобы пойти воцарить Давида;
 • из сынов Иссахаровых пришли люди разумные, которые знали, что́ когда надлежало делать Израилю, – их было двести главных, и все братья их следовали слову их;
 • из колена Завулонова готовых к сражению, вооруженных всякими военными оружиями, пятьдесят тысяч, в строю, единодушных;
 • из колена Неффалимова тысяча вождей и с ними тридцать семь тысяч с щитами и копьями;
 • из колена Данова готовых к войне двадцать восемь тысяч шестьсот;
 • от Асира воинов, готовых к сражению, сорок тысяч;
 • из-за Иордана, от колена Рувимова, Гадова и полуколена Манассиина, сто двадцать тысяч, со всяким воинским оружием.
 • Все эти воины, в строю, от полного сердца пришли в Хеврон воцарить Давида над всем Израилем. Да и все прочие Израильтяне были единодушны, чтобы воцарить Давида.
 • И пробыли там у Давида три дня, ели и пили, потому что братья их всё приготовили для них;
 • да и близкие к ним, даже до колена Иссахарова, Завулонова и Неффалимова, привозили все съестное на ослах, и верблюдах, и мулах, и волах: муку, смоквы, и изюм, и вино, и елей, и крупного и мелкого скота множество, так как радость была для Израиля.
 • Ва инҳоянд касоне ки назди Довуд ба Сиқлоҷ омаданд, вақте ки ӯ ҳанӯз аз дасти Шоул писари Қиш гуреза буд; ва онҳо дар миёни паҳлавононе буданд, ки дар ҷанги ӯ мадад мерасониданд.
 • Бо камон мусаллаҳ буданд, сангҳо ва тирҳои камонро бо дасти рост ва чап меандохтанд, аз бародарони Шоул, аз Бинёмин буданд:
 • Сардорашон Аҳиозар буд, ва баъд аз ӯ Юош, писарони Ҳашмоои ҷибъотӣ; ва Язиил ва Фолат, писарони Азмавт; ва Бароко ва Еҳуи антӯтӣ;
 • Ва Ишмаъёи ҷибъӯнӣ, ки паҳлавони сазовори он сӣ нафар буд ва аз он сӣ нафар бартарӣ дошт; ва Ирмиё ва Яҳазиил ва Йӯҳонон, ва Йӯзободи ҷадиротӣ;
 • Элъузай ва Еримӯт ва Баалё ва Шамарёҳу, ва Шафатёҳуи ҳаруфӣ;
 • Элқоно ва Йишиёҳу ва Азаръил ва Юозар ва Ёшобъом, ки аз қӯраҳиён буданд;
 • Ва Юило ва Забадё, ки писарони Ерӯҳом аз Ҷадур буданд;
 • Ва аз ҷодиён паҳлавонони ҷасур, сарбозони ҷангозмуда, ки бо сипар ва найза мусаллаҳ буданд, ба тарафи Довуд ба истеҳкоми биёбон гузаштанд; рӯйҳошон мисли рӯи шер буд, ва мисли ғизолони кӯҳӣ тезрав буданд.
 • Эзар сардорашон буд, Убадё – дуюм, Элиоб – сеюм,
 • Мишманно – чорум, Ирмиё – панҷум,
 • Аттай – шашум, Алиил – ҳафтум,
 • Йӯҳонон – ҳаштум, Элзобод – нӯҳум,
 • Ирмиёҳу – даҳум, Макбаннай – ёздаҳум.
 • Инҳо аз банӣ Ҷод сардорони лашкар буданд, ки хурдтарашон баробари сад нафар ва калонтарашон баробари ҳазор нафар буд.
 • Ҳаминҳо буданд, ки дар моҳи якум аз Урдун гузаштанд, вақте ки обҳояш дамида, аз соҳилҳояш баромада буд, ва тамоми аҳолии водиҳоро ба тарафи шарқ ва ғарб гурезониданд.
 • Ва аз банӣ Бинёмин ва Яҳудо ба он истеҳком назди Довуд омаданд.
 • Ва Довуд ба пешвози онҳо берун омад, ва ба онҳо сухан ронда, гуфт: «Агар бо сулҳу осоиштагӣ назди ман омада бошед, то ки ба ман мадад расонед, дили ман бо шумо як хоҳад буд; вале агар барои он омада бошед, ки маро фиреб дода, ба душманонам бисупоред, дар сурате ки ҳеҷ ситаме дар дасти ман нест, пас бигзор Худои падарони мо инро бубинад ва доварӣ намояд».
 • Ва рӯҳе Амосойро, ки сардори сигона аробаҳо буд, фаро гирифт, ва ӯ гуфт: «Аз они ту ҳастем, эй Довуд! Ва бо ту хоҳем буд, эй писари Йисой! Осоиштагӣ, осоиштагӣ бар ту бод, ва осоиштагӣ бар ёварони ту бод, зеро ки Худои ту мададгори туст». Ва Довуд онҳоро қабул карда, сардорони фавҷ кард.
 • Ва баъзе аз сибти Менашше ба Довуд ҳамроҳ шуданд, вақте ки ӯ бо фалиштиён ба муқобили Шоул ба ҷанг мерафт, вале ба онҳо мадад нарасониданд, зеро ки мирони фалиштиён баъди машварат намудан ӯро фиристода, гуфтанд: «Вай бо каллаҳои мо ба хоҷаи худ Шоул ҳамроҳ ҳоҳад шуд».
 • Вақте ки ӯ ба Сиқлоҷ мерафт, инҳо аз Менашше ба ӯ ҳамроҳ шуданд: Аднаҳ ва Юзобод ва Едиаил ва Микоил ва Юзобод ва Элиҳу ва Силтой, ки мириҳазорони Менашше буданд.
 • Ва онҳо ба Довуд ба муқобили фавҷи душманон мадад расониданд, зеро ки ҳамаашон ҷанговарони далер буданд, ва сарварони лашкар гардиданд.
 • Ҳамин тавр рӯз ба рӯз мардум назди Довуд меомаданд, то ки ба ӯ мадад расонанд, то ба дараҷае ки лашкаргоҳи ӯ мисли лашкаргоҳи Худо бузург шуд.
 • Ва ин аст шумораи одамони мусаллаҳшуда, ки назди Довуд ба Ҳебрӯн омаданд, то ки подшоҳиро, мувофиқи амри Парвардигор, аз Шоул ба ӯ бигузаронанд.
 • Банӣ Яҳудо, ки сипар ва найза доштанд, – шаш ҳазору ҳаштсад нафар пешоҳангони лашкар.
 • Аз банӣ Шимъӯн, ки ҷанговарони далери лашкар буданд, – ҳафт ҳазору сад нафар.
 • Аз банӣ Левӣ – чор ҳазору шашсад нафар.
 • Ва Еҳӯёдоъ, ки раиси хонадони Ҳорун буд, ва бо ӯ – се ҳазору ҳафтсад нафар.
 • Ва Содӯқ, ки ҷавони ҷанговари далер буд, ва хонадони падараш – бисту ду нафар сардорон.
 • Ва аз банӣ Бинёмин, бародарони Шоул, – се ҳазор нафар; вале то он вақт бисёре аз онҳо хизмати хонадони Шоулро ба ҷо меоварданд.
 • Ва аз банӣ Эфроим – бист ҳазору ҳаштсад нафар, ки ҷанговарони далер ва дар хонадони падарони худ номдор буданд.
 • Ва аз нисфи хонадони Менашше – ҳаждаҳ ҳазор нафар, ки ном ба ном хонда шуданд, то ки рафта Довудро подшоҳ созанд.
 • Ва аз банӣ Иссокор – касоне ки аз гардиши рӯзгор огоҳ буда, медонистанд, ки Исроил чӣ корҳо бояд бикунад; сардоронашон дусад нафар буданд, ва ҳамаи бародаронашон мувофиқи фармони онҳо амал мекарданд.
 • Аз Забулун – панҷоҳ ҳазор нафар мардоне ки метавонистанд бо лашкар берун оянд, ба воситаи ҳар навъ асбоби олати ҳарбӣ ҷанг кунанд, ва якдилона мадад расонанд.
 • Ва аз Нафтолӣ – ҳазор нафар сардорон, ва бо онҳо сию ҳафт ҳазор нафар бо сипар ва найза.
 • Ва аз Дон – бисту ҳашт ҳазору шашсад нафар ҷанговарон.
 • Ва аз Ошер – чил ҳазор нафар ҷанговарон, ки метавонистанд бо лашкар берун оянд.
 • Ва аз он тарафи Урдун, аз Реубен ва Ҷод ва нисфи сибти Менашше, – саду бист ҳазор нафар, ки метавонистанд ба воситаи ҳар навъ асбоби ҳарбӣ ҷанг кунанд.
 • Ҳамаи ин мардони ҷангӣ саф кашида, бо дили пур бо дили комил ба Ҳебрӯн омаданд, то ки Довудро бар тамоми Исроил подшоҳ созанд; ва тамоми бақияи Исроил низ якдилона хоҳони он буданд, ки Довудро подшоҳ созанд.
 • Ва дар он ҷо се рӯз бо Довуд буда, хӯрданд ва нӯшиданд, зеро ки бародаронашон барои онҳо муҳайё карда буданд.
 • Ва касоне низ, ки ба онҳо наздик буданд, – то ҳадди Иссокор, Забулун ва Нафтолӣ, – бар харон ва шутурон ва хачирон ва барзаговон нон ва хӯрокворӣ: орд, гирдаҳои қурсҳои анҷир ва мавиз, ва май ва равған, ва говон ва гӯсфандон ба фаровонӣ оварданд, зеро ки дар Исроил шодмонӣ буд.

 • καὶ οὗτοι οἱ ἐλθόν­τες προ­̀ς Δαυιδ εἰς Σωκλαγ ἔτι συν­εχο­μέ­νου ἀπο­̀ προ­σώπου Σαουλ υἱοῦ Κις καὶ οὗτοι ἐν τοῖς δυνατοῖς βοηθοῦν­τες ἐν πολέμῳ
 • καὶ τόξῳ ἐκ δεξιῶν καὶ ἐξ ἀριστερῶν καὶ σφενδονῆται ἐν λίθοις καὶ τόξοις ἐκ τῶν ἀδελφῶν Σαουλ ἐκ Βενιαμιν
 • ὁ ἄρχων Αχιεζερ καὶ Ιωας υἱὸς Ασμα τοῦ Γεβωθίτου καὶ Ιωηλ καὶ Ιωφαλητ υἱοὶ Ασμωθ καὶ Βερχια καὶ Ιηουλ ὁ Αναθωθι
 • καὶ Σαμαιας ὁ Γαβαωνίτης δυνατὸς ἐν τοῖς τριάκον­τα καὶ ἐπι­̀ τῶν τριάκον­τα

  5Ιερμιας καὶ Ιεζιηλ καὶ Ιωαναν καὶ Ιωζαβαδ ὁ Γαδαραθι
 • 6Ελιαζαι καὶ Ιαριμουθ καὶ Βααλια καὶ Σαμαρια καὶ Σαφατια ὁ Χαραιφι
 • 7Ηλκανα καὶ Ιησουνι καὶ Οζριηλ καὶ Ιωαζαρ καὶ Ιεσβοαμ οἱ Κορῖται
 • 8καὶ Ελια καὶ Ζαβαδια­ υἱοὶ Ιρααμ υἱοὶ τοῦ γεδωρ
 • 9καὶ ἀπο­̀ τοῦ Γαδδι ἐχωρίσθησαν προ­̀ς Δαυιδ ἀπο­̀ τῆς ἐρήμου ἰσχυροὶ δυνατοὶ ἄνδρες παρα­τάξεως πολέμου αἴρον­τες θυρεοὺς καὶ δόρατα καὶ προ­́σωπον λέον­τος προ­́σωπα αὐτῶν καὶ κοῦφοι ὡς δορκάδες ἐπι­̀ τῶν ὀρέων τῷ τάχει
 • 10Αζερ ὁ ἄρχων Αβδια­ ὁ δεύ­τερος Ελιαβ ὁ τρίτος
 • 11Μασεμαννη ὁ τέταρτος Ιερμια ὁ πέμπτος
 • 12Εθθι ὁ ἕκτος Ελιαβ ὁ ἕβδομος
 • 13Ιωαναν ὁ ὄγδοος Ελιαζερ ὁ ἔνα­τος
 • 14Ιερμια ὁ δέκα­τος Μαχαβανναι ὁ ἑνδέκα­τος
 • 15οὗτοι ἐκ τῶν υἱῶν Γαδ ἄρχον­τες τῆς στρατιᾶς εἷς τοῖς ἑκατὸν μικρὸς καὶ μέγας τοῖς χιλίοις
 • 16οὗτοι οἱ δια­βάν­τες τὸν Ιορδάνην ἐν τῷ μηνὶ τῷ πρώτῳ καὶ οὗτος πεπλη­ρωκὼς ἐπι­̀ πᾶσαν κρηπῖδα αὐτοῦ καὶ ἐξεδίωξαν πάν­τας τοὺς κατοικοῦν­τας αὐλῶνας ἀπο­̀ ἀνατολῶν ἕως δυσμῶν
 • 17καὶ ἦλθον ἀπο­̀ τῶν υἱῶν Βενιαμιν καὶ Ιουδα εἰς βοήθειαν τοῦ Δαυιδ
 • 18καὶ Δαυιδ ἐξῆλθεν εἰς ἀπάν­τησιν αὐτῶν καὶ εἶπεν αὐτοῖς εἰ εἰς εἰρήνην ἥκατε προ­́ς με εἴη μοι καρδία καθ᾿ ἑαυτὴν ἐφ᾿ ὑμᾶς καὶ εἰ τοῦ παρα­δοῦναί με τοῖς ἐχθροῖς μου οὐκ ἐν ἀληθείᾳ χειρός ἴδοι ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ ἐλέγξαιτο
 • 19καὶ πνεῦμα ἐνέδυσε τὸν Αμασαι ἄρχον­τα τῶν τριάκον­τα καὶ εἶπεν πορεύ­ου καὶ ὁ λαός σου Δαυιδ υἱὸς Ιεσ­σαι εἰρήνη εἰρήνη σοι καὶ εἰρήνη τοῖς βοηθοῖς σου ὅτι ἐβοήθησέν σοι ὁ θεός σου καὶ προ­σεδέξατο αὐτοὺς Δαυιδ καὶ κατέστησεν αὐτοὺς ἄρχον­τας τῶν δυνάμεων
 • 20καὶ ἀπο­̀ Μανασ­ση προ­σεχώρησαν προ­̀ς Δαυιδ ἐν τῷ ἐλθεῖν τοὺς ἀλλοφύλους ἐπι­̀ Σαουλ εἰς πόλεμον καὶ οὐκ ἐβοήθησεν αὐτοῖς ὅτι ἐν βουλῇ ἐγένετο παρα­̀ τῶν στρατηγῶν τῶν ἀλλοφύλων λεγόν­των ἐν ταῖς κεφαλαῖς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων ἐπι­στρέψει προ­̀ς τὸν κύριον αὐτοῦ Σαουλ
 • 21ἐν τῷ πορευθῆναι αὐτὸν εἰς Σωκλαγ προ­σεχώρησαν αὐτῷ ἀπο­̀ Μανασ­ση Εδνα καὶ Ιωζαβαθ καὶ Ιωδιηλ καὶ Μιχαηλ καὶ Ιωσαβεθ καὶ Ελιμουθ καὶ Σελαθι ἀρχηγοὶ χιλιάδων εἰσὶν τοῦ Μανασ­ση
 • 22καὶ αὐτοὶ συν­εμάχησαν τῷ Δαυιδ ἐπι­̀ τὸν γεδδουρ ὅτι δυνατοὶ ἰσχύος πάν­τες καὶ ἦσαν ἡγούμενοι ἐν τῇ στρατιᾷ ἐν τῇ δυνάμει
 • 23ὅτι ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ἤρχον­το προ­̀ς Δαυιδ εἰς δύναμιν μεγά­λην ὡς δύναμις θεοῦ
 • 24καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ἀρχόν­των τῆς στρατιᾶς οἱ ἐλθόν­τες προ­̀ς Δαυιδ εἰς Χεβρων τοῦ ἀπο­στρέψαι τὴν βασιλείαν Σαουλ προ­̀ς αὐτὸν κατα­̀ τὸν λόγον κυρίου
 • 25υἱοὶ Ιουδα θυρεοφόροι καὶ δορατοφόροι ἓξ χιλιάδες καὶ ὀκτακόσιοι δυνατοὶ παρα­τάξεως
 • 26τῶν υἱῶν Συμεων δυνατοὶ ἰσχύος εἰς παρα­́ταξιν ἑπτὰ χιλιάδες καὶ ἑκατόν
 • 27τῶν υἱῶν Λευι τετρακισχίλιοι ἑξακόσιοι
 • 28καὶ Ιωαδαε ὁ ἡγού­με­νος τῷ Ααρων καὶ μετ᾿ αὐτοῦ τρεῖς χιλιάδες καὶ ἑπτακόσιοι
 • 29καὶ Σαδωκ νέος δυνατὸς ἰσχύι καὶ τῆς πατρικῆς οἰκίας αὐτοῦ ἄρχον­τες εἴκοσι δύο
 • 30καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Βενιαμιν τῶν ἀδελφῶν Σαουλ τρεῖς χιλιάδες καὶ ἔτι τὸ πλεῖστον αὐτῶν ἀπεσκόπει τὴν φυλακὴν οἴκου Σαουλ
 • 31καὶ ἀπο­̀ υἱῶν Εφραιμ εἴκοσι χιλιάδες καὶ ὀκτακόσιοι δυνατοὶ ἰσχύι ἄνδρες ὀνομαστοὶ κατ᾿ οἴκους πατριῶν αὐτῶν
 • 32καὶ ἀπο­̀ τοῦ ἡμίσους φυλῆς Μανασ­ση δέκα ὀκτὼ χιλιάδες οἳ ὠνομάσθησαν ἐν ὀνόματι τοῦ βασιλεῦσαι τὸν Δαυιδ
 • 33καὶ ἀπο­̀ τῶν υἱῶν Ισ­σαχαρ γινώσκον­τες σύνεσιν εἰς τοὺς καιρούς γινώσκον­τες τί ποιήσαι Ισραηλ εἰς τὰς ἀρχὰς αὐτῶν δια­κόσιοι καὶ πάν­τες ἀδελφοὶ αὐτῶν μετ᾿ αὐτῶν
 • 34καὶ ἀπο­̀ Ζαβουλων ἐκπορευόμενοι εἰς παρα­́ταξιν πολέμου ἐν πᾶσιν σκεύ­εσιν πολεμικοῖς πεν­τήκον­τα χιλιάδες βοηθῆσαι τῷ Δαυιδ οὐχ ἑτεροκλινῶς
 • 35καὶ ἀπο­̀ Νεφθαλι ἄρχον­τες χίλιοι καὶ μετ᾿ αὐτῶν ἐν θυρεοῖς καὶ δόρασιν τριάκον­τα ἑπτὰ χιλιάδες
 • 36καὶ ἀπο­̀ τῶν Δανιτῶν παρα­τασ­σόμενοι εἰς πόλεμον εἴκοσι ὀκτὼ χιλιάδες καὶ ὀκτακόσιοι
 • 37καὶ ἀπο­̀ τοῦ Ασηρ ἐκπορευόμενοι βοηθῆσαι εἰς πόλεμον τεσ­σαράκον­τα χιλιάδες
 • 38καὶ ἐκ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἀπο­̀ Рουβην καὶ Γαδδι καὶ ἀπο­̀ τοῦ ἡμίσους φυλῆς Μανασ­ση ἐν πᾶσιν σκεύ­εσιν πολεμικοῖς ἑκατὸν εἴκοσι χιλιάδες
 • 39πάν­τες οὗτοι ἄνδρες πολεμισταὶ παρα­τασ­σόμενοι παρα­́ταξιν ἐν ψυχῇ εἰρηνικῇ καὶ ἦλθον εἰς Χεβρων τοῦ βασιλεῦσαι τὸν Δαυιδ ἐπι­̀ πάν­τα Ισραηλ καὶ ὁ κατα­́λοιπος Ισραηλ ψυχὴ μία τοῦ βασιλεῦσαι τὸν Δαυιδ
 • 40καὶ ἦσαν ἐκεῖ ἡμέρας τρεῖς ἐσθίον­τες καὶ πίνον­τες ὅτι ἡτοίμασαν αὐτοῖς οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν
 • 41καὶ οἱ ὁμοροῦν­τες αὐτοῖς ἕως Ισ­σαχαρ καὶ Ζαβουλων καὶ Νεφθαλι ἔφερον αὐτοῖς ἐπι­̀ τῶν καμήλων καὶ τῶν ὄνων καὶ τῶν ἡμιόνων καὶ ἐπι­̀ τῶν μόσχων βρώματα ἄλευρα παλάθας σταφίδας οἶνον καὶ ἔλαιον μόσχους καὶ προ­́βατα εἰς πλῆ­θος ὅτι εὐφροσύνη ἐν Ισραηλ