Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • И сі́и прiидо́ша ко дави́ду въ Сикела́гъ, егда́ еще́ обдержи́мь бя́ше от­ лица́ Сау́ла сы́на ки́сова: и сі́и от­ си́льныхъ помога́юще во бра́ни,
 • напряза́юще лу́къ десны́ми и шу́ими рука́ми, и пра́щницы ка́менемъ и стрѣла́ми, от­ бра́тiй Сау́ловыхъ от­ [колѣ́на] Венiами́на:
 • кня́зь Ахiе́зеръ, и Иоа́съ сы́нъ сама́а гаваѳи́та, и Иезiи́лъ, и Фали́ѳъ, сы́нове замо́ѳовы, и Варахі́а, и ииу́а Анаѳоѳи́тинъ,
 • и самаі́а гаваони́тинъ, си́льный посредѣ́ три́десятихъ и надъ три́десятiю, и иеремі́а, и Иезекі́иль, и Иоан­на́нъ, и Иозава́ѳъ гадараѳи́тинъ,
 • Елiозі́й, и иериму́ѳъ, и Ваалі́а, и самарі́а, и Сафаті́а Ару́финъ,
 • Елка́на, и Иесі́а, и Иелiи́лъ, и Иезаа́ръ, и Иесваа́мъ, кори́тяне,
 • и Иоила́, и заваді́а, сы́нове иероа́мли, и и́же от­ гедо́ра.
 • И от­ гадди́ при­­бѣго́ша къ дави́ду, [егда́ тая́шеся] въ пусты́ни, му́жiе крѣ́пцы и бойцы́ наро́чити, держа́щiи щиты́ и ко́пiя: ли́ца же и́хъ я́ко ли́ца льво́ва, и легцы́ я́ко се́рны на гора́хъ ско́ростiю:
 • азе́ръ въ пе́рвыхъ, Авді́а вторы́й, алiа́дъ тре́тiй,
 • Масма́нъ четве́ртый, иеремі́а пя́тый,
 • Иеѳѳі́а шесты́й, Елiи́лъ седмы́й,
 • Иоана́нъ осмы́й, Ельзаве́ль девя́тый,
 • иеремі́а деся́тый, Махавена́й первый­на́­де­сять.
 • Сі́и от­ сыно́въ га́довыхъ кня́зи во́инстiи, еди́нъ надъ сто́мъ ма́лый, вели́кiй же надъ ты́сящею:
 • сі́и и́же преидо́ша Иорда́нъ ме́сяца пе́рваго: и се́й напо́лненъ во всѣ́хъ бре́зѣхъ сво­и́хъ: и изгна́ша всѣ́хъ, и́же живя́ху въ юдо́лѣхъ от­ восто́къ да́же до за́падъ.
 • Прiидо́ша же от­ сыно́въ Венiами́нихъ и Иу́диныхъ на по́мощь дави́ду.
 • И изы́де дави́дъ во срѣ́тенiе и́мъ и рече́ и́мъ: а́ще ми́рно прiидо́стѣ ко мнѣ́, да бу́детъ се́рдце мое́ та́кожде къ ва́мъ: а́ще же преда́ти мя́ супоста́томъ мо­и́мъ не во и́стинѣ руки́, да ви́дитъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ и су́дитъ.
 • И облече́ Ду́хъ Амасі́ю кня́зя надъ три́десятiю, и рече́: иди́, дави́да сы́не Иессе́евъ, и лю́дiе тво­и́: ми́ръ, ми́ръ тебѣ́, и ми́ръ помо́щникомъ тво­и́мъ, я́ко тебѣ́ помога́етъ Бо́гъ тво́й. И воспрiя́тъ и́хъ дави́дъ и поста́ви и́хъ князе́й си́лъ.
 • И от­ Манассі́и при­­бѣго́ша къ дави́ду, егда́ идя́ху иноплеме́н­ницы на Сау́ла на бра́нь, и не помо́же и́мъ дави́дъ, я́ко совѣ́тъ бы́ти у во­ево́дъ иноплеме́н­ничихъ, глаго́лющихъ: съ глава́ми муже́й си́хъ обрати́т­ся ко господи́ну сво­ему́ Сау́лу.
 • И егда́ идя́ше дави́дъ въ Сикела́гъ, при­­бѣго́ша къ нему́ от­ Манассі́и една́й и Иозава́ѳъ, и Иавни́лъ и Михаи́лъ и Иосафа́ѳъ и Елiу́ и Салаѳі́й, кня́зи надъ ты́сящами у Манассі́и:
 • сі́и да́ша по́мощь дави́ду на по́лчище гедду́ровъ, вси́ бо крѣ́пцы си́лою: и бѣ́ша крѣ́пцы нача́лницы въ во́ин­ствѣ си́лою.
 • Зане́ на вся́къ де́нь при­­хожда́ху къ дави́ду на по́мощь ему́, въ си́лу вели́ку, а́ки си́ла Бо́жiя.
 • И сiя́ имена́ князе́й во́ин­ства, и́же прiидо́ша ко дави́ду въ Хевро́нъ, да воз­вратя́тъ ца́р­ст­во Сау́лово къ нему́ по словеси́ Госпо́дню:
 • сы́нове Иу́дины нося́щiи щиты́ и ко́пiя ше́сть ты́сящъ и о́смь со́тъ, крѣ́пцы ко ополче́нiю:
 • от­ сыно́въ Симео́нихъ, крѣ́пцы си́лою на ополче́нiе се́дмь ты́сящъ и сто́:
 • от­ сыно́въ Леві́иныхъ четы́ри ты́сящы и ше́сть со́тъ:
 • и Ио́дда кня́зь от­ колѣ́на Ааро́ня, и съ ни́мъ три́ ты́сящы и се́дмь со́тъ:
 • и садо́къ, о́трокъ крѣ́пкiй си́лою, и до́му отца́ его́ кня́зи два́десять два́:
 • от­ сыно́въ же Венiами́нихъ бра́тiй Сау́ловыхъ три́ ты́сящы, и еще́ бо́лшая ча́сть и́хъ наблюда́­ше стражбу́ до́му Сау́ля:
 • и от­ сыно́въ Ефре́млихъ два́десять ты́сящъ и о́смь со́тъ крѣ́пцы си́лою, му́жiе имени́тiи по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ:
 • и от­ полупле́мене Манассі́ина осмь­на́­де­сять ты́сящъ, и и́же нареко́шася и́менемъ, да поста́вятъ царе́мъ дави́да:
 • от­ сыно́въ Иссаха́ровыхъ му́жiе уче́ни, и́же познава́ху времена́ разсужде́нiю, что́ сотвори́ти и́мать Изра́иль, въ нача́ла и́хъ двѣ́сти, и вся́ бра́тiя и́хъ съ ни́ми:
 • и от­ Завуло́на исходя́щiи ко ополче́нiю бра́ни, со вся́кими ору́жiи бра́н­ными, пятьдеся́тъ ты́сящъ, въ по́мощь дави́ду не съ пра́здными рука́ми:
 • и от­ Нефѳали́ма князе́й ты́сяща, и съ ни́ми въ щита́хъ и съ ко́пiями три́десять и се́дмь ты́сящъ:
 • и от­ сыно́въ да́новыхъ ополча́ющiися на бра́нь два́десять о́смь ты́сящъ и ше́сть со́тъ:
 • и от­ Аси́ра исходя́щiи помощи́ въ бра́ни четы́редесять ты́сящъ:
 • и со о́ныя страны́ Иорда́на от­ сыно́въ Руви́мовыхъ и от­ га́довыхъ и от­ полупле́мене Манассі́ина во все́мъ ору́жiи бра́н­нѣмъ сто́ и два́десять ты́сящъ.
 • Вси́ сі́и му́жiе бра́н­нiи упра́влени ко ополче́нiю се́рдцемъ ми́рнымъ: и прiидо́ша въ Хевро́нъ, да поста́вятъ царя́ дави́да надъ всѣ́мъ Изра́илемъ: и про́чiи от­ Изра́иля еди́но се́рдце бя́ху, да ца́рь бу́детъ дави́дъ.
 • Бы́ша же ту́ съ дави́довъ три́ дни́, яду́ще и пiю́ще, угото́ваша бо и́мъ бра́тiя и́хъ.
 • И и́же бли́зъ и́хъ бя́ху да́же до Иссаха́ра и Завуло́на и Нефѳали́ма, при­­ноша́ху и́мъ на ослѣ́хъ и велблю́дѣхъ, и мска́хъ и волѣ́хъ пи́щу, муку́, перевя́сла смо́квей и гро́здiе сухо́е, вино́ и еле́й, и волы́ и овны́ во мно́же­ст­вѣ, ра́дость бо бы́сть во Изра́или.
 • И сии также пришли к Давиду в Секелаг, когда он еще укрывался от Саула, сына Кисова, и были из храбрых, помогавших в сражении.
 • Вооруженные луком, правою и левою рукою бросавшие каменья и стрелявшие стрелами из лука, – из братьев Саула, от Вениамина:
 • главный Ахиезер, за ним Иоас, сыновья Шемаи, из Гивы; Иезиел и Фелет, сыновья Азмавефа; Бераха и Иегу из Анафофа;
 • Ишмаия Гаваонитянин, храбрый из тридцати и начальствовавший над тридцатью; Иеремия, Иахазиил, Иоханан и Иозавад из Гедеры.
 • Елузай, Иеримоф, Веалия, Шемария, Сафатия Харифиянин;
 • Елкана, Ишшияху, Азариил, Иоезер и Иошавам, Кореяне;
 • и Иоела и Зевадия, сыновья Иерохама, из Гедора.
 • И из Гадитян перешли к Давиду в укрепление, в пустыню, люди мужественные, воинственные, вооруженные щитом и копьем; лица львиные – лица их, и они быстры как серны на горах.
 • Главный Езер, второй Овадия, третий Елиав,
 • четвертый Мишманна, пятый Иеремия,
 • шестой Афай, седьмой Елиел,
 • восьмой Иоханан, девятый Елзавад,
 • десятый Иеремия, одиннадцатый Махбанай.
 • Они из сыновей Гадовых были главами в войске: меньший над сотнею, и больший над тысячею.
 • Они-то перешли Иордан в первый месяц, когда он выступает из берегов своих, и разогнали всех живших в долинах к востоку и западу.
 • Пришли также и из сыновей Вениаминовых и Иудиных в укрепление к Давиду.
 • Давид вышел навстречу им и сказал им: если с миром пришли вы ко мне, чтобы помогать мне, то да будет у меня с вами одно сердце; а если для того, чтобы коварно предать меня врагам моим, тогда как нет порока на руках моих, то да видит Бог отцов наших и рассудит.
 • И объял дух Амасая, главу тридцати, и сказал он: мир тебе Давид, и с тобою, сын Иессеев; мир тебе, и мир помощникам твоим; ибо помогает тебе Бог твой. Тогда принял их Давид и поставил их во главе войска.
 • И из колена Манассиина перешли некоторые к Давиду, когда он шел с Филистимлянами на войну против Саула, но не помогал им, потому что предводители Филистимские, посоветовавшись, отослали его, говоря: на нашу голову он перейдет к господину своему Саулу.
 • Когда он возвращался в Секелаг, тогда перешли к нему из Манассиян: Аднах, Иозавад, Иедиаел, Михаил, Иозавад, Елигу и Цилльфай, тысяченачальники у Манассиян.
 • И они помогали Давиду против полчищ, ибо все это были люди храбрые и были начальниками в войске.
 • Так с каждым днем приходили к Давиду на помощь до того, что его ополчение стало велико, как ополчение Божие.
 • Вот число главных в войске, которые пришли к Давиду в Хеврон, чтобы передать ему царство Саулово, по слову Господню:
 • сыновей Иудиных, носящих щит и копье, было шесть тысяч восемьсот готовых к войне;
 • из сыновей Симеоновых, людей храбрых, в войске было семь тысяч и сто;
 • из сыновей Левииных четыре тысячи шестьсот;
 • и Иоддай, князь от племени Аарона, и с ним три тысячи семьсот;
 • и Садок, мужественный юноша, и род его, двадцать два начальника;
 • из сыновей Вениаминовых, братьев Сауловых, три тысячи, – но еще многие из них держались дома Саулова;
 • из сыновей Ефремовых двадцать тысяч восемьсот людей мужественных, людей именитых в родах своих;
 • из полуколена Манассиина восемнадцать тысяч, которые вызваны были поименно, чтобы пойти воцарить Давида;
 • из сынов Иссахаровых пришли люди разумные, которые знали, что́ когда надлежало делать Израилю, – их было двести главных, и все братья их следовали слову их;
 • из колена Завулонова готовых к сражению, вооруженных всякими военными оружиями, пятьдесят тысяч, в строю, единодушных;
 • из колена Неффалимова тысяча вождей и с ними тридцать семь тысяч с щитами и копьями;
 • из колена Данова готовых к войне двадцать восемь тысяч шестьсот;
 • от Асира воинов, готовых к сражению, сорок тысяч;
 • из-за Иордана, от колена Рувимова, Гадова и полуколена Манассиина, сто двадцать тысяч, со всяким воинским оружием.
 • Все эти воины, в строю, от полного сердца пришли в Хеврон воцарить Давида над всем Израилем. Да и все прочие Израильтяне были единодушны, чтобы воцарить Давида.
 • И пробыли там у Давида три дня, ели и пили, потому что братья их всё приготовили для них;
 • да и близкие к ним, даже до колена Иссахарова, Завулонова и Неффалимова, привозили все съестное на ослах, и верблюдах, и мулах, и волах: муку, смоквы, и изюм, и вино, и елей, и крупного и мелкого скота множество, так как радость была для Израиля.
 • Ва инҳоянд касоне ки назди Довуд ба Сиқлоҷ омаданд, вақте ки ӯ ҳанӯз аз дасти Шоул писари Қиш гуреза буд; ва онҳо дар миёни паҳлавононе буданд, ки дар ҷанги ӯ мадад мерасониданд.
 • Бо камон мусаллаҳ буданд, сангҳо ва тирҳои камонро бо дасти рост ва чап меандохтанд, аз бародарони Шоул, аз Бинёмин буданд:
 • Сардорашон Аҳиозар буд, ва баъд аз ӯ Юош, писарони Ҳашмоои ҷибъотӣ; ва Язиил ва Фолат, писарони Азмавт; ва Бароко ва Еҳуи антӯтӣ;
 • Ва Ишмаъёи ҷибъӯнӣ, ки паҳлавони сазовори он сӣ нафар буд ва аз он сӣ нафар бартарӣ дошт; ва Ирмиё ва Яҳазиил ва Йӯҳонон, ва Йӯзободи ҷадиротӣ;
 • Элъузай ва Еримӯт ва Баалё ва Шамарёҳу, ва Шафатёҳуи ҳаруфӣ;
 • Элқоно ва Йишиёҳу ва Азаръил ва Юозар ва Ёшобъом, ки аз қӯраҳиён буданд;
 • Ва Юило ва Забадё, ки писарони Ерӯҳом аз Ҷадур буданд;
 • Ва аз ҷодиён паҳлавонони ҷасур, сарбозони ҷангозмуда, ки бо сипар ва найза мусаллаҳ буданд, ба тарафи Довуд ба истеҳкоми биёбон гузаштанд; рӯйҳошон мисли рӯи шер буд, ва мисли ғизолони кӯҳӣ тезрав буданд.
 • Эзар сардорашон буд, Убадё – дуюм, Элиоб – сеюм,
 • Мишманно – чорум, Ирмиё – панҷум,
 • Аттай – шашум, Алиил – ҳафтум,
 • Йӯҳонон – ҳаштум, Элзобод – нӯҳум,
 • Ирмиёҳу – даҳум, Макбаннай – ёздаҳум.
 • Инҳо аз банӣ Ҷод сардорони лашкар буданд, ки хурдтарашон баробари сад нафар ва калонтарашон баробари ҳазор нафар буд.
 • Ҳаминҳо буданд, ки дар моҳи якум аз Урдун гузаштанд, вақте ки обҳояш дамида, аз соҳилҳояш баромада буд, ва тамоми аҳолии водиҳоро ба тарафи шарқ ва ғарб гурезониданд.
 • Ва аз банӣ Бинёмин ва Яҳудо ба он истеҳком назди Довуд омаданд.
 • Ва Довуд ба пешвози онҳо берун омад, ва ба онҳо сухан ронда, гуфт: «Агар бо сулҳу осоиштагӣ назди ман омада бошед, то ки ба ман мадад расонед, дили ман бо шумо як хоҳад буд; вале агар барои он омада бошед, ки маро фиреб дода, ба душманонам бисупоред, дар сурате ки ҳеҷ ситаме дар дасти ман нест, пас бигзор Худои падарони мо инро бубинад ва доварӣ намояд».
 • Ва рӯҳе Амосойро, ки сардори сигона аробаҳо буд, фаро гирифт, ва ӯ гуфт: «Аз они ту ҳастем, эй Довуд! Ва бо ту хоҳем буд, эй писари Йисой! Осоиштагӣ, осоиштагӣ бар ту бод, ва осоиштагӣ бар ёварони ту бод, зеро ки Худои ту мададгори туст». Ва Довуд онҳоро қабул карда, сардорони фавҷ кард.
 • Ва баъзе аз сибти Менашше ба Довуд ҳамроҳ шуданд, вақте ки ӯ бо фалиштиён ба муқобили Шоул ба ҷанг мерафт, вале ба онҳо мадад нарасониданд, зеро ки мирони фалиштиён баъди машварат намудан ӯро фиристода, гуфтанд: «Вай бо каллаҳои мо ба хоҷаи худ Шоул ҳамроҳ ҳоҳад шуд».
 • Вақте ки ӯ ба Сиқлоҷ мерафт, инҳо аз Менашше ба ӯ ҳамроҳ шуданд: Аднаҳ ва Юзобод ва Едиаил ва Микоил ва Юзобод ва Элиҳу ва Силтой, ки мириҳазорони Менашше буданд.
 • Ва онҳо ба Довуд ба муқобили фавҷи душманон мадад расониданд, зеро ки ҳамаашон ҷанговарони далер буданд, ва сарварони лашкар гардиданд.
 • Ҳамин тавр рӯз ба рӯз мардум назди Довуд меомаданд, то ки ба ӯ мадад расонанд, то ба дараҷае ки лашкаргоҳи ӯ мисли лашкаргоҳи Худо бузург шуд.
 • Ва ин аст шумораи одамони мусаллаҳшуда, ки назди Довуд ба Ҳебрӯн омаданд, то ки подшоҳиро, мувофиқи амри Парвардигор, аз Шоул ба ӯ бигузаронанд.
 • Банӣ Яҳудо, ки сипар ва найза доштанд, – шаш ҳазору ҳаштсад нафар пешоҳангони лашкар.
 • Аз банӣ Шимъӯн, ки ҷанговарони далери лашкар буданд, – ҳафт ҳазору сад нафар.
 • Аз банӣ Левӣ – чор ҳазору шашсад нафар.
 • Ва Еҳӯёдоъ, ки раиси хонадони Ҳорун буд, ва бо ӯ – се ҳазору ҳафтсад нафар.
 • Ва Содӯқ, ки ҷавони ҷанговари далер буд, ва хонадони падараш – бисту ду нафар сардорон.
 • Ва аз банӣ Бинёмин, бародарони Шоул, – се ҳазор нафар; вале то он вақт бисёре аз онҳо хизмати хонадони Шоулро ба ҷо меоварданд.
 • Ва аз банӣ Эфроим – бист ҳазору ҳаштсад нафар, ки ҷанговарони далер ва дар хонадони падарони худ номдор буданд.
 • Ва аз нисфи хонадони Менашше – ҳаждаҳ ҳазор нафар, ки ном ба ном хонда шуданд, то ки рафта Довудро подшоҳ созанд.
 • Ва аз банӣ Иссокор – касоне ки аз гардиши рӯзгор огоҳ буда, медонистанд, ки Исроил чӣ корҳо бояд бикунад; сардоронашон дусад нафар буданд, ва ҳамаи бародаронашон мувофиқи фармони онҳо амал мекарданд.
 • Аз Забулун – панҷоҳ ҳазор нафар мардоне ки метавонистанд бо лашкар берун оянд, ба воситаи ҳар навъ асбоби олати ҳарбӣ ҷанг кунанд, ва якдилона мадад расонанд.
 • Ва аз Нафтолӣ – ҳазор нафар сардорон, ва бо онҳо сию ҳафт ҳазор нафар бо сипар ва найза.
 • Ва аз Дон – бисту ҳашт ҳазору шашсад нафар ҷанговарон.
 • Ва аз Ошер – чил ҳазор нафар ҷанговарон, ки метавонистанд бо лашкар берун оянд.
 • Ва аз он тарафи Урдун, аз Реубен ва Ҷод ва нисфи сибти Менашше, – саду бист ҳазор нафар, ки метавонистанд ба воситаи ҳар навъ асбоби ҳарбӣ ҷанг кунанд.
 • Ҳамаи ин мардони ҷангӣ саф кашида, бо дили пур бо дили комил ба Ҳебрӯн омаданд, то ки Довудро бар тамоми Исроил подшоҳ созанд; ва тамоми бақияи Исроил низ якдилона хоҳони он буданд, ки Довудро подшоҳ созанд.
 • Ва дар он ҷо се рӯз бо Довуд буда, хӯрданд ва нӯшиданд, зеро ки бародаронашон барои онҳо муҳайё карда буданд.
 • Ва касоне низ, ки ба онҳо наздик буданд, – то ҳадди Иссокор, Забулун ва Нафтолӣ, – бар харон ва шутурон ва хачирон ва барзаговон нон ва хӯрокворӣ: орд, гирдаҳои қурсҳои анҷир ва мавиз, ва май ва равған, ва говон ва гӯсфандон ба фаровонӣ оварданд, зеро ки дар Исроил шодмонӣ буд.

 • И҆ сі́и прїидо́ша ко даві́дꙋ въ сїкела́гъ, є҆гда̀ є҆щѐ ѡ҆бдержи́мь бѧ́ше ѿ лица̀ саꙋ́ла сы́на кі́сова: и҆ сі́и ѿ си́льныхъ помога́юще во бра́ни,
 • напрѧза́юще лꙋ́къ десны́ми и҆ шꙋ́ими рꙋка́ми, и҆ пра́щницы ка́менемъ и҆ стрѣла́ми, ѿ бра́тїй саꙋ́ловыхъ ѿ (колѣ́на) венїамі́на:
 • кнѧ́зь а҆хїе́зеръ, и҆ і҆ѡа́съ сы́нъ сама́а гаваѳі́та, и҆ і҆езїи́лъ, и҆ фали́ѳъ, сы́нове замо́ѳѡвы, и҆ варахі́а, и҆ і҆иꙋ́а а҆наѳѡѳі́тинъ,
 • и҆ самаі́а гаваѡні́тинъ, си́льный посредѣ̀ три́десѧтихъ и҆ над̾ три́десѧтїю, и҆ і҆еремі́а, и҆ і҆езекі́иль, и҆ і҆ѡанна́нъ, и҆ і҆ѡзава́ѳъ гадараѳі́тинъ,
 • є҆лїѡзі́й, и҆ і҆ерїмꙋ́ѳъ, и҆ ваалі́а, и҆ самарі́а, и҆ сафаті́а а҆рꙋ́фїнъ,
 • є҆лка́на, и҆ і҆есі́а, и҆ і҆елїи́лъ, и҆ і҆езаа́ръ, и҆ і҆есваа́мъ, корі́тѧне,
 • и҆ і҆ѡила̀, и҆ заваді́а, сы́нове і҆ероа̑мли, и҆ и҆̀же ѿ гедѡ́ра.
 • И҆ ѿ гадді̀ прибѣго́ша къ даві́дꙋ, (є҆гда̀ таѧ́шесѧ) въ пꙋсты́ни, мꙋ́жїе крѣ́пцы и҆ бойцы̀ наро́чити, держа́щїи щиты̀ и҆ ко́пїѧ: ли́ца же и҆́хъ ꙗ҆́кѡ ли́ца львѡ́ва, и҆ легцы̀ ꙗ҆́кѡ сє́рны на гора́хъ ско́ростїю:
 • а҆зе́ръ въ пе́рвыхъ, а҆вді́а вторы́й, а҆лїа́дъ тре́тїй,
 • масма́нъ четве́ртый, і҆еремі́а пѧ́тый,
 • і҆еѳѳі́а шесты́й, є҆лїи́лъ седмы́й,
 • і҆ѡана́нъ ѻ҆смы́й, є҆льзаве́ль девѧ́тый,
 • і҆еремі́а десѧ́тый, махавена́й первыйна́десѧть.
 • Сі́и ѿ сынѡ́въ га́довыхъ кнѧ̑зи во́инстїи, є҆ди́нъ над̾ сто́мъ ма́лый, вели́кїй же над̾ ты́сѧщею:
 • сі́и и҆̀же преидо́ша і҆ѻрда́нъ мцⷭ҇а пе́рвагѡ: и҆ се́й напо́лненъ во всѣ́хъ бре́зѣхъ свои́хъ: и҆ и҆згна́ша всѣ́хъ, и҆̀же живѧ́хꙋ въ ю҆до́лѣхъ ѿ востѡ́къ да́же до за̑падъ.
 • Прїидо́ша же ѿ сынѡ́въ венїамі́нихъ и҆ і҆ꙋ́диныхъ на по́мощь даві́дꙋ.
 • И҆ и҆зы́де даві́дъ во срѣ́тенїе и҆̀мъ и҆ речѐ и҆̀мъ: а҆́ще ми́рнѡ прїидо́стѣ ко мнѣ̀, да бꙋ́детъ се́рдце моѐ та́кожде къ ва́мъ: а҆́ще же преда́ти мѧ̀ сꙋпоста́тѡмъ мои̑мъ не во и҆́стинѣ рꙋкѝ, да ви́дитъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ и҆ сꙋ́дитъ.
 • И҆ ѡ҆блечѐ дх҃ъ а҆масі́ю кнѧ́зѧ над̾ три́десѧтїю, и҆ речѐ: и҆дѝ, даві́да сы́не і҆ессе́евъ, и҆ лю́дїе твоѝ: ми́ръ, ми́ръ тебѣ̀, и҆ ми́ръ помо́щникѡмъ твои̑мъ, ꙗ҆́кѡ тебѣ̀ помога́етъ бг҃ъ тво́й. И҆ воспрїѧ́тъ и҆̀хъ даві́дъ и҆ поста́ви и҆̀хъ кнѧзе́й си́лъ.
 • И҆ ѿ манассі́и прибѣго́ша къ даві́дꙋ, є҆гда̀ и҆дѧ́хꙋ и҆ноплемє́нницы на саꙋ́ла на бра́нь, и҆ не помо́же и҆̀мъ даві́дъ, ꙗ҆́кѡ совѣ́тъ бы́ти ᲂу҆ воево́дъ и҆ноплеме́нничихъ, глаго́лющихъ: съ глава́ми мꙋже́й си́хъ ѡ҆брати́тсѧ ко господи́нꙋ своемꙋ̀ саꙋ́лꙋ.
 • И҆ є҆гда̀ и҆дѧ́ше даві́дъ въ сїкела́гъ, прибѣго́ша къ немꙋ̀ ѿ манассі́и є҆дна́й и҆ і҆ѡзава́ѳъ, и҆ і҆авни́лъ и҆ мїхаи́лъ и҆ і҆ѡсафа́ѳъ и҆ є҆лїꙋ̀ и҆ салаѳі́й, кнѧ̑зи над̾ ты́сѧщами ᲂу҆ манассі́и:
 • сі́и да́ша по́мощь даві́дꙋ на по́лчище геддꙋ́рѡвъ, вси́ бо крѣ́пцы си́лою: и҆ бѣ́ша крѣ́пцы нача̑льницы въ во́инствѣ си́лою.
 • Занѐ на всѧ́къ де́нь прихожда́хꙋ къ даві́дꙋ на по́мощь є҆мꙋ̀, въ си́лꙋ вели́кꙋ, а҆́ки си́ла бж҃їѧ.
 • И҆ сїѧ̑ и҆мена̀ кнѧзе́й во́инства, и҆̀же прїидо́ша ко даві́дꙋ въ хеврѡ́нъ, да возвратѧ́тъ ца́рство саꙋ́лово къ немꙋ̀ по словесѝ гдⷭ҇ню:
 • сы́нове і҆ꙋ̑дины носѧ́щїи щиты̀ и҆ ко́пїѧ ше́сть ты́сѧщъ и҆ ѻ҆́смь сѡ́тъ, крѣ́пцы ко ѡ҆полче́нїю:
 • ѿ сынѡ́въ сѷмеѡ́нихъ, крѣ́пцы си́лою на ѡ҆полче́нїе се́дмь ты́сѧщъ и҆ сто̀:
 • ѿ сынѡ́въ леѵі́иныхъ четы́ри ты́сѧщы и҆ ше́сть сѡ́тъ:
 • и҆ і҆ѡ́дда кнѧ́зь ѿ колѣ́на а҆арѡ́нѧ, и҆ съ ни́мъ трѝ ты́сѧщы и҆ се́дмь сѡ́тъ:
 • и҆ садѡ́къ, ѻ҆́трокъ крѣ́пкїй си́лою, и҆ до́мꙋ ѻ҆тца̀ є҆гѡ̀ кнѧ̑зи два́десѧть два̀:
 • ѿ сынѡ́въ же венїамі́нихъ бра́тїй саꙋ́ловыхъ трѝ ты́сѧщы, и҆ є҆щѐ бо́льшаѧ ча́сть и҆́хъ наблюда́ше стражбꙋ̀ до́мꙋ саꙋ́лѧ:
 • и҆ ѿ сынѡ́въ є҆фре́млихъ два́десѧть ты́сѧщъ и҆ ѻ҆́смь сѡ́тъ крѣ́пцы си́лою, мꙋ́жїе и҆мени́тїи по домѡ́мъ ѻ҆те́чествъ и҆́хъ:
 • и҆ ѿ полꙋпле́мене манассі́ина ѻ҆смьна́десѧть ты́сѧщъ, и҆ и҆̀же нареко́шасѧ и҆́менемъ, да поста́вѧтъ царе́мъ даві́да:
 • ѿ сынѡ́въ і҆ссаха́ровыхъ мꙋ́жїе ᲂу҆че́ни, и҆̀же познава́хꙋ времена̀ разсꙋжде́нїю, что̀ сотвори́ти и҆́мать і҆и҃ль, въ нача̑ла и҆́хъ двѣ́сти, и҆ всѧ̑ бра́тїѧ и҆́хъ съ ни́ми:
 • и҆ ѿ завꙋлѡ́на и҆сходѧ́щїи ко ѡ҆полче́нїю бра́ни, со всѧ́кими ѻ҆рꙋ̑жїи бра́нными, пѧтьдесѧ́тъ ты́сѧщъ, въ по́мощь даві́дꙋ не съ пра́здными рꙋка́ми:
 • и҆ ѿ нефѳалі́ма кнѧзе́й ты́сѧща, и҆ съ ни́ми въ щита́хъ и҆ съ ко́пїѧми три́десѧть и҆ се́дмь ты́сѧщъ:
 • и҆ ѿ сынѡ́въ да́новыхъ ѡ҆полча́ющїисѧ на бра́нь два́десѧть ѻ҆́смь ты́сѧщъ и҆ ше́сть сѡ́тъ:
 • и҆ ѿ а҆си́ра и҆сходѧ́щїи помощѝ въ бра́ни четы́редесѧть ты́сѧщъ:
 • и҆ со ѻ҆́ныѧ страны̀ і҆ѻрда́на ѿ сынѡ́въ рꙋви́мовыхъ и҆ ѿ га́довыхъ и҆ ѿ полꙋпле́мене манассі́ина во все́мъ ѻ҆рꙋ́жїи бра́ннѣмъ сто̀ и҆ два́десѧть ты́сѧщъ.
 • Всѝ сі́и мꙋ́жїе бра́ннїи ᲂу҆пра́влени ко ѡ҆полче́нїю се́рдцемъ ми́рнымъ: и҆ прїидо́ша въ хеврѡ́нъ, да поста́вѧтъ царѧ̀ даві́да над̾ всѣ́мъ і҆и҃лемъ: и҆ про́чїи ѿ і҆и҃лѧ є҆ди́но се́рдце бѧ́хꙋ, да ца́рь бꙋ́детъ даві́дъ.
 • Бы́ша же тꙋ̀ съ даві́довъ трѝ дни̑, ꙗ҆дꙋ́ще и҆ пїю́ще, ᲂу҆гото́ваша бо и҆̀мъ бра́тїѧ и҆́хъ.
 • И҆ и҆̀же бли́з̾ и҆́хъ бѧ́хꙋ да́же до і҆ссаха́ра и҆ завꙋлѡ́на и҆ нефѳалі́ма, приноша́хꙋ и҆̀мъ на ѻ҆слѣ́хъ и҆ вельблю́дѣхъ, и҆ мска́хъ и҆ волѣ́хъ пи́щꙋ, мꙋкꙋ̀, перевѧ̑сла смо́квей и҆ гро́здїе сꙋхо́е, вїно̀ и҆ є҆ле́й, и҆ волы̀ и҆ ѻ҆вны̀ во мно́жествѣ, ра́дость бо бы́сть во і҆и҃ли.