Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • И сі́и прiидо́ша ко дави́ду въ Сикела́гъ, егда́ еще́ обдержи́мь бя́ше от­ лица́ Сау́ла сы́на ки́сова: и сі́и от­ си́льныхъ помога́юще во бра́ни,
 • напряза́юще лу́къ десны́ми и шу́ими рука́ми, и пра́щницы ка́менемъ и стрѣла́ми, от­ бра́тiй Сау́ловыхъ от­ [колѣ́на] Венiами́на:
 • кня́зь Ахiе́зеръ, и Иоа́съ сы́нъ сама́а гаваѳи́та, и Иезiи́лъ, и Фали́ѳъ, сы́нове замо́ѳовы, и Варахі́а, и ииу́а Анаѳоѳи́тинъ,
 • и самаі́а гаваони́тинъ, си́льный посредѣ́ три́десятихъ и надъ три́десятiю, и иеремі́а, и Иезекі́иль, и Иоан­на́нъ, и Иозава́ѳъ гадараѳи́тинъ,
 • Елiозі́й, и иериму́ѳъ, и Ваалі́а, и самарі́а, и Сафаті́а Ару́финъ,
 • Елка́на, и Иесі́а, и Иелiи́лъ, и Иезаа́ръ, и Иесваа́мъ, кори́тяне,
 • и Иоила́, и заваді́а, сы́нове иероа́мли, и и́же от­ гедо́ра.
 • И от­ гадди́ при­­бѣго́ша къ дави́ду, [егда́ тая́шеся] въ пусты́ни, му́жiе крѣ́пцы и бойцы́ наро́чити, держа́щiи щиты́ и ко́пiя: ли́ца же и́хъ я́ко ли́ца льво́ва, и легцы́ я́ко се́рны на гора́хъ ско́ростiю:
 • азе́ръ въ пе́рвыхъ, Авді́а вторы́й, алiа́дъ тре́тiй,
 • Масма́нъ четве́ртый, иеремі́а пя́тый,
 • Иеѳѳі́а шесты́й, Елiи́лъ седмы́й,
 • Иоана́нъ осмы́й, Ельзаве́ль девя́тый,
 • иеремі́а деся́тый, Махавена́й первый­на́­де­сять.
 • Сі́и от­ сыно́въ га́довыхъ кня́зи во́инстiи, еди́нъ надъ сто́мъ ма́лый, вели́кiй же надъ ты́сящею:
 • сі́и и́же преидо́ша Иорда́нъ ме́сяца пе́рваго: и се́й напо́лненъ во всѣ́хъ бре́зѣхъ сво­и́хъ: и изгна́ша всѣ́хъ, и́же живя́ху въ юдо́лѣхъ от­ восто́къ да́же до за́падъ.
 • Прiидо́ша же от­ сыно́въ Венiами́нихъ и Иу́диныхъ на по́мощь дави́ду.
 • И изы́де дави́дъ во срѣ́тенiе и́мъ и рече́ и́мъ: а́ще ми́рно прiидо́стѣ ко мнѣ́, да бу́детъ се́рдце мое́ та́кожде къ ва́мъ: а́ще же преда́ти мя́ супоста́томъ мо­и́мъ не во и́стинѣ руки́, да ви́дитъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ и су́дитъ.
 • И облече́ Ду́хъ Амасі́ю кня́зя надъ три́десятiю, и рече́: иди́, дави́да сы́не Иессе́евъ, и лю́дiе тво­и́: ми́ръ, ми́ръ тебѣ́, и ми́ръ помо́щникомъ тво­и́мъ, я́ко тебѣ́ помога́етъ Бо́гъ тво́й. И воспрiя́тъ и́хъ дави́дъ и поста́ви и́хъ князе́й си́лъ.
 • И от­ Манассі́и при­­бѣго́ша къ дави́ду, егда́ идя́ху иноплеме́н­ницы на Сау́ла на бра́нь, и не помо́же и́мъ дави́дъ, я́ко совѣ́тъ бы́ти у во­ево́дъ иноплеме́н­ничихъ, глаго́лющихъ: съ глава́ми муже́й си́хъ обрати́т­ся ко господи́ну сво­ему́ Сау́лу.
 • И егда́ идя́ше дави́дъ въ Сикела́гъ, при­­бѣго́ша къ нему́ от­ Манассі́и една́й и Иозава́ѳъ, и Иавни́лъ и Михаи́лъ и Иосафа́ѳъ и Елiу́ и Салаѳі́й, кня́зи надъ ты́сящами у Манассі́и:
 • сі́и да́ша по́мощь дави́ду на по́лчище гедду́ровъ, вси́ бо крѣ́пцы си́лою: и бѣ́ша крѣ́пцы нача́лницы въ во́ин­ствѣ си́лою.
 • Зане́ на вся́къ де́нь при­­хожда́ху къ дави́ду на по́мощь ему́, въ си́лу вели́ку, а́ки си́ла Бо́жiя.
 • И сiя́ имена́ князе́й во́ин­ства, и́же прiидо́ша ко дави́ду въ Хевро́нъ, да воз­вратя́тъ ца́р­ст­во Сау́лово къ нему́ по словеси́ Госпо́дню:
 • сы́нове Иу́дины нося́щiи щиты́ и ко́пiя ше́сть ты́сящъ и о́смь со́тъ, крѣ́пцы ко ополче́нiю:
 • от­ сыно́въ Симео́нихъ, крѣ́пцы си́лою на ополче́нiе се́дмь ты́сящъ и сто́:
 • от­ сыно́въ Леві́иныхъ четы́ри ты́сящы и ше́сть со́тъ:
 • и Ио́дда кня́зь от­ колѣ́на Ааро́ня, и съ ни́мъ три́ ты́сящы и се́дмь со́тъ:
 • и садо́къ, о́трокъ крѣ́пкiй си́лою, и до́му отца́ его́ кня́зи два́десять два́:
 • от­ сыно́въ же Венiами́нихъ бра́тiй Сау́ловыхъ три́ ты́сящы, и еще́ бо́лшая ча́сть и́хъ наблюда́­ше стражбу́ до́му Сау́ля:
 • и от­ сыно́въ Ефре́млихъ два́десять ты́сящъ и о́смь со́тъ крѣ́пцы си́лою, му́жiе имени́тiи по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ:
 • и от­ полупле́мене Манассі́ина осмь­на́­де­сять ты́сящъ, и и́же нареко́шася и́менемъ, да поста́вятъ царе́мъ дави́да:
 • от­ сыно́въ Иссаха́ровыхъ му́жiе уче́ни, и́же познава́ху времена́ разсужде́нiю, что́ сотвори́ти и́мать Изра́иль, въ нача́ла и́хъ двѣ́сти, и вся́ бра́тiя и́хъ съ ни́ми:
 • и от­ Завуло́на исходя́щiи ко ополче́нiю бра́ни, со вся́кими ору́жiи бра́н­ными, пятьдеся́тъ ты́сящъ, въ по́мощь дави́ду не съ пра́здными рука́ми:
 • и от­ Нефѳали́ма князе́й ты́сяща, и съ ни́ми въ щита́хъ и съ ко́пiями три́десять и се́дмь ты́сящъ:
 • и от­ сыно́въ да́новыхъ ополча́ющiися на бра́нь два́десять о́смь ты́сящъ и ше́сть со́тъ:
 • и от­ Аси́ра исходя́щiи помощи́ въ бра́ни четы́редесять ты́сящъ:
 • и со о́ныя страны́ Иорда́на от­ сыно́въ Руви́мовыхъ и от­ га́довыхъ и от­ полупле́мене Манассі́ина во все́мъ ору́жiи бра́н­нѣмъ сто́ и два́десять ты́сящъ.
 • Вси́ сі́и му́жiе бра́н­нiи упра́влени ко ополче́нiю се́рдцемъ ми́рнымъ: и прiидо́ша въ Хевро́нъ, да поста́вятъ царя́ дави́да надъ всѣ́мъ Изра́илемъ: и про́чiи от­ Изра́иля еди́но се́рдце бя́ху, да ца́рь бу́детъ дави́дъ.
 • Бы́ша же ту́ съ дави́довъ три́ дни́, яду́ще и пiю́ще, угото́ваша бо и́мъ бра́тiя и́хъ.
 • И и́же бли́зъ и́хъ бя́ху да́же до Иссаха́ра и Завуло́на и Нефѳали́ма, при­­ноша́ху и́мъ на ослѣ́хъ и велблю́дѣхъ, и мска́хъ и волѣ́хъ пи́щу, муку́, перевя́сла смо́квей и гро́здiе сухо́е, вино́ и еле́й, и волы́ и овны́ во мно́же­ст­вѣ, ра́дость бо бы́сть во Изра́или.
 • И сии также пришли к Давиду в Секелаг, когда он еще укрывался от Саула, сына Кисова, и были из храбрых, помогавших в сражении.
 • Вооруженные луком, правою и левою рукою бросавшие каменья и стрелявшие стрелами из лука, – из братьев Саула, от Вениамина:
 • главный Ахиезер, за ним Иоас, сыновья Шемаи, из Гивы; Иезиел и Фелет, сыновья Азмавефа; Бераха и Иегу из Анафофа;
 • Ишмаия Гаваонитянин, храбрый из тридцати и начальствовавший над тридцатью; Иеремия, Иахазиил, Иоханан и Иозавад из Гедеры.
 • Елузай, Иеримоф, Веалия, Шемария, Сафатия Харифиянин;
 • Елкана, Ишшияху, Азариил, Иоезер и Иошавам, Кореяне;
 • и Иоела и Зевадия, сыновья Иерохама, из Гедора.
 • И из Гадитян перешли к Давиду в укрепление, в пустыню, люди мужественные, воинственные, вооруженные щитом и копьем; лица львиные – лица их, и они быстры как серны на горах.
 • Главный Езер, второй Овадия, третий Елиав,
 • четвертый Мишманна, пятый Иеремия,
 • шестой Афай, седьмой Елиел,
 • восьмой Иоханан, девятый Елзавад,
 • десятый Иеремия, одиннадцатый Махбанай.
 • Они из сыновей Гадовых были главами в войске: меньший над сотнею, и больший над тысячею.
 • Они-то перешли Иордан в первый месяц, когда он выступает из берегов своих, и разогнали всех живших в долинах к востоку и западу.
 • Пришли также и из сыновей Вениаминовых и Иудиных в укрепление к Давиду.
 • Давид вышел навстречу им и сказал им: если с миром пришли вы ко мне, чтобы помогать мне, то да будет у меня с вами одно сердце; а если для того, чтобы коварно предать меня врагам моим, тогда как нет порока на руках моих, то да видит Бог отцов наших и рассудит.
 • И объял дух Амасая, главу тридцати, и сказал он: мир тебе Давид, и с тобою, сын Иессеев; мир тебе, и мир помощникам твоим; ибо помогает тебе Бог твой. Тогда принял их Давид и поставил их во главе войска.
 • И из колена Манассиина перешли некоторые к Давиду, когда он шел с Филистимлянами на войну против Саула, но не помогал им, потому что предводители Филистимские, посоветовавшись, отослали его, говоря: на нашу голову он перейдет к господину своему Саулу.
 • Когда он возвращался в Секелаг, тогда перешли к нему из Манассиян: Аднах, Иозавад, Иедиаел, Михаил, Иозавад, Елигу и Цилльфай, тысяченачальники у Манассиян.
 • И они помогали Давиду против полчищ, ибо все это были люди храбрые и были начальниками в войске.
 • Так с каждым днем приходили к Давиду на помощь до того, что его ополчение стало велико, как ополчение Божие.
 • Вот число главных в войске, которые пришли к Давиду в Хеврон, чтобы передать ему царство Саулово, по слову Господню:
 • сыновей Иудиных, носящих щит и копье, было шесть тысяч восемьсот готовых к войне;
 • из сыновей Симеоновых, людей храбрых, в войске было семь тысяч и сто;
 • из сыновей Левииных четыре тысячи шестьсот;
 • и Иоддай, князь от племени Аарона, и с ним три тысячи семьсот;
 • и Садок, мужественный юноша, и род его, двадцать два начальника;
 • из сыновей Вениаминовых, братьев Сауловых, три тысячи, – но еще многие из них держались дома Саулова;
 • из сыновей Ефремовых двадцать тысяч восемьсот людей мужественных, людей именитых в родах своих;
 • из полуколена Манассиина восемнадцать тысяч, которые вызваны были поименно, чтобы пойти воцарить Давида;
 • из сынов Иссахаровых пришли люди разумные, которые знали, что́ когда надлежало делать Израилю, – их было двести главных, и все братья их следовали слову их;
 • из колена Завулонова готовых к сражению, вооруженных всякими военными оружиями, пятьдесят тысяч, в строю, единодушных;
 • из колена Неффалимова тысяча вождей и с ними тридцать семь тысяч с щитами и копьями;
 • из колена Данова готовых к войне двадцать восемь тысяч шестьсот;
 • от Асира воинов, готовых к сражению, сорок тысяч;
 • из-за Иордана, от колена Рувимова, Гадова и полуколена Манассиина, сто двадцать тысяч, со всяким воинским оружием.
 • Все эти воины, в строю, от полного сердца пришли в Хеврон воцарить Давида над всем Израилем. Да и все прочие Израильтяне были единодушны, чтобы воцарить Давида.
 • И пробыли там у Давида три дня, ели и пили, потому что братья их всё приготовили для них;
 • да и близкие к ним, даже до колена Иссахарова, Завулонова и Неффалимова, привозили все съестное на ослах, и верблюдах, и мулах, и волах: муку, смоквы, и изюм, и вино, и елей, и крупного и мелкого скота множество, так как радость была для Израиля.
 • Hi quoque venerunt ad Da vid in Siceleg, cum adhuc fu geret Saul filium Cis; qui erant fortissimi et egregii pugnatores
 • tendentes arcum et utraque manu fundis saxa iacientes et dirigentes sagittas. De fratribus Saul ex Beniamin:
 • princeps Ahiezer et Ioas filii Samaa Gabaathites et Iaziel et Phalet filii Azmaveth et Baracha et Iehu Anathothites;
 • Iesmaias quoque Gabaonites fortissimus inter triginta et super triginta,
 • Ieremias et Iahaziel et Iohanan et Iozabad Gederothites,
 • Eluzai et Ierimoth et Baalia et Samaria et Saphatia Haruphites,
 • Elcana et Iesia et Azareel et Ioezer et Iesbaam Coritae,
 • Ioela quoque et Zabadia filii Ieroham de Gedor.
 • Sed et de Gad transfugerunt ad David, cum lateret in deserto, viri robustissimi et pugnatores optimi tenentes clipeum et hastam; facies eorum quasi facies leonis et veloces quasi capreae in montibus:
 • Ezer princeps, Abdias secundus, Eliab tertius,
 • Masmana quartus, Ieremias quintus,
 • Etthei sextus, Eliel septimus,
 • Iohanan octavus, Elzebad nonus,
 • Ieremias decimus, Machbanai undecimus.
 • Hi de filiis Gad principes exercitus, minimus contra centum praevalebat et maximus contra mille.
 • Isti sunt qui transierunt Iordanem mense primo, quando inundare consuevit super ripas suas, et omnes fugaverunt, qui morabantur in vallibus ad orientalem plagam et occidentalem.
 • Venerunt autem et de Beniamin et de Iuda ad praesidium, in quo morabatur David.
 • Egressusque est David obviam eis et ait: «Si pacifice venistis ad me, ut auxiliemini mihi, cor meum iungatur vobis; si autem insidiamini mihi pro adversariis meis, cum ego iniquitatem in manibus non habeam, videat Deus patrum nostrorum et iudicet».
 • Spiritus vero induit Amasai principem inter triginta, et ait: «Tui sumus, o David, et tecum, fili Isai! Pax, pax tibi et pax adiutoribus tuis; te enim adiuvat Deus tuus». Suscepit ergo eos David et constituit principes turmae.
 • Porro de Manasse transfugerunt ad David, quando veniebat cum Philisthim adversus Saul, ut pugnaret; et non dimicavit cum eis, quia inito consilio remiserunt eum principes Philisthinorum dicentes: «Periculo capitis nostri revertetur ad dominum suum Saul».
 • Quando igitur reversus est in Siceleg, transfugerunt ad eum de Manasse Ednas et Iozabad et Iedihel et Michael et Iozabad et Eliu et Selathai principes milium in Manasse:
 • hi praebuerunt auxilium David adversus latrunculos; omnes enim erant viri fortissimi et facti sunt principes in exercitu.
 • Sed et per singulos dies veniebant ad David ad auxiliandum ei, usque dum fieret grandis numerus quasi exercitus Dei.
 • Iste quoque est numerus principum exercitus, qui venerunt ad David, cum esset in Hebron, ut transferrent regnum Saul ad eum iuxta verbum Domini.
 • Filii Iudae portantes clipeum et hastam sex milia octingenti expediti ad proelium.
 • De filiis Simeon virorum fortissimorum ad pugnandum septem milia centum.
 • De filiis Levi quattuor milia sescenti;
 • Ioiada quoque princeps de stirpe Aaron et cum eo tria milia septingenti;
 • Sadoc etiam iuvenis fortissimus et familia eius principes viginti duo.
 • De filiis autem Beniamin fratribus Saul tria milia; magna enim pars eorum adhuc sequebatur domum Saul.
 • Porro de filiis Ephraim viginti milia octingenti, fortissimi robore viri nominati in familiis suis.
 • Et ex dimidia parte tribus Manasse decem et octo milia; singuli per nomina sua destinati, ut venirent et constituerent regem David.
 • De filiis quoque Issachar viri eruditi, qui norant singula tempora ad sciendum quid facere deberet Israel, principes ducenti et omnes fratres eorum ad iussa eorum.
 • Porro de Zabulon, qui egrediebantur ad proelium et stabant in acie instructi omnibus armis bellicis, quinquaginta milia venerunt, ut congregarentur non in corde duplici.
 • Et de Nephthali principes mille; et cum eis instructa clipeo et hasta triginta septem milia.
 • De Dan etiam praeparata ad proelium viginti octo milia sescenti.
 • Et de Aser egredientes ad pugnam et in acie procedentes quadraginta milia.
 • Trans Iordanem autem de filiis Ruben et de Gad et dimidia parte tribus Manasse, instructi omnibus armis bellicis, centum viginti milia.
 • Omnes isti viri bellatores expediti ad pugnandum corde perfecto venerunt in Hebron, ut constituerent regem David super universum Israel; sed et omnes reliqui ex Israel uno corde erant, ut rex fieret David.
 • Fueruntque ibi apud David tribus diebus comedentes et bibentes; praeparaverunt enim eis fratres sui.
 • Sed et qui iuxta eos erant, usque ad Issachar et Zabulon et Nephthali, afferebant panes in asinis et camelis et mulis et bobus, escam farinae, palathas, uvam passam, vinum, oleum, boves, oves ad omnem copiam; gaudium quippe erat in Israel.
 • Viele hatten sich schon früher David angeschlossen, als er sich in Ziklag aufhielt und sich von König Saul, dem Sohn von Kisch, fern halten musste. Sie kämpften schon damals an seiner Seite.
 • Sie waren mit Bogen und Pfeilen bewaffnet und konnten sowohl mit der rechten wie auch mit der linken Hand Steine schleudern und Pfeile schießen. Aus dem Stamm Benjamin, von Sauls eigenen Stammesbrüdern, kamen zu David:
 • Ahiëser, ihr Anführer, und Joasch, die Söhne von Schemaa aus Gibea;
  Jesiël und Pelet, die Söhne von Asmawet;
  Beracha und Jehu aus Anatot;
 • Jischmaja aus Gibeon, einer von den »Dreißig Helden« und ihr Anführer;
 • Jirmeja, Jahasiël, Johanan und Josabad aus Gedera;
 • Elusai, Jerimot, Bealja, Schemarja und Schefatja aus Haruf;
 • Elkana, Jischija, Asarel, Joëser und Jaschobam von den Nachkommen Korachs;
 • Joëla und Sebadja, die Söhne von Jeroham, aus Gedor.
 • Auch aus dem Stamm Gad ging eine Anzahl tapferer, kampferprobter Männer zu David über, als er in seiner Bergfestung in der Wüste Juda war. Sie waren mit Schild und Speer bewaffnet, kämpften wie die Löwen und waren in den Bergen flink wie die Gazellen.
 • Es waren:

  der Anführer: Eser
  der zweite: Obadja
  der dritte: Eliab
  der vierte: Mischmanna
  der fünfte: Jirmeja
  der sechste: Attai
  der siebte: Eliël
  der achte: Johanan
  der neunte: Elsabad
  der zehnte: Jirmeja
  der elfte: Machbannai

 • Sie alle waren Anführer im Heer. Schon der Schwächste von ihnen nahm es mit hundert Gegnern auf, der Stärkste aber mit tausend.
 • Um sich zu David durchzuschlagen, überschritten sie im März den Jordan, als er Hochwasser führte und alle Nebentäler auf beiden Seiten abgeschnitten waren.
 • Aus den Stämmen Benjamin und Juda kamen ebenfalls einige zu Davids Bergfestung.
 • Er trat ihnen entgegen und sagte: »Wenn ihr als Freunde gekommen seid, um mir zu helfen, dann seid ihr mir herzlich willkommen. Habt ihr aber vor, mich an meine Feinde zu verraten, so weiß es der HERR, der Gott unserer Vorfahren, und wird euch strafen; denn ich habe kein Unrecht getan.«
 • Da ergriff der Geist Gottes Besitz von Amasai, dem späteren Anführer der Elitetruppe Davids, und er rief:

  »David, dir gehören wir!
  Zu dir stehen wir, Sohn von Isai!
  Sieg und Erfolg sei dir gegeben,
  dir und allen, die bei dir sind;
  denn deine Hilfe kommt von Gott!«

  Da nahm David sie bei sich auf und machte sie zu Anführern seiner Truppe.

 • Schließlich schlossen sich auch einige Männer aus dem Stamm Manasse David an. Dies geschah in der Zeit, als er auf der Seite der Philister gegen Saul in den Kampf ziehen sollte. Es kam allerdings nicht dazu, denn die Heerführer der Philister schickten ihn vor der Schlacht weg. Sie sagten sich: »Er könnte wieder zu Saul, seinem früheren Herrn, überlaufen und uns ihm ans Messer liefern!«
 • Als David danach wieder nach Ziklag zurückkehrte, kamen folgende Männer aus Manasse zu ihm: Adnach, Josabad, Jediaël, Michael, Josabad, Elihu und Zilletai. Sie waren Führer von Truppenverbänden des Stammes Manasse gewesen.
 • Sie alle waren hervorragende Kriegsleute. Sie unterstützten nun David im Kampf gegen die Banden der Amalekiter und wurden Anführer in seinem Heer.
 • Tag für Tag kamen immer neue Leute zu David, um ihm zu helfen, sodass er schließlich über ein riesiges Heer verfügte.
 • Nach Sauls Tod kamen wehrfähige Männer aus allen Stämmen des Volkes zu David nach Hebron, um ihn nach der Weisung des HERRN anstelle Sauls zum König auszurufen.
 • Hier sind ihre Zahlen:

  Juda: 6800 Mann, mit Schild und Lanze bewaffnet

 • Simeon: 7100 tapfere Krieger
 • Levi: 4600 Mann;
 • unter ihnen der Priester Jojada, das Oberhaupt der Nachkommen Aarons, mit 3700 Mann
 • sowie Zadok, damals noch ein junger Mann, aber ein tapferer Krieger, mit seiner Sippe, nämlich 22 Anführern
 • Benjamin: 3000 Mann von den Stammesbrüdern Sauls; der größere Teil des Stammes hielt damals noch zur Familie Sauls
 • Efraïm: 20800 Krieger, lauter angesehene Leute in ihren Sippen
 • West-Manasse: 18000 Mann; sie waren namentlich dazu bestimmt und beauftragt worden, nach Hebron zu gehen und David zum König zu machen
 • Issachar: 200 Anführer mit allen ihren Männern; sie erkannten das Gebot der Stunde und wussten, was Israel zu tun hatte
 • Sebulon: 50000 Mann, kriegsmäßig ausgerüstet und kampfbereit; sie waren fest entschlossen, David zu helfen
 • Naftali: 1000 Anführer und 37000 Mann, mit Schild und Speer bewaffnet
 • Dan: 28600 Mann, alle kampfbereit
 • Ascher: 40000 Mann, wehrfähig und kampfbereit
 • Ruben, Gad und Ost-Manasse: 120000 Mann in voller Kriegsbewaffnung von den Stämmen östlich des Jordans
 • Alle diese Kriegsleute kamen geordnet und bewaffnet nach Hebron mit der einmütigen Absicht, David zum König von ganz Israel auszurufen. In diesem Wunsch waren sie sich mit allen übrigen Israeliten einig.
 • Sie blieben drei Tage bei David in Hebron; für Essen und Trinken sorgten die Bewohner der Stadt.
 • Auch Leute aus der weiteren Umgebung, sogar aus den Stammesgebieten von Issachar, Sebulon und Naftali, trugen dazu bei. Auf Eseln, Kamelen, Maultieren und Rindern brachten sie Mehl, zusammengepresste Feigen und Trauben, Wein und Olivenöl, auch eine große Menge Rinder und Schafe; denn in ganz Israel herrschte große Freude.