Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • И сі́и прiидо́ша ко дави́ду въ Сикела́гъ, егда́ еще́ обдержи́мь бя́ше от­ лица́ Сау́ла сы́на ки́сова: и сі́и от­ си́льныхъ помога́юще во бра́ни,
 • напряза́юще лу́къ десны́ми и шу́ими рука́ми, и пра́щницы ка́менемъ и стрѣла́ми, от­ бра́тiй Сау́ловыхъ от­ [колѣ́на] Венiами́на:
 • кня́зь Ахiе́зеръ, и Иоа́съ сы́нъ сама́а гаваѳи́та, и Иезiи́лъ, и Фали́ѳъ, сы́нове замо́ѳовы, и Варахі́а, и ииу́а Анаѳоѳи́тинъ,
 • и самаі́а гаваони́тинъ, си́льный посредѣ́ три́десятихъ и надъ три́десятiю, и иеремі́а, и Иезекі́иль, и Иоан­на́нъ, и Иозава́ѳъ гадараѳи́тинъ,
 • Елiозі́й, и иериму́ѳъ, и Ваалі́а, и самарі́а, и Сафаті́а Ару́финъ,
 • Елка́на, и Иесі́а, и Иелiи́лъ, и Иезаа́ръ, и Иесваа́мъ, кори́тяне,
 • и Иоила́, и заваді́а, сы́нове иероа́мли, и и́же от­ гедо́ра.
 • И от­ гадди́ при­­бѣго́ша къ дави́ду, [егда́ тая́шеся] въ пусты́ни, му́жiе крѣ́пцы и бойцы́ наро́чити, держа́щiи щиты́ и ко́пiя: ли́ца же и́хъ я́ко ли́ца льво́ва, и легцы́ я́ко се́рны на гора́хъ ско́ростiю:
 • азе́ръ въ пе́рвыхъ, Авді́а вторы́й, алiа́дъ тре́тiй,
 • Масма́нъ четве́ртый, иеремі́а пя́тый,
 • Иеѳѳі́а шесты́й, Елiи́лъ седмы́й,
 • Иоана́нъ осмы́й, Ельзаве́ль девя́тый,
 • иеремі́а деся́тый, Махавена́й первый­на́­де­сять.
 • Сі́и от­ сыно́въ га́довыхъ кня́зи во́инстiи, еди́нъ надъ сто́мъ ма́лый, вели́кiй же надъ ты́сящею:
 • сі́и и́же преидо́ша Иорда́нъ ме́сяца пе́рваго: и се́й напо́лненъ во всѣ́хъ бре́зѣхъ сво­и́хъ: и изгна́ша всѣ́хъ, и́же живя́ху въ юдо́лѣхъ от­ восто́къ да́же до за́падъ.
 • Прiидо́ша же от­ сыно́въ Венiами́нихъ и Иу́диныхъ на по́мощь дави́ду.
 • И изы́де дави́дъ во срѣ́тенiе и́мъ и рече́ и́мъ: а́ще ми́рно прiидо́стѣ ко мнѣ́, да бу́детъ се́рдце мое́ та́кожде къ ва́мъ: а́ще же преда́ти мя́ супоста́томъ мо­и́мъ не во и́стинѣ руки́, да ви́дитъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ и су́дитъ.
 • И облече́ Ду́хъ Амасі́ю кня́зя надъ три́десятiю, и рече́: иди́, дави́да сы́не Иессе́евъ, и лю́дiе тво­и́: ми́ръ, ми́ръ тебѣ́, и ми́ръ помо́щникомъ тво­и́мъ, я́ко тебѣ́ помога́етъ Бо́гъ тво́й. И воспрiя́тъ и́хъ дави́дъ и поста́ви и́хъ князе́й си́лъ.
 • И от­ Манассі́и при­­бѣго́ша къ дави́ду, егда́ идя́ху иноплеме́н­ницы на Сау́ла на бра́нь, и не помо́же и́мъ дави́дъ, я́ко совѣ́тъ бы́ти у во­ево́дъ иноплеме́н­ничихъ, глаго́лющихъ: съ глава́ми муже́й си́хъ обрати́т­ся ко господи́ну сво­ему́ Сау́лу.
 • И егда́ идя́ше дави́дъ въ Сикела́гъ, при­­бѣго́ша къ нему́ от­ Манассі́и една́й и Иозава́ѳъ, и Иавни́лъ и Михаи́лъ и Иосафа́ѳъ и Елiу́ и Салаѳі́й, кня́зи надъ ты́сящами у Манассі́и:
 • сі́и да́ша по́мощь дави́ду на по́лчище гедду́ровъ, вси́ бо крѣ́пцы си́лою: и бѣ́ша крѣ́пцы нача́лницы въ во́ин­ствѣ си́лою.
 • Зане́ на вся́къ де́нь при­­хожда́ху къ дави́ду на по́мощь ему́, въ си́лу вели́ку, а́ки си́ла Бо́жiя.
 • И сiя́ имена́ князе́й во́ин­ства, и́же прiидо́ша ко дави́ду въ Хевро́нъ, да воз­вратя́тъ ца́р­ст­во Сау́лово къ нему́ по словеси́ Госпо́дню:
 • сы́нове Иу́дины нося́щiи щиты́ и ко́пiя ше́сть ты́сящъ и о́смь со́тъ, крѣ́пцы ко ополче́нiю:
 • от­ сыно́въ Симео́нихъ, крѣ́пцы си́лою на ополче́нiе се́дмь ты́сящъ и сто́:
 • от­ сыно́въ Леві́иныхъ четы́ри ты́сящы и ше́сть со́тъ:
 • и Ио́дда кня́зь от­ колѣ́на Ааро́ня, и съ ни́мъ три́ ты́сящы и се́дмь со́тъ:
 • и садо́къ, о́трокъ крѣ́пкiй си́лою, и до́му отца́ его́ кня́зи два́десять два́:
 • от­ сыно́въ же Венiами́нихъ бра́тiй Сау́ловыхъ три́ ты́сящы, и еще́ бо́лшая ча́сть и́хъ наблюда́­ше стражбу́ до́му Сау́ля:
 • и от­ сыно́въ Ефре́млихъ два́десять ты́сящъ и о́смь со́тъ крѣ́пцы си́лою, му́жiе имени́тiи по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ:
 • и от­ полупле́мене Манассі́ина осмь­на́­де­сять ты́сящъ, и и́же нареко́шася и́менемъ, да поста́вятъ царе́мъ дави́да:
 • от­ сыно́въ Иссаха́ровыхъ му́жiе уче́ни, и́же познава́ху времена́ разсужде́нiю, что́ сотвори́ти и́мать Изра́иль, въ нача́ла и́хъ двѣ́сти, и вся́ бра́тiя и́хъ съ ни́ми:
 • и от­ Завуло́на исходя́щiи ко ополче́нiю бра́ни, со вся́кими ору́жiи бра́н­ными, пятьдеся́тъ ты́сящъ, въ по́мощь дави́ду не съ пра́здными рука́ми:
 • и от­ Нефѳали́ма князе́й ты́сяща, и съ ни́ми въ щита́хъ и съ ко́пiями три́десять и се́дмь ты́сящъ:
 • и от­ сыно́въ да́новыхъ ополча́ющiися на бра́нь два́десять о́смь ты́сящъ и ше́сть со́тъ:
 • и от­ Аси́ра исходя́щiи помощи́ въ бра́ни четы́редесять ты́сящъ:
 • и со о́ныя страны́ Иорда́на от­ сыно́въ Руви́мовыхъ и от­ га́довыхъ и от­ полупле́мене Манассі́ина во все́мъ ору́жiи бра́н­нѣмъ сто́ и два́десять ты́сящъ.
 • Вси́ сі́и му́жiе бра́н­нiи упра́влени ко ополче́нiю се́рдцемъ ми́рнымъ: и прiидо́ша въ Хевро́нъ, да поста́вятъ царя́ дави́да надъ всѣ́мъ Изра́илемъ: и про́чiи от­ Изра́иля еди́но се́рдце бя́ху, да ца́рь бу́детъ дави́дъ.
 • Бы́ша же ту́ съ дави́довъ три́ дни́, яду́ще и пiю́ще, угото́ваша бо и́мъ бра́тiя и́хъ.
 • И и́же бли́зъ и́хъ бя́ху да́же до Иссаха́ра и Завуло́на и Нефѳали́ма, при­­ноша́ху и́мъ на ослѣ́хъ и велблю́дѣхъ, и мска́хъ и волѣ́хъ пи́щу, муку́, перевя́сла смо́квей и гро́здiе сухо́е, вино́ и еле́й, и волы́ и овны́ во мно́же­ст­вѣ, ра́дость бо бы́сть во Изра́или.
 • И сии также пришли к Давиду в Секелаг, когда он еще укрывался от Саула, сына Кисова, и были из храбрых, помогавших в сражении.
 • Вооруженные луком, правою и левою рукою бросавшие каменья и стрелявшие стрелами из лука, – из братьев Саула, от Вениамина:
 • главный Ахиезер, за ним Иоас, сыновья Шемаи, из Гивы; Иезиел и Фелет, сыновья Азмавефа; Бераха и Иегу из Анафофа;
 • Ишмаия Гаваонитянин, храбрый из тридцати и начальствовавший над тридцатью; Иеремия, Иахазиил, Иоханан и Иозавад из Гедеры.
 • Елузай, Иеримоф, Веалия, Шемария, Сафатия Харифиянин;
 • Елкана, Ишшияху, Азариил, Иоезер и Иошавам, Кореяне;
 • и Иоела и Зевадия, сыновья Иерохама, из Гедора.
 • И из Гадитян перешли к Давиду в укрепление, в пустыню, люди мужественные, воинственные, вооруженные щитом и копьем; лица львиные – лица их, и они быстры как серны на горах.
 • Главный Езер, второй Овадия, третий Елиав,
 • четвертый Мишманна, пятый Иеремия,
 • шестой Афай, седьмой Елиел,
 • восьмой Иоханан, девятый Елзавад,
 • десятый Иеремия, одиннадцатый Махбанай.
 • Они из сыновей Гадовых были главами в войске: меньший над сотнею, и больший над тысячею.
 • Они-то перешли Иордан в первый месяц, когда он выступает из берегов своих, и разогнали всех живших в долинах к востоку и западу.
 • Пришли также и из сыновей Вениаминовых и Иудиных в укрепление к Давиду.
 • Давид вышел навстречу им и сказал им: если с миром пришли вы ко мне, чтобы помогать мне, то да будет у меня с вами одно сердце; а если для того, чтобы коварно предать меня врагам моим, тогда как нет порока на руках моих, то да видит Бог отцов наших и рассудит.
 • И объял дух Амасая, главу тридцати, и сказал он: мир тебе Давид, и с тобою, сын Иессеев; мир тебе, и мир помощникам твоим; ибо помогает тебе Бог твой. Тогда принял их Давид и поставил их во главе войска.
 • И из колена Манассиина перешли некоторые к Давиду, когда он шел с Филистимлянами на войну против Саула, но не помогал им, потому что предводители Филистимские, посоветовавшись, отослали его, говоря: на нашу голову он перейдет к господину своему Саулу.
 • Когда он возвращался в Секелаг, тогда перешли к нему из Манассиян: Аднах, Иозавад, Иедиаел, Михаил, Иозавад, Елигу и Цилльфай, тысяченачальники у Манассиян.
 • И они помогали Давиду против полчищ, ибо все это были люди храбрые и были начальниками в войске.
 • Так с каждым днем приходили к Давиду на помощь до того, что его ополчение стало велико, как ополчение Божие.
 • Вот число главных в войске, которые пришли к Давиду в Хеврон, чтобы передать ему царство Саулово, по слову Господню:
 • сыновей Иудиных, носящих щит и копье, было шесть тысяч восемьсот готовых к войне;
 • из сыновей Симеоновых, людей храбрых, в войске было семь тысяч и сто;
 • из сыновей Левииных четыре тысячи шестьсот;
 • и Иоддай, князь от племени Аарона, и с ним три тысячи семьсот;
 • и Садок, мужественный юноша, и род его, двадцать два начальника;
 • из сыновей Вениаминовых, братьев Сауловых, три тысячи, – но еще многие из них держались дома Саулова;
 • из сыновей Ефремовых двадцать тысяч восемьсот людей мужественных, людей именитых в родах своих;
 • из полуколена Манассиина восемнадцать тысяч, которые вызваны были поименно, чтобы пойти воцарить Давида;
 • из сынов Иссахаровых пришли люди разумные, которые знали, что́ когда надлежало делать Израилю, – их было двести главных, и все братья их следовали слову их;
 • из колена Завулонова готовых к сражению, вооруженных всякими военными оружиями, пятьдесят тысяч, в строю, единодушных;
 • из колена Неффалимова тысяча вождей и с ними тридцать семь тысяч с щитами и копьями;
 • из колена Данова готовых к войне двадцать восемь тысяч шестьсот;
 • от Асира воинов, готовых к сражению, сорок тысяч;
 • из-за Иордана, от колена Рувимова, Гадова и полуколена Манассиина, сто двадцать тысяч, со всяким воинским оружием.
 • Все эти воины, в строю, от полного сердца пришли в Хеврон воцарить Давида над всем Израилем. Да и все прочие Израильтяне были единодушны, чтобы воцарить Давида.
 • И пробыли там у Давида три дня, ели и пили, потому что братья их всё приготовили для них;
 • да и близкие к ним, даже до колена Иссахарова, Завулонова и Неффалимова, привозили все съестное на ослах, и верблюдах, и мулах, и волах: муку, смоквы, и изюм, и вино, и елей, и крупного и мелкого скота множество, так как радость была для Израиля.
 • Дљљт Сыклакта Киштин уулу Шабулдан жашынып жєргљн кезде, салгылашта ага жардам берєє єчєн келген эр жєрљк адамдар булар.
 • Алар жаа менен куралданган, оњ колу менен да, сол колу менен да таш ыргыткан, жаа тарткан адамдар болушкан. Алар – Бенжеминден тараган Шабулдун бир туугандары:
 • эњ башкысы – Акиезер, андан кийинкиси – Жааш, булар – гибалык Шемаянын уулдары. Азмабеттин уулдары Жезиел менен Пелет, анатоттук Берак менен Жейу.
 • Отуздун ичинен эр жєрљк, отузду башкарган гибондук Жишмая, Жеремия, Жахазиел, Жоханан жана гедейралык Жозабат,
 • Элузай, Жеримот, Беялия, Шемария, харуптук Шепатия,
 • Элкана, Жишия, Азариел, Жоезер жана Жашабам, корактыктар,
 • Гедорлук Жерохамдын уулдары Жоела менен Зебадия.
 • Калкан, найза менен куралданган, эр жєрљк жоокер, гаттык аскерлер чљлгљ, Дљљт жашынган бекемделген жерге љтєп келишти. Алар жєздљрєндљ арстандын сєрє бар, тоодогу жейрендей тез чуркаган адамдар эле.
 • Башчысы – Эйзер, экинчиси – Обадия, єчєнчєсє – Элийап,
 • тљртєнчєсє – Мишмана, бешинчиси – Жеремия,
 • алтынчысы – Атай, жетинчиси – Элиел,
 • сегизинчиси – Жоханан, тогузунчусу – Элзабат,
 • онунчусу – Жеремия, он биринчиси – Махбанай.
 • Гаттын бул уулдары аскер башчылар эле: кичєєсє – жєз башы, улуусу – мињ башы.
 • Биринчи айда, Иордан дарыясы ташкындап турган кезде, Иордандан љткљн ушулар болчу. Алар љрљљндєн чыгышы менен батышында жашагандардын бардыгын туш-тушка кууп жиберишкен.
 • Дљљттєн сепилине Бенжемин менен Жєйєттєн уулдарынан да љтєп келишти.
 • Дљљт аларды тосуп чыгып: «Эгерде силер мага жардам бергени, тынчтык ой менен келсењер, анда менин жєрљгєм силер менен бирге болсун. Менин колумда жамандык жок болгонуна карабастан, эки жєздєєлєк менен душмандарымдын колуна салып бергени келсењер, анда ата-бабаларыбыздын Кудайы кљрєп турат, Ал Љзє жазалайт», – деди.
 • Отуздун башчысы Амасайды рух каптап, ал: «Тынчтык сага, Дљљт, биз сени мененбиз, Жышайдын уулу. Тынчтык сага, жардамчыларыња да тынчтык, анткени сага Кудайыњ жардам берип жатат», – деди. Ошондо Дљљт аларды кабыл алып, аскер башчы кылып койду.
 • Дљљт пелиштиликтер менен бирге Шабулга каршы согушка бара жатканда, Менаше тукумунан да кээ бирљљлљр Дљљт тарапка љтєп кетишкен, бирок Дљљт аларга жардам берген эмес, себеби пелиштиликтердин башчылары љз ара кењешип: «Биздин башыбызга мєшкєл тєшєрєп, ал љз мырзасы Шабул тарапка љтєп кетет», – деп, аны артка жљнљтєп жиберишкен.
 • Дљљт Сыклакка кайтып келе жатканда, Менашенин мињ башылары Аднак, Жозабат, Жедийаел, Михаел, Жозабат, Элийу жана Силтай ал тарапка љтєштє.
 • Алар Дљљткљ сансыз аскерлер менен согушууда жардам беришти. Бул адамдардын баары эр жєрљк адамдар жана аскер башчылар болушкан.
 • Ошентип, Дљљткљ кєн сайын жардамга келе беришкендиктен, анын аскери Кудайдын аскериндей кљп болду.
 • Тењирдин сљзє боюнча Шабулдун падышачылыгын Дљљткљ љткљрєш єчєн, ага, Хебронго келген аскер башчылардын саны мынча болду:
 • Жєйєт уулдарынан калкан жана найза кљтљрєп, согушка даяр тургандардын саны алты мињ сегиз жєз;
 • Шымондун уулдарынан кошуундагы эр жєрљк адамдардын саны жети мињ бир жєз;
 • Леби уулдарынан тљрт мињ алты жєз;
 • Арундун уруусунан Жойат тљрљ, аны менен єч мињ жети жєз адам;
 • эр жєрљк жигит Садок жана анын уруусу, жыйырма эки башчы;
 • Шабулдун бир туугандарынан, Бенжеминдин уулдарынан, єч мињ, бирок алардын кљпчєлєгє дагы эле Шабулду жактап турушкан;
 • Эпрайым уулдарынан љз урууларында атагы чыккан, кайраттуу адамдардын саны жыйырма мињ сегиз жєз;
 • Менашенин жарым уруусунан Дљљттє такка отургузуу єчєн барып, атайын аттары аталган адамдардын саны он сегиз мињ;
 • Исахардын уулдарынан Ысрайыл элинин качан, эмне кылуу керек экенин билген акыл-эстєє адамдар келишти, алардын башкы адамдарынын саны эки жєз эле, алардын бардык бир туугандары алардын айткан сљзє менен жєргљн;
 • Забулун уруусунан согушка даяр турган, ар тєрдєє согуш куралдары менен куралданган, катарда бир кишидей турган элєє мињ жоокер;
 • Напталы уруусунан мињ жол башчы; алар менен калкан жана найза кљтљргљн отуз жети мињ жоокер;
 • Дан уруусунан согушка даяр турган жыйырма сегиз мињ алты жєз жоокер;
 • Ашыр уруусунан согушка даяр турган кырк мињ жоокер;
 • Иордандын аркы бетинен, Рубейин, Гат урууларынан жана Менашенин жарым уруусунан ар кандай согуш куралын кљтљргљн жєз жыйырма мињ жоокер.
 • Бул жоокерлердин бардыгы катарга тизилип, Дљљттє бєткєл Ысрайылга падыша кылып кљтљрмљкчє болуп, чын жєрљктљн Хебронго келишти. Бєт Ысрайыл эли да Дљљттє такка отургузганга макул эле.
 • Алар ал жерде, Дљљттєн жанында єч кєн болуп, ичип-жешти, анткени бир туугандары аларга бардыгын даярдап коюшкан эле.
 • Ошондой эле алардын жакындары да, атєгєл, Забулун, Напталы, Исахар уруулары да жей турган азыктарды тљљлљргљ, эшектерге, качырларга, љгєздљргљ жєктљп келишкен. Ун, анжыр, мейиз, шарап, зайтун майы, бодо мал, майда мал љтљ мол келди, анткени Ысрайыл элинин кубанычы койнуна батпай турган эле.