Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • И сотвори́ себѣ́ до́мы во гра́дѣ дави́довѣ, и угото́ва мѣ́сто киво́ту Бо́жiю, и сотвори́ ему́ ски́нiю.
 • Тогда́ рече́ дави́дъ: не лѣ́ть е́сть, [да от­ вся́каго] но́сит­ся киво́тъ Бо́жiй, но то́кмо от­ Леви́тъ, поне́же избра́ и́хъ Госпо́дь носи́ти киво́тъ Госпо́день и служи́ти ему́ да́же до вѣ́ка.
 • И собра́ дави́дъ ве́сь Изра́иль во Иерусали́мъ, да внесе́т­ся киво́тъ Бо́жiй на мѣ́сто, е́же угото́ва ему́.
 • И собра́ дави́дъ сыно́въ Ааро́новыхъ и леви́ты:
 • от­ сыно́въ Каа́ѳовыхъ урiи́лъ нача́лникъ и бра́тiя его́, сто́ два́десять:
 • от­ сыно́въ Мера́риныхъ Асаі́а нача́лникъ и бра́тiя его́, двѣ́сти пятьдеся́тъ:
 • от­ сыно́въ герсо́нихъ Иои́ль нача́лникъ и бра́тiя его́, сто́ три́десять:
 • от­ сыно́въ Елисафа́нихъ семеі́а нача́лникъ и бра́тiя его́, двѣ́сти:
 • от­ сыно́въ Хевро́новыхъ Елiи́лъ нача́лникъ и бра́тiя его́, о́смьдесятъ:
 • от­ сыно́въ Озiи́левыхъ Аминада́въ нача́лникъ и бра́тiя его́, сто́ два­на́­де­сять.
 • И при­­зва́ дави́дъ садо́ка и Авiаѳа́ра свяще́н­ники, и леви́ты урiи́ла, Асаі́а и Иои́ля, и семеiа́на и Елiи́ла и Аминада́ва,
 • и рече́ къ ни́мъ: вы́, нача́лницы оте́че­ст­въ леви́тскихъ, освяти́теся вы́ и бра́тiя ва́ша, и при­­неси́те киво́тъ Го́спода Бо́га Изра́илева [на мѣ́сто], идѣ́же угото́вахъ ему́:
 • я́ко пре́жде ва́мъ не гото́вымъ су́щымъ, раздѣли́ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ въ на́съ, я́ко не взыска́хомъ его́ по разсужде́нiю.
 • И освяти́шася свяще́н­ницы и леви́ти, да внесу́тъ киво́тъ Го́спода Бо́га Изра́илева.
 • И взя́ша сы́нове леви́тстiи киво́тъ Бо́жiй, я́коже повелѣ́ Моисе́й сло́вомъ Бо́жiимъ по писа́нiю, ра́мены сво­и́ми на носи́лѣхъ.
 • И рече́ дави́дъ нача́лникомъ Леви́тскимъ: поста́вите бра́тiю свою́ пѣвце́въ во орга́нѣхъ, пѣ́снехъ мусикі́йскихъ, псалти́рехъ, въ гу́слехъ и кимва́лѣхъ, да воз­глася́тъ въ высоту́ гла́сомъ весе́лiя.
 • И поста́виша леви́ти Ема́на сы́на Иои́лева: и от­ бра́тiй его́ Аса́фа сы́на Варахі́ина: и от­ сыно́въ Мера́риныхъ, бра́тiй его́, еѳа́на сы́на кисе́ова:
 • и съ ни́ми бра́тiя и́хъ, вторі́и [чи́номъ], заха́рiа и Озiи́лъ, и семiрамо́ѳъ и Иеiи́лъ, и Ана́нiй и Елiа́въ, и ване́а и маасі́а, и маттаѳі́а и Елифала́, и макені́а и Авдедо́мъ, и Иеiи́лъ и Озі́а, две́рницы.
 • И пѣвцы́ Ема́нъ, Аса́фъ и еѳа́мъ въ кимва́лы мѣ́дяны [воз­глаша́юще] въ слы́шанiе:
 • заха́рiа же и Озiи́лъ, и семiрамо́ѳъ и Иеiи́лъ, и Анані́й и Елiа́въ, и маасі́а и ване́а со гу́сльми та́йны поя́ху:
 • и маттаѳі́а и Елифала́, и макені́а и Авдедо́мъ, и Иеiи́лъ и Озі́а въ кимва́лѣхъ поя́ху, е́же превзы́ти:
 • и хонені́а нача́лникъ леви́тскiй, нача́лникъ пѣ́нiй, зане́ разу́менъ бѣ́:
 • и Варахі́а и Елка́на две́рницы киво́та:
 • и совені́а и Иосафа́тъ, и наѳана́илъ и Амасі́а, и заха́рiа и вана́й и Елiезе́ръ свяще́н­ницы трубя́щiи труба́ми предъ киво́томъ Бо́жiимъ: и Авдедо́мъ и Иеі́а две́рницы киво́та Бо́жiя.
 • И бѣ́ дави́дъ и старѣ́йшины Изра́илевы и ты́сящницы иду́щiи, е́же изнести́ киво́тъ завѣ́та Госпо́дня изъ до́му Авдедо́мля съ весе́лiемъ.
 • И бы́сть егда́ укрѣпля́ше Бо́гъ леви́ты нося́щыя киво́тъ завѣ́та Госпо́дня, и пожро́ша се́дмь телце́въ и се́дмь овно́въ:
 • дави́дъ же бя́ше одѣ́янъ ри́зою виссо́н­ною, и вси́ леви́ти, нося́щiи киво́тъ завѣ́та Госпо́дня, пѣвцы́ же и хонені́а нача́лникъ пѣ́сней пою́щихъ, на дави́дѣ же бѣ́ Ефу́дъ виссо́н­ный.
 • И ве́сь Изра́иль провожда́­ше киво́тъ завѣ́та Госпо́дня съ восклица́нiемъ и гла́сомъ тру́бнымъ, и съ труба́ми и кимва́лы, глаша́юще въ гу́сли и киѳа́ры.
 • И бы́сть егда́ прiи́де киво́тъ завѣ́та Госпо́дня да́же до гра́да дави́дова, и Мелхо́ла дщи́ Сау́ля смотря́ше во окно́, и ви́дѣ царя́ дави́да ска́чуща и игра́юща и уничижи́ его́ въ се́рдцы сво­е́мъ.
 • И построил он себе домы в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божия, и устроил для него скинию.
 • Тогда сказал Давид: никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить Ему во веки.
 • И собрал Давид всех Израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господень на место его, которое он для него приготовил.
 • И созвал Давид сыновей Аароновых и левитов:
 • из сыновей Каафовых, Уриила начальника и братьев его – сто двадцать человек;
 • из сыновей Мерариных, Асаию начальника и братьев его – двести двадцать человек;
 • из сыновей Гирсоновых, Иоиля начальника и братьев его – сто тридцать человек;
 • из сыновей Елисафановых, Шемаию начальника и братьев его – двести;
 • из сыновей Хевроновых, Елиела начальника и братьев его – восемьдесят;
 • из сыновей Уззииловых, Аминадава начальника и братьев его – сто двенадцать.
 • И призвал Давид священников: Садока и Авиафара, и левитов: Уриила, Асаию, Иоиля, Шемаию, Елиела и Аминадава,
 • и сказал им: вы, начальники родов левитских, освятитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него;
 • ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали Его, как должно.
 • И освятились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа, Бога Израилева.
 • И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей по слову Господа, на плечах, на шестах.
 • И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, с псалтирями и цитрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали глас радования.
 • И поставили левиты Емана, сына Иоилева, и из братьев его, Асафа, сына Верехиина, а из сыновей Мерариных, братьев их, Ефана, сына Кушаии;
 • и с ними братьев их второстепенных: Захарию, Бена, Иаазиила, Шемирамофа, Иехиила, Унния, Елиава, Ванею, Маасея, Маттафию, Елифлеуя, Микнея и Овед-Едома и Иеиела, привратников.
 • Еман, Асаф и Ефан играли громко на медных кимвалах,
 • а Захария, Азиил, Шемирамоф, Иехиил, Унний, Елиав, Маасей и Ванея – на псалтирях, тонким голосом.
 • Маттафия же, Елифлеуй, Микней, Овед-Едом, Иеиел и Азазия – на цитрах, чтобы делать начало.
 • А Хенания, начальник левитов, был учитель пения, потому что был искусен в нем.
 • Верехия и Елкана были придверниками у ковчега.
 • Шевания, Иосафат, Нафанаил, Амасай, Захария, Ванея и Елиезер, священники, трубили трубами пред ковчегом Божиим. Овед-Едом и Иехия были придверниками у ковчега.
 • Так Давид и старейшины Израилевы и тысяченачальники пошли перенести ковчег завета Господня из дома Овед-Едомова с веселием.
 • И когда Бог помог левитам, несшим ковчег завета Господня, тогда закололи в жертву семь тельцов и семь овнов.
 • Давид был одет в виссонную одежду, а также и все левиты, несшие ковчег, и певцы, и Хенания начальник музыкантов и певцов. На Давиде же был еще льняной ефод.
 • Так весь Израиль вносил ковчег завета Господня с восклицанием, при звуке рога и труб и кимвалов, играя на псалтирях и цитрах.
 • Когда ковчег завета Господня входил в город Давидов, Мелхола, дочь Саулова, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и веселящегося, уничижила его в сердце своем.
 • Ва ӯ барои худ хонаҳо дар шаҳри Довуд сохт, ва барои сандуқи Худо маконе тайёр кард, ва хаймае барои он барпо намуд.
 • Он гоҳ Довуд гуфт, ки ғайр аз левизодагон касе сандуқи Худоро набардорад, зеро Парвардигор онҳоро баргузидааст, то ки сандуқи Худоро бардоранд, ва хизмати онро ба таври ҷовидона ба ҷо оваранд.
 • Ва Довуд тамоми Исроилро дар Уршалим ҷамъ кард, то ки сандуқи Парвардигорро ба маконе ки барои он тайёр карда буд, бароранд.
 • Ва Довуд писарони Ҳорун ва левизодагонро ҷамъ кард:
 • Аз банӣ Қаҳот – Уриили сардор ва саду бист нафар бародаронашро;
 • Аз банӣ Марорӣ – Асоёи сардор ва дусаду бист нафар бародаронашро;
 • Аз банӣ Ҷершӯн – Юили сардор ва саду сӣ нафар бародаронашро;
 • Аз банӣ Элисофон – Шамаъёи сардор ва дусад нафар бародаронашро;
 • Аз банӣ Ҳебрӯн – Алиили сардор ва ҳаштод нафар бародаронашро;
 • Аз банӣ Узиил – Аминодоби сардор ва саду дувоздаҳ нафар бародаронашро.
 • Ва Довуд коҳинон Содӯқ ва Абётор ва левизодагон Уриил, Асоё ва Юил, Шамаъё ва Алиил ва Аминодобро даъват намуда,
 • Ба онҳо гуфт: «Шумо сардорони хонаводаҳои левизодагон ҳастед, пас шумо ва бародарони шумо худро пок намоед, ва сандуқи Парвардигор Худои Исроилро ба маконе ки барояш тайёр кардаам, бардошта биёред,
 • Зеро, азбаски бори аввал шумо онро набардоштед, Парвардигор Худои мо моро зарба зад, чунки онро мувофиқи қонун толиб нашудем».
 • Ва коҳинон ва левизодагон худро пок карданд, то ки сандуқи Парвардигор Худои Исроилро бардошта биёранд.
 • Ва писарони левизодагон ончунон, ки Мусо мувофиқи сухани Парвардигор фармуда буд, дастакҳои сандуқи Худоро бар китфҳои худ гузошта, онро бардоштанд.
 • Ва Довуд ба сардорони левизодагон фармуд, ки бародарони сарояндаи худро бо асбоби мусиқӣ: бо удҳо ва барбатҳо ва санҷҳо таъин намоянд, то ки онҳо бо овози баланд суруд хонда, мардумро ба ваҷд оваранд.
 • Ва левизодагон Ҳеймон нбни Юил, ва аз бародарони вай – Ософ писари Боракёҳу, ва аз бародарони онҳо, аз банӣ Марорӣ, Эйтон писари Қушоёҳуро таъин карданд;
 • Ва бо онҳо бародарони дараҷаи дуюми онҳо: Закарёҳу ва Бен ва Яазиил ва Шамиромӯт ва Яҳиил ва Уннӣ ва Элиоб ва Баноёҳу ва Маасиёҳу ва Маттитёҳу ва Элифалиҳу ва Миқниёҳу ва Убайд-Адӯм ва Яиилро, ки дарбон буданд;
 • Ва сарояндагон: Ҳеймон ва Ософ ва Эйтонро бо санҷҳои мисин, то ки бизананд;
 • Ва Закарё ва Азиил ва Шамиромӯт ва Яҳиил ва Уннӣ ва Элиоб ва Маасиёҳу ва Баноёҳуро бо удҳо бар сози аломӯт;
 • Ва Маттитёҳу ва Элифалиҳу ва Миқниёҳу ва Убайд-Адӯм ва Яиил ва Азазёҳуро бо барбатҳо бар сози ҳашттор, то ки якканавозӣ кунанд.
 • Ва Кананёҳу сардори левизодагон дар сурудгӯӣ буд, ва ба сарояндагон роҳбарӣ мекард, чунки дар ин кор маҳорат дошт.
 • Ва Боракё ва Элқоно дарбонони назди сандуқ буданд.
 • Ва Шабанёҳу ва Йӯшофот ва Натанъил ва Амосай ва Закарёҳу ва Баноёҳу ва Элиозар, ки коҳин буданд, пеши сандуқи Худо карнай менавохтанд. Ва Убайд-Адӯм ва Яҳиё дарбонони назди сандуқ буданд.
 • Ва Довуд ва пиронн Исроил ва мириҳазорон рафтанд, то ки сандуқи паймони Парвардигорро аз хонаи Убайд-Адӯм бо шодмонӣ бардошта биёранд.
 • Ва чун Худо ба левизодагони бардорандаи сандуқи паймони Парвардигор мададгор шуд, ҳафт наргов ва ҳафт қӯчқорро қурбонӣ карданд.
 • Ва Довуд либосе аз катони нозук пӯшида буд, ва ҳамчунин ҳамаи левизодагони бардорандаи сандуқ, ва сарояндагон, ва Кананё, ки ба сурудгӯии сарояндагон сардорӣ мекард. Ва Довуд эфӯди катон дар бар дошт.
 • Ва тамоми Исроил сандуқи паймони Парвардигорро бо нидоҳои шодӣ ва садоҳои шох, карнай ва санҷҳо бардошта мебурданд, ва уд ва барбат менавохтанд.
 • Ва ҳангоме ки сандуқи паймони Парвардигор ба шаҳри Довуд дохил мешуд, Микал духтари Шоул аз тиреза нигоҳ карда, подшоҳ Довудро дид, ки рақсу бозӣ мекунад, дар дили худ аз ӯ нафрат намуд.