Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • И сотвори́ себѣ́ до́мы во гра́дѣ дави́довѣ, и угото́ва мѣ́сто киво́ту Бо́жiю, и сотвори́ ему́ ски́нiю.
 • Тогда́ рече́ дави́дъ: не лѣ́ть е́сть, [да от­ вся́каго] но́сит­ся киво́тъ Бо́жiй, но то́кмо от­ Леви́тъ, поне́же избра́ и́хъ Госпо́дь носи́ти киво́тъ Госпо́день и служи́ти ему́ да́же до вѣ́ка.
 • И собра́ дави́дъ ве́сь Изра́иль во Иерусали́мъ, да внесе́т­ся киво́тъ Бо́жiй на мѣ́сто, е́же угото́ва ему́.
 • И собра́ дави́дъ сыно́въ Ааро́новыхъ и леви́ты:
 • от­ сыно́въ Каа́ѳовыхъ урiи́лъ нача́лникъ и бра́тiя его́, сто́ два́десять:
 • от­ сыно́въ Мера́риныхъ Асаі́а нача́лникъ и бра́тiя его́, двѣ́сти пятьдеся́тъ:
 • от­ сыно́въ герсо́нихъ Иои́ль нача́лникъ и бра́тiя его́, сто́ три́десять:
 • от­ сыно́въ Елисафа́нихъ семеі́а нача́лникъ и бра́тiя его́, двѣ́сти:
 • от­ сыно́въ Хевро́новыхъ Елiи́лъ нача́лникъ и бра́тiя его́, о́смьдесятъ:
 • от­ сыно́въ Озiи́левыхъ Аминада́въ нача́лникъ и бра́тiя его́, сто́ два­на́­де­сять.
 • И при­­зва́ дави́дъ садо́ка и Авiаѳа́ра свяще́н­ники, и леви́ты урiи́ла, Асаі́а и Иои́ля, и семеiа́на и Елiи́ла и Аминада́ва,
 • и рече́ къ ни́мъ: вы́, нача́лницы оте́че­ст­въ леви́тскихъ, освяти́теся вы́ и бра́тiя ва́ша, и при­­неси́те киво́тъ Го́спода Бо́га Изра́илева [на мѣ́сто], идѣ́же угото́вахъ ему́:
 • я́ко пре́жде ва́мъ не гото́вымъ су́щымъ, раздѣли́ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ въ на́съ, я́ко не взыска́хомъ его́ по разсужде́нiю.
 • И освяти́шася свяще́н­ницы и леви́ти, да внесу́тъ киво́тъ Го́спода Бо́га Изра́илева.
 • И взя́ша сы́нове леви́тстiи киво́тъ Бо́жiй, я́коже повелѣ́ Моисе́й сло́вомъ Бо́жiимъ по писа́нiю, ра́мены сво­и́ми на носи́лѣхъ.
 • И рече́ дави́дъ нача́лникомъ Леви́тскимъ: поста́вите бра́тiю свою́ пѣвце́въ во орга́нѣхъ, пѣ́снехъ мусикі́йскихъ, псалти́рехъ, въ гу́слехъ и кимва́лѣхъ, да воз­глася́тъ въ высоту́ гла́сомъ весе́лiя.
 • И поста́виша леви́ти Ема́на сы́на Иои́лева: и от­ бра́тiй его́ Аса́фа сы́на Варахі́ина: и от­ сыно́въ Мера́риныхъ, бра́тiй его́, еѳа́на сы́на кисе́ова:
 • и съ ни́ми бра́тiя и́хъ, вторі́и [чи́номъ], заха́рiа и Озiи́лъ, и семiрамо́ѳъ и Иеiи́лъ, и Ана́нiй и Елiа́въ, и ване́а и маасі́а, и маттаѳі́а и Елифала́, и макені́а и Авдедо́мъ, и Иеiи́лъ и Озі́а, две́рницы.
 • И пѣвцы́ Ема́нъ, Аса́фъ и еѳа́мъ въ кимва́лы мѣ́дяны [воз­глаша́юще] въ слы́шанiе:
 • заха́рiа же и Озiи́лъ, и семiрамо́ѳъ и Иеiи́лъ, и Анані́й и Елiа́въ, и маасі́а и ване́а со гу́сльми та́йны поя́ху:
 • и маттаѳі́а и Елифала́, и макені́а и Авдедо́мъ, и Иеiи́лъ и Озі́а въ кимва́лѣхъ поя́ху, е́же превзы́ти:
 • и хонені́а нача́лникъ леви́тскiй, нача́лникъ пѣ́нiй, зане́ разу́менъ бѣ́:
 • и Варахі́а и Елка́на две́рницы киво́та:
 • и совені́а и Иосафа́тъ, и наѳана́илъ и Амасі́а, и заха́рiа и вана́й и Елiезе́ръ свяще́н­ницы трубя́щiи труба́ми предъ киво́томъ Бо́жiимъ: и Авдедо́мъ и Иеі́а две́рницы киво́та Бо́жiя.
 • И бѣ́ дави́дъ и старѣ́йшины Изра́илевы и ты́сящницы иду́щiи, е́же изнести́ киво́тъ завѣ́та Госпо́дня изъ до́му Авдедо́мля съ весе́лiемъ.
 • И бы́сть егда́ укрѣпля́ше Бо́гъ леви́ты нося́щыя киво́тъ завѣ́та Госпо́дня, и пожро́ша се́дмь телце́въ и се́дмь овно́въ:
 • дави́дъ же бя́ше одѣ́янъ ри́зою виссо́н­ною, и вси́ леви́ти, нося́щiи киво́тъ завѣ́та Госпо́дня, пѣвцы́ же и хонені́а нача́лникъ пѣ́сней пою́щихъ, на дави́дѣ же бѣ́ Ефу́дъ виссо́н­ный.
 • И ве́сь Изра́иль провожда́­ше киво́тъ завѣ́та Госпо́дня съ восклица́нiемъ и гла́сомъ тру́бнымъ, и съ труба́ми и кимва́лы, глаша́юще въ гу́сли и киѳа́ры.
 • И бы́сть егда́ прiи́де киво́тъ завѣ́та Госпо́дня да́же до гра́да дави́дова, и Мелхо́ла дщи́ Сау́ля смотря́ше во окно́, и ви́дѣ царя́ дави́да ска́чуща и игра́юща и уничижи́ его́ въ се́рдцы сво­е́мъ.
 • Рече́ же дави́дъ: се́ е́сть до́мъ Го́спода Бо́га, и се́й олта́рь на всесожже́нiя Изра́илю.
 • И рече́ дави́дъ собра́ти вся́ при­­ше́лцы, и́же на земли́ Изра́илевѣ, и поста́ви каменосѣ́чцевъ сѣщи́ ка́менiя те́саная, да сози́ждет­ся до́мъ Бо́жiй.
 • Желѣ́зо же мно́го на гво́зди две́ремъ и врато́мъ на спая́нiе угото́ва дави́дъ, и мѣ́ди мно́же­ст­ву не бѣ́ числа́:
 • и древа́мъ ке́дровымъ не бѣ́ числа́: я́ко при­­несо́ша Сидо́няне и ти́ряне дре́въ ке́дровыхъ мно́же­с­т­во дави́ду.
 • И рече́ дави́дъ: соломо́нъ сы́нъ мо́й дѣ́тищь мла́дъ, до́мъ же е́же созида́ти Го́сподеви въ вели́че­с­т­во высо́ко, во и́мя и въ сла́ву во всю́ зе́млю, угото́влю ему́. И угото́ва дави́дъ [всего́] мно́же­с­т­во пре́жде сконча́нiя сво­его́.
 • И при­­зва́ дави́дъ соломо́на сы́на сво­его́ и заповѣ́да ему́, да сози́ждетъ до́мъ Го́споду Бо́гу Изра́илеву.
 • Рече́ же дави́дъ къ соломо́ну: ча́до, мнѣ́ бя́ше въ се́рдцы, да сози́жду до́мъ и́мени Го́спода Бо́га мо­его́:
 • и бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́, глаго́лющее: мно́ги кро́ви пролiя́лъ еси́ и мно́ги бра́ни сотвори́лъ еси́, не сози́ждеши до́му и́мени мо­ему́, я́ко мно́ги кро́ви пролiя́лъ еси́ на зе́млю предо мно́ю:
 • се́, сы́нъ роди́т­ся тебѣ́, се́й бу́детъ му́жъ поко́я, и упоко́ю его́ от­ всѣ́хъ вра́гъ его́ о́крестъ, зане́ соломо́нъ и́мя ему́, и ми́ръ и поко́й да́мъ ему́ надъ Изра́илемъ во дни́ его́:
 • то́й сози́ждетъ до́мъ и́мени мо­ему́, и то́й бу́детъ мнѣ́ въ сы́на, и а́зъ бу́ду ему́ во отца́: и испра́влю престо́лъ ца́р­ст­ва его́ во Изра́или до вѣ́ка:
 • ны́нѣ у́бо, сы́не мо́й, бу́детъ Госпо́дь съ тобо́ю и благопоспѣши́тъ, и сози́ждеши до́мъ Го́споду Бо́гу тво­ему́, я́коже глаго́ла о тебѣ́:
 • да да́стъ же тебѣ́ прему́дрость и ра́зумъ Госпо́дь и да укрѣпи́тъ тя́ надъ Изра́илемъ, е́же храни́ти и твори́ти зако́нъ Го́спода Бо́га тво­его́:
 • тогда́ благопоспѣши́тъ, а́ще сохрани́ши твори́ти за́повѣди и судьбы́, я́же повелѣ́ Госпо́дь Моисе́ови, [да учи́тъ] Изра́иля: мужа́йся и крѣпи́ся, не бо́йся, ниже́ устраши́ся:
 • и се́, а́зъ по убо́же­ст­ву мо­ему́ угото́вахъ на до́мъ Госпо́день зла́та тала́нтовъ сто́ ты́сящъ, и сребра́ ты́сяща ты́сящъ тала́нтовъ, мѣ́дь же и желѣ́зо, ему́же нѣ́сть вѣ́са, поне́же мно́же­с­т­во е́сть, и древа́ и ка́менiя угото́вахъ, и къ си́мъ да при­­ложи́ши:
 • и съ тобо́ю Госпо́дь, и при­­ложи́ши ко мно́же­ст­ву творя́щихъ дѣла́, худо́жницы, и стро­и́телiе ка́менiй, и древодѣ́ле, и вся́къ мудре́цъ во вся́цѣмъ дѣ́лѣ,
 • въ зла́тѣ и сребрѣ́, въ мѣ́ди и желѣ́зѣ нѣ́сть числа́: воста́ни у́бо и твори́, и Госпо́дь съ тобо́ю.
 • И повелѣ́ дави́дъ всѣ́мъ нача́лникомъ Изра́илевымъ, да помога́ютъ соломо́ну сы́ну его́, глаго́ля:
 • не Госпо́дь ли съ ва́ми? и даде́ ва́мъ поко́й о́крестъ, зане́ даде́ въ ру́ки ва́шя живу́щихъ на земли́, и покоре́на земля́ предъ Го́сподемъ и предъ людьми́ его́:
 • ны́нѣ у́бо дади́те сердца́ ва́ша и ду́шы ва́шя е́же взыска́ти Го́спода Бо́га ва́­шего, и воста́ните и созида́йте святы́ню Го́споду Бо́гу ва́­шему, да внесе́т­ся киво́тъ завѣ́та Госпо́дня и сосу́ды святы́я богови въ до́мъ созида́емый и́мени Госпо́дню.
 • И построил он себе домы в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божия, и устроил для него скинию.
 • Тогда сказал Давид: никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить Ему во веки.
 • И собрал Давид всех Израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господень на место его, которое он для него приготовил.
 • И созвал Давид сыновей Аароновых и левитов:
 • из сыновей Каафовых, Уриила начальника и братьев его – сто двадцать человек;
 • из сыновей Мерариных, Асаию начальника и братьев его – двести двадцать человек;
 • из сыновей Гирсоновых, Иоиля начальника и братьев его – сто тридцать человек;
 • из сыновей Елисафановых, Шемаию начальника и братьев его – двести;
 • из сыновей Хевроновых, Елиела начальника и братьев его – восемьдесят;
 • из сыновей Уззииловых, Аминадава начальника и братьев его – сто двенадцать.
 • И призвал Давид священников: Садока и Авиафара, и левитов: Уриила, Асаию, Иоиля, Шемаию, Елиела и Аминадава,
 • и сказал им: вы, начальники родов левитских, освятитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него;
 • ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали Его, как должно.
 • И освятились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа, Бога Израилева.
 • И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей по слову Господа, на плечах, на шестах.
 • И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, с псалтирями и цитрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали глас радования.
 • И поставили левиты Емана, сына Иоилева, и из братьев его, Асафа, сына Верехиина, а из сыновей Мерариных, братьев их, Ефана, сына Кушаии;
 • и с ними братьев их второстепенных: Захарию, Бена, Иаазиила, Шемирамофа, Иехиила, Унния, Елиава, Ванею, Маасея, Маттафию, Елифлеуя, Микнея и Овед-Едома и Иеиела, привратников.
 • Еман, Асаф и Ефан играли громко на медных кимвалах,
 • а Захария, Азиил, Шемирамоф, Иехиил, Унний, Елиав, Маасей и Ванея – на псалтирях, тонким голосом.
 • Маттафия же, Елифлеуй, Микней, Овед-Едом, Иеиел и Азазия – на цитрах, чтобы делать начало.
 • А Хенания, начальник левитов, был учитель пения, потому что был искусен в нем.
 • Верехия и Елкана были придверниками у ковчега.
 • Шевания, Иосафат, Нафанаил, Амасай, Захария, Ванея и Елиезер, священники, трубили трубами пред ковчегом Божиим. Овед-Едом и Иехия были придверниками у ковчега.
 • Так Давид и старейшины Израилевы и тысяченачальники пошли перенести ковчег завета Господня из дома Овед-Едомова с веселием.
 • И когда Бог помог левитам, несшим ковчег завета Господня, тогда закололи в жертву семь тельцов и семь овнов.
 • Давид был одет в виссонную одежду, а также и все левиты, несшие ковчег, и певцы, и Хенания начальник музыкантов и певцов. На Давиде же был еще льняной ефод.
 • Так весь Израиль вносил ковчег завета Господня с восклицанием, при звуке рога и труб и кимвалов, играя на псалтирях и цитрах.
 • Когда ковчег завета Господня входил в город Давидов, Мелхола, дочь Саулова, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и веселящегося, уничижила его в сердце своем.
 • И сказал Давид: вот дом Господа Бога и вот жертвенник для всесожжений Израиля.
 • И приказал Давид собрать пришельцев, находившихся в земле Израильской, и поставил каменотесов, чтобы обтесывать камни для построения дома Божия.
 • И множество железа для гвоздей к дверям ворот и для связей заготовил Давид, и множество меди без весу,
 • и кедровых дерев без счету, потому что Сидоняне и Тиряне доставили Давиду множество кедровых дерев.
 • И сказал Давид: Соломон, сын мой, молод и малосилен, а дом, который следует выстроить для Господа, должен быть весьма величествен, на славу и украшение пред всеми землями: итак буду я заготовлять для него. И заготовил Давид до смерти своей много.
 • И призвал Соломона, сына своего, и завещал ему построить дом Господу Богу Израилеву.
 • И сказал Давид Соломону: сын мой! у меня было на сердце построить дом во имя Господа, Бога моего,
 • но было ко мне слово Господне, и сказано: «ты пролил много крови и вел большие войны; ты не должен строить дома имени Моему, потому что пролил много крови на землю пред лицем Моим.
 • Вот, у тебя родится сын: он будет человек мирный; Я дам ему покой от всех врагов его кругом: посему имя ему будет Соломон. И мир и покой дам Израилю во дни его.
 • Он построит дом имени Моему, и он будет Мне сыном, а Я ему отцом, и утвержу престол царства его над Израилем навек».
 • И ныне, сын мой! да будет Господь с тобою, чтобы ты был благоуспешен и построил дом Господу Богу твоему, как Он говорил о тебе.
 • Да даст тебе Господь смысл и разум, и поставит тебя над Израилем; и соблюди закон Господа Бога твоего.
 • Тогда ты будешь благоуспешен, если будешь стараться исполнять уставы и законы, которые заповедал Господь Моисею для Израиля. Будь тверд и мужествен, не бойся и не унывай.
 • И вот, я при скудости моей приготовил для дома Господня сто тысяч талантов золота и тысячу тысяч талантов серебра, а меди и железу нет веса, потому что их множество; и дерева и камни я также заготовил, а ты еще прибавь к этому.
 • У тебя множество рабочих, и каменотесов, резчиков и плотников, и всяких способных на всякое дело;
 • золоту, серебру и меди и железу нет счета: начни и делай; Господь будет с тобою.
 • И завещал Давид всем князьям Израилевым помогать Соломону, сыну его:
 • не с вами ли Господь Бог наш, давший вам покой со всех сторон? потому что Он предал в руки мои жителей земли, и покорилась земля пред Господом и пред народом Его.
 • Итак расположите сердце ваше и душу вашу к тому, чтобы взыскать Господа Бога вашего. Встаньте и постройте святилище Господу Богу, чтобы перенести ковчег завета Господня и священные сосуды Божии в дом, созидаемый имени Господню.