Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • И сотвори́ себѣ́ до́мы во гра́дѣ дави́довѣ, и угото́ва мѣ́сто киво́ту Бо́жiю, и сотвори́ ему́ ски́нiю.
 • Тогда́ рече́ дави́дъ: не лѣ́ть е́сть, [да от­ вся́каго] но́сит­ся киво́тъ Бо́жiй, но то́кмо от­ Леви́тъ, поне́же избра́ и́хъ Госпо́дь носи́ти киво́тъ Госпо́день и служи́ти ему́ да́же до вѣ́ка.
 • И собра́ дави́дъ ве́сь Изра́иль во Иерусали́мъ, да внесе́т­ся киво́тъ Бо́жiй на мѣ́сто, е́же угото́ва ему́.
 • И собра́ дави́дъ сыно́въ Ааро́новыхъ и леви́ты:
 • от­ сыно́въ Каа́ѳовыхъ урiи́лъ нача́лникъ и бра́тiя его́, сто́ два́десять:
 • от­ сыно́въ Мера́риныхъ Асаі́а нача́лникъ и бра́тiя его́, двѣ́сти пятьдеся́тъ:
 • от­ сыно́въ герсо́нихъ Иои́ль нача́лникъ и бра́тiя его́, сто́ три́десять:
 • от­ сыно́въ Елисафа́нихъ семеі́а нача́лникъ и бра́тiя его́, двѣ́сти:
 • от­ сыно́въ Хевро́новыхъ Елiи́лъ нача́лникъ и бра́тiя его́, о́смьдесятъ:
 • от­ сыно́въ Озiи́левыхъ Аминада́въ нача́лникъ и бра́тiя его́, сто́ два­на́­де­сять.
 • И при­­зва́ дави́дъ садо́ка и Авiаѳа́ра свяще́н­ники, и леви́ты урiи́ла, Асаі́а и Иои́ля, и семеiа́на и Елiи́ла и Аминада́ва,
 • и рече́ къ ни́мъ: вы́, нача́лницы оте́че­ст­въ леви́тскихъ, освяти́теся вы́ и бра́тiя ва́ша, и при­­неси́те киво́тъ Го́спода Бо́га Изра́илева [на мѣ́сто], идѣ́же угото́вахъ ему́:
 • я́ко пре́жде ва́мъ не гото́вымъ су́щымъ, раздѣли́ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ въ на́съ, я́ко не взыска́хомъ его́ по разсужде́нiю.
 • И освяти́шася свяще́н­ницы и леви́ти, да внесу́тъ киво́тъ Го́спода Бо́га Изра́илева.
 • И взя́ша сы́нове леви́тстiи киво́тъ Бо́жiй, я́коже повелѣ́ Моисе́й сло́вомъ Бо́жiимъ по писа́нiю, ра́мены сво­и́ми на носи́лѣхъ.
 • И рече́ дави́дъ нача́лникомъ Леви́тскимъ: поста́вите бра́тiю свою́ пѣвце́въ во орга́нѣхъ, пѣ́снехъ мусикі́йскихъ, псалти́рехъ, въ гу́слехъ и кимва́лѣхъ, да воз­глася́тъ въ высоту́ гла́сомъ весе́лiя.
 • И поста́виша леви́ти Ема́на сы́на Иои́лева: и от­ бра́тiй его́ Аса́фа сы́на Варахі́ина: и от­ сыно́въ Мера́риныхъ, бра́тiй его́, еѳа́на сы́на кисе́ова:
 • и съ ни́ми бра́тiя и́хъ, вторі́и [чи́номъ], заха́рiа и Озiи́лъ, и семiрамо́ѳъ и Иеiи́лъ, и Ана́нiй и Елiа́въ, и ване́а и маасі́а, и маттаѳі́а и Елифала́, и макені́а и Авдедо́мъ, и Иеiи́лъ и Озі́а, две́рницы.
 • И пѣвцы́ Ема́нъ, Аса́фъ и еѳа́мъ въ кимва́лы мѣ́дяны [воз­глаша́юще] въ слы́шанiе:
 • заха́рiа же и Озiи́лъ, и семiрамо́ѳъ и Иеiи́лъ, и Анані́й и Елiа́въ, и маасі́а и ване́а со гу́сльми та́йны поя́ху:
 • и маттаѳі́а и Елифала́, и макені́а и Авдедо́мъ, и Иеiи́лъ и Озі́а въ кимва́лѣхъ поя́ху, е́же превзы́ти:
 • и хонені́а нача́лникъ леви́тскiй, нача́лникъ пѣ́нiй, зане́ разу́менъ бѣ́:
 • и Варахі́а и Елка́на две́рницы киво́та:
 • и совені́а и Иосафа́тъ, и наѳана́илъ и Амасі́а, и заха́рiа и вана́й и Елiезе́ръ свяще́н­ницы трубя́щiи труба́ми предъ киво́томъ Бо́жiимъ: и Авдедо́мъ и Иеі́а две́рницы киво́та Бо́жiя.
 • И бѣ́ дави́дъ и старѣ́йшины Изра́илевы и ты́сящницы иду́щiи, е́же изнести́ киво́тъ завѣ́та Госпо́дня изъ до́му Авдедо́мля съ весе́лiемъ.
 • И бы́сть егда́ укрѣпля́ше Бо́гъ леви́ты нося́щыя киво́тъ завѣ́та Госпо́дня, и пожро́ша се́дмь телце́въ и се́дмь овно́въ:
 • дави́дъ же бя́ше одѣ́янъ ри́зою виссо́н­ною, и вси́ леви́ти, нося́щiи киво́тъ завѣ́та Госпо́дня, пѣвцы́ же и хонені́а нача́лникъ пѣ́сней пою́щихъ, на дави́дѣ же бѣ́ Ефу́дъ виссо́н­ный.
 • И ве́сь Изра́иль провожда́­ше киво́тъ завѣ́та Госпо́дня съ восклица́нiемъ и гла́сомъ тру́бнымъ, и съ труба́ми и кимва́лы, глаша́юще въ гу́сли и киѳа́ры.
 • И бы́сть егда́ прiи́де киво́тъ завѣ́та Госпо́дня да́же до гра́да дави́дова, и Мелхо́ла дщи́ Сау́ля смотря́ше во окно́, и ви́дѣ царя́ дави́да ска́чуща и игра́юща и уничижи́ его́ въ се́рдцы сво­е́мъ.
 • И построил он себе домы в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божия, и устроил для него скинию.
 • Тогда сказал Давид: никто не должен носить ковчега Божия, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить Ему во веки.
 • И собрал Давид всех Израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господень на место его, которое он для него приготовил.
 • И созвал Давид сыновей Аароновых и левитов:
 • из сыновей Каафовых, Уриила начальника и братьев его – сто двадцать человек;
 • из сыновей Мерариных, Асаию начальника и братьев его – двести двадцать человек;
 • из сыновей Гирсоновых, Иоиля начальника и братьев его – сто тридцать человек;
 • из сыновей Елисафановых, Шемаию начальника и братьев его – двести;
 • из сыновей Хевроновых, Елиела начальника и братьев его – восемьдесят;
 • из сыновей Уззииловых, Аминадава начальника и братьев его – сто двенадцать.
 • И призвал Давид священников: Садока и Авиафара, и левитов: Уриила, Асаию, Иоиля, Шемаию, Елиела и Аминадава,
 • и сказал им: вы, начальники родов левитских, освятитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него;
 • ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали Его, как должно.
 • И освятились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа, Бога Израилева.
 • И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей по слову Господа, на плечах, на шестах.
 • И приказал Давид начальникам левитов поставить братьев своих певцов с музыкальными орудиями, с псалтирями и цитрами и кимвалами, чтобы они громко возвещали глас радования.
 • И поставили левиты Емана, сына Иоилева, и из братьев его, Асафа, сына Верехиина, а из сыновей Мерариных, братьев их, Ефана, сына Кушаии;
 • и с ними братьев их второстепенных: Захарию, Бена, Иаазиила, Шемирамофа, Иехиила, Унния, Елиава, Ванею, Маасея, Маттафию, Елифлеуя, Микнея и Овед-Едома и Иеиела, привратников.
 • Еман, Асаф и Ефан играли громко на медных кимвалах,
 • а Захария, Азиил, Шемирамоф, Иехиил, Унний, Елиав, Маасей и Ванея – на псалтирях, тонким голосом.
 • Маттафия же, Елифлеуй, Микней, Овед-Едом, Иеиел и Азазия – на цитрах, чтобы делать начало.
 • А Хенания, начальник левитов, был учитель пения, потому что был искусен в нем.
 • Верехия и Елкана были придверниками у ковчега.
 • Шевания, Иосафат, Нафанаил, Амасай, Захария, Ванея и Елиезер, священники, трубили трубами пред ковчегом Божиим. Овед-Едом и Иехия были придверниками у ковчега.
 • Так Давид и старейшины Израилевы и тысяченачальники пошли перенести ковчег завета Господня из дома Овед-Едомова с веселием.
 • И когда Бог помог левитам, несшим ковчег завета Господня, тогда закололи в жертву семь тельцов и семь овнов.
 • Давид был одет в виссонную одежду, а также и все левиты, несшие ковчег, и певцы, и Хенания начальник музыкантов и певцов. На Давиде же был еще льняной ефод.
 • Так весь Израиль вносил ковчег завета Господня с восклицанием, при звуке рога и труб и кимвалов, играя на псалтирях и цитрах.
 • Когда ковчег завета Господня входил в город Давидов, Мелхола, дочь Саулова, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и веселящегося, уничижила его в сердце своем.
 • 大 卫 在 大 卫 城 为 自 己 建 造 宫 殿 , 又 为 神 的 约 柜 预 备 地 方 , 支 搭 帐 幕 。
 • 那 时 大 卫 说 , 除 了 利 未 人 之 外 , 无 人 可 抬 神 的 约 柜 。 因 为 耶 和 华 拣 选 他 们 抬 神 的 约 柜 , 且 永 远 事 奉 他 。
 • 大 卫 招 聚 以 色 列 众 人 到 耶 路 撒 冷 , 要 将 耶 和 华 的 约 柜 抬 到 他 所 预 备 的 地 方 。
 • 大 卫 又 聚 集 亚 伦 的 子 孙 和 利 未 人 。
 • 哥 辖 子 孙 中 有 族 长 乌 列 和 他 的 弟 兄 一 百 二 十 人 。
 • 米 拉 利 子 孙 中 有 族 长 亚 帅 雅 和 他 的 弟 兄 二 百 二 十 人 。
 • 革 顺 子 孙 中 有 族 长 约 珥 和 他 的 弟 兄 一 百 三 十 人 。
 • 以 利 撒 反 子 孙 中 有 族 长 示 玛 雅 和 他 的 弟 兄 二 百 人 。
 • 希 伯 仑 子 孙 中 有 族 长 以 列 和 他 的 弟 兄 八 十 人 。
 • 乌 薛 子 孙 中 有 族 长 亚 米 拿 达 和 他 的 弟 兄 一 百 一 十 二 人 。
 • 大 卫 将 祭 司 撒 督 和 亚 比 亚 他 , 并 利 未 人 乌 列 , 亚 帅 雅 , 约 珥 , 示 玛 雅 , 以 列 , 亚 米 拿 达 召 来 ,
 • 对 他 们 说 , 你 们 是 利 未 人 的 族 长 , 你 们 和 你 们 的 弟 兄 应 当 自 洁 , 好 将 耶 和 华 以 色 列 神 的 约 柜 抬 到 我 所 预 备 的 地 方 。
 • 因 你 们 先 前 没 有 抬 这 约 柜 , 按 定 例 求 问 耶 和 华 我 们 的 神 , 所 以 他 刑 罚 ( 原 文 作 闯 杀 ) 我 们 。
 • 于 是 祭 司 利 未 人 自 洁 , 好 将 耶 和 华 以 色 列 神 的 约 柜 抬 上 来 。
 • 利 未 子 孙 就 用 杠 , 肩 抬 神 的 约 柜 , 是 照 耶 和 华 藉 摩 西 所 吩 咐 的 。
 • 大 卫 吩 咐 利 未 人 的 族 长 , 派 他 们 歌 唱 的 弟 兄 用 琴 瑟 和 钹 作 乐 , 欢 欢 喜 喜 地 大 声 歌 颂 。
 • 于 是 利 未 人 派 约 珥 的 儿 子 希 幔 和 他 弟 兄 中 比 利 家 的 儿 子 亚 萨 , 并 他 们 族 弟 兄 米 拉 利 子 孙 里 古 沙 雅 的 儿 子 以 探 。
 • 其 次 还 有 他 们 的 弟 兄 撒 迦 利 雅 , 便 雅 薛 , 示 米 拉 末 , 耶 歇 , 乌 尼 , 以 利 押 , 比 拿 雅 , 玛 西 雅 , 玛 他 提 雅 , 以 利 斐 利 户 , 弥 克 尼 雅 , 并 守 门 的 俄 别 以 东 和 耶 利 。
 • 这 样 , 派 歌 唱 的 希 幔 , 亚 萨 , 以 探 敲 铜 钹 , 大 发 响 声 。
 • 派 撒 迦 利 雅 , 雅 薛 , 示 米 拉 末 , 耶 歇 , 乌 尼 , 以 利 押 , 玛 西 雅 , 比 拿 雅 鼓 瑟 , 调 用 女 音 。
 • 又 派 玛 他 提 雅 , 以 利 斐 利 户 , 弥 克 尼 雅 , 俄 别 以 东 , 耶 利 , 亚 撒 西 雅 领 首 弹 琴 , 调 用 第 八 。
 • 利 未 人 的 族 长 基 拿 尼 雅 是 歌 唱 人 的 首 领 , 又 教 训 人 歌 唱 , 因 为 他 精 通 此 事 。
 • 比 利 家 , 以 利 加 拿 是 约 柜 前 守 门 的 。
 • 祭 司 示 巴 尼 , 约 沙 法 , 拿 坦 业 , 亚 玛 赛 , 撒 迦 利 雅 , 比 拿 亚 , 以 利 以 谢 在 神 的 约 柜 前 吹 号 。 俄 别 以 东 和 耶 希 亚 也 是 约 柜 前 守 门 的 。
 • 于 是 , 大 卫 和 以 色 列 的 长 老 , 并 千 夫 长 都 去 从 俄 别 以 东 的 家 欢 欢 喜 喜 地 将 耶 和 华 的 约 柜 抬 上 来 。
 • 神 赐 恩 与 抬 耶 和 华 约 柜 的 利 未 人 , 他 们 就 献 上 七 只 公 牛 , 七 只 公 羊 。
 • 大 卫 和 抬 约 柜 的 利 未 人 , 并 歌 唱 人 的 首 领 基 拿 尼 雅 , 以 及 歌 唱 的 人 , 都 穿 着 细 麻 布 的 外 袍 。 大 卫 另 外 穿 着 细 麻 布 的 以 弗 得 。
 • 这 样 , 以 色 列 众 人 欢 呼 吹 角 , 吹 号 , 敲 钹 , 鼓 瑟 , 弹 琴 , 大 发 响 声 , 将 耶 和 华 的 约 柜 抬 上 来 。
 • 耶 和 华 的 约 柜 进 了 大 卫 城 的 时 候 , 扫 罗 的 女 儿 米 甲 从 窗 户 里 观 看 , 见 大 卫 王 踊 跃 跳 舞 , 心 里 就 轻 视 他 。