Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • Принесо́ша у́бо киво́тъ Бо́жiй и поста́виша его́ посредѣ́ ски́нiи, ю́же водрузи́ ему́ дави́дъ, и при­­несо́ша всесожже́нiя и спаси́телная предъ Го́сподемъ.
 • И соверши́ дави́дъ воз­нося́ всесожже́нiя и спаси́телная, и благослови́ лю́ди во и́мя Госпо́дне,
 • и раздѣли́ вся́кому му́жу Изра́илску, от­ му́жа да́же до жены́, му́жу хлѣ́бъ еди́нъ пече́ный, [и ча́сть пече́на мя́са,] и пря́женый со еле́емъ семида́лъ:
 • поста́ви же предъ лице́мъ киво́та завѣ́та Госпо́дня от­ Леви́тъ, е́же служи́ти и воз­глаша́ти [дѣла́ его́], и исповѣ́дати и хвали́ти Го́спода Бо́га Изра́илева:
 • Аса́фъ нача́лникъ, и другі́й по не́мъ заха́рiа, Иеiи́лъ и семiрамо́ѳъ, и Иеiи́лъ и маттаѳі́а, и Елiа́въ и ване́а и Авдедо́мъ: Иеiи́лъ же во орга́нѣхъ и псалти́ри и гу́слехъ, Аса́фъ же въ кимва́лѣхъ воз­глаша́я:
 • и ване́а и Озiи́лъ свяще́н­ницы [труби́ша] вы́ну въ трубы́ предъ киво́томъ завѣ́та Бо́жiя.
 • Въ то́й де́нь устро́и дави́дъ въ нача́лѣ хвали́ти Го́спода руко́ю Аса́фа и бра́тiи его́.
 • Пѣ́снь. Исповѣ́дайтеся Го́сподеви и при­­зыва́йте его́ во и́мени его́, зна́ема сотвори́те лю́демъ начина́нiя его́:
 • по́йте ему́ и воспо́йте ему́, повѣ́дите вся́ чудеса́ его́, я́же сотвори́ Госпо́дь:
 • хвали́те и́мя свято́е его́, да воз­весели́т­ся се́рдце и́щущее благоволе́нiя его́:
 • взыщи́те Го́спода и укрѣпи́теся, взыщи́те лица́ его́ вы́ну:
 • помяни́те чудеса́ его́, я́же сотвори́, зна́менiя и судьбы́ у́стъ его́,
 • сѣ́мя Изра́илево, раби́ его́, сы́нове Иа́ковли, избра́н­нiи его́.
 • То́й Госпо́дь Бо́гъ на́шъ, во все́й земли́ судьбы́ его́.
 • Помяне́мъ во вѣ́къ завѣ́тъ его́, сло́во его́, е́же заповѣ́да въ ты́сящы родо́въ,
 • е́же завѣща́ Авраа́му, и кля́тву свою́ Исаа́ку:
 • и поста́ви е́ Иа́кову въ повелѣ́нiе, Изра́илю въ завѣ́тъ вѣ́ченъ,
 • глаго́ля: тебѣ́ да́мъ зе́млю Ханаа́ню, у́же достоя́нiя ва́­шего.
 • Внегда́ бы́ти и́мъ ма́лымъ число́мъ, я́ко ума́лишася и пресели́шася въ ню́,
 • и преидо́ша от­ язы́ка въ язы́къ и от­ ца́р­ст­вiя къ лю́демъ ины́мъ,
 • не оста́ви му́жа оби́дѣти и́хъ, и обличи́ о ни́хъ цари́:
 • не при­­каса́йтеся пома́зан­нымъ мо­и́мъ, и во проро́цѣхъ мо­и́хъ не лука́внуйте.
 • Воспо́йте Го́сподеви, вся́ земля́, воз­вѣсти́те от­ дне́ на де́нь спасе́нiе его́,
 • воз­вѣсти́те во язы́цѣхъ сла́ву его́, во всѣ́хъ лю́дехъ чудеса́ его́,
 • я́ко ве́лiй Госпо́дь и хва́ленъ зѣло́, стра́­шенъ е́сть надъ всѣ́ми бо́ги.
 • Я́ко вси́ бо́зи язы́ковъ и́доли: Госпо́дь же на́шъ небеса́ сотвори́.
 • Сла́ва и вели́че­с­т­во предъ лице́мъ его́, крѣ́пость и похвала́ въ мѣ́стѣ его́ святѣ́мъ.
 • Дади́те Го́сподеви, оте́че­ст­вiя язы́ковъ, дади́те Го́сподеви сла́ву и крѣ́пость,
 • дади́те Го́сподеви сла́ву и́мени его́: воз­ми́те да́ры и при­­неси́те предъ лице́ его́, и поклони́теся Го́сподеви во дво́рѣхъ святы́хъ его́.
 • Да убо­и́т­ся от­ лица́ его́ вся́ земля́, да испра́вит­ся земля́ и да не подви́жит­ся:
 • да воз­веселя́т­ся небеса́ и да воз­ра́дует­ся земля́, и да реку́тъ во язы́цѣхъ: Госпо́дь ца́р­ст­вуетъ.
 • Да воз­гласи́тъ мо́ре и исполне́нiе его́, и древа́ поль­ска́я, и вся́ я́же на ни́хъ.
 • Тогда́ воз­веселя́т­ся древа́ дубра́вная предъ лице́мъ Госпо́днимъ, я́ко прiи́де суди́ти земли́.
 • Исповѣ́дайтеся Го́сподеви, я́ко бла́гъ, я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́,
 • и глаго́лите: спаси́ ны, Бо́же, спаси́телю на́шъ, и собери́ на́съ, и изми́ на́съ от­ язы́къ, да хва́лимъ и́мя свято́е твое́, и хва́лимся во хвале́нiихъ тво­и́хъ.
 • Благослове́нъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ от­ вѣ́ка да́же и до вѣ́ка. И реку́тъ вси́ лю́дiе: ами́нь. И восхвали́ша Го́спода.
 • И оста́виша та́мо предъ киво́томъ завѣ́та Госпо́дня Аса́фа и бра́тiю его́, да слу́жатъ предъ киво́томъ вы́ну по вся́ дни́:
 • и Авдедо́мъ и бра́тiя его́, шестьдеся́тъ о́смь: и Авдедо́мъ сы́нъ Идиѳу́нь и оса́й [поста́влени] во две́рники:
 • садо́ка же свяще́н­ника и бра́тiю его́ свяще́н­никами предъ ски́нiею Госпо́днею въ вы́шнихъ и́же въ гавао́нѣ,
 • да воз­но́сятъ всесожже́нiя Го́сподеви на олтари́ всесожже́нiй вы́ну у́тро и ве́черъ, и по всѣ́мъ я́же пи́сана су́ть въ зако́нѣ Госпо́дни, ели́ка повелѣ́ сыно́мъ Изра́илевымъ руко́ю Моисе́а раба́ Бо́жiя:
 • и съ ни́ми Ема́нъ и Идиѳу́мъ и про́чiи избра́н­нiи кі́йждо зва́нiемъ сво­и́мъ е́же хвали́ти Го́спода, я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • и съ ни́ми трубы́ и кимва́лы е́же воз­глаша́ти, и орга́ны пѣ́нiй Бо́жiихъ: сы́нове же Идиѳу́мли во вратѣ́хъ [стоя́ху].
 • И идо́ша вси́ лю́дiе кі́йждо въ до́мъ сво́й, и дави́дъ воз­врати́ся, да благослови́тъ до́мъ сво́й.
 • И принесли ковчег Божий, и поставили его среди скинии, которую устроил для него Давид, и вознесли Богу всесожжения и мирные жертвы.
 • Когда Давид окончил всесожжения и приношение мирных жертв, то благословил народ именем Господа
 • и роздал всем Израильтянам, и мужчинам и женщинам, по одному хлебу и по куску мяса и по кружке вина.
 • И поставил на службу пред ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева:
 • Асафа главным, вторым по нем Захарию, Иеиела, Шемирамофа, Иехиила, Маттафию, Елиава, и Ванею, Овед-Едома и Иеиела с псалтирями и цитрами, и Асафа для игры на кимвалах,
 • а Ванею и Озиила, священников, чтобы постоянно трубили пред ковчегом завета Божия.
 • В этот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу чрез Асафа и братьев его:
 • славьте Господа, провозглашайте имя Его; возвещайте в народах дела Его;
 • пойте Ему, бряцайте Ему; поведайте о всех чудесах Его;
 • хвалитесь именем Его святым; да веселится сердце ищущих Господа;
 • взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его;
 • поминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст Его,
 • вы, семя Израилево, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его!
 • Он Господь Бог наш; суды Его по всей земле.
 • Помните вечно завет Его, слово, которое Он заповедал в тысячу родов,
 • то, что завещал Аврааму, и в чем клялся Исааку,
 • и что поставил Иакову в закон и Израилю в завет вечный,
 • говоря: «тебе дам Я землю Ханаанскую, в наследственный удел вам».
 • Они были тогда малочисленны и ничтожны, и пришельцы в ней,
 • и переходили от народа к народу и из одного царства к другому народу;
 • но Он никому не позволил обижать их, и обличал за них царей:
 • «Не прикасайтеся к помазанным Моим, и пророкам Моим не делайте зла».
 • Пойте Господу, вся земля, благовествуйте изо дня в день спасение Его.
 • Возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его,
 • ибо велик Господь и достохвален, страшен паче всех богов.
 • Ибо все боги народов ничто, а Господь небеса сотворил.
 • Слава и величие пред лицем Его, могущество и радость на месте [святом] Его.
 • Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь,
 • воздайте Господу славу имени Его. Возьмите дар, идите пред лице Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его.
 • Трепещи пред Ним, вся земля, ибо Он основал вселенную, она не поколеблется.
 • Да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут в народах: Господь царствует!
 • Да плещет море и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем.
 • Да ликуют вместе все дерева дубравные пред лицем Господа, ибо Он идет судить землю.
 • Славьте Господа, ибо вовек милость Его,
 • и скажите: спаси нас, Боже, Спаситель наш! Собери нас и избавь нас от народов, да славим святое имя Твое и да хвалимся славою Твоею!
 • Благословен Господь Бог Израилев, от века и до века! И сказал весь народ: аминь! аллилуия!
 • Давид оставил там, пред ковчегом завета Господня, Асафа и братьев его, чтоб они служили пред ковчегом постоянно, каждый день,
 • и Овед-Едома и братьев его, шестьдесят восемь человек; Овед-Едома, сына Идифунова, и Хосу – привратниками,
 • а Садока священника и братьев его священников пред жилищем Господним, что на высоте в Гаваоне,
 • для возношения всесожжений Господу на жертвеннике всесожжения постоянно, утром и вечером, и для всего, что написано в законе Господа, который Он заповедал Израилю;
 • и с ними Емана и Идифуна и прочих избранных, которые назначены поименно, чтобы славить Господа, ибо навек милость Его.
 • При них Еман и Идифун прославляли Бога, играя на трубах, кимвалах и разных музыкальных орудиях; сыновей же Идифуна поставил при вратах.
 • И пошел весь народ, каждый в свой дом; возвратился и Давид, чтобы благословить дом свой.
 • Ва сандуқи Худоро оварда, онро андаруни хаймае ки Довуд барои он барпо карда буд, гузоштанд, ва қурбониҳои сӯхтанӣ ва қурбониҳои саломатӣ ба ҳузури Худо пешкаш карданд.
 • Ва Довуд пешкаш кардани қурбониҳои сӯхтанӣ ва қурбониҳои саломатиро ба анҷом расонида, қавмро ба номи Парвардигор баракат дод.
 • Ва ба тамоми мардуми Исроил, аз мард то зан, ба ҳар кас якто нон, як порча гӯшт ва як кулчаи мавизӣ тақсим карда дод.
 • Ва баъзе аз левизодагонро пеши сандуқи Парвардигор барои хизматгузорӣ таъин кард, то ки Парвардигор Худои Исроилро зикр намоянд ва ҳамд гӯянд ва ситоиш кунанд:
 • Ософ – сардор, ва баъд аз ӯ дуюмин – Закарё, ва Яиил ва Шамиромӯт ва Яҳиил ва Маттитё ва Элиоб ва Баноёҳу ва Убайд-Адӯм ва Яиил – бо асбоби уд ва барбатҳо, ва Ософ барои навохтани санҷҳо,
 • Ва коҳинон Баноёҳу ва Яҳазиил, ки доимо пеши сандуқи паймони Худо карнай менавохтанд.
 • Дар ҳамон рӯз Довуд бори аввал ба Ософ ва бародаронаш фармуд, ки Парвардигорро ҳамд гӯянд.
 • Парвардигорро ҳамд гӯед, номи Ӯро бихонед, корҳои Ӯро дар миёни қавмҳо шӯҳрат диҳед!
 • Дар шаъни Ӯ суруд гӯед, дар шаъни Ӯ бинавозед, ҳамаи корҳои аҷоиби Ӯро ҳикоя кунед!
 • Бо номи поки Ӯ фахр намоед, бигзор дили толибони Парвардигор шод гардад!
 • Парвардигор ва қудрати Ӯро толиб бошед, рӯи Ӯро ҳамеша биҷӯед!
 • Корҳои аҷоиберо, ки Ӯ кардааст, ба ёд оваред, мӯъҷизоти Ӯ ва довариҳои даҳони Ӯро,
 • Эй насли бандаи Ӯ Исроил, эй писарони Яъқуби баргузидаи Ӯ!
 • Ӯ Парвардигор Худои мост, довариҳои Ӯ бар тамоми замин аст.
 • Паймони Ӯро доимо ҷовидона ба ёд оваред, суханеро, ки Ӯ барои ҳазор насл фармуд,
 • Он паймонро, ки бо Иброҳим баст, ва он қасамро, ки барои Исҳоқ ёд кард,
 • Ва онро барои Яъқуб қонун гардонид, барои Исроил – паймони ҷовидонӣ,
 • Яъне гуфт: замини Канъонро ба ту хоҳам дод, то ки ҳиссаи мероси шумо гардад, –
 • Дар сурате ки шумо мардуми камшумор будед, ба миқдори каме дар он ҷо ғариб будед.
 • Ва онҳо аз халқе ба халқе овора шуда мегаштанд, ва аз як мамлакат ба қавми дигар.
 • Аммо Ӯ нагузошт, ки касе онҳоро ба танг оварад, ва подшоҳонро аз барои онҳо ҷазо дод:
 • «Ба масеҳони Ман даст нарасонед, ва ба пайғамбарони Ман бадӣ накунед!»
 • Дар шаъни Парвардигор суруд гӯед, эй тамоми аҳли замин! Наҷоти Ӯро рӯз ба рӯз мужда диҳед!
 • Ҷалоли Ӯро дар миёни халқҳо баён намоед, ва корҳои аҷоиби Ӯро дар миёни ҳамаи қавмҳо!
 • Зеро ки Парвардигор бузург аст ва лоиқи ситоиши бениҳоят, ва Ӯ саҳмгин аст бар ҳамаи худоён.
 • Зеро ки ҳамаи худоёни қавмҳо бутҳоянд, вале Парвардигор осмонро офаридааст.
 • Шукӯҳ ва шавкат ба ҳузури Ӯст, қувват ва шодмонӣ дар макони Ӯст.
 • Парвардигорро васф гӯед, эй қабилаҳои қавмҳо, дар шаъни Парвардигор васфи ҷалол ва қувватро гӯед!
 • Дар шаъни Парвардигор васфи ҷалоли номи Ӯро гӯед, ҳадия биёред ва ба ҳузури Ӯ биёед, ба Парвардигор дар шавкати покӣ саҷда баред!
 • Пеши Ӯ биларзед, эй тамоми аҳли замин; дунё низ устувор шудааст, фурӯ нахоҳад ғалтид.
 • Бигзор осмон хурсандӣ кунад, ва замин ба ваҷд ояд, ва халқҳо гӯянд: «Парвардигор подшоҳӣ мекунад».
 • Бигзор баҳр ва ҳар чи дар он аст, хурӯш бардорад, саҳро ва ҳар чи дар он аст, шод гардад.
 • Он гоҳ дарахтони ҷангал ба ҳузури Парвардигор замзама хоҳанд кард, зеро ки Ӯ меояд, то ки заминро доварӣ намояд.
 • Парвардигорро ҳамд гӯед, зеро ки некӯст, зеро ки меҳру вафои Ӯ ҷовидона аст!
 • Ва бигӯед: «Моро наҷот деҳ, эй Худои наҷоти мо, ва моро ҷамъ намо, ва моро аз миёни халқҳо раҳоӣ бидеҳ, то ки номи поки Туро ҳамд гӯем, аз ҷалоли Ту фахр намоем.
 • Муборак аст Парвардигор Худои Исроил, аз азал то абад!» Ва тамоми қавм гуфтанд: «Омин!» Ва Парвардигорро ситоиш карданд.
 • Ва ӯ дар он ҷо, пеши сандуқи паймони Парвардигор, Ософ ва бародаронашро гузошт, то ки пеши сандуқ ҳамеша бо кори ҳаррӯза машғул бошанд;
 • Ва Убайд-Адӯм ва бародаронашро, ки шасту ҳашт нафар буданд, ва Убайд-Адӯм писари Едутун ва Ҳӯсоро – ба вазифаи дарбонон;
 • Ва Содӯқи коҳин ва бародарони коҳинашро – пеши манзили Парвардигор бар баландие ки дар Ҷибъӯн буд,
 • То ки бар қурбонгоҳи қурбонии сӯхтанӣ барои Парвардигор ҳамеша, ҳар субҳ ва ҳар шом, қурбониҳои сӯхтанӣ пешкаш кунанд, мувофиқи ҳар он чи дар Тавроти Парвардигор, ки онро ба Исроил фармудааст, навишта шудааст;
 • Ва бо онҳо Ҳеймон ва Едутун ва дигар баргузидагонро, ки номбар шудаанд, то ки Парвардигорро ҳамд гӯянд, зеро ки меҳру вафои Ӯ ҷовидона аст;
 • Ва бо онҳо Ҳеймон ва Едутунро бо карнайҳо ва санҷҳо, то ки навозандагони асбоби мусиқӣ дар хизмати Худо бошанд; ва писарони Едутунро, то ки дарвозаро посбонӣ намоянд.
 • Ва тамоми қавм ҳар яке ба хонаи худ рафтанд; ва Довуд баргашт, то ки аҳли хонаи худро баракат диҳад.