Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • Принесо́ша у́бо киво́тъ Бо́жiй и поста́виша его́ посредѣ́ ски́нiи, ю́же водрузи́ ему́ дави́дъ, и при­­несо́ша всесожже́нiя и спаси́телная предъ Го́сподемъ.
 • И соверши́ дави́дъ воз­нося́ всесожже́нiя и спаси́телная, и благослови́ лю́ди во и́мя Госпо́дне,
 • и раздѣли́ вся́кому му́жу Изра́илску, от­ му́жа да́же до жены́, му́жу хлѣ́бъ еди́нъ пече́ный, [и ча́сть пече́на мя́са,] и пря́женый со еле́емъ семида́лъ:
 • поста́ви же предъ лице́мъ киво́та завѣ́та Госпо́дня от­ Леви́тъ, е́же служи́ти и воз­глаша́ти [дѣла́ его́], и исповѣ́дати и хвали́ти Го́спода Бо́га Изра́илева:
 • Аса́фъ нача́лникъ, и другі́й по не́мъ заха́рiа, Иеiи́лъ и семiрамо́ѳъ, и Иеiи́лъ и маттаѳі́а, и Елiа́въ и ване́а и Авдедо́мъ: Иеiи́лъ же во орга́нѣхъ и псалти́ри и гу́слехъ, Аса́фъ же въ кимва́лѣхъ воз­глаша́я:
 • и ване́а и Озiи́лъ свяще́н­ницы [труби́ша] вы́ну въ трубы́ предъ киво́томъ завѣ́та Бо́жiя.
 • Въ то́й де́нь устро́и дави́дъ въ нача́лѣ хвали́ти Го́спода руко́ю Аса́фа и бра́тiи его́.
 • Пѣ́снь. Исповѣ́дайтеся Го́сподеви и при­­зыва́йте его́ во и́мени его́, зна́ема сотвори́те лю́демъ начина́нiя его́:
 • по́йте ему́ и воспо́йте ему́, повѣ́дите вся́ чудеса́ его́, я́же сотвори́ Госпо́дь:
 • хвали́те и́мя свято́е его́, да воз­весели́т­ся се́рдце и́щущее благоволе́нiя его́:
 • взыщи́те Го́спода и укрѣпи́теся, взыщи́те лица́ его́ вы́ну:
 • помяни́те чудеса́ его́, я́же сотвори́, зна́менiя и судьбы́ у́стъ его́,
 • сѣ́мя Изра́илево, раби́ его́, сы́нове Иа́ковли, избра́н­нiи его́.
 • То́й Госпо́дь Бо́гъ на́шъ, во все́й земли́ судьбы́ его́.
 • Помяне́мъ во вѣ́къ завѣ́тъ его́, сло́во его́, е́же заповѣ́да въ ты́сящы родо́въ,
 • е́же завѣща́ Авраа́му, и кля́тву свою́ Исаа́ку:
 • и поста́ви е́ Иа́кову въ повелѣ́нiе, Изра́илю въ завѣ́тъ вѣ́ченъ,
 • глаго́ля: тебѣ́ да́мъ зе́млю Ханаа́ню, у́же достоя́нiя ва́­шего.
 • Внегда́ бы́ти и́мъ ма́лымъ число́мъ, я́ко ума́лишася и пресели́шася въ ню́,
 • и преидо́ша от­ язы́ка въ язы́къ и от­ ца́р­ст­вiя къ лю́демъ ины́мъ,
 • не оста́ви му́жа оби́дѣти и́хъ, и обличи́ о ни́хъ цари́:
 • не при­­каса́йтеся пома́зан­нымъ мо­и́мъ, и во проро́цѣхъ мо­и́хъ не лука́внуйте.
 • Воспо́йте Го́сподеви, вся́ земля́, воз­вѣсти́те от­ дне́ на де́нь спасе́нiе его́,
 • воз­вѣсти́те во язы́цѣхъ сла́ву его́, во всѣ́хъ лю́дехъ чудеса́ его́,
 • я́ко ве́лiй Госпо́дь и хва́ленъ зѣло́, стра́­шенъ е́сть надъ всѣ́ми бо́ги.
 • Я́ко вси́ бо́зи язы́ковъ и́доли: Госпо́дь же на́шъ небеса́ сотвори́.
 • Сла́ва и вели́че­с­т­во предъ лице́мъ его́, крѣ́пость и похвала́ въ мѣ́стѣ его́ святѣ́мъ.
 • Дади́те Го́сподеви, оте́че­ст­вiя язы́ковъ, дади́те Го́сподеви сла́ву и крѣ́пость,
 • дади́те Го́сподеви сла́ву и́мени его́: воз­ми́те да́ры и при­­неси́те предъ лице́ его́, и поклони́теся Го́сподеви во дво́рѣхъ святы́хъ его́.
 • Да убо­и́т­ся от­ лица́ его́ вся́ земля́, да испра́вит­ся земля́ и да не подви́жит­ся:
 • да воз­веселя́т­ся небеса́ и да воз­ра́дует­ся земля́, и да реку́тъ во язы́цѣхъ: Госпо́дь ца́р­ст­вуетъ.
 • Да воз­гласи́тъ мо́ре и исполне́нiе его́, и древа́ поль­ска́я, и вся́ я́же на ни́хъ.
 • Тогда́ воз­веселя́т­ся древа́ дубра́вная предъ лице́мъ Госпо́днимъ, я́ко прiи́де суди́ти земли́.
 • Исповѣ́дайтеся Го́сподеви, я́ко бла́гъ, я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́,
 • и глаго́лите: спаси́ ны, Бо́же, спаси́телю на́шъ, и собери́ на́съ, и изми́ на́съ от­ язы́къ, да хва́лимъ и́мя свято́е твое́, и хва́лимся во хвале́нiихъ тво­и́хъ.
 • Благослове́нъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ от­ вѣ́ка да́же и до вѣ́ка. И реку́тъ вси́ лю́дiе: ами́нь. И восхвали́ша Го́спода.
 • И оста́виша та́мо предъ киво́томъ завѣ́та Госпо́дня Аса́фа и бра́тiю его́, да слу́жатъ предъ киво́томъ вы́ну по вся́ дни́:
 • и Авдедо́мъ и бра́тiя его́, шестьдеся́тъ о́смь: и Авдедо́мъ сы́нъ Идиѳу́нь и оса́й [поста́влени] во две́рники:
 • садо́ка же свяще́н­ника и бра́тiю его́ свяще́н­никами предъ ски́нiею Госпо́днею въ вы́шнихъ и́же въ гавао́нѣ,
 • да воз­но́сятъ всесожже́нiя Го́сподеви на олтари́ всесожже́нiй вы́ну у́тро и ве́черъ, и по всѣ́мъ я́же пи́сана су́ть въ зако́нѣ Госпо́дни, ели́ка повелѣ́ сыно́мъ Изра́илевымъ руко́ю Моисе́а раба́ Бо́жiя:
 • и съ ни́ми Ема́нъ и Идиѳу́мъ и про́чiи избра́н­нiи кі́йждо зва́нiемъ сво­и́мъ е́же хвали́ти Го́спода, я́ко въ вѣ́къ ми́лость его́:
 • и съ ни́ми трубы́ и кимва́лы е́же воз­глаша́ти, и орга́ны пѣ́нiй Бо́жiихъ: сы́нове же Идиѳу́мли во вратѣ́хъ [стоя́ху].
 • И идо́ша вси́ лю́дiе кі́йждо въ до́мъ сво́й, и дави́дъ воз­врати́ся, да благослови́тъ до́мъ сво́й.
 • И принесли ковчег Божий, и поставили его среди скинии, которую устроил для него Давид, и вознесли Богу всесожжения и мирные жертвы.
 • Когда Давид окончил всесожжения и приношение мирных жертв, то благословил народ именем Господа
 • и роздал всем Израильтянам, и мужчинам и женщинам, по одному хлебу и по куску мяса и по кружке вина.
 • И поставил на службу пред ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева:
 • Асафа главным, вторым по нем Захарию, Иеиела, Шемирамофа, Иехиила, Маттафию, Елиава, и Ванею, Овед-Едома и Иеиела с псалтирями и цитрами, и Асафа для игры на кимвалах,
 • а Ванею и Озиила, священников, чтобы постоянно трубили пред ковчегом завета Божия.
 • В этот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу чрез Асафа и братьев его:
 • славьте Господа, провозглашайте имя Его; возвещайте в народах дела Его;
 • пойте Ему, бряцайте Ему; поведайте о всех чудесах Его;
 • хвалитесь именем Его святым; да веселится сердце ищущих Господа;
 • взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его;
 • поминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст Его,
 • вы, семя Израилево, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его!
 • Он Господь Бог наш; суды Его по всей земле.
 • Помните вечно завет Его, слово, которое Он заповедал в тысячу родов,
 • то, что завещал Аврааму, и в чем клялся Исааку,
 • и что поставил Иакову в закон и Израилю в завет вечный,
 • говоря: «тебе дам Я землю Ханаанскую, в наследственный удел вам».
 • Они были тогда малочисленны и ничтожны, и пришельцы в ней,
 • и переходили от народа к народу и из одного царства к другому народу;
 • но Он никому не позволил обижать их, и обличал за них царей:
 • «Не прикасайтеся к помазанным Моим, и пророкам Моим не делайте зла».
 • Пойте Господу, вся земля, благовествуйте изо дня в день спасение Его.
 • Возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его,
 • ибо велик Господь и достохвален, страшен паче всех богов.
 • Ибо все боги народов ничто, а Господь небеса сотворил.
 • Слава и величие пред лицем Его, могущество и радость на месте [святом] Его.
 • Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь,
 • воздайте Господу славу имени Его. Возьмите дар, идите пред лице Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его.
 • Трепещи пред Ним, вся земля, ибо Он основал вселенную, она не поколеблется.
 • Да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут в народах: Господь царствует!
 • Да плещет море и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем.
 • Да ликуют вместе все дерева дубравные пред лицем Господа, ибо Он идет судить землю.
 • Славьте Господа, ибо вовек милость Его,
 • и скажите: спаси нас, Боже, Спаситель наш! Собери нас и избавь нас от народов, да славим святое имя Твое и да хвалимся славою Твоею!
 • Благословен Господь Бог Израилев, от века и до века! И сказал весь народ: аминь! аллилуия!
 • Давид оставил там, пред ковчегом завета Господня, Асафа и братьев его, чтоб они служили пред ковчегом постоянно, каждый день,
 • и Овед-Едома и братьев его, шестьдесят восемь человек; Овед-Едома, сына Идифунова, и Хосу – привратниками,
 • а Садока священника и братьев его священников пред жилищем Господним, что на высоте в Гаваоне,
 • для возношения всесожжений Господу на жертвеннике всесожжения постоянно, утром и вечером, и для всего, что написано в законе Господа, который Он заповедал Израилю;
 • и с ними Емана и Идифуна и прочих избранных, которые назначены поименно, чтобы славить Господа, ибо навек милость Его.
 • При них Еман и Идифун прославляли Бога, играя на трубах, кимвалах и разных музыкальных орудиях; сыновей же Идифуна поставил при вратах.
 • И пошел весь народ, каждый в свой дом; возвратился и Давид, чтобы благословить дом свой.
 • καὶ εἰσήνεγκαν τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ καὶ ἀπηρείσαν­το αὐτὴν ἐν μέσῳ τῆς σκηνῆς ἧς ἔπηξεν αὐτῇ Δαυιδ καὶ προ­σήνεγκαν ὁλοκαυτώματα καὶ σωτηρίου ἐναν­τίον τοῦ θεοῦ
 • καὶ συν­ετέλεσεν Δαυιδ ἀναφέρων ὁλοκαυτώματα καὶ σωτηρίου καὶ εὐλόγησεν τὸν λαὸν ἐν ὀνόματι κυρίου
 • καὶ διεμέρισεν παν­τὶ ἀνδρὶ Ισραηλ ἀπο­̀ ἀνδρὸς καὶ ἕως γυναικὸς τῷ ἀνδρὶ ἄρτον ἕνα ἀρτοκοπικὸν καὶ ἀμορίτην
 • καὶ ἔταξεν κατα­̀ προ­́σωπον τῆς κιβωτοῦ δια­θήκης κυρίου ἐκ τῶν Λευιτῶν λειτουργοῦν­τας ἀναφωνοῦν­τας καὶ ἐξομολογεῖσθαι καὶ αἰνεῖν κύριον τὸν θεὸν Ισραηλ
 • Ασαφ ὁ ἡγού­με­νος καὶ δευτερεύ­ων αὐτῷ Ζαχαριας Ιιηλ Σεμιραμωθ Ιιηλ Ματταθιας Ελιαβ καὶ Βαναιας καὶ Αβδεδομ καὶ Ιιηλ ἐν ὀργάνοις νάβλαις καὶ κινύραις καὶ Ασαφ ἐν κυμβάλοις ἀναφωνῶν
 • καὶ Βαναιας καὶ Οζιηλ οἱ ἱερεῖς ἐν ταῖς σάλπιγξιν δια­̀ παν­τὸς ἐναν­τίον τῆς κιβωτοῦ τῆς δια­θήκης τοῦ θεοῦ
 • ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τότε ἔταξεν Δαυιδ ἐν ἀρχῇ τοῦ αἰνεῖν τὸν κύριον ἐν χειρὶ Ασαφ καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ
 • ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ ἐπι­καλεῖσθε αὐτὸν ἐν ὀνόματι αὐτοῦ γνωρίσατε ἐν λαοῖς τὰ ἐπι­τηδεύ­ματα αὐτοῦ
 • ᾄσατε αὐτῷ καὶ ὑμνήσατε αὐτῷ διηγήσασθε πᾶσιν τὰ θαυμάσια αὐτοῦ ἃ ἐποίησεν κύριος
 • αἰνεῖτε ἐν ὀνόματι ἁγίῳ αὐτοῦ εὐφρανθή­σε­ται καρδία ζητοῦσα τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ
 • ζητήσατε τὸν κύριον καὶ ἰσχύσατε ζητήσατε τὸ προ­́σωπον αὐτοῦ δια­̀ παν­τός
 • μνημονεύ­ετε τὰ θαυμάσια αὐτοῦ ἃ ἐποίησεν τέρατα καὶ κρίματα τοῦ στόμα­τος αὐτοῦ
 • σπέρμα Ισραηλ παῖδες αὐτοῦ υἱοὶ Ιακωβ ἐκλεκτοὶ αὐτοῦ
 • αὐτὸς κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ κρίματα αὐτοῦ
 • μνημονεύ­ων εἰς αἰῶνα δια­θήκης αὐτοῦ λόγον αὐτοῦ ὃν ἐνετείλατο εἰς χιλίας γενεάς
 • ὃν διέθετο τῷ Αβρααμ καὶ τὸν ὅρκον αὐτοῦ τῷ Ισαακ
 • ἔστησεν αὐτὸν τῷ Ιακωβ εἰς προ­́σταγμα τῷ Ισραηλ δια­θήκην αἰώνιον
 • λέγων σοὶ δώσω τὴν γῆν Χανααν σχοίνισμα κληρο­νο­μίας ὑμῶν
 • ἐν τῷ γενέσθαι αὐτοὺς ὀλιγοστοὺς ἀριθμῷ ὡς ἐσμικρύνθησαν καὶ παρῴκησαν ἐν αὐτῇ
 • καὶ ἐπορεύ­θησαν ἀπο­̀ ἔθνους εἰς ἔθνος καὶ ἀπο­̀ βασιλείας εἰς λαὸν ἕτερον
 • οὐκ ἀφῆκεν ἄνδρα τοῦ δυναστεῦσαι αὐτοὺς καὶ ἤλεγξεν περὶ αὐτῶν βασιλεῖς
 • μὴ ἅψησθε τῶν χριστῶν μου καὶ ἐν τοῖς προ­φήταις μου μὴ πονηρεύ­εσθε
 • ᾄσατε τῷ κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ ἀναγγείλατε ἐξ ἡμέρας εἰς ἡμέραν σωτηρίαν αὐτοῦ
 • ὅτι μέγας κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα φοβερός ἐστιν ἐπι­̀ πάν­τας τοὺς θεούς
 • ὅτι πάν­τες οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν εἴδωλα καὶ ὁ θεὸς ἡμῶν οὐρανὸν ἐποίησεν
 • δόξα καὶ ἔπαινος κατα­̀ προ­́σωπον αὐτοῦ ἰσχὺς καὶ καύχημα ἐν τόπῳ αὐτοῦ
 • δότε τῷ κυρίῳ πατριαὶ τῶν ἐθνῶν δότε τῷ κυρίῳ δόξαν καὶ ἰσχύν
 • δότε τῷ κυρίῳ δόξαν ὀνόμα­τος αὐτοῦ λάβετε δῶρα καὶ ἐνέγκατε κατα­̀ προ­́σωπον αὐτοῦ καὶ προ­σκυνήσατε τῷ κυρίῳ ἐν αὐλαῖς ἁγίαις αὐτοῦ
 • φοβηθήτω ἀπο­̀ προ­σώπου αὐτοῦ πᾶσα ἡ γῆ κατορθωθήτω ἡ γῆ καὶ μὴ σαλευθήτω
 • εὐφρανθήτω ὁ οὐρανός καὶ ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ καὶ εἰπάτωσαν ἐν τοῖς ἔθνεσιν κύριος βασιλεύ­ων
 • βομβήσει ἡ θάλασ­σα σὺν τῷ πλη­ρώματι καὶ ξύλον ἀγροῦ καὶ πάν­τα τὰ ἐν αὐτῷ
 • τότε εὐφρανθή­σε­ται τὰ ξύλα τοῦ δρυμοῦ ἀπο­̀ προ­σώπου κυρίου ὅτι ἦλθεν κρῖναι τὴν γῆν
 • ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ ὅτι ἀγαθόν ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ
 • καὶ εἴπατε σῶσον ἡμᾶς ὁ θεὸς τῆς σωτηρίας ἡμῶν καὶ ἐξελοῦ ἡμᾶς ἐκ τῶν ἐθνῶν τοῦ αἰνεῖν τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν σου καὶ καυχᾶσθαι ἐν ταῖς αἰνέσεσίν σου
 • εὐλογημένος κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ἀπο­̀ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος καὶ ἐρεῖ πᾶς ὁ λαός αμην καὶ ᾔνεσαν τῷ κυρίῳ
 • καὶ κατέλιπον ἐκεῖ ἔναν­τι τῆς κιβωτοῦ δια­θήκης κυρίου τὸν Ασαφ καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοῦ λειτουργεῖν ἐναν­τίον τῆς κιβωτοῦ δια­̀ παν­τὸς τὸ τῆς ἡμέρας εἰς ἡμέραν
 • καὶ Αβδεδομ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἑξήκον­τα καὶ ὀκτώ καὶ Αβδεδομ υἱὸς Ιδιθων καὶ Οσ­σα εἰς πυλωρούς
 • καὶ τὸν Σαδωκ τὸν ἱερέα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοὺς ἱερεῖς ἐναν­τίον σκηνῆς κυρίου ἐν Βαμα τῇ ἐν Γαβαων
 • τοῦ ἀναφέρειν ὁλοκαυτώματα τῷ κυρίῳ ἐπι­̀ τοῦ θυσιαστηρίου τῶν ὁλοκαυτωμάτων δια­̀ παν­τὸς τὸ πρωὶ καὶ τὸ ἑσπέρας καὶ κατα­̀ πάν­τα τὰ γεγραμμένα ἐν νόμῳ κυρίου ὅσα ἐνετείλατο ἐφ᾿ υἱοῖς Ισραηλ ἐν χειρὶ Μωυσῆ τοῦ θεράπον­τος τοῦ θεοῦ
 • καὶ μετ᾿ αὐτοῦ Αιμαν καὶ Ιδιθων καὶ οἱ λοιποὶ ἐκλεγέν­τες ἐπ᾿ ὀνόμα­τος τοῦ αἰνεῖν τὸν κύριον ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ
 • καὶ μετ᾿ αὐτῶν σάλπιγγες καὶ κύμβαλα τοῦ ἀναφωνεῖν καὶ ὄργανα τῶν ᾠδῶν τοῦ θεοῦ υἱοὶ Ιδιθων εἰς τὴν πύλην
 • καὶ ἐπορεύ­θη ἅπας ὁ λαὸς ἕκασ­τος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ ἐπέστρεψεν Δαυιδ τοῦ εὐλογῆσαι τὸν οἶκον αὐτοῦ
 • Attulerunt igitur arcam Dei et constituerunt eam in me dio tabernaculi, quod tetenderat ei David, et obtulerunt holocausta et pacifica coram Deo.
 • Cumque complesset David offerens holocausta et pacifica, benedixit populo in nomine Domini.
 • Et divisit unicuique de Israel a viro usque ad mulierem tortam panis et laganum palmarum et palatham.
 • Constituitque coram arca Domini de Levitis ministros, qui recordarentur operum eius et glorificarent atque laudarent Dominum, Deum Israel:
 • Asaph principem et secundum eius Zachariam, porro Iehiel et Semiramoth et Iahiel et Matthathiam et Eliab et Banaiam et Obededom et Iehiel in organis psalterii et citharis, Asaph autem, ut cymbalis personaret,
 • Banaiam vero et Iahaziel sacerdotes, ut canerent tubis iugiter coram arca foederis Dei.
 • In illo die, tunc fecit David prima vice confiteri Domino per manum Asaph et fratrum eius:
 • «Confitemini Domino, invocate nomen eius, notas facite in populis opera eius.
 • Canite ei et psallite et narrate omnia mirabilia eius.
 • Laudate nomen sanctum eius, laetetur cor quaerentium Dominum.
 • Quaerite Dominum et virtutem eius, quaerite faciem eius semper.
 • Recordamini mirabilium eius, quae fecit, signorum illius et iudiciorum oris eius,
 • semen Israel, servi eius, filii Iacob, electi illius.
 • Ipse Dominus Deus noster; in universa terra iudicia eius.
 • Recordamini in sempiternum pacti eius, sermonis, quem praecepit in mille generationes,
 • pacti, quod pepigit cum Abraham, et iuramenti illius cum Isaac.
 • Et constituit illud Iacob in praeceptum et Israel in pactum sempiternum
 • dicens: "Tibi dabo terram Chanaan funiculum hereditatis vestrae",
 • cum essent pauci numero, parvi et coloni in ea.
 • Et transierunt de gente in gentem et de regno ad populum alterum;
 • non dimisit quemquam calumniari eos, sed increpuit pro eis reges:
 • "Nolite tangere christos meos et in prophetis meis nolite malignari".
 • Canite Domino, omnis terra, annuntiate ex die in diem salutare eius.
 • Narrate in gentibus gloriam eius, in cunctis populis mirabilia illius.
 • Quia magnus Dominus et laudabilis nimis et horribilis super omnes deos;
 • omnes enim dii populorum inania, Dominus autem caelos fecit.
 • Magnificentia et pulchritudo coram eo, fortitudo et gaudium in loco eius.
 • Afferte Domino, familiae populorum afferte Domino gloriam et imperium;
 • date Domino gloriam nominis eius, levate oblationem et venite in conspectu eius et adorate Dominum in decore sancto.
 • Commoveatur a facie illius omnis terra; ipse enim fundavit orbem immobilem.
 • Laetentur caeli, et exsultet terra, et dicant in nationibus: "Dominus regnat!".
 • Tonet mare et plenitudo eius, exsultent agri et omnia, quae in eis sunt.
 • Tunc laudabunt ligna saltus coram Domino, quia venit iudicare terram.
 • Confitemini Domino, quoniam bonus, quoniam in aeternum misericordia eius.
 • Et dicite: "Salva nos, Deus salvator noster, et congrega nos et erue de gentibus, ut confiteamur nomini sancto tuo et exsultemus in carminibus tuis.
 • Benedictus Dominus, Deus Israel, ab aeterno usque in aeternum"». Et dixit omnis populus: «Amen!» et «Laus Domino!».
 • Dereliquit itaque ibi coram arca foederis Domini Asaph et fratres eius, ut ministrarent in conspectu arcae iugiter secundum ritum singulorum dierum.
 • Porro Obededom et fratres eius sexaginta octo et Obededom filium Idithun et Hosa constituit ianitores.
 • Sadoc autem sacerdotem et fratres illius sacerdotes coram habitaculo Domini in excelso, quod erat in Gabaon,
 • ut offerrent holocausta Domino super altare holocautomatis iugiter, mane et vespere, iuxta omnia, quae scripta sunt in lege Domini, quam praecepit Israeli.
 • Et cum eis Heman et Idithun et reliquos electos, qui nominatim memorati sunt ad confitendum Domino: «Quoniam in aeternum misericordia eius».
 • Et cum eis Heman et Idithun canentes tuba et quatientes cymbala bene sonantia et omnia musicorum organa ad canendum Deo; filios autem Idithun fecit esse portarios.
 • Reversusque est omnis populus unusquisque in domum suam et David, ut benediceret etiam domui suae.