Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • Ада́мъ, Си́ѳъ, Ено́съ,
 • Каина́нъ, Малелеи́лъ, Иа́редъ,
 • Ено́хъ, Маѳуса́лъ, Ламéхъ,
 • Но́е, си́мъ, Ха́мъ, Иа́феѳъ.
 • Сы́нове Иа́феѳовы: Гаме́ръ и Маго́гъ и Мада́й, Иова́нъ, Елиса́ и Ѳове́лъ, и Мосо́хъ и Ѳи́расъ.
 • Сы́нове же Гаме́ровы: Асхана́зъ и Рифа́ѳъ и Ѳоргама́.
 • Сы́нове же Иова́ни: Елиса́ и Ѳарси́съ, и Хетти́мъ и додани́мъ.
 • Сы́нове же Ха́мовы: Ху́съ и месраи́мъ, Фу́дъ и Ханаа́нъ.
 • Сы́нове же Ху́совы: Сава́ и Евила́, и Саваѳа́ и Регма́ и Севеѳаха́. Сы́нове же Регма́новы: Сава́ и Дада́нъ.
 • Ху́съ же роди́ Невро́да: се́й нача́ бы́ти исполи́нъ лове́цъ на земли́.
 • Месраи́мъ же роди́ лодiи́ма и Анамiи́ма, и Лавiи́ма и нефѳосеи́мы,
 • и фаѳеро­и́мы и патросонiи́мы, и хаслои́мы, от­ ни́хже изыдо́ша Филисти́ми, и кафѳорiи́мы.
 • Ханаа́нъ же роди́ Сидо́на пе́рвенца сво­его́ и Хетте́а,
 • и Иевусе́а и Аморре́а, и Гергесе́а
 • и Еве́а, и Аруке́а и Асене́а,
 • и Араді́а и Самаре́а и Амаѳі́а.
 • Сы́нове же Си́мовы: Ела́мъ и Ассу́ръ, и Арфакса́дъ и Лу́дъ и Ара́мъ. Сы́нове же Ара́мли: у́зъ и У́лъ, и геѳе́ръ и Мосо́хъ.
 • Арфакса́дъ же роди́ Каина́на, Каина́нъ же роди́ Салу́, Сала́ же роди́ Еве́ра.
 • Еве́ру же роди́стася два́ сы́на: и́мя еди́ному Фале́къ, я́ко бо дни́ его́ раздѣле́на бы́сть земля́, и и́мя бра́ту его́ Иекта́нъ.
 • Иекта́нъ же роди́ Елмода́да и Сале́фа, и Асермо́ѳа и Иаде́ра,
 • и Адора́ма и уза́ла, и де́клу
 • и гамаа́ла, и Авимеи́ла и са́ву,
 • и Уфи́ра и Евила́та и Иоа́ва: вси́ сі́и сы́нове Иекта́новы.
 • Сы́нове же Си́мовы: Арфакса́дъ, Каина́нъ, Сала́,
 • Еве́ръ, Фале́къ, Рага́въ,
 • Серу́хъ, Нахо́ръ, Ѳа́ра,
 • Авра́мъ, то́й е́сть Авраа́мъ.
 • Сы́нове же Авраа́мли: Исаа́къ и Исма́илъ.
 • Сі́и же ро́ди и́хъ: пе́рвенецъ Исма́иловъ Наваiо́ѳъ и Кида́ръ, и Навдеи́лъ и мавса́нъ,
 • и Масма́ и Идума́, и Массі́й и Ходда́дъ, и Ѳема́нъ
 • и Иету́ръ, и Нафе́съ и Кедма́: сі́и су́ть сы́нове Исма́или.
 • Сы́нове же Хетту́ры подло́жницы Авраа́мовы, и роди́ ему́ Зомвра́на и Иеза́на, и Мада́ла и Мадiа́ма, и Иесво́ка и суе́а. Сы́нове же Иеза́ни: Сава́ и Деда́нъ. Сы́нове же Деда́новы: Рагуи́лъ и Навдеи́лъ, и Ассурiи́мъ и Латусiи́мъ и Асоми́нъ.
 • Сы́нове же Мадiа́мли: гефа́ръ и Офе́ръ, и Ено́хъ и Авида́ и Елда́дъ: вси́ ті́и сы́нове Хетту́рини. Роди́ же Авраа́мъ Исаа́ка.
 • Сы́нове же Исаа́ковы Иса́въ и Изра́иль.
 • Сы́нове же Иса́вовы: Елифа́зъ и Рагуи́лъ, и Иеву́лъ и Иегло́мъ и Коре́й.
 • Сы́нове Елифа́зовы: Ѳема́нъ и Ома́ръ, и Софа́ръ и Гоѳа́мъ и Кене́зъ. Ѳа́мна же подло́жница Елифа́зова роди́ ему́ Амали́ка.
 • Сы́нове же Рагуи́левы: нахе́ѳъ и Заре́, и сомме́ и Мозе́.
 • Сы́нове же Сии́ровы: Лота́нъ и Сова́лъ, и Севего́нъ и Ана́, и Дисо́нъ и Аса́ръ и Рисо́нъ.
 • Сы́нове же Лота́ни: Хорри́ и Ема́нъ, и сестрѣ́ Лота́ня Ѳамна́.
 • Сы́нове же Сова́ли: Адуа́ръ и Манаа́ѳъ, и ува́лъ и саифи́ и она́нъ. Сы́нове же Севего́ни: Аiа́ и она́мъ.
 • Сы́нове же Ана́ни: Дисо́нъ и Еливама́, дщи́ Ана́ня, дво́е. Сы́нове же Дисо́новы: Амада́ и есева́нъ, и еѳра́нъ и Харра́нъ.
 • Сы́нове же Аса́ровы: Валаа́мъ и зана́нъ и илака́нъ, и сы́нове Дисо́ни: О́съ и Арра́нъ.
 • И сі́и ца́рiе и́хъ, и́же ца́р­ст­воваша въ земли́ Едо́мли, пре́жде не́же бы́сть ца́рь надъ сыны́ Изра́илевыми: Вала́къ сы́нъ Вео́ровъ, и и́мя гра́ду его́ Ден­нава́:
 • у́мре же Вала́къ, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ Иова́въ, сы́нъ За́ринъ, от­ Восо́рры.
 • И у́мре Иова́въ, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ Асо́мъ от­ земли́ Ѳемано́ни.
 • И у́мре Асо́мъ, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ Ада́дъ, сы́нъ Вара́довъ, и́же порази́ Мадiа́ма на по́ли Моа́вли: и и́мя гра́ду его́ Гетѳе́мъ.
 • И у́мре Ада́дъ, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ самаа́ от­ мессекка́са.
 • И у́мре самаа́, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ Сау́лъ от­ Роово́ѳа, и́же бли́зъ рѣки́.
 • У́мре же Сау́лъ, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ Валаен­но́нъ сы́нъ Ахово́ровъ.
 • И у́мре Валаен­но́нъ, и ца́р­ст­вова вмѣ́сто его́ Ада́дъ сы́нъ Вара́довъ, его́же гра́ду и́мя бѣ́ Фого́ръ и и́мя женѣ́ его́ Метевеи́ль, дще́рь Матраи́ѳа.
 • И у́мре Ада́дъ, и нача́ша бы́ти кня́зи Едо́мли: кня́зь Ѳема́нъ, кня́зь алу́а, кня́зь Иеѳа́фъ,
 • кня́зь Еливама́, кня́зь Ила́, кня́зь Фино́нъ,
 • кня́зь Кене́зъ, кня́зь Ѳема́нъ, кня́зь вамаи́лъ,
 • кня́зь гамеси́лъ, кня́зь Арерама́нъ. Сі́и бы́ша кня́зи Едо́мстiи.
 • Адам, Сиф, Енос,
 • Каинан, Малелеил, Иаред,
 • Енох, Мафусал, Ламех,
 • Ной, Сим, Хам и Иафет.
 • Сыновья Иафета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, [Елиса,] Фувал, Мешех и Фирас.
 • Сыновья Гомера: Аскеназ, Рифат и Фогарма.
 • Сыновья Иавана: Елиса, Фарсис, Киттим и Доданим.
 • Сыновья Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан.
 • Сыновья Хуша: Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха. Сыновья Раамы: Шева и Дедан.
 • Хуш родил также Нимрода: сей начал быть сильным на земле.
 • Мицраим родил: Лудима, Анамима, Легавима, Нафтухима,
 • Патрусима, Каслухима, от которого произошли Филистимляне, и Кафторима.
 • Ханаан родил Сидона, первенца своего, Хета,
 • Иевусея, Аморрея, Гергесея,
 • Евея, Аркея, Синея,
 • Арвадея, Цемарея и Хамафея.
 • Сыновья Сима: Елам, Ассур, Арфаксад, Луд и Арам. [Сыновья Арама:] Уц, Хул, Гефер и Мешех.
 • Арфаксад [родил Каинана, Каинан же] родил Салу, Сала же родил Евера.
 • У Евера родились два сына: имя одному Фалек, потому что во дни его разделилась земля; имя брату его Иоктан.
 • Иоктан родил Алмодада, Шалефа, Хацармавета, Иераха,
 • Гадорама, Узала, Диклу,
 • Евала, Авимаила, Шеву,
 • Офира, Хавилу и Иовава. Все эти сыновья Иоктана.
 • [Сыновья же] Симовы: Арфаксад, [Каинан,] Сала,
 • Евер, Фалек, Рагав,
 • Серух, Нахор, Фарра,
 • Аврам, он же Авраам.
 • Сыновья Авраама: Исаак и Измаил.
 • Вот родословие их: первенец Измаилов Наваиоф, за ним Кедар, Адбеел, Мивсам,
 • Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема,
 • Иетур, Нафиш и Кедма. Это сыновья Измаиловы.
 • Сыновья Хеттуры, наложницы Авраамовой: она родила Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Сыновья Иокшана: Шева и Дедан. [Сыновья Дедановы: Рагуил, Навдеил, Ассуриим, Астусиим и Асомин.]
 • Сыновья Мадиана: Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Елдага. Все эти сыновья Хеттуры.
 • И родил Авраам Исаака. Сыновья Исаака: Исав и Израиль.
 • Сыновья Исава: Елифаз, Рагуил, Иеус, Иеглом и Корей.
 • Сыновья Елифаза: Феман, Омар, Цефо, Гафам, Кеназ; [Фимна же, наложница Елифазова, родила ему] Амалика.
 • Сыновья Рагуила: Нахаф, Зерах, Шамма и Миза.
 • Сыновья Сеира: Лотан, Шовал, Цивеон, Ана, Дишон, Ецер и Дишан.
 • Сыновья Лотана: Хори и Гемам; а сестра у Лотана: Фимна.
 • Сыновья Шовала: Алеан, Манахаф, Евал, Шефо и Онам. Сыновья Цивеона: Аиа и Ана.
 • Дети Аны: Дишон [и Оливема дочь Аны]. Сыновья Дишона: Хемдан, Ешбан, Ифран и Херан.
 • Сыновья Ецера: Билган, Зааван и Акан. Сыновья Дишана: Уц и Аран.
 • Сии суть цари, царствовавшие в земле Едома, прежде нежели воцарился царь над сынами Израилевыми: Бела, сын Веора, и имя городу его – Дингава;
 • и умер Бела, и воцарился по нем Иовав, сын Зераха, из Восоры.
 • И умер Иовав, и воцарился по нем Хушам, из земли Феманитян.
 • И умер Хушам, и воцарился по нем Гадад, сын Бедадов, который поразил Мадианитян на поле Моава; имя городу его: Авив.
 • И умер Гадад, и воцарился по нем Самла, из Масреки.
 • И умер Самла, и воцарился по нем Саул из Реховофа, что при реке.
 • И умер Саул, и воцарился по нем Баал-Ханан, сын Ахбора.
 • И умер Баал-Ханан, и воцарился по нем Гадар; имя городу его Пау; имя жене его Мегетавеель, дочь Матреда, дочь Мезагава.
 • И умер Гадар. И были старейшины у Едома: старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетеф,
 • старейшина Оливема, старейшина Эла, старейшина Пинон,
 • старейшина Кеназ, старейшина Феман, старейшина Мивцар,
 • старейшина Магдиил, старейшина Ирам. Вот старейшины Идумейские.
 • 亚 当 生 塞 特 。 塞 特 生 以 挪 士 。
 • 以 挪 士 生 该 南 。 该 南 生 玛 勒 列 。 玛 勒 列 生 雅 列 。
 • 雅 列 生 以 诺 。 以 诺 生 玛 土 撒 拉 。 玛 土 撒 拉 生 拉 麦 。
 • 拉 麦 生 挪 亚 。 挪 亚 生 闪 , 含 , 雅 弗 。
 • 雅 弗 的 儿 子 是 歌 篾 , 玛 各 , 玛 代 , 雅 完 , 土 巴 , 米 设 , 提 拉 。
 • 歌 篾 的 儿 子 是 亚 实 基 拿 , 低 法 ( 低 法 创 世 记 十 章 三 节 是 利 法 ) , 陀 迦 玛 。
 • 雅 完 的 儿 子 是 以 利 沙 , 他 施 , 基 提 , 多 单 ( 多 单 有 作 罗 单 的 ) 。
 • 含 的 儿 子 是 古 实 , 麦 西 , 弗 , 迦 南 。
 • 古 实 的 儿 子 是 西 巴 , 哈 腓 拉 , 撒 弗 他 , 拉 玛 , 撒 弗 提 迦 。 拉 玛 的 儿 子 是 示 巴 , 底 但 。
 • 古 实 生 宁 录 。 他 为 世 上 英 雄 之 首 。
 • 麦 西 生 路 低 人 , 亚 拿 米 人 , 利 哈 比 人 , 拿 弗 土 希 人 ,
 • 帕 斯 鲁 细 人 , 迦 斯 路 希 人 , 迦 斐 托 人 。 从 迦 斐 托 出 来 的 有 非 利 士 人 。
 • 迦 南 生 长 子 西 顿 , 又 生 赫
 • 和 耶 布 斯 人 , 亚 摩 利 人 , 革 迦 撒 人 ,
 • 希 未 人 , 亚 基 人 , 西 尼 人 ,
 • 亚 瓦 底 人 , 洗 玛 利 人 , 并 哈 马 人 。
 • 闪 的 儿 子 是 以 拦 , 亚 述 , 亚 法 撒 , 路 德 , 亚 兰 , 乌 斯 , 户 勒 , 基 帖 , 米 设 ( 米 设 创 世 记 十 章 二 十 三 节 作 玛 施 ) 。
 • 亚 法 撒 生 沙 拉 。 沙 拉 生 希 伯 。
 • 希 伯 生 了 两 个 儿 子 , 一 个 名 叫 法 勒 ( 法 勒 就 是 分 的 意 思 ) , 因 为 那 时 人 就 分 地 居 住 。 法 勒 的 兄 弟 名 叫 约 坍 。
 • 约 坍 生 亚 摩 答 , 沙 列 , 哈 萨 玛 非 , 耶 拉 ,
 • 哈 多 兰 , 乌 萨 , 德 拉 ,
 • 以 巴 录 , 亚 比 玛 利 , 示 巴 ,
 • 阿 斐 , 哈 腓 拉 , 约 巴 。 这 都 是 约 坍 的 儿 子 。
 • 闪 生 亚 法 撒 。 亚 法 撒 生 沙 拉 。
 • 沙 拉 生 希 伯 。 希 伯 生 法 勒 。 法 勒 生 拉 吴 。
 • 拉 吴 生 西 鹿 。 西 鹿 生 拿 鹤 。 拿 鹤 生 他 拉 。
 • 他 拉 生 亚 伯 兰 , 亚 伯 兰 就 是 亚 伯 拉 罕 。
 • 亚 伯 拉 罕 的 儿 子 是 以 撒 , 以 实 玛 利 。
 • 以 实 玛 利 的 儿 子 记 在 下 面 , 以 实 玛 利 的 长 子 是 尼 拜 约 , 其 次 是 基 达 , 押 德 别 , 米 比 衫 ,
 • 米 施 玛 , 度 玛 , 玛 撒 , 哈 达 , 提 玛 ,
 • 伊 突 , 拿 非 施 , 基 底 玛 。 这 都 是 以 实 玛 利 的 儿 子 。
 • 亚 伯 拉 罕 的 妾 基 土 拉 所 生 的 儿 子 , 就 是 心 兰 , 约 珊 , 米 但 , 米 甸 , 伊 施 巴 , 书 亚 。 约 珊 的 儿 子 是 示 巴 , 底 但 。
 • 米 甸 的 儿 子 是 以 法 , 以 弗 , 哈 诺 , 亚 比 大 , 以 勒 大 。 这 都 是 基 土 拉 的 子 孙 。
 • 亚 伯 拉 罕 生 以 撒 。 以 撒 的 儿 子 是 以 扫 和 以 色 列 。
 • 以 扫 的 儿 子 是 以 利 法 , 流 珥 , 耶 乌 施 , 雅 兰 , 可 拉 。
 • 以 利 法 的 儿 子 是 毯 螅 , 阿 抹 , 洗 玻 , 迦 坦 , 基 纳 斯 , 亭 纳 , 亚 玛 力 。
 • 流 珥 的 儿 子 是 拿 哈 , 谢 拉 , 沙 玛 , 米 撒 。
 • 西 珥 的 儿 子 是 罗 坍 , 朔 巴 , 祭 便 , 亚 拿 , 底 顺 , 以 察 , 底 珊 。
 • 罗 坍 的 儿 子 是 何 利 , 荷 幔 。 罗 坍 的 妹 子 是 亭 纳 。
 • 朔 巴 的 儿 子 是 亚 勒 文 , 玛 拿 辖 , 以 巴 录 , 示 非 , 阿 南 。 祭 便 的 儿 子 是 亚 雅 , 亚 拿 。
 • 亚 拿 的 儿 子 是 底 顺 。 底 顺 的 儿 子 是 哈 默 兰 , 伊 是 班 , 益 兰 , 基 兰 。
 • 以 察 的 儿 子 是 辟 罕 , 撒 番 , 亚 干 。 底 珊 的 儿 子 是 乌 斯 , 亚 兰 。
 • 以 色 列 人 未 有 君 王 治 理 之 先 , 在 以 东 地 作 王 的 记 在 下 面 , 有 比 珥 的 儿 子 比 拉 , 他 的 京 城 名 叫 亭 哈 巴 。
 • 比 拉 死 了 , 波 斯 拉 人 谢 拉 的 儿 子 约 巴 接 续 他 作 王 。
 • 约 巴 死 了 , 毯 螅 地 的 人 户 珊 接 续 他 作 王 。
 • 户 珊 死 了 , 比 达 的 儿 子 哈 达 接 续 他 作 王 。 这 哈 达 就 是 在 摩 押 地 杀 败 米 甸 人 的 , 他 的 京 城 名 叫 亚 未 得 。
 • 哈 达 死 了 , 玛 士 利 加 人 桑 拉 接 续 他 作 王 。
 • 桑 拉 死 了 , 大 河 边 的 利 河 伯 人 扫 罗 接 续 他 作 王 。
 • 扫 罗 死 了 , 亚 革 波 的 儿 子 巴 勒 哈 南 接 续 他 作 王 。
 • 巴 勒 哈 南 死 了 , 哈 达 接 续 他 作 王 。 他 的 京 城 名 叫 巴 伊 , 他 的 妻 子 名 叫 米 希 她 别 , 是 米 萨 合 的 孙 女 , 玛 特 列 的 女 儿 。
 • 哈 达 死 了 , 以 东 人 的 族 长 有 亭 纳 族 长 , 亚 勒 瓦 族 长 , 耶 帖 族 长 ,
 • 亚 何 利 巴 玛 族 长 , 以 拉 族 长 , 比 嫩 族 长 ,
 • 基 纳 斯 族 长 , 毯 螅 族 长 , 米 比 萨 族 长 ,
 • 玛 基 叠 族 长 , 以 兰 族 长 。 这 都 是 以 东 人 的 族 长 。