Скрыть
22:3
22:4
22:6
22:11
22:12
22:15
22:16
22:17
22:18
22:19
Рече́ же дави́дъ: се́ е́сть до́мъ Го́спода Бо́га, и се́й олта́рь на всесожже́нiя Изра́илю.
И рече́ дави́дъ собра́ти вся́ при­­ше́лцы, и́же на земли́ Изра́илевѣ, и поста́ви каменосѣ́чцевъ сѣщи́ ка́менiя те́саная, да сози́ждет­ся до́мъ Бо́жiй.
Желѣ́зо же мно́го на гво́зди две́ремъ и врато́мъ на спая́нiе угото́ва дави́дъ, и мѣ́ди мно́же­ст­ву не бѣ́ числа́:
и древа́мъ ке́дровымъ не бѣ́ числа́: я́ко при­­несо́ша Сидо́няне и ти́ряне дре́въ ке́дровыхъ мно́же­с­т­во дави́ду.
И рече́ дави́дъ: соломо́нъ сы́нъ мо́й дѣ́тищь мла́дъ, до́мъ же е́же созида́ти Го́сподеви въ вели́че­с­т­во высо́ко, во и́мя и въ сла́ву во всю́ зе́млю, угото́влю ему́. И угото́ва дави́дъ [всего́] мно́же­с­т­во пре́жде сконча́нiя сво­его́.
И при­­зва́ дави́дъ соломо́на сы́на сво­его́ и заповѣ́да ему́, да сози́ждетъ до́мъ Го́споду Бо́гу Изра́илеву.
Рече́ же дави́дъ къ соломо́ну: ча́до, мнѣ́ бя́ше въ се́рдцы, да сози́жду до́мъ и́мени Го́спода Бо́га мо­его́:
и бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́, глаго́лющее: мно́ги кро́ви пролiя́лъ еси́ и мно́ги бра́ни сотвори́лъ еси́, не сози́ждеши до́му и́мени мо­ему́, я́ко мно́ги кро́ви пролiя́лъ еси́ на зе́млю предо мно́ю:
се́, сы́нъ роди́т­ся тебѣ́, се́й бу́детъ му́жъ поко́я, и упоко́ю его́ от­ всѣ́хъ вра́гъ его́ о́крестъ, зане́ соломо́нъ и́мя ему́, и ми́ръ и поко́й да́мъ ему́ надъ Изра́илемъ во дни́ его́:
то́й сози́ждетъ до́мъ и́мени мо­ему́, и то́й бу́детъ мнѣ́ въ сы́на, и а́зъ бу́ду ему́ во отца́: и испра́влю престо́лъ ца́р­ст­ва его́ во Изра́или до вѣ́ка:
ны́нѣ у́бо, сы́не мо́й, бу́детъ Госпо́дь съ тобо́ю и благопоспѣши́тъ, и сози́ждеши до́мъ Го́споду Бо́гу тво­ему́, я́коже глаго́ла о тебѣ́:
да да́стъ же тебѣ́ прему́дрость и ра́зумъ Госпо́дь и да укрѣпи́тъ тя́ надъ Изра́илемъ, е́же храни́ти и твори́ти зако́нъ Го́спода Бо́га тво­его́:
тогда́ благопоспѣши́тъ, а́ще сохрани́ши твори́ти за́повѣди и судьбы́, я́же повелѣ́ Госпо́дь Моисе́ови, [да учи́тъ] Изра́иля: мужа́йся и крѣпи́ся, не бо́йся, ниже́ устраши́ся:
и се́, а́зъ по убо́же­ст­ву мо­ему́ угото́вахъ на до́мъ Госпо́день зла́та тала́нтовъ сто́ ты́сящъ, и сребра́ ты́сяща ты́сящъ тала́нтовъ, мѣ́дь же и желѣ́зо, ему́же нѣ́сть вѣ́са, поне́же мно́же­с­т­во е́сть, и древа́ и ка́менiя угото́вахъ, и къ си́мъ да при­­ложи́ши:
и съ тобо́ю Госпо́дь, и при­­ложи́ши ко мно́же­ст­ву творя́щихъ дѣла́, худо́жницы, и стро­и́телiе ка́менiй, и древодѣ́ле, и вся́къ мудре́цъ во вся́цѣмъ дѣ́лѣ,
въ зла́тѣ и сребрѣ́, въ мѣ́ди и желѣ́зѣ нѣ́сть числа́: воста́ни у́бо и твори́, и Госпо́дь съ тобо́ю.
И повелѣ́ дави́дъ всѣ́мъ нача́лникомъ Изра́илевымъ, да помога́ютъ соломо́ну сы́ну его́, глаго́ля:
не Госпо́дь ли съ ва́ми? и даде́ ва́мъ поко́й о́крестъ, зане́ даде́ въ ру́ки ва́шя живу́щихъ на земли́, и покоре́на земля́ предъ Го́сподемъ и предъ людьми́ его́:
ны́нѣ у́бо дади́те сердца́ ва́ша и ду́шы ва́шя е́же взыска́ти Го́спода Бо́га ва́­шего, и воста́ните и созида́йте святы́ню Го́споду Бо́гу ва́­шему, да внесе́т­ся киво́тъ завѣ́та Госпо́дня и сосу́ды святы́я богови въ до́мъ созида́емый и́мени Госпо́дню.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible