Скрыть
22:3
22:4
22:6
22:11
22:12
22:15
22:16
22:17
22:18
22:19
28:1
28:8
28:10
28:13
28:14
28:15
28:16
28:17
28:18
28:19
28:21
Церковнославянский (рус)
Рече́ же дави́дъ: се́ е́сть до́мъ Го́спода Бо́га, и се́й олта́рь на всесожже́нiя Изра́илю.
И рече́ дави́дъ собра́ти вся́ при­­ше́лцы, и́же на земли́ Изра́илевѣ, и поста́ви каменосѣ́чцевъ сѣщи́ ка́менiя те́саная, да сози́ждет­ся до́мъ Бо́жiй.
Желѣ́зо же мно́го на гво́зди две́ремъ и врато́мъ на спая́нiе угото́ва дави́дъ, и мѣ́ди мно́же­ст­ву не бѣ́ числа́:
и древа́мъ ке́дровымъ не бѣ́ числа́: я́ко при­­несо́ша Сидо́няне и ти́ряне дре́въ ке́дровыхъ мно́же­с­т­во дави́ду.
И рече́ дави́дъ: соломо́нъ сы́нъ мо́й дѣ́тищь мла́дъ, до́мъ же е́же созида́ти Го́сподеви въ вели́че­с­т­во высо́ко, во и́мя и въ сла́ву во всю́ зе́млю, угото́влю ему́. И угото́ва дави́дъ [всего́] мно́же­с­т­во пре́жде сконча́нiя сво­его́.
И при­­зва́ дави́дъ соломо́на сы́на сво­его́ и заповѣ́да ему́, да сози́ждетъ до́мъ Го́споду Бо́гу Изра́илеву.
Рече́ же дави́дъ къ соломо́ну: ча́до, мнѣ́ бя́ше въ се́рдцы, да сози́жду до́мъ и́мени Го́спода Бо́га мо­его́:
и бы́сть сло́во Госпо́дне ко мнѣ́, глаго́лющее: мно́ги кро́ви пролiя́лъ еси́ и мно́ги бра́ни сотвори́лъ еси́, не сози́ждеши до́му и́мени мо­ему́, я́ко мно́ги кро́ви пролiя́лъ еси́ на зе́млю предо мно́ю:
се́, сы́нъ роди́т­ся тебѣ́, се́й бу́детъ му́жъ поко́я, и упоко́ю его́ от­ всѣ́хъ вра́гъ его́ о́крестъ, зане́ соломо́нъ и́мя ему́, и ми́ръ и поко́й да́мъ ему́ надъ Изра́илемъ во дни́ его́:
то́й сози́ждетъ до́мъ и́мени мо­ему́, и то́й бу́детъ мнѣ́ въ сы́на, и а́зъ бу́ду ему́ во отца́: и испра́влю престо́лъ ца́р­ст­ва его́ во Изра́или до вѣ́ка:
ны́нѣ у́бо, сы́не мо́й, бу́детъ Госпо́дь съ тобо́ю и благопоспѣши́тъ, и сози́ждеши до́мъ Го́споду Бо́гу тво­ему́, я́коже глаго́ла о тебѣ́:
да да́стъ же тебѣ́ прему́дрость и ра́зумъ Госпо́дь и да укрѣпи́тъ тя́ надъ Изра́илемъ, е́же храни́ти и твори́ти зако́нъ Го́спода Бо́га тво­его́:
тогда́ благопоспѣши́тъ, а́ще сохрани́ши твори́ти за́повѣди и судьбы́, я́же повелѣ́ Госпо́дь Моисе́ови, [да учи́тъ] Изра́иля: мужа́йся и крѣпи́ся, не бо́йся, ниже́ устраши́ся:
и се́, а́зъ по убо́же­ст­ву мо­ему́ угото́вахъ на до́мъ Госпо́день зла́та тала́нтовъ сто́ ты́сящъ, и сребра́ ты́сяща ты́сящъ тала́нтовъ, мѣ́дь же и желѣ́зо, ему́же нѣ́сть вѣ́са, поне́же мно́же­с­т­во е́сть, и древа́ и ка́менiя угото́вахъ, и къ си́мъ да при­­ложи́ши:
и съ тобо́ю Госпо́дь, и при­­ложи́ши ко мно́же­ст­ву творя́щихъ дѣла́, худо́жницы, и стро­и́телiе ка́менiй, и древодѣ́ле, и вся́къ мудре́цъ во вся́цѣмъ дѣ́лѣ,
въ зла́тѣ и сребрѣ́, въ мѣ́ди и желѣ́зѣ нѣ́сть числа́: воста́ни у́бо и твори́, и Госпо́дь съ тобо́ю.
И повелѣ́ дави́дъ всѣ́мъ нача́лникомъ Изра́илевымъ, да помога́ютъ соломо́ну сы́ну его́, глаго́ля:
не Госпо́дь ли съ ва́ми? и даде́ ва́мъ поко́й о́крестъ, зане́ даде́ въ ру́ки ва́шя живу́щихъ на земли́, и покоре́на земля́ предъ Го́сподемъ и предъ людьми́ его́:
ны́нѣ у́бо дади́те сердца́ ва́ша и ду́шы ва́шя е́же взыска́ти Го́спода Бо́га ва́­шего, и воста́ните и созида́йте святы́ню Го́споду Бо́гу ва́­шему, да внесе́т­ся киво́тъ завѣ́та Госпо́дня и сосу́ды святы́я богови въ до́мъ созида́емый и́мени Госпо́дню.
Собра́ же дави́дъ вся́ нача́лники Изра́илевы, нача́лники суді́й и колѣ́нъ, и вся́ нача́лники полко́въ, почре́дно стрегу́щихъ царя́, и нача́лники ты́сящей и со́тней, и стра́жы сокро́вищъ, и су́щыя надъ имѣ́нiями сво­и́ми и надъ всѣ́мъ стяжа́нiемъ царе́вымъ, и сыно́въ сво­и́хъ со евну́хами, и си́льныя и хра́брыя во́ин­ства во Иерусали́мъ.
И воста́ дави́дъ ца́рь посредѣ́ собра́нiя и рече́: слы́шите мя́, бра́тiя моя́ и лю́дiе мо­и́: бы́сть мнѣ́ на се́рдцы созда́ти до́мъ упоко­е́нiя киво́ту завѣ́та Госпо́дня и подно́жiе но́гъ Го́спода [Бо́га] на́­шего, и угото́вахъ на созида́нiе потре́бная:
Бо́гъ же рече́: не сози́ждеши мнѣ́ до́му е́же именова́ти и́мя мое́ въ не́мъ, зане́ человѣ́къ во́инъ еси́ ты́ и кро́ви пролiя́лъ еси́:
и избра́ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ мене́ от­ всего́ до́му отца́ мо­его́, да бу́ду ца́рь надъ Изра́илемъ во вѣ́ки, и во Иу́дѣ избра́ ца́р­ст­во, и от­ до́му Иу́дина до́мъ отца́ мо­его́: и от­ сыно́въ отца́ мо­его́ во мнѣ́ благоволи́, е́же бы́ти ми́ царю́ надъ всѣ́мъ Изра́илемъ:
от­ сыно́въ же мо­и́хъ всѣ́хъ, сы́ны бо мнѣ́ мно́ги даде́ Госпо́дь, избра́ соломо́на сы́на мо­его́, да сѣди́тъ на престо́лѣ ца́р­ст­ва Госпо́дня, надъ Изра́илемъ:
и рече́ мнѣ́ Бо́гъ: соломо́нъ сы́нъ тво́й сози́ждетъ до́мъ мо́й и дво́ръ мо́й, зане́ того́ избра́хъ мнѣ́ въ сы́на бы́ти, и а́зъ бу́ду ему́ во отца́
и укрѣплю́ ца́р­ст­во его́ да́же до вѣ́ка, а́ще укрѣпи́т­ся храни́ти за́повѣди моя́ и судьбы́ моя́, я́коже и дне́сь:
ны́нѣ у́бо предъ лице́мъ всего́ собра́нiя Госпо́дня и во у́шы Бо́га на́­шего, храни́те и взыщи́те вся́ за́повѣди Го́спода Бо́га на́­шего, да наслѣ́дите зе́млю бла́гу и оста́вите въ наслѣ́дiе сыно́мъ ва́шымъ по ва́съ да́же до вѣ́ка:
и ны́нѣ, соломо́не, сы́не мо́й, да зна́еши Бо́га оте́цъ тво­и́хъ и служи́ ему́ се́рдцемъ соверше́н­нымъ и душе́вною во́лею, вся́ бо сердца́ испыту́етъ Госпо́дь и вся́ко помышле́нiе разумѣ́етъ: а́ще взы́щеши его́, обря́щеттися: а́ще же оста́виши его́, оста́витъ тя́ въ коне́цъ:
ны́нѣ у́бо ви́ждь, я́ко избра́ тя Госпо́дь, да сози́ждеши ему́ до́мъ во освяще́нiе, крѣпи́ся и соверши́.
Даде́ же дави́дъ соломо́ну сы́ну сво­ему́ начерта́нiе хра́ма и домо́въ его́, и кама́ръ его́, и го́рницъ, и полага́лищъ вну́трен­нихъ, и до́му очище́нiя,
и подо́бiе, е́же помы́сли ду́хомъ сво­и́мъ, дворо́въ до́му Госпо́дня, и всѣ́хъ кама́ръ о́крестъ въ сокро́вищихъ до́му Госпо́дня, и влага́лищъ святы́нь,
и вита́лищъ, и дневны́хъ чре́дъ иере́йскихъ и леви́тскихъ, во вся́ дѣла́ служе́нiя до́му Госпо́дня, и влага́лищъ служе́бныхъ сосу́довъ слу́жбы до́му Госпо́дня:
и мѣ́ру вѣ́са и́хъ златы́хъ и сре́бряныхъ,
свѣти́лниковъ вѣ́съ даде́ ему́ и свѣ́щниковъ.
Даде́ ему́ подо́бнѣ вѣ́съ трапе́зы предложе́нiя, кі́яждо трапе́зы златы́я, та́кожде и сре́бряныхъ,
и у́дицъ, и воз­лiя́лницъ, и фiа́лъ златы́хъ, и вѣ́съ златы́хъ и сре́бряныхъ, и кади́лницъ златы́хъ, ко­его́ждо вѣ́са:
и же́ртвен­ника ѳимiа́мовъ от­ зла́та чи́ста вѣ́съ оказа́ ему́, и подо́бiе колесни́цы херуви́мовъ простира́ющихъ кри́ла и осѣня́ющихъ надъ киво́томъ завѣ́та Госпо́дня.
Вся́ пи́сан­ная руко́ю Госпо́днею даде́ дави́дъ соломо́ну, по су́щему въ не́мъ ра́зуму дѣ́ла изображе́нiя.
И рече́ дави́дъ соломо́ну сы́ну сво­ему́: укрѣпля́йся и мужа́йся и твори́: не бо́йся, ниже́ страши́ся, зане́ Госпо́дь Бо́гъ мо́й съ тобо́ю, не от­сту́питъ от­ тебе́, ниже́ оста́витъ тя́, до́ндеже соверши́ши ты́ все́ дѣ́ло служе́нiя до́му Госпо́дня: и се́, подо́бiе хра́ма и до́му его́, и кама́ръ его́, и го́рницъ, и полага́лищъ вну́трен­нихъ, и до́му очище́нiя, и подо́бiе до́му Госпо́дня:
и се́, дневны́я чреды́ иере́евъ и леви́товъ во вся́ко служе́нiе до́му Госпо́дня, и съ тобо́ю во вся́цѣмъ дѣ́й­ст­вѣ, и вся́къ усе́рдный въ му́дрости во вся́цѣмъ худо́же­ст­вѣ, и кня́зи, и вси́ лю́дiе во вся́ словеса́ твоя́.
И сказал Давид: вот дом Господа Бога и вот жертвенник для всесожжений Израиля.
И приказал Давид собрать пришельцев, находившихся в земле Израильской, и поставил каменотесов, чтобы обтесывать камни для построения дома Божия.
И множество железа для гвоздей к дверям ворот и для связей заготовил Давид, и множество меди без весу,
и кедровых дерев без счету, потому что Сидоняне и Тиряне доставили Давиду множество кедровых дерев.
И сказал Давид: Соломон, сын мой, молод и малосилен, а дом, который следует выстроить для Господа, должен быть весьма величествен, на славу и украшение пред всеми землями: итак буду я заготовлять для него. И заготовил Давид до смерти своей много.
И призвал Соломона, сына своего, и завещал ему построить дом Господу Богу Израилеву.
И сказал Давид Соломону: сын мой! у меня было на сердце построить дом во имя Господа, Бога моего,
но было ко мне слово Господне, и сказано: «ты пролил много крови и вел большие войны; ты не должен строить дома имени Моему, потому что пролил много крови на землю пред лицем Моим.
Вот, у тебя родится сын: он будет человек мирный; Я дам ему покой от всех врагов его кругом: посему имя ему будет Соломон. И мир и покой дам Израилю во дни его.
Он построит дом имени Моему, и он будет Мне сыном, а Я ему отцом, и утвержу престол царства его над Израилем навек».
И ныне, сын мой! да будет Господь с тобою, чтобы ты был благоуспешен и построил дом Господу Богу твоему, как Он говорил о тебе.
Да даст тебе Господь смысл и разум, и поставит тебя над Израилем; и соблюди закон Господа Бога твоего.
Тогда ты будешь благоуспешен, если будешь стараться исполнять уставы и законы, которые заповедал Господь Моисею для Израиля. Будь тверд и мужествен, не бойся и не унывай.
И вот, я при скудости моей приготовил для дома Господня сто тысяч талантов золота и тысячу тысяч талантов серебра, а меди и железу нет веса, потому что их множество; и дерева и камни я также заготовил, а ты еще прибавь к этому.
У тебя множество рабочих, и каменотесов, резчиков и плотников, и всяких способных на всякое дело;
золоту, серебру и меди и железу нет счета: начни и делай; Господь будет с тобою.
И завещал Давид всем князьям Израилевым помогать Соломону, сыну его:
не с вами ли Господь Бог наш, давший вам покой со всех сторон? потому что Он предал в руки мои жителей земли, и покорилась земля пред Господом и пред народом Его.
Итак расположите сердце ваше и душу вашу к тому, чтобы взыскать Господа Бога вашего. Встаньте и постройте святилище Господу Богу, чтобы перенести ковчег завета Господня и священные сосуды Божии в дом, созидаемый имени Господню.
И собрал Давид в Иерусалим всех вождей Израильских, начальников колен и начальников отделов, служивших царю, и тысяченачальников, и стоначальников, и заведовавших всем имением и стадами царя и сыновей его с евнухами, военачальников и всех храбрых мужей.
И стал Давид царь на ноги свои и сказал: послушайте меня, братья мои и народ мой! было у меня на сердце построить дом покоя для ковчега завета Господня и в подножие ногам Бога нашего, и потребное для строения я приготовил.
Но Бог сказал мне: не строй до́ма имени Моему, потому что ты человек воинственный и проливал кровь.
Однако же избрал Господь Бог Израилев меня из всего дома отца моего, чтоб быть мне царем над Израилем вечно, потому что Иуду избрал Он князем, а в доме Иуды дом отца моего, а из сыновей отца моего меня благоволил поставить царем над всем Израилем,
из всех же сыновей моих, – ибо много сыновей дал мне Господь, – Он избрал Соломона, сына моего, сидеть на престоле царства Господня над Израилем,
и сказал мне: Соломон, сын твой, построит дом Мой и дворы Мои, потому что Я избрал его Себе в сына, и Я буду ему Отцом;
и утвержу царство его на веки, если он будет тверд в исполнении заповедей Моих и уставов Моих, как до сего дня.
И теперь пред очами всего Израиля, собрания Господня, и во уши Бога нашего говорю: соблюдайте и держитесь всех заповедей Господа Бога вашего, чтобы владеть вам сею доброю землею и оставить ее после себя в наследство детям своим на век;
и ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь Его, а если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда.
Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай.
И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора и домов его, и кладовых его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега,
и чертеж всего, что было у него на душе, дворов дома Господня и всех комнат кругом, сокровищниц дома Божия и сокровищниц вещей посвященных,
и священнических и левитских отделений, и всякого служебного дела в доме Господнем, и всех служебных сосудов дома Господня,
золотых вещей, с означением веса, для всякого из служебных сосудов, всех вещей серебряных, с означением веса, для всякого из сосудов служебных.
И дал золота для светильников и золотых лампад их, с означением веса каждого из светильников и лампад его, также светильников серебряных, с означением веса каждого из светильников и лампад его, смотря по служебному назначению каждого светильника;
и золота для столов предложения хлебов, для каждого золотого стола, и серебра для столов серебряных,
и вилок, и чаш и кропильниц из чистого золота, и золотых блюд, с означением веса каждого блюда, и серебряных блюд, с означением веса каждого блюда,
и для жертвенника курения из литого золота с означением веса, и устройства колесницы с золотыми херувимами, распростирающими крылья и покрывающими ковчег завета Господня.
Все сие в письмени от Господа, говорил Давид, как Он вразумил меня на все дела постройки.
И сказал Давид сыну своему Соломону: будь тверд и мужествен, и приступай к делу, не бойся и не ужасайся, ибо Господь Бог, Бог мой, с тобою; Он не отступит от тебя и не оставит тебя, доколе не совершишь всего дела, требуемого для дома Господня.
И вот отделы священников и левитов, для всякой службы при доме Божием. И у тебя есть для всякого дела усердные люди, искусные для всякой работы, и начальники и весь народ готовы на все твои приказания.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible