Скрыть
23:2
23:7
23:8
23:9
23:10
23:11
23:14
23:16
23:17
23:18
23:20
23:23
23:25
23:26
23:27
23:29
23:30
23:31
23:32
Церковнославянский (рус)
И дави́дъ ста́ръ и испо́лненъ дні́й, и воцари́ Соломо́на сы́на сво­его́ вмѣ́сто себе́ надъ Изра́илемъ:
и собра́ всѣ́хъ князе́й Изра́илевыхъ, и свяще́н­никовъ, и леви́товъ:
сочте́ни же бы́ша леви́ти, от­ три́десяти лѣ́тъ и вы́шше, и бы́сть число́ и́хъ по глава́мъ и́хъ, муже́й три́десять и о́смь ты́сящъ:
от­ си́хъ избра́ни на дѣла́ до́му Госпо́дня два́десять четы́ри ты́сящы, и книго́чей и суді́й ше́сть ты́сящъ,
и четы́ри ты́сящы две́рниковъ, и четы́ри ты́сящы пою́щихъ Го́сподеви во орга́ны, и́хже сотвори́ ко хвале́нiю Госпо́дню.
И раздѣли́ и́хъ дави́дъ на чре́ды сыно́мъ Леві́инымъ, Гирсо́ну, Каа́ѳу и Мера́рѣ:
и Гирсо́ну и леада́ну и Семе́ю.
Сы́нове леада́ни: нача́лникъ Иеiи́лъ и зеѳо́ѳъ и Иои́ль, трiе́.
Сы́нове же Семе́овы: Саломи́ѳъ и азаи́лъ и Ара́мъ, трiе́: сі́и нача́лницы оте́че­ст­въ леада́нихъ.
И сыно́мъ Семе́овымъ Ие́ѳъ и зиза́й, и Иоа́съ и верiа́: ті́и сы́нове Семе́овы четы́ре.
Бѣ́ же Ие́ѳъ пе́рвый и зиза́й вторы́й: Иоа́съ же и Варiа́ не имѣ́ста мно́гихъ сыно́въ и бы́ста въ дому́ оте́че­ст­ва въ при­­чте́нiе еди́но.
Сы́нове Каа́ѳовы: Амвра́мъ и Иссаа́ръ, Хевро́нъ, Озiи́лъ, четы́ри.
Сы́нове Амвра́мли: Ааро́нъ и Моисе́й: от­луче́нъ же бы́сть Ааро́нъ е́же освяща́ти свята́я святы́хъ, то́й и сы́нове его́ во вѣ́ки, и да кади́тъ ѳимiа́момъ предъ Го́сподемъ, слу́житъ ему́ и мо́лит­ся во и́мя его́ до вѣ́ка.
Моисе́й же человѣ́къ Бо́жiй и сы́нове его́ при­­чте́ни су́ть въ колѣ́но Леві́ино.
Сы́нове Моисе́овы: Гирса́мъ и Елiезе́ръ.
Сы́нове Гирса́мли, суваи́лъ нача́лникъ.
Бы́ша же сы́нове Елiезе́ру, раві́а нача́лникъ: и не бѣ́ша Елiезе́ру сы́нове ині́и: сы́нове же раві́ини умно́жени су́ть зѣло́.
Сы́нове Иссаа́ровы, Саллумо́ѳъ нача́лникъ.
Сы́нове хевро́ни: иерiа́въ пе́рвый, Амарі́а вторы́й, Иазiи́лъ тре́тiй, Иезекі́а четве́ртый.
Сы́нове же Озiи́ли: ми́ха пе́рвый, и Иессiа́ вторы́й.
Сы́нове Мера́рины: Мооли́ и муси́.
Сы́нове Мооли́евы: Елеаза́ръ и ки́съ. У́мре же Елеаза́ръ, и не бы́ша ему́ сы́нове, но то́кмо дще́ри: и поя́ша и́хъ сы́нове ки́совы бра́тiя и́хъ.
Сы́нове мусі́ины: Мооли́ и еде́ръ и Иаримо́ѳъ, трiе́.
Сі́и сы́нове Леві́ини по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, нача́лницы оте́че­ст­въ и́хъ, по согля́данiю и́хъ, по числу́ име́нъ и́хъ, по глава́мъ и́хъ, и́же творя́ху дѣла́ служе́нiя до́му Госпо́дня, от­ два́десяти лѣ́тъ и вы́шше.
Рече́ бо дави́дъ: поко́й даде́ Госпо́дь Бо́гъ лю́демъ сво­и́мъ Изра́илю, и всели́ся во Иерусали́мѣ да́же до вѣ́ка,
и леви́ти не бы́ша нося́ще ски́нiю и вся́ сосу́ды ея́ къ служе́нiю ея́.
По повелѣ́нiю бо дави́дову послѣ́днему е́сть число́ сыново́мъ Леві́инымъ от­ два́десяти лѣ́тъ и вы́шше:
зане́ поста́ви и́хъ подъ руку́ сыно́мъ Ааро́нимъ, е́же служи́ти въ дому́ Госпо́дни во дво́рѣхъ и въ при­­тво́рѣхъ, и во очище́нiи всѣ́хъ святы́нь, и въ дѣ́лѣхъ служе́нiя до́му Бо́жiя,
и надъ хлѣ́бами предложе́нiя, и надъ муко́ю пшени́чною же́ртвы, и надъ пря́жмами опрѣсно́чными, и надъ сковрадо́ю, и надъ пече́нымъ, и надъ вся́кимъ вѣ́сомъ и мѣ́рою,
и е́же стоя́ти, у́тро хвали́ти и исповѣ́датися Го́сподеви, та́кожде и къ ве́черу,
и надъ всѣ́ми воз­носи́мыми всесожже́нiи Го́сподеви въ суббо́ты, и въ новомѣ́сячiихъ, и въ пра́здницѣхъ, по числу́, по чи́ну и́хъ вы́ну Го́сподеви,
и да сохраня́тъ стражбы́ ски́нiи свидѣ́нiя, и стра́жу святи́лища, и стражбы́ сыно́въ Ааро́нихъ бра́тiй сво­и́хъ, да слу́жатъ въ дому́ Госпо́дни.
1 Последнее распоряжение Давида относительно служения в доме Господнем; 7 Гирсоняне, 12 сыновья Каафы, 21 и сыновья Мерари; 24 все, сообразно с их чередами, назначены на служение в святилище.
Давид, состарившись и насытившись жизнью, воцарил над Израилем сына своего Соломона.
И собрал всех князей Израилевых и священников и левитов,
и исчислены были левиты, от тридцати лет и выше, и было число их, считая поголовно, тридцать восемь тысяч человек.
Из них назначены для дела в доме Господнем двадцать четыре тысячи, писцов же и судей шесть тысяч,
и четыре тысячи привратников, и четыре тысячи прославляющих Господа на музыкальных орудиях, которые он сделал для прославления.
И разделил их Давид на череды по сынам Левия – Гирсону, Каафу и Мерари.
Из Гирсонян – Лаедан и Шимей.
Сыновья Лаедана: первый Иехиил, Зефам и Иоиль, трое.
Сыновья Шимея: Шеломиф, Хазиил и Гаран, трое. Они главы поколений Лаедановых.
Еще сыновья Шимея: Иахаф, Зиза, Иеуш и Берия. Это сыновья Шимея, четверо.
Иахаф был главным, Зиза вторым; Иеуш и Берия имели детей немного, и потому они были в одном счете при доме отца.
Сыновья Каафа: Амрам, Ицгар, Хеврон и Озиил, четверо.
Сыновья Амрама: Аарон и Моисей. Аарон отделен был на посвящение ко Святому Святых, он и сыновья его, на веки, чтобы совершать курение пред лицем Господа, чтобы служить Ему и благословлять именем Его на веки.
А Моисей, человек Божий, и сыновья его причтены к колену Левиину.
Сыновья Моисея: Гирсон и Елиезер.
Сыновья Гирсона: первый был Шевуил.
Сыновья Елиезера были: первый Рехавия. И не было у Елиезера других сыновей; у Рехавии же было очень много сыновей.
Сыновья Ицгара: первый Шеломиф.
Сыновья Хеврона: первый Иерия и второй Амария, третий Иахазиил и четвертый Иекамам.
Сыновья Озиила: первый Миха и второй Ишшия.
Сыновья Мерарины: Махли и Муши. Сыновья Махлия: Елеазар и Кис.
И умер Елеазар, и не было у него сыновей, а только дочери; и взяли их за себя сыновья Киса, братья их.
Сыновья Мушия: Махли, Едер и Иремоф – трое.
Вот сыновья Левиины, по домам отцов их, главы семейств, по именному счислению их поголовно, которые отправляли дела служения в доме Господнем, от двадцати лет и выше.
Ибо Давид сказал: Господь, Бог Израилев, дал покой народу Своему и водворил его в Иерусалиме на веки,
и левитам не нужно носить скинию и всякие вещи ее для служения в ней.
Посему, по последним повелениям Давида, исчислены левиты от двадцати лет и выше,
чтоб они были при сынах Аароновых, для служения дому Господню, во дворе и в пристройках, для соблюдения чистоты всего святилища и для исполнения всякой службы при доме Божием,
для наблюдения за хлебами предложения и пшеничною мукою для хлебного приношения и пресными лепешками, за печеным, жареным и за всякою мерою и весом,
и чтобы становились каждое утро благодарить и славословить Господа, также и вечером,
и при всех всесожжениях, возносимых Господу в субботы, в новомесячия и в праздники по числу, как предписано о них, – постоянно пред лицем Господа,
и чтобы охраняли скинию откровения и святилище и сынов Аароновых, братьев своих, при службах дому Господню.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible