Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • И дави́дъ ста́ръ и испо́лненъ дні́й, и воцари́ соломо́на сы́на сво­его́ вмѣ́сто себе́ надъ Изра́илемъ:
 • и собра́ всѣ́хъ князе́й Изра́илевыхъ, и свяще́н­никовъ, и леви́товъ:
 • сочте́ни же бы́ша леви́ти, от­ три́десяти лѣ́тъ и вы́шше, и бы́сть число́ и́хъ по глава́мъ и́хъ, муже́й три́десять и о́смь ты́сящъ:
 • от­ си́хъ избра́ни на дѣла́ до́му Госпо́дня два́десять четы́ри ты́сящы, и книго́чей и суді́й ше́сть ты́сящъ,
 • и четы́ри ты́сящы две́рниковъ, и четы́ри ты́сящы пою́щихъ Го́сподеви во орга́ны, и́хже сотвори́ ко хвале́нiю Госпо́дню.
 • И раздѣли́ и́хъ дави́дъ на чре́ды сыно́мъ Леві́инымъ, Гирсо́ну, Каа́ѳу и Мера́рѣ:
 • и Гирсо́ну и леада́ну и семе́ю.
 • Сы́нове леада́ни: нача́лникъ Иеiи́лъ и зеѳо́ѳъ и Иои́ль, трiе́.
 • Сы́нове же семе́овы: Саломи́ѳъ и азаи́лъ и Ара́мъ, трiе́: сі́и нача́лницы оте́че­ст­въ леада́нихъ.
 • И сыно́мъ семе́овымъ Ие́ѳъ и зиза́й, и Иоа́съ и верiа́: ті́и сы́нове семе́овы четы́ре.
 • Бѣ́ же Ие́ѳъ пе́рвый и зиза́й вторы́й: Иоа́съ же и Варiа́ не имѣ́ста мно́гихъ сыно́въ и бы́ста въ дому́ оте́че­ст­ва въ при­­чте́нiе еди́но.
 • Сы́нове Каа́ѳовы: Амвра́мъ и Иссаа́ръ, Хевро́нъ, Озiи́лъ, четы́ри.
 • Сы́нове Амвра́мли: Ааро́нъ и Моисе́й: от­луче́нъ же бы́сть Ааро́нъ е́же освяща́ти свята́я святы́хъ, то́й и сы́нове его́ во вѣ́ки, и да кади́тъ ѳимiа́момъ предъ Го́сподемъ, слу́житъ ему́ и мо́лит­ся во и́мя его́ до вѣ́ка.
 • Моисе́й же человѣ́къ Бо́жiй и сы́нове его́ при­­чте́ни су́ть въ колѣ́но Леві́ино.
 • Сы́нове Моисе́овы: Гирса́мъ и Елiезе́ръ.
 • Сы́нове Гирса́мли, суваи́лъ нача́лникъ.
 • Бы́ша же сы́нове Елiезе́ру, раві́а нача́лникъ: и не бѣ́ша Елiезе́ру сы́нове ині́и: сы́нове же раві́ини умно́жени су́ть зѣло́.
 • Сы́нове Иссаа́ровы, Саллумо́ѳъ нача́лникъ.
 • Сы́нове хевро́ни: иерiа́въ пе́рвый, Амарі́а вторы́й, Иазiи́лъ тре́тiй Иезекі́а четве́ртый.
 • Сы́нове же Озiи́ли: ми́ха пе́рвый, и Иессiа́ вторы́й.
 • Сы́нове Мера́рины: Мооли́ и муси́.
 • Сы́нове Мооли́евы: Елеаза́ръ и ки́съ. У́мре же Елеаза́ръ, и не бы́ша ему́ сы́нове, но то́кмо дще́ри: и поя́ша и́хъ сы́нове ки́совы бра́тiя и́хъ.
 • Сы́нове мусі́ины: Мооли́ и еде́ръ и Иаримо́ѳъ, трiе́.
 • Сі́и сы́нове Леві́ини по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, нача́лницы оте́че­ст­въ и́хъ, по согля́данiю и́хъ, по числу́ име́нъ и́хъ, по глава́мъ и́хъ, и́же творя́ху дѣла́ служе́нiя до́му Госпо́дня, от­ два́десяти лѣ́тъ и вы́шше.
 • Рече́ бо дави́дъ: поко́й даде́ Госпо́дь Бо́гъ лю́демъ сво­и́мъ Изра́илю, и всели́ся во Иерусали́мѣ да́же до вѣ́ка,
 • и леви́ти не бы́ша нося́ще ски́нiю и вся́ сосу́ды ея́ къ служе́нiю ея́.
 • По повелѣ́нiю бо дави́дову послѣ́днему е́сть число́ сыново́мъ Леві́инымъ от­ два́десяти лѣ́тъ и вы́шше:
 • зане́ поста́ви и́хъ подъ руку́ сыно́мъ Ааро́нимъ, е́же служи́ти въ дому́ Госпо́дни во дво́рѣхъ и въ при­­тво́рѣхъ, и во очище́нiи всѣ́хъ святы́нь, и въ дѣ́лѣхъ служе́нiя до́му Бо́жiя,
 • и надъ хлѣ́бами предложе́нiя, и надъ муко́ю пшени́чною же́ртвы, и надъ пря́жмами опрѣсно́чными, и надъ сковрадо́ю, и надъ пече́нымъ, и надъ вся́кимъ вѣ́сомъ и мѣ́рою,
 • и е́же стоя́ти, у́тро хвали́ти и исповѣ́датися Го́сподеви, та́кожде и къ ве́черу,
 • и надъ всѣ́ми воз­носи́мыми всесожже́нiи Го́сподеви въ суббо́ты, и въ новомѣ́сячiихъ, и въ пра́здницѣхъ, по числу́, по чи́ну и́хъ вы́ну Го́сподеви,
 • и да сохраня́тъ стражбы́ ски́нiи свидѣ́нiя, и стра́жу святи́лища, и стражбы́ сыно́въ Ааро́нихъ бра́тiй сво­и́хъ, да слу́жатъ въ дому́ Госпо́дни.
 • Давид, состарившись и насытившись жизнью, воцарил над Израилем сына своего Соломона.
 • И собрал всех князей Израилевых и священников и левитов,
 • и исчислены были левиты, от тридцати лет и выше, и было число их, считая поголовно, тридцать восемь тысяч человек.
 • Из них назначены для дела в доме Господнем двадцать четыре тысячи, писцов же и судей шесть тысяч,
 • и четыре тысячи привратников, и четыре тысячи прославляющих Господа на музыкальных орудиях, которые он сделал для прославления.
 • И разделил их Давид на череды по сынам Левия – Гирсону, Каафу и Мерари.
 • Из Гирсонян – Лаедан и Шимей.
 • Сыновья Лаедана: первый Иехиил, Зефам и Иоиль, трое.
 • Сыновья Шимея: Шеломиф, Хазиил и Гаран, трое. Они главы поколений Лаедановых.
 • Еще сыновья Шимея: Иахаф, Зиза, Иеуш и Берия. Это сыновья Шимея, четверо.
 • Иахаф был главным, Зиза вторым; Иеуш и Берия имели детей немного, и потому они были в одном счете при доме отца.
 • Сыновья Каафа: Амрам, Ицгар, Хеврон и Озиил, четверо.
 • Сыновья Амрама: Аарон и Моисей. Аарон отделен был на посвящение ко Святому Святых, он и сыновья его, на веки, чтобы совершать курение пред лицем Господа, чтобы служить Ему и благословлять именем Его на веки.
 • А Моисей, человек Божий, и сыновья его причтены к колену Левиину.
 • Сыновья Моисея: Гирсон и Елиезер.
 • Сыновья Гирсона: первый был Шевуил.
 • Сыновья Елиезера были: первый Рехавия. И не было у Елиезера других сыновей; у Рехавии же было очень много сыновей.
 • Сыновья Ицгара: первый Шеломиф.
 • Сыновья Хеврона: первый Иерия и второй Амария, третий Иахазиил и четвертый Иекамам.
 • Сыновья Озиила: первый Миха и второй Ишшия.
 • Сыновья Мерарины: Махли и Муши. Сыновья Махлия: Елеазар и Кис.
 • И умер Елеазар, и не было у него сыновей, а только дочери; и взяли их за себя сыновья Киса, братья их.
 • Сыновья Мушия: Махли, Едер и Иремоф – трое.
 • Вот сыновья Левиины, по домам отцов их, главы семейств, по именному счислению их поголовно, которые отправляли дела служения в доме Господнем, от двадцати лет и выше.
 • Ибо Давид сказал: Господь, Бог Израилев, дал покой народу Своему и водворил его в Иерусалиме на веки,
 • и левитам не нужно носить скинию и всякие вещи ее для служения в ней.
 • Посему, по последним повелениям Давида, исчислены левиты от двадцати лет и выше,
 • чтоб они были при сынах Аароновых, для служения дому Господню, во дворе и в пристройках, для соблюдения чистоты всего святилища и для исполнения всякой службы при доме Божием,
 • для наблюдения за хлебами предложения и пшеничною мукою для хлебного приношения и пресными лепешками, за печеным, жареным и за всякою мерою и весом,
 • и чтобы становились каждое утро благодарить и славословить Господа, также и вечером,
 • и при всех всесожжениях, возносимых Господу в субботы, в новомесячия и в праздники по числу, как предписано о них, – постоянно пред лицем Господа,
 • и чтобы охраняли скинию откровения и святилище и сынов Аароновых, братьев своих, при службах дому Господню.
 • Ва Довуд пир ва солхӯрда шуд, ва писараш Сулаймонро бар Исроил подшоҳ кард.
 • Ва ҳамаи сарварони Исроил, ва коҳинон ва левизодагонро ҷамъ кард.
 • Ва левизодагон аз синни сисола ва болотар дар шумор оварда шуданд, ва шумораи онҳо, аз рӯи сарҳои мардон, сию ҳашт ҳазор нафар буд.
 • Аз онҳо барои идора кардани корҳои хонаи Парвардигор бисту чор ҳазор нафар, ва нозирон ва доварон шаш ҳазор нафар буданд ҳастанд;
 • Ва чор ҳазор нафар дарбонон, ва чор ҳазор нафар шахсоне буданд ҳастанд, ки Парвардигорро ҳамду сано мегуфтанд мегӯянд, бо асбобе ки ман барои ҳамду сано сохтаам.
 • Ва онҳоро Довуд, аз рӯи писарони Левӣ, яъне Ҷершӯн, Қаҳот ва Марорӣ, ба гурӯҳҳо тақсим кард.
 • Аз ҷершӯниён: Лаъдон ва Шимъӣ.
 • Писарони Лаъдон: сардорашон Яҳиил, ва сипас Зитом ва Юил – се нафар.
 • Писарони Шимъӣ: Шалӯмит ва Ҳазиил ва Ҳорон – се нафар; инҳо сардорони хонаводаҳои Лаъдон буданд.
 • Ва писарони Шимъӣ: Яҳат, Зизо ва Еуш ва Барио; инҳо, чор нафар, писарони Шимъӣ буданд.
 • Ва Яҳат сардор буд, ва Зизо – дуюм; ва Еуш ва Барио писарони бисёр надоштанд, ва аз ин рӯ як хонавода шумурда шуданд.
 • Писарони Қаҳот – Амром, Йисҳор, Ҳебрӯн ва Узиил – чор нафар.
 • Писарони Амром: Ҳорун ва Мусо; ва Ҳорун ҷудо карда шуд, то ки ӯ ва писаронаш барои хизмати поктарин ба таври ҷовидонӣ тақдис ёбанд, ба ҳузури Парвардигор бухур бисӯзонанд, ба Ӯ хизмат кунанд ва ба номи Ӯ ҷовидона баракат диҳанд.
 • Ва писарони Мусо, марди Худо, бо номи сибти Левӣ хонда шудаанд.
 • Писарони Мусо: Ҷершӯн ва Элиозар.
 • Писарони Ҷершӯн: Шабуил сардорашон буд.
 • Ва писарони Элиозар: Раҳабё сардорашон буд. Ва Элиозар писарони дигар надошт; вале писарони Раҳабё бағоят бисёр буданд.
 • Писарони Йисҳор: Шалӯмит сардорашон буд.
 • Писарони Ҳебрӯн: Ериёҳу сардорашон буд, Амарё – дуюм, Яҳазиил – сеюм, ва Еқамъом – чорум.
 • Писарони Узиил: Мико сардорашон буд, ва Ешиё – дуюм.
 • Писарони Марорӣ: Маҳлӣ ва Мушӣ; писарони Маҳлӣ: Элъозор ва Қиш.
 • Ва Элъозор мурд, ва ӯ писарон не, балки духтарон дошт, ва онҳоро писарони Қиш, бародарҳошон, ба занӣ гирифтанд.
 • Писарони Мушӣ: Маҳлӣ ва Эдар ва Йиремӯт – се нафар.
 • Инҳоянд писарони Левӣ, мувофиқи хонадонҳои падарони онҳо, ва сардорони хонаводаҳо, мувофиқи саршумори ном ба номи онҳо, ки аз синни бистсола ва болотар вазифаҳои хизмати хонаи Парвардигорро ба ҷо меоварданд.
 • Зеро ки Довуд гуфт: «Парвардигор Худои Исроил ба қавми худ осоиштагӣ бахшидааст, ва Ӯ дар Уршалим ҷовидона сокин хоҳад буд,
 • Ва низ левизодагонро дигар ҳоҷат нест, ки манзил ва тамоми колои хизмати онро бардоранд».
 • Аз ин рӯ, мувофиқи суханони охирини Довуд, писарони Левӣ аз синни бистсола ва болотар дар шумор оварда шуданд,
 • Зеро ки мавқеи онҳо дар паҳлуи писарони Ҳорун буд, то ки хизмати хонаи Парвардигорро ба ҷо оварда, бар саҳнҳо ва бар ҳуҷраҳо, ва бар тозагии тамоми покгоҳ, ва бар иҷрои ҳар хизмати хонаи Худо ӯҳдадор бошанд,
 • Ва низ бар нони пешкаш, ва бар орди маҳин барои ҳадияи ордӣ, ва бар чалпакҳои фатирӣ, ва бар ҳадияҳои бирён ва пухта, ва бар ҳар андозаи моеӣ ва вазн;
 • Ва ҳар субҳ омода шаванд, то ки Парвардигорро ҳамд гӯянд ва ситоиш намоянд, – ва ҳамчунин ҳар шом;
 • Ва дар ҳар вақти пешкаш кардани қурбониҳои сӯхтанӣ барои Парвардигор дар шанбеҳо, навмоҳҳо ва идҳо, аз рӯи шумораи онҳо, мувофиқи дастури оид ба онҳо, – доимо ба ҳузури Парвардигор бошанд;
 • Ва навбатдории хаймаи ҷомеъ, ва навбатдории покгоҳ, ва навбатдории бародаронашон банӣ Ҳорунро дар хизмати хонаи Парвардигор нигаҳбонӣ кунанд.