Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • И дави́дъ ста́ръ и испо́лненъ дні́й, и воцари́ соломо́на сы́на сво­его́ вмѣ́сто себе́ надъ Изра́илемъ:
 • и собра́ всѣ́хъ князе́й Изра́илевыхъ, и свяще́н­никовъ, и леви́товъ:
 • сочте́ни же бы́ша леви́ти, от­ три́десяти лѣ́тъ и вы́шше, и бы́сть число́ и́хъ по глава́мъ и́хъ, муже́й три́десять и о́смь ты́сящъ:
 • от­ си́хъ избра́ни на дѣла́ до́му Госпо́дня два́десять четы́ри ты́сящы, и книго́чей и суді́й ше́сть ты́сящъ,
 • и четы́ри ты́сящы две́рниковъ, и четы́ри ты́сящы пою́щихъ Го́сподеви во орга́ны, и́хже сотвори́ ко хвале́нiю Госпо́дню.
 • И раздѣли́ и́хъ дави́дъ на чре́ды сыно́мъ Леві́инымъ, Гирсо́ну, Каа́ѳу и Мера́рѣ:
 • и Гирсо́ну и леада́ну и семе́ю.
 • Сы́нове леада́ни: нача́лникъ Иеiи́лъ и зеѳо́ѳъ и Иои́ль, трiе́.
 • Сы́нове же семе́овы: Саломи́ѳъ и азаи́лъ и Ара́мъ, трiе́: сі́и нача́лницы оте́че­ст­въ леада́нихъ.
 • И сыно́мъ семе́овымъ Ие́ѳъ и зиза́й, и Иоа́съ и верiа́: ті́и сы́нове семе́овы четы́ре.
 • Бѣ́ же Ие́ѳъ пе́рвый и зиза́й вторы́й: Иоа́съ же и Варiа́ не имѣ́ста мно́гихъ сыно́въ и бы́ста въ дому́ оте́че­ст­ва въ при­­чте́нiе еди́но.
 • Сы́нове Каа́ѳовы: Амвра́мъ и Иссаа́ръ, Хевро́нъ, Озiи́лъ, четы́ри.
 • Сы́нове Амвра́мли: Ааро́нъ и Моисе́й: от­луче́нъ же бы́сть Ааро́нъ е́же освяща́ти свята́я святы́хъ, то́й и сы́нове его́ во вѣ́ки, и да кади́тъ ѳимiа́момъ предъ Го́сподемъ, слу́житъ ему́ и мо́лит­ся во и́мя его́ до вѣ́ка.
 • Моисе́й же человѣ́къ Бо́жiй и сы́нове его́ при­­чте́ни су́ть въ колѣ́но Леві́ино.
 • Сы́нове Моисе́овы: Гирса́мъ и Елiезе́ръ.
 • Сы́нове Гирса́мли, суваи́лъ нача́лникъ.
 • Бы́ша же сы́нове Елiезе́ру, раві́а нача́лникъ: и не бѣ́ша Елiезе́ру сы́нове ині́и: сы́нове же раві́ини умно́жени су́ть зѣло́.
 • Сы́нове Иссаа́ровы, Саллумо́ѳъ нача́лникъ.
 • Сы́нове хевро́ни: иерiа́въ пе́рвый, Амарі́а вторы́й, Иазiи́лъ тре́тiй Иезекі́а четве́ртый.
 • Сы́нове же Озiи́ли: ми́ха пе́рвый, и Иессiа́ вторы́й.
 • Сы́нове Мера́рины: Мооли́ и муси́.
 • Сы́нове Мооли́евы: Елеаза́ръ и ки́съ. У́мре же Елеаза́ръ, и не бы́ша ему́ сы́нове, но то́кмо дще́ри: и поя́ша и́хъ сы́нове ки́совы бра́тiя и́хъ.
 • Сы́нове мусі́ины: Мооли́ и еде́ръ и Иаримо́ѳъ, трiе́.
 • Сі́и сы́нове Леві́ини по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, нача́лницы оте́че­ст­въ и́хъ, по согля́данiю и́хъ, по числу́ име́нъ и́хъ, по глава́мъ и́хъ, и́же творя́ху дѣла́ служе́нiя до́му Госпо́дня, от­ два́десяти лѣ́тъ и вы́шше.
 • Рече́ бо дави́дъ: поко́й даде́ Госпо́дь Бо́гъ лю́демъ сво­и́мъ Изра́илю, и всели́ся во Иерусали́мѣ да́же до вѣ́ка,
 • и леви́ти не бы́ша нося́ще ски́нiю и вся́ сосу́ды ея́ къ служе́нiю ея́.
 • По повелѣ́нiю бо дави́дову послѣ́днему е́сть число́ сыново́мъ Леві́инымъ от­ два́десяти лѣ́тъ и вы́шше:
 • зане́ поста́ви и́хъ подъ руку́ сыно́мъ Ааро́нимъ, е́же служи́ти въ дому́ Госпо́дни во дво́рѣхъ и въ при­­тво́рѣхъ, и во очище́нiи всѣ́хъ святы́нь, и въ дѣ́лѣхъ служе́нiя до́му Бо́жiя,
 • и надъ хлѣ́бами предложе́нiя, и надъ муко́ю пшени́чною же́ртвы, и надъ пря́жмами опрѣсно́чными, и надъ сковрадо́ю, и надъ пече́нымъ, и надъ вся́кимъ вѣ́сомъ и мѣ́рою,
 • и е́же стоя́ти, у́тро хвали́ти и исповѣ́датися Го́сподеви, та́кожде и къ ве́черу,
 • и надъ всѣ́ми воз­носи́мыми всесожже́нiи Го́сподеви въ суббо́ты, и въ новомѣ́сячiихъ, и въ пра́здницѣхъ, по числу́, по чи́ну и́хъ вы́ну Го́сподеви,
 • и да сохраня́тъ стражбы́ ски́нiи свидѣ́нiя, и стра́жу святи́лища, и стражбы́ сыно́въ Ааро́нихъ бра́тiй сво­и́хъ, да слу́жатъ въ дому́ Госпо́дни.
 • Давид, состарившись и насытившись жизнью, воцарил над Израилем сына своего Соломона.
 • И собрал всех князей Израилевых и священников и левитов,
 • и исчислены были левиты, от тридцати лет и выше, и было число их, считая поголовно, тридцать восемь тысяч человек.
 • Из них назначены для дела в доме Господнем двадцать четыре тысячи, писцов же и судей шесть тысяч,
 • и четыре тысячи привратников, и четыре тысячи прославляющих Господа на музыкальных орудиях, которые он сделал для прославления.
 • И разделил их Давид на череды по сынам Левия – Гирсону, Каафу и Мерари.
 • Из Гирсонян – Лаедан и Шимей.
 • Сыновья Лаедана: первый Иехиил, Зефам и Иоиль, трое.
 • Сыновья Шимея: Шеломиф, Хазиил и Гаран, трое. Они главы поколений Лаедановых.
 • Еще сыновья Шимея: Иахаф, Зиза, Иеуш и Берия. Это сыновья Шимея, четверо.
 • Иахаф был главным, Зиза вторым; Иеуш и Берия имели детей немного, и потому они были в одном счете при доме отца.
 • Сыновья Каафа: Амрам, Ицгар, Хеврон и Озиил, четверо.
 • Сыновья Амрама: Аарон и Моисей. Аарон отделен был на посвящение ко Святому Святых, он и сыновья его, на веки, чтобы совершать курение пред лицем Господа, чтобы служить Ему и благословлять именем Его на веки.
 • А Моисей, человек Божий, и сыновья его причтены к колену Левиину.
 • Сыновья Моисея: Гирсон и Елиезер.
 • Сыновья Гирсона: первый был Шевуил.
 • Сыновья Елиезера были: первый Рехавия. И не было у Елиезера других сыновей; у Рехавии же было очень много сыновей.
 • Сыновья Ицгара: первый Шеломиф.
 • Сыновья Хеврона: первый Иерия и второй Амария, третий Иахазиил и четвертый Иекамам.
 • Сыновья Озиила: первый Миха и второй Ишшия.
 • Сыновья Мерарины: Махли и Муши. Сыновья Махлия: Елеазар и Кис.
 • И умер Елеазар, и не было у него сыновей, а только дочери; и взяли их за себя сыновья Киса, братья их.
 • Сыновья Мушия: Махли, Едер и Иремоф – трое.
 • Вот сыновья Левиины, по домам отцов их, главы семейств, по именному счислению их поголовно, которые отправляли дела служения в доме Господнем, от двадцати лет и выше.
 • Ибо Давид сказал: Господь, Бог Израилев, дал покой народу Своему и водворил его в Иерусалиме на веки,
 • и левитам не нужно носить скинию и всякие вещи ее для служения в ней.
 • Посему, по последним повелениям Давида, исчислены левиты от двадцати лет и выше,
 • чтоб они были при сынах Аароновых, для служения дому Господню, во дворе и в пристройках, для соблюдения чистоты всего святилища и для исполнения всякой службы при доме Божием,
 • для наблюдения за хлебами предложения и пшеничною мукою для хлебного приношения и пресными лепешками, за печеным, жареным и за всякою мерою и весом,
 • и чтобы становились каждое утро благодарить и славословить Господа, также и вечером,
 • и при всех всесожжениях, возносимых Господу в субботы, в новомесячия и в праздники по числу, как предписано о них, – постоянно пред лицем Господа,
 • и чтобы охраняли скинию откровения и святилище и сынов Аароновых, братьев своих, при службах дому Господню.
 • 大 卫 年 纪 老 迈 , 日 子 满 足 , 就 立 他 儿 子 所 罗 门 作 以 色 列 的 王 。
 • 大 卫 招 聚 以 色 列 的 众 首 领 和 祭 司 利 未 人 。
 • 利 未 人 从 三 十 岁 以 外 的 都 被 数 点 , 他 们 男 丁 的 数 目 共 有 三 万 八 千 。
 • 其 中 有 二 万 四 千 人 管 理 耶 和 华 殿 的 事 , 有 六 千 人 作 官 长 和 士 师 ,
 • 有 四 千 人 作 守 门 的 , 又 有 四 千 人 用 大 卫 所 作 的 乐 器 颂 赞 耶 和 华 。
 • 大 卫 将 利 未 人 革 顺 , 哥 辖 , 米 拉 利 的 子 孙 分 了 班 次 。
 • 革 顺 的 子 孙 有 拉 但 和 示 每 。
 • 拉 但 的 长 子 是 耶 歇 , 还 有 细 坦 和 约 珥 , 共 三 人 。
 • 示 每 的 儿 子 是 示 罗 密 , 哈 薛 , 哈 兰 三 人 。 这 是 拉 但 族 的 族 长 。
 • 示 每 的 儿 子 是 雅 哈 , 细 拿 , 耶 乌 施 , 比 利 亚 共 四 人 。
 • 雅 哈 是 长 子 , 细 撒 是 次 子 。 但 耶 乌 施 和 比 利 亚 的 子 孙 不 多 , 所 以 算 为 一 族 。
 • 哥 辖 的 儿 子 是 暗 兰 , 以 斯 哈 , 希 伯 伦 , 乌 薛 共 四 人 。
 • 暗 兰 的 儿 子 是 亚 伦 , 摩 西 。 亚 伦 和 他 的 子 孙 分 出 来 , 好 分 别 至 圣 的 物 , 在 耶 和 华 面 前 烧 香 , 事 奉 他 , 奉 他 的 名 祝 福 , 直 到 永 远 。
 • 至 于 神 人 摩 西 , 他 的 子 孙 名 字 记 在 利 未 支 派 的 册 上 。
 • 摩 西 的 儿 子 是 革 舜 和 以 利 以 谢 。
 • 革 舜 的 长 子 是 细 布 业 。
 • 以 利 以 谢 的 儿 子 是 利 哈 比 雅 。 以 利 以 谢 没 有 别 的 儿 子 , 但 利 哈 比 雅 的 子 孙 甚 多 。
 • 以 斯 哈 的 长 子 是 示 罗 密 。
 • 希 伯 伦 的 长 子 是 耶 利 雅 , 次 子 是 亚 玛 利 亚 , 三 子 是 雅 哈 悉 , 四 子 是 耶 加 面 。
 • 乌 薛 的 长 子 是 米 迦 , 次 子 是 耶 西 雅 。
 • 米 拉 利 的 儿 子 是 抹 利 , 母 示 。 抹 利 的 儿 子 是 以 利 亚 撒 , 基 士 。
 • 以 利 亚 撒 死 了 , 没 有 儿 子 , 只 有 女 儿 , 他 们 本 族 基 士 的 儿 子 娶 了 她 们 为 妻 。
 • 母 示 的 儿 子 是 末 力 , 以 得 , 耶 利 摩 共 三 人 。
 • 以 上 利 未 子 孙 作 族 长 的 , 照 着 男 丁 的 数 目 , 从 二 十 岁 以 外 , 都 办 耶 和 华 殿 的 事 务 。
 • 大 卫 说 , 耶 和 华 以 色 列 的 神 已 经 使 他 的 百 姓 平 安 , 他 永 远 住 在 耶 路 撒 冷 。
 • 利 未 人 不 必 再 抬 帐 幕 和 其 中 所 用 的 一 切 器 皿 了 。
 • 照 着 大 卫 临 终 所 吩 咐 的 , 利 未 人 从 二 十 岁 以 外 的 都 被 数 点 。
 • 他 们 的 职 任 是 服 事 亚 伦 的 子 孙 , 在 耶 和 华 的 殿 和 院 子 , 并 屋 中 办 事 , 洁 净 一 切 圣 物 , 就 是 办 神 殿 的 事 务 ,
 • 并 管 理 陈 设 饼 , 素 祭 的 细 面 , 或 无 酵 薄 饼 , 或 用 盘 烤 , 或 用 油 调 和 的 物 , 又 管 理 各 样 的 升 斗 尺 度 。
 • 每 日 早 晚 , 站 立 称 谢 赞 美 耶 和 华 ,
 • 又 在 安 息 日 , 月 朔 , 并 节 期 , 按 数 照 例 , 将 燔 祭 常 常 献 给 耶 和 华 。
 • 又 看 守 会 幕 和 圣 所 , 并 守 耶 和 华 吩 咐 他 们 弟 兄 亚 伦 子 孙 的 , 办 耶 和 华 殿 的 事 。