Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • И сыно́мъ Ааро́нимъ раздѣле́нiя: сы́нове Ааро́ни: Нада́въ и Авiу́дъ, и Елеаза́ръ и Иѳама́ръ.
 • И умро́ста Нада́въ и Авiу́дъ пре́жде отца́ сво­его́, и сы́нове не бы́ша и́ма: и свяще́н­ствова Елеаза́ръ и Иѳама́ръ, сы́нове Ааро́ни.
 • И раздѣли́ и́хъ дави́дъ, и садо́къ от­ сыно́въ Елеаза́ровыхъ, Ахимеле́хъ же от­ сыно́въ Иѳама́ровыхъ по сочисле́нiю и́хъ, по служе́нiю и́хъ и по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ.
 • И обрѣто́шася сы́нове Елеаза́ровы мно́жайшiи въ нача́лники си́лъ, не́жели сы́нове Иѳама́ровы: и раздѣли́ и́хъ сыно́мъ Елеаза́ровымъ въ нача́лники въ до́мы оте́че­ст­въ шесть­на́­де­сять, и сыно́мъ Иѳама́ровымъ по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, о́смь.
 • Раздѣли́ же и́хъ по жре́биемъ между́ и́ми, поне́же бя́ху нача́лницы святи́лища и нача́лницы Бо́жiи въ сынѣ́хъ Елеаза́ровыхъ и въ сынѣ́хъ Иѳама́ровыхъ:
 • описа́ же и́хъ самаі́а сы́нъ наѳанаи́ль пи́сарь от­ Леви́тъ предъ царе́мъ и кня́зи и садо́комъ свяще́н­никомъ и Ахимеле́хомъ сы́номъ Авiаѳа́ра, и нача́лницы оте́че­ст­въ свяще́н­никовъ и леви́товъ до́му оте́че­ст­ва, еди́нъ ко Елеаза́ру и еди́нъ ко Иѳама́ру.
 • И изы́де жре́бiй пе́рвый Иоари́му, Иеді́ю вторы́й,
 • Хари́ву тре́тiй, сеори́му четве́ртый,
 • Мелхі́ю пя́тый, меiами́ну шесты́й,
 • акко́су седмы́й, Аві́и осмы́й,
 • иису́ю девя́тый, сехені́и деся́тый,
 • Елiаси́ву единонадеся́тый, Иаки́му дванадеся́тый,
 • Оффа́ю тринадеся́тый, Иесваа́лу четыренадеся́тый,
 • велгі́и пятый­на́­де­сять, Емми́ру шестый­на́­де­сять,
 • Иеѳі́ю седмый­на́­де­сять, Афессі́ю осмый­на́­де­сять,
 • фетті́ю девятый­на́­де­сять, и езекі́илю двадеся́тый,
 • Ахи́ну два́десять пе́рвый, гамуи́лу два́десять вторы́й,
 • далеі́ю два́десять тре́тiй, Иеи́лю два́десять четве́ртый.
 • Сiе́ сочисле́нiе и́хъ по служе́нiю и́хъ входи́ти въ до́мъ Госпо́день по чи́ну сво­ему́, руко́ю Ааро́на отца́ и́хъ, я́коже повелѣ́ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ.
 • И сыно́мъ Леві́инымъ про́чiимъ: сыно́мъ Амвра́млимъ Соваи́лъ, сыно́мъ Соваи́лимъ Иадаі́а,
 • сыно́мъ раві́инымъ нача́лникъ Иесі́а,
 • сыно́мъ Иасарі́инымъ Саломо́ѳъ, сыно́мъ Саломо́ѳовымъ Иа́ѳъ:
 • сы́нове Иедiу́а: иерiа́въ пе́рвый, Амаді́а вторы́й, Иазiи́лъ тре́тiй, Иекмоа́мъ четве́ртый.
 • Сыно́мъ Озiи́лимъ ми́ха, сы́нове Ми́хины сами́ръ:
 • бра́тъ ми́хинъ Исі́а, сы́нъ Исі́инъ заха́рiа.
 • Сы́нове Мера́рины: Мооли́ и муси́, сы́нъ Озі́инъ вон­ні́й:
 • сы́нове Мера́рины Озі́а: сы́нове его́ Иесома́ и закху́ръ и Иовѳи́:
 • Моолі́ю Елеаза́ръ [и Иѳама́ръ]. У́мре же Елеаза́ръ, не бѣ́ша ему́ сы́нове.
 • Ки́су сы́нъ ки́совъ иерамеи́лъ.
 • Сы́нове му́сины: Мооли́ и еде́ръ и еримо́ѳъ. Сі́и сы́нове леви́тстiи по домо́мъ оте́че­ст­въ сво­и́хъ.
 • Прiя́ша же и ті́и жре́бiя, я́коже и бра́тiя и́хъ сы́нове Ааро́ни, предъ дави́домъ царе́мъ и садо́комъ и Ахимеле́хомъ и нача́лники оте́че­ст­въ свяще́н­ническихъ и леви́тскихъ: патрiа́рси Ааро́ни, я́коже и бра́тiя его́ юнѣ́йшiи.
 • И вот распределения сыновей Аароновых: сыновья Аарона: Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар.
 • Надав и Авиуд умерли прежде отца своего, сыновей же не было у них, и потому священствовали Елеазар и Ифамар.
 • И распределил их Давид – Садока из сыновей Елеазара, и Ахимелеха из сыновей Ифамара, поочередно на службу их.
 • И нашлось, что между сынами Елеазара глав поколений более, нежели между сынами Ифамара. И он распределил их так: из сынов Елеазара шестнадцать глав семейств, а из сынов Ифамара восемь.
 • Распределял же их по жребиям, потому что главными во святилище и главными пред Богом были из сынов Елеазара и из сынов Ифамара,
 • и записывал их Шемаия, сын Нафанаила, писец из левитов, пред лицем царя и князей и пред священником Садоком и Ахимелехом, сыном Авиафара, и пред главами семейств священнических и левитских: брали при бросании жребия одно семейство из рода Елеазарова, потом брали из рода Ифамарова.
 • И вышел первый жребий Иегоиариву, второй Иедаии,
 • третий Хариму, четвертый Сеориму,
 • пятый Малхию, шестой Миямину,
 • седьмой Гаккоцу, восьмой Авии,
 • девятый Иешую, десятый Шехании,
 • одиннадцатый Елиашиву, двенадцатый Иакиму,
 • тринадцатый Хушаю, четырнадцатый Иешеваву,
 • пятнадцатый Вилге, шестнадцатый Имеру,
 • семнадцатый Хезиру, восемнадцатый Гапицецу,
 • девятнадцатый Петахии, двадцатый Иезекиилю,
 • двадцать первый Иахину, двадцать второй Гамулу,
 • двадцать третий Делаии, двадцать четвертый Маазии.
 • Вот порядок их при служении их, как им приходить в дом Господень, по уставу их чрез Аарона, отца их, как заповедал ему Господь Бог Израилев.
 • У прочих сыновей Левия – распределение: из сынов Амрама: Шуваил; из сынов Шуваила: Иедия;
 • от Рехавии: из сынов Рехавии Ишшия был первый;
 • от Ицгара: Шеломоф; из сыновей Шеломофа: Иахав;
 • из сыновей Хеврона: первый Иерия, второй Амария, третий Иахазиил, четвертый Иекамам.
 • Из сыновей Озиила: Миха; из сыновей Михи: Шамир.
 • Брат Михи Ишшия; из сыновей Ишшии: Захария.
 • Сыновья Мерари: Махли и Муши; из сыновей Иаазии: Бено.
 • Из сыновей Мерари у Иаазии: Бено и Шогам, и Заккур и Иври.
 • У Махлия – Елеазар; у него сыновей не было.
 • У Киса: из сыновей Киса: Иерахмиил;
 • сыновья Мушия: Махли, Едер и Иеримоф. Вот сыновья левитов по поколениям их.
 • Бросали и они жребий, наравне с братьями своими, сыновьями Аароновыми, пред лицем царя Давида и Садока и Ахимелеха, и глав семейств священнических и левитских: глава семейства наравне с меньшим братом своим.
 • აარონიანებს თავიანთი დასები აქვთ. აარონიანები: ნადაბი, აბიჰუ, ელყეზერი და ითამარი.
 • ნადაბი და აბიჰუ მამაზე ადრე დაიხოცნენ, ისე რომ ვაჟები არ ჰყოლიათ. ელყაზარი და ითამარი შეუდგნენ მღვდელმსახურებას.
 • გაამწესა დავითმა ცადოკი, ელყაზარის ძეთაგან და ახიმელეხი, ითამარის ძეთაგან, თავ-თავიანთ სამსახურში, თავ-თავიანთი მოვალეობისდა მიხედვით.
 • აღმოჩნდა, რომ ელყაზარის შვილებში კაცები უფრო მეტნი იყვნენ, ვიდრე ითამარის შვილებში. დაანაწილეს მათ ისინი: ელყაზარის ძეთა მამისსახლებს თექვსმეტი თავკაცი არგუნეს, ხოლო ითამარის ძეთა მამისსახლებს - რვა თავკაცი.
 • ერთმანეთში წილისყრით დაინაწილეს, რადგან საწმიდრის წინამძღოლები და ღვთის სახლის წინამძღოლები ელეაზარისა და ითამარის ძეთაგან იყვნენ.
 • ისინი აღნუსხა შემაყია ნეთანელის ძემ, ლევიანთა მწიგნობარმა, მეფისა და მთავართა წინაშე, ცადოკ მღვდლისა და ახიმელეხ აბიათარის ძის წინაშე, მღვდლების და ლევიანების მამისსახლთა თავკაცთა წინაშე. ერთი მამისსახლი ელყაზარს უყრიდა წილს და ერთი ითამარს უყრიდა წილს.
 • პირველი წილი იეჰოარიბს შეხვდა, მეორე - იედაყიას,
 • მესამე - ხარემს, მეოთხე - სეყორიმს,
 • მეხუთე - მალქიას, მეექვსე - მიამიმს,
 • მეშვიდე - ჰაკოცს, მერვე - აბიას,
 • მეცხრე - იეშუაყს, მეათე - შექანიაჰუს,
 • მეთერთმეტე - ელიაშიბს, მეთორმეტე - იაკიმს,
 • მეცამეტე - ხეფას, მეთოთხმეტე - იეშებაბს,
 • მეთხუთმეტე - ბილგას, მეთექვსმეტ იმერს,
 • მეჩვიდმეტე - ხეზირს, მეთვრამეტე - ჰაფიცეცს,
 • მეცხრამეტე - ფეთახიას, მეოცე - იეხეზკელს,
 • ოცდამეერთე - იახინს, ოცდამეორე - გამულს,
 • ოცდამესამე - დელაიაჰუს, ოცდამეოთხე - მაყაზიაჰუს.
 • ეს არის მათი განაწესი, თუ როგორ უნდა მისულიყვნენ უფლის სახლში იმ სამსახურის გასაწევად, მათი მამის, აარონის ხელით რომ იყო დაწესებული ისე, როგორც უფალმა, ისრაელის ღმერთმა უბრძანა მას.
 • დანარჩენი ლევიანები: ყამრამის ძეთაგან შუბაელი, შუბაელის ძეთაგან იეხიდიაჰუ.
 • რეხაბიაჰუსგან: რეხაბიაჰუს ძეთაგან იშია იყო თავკაცი.
 • იცჰარიელთაგან: შელომოთი. შელომოთის ძეთაგან იახათი.
 • ხებრონის ძეთაგან: იერიაჰუ, ამარიაჰუ - მეორე, იახაზიელი - მესამე, იეკამყამი - მეოთხე.
 • ყუზიელის ძეთაგან: მიქა. მიქას ძეთაგან: შამირი.
 • მიქას ძმა იყო იშია. იშიას ძეთაგან: ზაქარიაჰუ.
 • მერარის ძენი: მახლი და მუში. იაყაზიაჰუს ძეთაგან: ბენო.
 • მერარის ძენი იაყაზიაჰუსგან: ბენო, შოხამი, ზაქური და ყიბრი.
 • მახლისგან: ელყაზარი, რომელსაც ვაჟები არ ჰყოლია.
 • კიშისგან: კიშის ძე იერახმეელი.
 • მუშის ძენი: მახლი, ყედერი, იერიმოთი. აჰა, ლევიანები, თავ-თავიანთი მამისსახლებისდა მიხედვით.
 • მამისსახლთა თავკაცებმა უმცროსი ძმების თანასწორად ყარეს წილი თავიანთი ძმების, აარონიანთა მსგავსად, მეფე დავითის, ცადოკის, ახიმელექის, მღვდლებისა და ლევიანების მამისსახლთა თავკაცების წინაშე.