Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • И сыно́мъ Ааро́нимъ раздѣле́нiя: сы́нове Ааро́ни: Нада́въ и Авiу́дъ, и Елеаза́ръ и Иѳама́ръ.
 • И умро́ста Нада́въ и Авiу́дъ пре́жде отца́ сво­его́, и сы́нове не бы́ша и́ма: и свяще́н­ствова Елеаза́ръ и Иѳама́ръ, сы́нове Ааро́ни.
 • И раздѣли́ и́хъ дави́дъ, и садо́къ от­ сыно́въ Елеаза́ровыхъ, Ахимеле́хъ же от­ сыно́въ Иѳама́ровыхъ по сочисле́нiю и́хъ, по служе́нiю и́хъ и по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ.
 • И обрѣто́шася сы́нове Елеаза́ровы мно́жайшiи въ нача́лники си́лъ, не́жели сы́нове Иѳама́ровы: и раздѣли́ и́хъ сыно́мъ Елеаза́ровымъ въ нача́лники въ до́мы оте́че­ст­въ шесть­на́­де­сять, и сыно́мъ Иѳама́ровымъ по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, о́смь.
 • Раздѣли́ же и́хъ по жре́биемъ между́ и́ми, поне́же бя́ху нача́лницы святи́лища и нача́лницы Бо́жiи въ сынѣ́хъ Елеаза́ровыхъ и въ сынѣ́хъ Иѳама́ровыхъ:
 • описа́ же и́хъ самаі́а сы́нъ наѳанаи́ль пи́сарь от­ Леви́тъ предъ царе́мъ и кня́зи и садо́комъ свяще́н­никомъ и Ахимеле́хомъ сы́номъ Авiаѳа́ра, и нача́лницы оте́че­ст­въ свяще́н­никовъ и леви́товъ до́му оте́че­ст­ва, еди́нъ ко Елеаза́ру и еди́нъ ко Иѳама́ру.
 • И изы́де жре́бiй пе́рвый Иоари́му, Иеді́ю вторы́й,
 • Хари́ву тре́тiй, сеори́му четве́ртый,
 • Мелхі́ю пя́тый, меiами́ну шесты́й,
 • акко́су седмы́й, Аві́и осмы́й,
 • иису́ю девя́тый, сехені́и деся́тый,
 • Елiаси́ву единонадеся́тый, Иаки́му дванадеся́тый,
 • Оффа́ю тринадеся́тый, Иесваа́лу четыренадеся́тый,
 • велгі́и пятый­на́­де­сять, Емми́ру шестый­на́­де­сять,
 • Иеѳі́ю седмый­на́­де­сять, Афессі́ю осмый­на́­де­сять,
 • фетті́ю девятый­на́­де­сять, и езекі́илю двадеся́тый,
 • Ахи́ну два́десять пе́рвый, гамуи́лу два́десять вторы́й,
 • далеі́ю два́десять тре́тiй, Иеи́лю два́десять четве́ртый.
 • Сiе́ сочисле́нiе и́хъ по служе́нiю и́хъ входи́ти въ до́мъ Госпо́день по чи́ну сво­ему́, руко́ю Ааро́на отца́ и́хъ, я́коже повелѣ́ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ.
 • И сыно́мъ Леві́инымъ про́чiимъ: сыно́мъ Амвра́млимъ Соваи́лъ, сыно́мъ Соваи́лимъ Иадаі́а,
 • сыно́мъ раві́инымъ нача́лникъ Иесі́а,
 • сыно́мъ Иасарі́инымъ Саломо́ѳъ, сыно́мъ Саломо́ѳовымъ Иа́ѳъ:
 • сы́нове Иедiу́а: иерiа́въ пе́рвый, Амаді́а вторы́й, Иазiи́лъ тре́тiй, Иекмоа́мъ четве́ртый.
 • Сыно́мъ Озiи́лимъ ми́ха, сы́нове Ми́хины сами́ръ:
 • бра́тъ ми́хинъ Исі́а, сы́нъ Исі́инъ заха́рiа.
 • Сы́нове Мера́рины: Мооли́ и муси́, сы́нъ Озі́инъ вон­ні́й:
 • сы́нове Мера́рины Озі́а: сы́нове его́ Иесома́ и закху́ръ и Иовѳи́:
 • Моолі́ю Елеаза́ръ [и Иѳама́ръ]. У́мре же Елеаза́ръ, не бѣ́ша ему́ сы́нове.
 • Ки́су сы́нъ ки́совъ иерамеи́лъ.
 • Сы́нове му́сины: Мооли́ и еде́ръ и еримо́ѳъ. Сі́и сы́нове леви́тстiи по домо́мъ оте́че­ст­въ сво­и́хъ.
 • Прiя́ша же и ті́и жре́бiя, я́коже и бра́тiя и́хъ сы́нове Ааро́ни, предъ дави́домъ царе́мъ и садо́комъ и Ахимеле́хомъ и нача́лники оте́че­ст­въ свяще́н­ническихъ и леви́тскихъ: патрiа́рси Ааро́ни, я́коже и бра́тiя его́ юнѣ́йшiи.
 • И вот распределения сыновей Аароновых: сыновья Аарона: Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар.
 • Надав и Авиуд умерли прежде отца своего, сыновей же не было у них, и потому священствовали Елеазар и Ифамар.
 • И распределил их Давид – Садока из сыновей Елеазара, и Ахимелеха из сыновей Ифамара, поочередно на службу их.
 • И нашлось, что между сынами Елеазара глав поколений более, нежели между сынами Ифамара. И он распределил их так: из сынов Елеазара шестнадцать глав семейств, а из сынов Ифамара восемь.
 • Распределял же их по жребиям, потому что главными во святилище и главными пред Богом были из сынов Елеазара и из сынов Ифамара,
 • и записывал их Шемаия, сын Нафанаила, писец из левитов, пред лицем царя и князей и пред священником Садоком и Ахимелехом, сыном Авиафара, и пред главами семейств священнических и левитских: брали при бросании жребия одно семейство из рода Елеазарова, потом брали из рода Ифамарова.
 • И вышел первый жребий Иегоиариву, второй Иедаии,
 • третий Хариму, четвертый Сеориму,
 • пятый Малхию, шестой Миямину,
 • седьмой Гаккоцу, восьмой Авии,
 • девятый Иешую, десятый Шехании,
 • одиннадцатый Елиашиву, двенадцатый Иакиму,
 • тринадцатый Хушаю, четырнадцатый Иешеваву,
 • пятнадцатый Вилге, шестнадцатый Имеру,
 • семнадцатый Хезиру, восемнадцатый Гапицецу,
 • девятнадцатый Петахии, двадцатый Иезекиилю,
 • двадцать первый Иахину, двадцать второй Гамулу,
 • двадцать третий Делаии, двадцать четвертый Маазии.
 • Вот порядок их при служении их, как им приходить в дом Господень, по уставу их чрез Аарона, отца их, как заповедал ему Господь Бог Израилев.
 • У прочих сыновей Левия – распределение: из сынов Амрама: Шуваил; из сынов Шуваила: Иедия;
 • от Рехавии: из сынов Рехавии Ишшия был первый;
 • от Ицгара: Шеломоф; из сыновей Шеломофа: Иахав;
 • из сыновей Хеврона: первый Иерия, второй Амария, третий Иахазиил, четвертый Иекамам.
 • Из сыновей Озиила: Миха; из сыновей Михи: Шамир.
 • Брат Михи Ишшия; из сыновей Ишшии: Захария.
 • Сыновья Мерари: Махли и Муши; из сыновей Иаазии: Бено.
 • Из сыновей Мерари у Иаазии: Бено и Шогам, и Заккур и Иври.
 • У Махлия – Елеазар; у него сыновей не было.
 • У Киса: из сыновей Киса: Иерахмиил;
 • сыновья Мушия: Махли, Едер и Иеримоф. Вот сыновья левитов по поколениям их.
 • Бросали и они жребий, наравне с братьями своими, сыновьями Аароновыми, пред лицем царя Давида и Садока и Ахимелеха, и глав семейств священнических и левитских: глава семейства наравне с меньшим братом своим.
 • 亚 伦 子 孙 的 班 次 记 在 下 面 , 亚 伦 的 儿 子 是 拿 答 , 亚 比 户 , 以 利 亚 撒 , 以 他 玛 。
 • 拿 答 , 亚 比 户 死 在 他 们 父 亲 之 先 , 没 有 留 下 儿 子 。 故 此 , 以 利 亚 撒 , 以 他 玛 供 祭 司 的 职 分 。
 • 以 利 亚 撒 的 子 孙 撒 督 和 以 他 玛 的 子 孙 亚 希 米 勒 , 同 着 大 卫 将 他 们 的 族 弟 兄 分 成 班 次 。
 • 以 利 亚 撒 子 孙 中 为 首 的 比 以 他 玛 子 孙 中 为 首 的 更 多 , 分 班 如 下 , 以 利 亚 撒 的 子 孙 中 有 十 六 个 族 长 , 以 他 玛 的 子 孙 中 有 八 个 族 长 。
 • 都 掣 签 分 立 , 彼 此 一 样 。 在 圣 所 和 神 面 前 作 首 领 的 有 以 利 亚 撒 的 子 孙 , 也 有 以 他 玛 的 子 孙 。
 • 作 书 记 的 利 未 人 拿 坦 业 的 儿 子 示 玛 雅 在 王 和 首 领 , 与 祭 司 撒 督 , 亚 比 亚 他 的 儿 子 亚 希 米 勒 , 并 祭 司 利 未 人 的 族 长 面 前 记 录 他 们 的 名 字 。 在 以 利 亚 撒 的 子 孙 中 取 一 族 , 在 以 他 玛 的 子 孙 中 取 一 族 。
 • 掣 签 的 时 候 , 第 一 掣 出 来 的 是 耶 何 雅 立 , 第 二 是 耶 大 雅 ,
 • 第 三 是 哈 琳 , 第 四 是 梭 琳 ,
 • 第 五 是 玛 基 雅 , 第 六 是 米 雅 民 ,
 • 第 七 是 哈 歌 斯 , 第 八 是 亚 比 雅 ,
 • 第 九 是 耶 书 亚 , 第 十 是 示 迦 尼 ,
 • 第 十 一 是 以 利 亚 实 , 第 十 二 是 雅 金 ,
 • 第 十 三 是 胡 巴 , 第 十 四 是 耶 是 比 押 ,
 • 第 十 五 是 璧 迦 , 第 十 六 是 音 麦 ,
 • 第 十 七 是 希 悉 , 第 十 八 是 哈 辟 悉 ,
 • 第 十 九 是 毗 他 希 雅 , 第 二 十 是 以 西 结 ,
 • 第 二 十 一 是 雅 斤 , 第 二 十 二 是 迦 末 ,
 • 第 二 十 三 是 第 来 雅 , 第 二 十 四 是 玛 西 亚 。
 • 这 就 是 他 们 的 班 次 , 要 照 耶 和 华 以 色 列 的 神 藉 他 们 祖 宗 亚 伦 所 吩 咐 的 条 例 , 进 入 耶 和 华 的 殿 办 理 事 务 。
 • 利 未 其 馀 的 子 孙 如 下 , 暗 兰 的 子 孙 里 有 书 巴 业 。 书 巴 业 的 子 孙 里 有 耶 希 底 亚 。
 • 利 哈 比 雅 的 子 孙 里 有 长 子 伊 示 雅 。
 • 以 斯 哈 的 子 孙 里 有 示 罗 摩 。 示 罗 摩 的 子 孙 里 有 雅 哈 。
 • 希 伯 伦 的 子 孙 里 有 长 子 耶 利 雅 , 次 子 亚 玛 利 亚 , 三 子 雅 哈 悉 , 四 子 耶 加 面 。
 • 乌 薛 的 子 孙 里 有 米 迦 。 米 迦 的 子 孙 里 有 沙 密 。
 • 米 迦 的 兄 弟 是 伊 示 雅 。 伊 示 雅 的 子 孙 里 有 撒 迦 利 雅 。
 • 米 拉 利 的 儿 子 是 抹 利 , 母 示 , 雅 西 雅 。 雅 西 雅 的 儿 子 有 比 挪 。
 • 米 拉 利 的 子 孙 里 有 雅 西 雅 的 儿 子 比 挪 , 朔 含 , 撒 刻 , 伊 比 利 。
 • 抹 利 的 儿 子 是 以 利 亚 撒 。 以 利 亚 撒 没 有 儿 子 。
 • 基 士 的 子 孙 里 有 耶 拉 篾 。
 • 母 示 的 儿 子 是 末 力 , 以 得 , 耶 利 摩 。 按 着 宗 族 这 都 是 利 未 的 子 孙 。
 • 他 们 在 大 卫 王 和 撒 督 , 并 亚 希 米 勒 与 祭 司 利 未 人 的 族 长 面 前 掣 签 , 正 如 他 们 弟 兄 亚 伦 的 子 孙 一 般 。 各 族 的 长 者 与 兄 弟 没 有 分 别 。