Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • И сыно́мъ Ааро́нимъ раздѣле́нiя: сы́нове Ааро́ни: Нада́въ и Авiу́дъ, и Елеаза́ръ и Иѳама́ръ.
 • И умро́ста Нада́въ и Авiу́дъ пре́жде отца́ сво­его́, и сы́нове не бы́ша и́ма: и свяще́н­ствова Елеаза́ръ и Иѳама́ръ, сы́нове Ааро́ни.
 • И раздѣли́ и́хъ дави́дъ, и садо́къ от­ сыно́въ Елеаза́ровыхъ, Ахимеле́хъ же от­ сыно́въ Иѳама́ровыхъ по сочисле́нiю и́хъ, по служе́нiю и́хъ и по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ.
 • И обрѣто́шася сы́нове Елеаза́ровы мно́жайшiи въ нача́лники си́лъ, не́жели сы́нове Иѳама́ровы: и раздѣли́ и́хъ сыно́мъ Елеаза́ровымъ въ нача́лники въ до́мы оте́че­ст­въ шесть­на́­де­сять, и сыно́мъ Иѳама́ровымъ по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, о́смь.
 • Раздѣли́ же и́хъ по жре́биемъ между́ и́ми, поне́же бя́ху нача́лницы святи́лища и нача́лницы Бо́жiи въ сынѣ́хъ Елеаза́ровыхъ и въ сынѣ́хъ Иѳама́ровыхъ:
 • описа́ же и́хъ самаі́а сы́нъ наѳанаи́ль пи́сарь от­ Леви́тъ предъ царе́мъ и кня́зи и садо́комъ свяще́н­никомъ и Ахимеле́хомъ сы́номъ Авiаѳа́ра, и нача́лницы оте́че­ст­въ свяще́н­никовъ и леви́товъ до́му оте́че­ст­ва, еди́нъ ко Елеаза́ру и еди́нъ ко Иѳама́ру.
 • И изы́де жре́бiй пе́рвый Иоари́му, Иеді́ю вторы́й,
 • Хари́ву тре́тiй, сеори́му четве́ртый,
 • Мелхі́ю пя́тый, меiами́ну шесты́й,
 • акко́су седмы́й, Аві́и осмы́й,
 • иису́ю девя́тый, сехені́и деся́тый,
 • Елiаси́ву единонадеся́тый, Иаки́му дванадеся́тый,
 • Оффа́ю тринадеся́тый, Иесваа́лу четыренадеся́тый,
 • велгі́и пятый­на́­де­сять, Емми́ру шестый­на́­де­сять,
 • Иеѳі́ю седмый­на́­де­сять, Афессі́ю осмый­на́­де­сять,
 • фетті́ю девятый­на́­де­сять, и езекі́илю двадеся́тый,
 • Ахи́ну два́десять пе́рвый, гамуи́лу два́десять вторы́й,
 • далеі́ю два́десять тре́тiй, Иеи́лю два́десять четве́ртый.
 • Сiе́ сочисле́нiе и́хъ по служе́нiю и́хъ входи́ти въ до́мъ Госпо́день по чи́ну сво­ему́, руко́ю Ааро́на отца́ и́хъ, я́коже повелѣ́ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ.
 • И сыно́мъ Леві́инымъ про́чiимъ: сыно́мъ Амвра́млимъ Соваи́лъ, сыно́мъ Соваи́лимъ Иадаі́а,
 • сыно́мъ раві́инымъ нача́лникъ Иесі́а,
 • сыно́мъ Иасарі́инымъ Саломо́ѳъ, сыно́мъ Саломо́ѳовымъ Иа́ѳъ:
 • сы́нове Иедiу́а: иерiа́въ пе́рвый, Амаді́а вторы́й, Иазiи́лъ тре́тiй, Иекмоа́мъ четве́ртый.
 • Сыно́мъ Озiи́лимъ ми́ха, сы́нове Ми́хины сами́ръ:
 • бра́тъ ми́хинъ Исі́а, сы́нъ Исі́инъ заха́рiа.
 • Сы́нове Мера́рины: Мооли́ и муси́, сы́нъ Озі́инъ вон­ні́й:
 • сы́нове Мера́рины Озі́а: сы́нове его́ Иесома́ и закху́ръ и Иовѳи́:
 • Моолі́ю Елеаза́ръ [и Иѳама́ръ]. У́мре же Елеаза́ръ, не бѣ́ша ему́ сы́нове.
 • Ки́су сы́нъ ки́совъ иерамеи́лъ.
 • Сы́нове му́сины: Мооли́ и еде́ръ и еримо́ѳъ. Сі́и сы́нове леви́тстiи по домо́мъ оте́че­ст­въ сво­и́хъ.
 • Прiя́ша же и ті́и жре́бiя, я́коже и бра́тiя и́хъ сы́нове Ааро́ни, предъ дави́домъ царе́мъ и садо́комъ и Ахимеле́хомъ и нача́лники оте́че­ст­въ свяще́н­ническихъ и леви́тскихъ: патрiа́рси Ааро́ни, я́коже и бра́тiя его́ юнѣ́йшiи.
 • И вот распределения сыновей Аароновых: сыновья Аарона: Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар.
 • Надав и Авиуд умерли прежде отца своего, сыновей же не было у них, и потому священствовали Елеазар и Ифамар.
 • И распределил их Давид – Садока из сыновей Елеазара, и Ахимелеха из сыновей Ифамара, поочередно на службу их.
 • И нашлось, что между сынами Елеазара глав поколений более, нежели между сынами Ифамара. И он распределил их так: из сынов Елеазара шестнадцать глав семейств, а из сынов Ифамара восемь.
 • Распределял же их по жребиям, потому что главными во святилище и главными пред Богом были из сынов Елеазара и из сынов Ифамара,
 • и записывал их Шемаия, сын Нафанаила, писец из левитов, пред лицем царя и князей и пред священником Садоком и Ахимелехом, сыном Авиафара, и пред главами семейств священнических и левитских: брали при бросании жребия одно семейство из рода Елеазарова, потом брали из рода Ифамарова.
 • И вышел первый жребий Иегоиариву, второй Иедаии,
 • третий Хариму, четвертый Сеориму,
 • пятый Малхию, шестой Миямину,
 • седьмой Гаккоцу, восьмой Авии,
 • девятый Иешую, десятый Шехании,
 • одиннадцатый Елиашиву, двенадцатый Иакиму,
 • тринадцатый Хушаю, четырнадцатый Иешеваву,
 • пятнадцатый Вилге, шестнадцатый Имеру,
 • семнадцатый Хезиру, восемнадцатый Гапицецу,
 • девятнадцатый Петахии, двадцатый Иезекиилю,
 • двадцать первый Иахину, двадцать второй Гамулу,
 • двадцать третий Делаии, двадцать четвертый Маазии.
 • Вот порядок их при служении их, как им приходить в дом Господень, по уставу их чрез Аарона, отца их, как заповедал ему Господь Бог Израилев.
 • У прочих сыновей Левия – распределение: из сынов Амрама: Шуваил; из сынов Шуваила: Иедия;
 • от Рехавии: из сынов Рехавии Ишшия был первый;
 • от Ицгара: Шеломоф; из сыновей Шеломофа: Иахав;
 • из сыновей Хеврона: первый Иерия, второй Амария, третий Иахазиил, четвертый Иекамам.
 • Из сыновей Озиила: Миха; из сыновей Михи: Шамир.
 • Брат Михи Ишшия; из сыновей Ишшии: Захария.
 • Сыновья Мерари: Махли и Муши; из сыновей Иаазии: Бено.
 • Из сыновей Мерари у Иаазии: Бено и Шогам, и Заккур и Иври.
 • У Махлия – Елеазар; у него сыновей не было.
 • У Киса: из сыновей Киса: Иерахмиил;
 • сыновья Мушия: Махли, Едер и Иеримоф. Вот сыновья левитов по поколениям их.
 • Бросали и они жребий, наравне с братьями своими, сыновьями Аароновыми, пред лицем царя Давида и Садока и Ахимелеха, и глав семейств священнических и левитских: глава семейства наравне с меньшим братом своим.
 • Арундун уулдары мындай бљлєндє: Арундун уулдары: Надап, Абыйут, Элазар жана Итамар.
 • Надап менен Абыйут атасынан мурун каза болушту, алардын уулдары болгон эмес. Ошондуктан Элазар менен Итамар ыйык кызмат кылышты.
 • Дљљт аларды кызматка бљлєштєрдє – Элазардын уулдарынан Садокту, Итамардын уулдарынан Акимелекти кызматы боюнча бљлдє.
 • Итамардын уулдарына караганда Элазардын уулдарынын башчылары кљбєрљљк болуп чыкты. Ошондуктан ал буларды мындай бљлдє: Элазар уулдарынан он алты уруу башчы, Итамар уулдарынан сегиз уруу башчы.
 • Аларды љкчљмљ таш ыргытып бљлдє, анткени Элазардын уулдарынан да, Итамардын уулдарынан да ыйык жайда жана Кудайдын алдында башчы болуп турушту.
 • Аларды лебилерден катчы болгон Натанаелдин уулу Шемая падыша менен тљрљлљрдєн алдында, ыйык кызмат кылуучу Садоктун алдында жана Абыйатардын уулу Акимелектин алдында, лебилер менен ыйык кызмат кылуучулар тукумунун башчыларынын алдында тизмеге жазды. Љкчљмљ таш ыргытканда, Элазар уруусунан бир єй-бєлљнє, Итамар уруусунан бир єй-бєлљнє алышты.
 • Биринчи љкчљмљ таш Жейойарипке, экинчи таш Жедаяга тєштє.
 • Yчєнчєсє Харимге, тљртєнчєсє Сейоримге,
 • бешинчиси Малкияга, алтынчысы Мияминге,
 • жетинчиси Акоско, сегизинчиси Абияга,
 • тогузунчусу Жейшуяга, онунчусу Шеханияга,
 • он биринчиси Элийашипке, он экинчиси Жакимге,
 • он єчєнчєсє Хупага, он тљртєнчєсє Жешебапка,
 • он бешинчиси Билгага, он алтынчысы Имерге,
 • он жетинчиси Хейзирге, он сегизинчиси Апитсеске,
 • он тогузунчусу Петахияга, жыйырманчысы Хискияга,
 • жыйырма биринчиси Жахинге, жыйырма экинчиси Гамулга,
 • жыйырма єчєнчєсє Делаяга, жыйырма тљртєнчєсє Мазияга тєштє.
 • Ысрайылдын Кудай-Тењиринин алардын атасы Арунга берген буйругу боюнча алардын Тењирдин єйєнљ келип кызмат кылуу кезеги ушундай.
 • Лебинин башка уулдарынын бљлєнєшє: Амрам уулдарынан: Шубаел. Шубаел уулдарынан: Жехдея.
 • Рехабиядан: Жишия. Ал Рехабиянын тун уулу болчу.
 • Житсардан: Шеломот. Шеломот уулдарынан: Жахат.
 • Хеброндун уулдарынан: биринчи Жерия, экинчи Амария, єчєнчє Жахазиел, тљртєнчє Жекамам.
 • Узиелдин уулдарынан: Миха. Миханын уулдарынан: Шамир.
 • Миханын бир тууганы Жишия. Жишиянын уулдарынан: Захария.
 • Мераринин уулдары: Махли менен Муши. Жаазиянын уулдарынан: Бено.
 • Мераринин уулдарынын ичинен Жаазиядан: Бено менен Шоям, Закур жана Ибри.
 • Махлиден Элазар, Элазардын уулдары болгон эмес.
 • Киш тукумунан, Киштин уулдарынан: Жерахмейел.
 • Мушинин уулдары: Махли, Эйдер жана Жеримот. Уруулары боюнча лебилердин уулдары ушулар.
 • Алар да љз бир тууганы Арундун уулдары менен кошо Дљљт падышанын, Садоктун, Акимелектин жана ыйык кызмат кылуучулар менен леби урууларынын башчыларынын алдында љкчљмљ таш ыргытышты. Уруу башчылары кенже бир туугандары менен бирдей укукта болду.
 • Auch die Priester, die Nachkommen Aarons, wurden in Dienstgruppen eingeteilt. Aaron hatte vier Söhne: Nadab und Abihu, Eleasar und Itamar.
 • Nadab und Abihu starben schon, als Aaron noch lebte, und hinterließen keine Söhne. Deshalb übten von da an nur Eleasar und Itamar den Priesterdienst aus.
 • Mit Hilfe von Zadok, einem Nachkommen Eleasars, und Ahimelech, einem Nachkommen Itamars, teilte David die Priester in Dienstgruppen ein.
 • Dabei stellte sich heraus, dass die Zahl der Männer bei den Nachkommen Eleasars größer war als bei den Nachkommen Itamars. Deshalb teilte man sie so ein, dass die Sippenoberhäupter aus der Linie Eleasars mit ihren Sippen sechzehn Dienstgruppen bildeten und die aus der Linie Itamars nur acht.
 • Ihre Reihenfolge aber wurde durch das Los bestimmt; denn die führenden Priester beider Gruppen, der Nachkommen Eleasars und der Nachkommen Itamars, waren als Verantwortliche für den Dienst am Heiligtum Gottes gleichberechtigt.
 • Der Schreiber Schemaja, der Sohn Netanels, ein Levit, schrieb alle auf. Dabei waren zugegen: der König, die führenden Männer des Volkes, der Priester Zadok sowie Abjatar, der Sohn Ahimelechs, dazu die Sippenoberhäupter der Priester und Leviten. Abwechselnd wurden zwei Sippen von den Nachkommen Eleasars und eine Sippe von den Nachkommen Itamars ausgelost.
 • Folgende Dienstgruppen wurden durch das Los bestimmt:

  1. Jojarib: 13. Huppa
  2. Jedaja: 14. Jeschebab
  3. Harim: 15. Bilga
  4. Seorim: 16. Immer
  5. Malkija: 17. Hesir
  6. Mijamin: 18. Pizzez
  7. Koz: 19. Petachja
  8. Abija: 20. Jeheskel
  9. Jeschua: 21. Jachin
  10. Schechanja: 22. Gamul
  11. Eljaschib: 23. Delaja
  12. Jakim: 24. Maasja

 • Entsprechend diesen Dienstgruppen mussten die Priester in den Tempel kommen und ihren Dienst nach den Vorschriften verrichten, die ihnen ihr Stammvater Aaron auf Befehl des HERRN, des Gottes Israels, gegeben hatte.
 • Weitere Sippenoberhäupter der Leviten waren:

  von den Nachkommen Amrams: Schubaël; von den Söhnen Schubaëls: Jechdeja

 • von den Söhnen Rehabjas: Jischija, der rangoberste
 • von den Nachkommen Jizhars: Schelomit; von den Söhnen Schelomits: Jahat
 • von den Söhnen Hebrons: Jerija, der rangoberste, Amarja, der zweite, Jahasiël, der dritte, und Jekamam, der vierte
 • von den Söhnen Usiëls: Micha; von den Söhnen Michas: Schamir
 • von den Söhnen Jischijas, einem Bruder von Micha: Secharja
 • Die Nachkommen Meraris waren Machli und Muschi – sie waren Söhne von Meraris Sohn Jaasija.
 • Weitere Nachkommen Meraris über Jaasija waren: Schoham, Sakkur und Ibri.
 • Die Söhne Machlis waren: Eleasar, der keine Kinder hatte,
 • und Kisch. Der Sohn von Kisch war Jerachmeël.
 • Die Söhne Muschis waren: Machli, Eder und Jerimot.

  Dies waren die Sippen der Leviten.

 • Sie losten ihre Reihenfolge genauso aus wie ihre Stammesbrüder, die Priester, in Gegenwart von König David, Zadok, Ahimelech und den Sippenoberhäuptern der Priester und Leviten. Dabei wurden die Familien der Sippenoberhäupter nicht anders behandelt als die ihrer jüngsten Brüder.