Скрыть
25:2
25:3
25:5
25:6
25:9
25:10
25:11
25:12
25:13
25:14
25:15
25:16
25:17
25:18
25:19
25:20
25:21
25:22
25:23
25:24
25:25
25:26
25:27
25:28
25:29
25:30
25:31
И поста́ви дави́дъ ца́рь и кня́зи си́лы надъ дѣ́лы сы́ны Аса́фовы и Ема́ни и Идиѳу́мовы, и́же провѣщава́ху въ гу́слехъ и псалти́рехъ и кимва́лѣхъ, и бы́сть число́ и́хъ по глава́мъ муже́й творя́щихъ дѣла́ своя́.
Сы́нове Аса́фовы: закху́ръ и Ио́сифъ, и наѳані́а и Асiи́лъ: сы́нове Аса́фовы держа́щеся Аса́фа проро́ка бли́зъ царя́.
Идиѳу́му сы́нове Идиѳу́мли: годолі́а и сури́, и Исе́а и семе́й, и Асаві́а и маттаѳі́а, ше́сть по отцѣ́ сво­е́мъ Идиѳу́мѣ въ гу́сли бряца́юще исповѣ́данiе и хвале́нiе Го́сподеви.
Ема́ну сы́нове Ема́ни: вукі́а и маѳані́а, и Озiи́лъ и суваи́лъ, и иериму́ѳъ и Анані́а, и Ана́нъ и Елiаѳа́, и годоллаѳі́й и ромамѳiезе́ръ, и Сава́хъ и маллиѳі́й, а оѳи́ръ и Мазiо́ѳъ.
Вси́ сі́и сы́нове Ема́на бряца́ющаго царю́ въ словесѣ́хъ Бо́жiихъ, да воз­несе́т­ся ро́гъ. Даде́ же Бо́гъ Ема́ну сыно́въ четыре­на́­де­сять и три́ дще́ри:
вси́ сі́и со отце́мъ сво­и́мъ воспѣва́юще въ дому́ Бо́жiи въ кимва́лѣхъ и во псалти́рехъ и гу́слехъ, въ служе́нiе до́му Бо́жiя бли́зъ царя́, и Аса́фъ и Идиѳу́мъ, и Ема́нъ.
Бы́сть же число́ и́хъ со бра́тiею и́хъ науче́ни пѣ́нiю Госпо́дню и всѣ́хъ разумѣ́ющихъ [пѣ́нiя] двѣ́сти о́смьдесятъ и о́смь.
Верго́ша же и сі́и жре́бiя чреды́ дневны́я, по ма́лу и по вели́ку соверше́н­ныхъ и уча́щихся.
И изы́де жре́бiй пе́рвый сыно́въ его́ и бра́тiи его́ Аса́фу Ио́сифову, годолі́а: вторы́й ині́а, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
тре́тiй закху́ръ, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
четве́ртый Иезрі́й, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
пя́тый наѳа́нъ, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
шесты́й вукі́а, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
седмы́й иерiи́лъ, сы́нове его́ и бра́тiи его́ два­на́­де­сять:
осмы́й Иосі́а, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять,
девя́тый Матѳані́а, сы́нове его́ и бра́тiи его́ два­на́­де­сять:
деся́тый семеі́а, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
первый­на́­де­сять езрiи́лъ, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
вторый­на́­де­сять Асаві́а, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
третiй­на́­де­сять суваи́лъ, сы́нове его́ и бра́тiи его́ два­на́­де­сять:
четвертый­на́­де­сять Матѳаѳі́а, сы́нове его́ и бра́тiи его́ два­на́­де­сять:
пятый­на́­де­сять иериму́ѳъ, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
шестый­на́­де­сять Анані́а, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
седмый­на́­де­сять Иесва́къ, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
осмый­на́­де­сять Анані́а, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
девятый­на́­де­сять меллиѳі́й, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
двадеся́тый Елiаѳа́, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
два́десять пе́рвый Иеѳи́ръ, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
два́десять вторы́й годоллаѳі́й, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
два́десять тре́тiй меазо́ѳъ, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
два́десять четве́ртый рометѳiе́зеръ, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible