Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • И поста́ви дави́дъ ца́рь и кня́зи си́лы надъ дѣ́лы сы́ны Аса́фовы и Ема́ни и Идиѳу́мовы, и́же провѣщава́ху въ гу́слехъ и псалти́рехъ и кимва́лѣхъ, и бы́сть число́ и́хъ по глава́мъ муже́й творя́щихъ дѣла́ своя́.
 • Сы́нове Аса́фовы: закху́ръ и Ио́сифъ, и наѳані́а и Асiи́лъ: сы́нове Аса́фовы держа́щеся Аса́фа проро́ка бли́зъ царя́.
 • Идиѳу́му сы́нове Идиѳу́мли: годолі́а и сури́, и Исе́а и семе́й, и Асаві́а и маттаѳі́а, ше́сть по отцѣ́ сво­е́мъ Идиѳу́мѣ въ гу́сли бряца́юще исповѣ́данiе и хвале́нiе Го́сподеви.
 • Ема́ну сы́нове Ема́ни: вукі́а и маѳані́а, и Озiи́лъ и суваи́лъ, и иериму́ѳъ и Анані́а, и Ана́нъ и Елiаѳа́, и годоллаѳі́й и ромамѳiезе́ръ, и Сава́хъ и маллиѳі́й, а оѳи́ръ и Мазiо́ѳъ.
 • Вси́ сі́и сы́нове Ема́на бряца́ющаго царю́ въ словесѣ́хъ Бо́жiихъ, да воз­несе́т­ся ро́гъ. Даде́ же Бо́гъ Ема́ну сыно́въ четыре­на́­де­сять и три́ дще́ри:
 • вси́ сі́и со отце́мъ сво­и́мъ воспѣва́юще въ дому́ Бо́жiи въ кимва́лѣхъ и во псалти́рехъ и гу́слехъ, въ служе́нiе до́му Бо́жiя бли́зъ царя́, и Аса́фъ и Идиѳу́мъ, и Ема́нъ.
 • Бы́сть же число́ и́хъ со бра́тiею и́хъ науче́ни пѣ́нiю Госпо́дню и всѣ́хъ разумѣ́ющихъ [пѣ́нiя] двѣ́сти о́смьдесятъ и о́смь.
 • Верго́ша же и сі́и жре́бiя чреды́ дневны́я, по ма́лу и по вели́ку соверше́н­ныхъ и уча́щихся.
 • И изы́де жре́бiй пе́рвый сыно́въ его́ и бра́тiи его́ Аса́фу Ио́сифову, годолі́а: вторы́й ині́а, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • тре́тiй закху́ръ, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • четве́ртый Иезрі́й, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • пя́тый наѳа́нъ, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • шесты́й вукі́а, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • седмы́й иерiи́лъ, сы́нове его́ и бра́тiи его́ два­на́­де­сять:
 • осмы́й Иосі́а, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять,
 • девя́тый Матѳані́а, сы́нове его́ и бра́тiи его́ два­на́­де­сять:
 • деся́тый семеі́а, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • первый­на́­де­сять езрiи́лъ, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • вторый­на́­де­сять Асаві́а, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • третiй­на́­де­сять суваи́лъ, сы́нове его́ и бра́тiи его́ два­на́­де­сять:
 • четвертый­на́­де­сять Матѳаѳі́а, сы́нове его́ и бра́тiи его́ два­на́­де­сять:
 • пятый­на́­де­сять иериму́ѳъ, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • шестый­на́­де­сять Анані́а, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • седмый­на́­де­сять Иесва́къ, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • осмый­на́­де­сять Анані́а, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • девятый­на́­де­сять меллиѳі́й, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • двадеся́тый Елiаѳа́, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • два́десять пе́рвый Иеѳи́ръ, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • два́десять вторы́й годоллаѳі́й, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • два́десять тре́тiй меазо́ѳъ, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • два́десять четве́ртый рометѳiе́зеръ, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять.
 • И отделил Давид и начальники войска на службу сыновей Асафа, Емана и Идифуна, чтобы они провещавали на цитрах, псалтирях и кимвалах; и были отчислены они на дело служения своего:
 • из сыновей Асафа: Заккур, Иосиф, Нефания и Ашарела сыновья Асафа, под руководством Асафа, игравшего по наставлению царя.
 • От Идифуна сыновья Идифуна: Гедалия, Цери, Исаия, Семей, Хашавия и Маттафия, шестеро, под руководством отца своего Идифуна, игравшего на цитре во славу и хвалу Господа.
 • От Емана сыновья Емана: Буккия, Матфания, Озиил, Шевуил и Иеримоф, Ханания, Ханани, Елиафа, Гиддалти, Ромамти-Езер, Иошбекаша, Маллофи, Гофир и Махазиоф.
 • Все эти сыновья Емана, прозорливца царского, по словам Божиим, чтобы возвышать славу его. И дал Бог Еману четырнадцать сыновей и трех дочерей.
 • Все они под руководством отца своего пели в доме Господнем с кимвалами, псалтирями и цитрами в служении в доме Божием, по указанию царя, или Асафа, Идифуна и Емана.
 • И было число их с братьями их, обученными петь пред Господом, всех знающих сие дело, двести восемьдесят восемь.
 • И бросили они жребий о череде служения, малый наравне с большим, учители наравне с учениками.
 • И вышел первый жребий Асафу, для Иосифа; второй Гедалии с братьями его и сыновьями его; их было двенадцать;
 • третий Заккуру с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • четвертый Ицрию с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • пятый Нефании с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • шестой Буккии с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • седьмой Иесареле с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • восьмой Исаии с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • девятый Матфании с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • десятый Шимею с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • одиннадцатый Азариилу с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • двенадцатый Хашавии с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • тринадцатый Шуваилу с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • четырнадцатый Маттафии с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • пятнадцатый Иеримофу с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • шестнадцатый Ханании с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • семнадцатый Иошбекаше с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • восемнадцатый Ханани с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • девятнадцатый Маллофию с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • двадцатый Елиафе с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • двадцать первый Гофиру с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • двадцать второй Гиддалтию с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • двадцать третий Махазиофу с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • двадцать четвертый Ромамти-Езеру с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать.
 • וַיַּבְדֵּל דָּוִיד וְשָׂרֵי הַצָּבָא לַעֲבֹדָה, לִבְנֵי אָסָף וְהֵימָן וִידוּתוּן, הַנְּבִּיאִים (הַנִּבְּאִים) בְּכִנֹּרוֹת בִּנְבָלִים וּבִמְצִלְתָּיִם; וַיְהִי מִסְפָּרָם, אַנְשֵׁי מְלָאכָה לַעֲבֹדָתָם׃
 • לִבְנֵי אָסָף, זַכּוּר וְיוֹסֵף וּנְתַנְיָה וַאֲשַׂרְאֵלָה בְּנֵי אָסָף; עַל יַד־אָסָף, הַנִּבָּא עַל־יְדֵי הַמֶּלֶךְ׃
 • לִידוּתוּן; בְּנֵי יְדוּתוּן גְּדַלְיָהוּ וּצְרִי וִישַׁעְיָהוּ חֲשַׁבְיָהוּ וּמַתִּתְיָהוּ שִׁשָּׁה, עַל יְדֵי אֲבִיהֶם יְדוּתוּן בַּכִּנּוֹר, הַנִּבָּא עַל־הֹדוֹת וְהַלֵּל לַיהוָה׃ ס
 • לְהֵימָן; בְּנֵי הֵימָן בֻּקִּיָּהוּ מַתַּנְיָהוּ עֻזִּיאֵל שְׁבוּאֵל וִירִימוֹת חֲנַנְיָה חֲנָנִי, אֱלִיאָתָה גִדַּלְתִּי וְרֹמַמְתִּי עֶזֶר, יָשְׁבְּקָשָׁה מַלּוֹתִי, הוֹתִיר מַחֲזִיאוֹת׃
 • כָּל־אֵלֶּה בָנִים לְהֵימָן, חֹזֵה הַמֶּלֶךְ בְּדִבְרֵי הָאֱלֹהִים לְהָרִים קָרֶן; וַיִּתֵּן הָאֱלֹהִים לְהֵימָן, בָּנִים אַרְבָּעָה עָשָׂר וּבָנוֹת שָׁלוֹשׁ׃
 • כָּל־אֵלֶּה עַל־יְדֵי אֲבִיהֶם בַּשִּׁיר בֵּית יְהוָה, בִּמְצִלְתַּיִם נְבָלִים וְכִנֹּרוֹת, לַעֲבֹדַת בֵּית הָאֱלֹהִים; עַל יְדֵי הַמֶּלֶךְ, ס אָסָף וִידוּתוּן וְהֵימָן׃
 • וַיְהִי מִסְפָּרָם עִם־אֲחֵיהֶם, מְלֻמְּדֵי־שִׁיר לַיהוָה; כָּל־הַמֵּבִין, מָאתַיִם שְׁמוֹנִים וּשְׁמוֹנָה׃
 • וַיַּפִּילוּ גּוֹרָלוֹת מִשְׁמֶרֶת, לְעֻמַּת כַּקָּטֹן כַּגָּדוֹל, מֵבִין עִם־תַּלְמִיד׃ פ
 • וַיֵּצֵא הַגּוֹרָל הָרִאשׁוֹן לְאָסָף לְיוֹסֵף; גְּדַלְיָהוּ הַשֵּׁנִי, הוּא־וְאֶחָיו וּבָנָיו שְׁנֵים עָשָׂר׃
 • הַשְּׁלִשִׁי זַכּוּר, בָּנָיו וְאֶחָיו שְׁנֵים עָשָׂר׃
 • הָרְבִיעִי לַיִּצְרִי, בָּנָיו וְאֶחָיו שְׁנֵים עָשָׂר׃
 • הַחֲמִישִׁי נְתַנְיָהוּ, בָּנָיו וְאֶחָיו שְׁנֵים עָשָׂר׃
 • הַשִּׁשִּׁי בֻקִּיָּהוּ, בָּנָיו וְאֶחָיו שְׁנֵים עָשָׂר׃
 • הַשְּׁבִעִי יְשַׂרְאֵלָה, בָּנָיו וְאֶחָיו שְׁנֵים עָשָׂר׃
 • הַשְּׁמִינִי יְשַׁעְיָהוּ, בָּנָיו וְאֶחָיו שְׁנֵים עָשָׂר׃
 • הַתְּשִׁיעִי מַתַּנְיָהוּ, בָּנָיו וְאֶחָיו שְׁנֵים עָשָׂר׃
 • הָעֲשִׂירִי שִׁמְעִי, בָּנָיו וְאֶחָיו שְׁנֵים עָשָׂר׃
 • עַשְׁתֵּי־עָשָׂר עֲזַרְאֵל, בָּנָיו וְאֶחָיו שְׁנֵים עָשָׂר׃
 • הַשְּׁנֵים עָשָׂר לַחֲשַׁבְיָה, בָּנָיו וְאֶחָיו שְׁנֵים עָשָׂר׃
 • לִשְׁלֹשָׁה עָשָׂר שׁוּבָאֵל, בָּנָיו וְאֶחָיו שְׁנֵים עָשָׂר׃
 • לְאַרְבָּעָה עָשָׂר מַתִּתְיָהוּ, בָּנָיו וְאֶחָיו שְׁנֵים עָשָׂר׃
 • לַחֲמִשָּׁה עָשָׂר לִירֵמוֹת, בָּנָיו וְאֶחָיו שְׁנֵים עָשָׂר׃
 • לְשִׁשָּׁה עָשָׂר לַחֲנַנְיָהוּ, בָּנָיו וְאֶחָיו שְׁנֵים עָשָׂר׃
 • לְשִׁבְעָה עָשָׂר לְיָשְׁבְּקָשָׁה, בָּנָיו וְאֶחָיו שְׁנֵים עָשָׂר׃
 • לִשְׁמוֹנָה עָשָׂר לַחֲנָנִי, בָּנָיו וְאֶחָיו שְׁנֵים עָשָׂר׃
 • לְתִשְׁעָה עָשָׂר לְמַלּוֹתִי, בָּנָיו וְאֶחָיו שְׁנֵים עָשָׂר׃
 • לְעֶשְׂרִים לֶאֱלִיָּתָה, בָּנָיו וְאֶחָיו שְׁנֵים עָשָׂר׃
 • לְאֶחָד וְעֶשְׂרִים לְהוֹתִיר, בָּנָיו וְאֶחָיו שְׁנֵים עָשָׂר׃
 • לִשְׁנַיִם וְעֶשְׂרִים לְגִדַּלְתִּי, בָּנָיו וְאֶחָיו שְׁנֵים עָשָׂר׃
 • לִשְׁלֹשָׁה וְעֶשְׂרִים לְמַחֲזִיאוֹת, בָּנָיו וְאֶחָיו שְׁנֵים עָשָׂר׃
 • לְאַרְבָּעָה וְעֶשְׂרִים לְרוֹמַמְתִּי עָזֶר, בָּנָיו וְאֶחָיו שְׁנֵים עָשָׂר׃ פ