Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • И поста́ви дави́дъ ца́рь и кня́зи си́лы надъ дѣ́лы сы́ны Аса́фовы и Ема́ни и Идиѳу́мовы, и́же провѣщава́ху въ гу́слехъ и псалти́рехъ и кимва́лѣхъ, и бы́сть число́ и́хъ по глава́мъ муже́й творя́щихъ дѣла́ своя́.
 • Сы́нове Аса́фовы: закху́ръ и Ио́сифъ, и наѳані́а и Асiи́лъ: сы́нове Аса́фовы держа́щеся Аса́фа проро́ка бли́зъ царя́.
 • Идиѳу́му сы́нове Идиѳу́мли: годолі́а и сури́, и Исе́а и семе́й, и Асаві́а и маттаѳі́а, ше́сть по отцѣ́ сво­е́мъ Идиѳу́мѣ въ гу́сли бряца́юще исповѣ́данiе и хвале́нiе Го́сподеви.
 • Ема́ну сы́нове Ема́ни: вукі́а и маѳані́а, и Озiи́лъ и суваи́лъ, и иериму́ѳъ и Анані́а, и Ана́нъ и Елiаѳа́, и годоллаѳі́й и ромамѳiезе́ръ, и Сава́хъ и маллиѳі́й, а оѳи́ръ и Мазiо́ѳъ.
 • Вси́ сі́и сы́нове Ема́на бряца́ющаго царю́ въ словесѣ́хъ Бо́жiихъ, да воз­несе́т­ся ро́гъ. Даде́ же Бо́гъ Ема́ну сыно́въ четыре­на́­де­сять и три́ дще́ри:
 • вси́ сі́и со отце́мъ сво­и́мъ воспѣва́юще въ дому́ Бо́жiи въ кимва́лѣхъ и во псалти́рехъ и гу́слехъ, въ служе́нiе до́му Бо́жiя бли́зъ царя́, и Аса́фъ и Идиѳу́мъ, и Ема́нъ.
 • Бы́сть же число́ и́хъ со бра́тiею и́хъ науче́ни пѣ́нiю Госпо́дню и всѣ́хъ разумѣ́ющихъ [пѣ́нiя] двѣ́сти о́смьдесятъ и о́смь.
 • Верго́ша же и сі́и жре́бiя чреды́ дневны́я, по ма́лу и по вели́ку соверше́н­ныхъ и уча́щихся.
 • И изы́де жре́бiй пе́рвый сыно́въ его́ и бра́тiи его́ Аса́фу Ио́сифову, годолі́а: вторы́й ині́а, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • тре́тiй закху́ръ, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • четве́ртый Иезрі́й, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • пя́тый наѳа́нъ, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • шесты́й вукі́а, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • седмы́й иерiи́лъ, сы́нове его́ и бра́тiи его́ два­на́­де­сять:
 • осмы́й Иосі́а, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять,
 • девя́тый Матѳані́а, сы́нове его́ и бра́тiи его́ два­на́­де­сять:
 • деся́тый семеі́а, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • первый­на́­де­сять езрiи́лъ, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • вторый­на́­де­сять Асаві́а, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • третiй­на́­де­сять суваи́лъ, сы́нове его́ и бра́тiи его́ два­на́­де­сять:
 • четвертый­на́­де­сять Матѳаѳі́а, сы́нове его́ и бра́тiи его́ два­на́­де­сять:
 • пятый­на́­де­сять иериму́ѳъ, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • шестый­на́­де­сять Анані́а, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • седмый­на́­де­сять Иесва́къ, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • осмый­на́­де­сять Анані́а, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • девятый­на́­де­сять меллиѳі́й, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • двадеся́тый Елiаѳа́, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • два́десять пе́рвый Иеѳи́ръ, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • два́десять вторы́й годоллаѳі́й, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • два́десять тре́тiй меазо́ѳъ, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • два́десять четве́ртый рометѳiе́зеръ, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять.
 • И отделил Давид и начальники войска на службу сыновей Асафа, Емана и Идифуна, чтобы они провещавали на цитрах, псалтирях и кимвалах; и были отчислены они на дело служения своего:
 • из сыновей Асафа: Заккур, Иосиф, Нефания и Ашарела сыновья Асафа, под руководством Асафа, игравшего по наставлению царя.
 • От Идифуна сыновья Идифуна: Гедалия, Цери, Исаия, Семей, Хашавия и Маттафия, шестеро, под руководством отца своего Идифуна, игравшего на цитре во славу и хвалу Господа.
 • От Емана сыновья Емана: Буккия, Матфания, Озиил, Шевуил и Иеримоф, Ханания, Ханани, Елиафа, Гиддалти, Ромамти-Езер, Иошбекаша, Маллофи, Гофир и Махазиоф.
 • Все эти сыновья Емана, прозорливца царского, по словам Божиим, чтобы возвышать славу его. И дал Бог Еману четырнадцать сыновей и трех дочерей.
 • Все они под руководством отца своего пели в доме Господнем с кимвалами, псалтирями и цитрами в служении в доме Божием, по указанию царя, или Асафа, Идифуна и Емана.
 • И было число их с братьями их, обученными петь пред Господом, всех знающих сие дело, двести восемьдесят восемь.
 • И бросили они жребий о череде служения, малый наравне с большим, учители наравне с учениками.
 • И вышел первый жребий Асафу, для Иосифа; второй Гедалии с братьями его и сыновьями его; их было двенадцать;
 • третий Заккуру с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • четвертый Ицрию с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • пятый Нефании с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • шестой Буккии с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • седьмой Иесареле с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • восьмой Исаии с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • девятый Матфании с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • десятый Шимею с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • одиннадцатый Азариилу с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • двенадцатый Хашавии с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • тринадцатый Шуваилу с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • четырнадцатый Маттафии с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • пятнадцатый Иеримофу с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • шестнадцатый Ханании с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • семнадцатый Иошбекаше с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • восемнадцатый Ханани с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • девятнадцатый Маллофию с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • двадцатый Елиафе с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • двадцать первый Гофиру с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • двадцать второй Гиддалтию с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • двадцать третий Махазиофу с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • двадцать четвертый Ромамти-Езеру с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать.
 • Ва Довуд ва сардорони лашкари хизмат писарони Ософ ва Ҳеймон ва Едутунро ҷудо карданд, то ки бо барбатҳо, удҳо ва санҷҳо сурудгӯӣ кунанд; ва шумораи онҳо, ки дар хизмати худ моҳир буданд, ин аст:
 • Аз писарони Ософ: Заккур ва Юсуф ва Натанё ва Асарэло; ин писарони Ософ дастпарварди Ософ буданд, ки ӯ бо ҳидояти подшоҳ сурудгӯӣ мекард.
 • Аз Едутун, писарони Едутун: Ҷадалёҳу, Сарӣ, Ешаъёҳу, Ҳашабёҳу ва Маттитёҳу – шаш нафар, ки дар таҳти роҳбарии падарашон Едутун барбат навохта, дар ҳамд ва ситоиши Парвардигор сурудгӯӣ мекарданд.
 • Аз Ҳеймон, писарони Ҳеймон: Буққиёҳу, Маттанёҳу, Уззиил, Шабуил, Еримӯт, Ҳананё, Ҳанонӣ, Элиото, Ҷиддалтӣ, Ромамтӣ-Озар, Ёшбеқошо, Маллӯтӣ, Ҳӯтир ва Маҳазиӯт.
 • Ҳамаи онҳо писарони Ҳеймон буданд, ки ӯ пешбини подшоҳ дар ҳамду санои Худо буд, то ки ҷалоли Ӯро баланд бардорад; ва Худо ба Ҳеймон чордаҳ писар ва се духтар дода буд.
 • Ҳамаи инҳо дар таҳти роҳбарии падарашон бо санҷҳо, удҳо ва барбатҳо дар хонаи Парвардигор сурудгӯӣ мекарданд, ва ин хизмати хонаи Худоро бо ҳидояти подшоҳ ва Ософ ва Едутун ва Ҳеймон ба ҷо меоварданд.
 • Ва шумораи онҳо бо бародаронашон, ки сурудгӯиро барои Парвардигор таълим гирифта буданд, яъне ҳамаи касоне ки дар ин кор маҳорат доштанд, дусаду ҳаштоду ҳашт нафар буд.
 • Ва онҳо барои муқаррар кардани навбатдорӣ, – хурд дар баробари калон, моҳир дар баробари шогирд, – қуръа партофтанд.
 • Ва қуръаи якуми банӣ Ософ барои Юсуф баромад; дуюм – барои Ҷадалёҳу, ки ӯ ва бародаронаш ва писаронаш дувоздаҳ нафар буданд;
 • Сеюм – барои Заккур, писаронаш ва бародаронаш, дувоздаҳ нафар;
 • Чорум – барои Йисрӣ, писаронаш ва бародаронаш, дувоздаҳ нафар;
 • Панҷум – барои Натанёҳу, писаронаш ва бародаронаш, дувоздаҳ нафар;
 • Шашум – барои Буққиёҳу, писаронаш ва бародаронаш, дувоздаҳ нафар;
 • Ҳафтум – барои Есарэло, писаронаш ва бародаронаш, дувоздаҳ нафар;
 • Ҳаштум – барои Ешаъёҳу, писаронаш ва бародаронаш, дувоздаҳ нафар;
 • Нӯҳум – барои Маттанёҳу, писаронаш ва бародаронаш, дувоздаҳ нафар;
 • Даҳум – барои Шимъӣ, писаронаш ва бародаронаш, дувоздаҳ нафар;
 • Ёздаҳум – барои Азаръил, писаронаш ва бародаронаш, дувоздаҳ нафар;
 • Дувоздаҳум – барои Ҳашабё, писаронаш ва бародаронаш, дувоздаҳ нафар;
 • Сездаҳум – барои Шубоил, писаронаш ва бародаронаш, дувоздаҳ нафар;
 • Чордаҳум – барои Маттитёҳу, писаронаш ва бародаронаш, дувоздаҳ нафар;
 • Понздаҳум – барои Еримӯт, писаронаш ва бародаронаш, дувоздаҳ нафар;
 • Шонздаҳум – барои Ҳананёҳу, писаронаш ва бародаронаш, дувоздаҳ нафар;
 • Ҳафдаҳум – барои Ёшебқошо, писаронаш ва бародаронаш, дувоздаҳ нафар;
 • Ҳаждаҳум – барои Ҳанонӣ, писаронаш ва бародаронаш, дувоздаҳ нафар;
 • Нуздаҳум – барои Маллӯтӣ, писаронаш ва бародаронаш, дувоздаҳ нафар;
 • Бистум – барои Элиёто, писаронаш ва бародаронаш, дувоздаҳ нафар;
 • Бисту якум – барои Ҳӯтир, писаронаш ва бародаронаш, дувоздаҳ нафар;
 • Бисту дуюм – барои Ҷиддалтӣ, писаронаш ва бародаронаш, дувоздаҳ нафар;
 • Бисту сеюм – барои Маҳазиӯт, писаронаш ва бародаронаш, дувоздаҳ нафар;
 • Бисту чорум – барои Рӯмамтӣ-Озар, писаронаш ва бародаронаш, дувоздаҳ нафар.