Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • Раздѣле́нiе же две́рниковъ: сы́нове Коре́овы, моселлемі́а сы́нъ Коре́овъ от­ сыно́въ Аса́фовыхъ.
 • Сы́нове же моселлемі́и: заха́рiа пе́рвенецъ и Иадiи́лъ вторы́й, заваді́а тре́тiй и Иаѳанаи́лъ четве́ртый,
 • Ола́мъ пя́тый, Ионаѳа́нъ шесты́й, Елiона́й седмы́й, Авдедо́мъ осмы́й.
 • Авдедо́му же сы́нове: самі́а пе́рвенецъ, Иозава́ѳъ вторы́й, Иоа́ѳъ тре́тiй, саха́ръ четве́ртый, роѳануи́лъ пя́тый,
 • Амiи́лъ шесты́й, Иссаха́ръ седмы́й, фелаѳі́й осмы́й, я́ко благослови́ его́ Бо́гъ.
 • Семе́ю же сы́ну его́ рожде́ни су́ть сы́нове пе́рвенца нача́лницы въ дому́ оте́честѣмъ его́, бя́ху бо си́льни.
 • Сы́нове семеи́евы: оѳни́ и Рафаи́лъ, и ови́дъ и Елзава́дъ и Ахі́а, сы́нове си́льни, Елiу́ и Савахі́а и Исвако́мъ.
 • Вси́ ті́и от­ сыно́въ Авдедо́млихъ, сі́и и сы́нове и́хъ и бра́тiя и́хъ тружда́ющеся крѣ́пко въ дѣ́ланiи, вси́ шестьдеся́тъ два́ Авдедо́му.
 • Моселлемі́ю же сы́нове и бра́тiя осмь­на́­де­сять, си́льнiи.
 • О́сѣ же от­ сыно́въ Мера́риныхъ сы́нове стрегу́щiи нача́ло, поне́же не бы́сть ему́ пе́рвенецъ: и поста́ви его́ оте́цъ его́ въ нача́лника раздѣле́нiя втора́го:
 • хелкі́а вторы́й, тавелі́а тре́тiй, заха́рiа четве́ртый: вси́ сі́и сы́нове и бра́тiя о́сины три­на́­де­сять.
 • Сі́и раздѣле́ни су́ть въ две́рницы, да нача́л­ст­вуютъ надъ си́льными чреды́, я́коже и бра́тiя и́хъ служи́ти въ дому́ Госпо́дни.
 • И метну́ша жре́бiя на ко­его́ждо ма́ла и вели́ка по домо́мъ оте́че­ст­въ сво­и́хъ на ка́яждо врата́:
 • и паде́ жре́бiй су́щихъ на восто́ки селемі́ю и заха́рiи. Сы́нове соа́зовы Мелхі́и метну́ша жре́бiя, и паде́ жре́бiй къ сѣ́веру.
 • Авдедо́му къ ю́гу пря́мо до́му есефи́ма.
 • Во второ́е о́сѣ къ за́паду по вратѣ́хъ при­­тво́ра восхожде́нiя, стра́жа проти́ву стра́жи.
 • Ко восто́ку по шести́ на де́нь: къ сѣ́веру четы́ре на де́нь: къ полу́дни на де́нь четы́ре: и къ до́му совѣ́та по два́ премѣня́ющеся.
 • И о́сѣ къ за́паду по вратѣ́хъ при­­тво́ра три́, стражба́ проти́ву стражбы́ восхожде́нiя къ восто́комъ, по шести́ на де́нь, и на сѣ́веръ по четы́ре, и къ ю́гу четы́ре, и къ до́му совѣ́та два́ премѣня́ющеся, и къ за́паду четы́ре, и къ стези́ два́ премѣня́ющеся.
 • Сiя́ раздѣле́нiя две́рникомъ сыно́мъ Коре́овымъ и сыно́мъ Мера́ринымъ.
 • Леви́ти же бра́тiя и́хъ [бѣ́ша] надъ сокро́вищи до́му Госпо́дня и надъ сокро́вищи святы́нь.
 • Сы́нове лада́новы, сі́и сы́нове герсо́ни: лада́ну нача́лницы оте́че­ст­въ лада́нихъ, герсо́ну Иеiи́лъ.
 • Сы́нове Иеiи́ли земе́ѳъ и Иои́ль бра́тiя надъ сокро́вищи до́му Госпо́дня,
 • Амвра́му и Иссаа́ру, Хевро́ну и Озiи́лу.
 • Суваи́лъ же сы́нъ Гирса́ма сы́на Моисе́ова настоя́тель надъ сокро́вищи.
 • Бра́ту же его́ Елiезе́ру раві́а сы́нъ его́, и Иосі́а и Иора́мъ, и зехрі́й и Саломо́ѳъ.
 • То́й Саломо́ѳъ и бра́тiя его́ надъ всѣ́ми сокро́вищи святы́ми, и́хже освяти́ дави́дъ ца́рь и нача́лницы оте́че­ст­въ, ты́сящницы и со́тницы и вожде́ве си́лы,
 • я́же взя́ изъ градо́въ и от­ коры́стей, и освяти́ я́ на пособле́нiе зда́нiю до́му Госпо́дня.
 • И надъ всѣ́ми, я́же освяти́ Бо́гу самуи́лъ проро́къ и Сау́лъ сы́нъ ки́совъ, и Авени́ръ сы́нъ ни́ровъ и Иоа́въ сы́нъ саруі́евъ, все́ е́же освяти́ша руко́ю Саломо́ѳовою и бра́тiи его́.
 • Иссаарі́ю хонені́а и сы́нове его́ дѣ́ланiя внѣ́шняго надъ Изра́илемъ, къ наказа́нiю и сужде́нiю.
 • Хевро́ну Асаві́а и бра́тiя его́ сы́нове си́льнiи, ты́сяща и се́дмь со́тъ надъ созира́нiемъ Изра́иля за Иорда́номъ проти́ву за́пада, на вся́кую слу́жбу Госпо́дню и на дѣ́ланiе царе́во.
 • Хевро́ну урі́а нача́лникъ хеврони́товъ по родо́мъ и́хъ, по оте́че­ст­вомъ, въ четыредеся́тое лѣ́то ца́р­ст­ва дави́дова сочте́ни су́ть, и обрѣ́тени му́жiе си́льни въ ни́хъ во Иази́рѣ Галаади́тстѣмъ.
 • И бра́тiя его́ сы́нове си́льнiи, двѣ́ ты́сящы се́дмь со́тъ, нача́лницы оте́че­ст­въ, и поста́ви и́хъ дави́дъ ца́рь надъ Руви́момъ и га́домъ и надъ полови́ною колѣ́на Манассі́ина, во вся́кое повелѣ́нiе Госпо́дне и сло́во царе́во.
 • Вот распределение привратников: из Кореян: Мешелемия, сын Корея, из сыновей Асафовых.
 • Сыновья Мешелемии: первенец Захария, второй Иедиаил, третий Зевадия, четвертый Иафниил,
 • пятый Елам, шестой Иегоханан, седьмой Елиегоэнай.
 • Сыновья Овед-Едома: первенец Шемаия, второй Иегозавад, третий Иоах, четвертый Сахар, пятый Нафанаил,
 • шестой Аммиил, седьмой Иссахар, восьмой Пеульфай, потому что Бог благословил его.
 • У сына его Шемаии родились также сыновья, начальствовавшие в своем роде, потому что они были люди сильные.
 • Сыновья Шемаии: Офни, Рефаил, Овед и Елзавад, братья его, люди сильные, Елия, Семахия [и Иеваком].
 • Все они из сыновей Овед-Едома; они и сыновья их, и братья их были люди прилежные и к службе способные: их было у Овед-Едома шестьдесят два.
 • У Мешелемии сыновей и братьев, людей способных, было восемнадцать.
 • У Хосы, из сыновей Мерариных, сыновья: Шимри главный, – хотя он не был первенцем, но отец его поставил его главным;
 • второй Хелкия, третий Тевалия, четвертый Захария; всех сыновей и братьев у Хосы было тринадцать.
 • Вот распределение привратников по главам семейств, способных на службу вместе с братьями их, для служения в доме Господнем.
 • И бросили они жребии, как малый, так и большой, по своим семействам, на каждые ворота.
 • И выпал жребий на восток Шелемии; и Захарии, сыну его, умному советнику, бросили жребий, и вышел ему жребий на север;
 • Овед-Едому на юг, а сыновьям его при кладовых.
 • Шупиму и Хосе на запад, у ворот Шаллехет, где дорога поднимается и где стража против стражи.
 • К востоку по шести левитов, к северу по четыре, к югу по четыре, а у кладовых по два.
 • К западу у притвора на дороге по четыре, а у самого притвора по два.
 • Вот распределение привратников из сыновей Кореевых и сыновей Мерариных.
 • Левиты же, братья их, смотрели за сокровищами дома Божия и за сокровищницами посвященных вещей.
 • Сыновья Лаедана, сына Герсонова – от Лаедана, гла́вы семейств от Лаедана Герсонского: Иехиел.
 • Сыновья Иехиела: Зефам и Иоиль, брат его, смотрели за сокровищами дома Господня,
 • вместе с потомками Амрама, Ицгара, Хеврона, Озиила.
 • Шевуил, сын Гирсона, сына Моисеева, был главным смотрителем за сокровищницами.
 • У брата его Елиезера сын Рехавия, у него сын Исаия, у него сын Иорам, у него сын Зихрий, у него сын Шеломиф.
 • Шеломиф и братья его смотрели за всеми сокровищницами посвященных вещей, которые посвятил царь Давид и главы семейств и тысяченачальники, стоначальники и предводители войска.
 • Из завоеваний и из добыч они посвящали на поддержание дома Господня.
 • И все, что посвятил Самуил пророк, и Саул, сын Киса, и Авенир, сын Нира, и Иоав, сын Саруи, все посвященное было на руках у Шеломифа и братьев его.
 • Из племени Ицгарова: Хенания и сыновья его определены на внешнее служение у Израильтян, писцами и судьями.
 • Из племени Хевронова: Хашавия и братья его, люди мужественные, тысяча семьсот, имели надзор над Израилем по эту сторону Иордана к западу, по всяким делам служения Господня и по службе царской.
 • У племени Хевронова Иерия был главою Хевронян, в их родах, в поколениях. В сороковой год царствования Давида они исчислены, и найдены между ними люди мужественные в Иазере Галаадском.
 • И братья его, люди способные, две тысячи семьсот, были главы семейств. Их поставил царь Давид над коленом Рувимовым и Гадовым и полуколеном Манассииным, по всем делам Божиим и делам царя.
 • 守 门 的 班 次 记 在 下 面 , 可 拉 族 亚 萨 的 子 孙 中 , 有 可 利 的 儿 子 米 施 利 米 雅 。
 • 米 施 利 米 雅 的 长 子 是 撒 迦 利 亚 , 次 子 是 耶 叠 , 三 子 是 西 巴 第 雅 , 四 子 是 耶 提 聂 ,
 • 五 子 是 以 拦 , 六 子 是 约 哈 难 , 七 子 是 以 利 约 乃 。
 • 俄 别 以 东 的 长 子 是 示 玛 雅 , 次 子 是 约 萨 拔 , 三 子 是 约 亚 , 四 子 是 沙 甲 , 五 子 是 拿 坦 业 ,
 • 六 子 是 亚 米 利 , 七 子 是 以 萨 迦 , 八 子 是 毗 乌 利 太 , 因 为 神 赐 福 与 俄 别 以 东 。
 • 他 的 儿 子 示 玛 雅 有 几 个 儿 子 , 都 是 大 能 的 壮 士 , 掌 管 父 亲 的 家 。
 • 示 玛 雅 的 儿 子 是 俄 得 尼 , 利 法 益 , 俄 备 得 , 以 利 萨 巴 。 以 利 萨 巴 的 弟 兄 是 壮 士 , 还 有 以 利 户 和 西 玛 迦 。
 • 这 都 是 俄 别 以 东 的 子 孙 , 他 们 和 他 们 的 儿 子 并 弟 兄 , 都 是 善 于 办 事 的 壮 士 。 俄 别 以 东 的 子 孙 共 六 十 二 人 。
 • 米 施 利 米 雅 的 儿 子 和 弟 兄 都 是 壮 士 , 共 十 八 人 。
 • 米 拉 利 子 孙 何 萨 有 几 个 儿 子 , 长 子 是 申 利 , 他 原 不 是 长 子 , 是 他 父 亲 立 他 作 长 子 。
 • 次 子 是 希 勒 家 , 三 子 是 底 巴 利 雅 , 四 子 是 撒 迦 利 亚 。 何 萨 的 儿 子 并 弟 兄 共 十 三 人 。
 • 这 些 人 都 是 守 门 的 班 长 , 与 他 们 的 弟 兄 一 同 在 耶 和 华 殿 里 按 班 供 职 。
 • 他 们 无 论 大 小 , 都 按 着 宗 族 掣 签 分 守 各 门 。
 • 掣 签 守 东 门 的 是 示 利 米 雅 。 他 的 儿 子 撒 迦 利 亚 是 精 明 的 谋 士 , 掣 签 守 北 门 。
 • 俄 别 以 东 守 南 门 , 他 的 儿 子 守 库 房 。
 • 书 聘 与 何 萨 守 西 门 , 在 靠 近 沙 利 基 门 , 通 着 往 上 去 的 街 道 上 , 班 与 班 相 对 。
 • 每 日 东 门 有 六 个 利 未 人 , 北 门 有 四 个 , 南 门 有 四 个 , 库 房 有 两 个 , 又 有 两 个 轮 班 替 换 。
 • 在 西 面 街 道 上 有 四 个 , 在 游 廊 上 有 两 个 。
 • 以 上 是 可 拉 子 孙 和 米 拉 利 子 孙 守 门 的 班 次 。
 • 利 未 子 孙 中 有 亚 希 雅 掌 管 神 殿 的 府 库 和 圣 物 的 府 库 。
 • 革 顺 族 , 拉 但 子 孙 里 , 作 族 长 的 是 革 顺 族 拉 但 的 子 孙 耶 希 伊 利 。
 • 耶 希 伊 利 的 儿 子 西 坦 和 他 兄 弟 约 珥 掌 管 耶 和 华 殿 里 的 府 库 。
 • 暗 兰 族 , 以 斯 哈 族 , 希 伯 伦 族 , 乌 泄 族 也 有 职 分 。
 • 摩 西 的 孙 子 , 革 舜 的 儿 子 细 布 业 掌 管 府 库 。
 • 还 有 他 的 弟 兄 以 利 以 谢 。 以 利 以 谢 的 儿 子 是 利 哈 比 雅 。 利 哈 比 雅 的 儿 子 是 耶 筛 亚 。 耶 筛 亚 的 儿 子 是 约 兰 。 约 兰 的 儿 子 是 细 基 利 。 细 基 利 的 儿 子 是 示 罗 密 。
 • 这 示 罗 密 和 他 的 弟 兄 掌 管 府 库 的 圣 物 , 就 是 大 卫 王 和 众 族 长 , 千 夫 长 , 百 夫 长 , 并 军 长 所 分 别 为 圣 的 物 。
 • 他 们 将 争 战 时 所 夺 的 财 物 分 别 为 圣 , 以 备 修 造 耶 和 华 的 殿 。
 • 先 见 撒 母 耳 , 基 士 的 儿 子 扫 罗 , 尼 珥 的 儿 子 押 尼 珥 , 洗 鲁 雅 的 儿 子 约 押 所 分 别 为 圣 的 物 都 归 示 罗 密 和 他 的 弟 兄 掌 管 。
 • 以 斯 哈 族 有 基 拿 尼 雅 和 他 众 子 作 官 长 和 士 师 , 管 理 以 色 列 的 外 事 。
 • 希 伯 伦 族 有 哈 沙 比 雅 和 他 弟 兄 一 千 七 百 人 , 都 是 壮 士 , 在 约 旦 河 西 , 以 色 列 地 办 理 耶 和 华 与 王 的 事 。
 • 希 伯 伦 族 中 有 耶 利 雅 作 族 长 。 大 卫 作 王 第 四 十 年 , 在 基 列 的 雅 谢 , 从 这 族 中 寻 得 大 能 的 勇 士 。
 • 耶 利 雅 的 弟 兄 有 二 千 七 百 人 , 都 是 壮 士 , 且 作 族 长 。 大 卫 王 派 他 们 在 流 便 支 派 , 迦 得 支 派 , 玛 拿 西 半 支 派 中 办 理 神 和 王 的 事 。