Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • Раздѣле́нiе же две́рниковъ: сы́нове Коре́овы, моселлемі́а сы́нъ Коре́овъ от­ сыно́въ Аса́фовыхъ.
 • Сы́нове же моселлемі́и: заха́рiа пе́рвенецъ и Иадiи́лъ вторы́й, заваді́а тре́тiй и Иаѳанаи́лъ четве́ртый,
 • Ола́мъ пя́тый, Ионаѳа́нъ шесты́й, Елiона́й седмы́й, Авдедо́мъ осмы́й.
 • Авдедо́му же сы́нове: самі́а пе́рвенецъ, Иозава́ѳъ вторы́й, Иоа́ѳъ тре́тiй, саха́ръ четве́ртый, роѳануи́лъ пя́тый,
 • Амiи́лъ шесты́й, Иссаха́ръ седмы́й, фелаѳі́й осмы́й, я́ко благослови́ его́ Бо́гъ.
 • Семе́ю же сы́ну его́ рожде́ни су́ть сы́нове пе́рвенца нача́лницы въ дому́ оте́честѣмъ его́, бя́ху бо си́льни.
 • Сы́нове семеи́евы: оѳни́ и Рафаи́лъ, и ови́дъ и Елзава́дъ и Ахі́а, сы́нове си́льни, Елiу́ и Савахі́а и Исвако́мъ.
 • Вси́ ті́и от­ сыно́въ Авдедо́млихъ, сі́и и сы́нове и́хъ и бра́тiя и́хъ тружда́ющеся крѣ́пко въ дѣ́ланiи, вси́ шестьдеся́тъ два́ Авдедо́му.
 • Моселлемі́ю же сы́нове и бра́тiя осмь­на́­де­сять, си́льнiи.
 • О́сѣ же от­ сыно́въ Мера́риныхъ сы́нове стрегу́щiи нача́ло, поне́же не бы́сть ему́ пе́рвенецъ: и поста́ви его́ оте́цъ его́ въ нача́лника раздѣле́нiя втора́го:
 • хелкі́а вторы́й, тавелі́а тре́тiй, заха́рiа четве́ртый: вси́ сі́и сы́нове и бра́тiя о́сины три­на́­де­сять.
 • Сі́и раздѣле́ни су́ть въ две́рницы, да нача́л­ст­вуютъ надъ си́льными чреды́, я́коже и бра́тiя и́хъ служи́ти въ дому́ Госпо́дни.
 • И метну́ша жре́бiя на ко­его́ждо ма́ла и вели́ка по домо́мъ оте́че­ст­въ сво­и́хъ на ка́яждо врата́:
 • и паде́ жре́бiй су́щихъ на восто́ки селемі́ю и заха́рiи. Сы́нове соа́зовы Мелхі́и метну́ша жре́бiя, и паде́ жре́бiй къ сѣ́веру.
 • Авдедо́му къ ю́гу пря́мо до́му есефи́ма.
 • Во второ́е о́сѣ къ за́паду по вратѣ́хъ при­­тво́ра восхожде́нiя, стра́жа проти́ву стра́жи.
 • Ко восто́ку по шести́ на де́нь: къ сѣ́веру четы́ре на де́нь: къ полу́дни на де́нь четы́ре: и къ до́му совѣ́та по два́ премѣня́ющеся.
 • И о́сѣ къ за́паду по вратѣ́хъ при­­тво́ра три́, стражба́ проти́ву стражбы́ восхожде́нiя къ восто́комъ, по шести́ на де́нь, и на сѣ́веръ по четы́ре, и къ ю́гу четы́ре, и къ до́му совѣ́та два́ премѣня́ющеся, и къ за́паду четы́ре, и къ стези́ два́ премѣня́ющеся.
 • Сiя́ раздѣле́нiя две́рникомъ сыно́мъ Коре́овымъ и сыно́мъ Мера́ринымъ.
 • Леви́ти же бра́тiя и́хъ [бѣ́ша] надъ сокро́вищи до́му Госпо́дня и надъ сокро́вищи святы́нь.
 • Сы́нове лада́новы, сі́и сы́нове герсо́ни: лада́ну нача́лницы оте́че­ст­въ лада́нихъ, герсо́ну Иеiи́лъ.
 • Сы́нове Иеiи́ли земе́ѳъ и Иои́ль бра́тiя надъ сокро́вищи до́му Госпо́дня,
 • Амвра́му и Иссаа́ру, Хевро́ну и Озiи́лу.
 • Суваи́лъ же сы́нъ Гирса́ма сы́на Моисе́ова настоя́тель надъ сокро́вищи.
 • Бра́ту же его́ Елiезе́ру раві́а сы́нъ его́, и Иосі́а и Иора́мъ, и зехрі́й и Саломо́ѳъ.
 • То́й Саломо́ѳъ и бра́тiя его́ надъ всѣ́ми сокро́вищи святы́ми, и́хже освяти́ дави́дъ ца́рь и нача́лницы оте́че­ст­въ, ты́сящницы и со́тницы и вожде́ве си́лы,
 • я́же взя́ изъ градо́въ и от­ коры́стей, и освяти́ я́ на пособле́нiе зда́нiю до́му Госпо́дня.
 • И надъ всѣ́ми, я́же освяти́ Бо́гу самуи́лъ проро́къ и Сау́лъ сы́нъ ки́совъ, и Авени́ръ сы́нъ ни́ровъ и Иоа́въ сы́нъ саруі́евъ, все́ е́же освяти́ша руко́ю Саломо́ѳовою и бра́тiи его́.
 • Иссаарі́ю хонені́а и сы́нове его́ дѣ́ланiя внѣ́шняго надъ Изра́илемъ, къ наказа́нiю и сужде́нiю.
 • Хевро́ну Асаві́а и бра́тiя его́ сы́нове си́льнiи, ты́сяща и се́дмь со́тъ надъ созира́нiемъ Изра́иля за Иорда́номъ проти́ву за́пада, на вся́кую слу́жбу Госпо́дню и на дѣ́ланiе царе́во.
 • Хевро́ну урі́а нача́лникъ хеврони́товъ по родо́мъ и́хъ, по оте́че­ст­вомъ, въ четыредеся́тое лѣ́то ца́р­ст­ва дави́дова сочте́ни су́ть, и обрѣ́тени му́жiе си́льни въ ни́хъ во Иази́рѣ Галаади́тстѣмъ.
 • И бра́тiя его́ сы́нове си́льнiи, двѣ́ ты́сящы се́дмь со́тъ, нача́лницы оте́че­ст­въ, и поста́ви и́хъ дави́дъ ца́рь надъ Руви́момъ и га́домъ и надъ полови́ною колѣ́на Манассі́ина, во вся́кое повелѣ́нiе Госпо́дне и сло́во царе́во.
 • Вот распределение привратников: из Кореян: Мешелемия, сын Корея, из сыновей Асафовых.
 • Сыновья Мешелемии: первенец Захария, второй Иедиаил, третий Зевадия, четвертый Иафниил,
 • пятый Елам, шестой Иегоханан, седьмой Елиегоэнай.
 • Сыновья Овед-Едома: первенец Шемаия, второй Иегозавад, третий Иоах, четвертый Сахар, пятый Нафанаил,
 • шестой Аммиил, седьмой Иссахар, восьмой Пеульфай, потому что Бог благословил его.
 • У сына его Шемаии родились также сыновья, начальствовавшие в своем роде, потому что они были люди сильные.
 • Сыновья Шемаии: Офни, Рефаил, Овед и Елзавад, братья его, люди сильные, Елия, Семахия [и Иеваком].
 • Все они из сыновей Овед-Едома; они и сыновья их, и братья их были люди прилежные и к службе способные: их было у Овед-Едома шестьдесят два.
 • У Мешелемии сыновей и братьев, людей способных, было восемнадцать.
 • У Хосы, из сыновей Мерариных, сыновья: Шимри главный, – хотя он не был первенцем, но отец его поставил его главным;
 • второй Хелкия, третий Тевалия, четвертый Захария; всех сыновей и братьев у Хосы было тринадцать.
 • Вот распределение привратников по главам семейств, способных на службу вместе с братьями их, для служения в доме Господнем.
 • И бросили они жребии, как малый, так и большой, по своим семействам, на каждые ворота.
 • И выпал жребий на восток Шелемии; и Захарии, сыну его, умному советнику, бросили жребий, и вышел ему жребий на север;
 • Овед-Едому на юг, а сыновьям его при кладовых.
 • Шупиму и Хосе на запад, у ворот Шаллехет, где дорога поднимается и где стража против стражи.
 • К востоку по шести левитов, к северу по четыре, к югу по четыре, а у кладовых по два.
 • К западу у притвора на дороге по четыре, а у самого притвора по два.
 • Вот распределение привратников из сыновей Кореевых и сыновей Мерариных.
 • Левиты же, братья их, смотрели за сокровищами дома Божия и за сокровищницами посвященных вещей.
 • Сыновья Лаедана, сына Герсонова – от Лаедана, гла́вы семейств от Лаедана Герсонского: Иехиел.
 • Сыновья Иехиела: Зефам и Иоиль, брат его, смотрели за сокровищами дома Господня,
 • вместе с потомками Амрама, Ицгара, Хеврона, Озиила.
 • Шевуил, сын Гирсона, сына Моисеева, был главным смотрителем за сокровищницами.
 • У брата его Елиезера сын Рехавия, у него сын Исаия, у него сын Иорам, у него сын Зихрий, у него сын Шеломиф.
 • Шеломиф и братья его смотрели за всеми сокровищницами посвященных вещей, которые посвятил царь Давид и главы семейств и тысяченачальники, стоначальники и предводители войска.
 • Из завоеваний и из добыч они посвящали на поддержание дома Господня.
 • И все, что посвятил Самуил пророк, и Саул, сын Киса, и Авенир, сын Нира, и Иоав, сын Саруи, все посвященное было на руках у Шеломифа и братьев его.
 • Из племени Ицгарова: Хенания и сыновья его определены на внешнее служение у Израильтян, писцами и судьями.
 • Из племени Хевронова: Хашавия и братья его, люди мужественные, тысяча семьсот, имели надзор над Израилем по эту сторону Иордана к западу, по всяким делам служения Господня и по службе царской.
 • У племени Хевронова Иерия был главою Хевронян, в их родах, в поколениях. В сороковой год царствования Давида они исчислены, и найдены между ними люди мужественные в Иазере Галаадском.
 • И братья его, люди способные, две тысячи семьсот, были главы семейств. Их поставил царь Давид над коленом Рувимовым и Гадовым и полуколеном Манассииным, по всем делам Божиим и делам царя.
 • Раздѣле́нїе же две́рникѡвъ: сы́нове коре́ѡвы, моселлемі́а сы́нъ коре́овъ ѿ сынѡ́въ а҆са́фовыхъ.
 • Сы́нове же моселлемі́и: заха́рїа пе́рвенецъ и҆ і҆адїи́лъ вторы́й, заваді́а тре́тїй и҆ і҆аѳанаи́лъ четве́ртый,
 • ѻ҆ла́мъ пѧ́тый, і҆ѡнаѳа́нъ шесты́й, є҆лїѡна́й седмы́й, а҆вдедо́мъ ѻ҆смы́й.
 • А҆вдедо́мꙋ же сы́нове: самі́а пе́рвенецъ, і҆ѡзава́ѳъ вторы́й, і҆ѡа́ѳъ тре́тїй, саха́ръ четве́ртый, рѡѳанꙋи́лъ пѧ́тый,
 • а҆мїи́лъ шесты́й, і҆ссаха́ръ седмы́й, фелаѳі́й ѻ҆смы́й, ꙗ҆́кѡ блгⷭ҇вѝ є҆го̀ бг҃ъ.
 • Семе́ю же сы́нꙋ є҆гѡ̀ рожде́ни сꙋ́ть сы́нове пе́рвенца нача̑льницы въ домꙋ̀ ѻ҆те́честѣмъ є҆гѡ̀, бѧ́хꙋ бо си́льни.
 • Сы́нове семеі́євы: ѻ҆ѳні̀ и҆ рафаи́лъ, и҆ ѡ҆ви́дъ и҆ є҆лзава́дъ и҆ а҆хі́а, сы́нове си́льни, є҆лїꙋ̀ и҆ савахі́а и҆ і҆свакѡ́мъ.
 • Всѝ ті́и ѿ сынѡ́въ а҆вдедо́млихъ, сі́и и҆ сы́нове и҆́хъ и҆ бра́тїѧ и҆́хъ трꙋжда́ющесѧ крѣ́пкѡ въ дѣ́ланїи, всѝ шестьдесѧ́тъ два̀ а҆вдедо́мꙋ.
 • Моселлемі́ю же сы́нове и҆ бра́тїѧ ѻ҆смьна́десѧть, си́льнїи.
 • Ѻ҆́сѣ же ѿ сынѡ́въ мера́рїныхъ сы́нове стрегꙋ́щїи нача́ло, поне́же не бы́сть є҆мꙋ̀ пе́рвенецъ: и҆ поста́ви є҆го̀ ѻ҆те́цъ є҆гѡ̀ въ нача́льника раздѣле́нїѧ втора́гѡ:
 • хелкі́а вторы́й, тавелі́а тре́тїй, заха́рїа четве́ртый: всѝ сі́и сы́нове и҆ бра́тїѧ ѡ҆́сины трина́десѧть.
 • Сі́и раздѣле́ни сꙋ́ть въ двє́рницы, да нача́льствꙋютъ над̾ си́льными чрєды̀, ꙗ҆́коже и҆ бра́тїѧ и҆́хъ слꙋжи́ти въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни.
 • И҆ метнꙋ́ша жрє́бїѧ на коего́ждо ма́ла и҆ вели́ка по домѡ́мъ ѻ҆те́чествъ свои́хъ на ка̑ѧждо врата̀:
 • и҆ падѐ жре́бїй сꙋ́щихъ на восто́ки селемі́ю и҆ заха́рїи. Сы́нове сѡа́зѡвы мелхі́и метнꙋ́ша жрє́бїѧ, и҆ падѐ жре́бїй къ сѣ́верꙋ.
 • А҆вдедо́мꙋ къ ю҆́гꙋ прѧ́мѡ до́мꙋ є҆сефі́ма.
 • Во второ́е ѻ҆́сѣ къ за́падꙋ по вратѣ́хъ притво́ра восхожде́нїѧ, стра́жа проти́вꙋ стра́жи.
 • Ко восто́кꙋ по шестѝ на де́нь: къ сѣ́верꙋ четы́ре на де́нь: къ полꙋ́дни на де́нь четы́ре: и҆ къ до́мꙋ совѣ́та {Въ гре́ч.: є҆сефі́мъ.} по два̀ премѣнѧ́ющесѧ.
 • И҆ ѻ҆́сѣ къ за́падꙋ по вратѣ́хъ притво́ра трѝ, стражба̀ проти́вꙋ стражбы̀ восхожде́нїѧ къ восто́кѡмъ, по шестѝ на де́нь, и҆ на сѣ́веръ по четы́ре, и҆ къ ю҆́гꙋ четы́ре, и҆ къ до́мꙋ совѣ́та два̀ премѣнѧ́ющесѧ, и҆ къ за́падꙋ четы́ре, и҆ къ стезѝ два̀ премѣнѧ́ющесѧ.
 • Сїѧ̑ раздѣлє́нїѧ две́рникѡмъ сынѡ́мъ коре́ѡвымъ и҆ сынѡ́мъ мера̑рїнымъ.
 • Леѵі́ти же бра́тїѧ и҆́хъ (бѣ́ша) над̾ сокрѡ́вищи до́мꙋ гдⷭ҇нѧ и҆ над̾ сокрѡ́вищи ст҃ы́нь.
 • Сы́нове лада́нѡвы, сі́и сы́нове герсѡ̑ни: лада́нꙋ нача̑льницы ѻ҆те́чествъ лада́нихъ, герсѡ́нꙋ і҆еїи́лъ.
 • Сы́нове і҆еїи̑ли земе́ѳъ и҆ і҆ѡи́ль бра́тїѧ над̾ сокрѡ́вищи до́мꙋ гдⷭ҇нѧ,
 • а҆мвра́мꙋ и҆ і҆ссаа́рꙋ, хеврѡ́нꙋ и҆ ѻ҆зїи́лꙋ.
 • Сꙋваи́лъ же сы́нъ гирса́ма сы́на мѡѷсе́ова настоѧ́тель над̾ сокрѡ́вищи.
 • Бра́тꙋ же є҆гѡ̀ є҆лїезе́рꙋ раві́а сы́нъ є҆гѡ̀, и҆ і҆ѡсі́а и҆ і҆ѡра́мъ, и҆ зехрі́й и҆ салѡмѡ́ѳъ.
 • То́й салѡмѡ́ѳъ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ над̾ всѣ́ми сокрѡ́вищи ст҃ы́ми, и҆̀хже ѡ҆свѧтѝ даві́дъ ца́рь и҆ нача̑льницы ѻ҆те́чествъ, ты́сѧщницы и҆ со́тницы и҆ вожде́ве си́лы,
 • ꙗ҆̀же взѧ̀ и҆з̾ градѡ́въ и҆ ѿ коры́стей, и҆ ѡ҆свѧтѝ ѧ҆̀ на пособле́нїе зда́нїю до́мꙋ гдⷭ҇нѧ.
 • И҆ над̾ всѣ́ми, ꙗ҆̀же ѡ҆свѧтѝ бг҃ꙋ самꙋи́лъ прⷪ҇ро́къ и҆ саꙋ́лъ сы́нъ кі́совъ, и҆ а҆вени́ръ сы́нъ ни́ровъ и҆ і҆ѡа́въ сы́нъ сарꙋі́евъ, всѐ є҆́же ѡ҆свѧти́ша рꙋко́ю салѡмѡ́ѳовою и҆ бра́тїи є҆гѡ̀.
 • І҆ссаарі́ю хѡнені́а и҆ сы́нове є҆гѡ̀ дѣ́ланїѧ внѣ́шнѧгѡ над̾ і҆и҃лемъ, къ наказа́нїю и҆ сꙋжде́нїю.
 • Хеврѡ́нꙋ а҆саві́а и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ сы́нове си́льнїи, ты́сѧща и҆ се́дмь сѡ́тъ над̾ созира́нїемъ і҆и҃лѧ за і҆ѻрда́номъ проти́вꙋ за́пада, на всѧ́кꙋю слꙋ́жбꙋ гдⷭ҇ню и҆ на дѣ́ланїе царе́во.
 • Хеврѡ́нꙋ ᲂу҆рі́а нача́льникъ хеврѡні́тѡвъ по родѡ́мъ и҆́хъ, по ѻ҆те́чествѡмъ, въ четыредесѧ́тое лѣ́то ца́рства даві́дова сочте́ни сꙋ́ть, и҆ ѡ҆брѣ́тени мꙋ́жїе си́льни въ ни́хъ во і҆ази́рѣ галааді́тстѣмъ.
 • И҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ сы́нове си́льнїи, двѣ̀ ты́сѧщы се́дмь сѡ́тъ, нача̑льницы ѻ҆те́чествъ, и҆ поста́ви и҆̀хъ даві́дъ ца́рь над̾ рꙋви́момъ и҆ га́домъ и҆ над̾ полови́ною колѣ́на манассі́ина, во всѧ́кое повелѣ́нїе гдⷭ҇не и҆ сло́во царе́во.