Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • Раздѣле́нiе же две́рниковъ: сы́нове Коре́овы, моселлемі́а сы́нъ Коре́овъ от­ сыно́въ Аса́фовыхъ.
 • Сы́нове же моселлемі́и: заха́рiа пе́рвенецъ и Иадiи́лъ вторы́й, заваді́а тре́тiй и Иаѳанаи́лъ четве́ртый,
 • Ола́мъ пя́тый, Ионаѳа́нъ шесты́й, Елiона́й седмы́й, Авдедо́мъ осмы́й.
 • Авдедо́му же сы́нове: самі́а пе́рвенецъ, Иозава́ѳъ вторы́й, Иоа́ѳъ тре́тiй, саха́ръ четве́ртый, роѳануи́лъ пя́тый,
 • Амiи́лъ шесты́й, Иссаха́ръ седмы́й, фелаѳі́й осмы́й, я́ко благослови́ его́ Бо́гъ.
 • Семе́ю же сы́ну его́ рожде́ни су́ть сы́нове пе́рвенца нача́лницы въ дому́ оте́честѣмъ его́, бя́ху бо си́льни.
 • Сы́нове семеи́евы: оѳни́ и Рафаи́лъ, и ови́дъ и Елзава́дъ и Ахі́а, сы́нове си́льни, Елiу́ и Савахі́а и Исвако́мъ.
 • Вси́ ті́и от­ сыно́въ Авдедо́млихъ, сі́и и сы́нове и́хъ и бра́тiя и́хъ тружда́ющеся крѣ́пко въ дѣ́ланiи, вси́ шестьдеся́тъ два́ Авдедо́му.
 • Моселлемі́ю же сы́нове и бра́тiя осмь­на́­де­сять, си́льнiи.
 • О́сѣ же от­ сыно́въ Мера́риныхъ сы́нове стрегу́щiи нача́ло, поне́же не бы́сть ему́ пе́рвенецъ: и поста́ви его́ оте́цъ его́ въ нача́лника раздѣле́нiя втора́го:
 • хелкі́а вторы́й, тавелі́а тре́тiй, заха́рiа четве́ртый: вси́ сі́и сы́нове и бра́тiя о́сины три­на́­де­сять.
 • Сі́и раздѣле́ни су́ть въ две́рницы, да нача́л­ст­вуютъ надъ си́льными чреды́, я́коже и бра́тiя и́хъ служи́ти въ дому́ Госпо́дни.
 • И метну́ша жре́бiя на ко­его́ждо ма́ла и вели́ка по домо́мъ оте́че­ст­въ сво­и́хъ на ка́яждо врата́:
 • и паде́ жре́бiй су́щихъ на восто́ки селемі́ю и заха́рiи. Сы́нове соа́зовы Мелхі́и метну́ша жре́бiя, и паде́ жре́бiй къ сѣ́веру.
 • Авдедо́му къ ю́гу пря́мо до́му есефи́ма.
 • Во второ́е о́сѣ къ за́паду по вратѣ́хъ при­­тво́ра восхожде́нiя, стра́жа проти́ву стра́жи.
 • Ко восто́ку по шести́ на де́нь: къ сѣ́веру четы́ре на де́нь: къ полу́дни на де́нь четы́ре: и къ до́му совѣ́та по два́ премѣня́ющеся.
 • И о́сѣ къ за́паду по вратѣ́хъ при­­тво́ра три́, стражба́ проти́ву стражбы́ восхожде́нiя къ восто́комъ, по шести́ на де́нь, и на сѣ́веръ по четы́ре, и къ ю́гу четы́ре, и къ до́му совѣ́та два́ премѣня́ющеся, и къ за́паду четы́ре, и къ стези́ два́ премѣня́ющеся.
 • Сiя́ раздѣле́нiя две́рникомъ сыно́мъ Коре́овымъ и сыно́мъ Мера́ринымъ.
 • Леви́ти же бра́тiя и́хъ [бѣ́ша] надъ сокро́вищи до́му Госпо́дня и надъ сокро́вищи святы́нь.
 • Сы́нове лада́новы, сі́и сы́нове герсо́ни: лада́ну нача́лницы оте́че­ст­въ лада́нихъ, герсо́ну Иеiи́лъ.
 • Сы́нове Иеiи́ли земе́ѳъ и Иои́ль бра́тiя надъ сокро́вищи до́му Госпо́дня,
 • Амвра́му и Иссаа́ру, Хевро́ну и Озiи́лу.
 • Суваи́лъ же сы́нъ Гирса́ма сы́на Моисе́ова настоя́тель надъ сокро́вищи.
 • Бра́ту же его́ Елiезе́ру раві́а сы́нъ его́, и Иосі́а и Иора́мъ, и зехрі́й и Саломо́ѳъ.
 • То́й Саломо́ѳъ и бра́тiя его́ надъ всѣ́ми сокро́вищи святы́ми, и́хже освяти́ дави́дъ ца́рь и нача́лницы оте́че­ст­въ, ты́сящницы и со́тницы и вожде́ве си́лы,
 • я́же взя́ изъ градо́въ и от­ коры́стей, и освяти́ я́ на пособле́нiе зда́нiю до́му Госпо́дня.
 • И надъ всѣ́ми, я́же освяти́ Бо́гу самуи́лъ проро́къ и Сау́лъ сы́нъ ки́совъ, и Авени́ръ сы́нъ ни́ровъ и Иоа́въ сы́нъ саруі́евъ, все́ е́же освяти́ша руко́ю Саломо́ѳовою и бра́тiи его́.
 • Иссаарі́ю хонені́а и сы́нове его́ дѣ́ланiя внѣ́шняго надъ Изра́илемъ, къ наказа́нiю и сужде́нiю.
 • Хевро́ну Асаві́а и бра́тiя его́ сы́нове си́льнiи, ты́сяща и се́дмь со́тъ надъ созира́нiемъ Изра́иля за Иорда́номъ проти́ву за́пада, на вся́кую слу́жбу Госпо́дню и на дѣ́ланiе царе́во.
 • Хевро́ну урі́а нача́лникъ хеврони́товъ по родо́мъ и́хъ, по оте́че­ст­вомъ, въ четыредеся́тое лѣ́то ца́р­ст­ва дави́дова сочте́ни су́ть, и обрѣ́тени му́жiе си́льни въ ни́хъ во Иази́рѣ Галаади́тстѣмъ.
 • И бра́тiя его́ сы́нове си́льнiи, двѣ́ ты́сящы се́дмь со́тъ, нача́лницы оте́че­ст­въ, и поста́ви и́хъ дави́дъ ца́рь надъ Руви́момъ и га́домъ и надъ полови́ною колѣ́на Манассі́ина, во вся́кое повелѣ́нiе Госпо́дне и сло́во царе́во.
 • Вот распределение привратников: из Кореян: Мешелемия, сын Корея, из сыновей Асафовых.
 • Сыновья Мешелемии: первенец Захария, второй Иедиаил, третий Зевадия, четвертый Иафниил,
 • пятый Елам, шестой Иегоханан, седьмой Елиегоэнай.
 • Сыновья Овед-Едома: первенец Шемаия, второй Иегозавад, третий Иоах, четвертый Сахар, пятый Нафанаил,
 • шестой Аммиил, седьмой Иссахар, восьмой Пеульфай, потому что Бог благословил его.
 • У сына его Шемаии родились также сыновья, начальствовавшие в своем роде, потому что они были люди сильные.
 • Сыновья Шемаии: Офни, Рефаил, Овед и Елзавад, братья его, люди сильные, Елия, Семахия [и Иеваком].
 • Все они из сыновей Овед-Едома; они и сыновья их, и братья их были люди прилежные и к службе способные: их было у Овед-Едома шестьдесят два.
 • У Мешелемии сыновей и братьев, людей способных, было восемнадцать.
 • У Хосы, из сыновей Мерариных, сыновья: Шимри главный, – хотя он не был первенцем, но отец его поставил его главным;
 • второй Хелкия, третий Тевалия, четвертый Захария; всех сыновей и братьев у Хосы было тринадцать.
 • Вот распределение привратников по главам семейств, способных на службу вместе с братьями их, для служения в доме Господнем.
 • И бросили они жребии, как малый, так и большой, по своим семействам, на каждые ворота.
 • И выпал жребий на восток Шелемии; и Захарии, сыну его, умному советнику, бросили жребий, и вышел ему жребий на север;
 • Овед-Едому на юг, а сыновьям его при кладовых.
 • Шупиму и Хосе на запад, у ворот Шаллехет, где дорога поднимается и где стража против стражи.
 • К востоку по шести левитов, к северу по четыре, к югу по четыре, а у кладовых по два.
 • К западу у притвора на дороге по четыре, а у самого притвора по два.
 • Вот распределение привратников из сыновей Кореевых и сыновей Мерариных.
 • Левиты же, братья их, смотрели за сокровищами дома Божия и за сокровищницами посвященных вещей.
 • Сыновья Лаедана, сына Герсонова – от Лаедана, гла́вы семейств от Лаедана Герсонского: Иехиел.
 • Сыновья Иехиела: Зефам и Иоиль, брат его, смотрели за сокровищами дома Господня,
 • вместе с потомками Амрама, Ицгара, Хеврона, Озиила.
 • Шевуил, сын Гирсона, сына Моисеева, был главным смотрителем за сокровищницами.
 • У брата его Елиезера сын Рехавия, у него сын Исаия, у него сын Иорам, у него сын Зихрий, у него сын Шеломиф.
 • Шеломиф и братья его смотрели за всеми сокровищницами посвященных вещей, которые посвятил царь Давид и главы семейств и тысяченачальники, стоначальники и предводители войска.
 • Из завоеваний и из добыч они посвящали на поддержание дома Господня.
 • И все, что посвятил Самуил пророк, и Саул, сын Киса, и Авенир, сын Нира, и Иоав, сын Саруи, все посвященное было на руках у Шеломифа и братьев его.
 • Из племени Ицгарова: Хенания и сыновья его определены на внешнее служение у Израильтян, писцами и судьями.
 • Из племени Хевронова: Хашавия и братья его, люди мужественные, тысяча семьсот, имели надзор над Израилем по эту сторону Иордана к западу, по всяким делам служения Господня и по службе царской.
 • У племени Хевронова Иерия был главою Хевронян, в их родах, в поколениях. В сороковой год царствования Давида они исчислены, и найдены между ними люди мужественные в Иазере Галаадском.
 • И братья его, люди способные, две тысячи семьсот, были главы семейств. Их поставил царь Давид над коленом Рувимовым и Гадовым и полуколеном Манассииным, по всем делам Божиим и делам царя.
 • Дарбазачылардын бљлєштєрєлєшє: Корак тукумунан: Асап уулдарынан Корактын уулу Мешелемия.
 • Мешелемиянын уулдары: туну – Захария, экинчиси – Жедийаел, єчєнчєсє – Зебадия, тљртєнчєсє – Жатниел,
 • бешинчиси – Эйлам, алтынчысы – Жоханан, жетинчиси – Элийонай.
 • Обейт-Эдомдун уулдары: туну – Шемая, экинчиси – Жейозабат, єчєнчєсє – Жаах, тљртєнчєсє – Сакар, бешинчиси – Натанаел,
 • алтынчысы – Амиел, жетинчиси – Исахар, сегизинчиси – Пейултай, анткени ага Кудай батасын берген.
 • Анын уулу Шемаядан да љз уруусуна башчылык кылган уулдар тљрљлгљн. Алар кєчтєє адамдар болгон.
 • Шемаянын уулдары: Отни, Репаел, Обейт жана Элзабат, анын бир туугандары Элийу менен Семакия – кєчтєє адамдар.
 • Булардын баары Обейт-Эдомдун уулдарынан болгон. Алар, алардын уулдары жана бир туугандары тырышчаак, кызматка жљндљмдєє адамдар эле. Обейт-Эдомдун тукуму – алтымыш эки адам.
 • Мешелемиянын жљндљмдєє уулдары менен бир туугандары – он сегиз адам.
 • Мераринин уулдарынын бири Хосанын уулдары: Шимри – башчысы, ал тун уулу болбосо да, атасы аны башчы кылып койгон.
 • Экинчиси – Хилкия, єчєнчєсє – Тебалия, тљртєнчєсє – Захария. Хосанын уулдары менен бир туугандары он єч.
 • Тењир єйєндљ кызмат кылуу єчєн, бир туугандары сыяктуу эле жљндљмдєє дарбазачылардын башчы болуп бљлєнєшє мына ушундай.
 • Алар љз уруулары боюнча ар бир дарбаза єчєн, улуу-кичєє дебей, љкчљмљ таш ыргытышты.
 • Љкчљмљ ташты ыргытканда, Шелемияга чыгыш тарап тєштє. Анын уулу акылман кењешчи Захарияга тєндєк тарап тєштє.
 • Обейт-Эдомго тєштєк тарап, анын уулдарына кампанын капкасын кайтаруу тєштє.
 • Шупим менен Хосага батыш тарап жана жол љр тарткан жердеги Шалехет дарбазасы, эки кєзљтчє бетме-бет турган жерди кайтаруу тєштє.
 • Чыгыш тарапка алтыдан леби, тєндєк тарапка тљрттљн, тєштєк тарапка тљрттљн, кампанын алдына экиден,
 • батыш тарабынан короого кире турган жолго тљрттљн, короонун љзєнљ экиден.
 • Корак уулдары менен Мерари уулдарынан бљлєнгљн дарбазачылар ушулар.
 • Алардын бир туугандары лебилер болсо Кудайдын єйєндљгє казынаны жана Кудайга арналган буюмдар сакталуучу казынаны кайтарышты.
 • Гейиршуни уулу Ладандын уулдарынан Жехиел. Ал Ладан уруусунун уруу башчысы эле.
 • Жехиелдин уулдары: Зейтам жана анын бир тууганы Жоел Кудайдын єйєндљгє казынаны кайтарышты,
 • алар менен бирге Амрамдын, Житсардын, Хеброндун жана Узиелдин уруулары турду.
 • Мусанын уулу Гейиршомдун уулу Шебуел казына кайтаруучулардын башчысы болду.
 • Шебуелдин бир тууганы – Элиезер, Элиезердин уулу – Рехабия, Рехабиянын уулу – Ышайа, Ышайанын уулу – Жорам, Жорамдын уулу – Зихри, Зихринин уулу – Шеломит.
 • Шеломит жана анын бир туугандары Кудайга арналган буюмдар сакталуучу казынаны кайтарышкан, ал буюмдарды Дљљт падыша, уруу башчылар, мињ башылар, жєз башылар жана аскер башчылар Кудайга арнашкан.
 • Алар Тењир єйєнљ керектљљ єчєн, чаап алгандарынан, олжолоп алгандарынан Кудайга арнап турушкан.
 • Шемуел пайгамбар эмнени арнаса, ошонун баары, Киштин уулу Шабулдун, Нейирдин уулу Абенердин, Серуянын уулу Жойаптын арнагандарынын бардыгы Шеломит менен анын бир туугандарынын колунда болгон.
 • Житсар уруусунан: Кенания менен анын уулдары ысрайылдыктардын тышкы иштерин тейлеген катчылар жана башкаруучулар болуп дайындалышты.
 • Хеброн уруусунан: Хашабия жана анын бир туугандары, бир мињ жети жєз эр жєрљк адамдар падышанын кызматтарында, Тењирдин ар кандай иштеринде, Иордандын берки тарабында батышты карай жайгашкан бєт Ысрайылды кайтарып турушту.
 • Хеброн уруусунда уруулары менен укум-тукумун башкарып, Хеброн урууларына башчы болуп Жерия турду. Дљљттєн бийлигинин кыркынчы жылында алар санакка киришти, алардын арасынан гилаттык Жазерден баатыр адамдар чыкты.
 • Анын бир туугандарынан жљндљмдєє эки мињ жети жєз адамы уруу башчы болду. Аларды Дљљт Рубейиндин, Гаттын уруусуна жана Менашенин жарым уруусуна башчы кылып, Кудайдын бардык иштери менен падышанын бардык иштерин башкартып койгон.