Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • Сы́нове же Изра́илевы но числу́ сво­ему́, нача́лницы оте́че­ст­въ, ты́сящницы и со́тницы и книго́чiи служа́щiи царю́, и на вся́кое сло́во царе́во по раздѣле́ниемъ, и на вся́кое сло́во входя́щаго и исходя́щаго, ме́сяцъ от­ ме́сяца, во вся́ ме́сяцы лѣ́та раздѣле́нiе еди́но, два́десять четы́ре ты́сящы.
 • И надъ пе́рвымъ раздѣле́нiемъ въ пе́рвый ме́сяцъ бы́сть извоа́зъ сы́нъ завдiи́ловъ, въ раздѣле́нiи его́ два́десять четы́ре ты́сящы:
 • от­ сыно́въ Фаре́совыхъ, нача́лникъ всѣ́мъ князе́мъ во́ин­ства ме́сяца пе́рваго.
 • И надъ раздѣле́нiемъ ме́сяца втора́го дода́й екхо́тскiй и надъ раздѣле́нiемъ его́, и макелло́ѳъ во́ждь, и въ раздѣле́нiи его́ два́десять четы́ре ты́сящи, кня́зи си́лы.
 • Тре́тiй ме́сяца тре́тiяго ване́а сы́нъ Иода́евъ, и́же свяще́н­никъ нача́лный, и въ раздѣле́нiи его́ два́десять четы́ре ты́сящы:
 • се́й ване́а крѣпча́йшiй между́ три́десятми, и надъ три́десятми: и надъ раздѣле́нiемъ его́ зава́дъ сы́нъ его́.
 • Четве́ртый ме́сяца четве́ртаго Асаи́лъ бра́тъ Иоа́вль, и заваді́а сы́нъ его́ и бра́тiя, и въ полцѣ́ его́ два́десять четы́ре ты́сящы.
 • Пя́тый пя́таго ме́сяца нача́лникъ самао́ѳъ сы́нъ Иезра́евъ, и въ полцѣ́ его́ два́десять и четы́ре ты́сящы.
 • Шесты́й ме́сяца шеста́го оду́iа сы́нъ екки́совъ Ѳекуи́тянинъ, и въ полцѣ́ его́ два́десять и четы́ре ты́сящы.
 • Седмы́й ме́сяца седма́го хелли́съ и́же от­ Фалу́са, от­ сыно́въ Ефре́млихъ, и въ полцѣ́ его́ два́десять и четы́ре ты́сящы.
 • Осмы́й ме́сяца осма́го совоха́й усаѳи́тянинъ, от­ колѣ́на зара́ина, и въ полцѣ́ его́ два́десять и четы́ре ты́сящы.
 • Девя́тый ме́сяца девя́таго Авiезе́ръ, и́же от­ Анаѳо́ѳа, от­ земли́ Венiами́ни, и въ полцѣ́ его́ два́десять и четы́ре ты́сящы.
 • Деся́тый ме́сяца деся́таго меира́й, и́же от­ нетофаѳи́та, от­ колѣ́на зара́ина, и въ полцѣ́ его́ два́десять и четы́ре ты́сящы.
 • Первый­на́­де­сять ме́сяца перваго­на́­де­сять ванаі́а, и́же от­ фараѳо́на, от­ сыно́въ Ефре́млихъ и въ полцѣ́ его́ два́десять и четы́ре ты́сящы.
 • Вторый­на́­де­сять ме́сяца втораго­на́­де­сять холді́а, и́же от­ нетофаѳи́та, от­ колѣ́на Гоѳонiи́лева, и въ полцѣ́ его́ два́десять и четы́ре ты́сящы.
 • И надъ племены́ Изра́илевыми, Руви́му во́ждь Елiезе́ръ, сы́нъ зехрі́евъ: Симео́ну Сафаті́а, сы́нъ мааха́:
 • Леві́ю Асаві́а, сы́нъ Камуи́левъ: Ааро́ну садо́къ:
 • Иу́дѣ Елiа́въ от­ бра́тiй дави́довыхъ: Иссаха́ру Амри́, сы́нъ Михаи́ловъ:
 • Завуло́ну самаі́а, сы́нъ Авді́евъ: Нефѳали́му иеримо́ѳъ, сы́нъ Озiи́ль:
 • Ефре́му осі́й, сы́нъ озазі́евъ: полупле́мени Манассі́ину Иои́ль, сы́нъ фаде́евъ:
 • полупле́мени Манассі́ину су́щему въ земли́ Галаа́дстѣй Иадда́й сы́нъ заваді́инъ: сыно́мъ Венiами́нимъ Иасiи́лъ, сы́нъ Авени́ровъ:
 • да́ну азарiи́лъ, сы́нъ Иора́мовъ. Сі́и бы́ша нача́лницы племено́мъ Изра́илевымъ.
 • Не хотѣ́ же дави́дъ счести́ и́хъ от­ двадесятилѣ́тнаго и нижа́е: зане́ рече́ Госпо́дь умно́жити Изра́иля, я́ко звѣ́зды небе́сныя.
 • Иоа́въ же сы́нъ саруі́евъ нача́ сочита́ти лю́ди, и не соверши́: сего́ ра́ди бы́сть гнѣ́въ Бо́жiй на Изра́иля: и не внесе́ся сочисле́нiе въ кни́гу слове́съ царя́ дави́да.
 • Надъ сокро́вищи же ца́рскими бы́сть Асмо́ѳъ сы́нъ одiи́левъ: и надъ сокро́вищи, и́же на ни́вахъ и въ се́лѣхъ, и въ ве́сехъ и въ столпѣ́хъ, Ионаѳа́нъ сы́нъ Озі́евъ:
 • и надъ земледѣ́латели зе́млю дѣ́ла­ю­щими ездра́й сы́нъ хелу́вовъ:
 • и надъ се́лы семе́й Армаѳе́йскiй: и надъ сокро́вищами виногра́дными замвді́а сы́нъ сефамі́евъ:
 • надъ ма́слинами же и надъ черни́чiемъ, и́же бя́ху на поля́хъ, Валана́нъ гедори́тянинъ: надъ сокро́вищи еле́а Иоа́съ:
 • надъ скоты́ же, и́же пася́хуся въ саро́нѣ, сатра́й сарони́тянинъ: и надъ волы́, и́же во юдо́лѣхъ, Софа́тъ сы́нъ Ада́инъ:
 • надъ велблю́ды же уві́а Исма́илтянинъ: надъ ослы́ же Иаді́а, и́же от­ мараѳо́на:
 • и надъ овца́ми Иоа́съ агари́тинъ. Вси́ ті́и нача́лницы имѣ́нiй дави́да царя́.
 • Ионаѳа́нъ же дя́дя дави́довъ [бы́сть] совѣ́тникъ, му́жъ му́дръ и кни́женъ сы́й: и Иеи́ль сы́нъ Ахамані́евъ бѣ́ съ сына́ми царе́выми.
 • Ахитофе́лъ совѣ́тникъ царе́въ, и хусі́а пе́рвѣйшiй дру́гъ царе́въ,
 • и по [не́мъ] Ахитофе́лѣ бы́сть [бли́з] Иода́й сы́нъ ване́инъ и Авiаѳа́ръ: и Иоа́въ нача́лный во­ево́да царе́въ.
 • Вот сыны Израилевы по числу их, главы семейств, тысяченачальники и стоначальники и управители, которые по отделениям служили царю во всех делах, приходя и отходя каждый месяц, во все месяцы года. В каждом отделении было их по двадцать четыре тысячи.
 • Над первым отделением, для первого месяца, начальствовал Иашовам, сын Завдиила; в его отделении было двадцать четыре тысячи;
 • он был из сынов Фареса, главный над всеми военачальниками в первый месяц.
 • Над отделением второго месяца был Додай Ахохиянин; в отделении его был и князь Миклоф, и в его отделении было двадцать четыре тысячи.
 • Третий главный военачальник, для третьего месяца, Ванея, сын Иодая, священника, и в его отделении было двадцать четыре тысячи:
 • этот Ванея – один из тридцати храбрых и начальник над ними, и в его отделе находился Аммизавад, сын его.
 • Четвертый, для четвертого месяца, был Асаил, брат Иоава, и по нем Завадия, сын его, и в его отделении двадцать четыре тысячи.
 • Пятый, для пятого месяца, князь Шамгуф Израхитянин, и в его отделении двадцать четыре тысячи.
 • Шестой, для шестого месяца, Ира, сын Иккеша, Фекоянин, и в его отделении двадцать четыре тысячи.
 • Седьмой, для седьмого месяца, Хелец Пелонитянин, из сынов Ефремовых, и в его отделении двадцать четыре тысячи.
 • Восьмой, для восьмого месяца, Совохай Хушатянин, из племени Зары, и в его отделении двадцать четыре тысячи.
 • Девятый, для девятого месяца, Авиезер Анафофянин, из сыновей Вениаминовых, и в его отделении двадцать четыре тысячи.
 • Десятый, для десятого месяца, Магарай Нетофафянин, из племени Зары, и в его отделении двадцать четыре тысячи.
 • Одиннадцатый, для одиннадцатого месяца, Ванея Пирафонянин, из сынов Ефремовых, и в его отделении двадцать четыре тысячи.
 • Двенадцатый, для двенадцатого месяца, Хелдай Нетофафянин, из потомков Гофониила, и в его отделении двадцать четыре тысячи.
 • А над коленами Израилевыми, – у Рувимлян главным начальником был Елиезер, сын Зихри; у Симеона – Сафатия, сын Маахи;
 • у Левия – Хашавия, сын Кемуила; у Аарона – Садок;
 • у Иуды – Елиав, из братьев Давида; у Иссахара – Омри, сын Михаила;
 • у Завулона – Ишмаия, сын Овадии; у Неффалима – Иеримоф, сын Азриила;
 • у сыновей Ефремовых – Осия, сын Азазии; у полуколена Манассиина – Иоиль, сын Федаии;
 • у полуколена Манассии в Галааде – Иддо, сын Захарии; у Вениамина – Иаасиил, сын Авенира;
 • у Дана – Азариил, сын Иерохама. Вот вожди колен Израилевых.
 • Давид не делал счисления тех, которые были от двадцати лет и ниже, потому что Господь сказал, что Он умножит Израиля, как звезды небесные.
 • Иоав, сын Саруи, начал делать счисление, но не кончил. И был за это гнев Божий на Израиля, и не вошло то счисление в летопись царя Давида.
 • Над сокровищами царскими был Азмавеф, сын Адиилов, а над запасами в поле, в городах, и в селах и в башнях – Ионафан, сын Уззии;
 • над занимающимися полевыми работами, земледелием – Езрий, сын Хелува;
 • над виноградниками – Шимей из Рамы, а над запасами вина в виноградниках – Завдий из Шефама;
 • над маслинами и смоковницами в долине – Баал-Ханан Гедеритянин, а над запасами деревянного масла – Иоас;
 • над крупным скотом, пасущимся в Шароне – Шитрай Шаронянин, а над скотом в долинах – Шафат, сын Адлая;
 • над верблюдами – Овил Исмаильтянин; над ослицами – Иехдия Меронифянин;
 • над мелким скотом – Иазиз Агаритянин. Все эти были начальниками над имением, которое было у царя Давида.
 • Ионафан, дядя Давидов, был советником, человек умный и писец; Иехиил, сын Хахмониев, был при сыновьях царя;
 • Ахитофел был советником царя; Хусий Архитянин – другом царя;
 • после же Ахитофела Иодай, сын Ванеи, и Авиафар, а Иоав был военачальником у царя.
 • Ва банӣ Исроил, аз рӯи шумораи онҳо, яъне сардорони хонаводаҳо ва мириҳазорҳо ва мирисадҳо ва нозирони онҳо, дар ҳар кори гурӯҳҳое ки моҳ ба моҳ меомаданд ва мерафтанд, дар ҳамаи моҳҳои сол ба подшоҳ хизмат мекарданд; дар ҳар гурӯҳ бисту чор ҳазор нафар буданд.
 • Бар гурӯҳи якум барои моҳи якум Ёшобъом писари Забдиил буд, ва дар гурӯҳи ӯ бисту чор ҳазор нафар буданд;
 • Ӯ, аз писарони Форас, бар ҳамаи сарлашкарҳо дар моҳи якум сардор буд.
 • Ва бар гурӯҳи моҳи дуюм Дӯдаи аҳӯҳӣ буд, ва дар гурӯҳи ӯ Миқлӯти сарвар низ буд; ва дар гурӯҳи ӯ бисту чор ҳазор нафар буданд.
 • Сарлашкари сеюм барои моҳи сеюм Баноёҳу писари Еҳӯёдои саркоҳин буд, ва дар гурӯҳи ӯ бисту чор ҳазор нафар буданд.
 • Ин ҳамон Баноёҳу буд, ки ҷасуртарини он сӣ нафар ва сардор бар он сӣ нафар буд, ва дар гурӯҳи ӯ писараш Аммизобод буд.
 • Сарлашкари чорум барои моҳи чорум Асоил бародари Юоб ва баъд аз ӯ писараш Забадё буд, ва дар гурӯҳи ӯ бисту чор ҳазор нафар буданд.
 • Сарлашкари панҷум барои моҳи панҷум Шамҳути йизроҳӣ буд, ва дар гурӯҳи ӯ бисту чор ҳазор нафар буданд.
 • Сарлашкари шашум барои моҳи шашум Иро писари Иққиши тақӯӣ буд, ва дар гурӯҳи ӯ бисту чор ҳазор нафар буданд.
 • Сарлашкари ҳафтум барои моҳи ҳафтум Ҳиласи фалунӣ аз писарони Эфроим буд, ва дар гурӯҳи ӯ бисту чор ҳазор нафар буданд.
 • Сарлашкари ҳаштум барои моҳи ҳаштум Сибкаи хушотӣ аз зораҳиён буд, ва дар гурӯҳи ӯ бисту чор ҳазор нафар буданд.
 • Сарлашкари нӯҳум барои моҳи нӯҳум Абиозари анотӯтӣ аз бинёминиён буд, ва дар гурӯҳи ӯ бисту чор ҳазор нафар буданд.
 • Сарлашкари даҳум барои моҳи даҳум Маҳраи натӯфотӣ аз зораҳиён буд, ва дар гурӯҳи ӯ бисту чор ҳазор нафар буданд.
 • Сарлашкари ёздаҳум барои моҳи ёздаҳум Баноёи фиръотунӣ аз писарони Эфроим буд, ва дар гурӯҳи ӯ бисту чор ҳазор нафар буданд.
 • Сарлашкари дувоздаҳум барои моҳи дувоздаҳум Ҳолдаи натӯфотӣ аз писарони Отаиил буд, ва дар гурӯҳи ӯ бисту чор ҳазор нафар буданд.
 • Ва бар сибтҳои Исроил: раиси Реубен – Элиозар писари Зикрӣ; раиси Шимъӯн – Шафатёҳу писари Маако;
 • Раиси Левӣ – Ҳашабё писари Қамуил; раиси Ҳорун – Содӯқ;
 • Раиси Яҳудо – Элиҳу аз бародарони Довуд; раиси Иссокор – Омрӣ писари Микоил;
 • Раиси Забулун – Йишмаъёҳу писари Убадёҳу; раиси Нафтолӣ – Еримӯт писари Азриил;
 • Раиси банӣ Эфроим – Ҳӯшаъ писари Азазёҳу; раиси нисфи сибти Менашше – Юил писари Фадоёҳу;
 • Раиси нисфи Менашше дар Ҷилъод – Йиддӯ писари Закарёҳу; раиси Бинёмин – Яасиил писари Абнир;
 • Раиси Дон – Азаръил писари Ерӯҳом. Инҳо сарварони сибтҳои Исроил буданд.
 • Вале Довуд касонеро, ки бистсола ва камтар буданд, саршуморӣ накард, зеро Парвардигор гуфта буд, ки Исроилро мисли ситораҳои осмон сершумор мегардонад.
 • Юоб писари Саруё ба саршуморӣ сар кард, вале ба анҷом нарасонид, ва ба ин муносибат ғазабе бар Исроил ба амал омад; ва он саршуморӣ ба китоби воқеаномаи подшоҳ Довуд дохил нашуд.
 • Ва бар хазинаҳои подшоҳ Азмавт писари Адиил буд; ва бар анборҳое ки дар саҳро, дар шаҳрҳо ва дар деҳот ва дар қалъаҳо буд, – Йӯнотон писари Уззиёҳу;
 • Ва бар коркунони саҳро, ки заминро кор мекарданд, – Эзрӣ писари Калуб;
 • Ва бар токзорҳо – Шимъии ромотӣ; ва бар анборҳои май, ки дар токзорҳо буд, – Забдии шифмӣ;
 • Ва бар дарахтони зайтун ва тутанҷир, ки дар пастӣ буд, – Баал-Ҳонони ҷадирӣ; ва бар анборҳои равған – Юош;
 • Ва бар говҳое ки дар Шорӯн мечарид, – Ширтаи шорӯнӣ; ва бар говҳое ки дар водиҳо буд, – Шофот писари Адлой;
 • Ва бар шутурҳо – Убили исмоилӣ; ва бар модахарҳо – Еҳдиёҳуи мирӯнутӣ;
 • Ва бар бузу гӯсфандон – Ёзизи ҳаҷрӣ. Ҳамаи инҳо сардорони молу мулк буданд, ки подшоҳ Довуд баргумошта буд.
 • Ва Йӯнотон, амаки Довуд, марди хирадманд оқил, мушовир машваратдиҳанда ва котиб буд; ва Яҳиил писари Ҳакмӯнӣ назди писарони Довуд буд.
 • Ва Аҳитӯфал мушовири машваратдиҳандаи подшоҳ, ва Ҳушаи арқӣ дӯсти подшоҳ буд;
 • Ва баъд аз Аҳитӯфал Еҳӯёдоъ писари Баноёҳу ва Абётор буданд; ва сарлашкари подшоҳ Юоб буд.