Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • Сы́нове же Изра́илевы но числу́ сво­ему́, нача́лницы оте́че­ст­въ, ты́сящницы и со́тницы и книго́чiи служа́щiи царю́, и на вся́кое сло́во царе́во по раздѣле́ниемъ, и на вся́кое сло́во входя́щаго и исходя́щаго, ме́сяцъ от­ ме́сяца, во вся́ ме́сяцы лѣ́та раздѣле́нiе еди́но, два́десять четы́ре ты́сящы.
 • И надъ пе́рвымъ раздѣле́нiемъ въ пе́рвый ме́сяцъ бы́сть извоа́зъ сы́нъ завдiи́ловъ, въ раздѣле́нiи его́ два́десять четы́ре ты́сящы:
 • от­ сыно́въ Фаре́совыхъ, нача́лникъ всѣ́мъ князе́мъ во́ин­ства ме́сяца пе́рваго.
 • И надъ раздѣле́нiемъ ме́сяца втора́го дода́й екхо́тскiй и надъ раздѣле́нiемъ его́, и макелло́ѳъ во́ждь, и въ раздѣле́нiи его́ два́десять четы́ре ты́сящи, кня́зи си́лы.
 • Тре́тiй ме́сяца тре́тiяго ване́а сы́нъ Иода́евъ, и́же свяще́н­никъ нача́лный, и въ раздѣле́нiи его́ два́десять четы́ре ты́сящы:
 • се́й ване́а крѣпча́йшiй между́ три́десятми, и надъ три́десятми: и надъ раздѣле́нiемъ его́ зава́дъ сы́нъ его́.
 • Четве́ртый ме́сяца четве́ртаго Асаи́лъ бра́тъ Иоа́вль, и заваді́а сы́нъ его́ и бра́тiя, и въ полцѣ́ его́ два́десять четы́ре ты́сящы.
 • Пя́тый пя́таго ме́сяца нача́лникъ самао́ѳъ сы́нъ Иезра́евъ, и въ полцѣ́ его́ два́десять и четы́ре ты́сящы.
 • Шесты́й ме́сяца шеста́го оду́iа сы́нъ екки́совъ Ѳекуи́тянинъ, и въ полцѣ́ его́ два́десять и четы́ре ты́сящы.
 • Седмы́й ме́сяца седма́го хелли́съ и́же от­ Фалу́са, от­ сыно́въ Ефре́млихъ, и въ полцѣ́ его́ два́десять и четы́ре ты́сящы.
 • Осмы́й ме́сяца осма́го совоха́й усаѳи́тянинъ, от­ колѣ́на зара́ина, и въ полцѣ́ его́ два́десять и четы́ре ты́сящы.
 • Девя́тый ме́сяца девя́таго Авiезе́ръ, и́же от­ Анаѳо́ѳа, от­ земли́ Венiами́ни, и въ полцѣ́ его́ два́десять и четы́ре ты́сящы.
 • Деся́тый ме́сяца деся́таго меира́й, и́же от­ нетофаѳи́та, от­ колѣ́на зара́ина, и въ полцѣ́ его́ два́десять и четы́ре ты́сящы.
 • Первый­на́­де­сять ме́сяца перваго­на́­де­сять ванаі́а, и́же от­ фараѳо́на, от­ сыно́въ Ефре́млихъ и въ полцѣ́ его́ два́десять и четы́ре ты́сящы.
 • Вторый­на́­де­сять ме́сяца втораго­на́­де­сять холді́а, и́же от­ нетофаѳи́та, от­ колѣ́на Гоѳонiи́лева, и въ полцѣ́ его́ два́десять и четы́ре ты́сящы.
 • И надъ племены́ Изра́илевыми, Руви́му во́ждь Елiезе́ръ, сы́нъ зехрі́евъ: Симео́ну Сафаті́а, сы́нъ мааха́:
 • Леві́ю Асаві́а, сы́нъ Камуи́левъ: Ааро́ну садо́къ:
 • Иу́дѣ Елiа́въ от­ бра́тiй дави́довыхъ: Иссаха́ру Амри́, сы́нъ Михаи́ловъ:
 • Завуло́ну самаі́а, сы́нъ Авді́евъ: Нефѳали́му иеримо́ѳъ, сы́нъ Озiи́ль:
 • Ефре́му осі́й, сы́нъ озазі́евъ: полупле́мени Манассі́ину Иои́ль, сы́нъ фаде́евъ:
 • полупле́мени Манассі́ину су́щему въ земли́ Галаа́дстѣй Иадда́й сы́нъ заваді́инъ: сыно́мъ Венiами́нимъ Иасiи́лъ, сы́нъ Авени́ровъ:
 • да́ну азарiи́лъ, сы́нъ Иора́мовъ. Сі́и бы́ша нача́лницы племено́мъ Изра́илевымъ.
 • Не хотѣ́ же дави́дъ счести́ и́хъ от­ двадесятилѣ́тнаго и нижа́е: зане́ рече́ Госпо́дь умно́жити Изра́иля, я́ко звѣ́зды небе́сныя.
 • Иоа́въ же сы́нъ саруі́евъ нача́ сочита́ти лю́ди, и не соверши́: сего́ ра́ди бы́сть гнѣ́въ Бо́жiй на Изра́иля: и не внесе́ся сочисле́нiе въ кни́гу слове́съ царя́ дави́да.
 • Надъ сокро́вищи же ца́рскими бы́сть Асмо́ѳъ сы́нъ одiи́левъ: и надъ сокро́вищи, и́же на ни́вахъ и въ се́лѣхъ, и въ ве́сехъ и въ столпѣ́хъ, Ионаѳа́нъ сы́нъ Озі́евъ:
 • и надъ земледѣ́латели зе́млю дѣ́ла­ю­щими ездра́й сы́нъ хелу́вовъ:
 • и надъ се́лы семе́й Армаѳе́йскiй: и надъ сокро́вищами виногра́дными замвді́а сы́нъ сефамі́евъ:
 • надъ ма́слинами же и надъ черни́чiемъ, и́же бя́ху на поля́хъ, Валана́нъ гедори́тянинъ: надъ сокро́вищи еле́а Иоа́съ:
 • надъ скоты́ же, и́же пася́хуся въ саро́нѣ, сатра́й сарони́тянинъ: и надъ волы́, и́же во юдо́лѣхъ, Софа́тъ сы́нъ Ада́инъ:
 • надъ велблю́ды же уві́а Исма́илтянинъ: надъ ослы́ же Иаді́а, и́же от­ мараѳо́на:
 • и надъ овца́ми Иоа́съ агари́тинъ. Вси́ ті́и нача́лницы имѣ́нiй дави́да царя́.
 • Ионаѳа́нъ же дя́дя дави́довъ [бы́сть] совѣ́тникъ, му́жъ му́дръ и кни́женъ сы́й: и Иеи́ль сы́нъ Ахамані́евъ бѣ́ съ сына́ми царе́выми.
 • Ахитофе́лъ совѣ́тникъ царе́въ, и хусі́а пе́рвѣйшiй дру́гъ царе́въ,
 • и по [не́мъ] Ахитофе́лѣ бы́сть [бли́з] Иода́й сы́нъ ване́инъ и Авiаѳа́ръ: и Иоа́въ нача́лный во­ево́да царе́въ.
 • Вот сыны Израилевы по числу их, главы семейств, тысяченачальники и стоначальники и управители, которые по отделениям служили царю во всех делах, приходя и отходя каждый месяц, во все месяцы года. В каждом отделении было их по двадцать четыре тысячи.
 • Над первым отделением, для первого месяца, начальствовал Иашовам, сын Завдиила; в его отделении было двадцать четыре тысячи;
 • он был из сынов Фареса, главный над всеми военачальниками в первый месяц.
 • Над отделением второго месяца был Додай Ахохиянин; в отделении его был и князь Миклоф, и в его отделении было двадцать четыре тысячи.
 • Третий главный военачальник, для третьего месяца, Ванея, сын Иодая, священника, и в его отделении было двадцать четыре тысячи:
 • этот Ванея – один из тридцати храбрых и начальник над ними, и в его отделе находился Аммизавад, сын его.
 • Четвертый, для четвертого месяца, был Асаил, брат Иоава, и по нем Завадия, сын его, и в его отделении двадцать четыре тысячи.
 • Пятый, для пятого месяца, князь Шамгуф Израхитянин, и в его отделении двадцать четыре тысячи.
 • Шестой, для шестого месяца, Ира, сын Иккеша, Фекоянин, и в его отделении двадцать четыре тысячи.
 • Седьмой, для седьмого месяца, Хелец Пелонитянин, из сынов Ефремовых, и в его отделении двадцать четыре тысячи.
 • Восьмой, для восьмого месяца, Совохай Хушатянин, из племени Зары, и в его отделении двадцать четыре тысячи.
 • Девятый, для девятого месяца, Авиезер Анафофянин, из сыновей Вениаминовых, и в его отделении двадцать четыре тысячи.
 • Десятый, для десятого месяца, Магарай Нетофафянин, из племени Зары, и в его отделении двадцать четыре тысячи.
 • Одиннадцатый, для одиннадцатого месяца, Ванея Пирафонянин, из сынов Ефремовых, и в его отделении двадцать четыре тысячи.
 • Двенадцатый, для двенадцатого месяца, Хелдай Нетофафянин, из потомков Гофониила, и в его отделении двадцать четыре тысячи.
 • А над коленами Израилевыми, – у Рувимлян главным начальником был Елиезер, сын Зихри; у Симеона – Сафатия, сын Маахи;
 • у Левия – Хашавия, сын Кемуила; у Аарона – Садок;
 • у Иуды – Елиав, из братьев Давида; у Иссахара – Омри, сын Михаила;
 • у Завулона – Ишмаия, сын Овадии; у Неффалима – Иеримоф, сын Азриила;
 • у сыновей Ефремовых – Осия, сын Азазии; у полуколена Манассиина – Иоиль, сын Федаии;
 • у полуколена Манассии в Галааде – Иддо, сын Захарии; у Вениамина – Иаасиил, сын Авенира;
 • у Дана – Азариил, сын Иерохама. Вот вожди колен Израилевых.
 • Давид не делал счисления тех, которые были от двадцати лет и ниже, потому что Господь сказал, что Он умножит Израиля, как звезды небесные.
 • Иоав, сын Саруи, начал делать счисление, но не кончил. И был за это гнев Божий на Израиля, и не вошло то счисление в летопись царя Давида.
 • Над сокровищами царскими был Азмавеф, сын Адиилов, а над запасами в поле, в городах, и в селах и в башнях – Ионафан, сын Уззии;
 • над занимающимися полевыми работами, земледелием – Езрий, сын Хелува;
 • над виноградниками – Шимей из Рамы, а над запасами вина в виноградниках – Завдий из Шефама;
 • над маслинами и смоковницами в долине – Баал-Ханан Гедеритянин, а над запасами деревянного масла – Иоас;
 • над крупным скотом, пасущимся в Шароне – Шитрай Шаронянин, а над скотом в долинах – Шафат, сын Адлая;
 • над верблюдами – Овил Исмаильтянин; над ослицами – Иехдия Меронифянин;
 • над мелким скотом – Иазиз Агаритянин. Все эти были начальниками над имением, которое было у царя Давида.
 • Ионафан, дядя Давидов, был советником, человек умный и писец; Иехиил, сын Хахмониев, был при сыновьях царя;
 • Ахитофел был советником царя; Хусий Архитянин – другом царя;
 • после же Ахитофела Иодай, сын Ванеи, и Авиафар, а Иоав был военачальником у царя.
 • Сы́нове же і҆и҃лєвы но числꙋ̀ своемꙋ̀, нача̑льницы ѻ҆те́чествъ, ты́сѧщницы и҆ со́тницы и҆ книгѡ́чїи слꙋжа́щїи царю̀, и҆ на всѧ́кое сло́во царе́во по раздѣле́нїємъ, и҆ на всѧ́кое сло́во входѧ́щагѡ и҆ и҆сходѧ́щагѡ, мцⷭ҇ъ ѿ мцⷭ҇а, во всѧ̑ мцⷭ҇ы лѣ́та раздѣле́нїе є҆ди́но, два́десѧть четы́ре ты́сѧщы.
 • И҆ над̾ пе́рвымъ раздѣле́нїемъ въ пе́рвый мцⷭ҇ъ бы́сть і҆звоа́зъ сы́нъ завдїи́ловъ, въ раздѣле́нїи є҆гѡ̀ два́десѧть четы́ре ты́сѧщы:
 • ѿ сынѡ́въ фаре́совыхъ, нача́льникъ всѣ̑мъ кнѧзє́мъ во́инства мцⷭ҇а пе́рвагѡ.
 • И҆ над̾ раздѣле́нїемъ мцⷭ҇а втора́гѡ дѡда́й є҆кхѡ́тскїй и҆ над̾ раздѣле́нїемъ є҆гѡ̀, и҆ макеллѡ́ѳъ во́ждь, и҆ въ раздѣле́нїи є҆гѡ̀ два́десѧть четы́ре ты́сѧщи, кнѧ̑зи си́лы.
 • Тре́тїй мцⷭ҇а тре́тїѧгѡ ване́а сы́нъ і҆ѡда́евъ, и҆́же свѧще́нникъ нача́льный, и҆ въ раздѣле́нїи є҆гѡ̀ два́десѧть четы́ре ты́сѧщы:
 • се́й ване́а крѣпча́йшїй междꙋ̀ три́десѧтьми, и҆ над̾ три́десѧтьми: и҆ над̾ раздѣле́нїемъ є҆гѡ̀ зава́дъ сы́нъ є҆гѡ̀.
 • Четве́ртый мцⷭ҇а четве́ртагѡ а҆саи́лъ бра́тъ і҆ѡа́вль, и҆ заваді́а сы́нъ є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ, и҆ въ полцѣ̀ є҆гѡ̀ два́десѧть четы́ре ты́сѧщы.
 • Пѧ́тый пѧ́тагѡ мцⷭ҇а нача́льникъ самаѡ́ѳъ сы́нъ і҆езра́евъ, и҆ въ полцѣ̀ є҆гѡ̀ два́десѧть и҆ четы́ре ты́сѧщы.
 • Шесты́й мцⷭ҇а шеста́гѡ ѻ҆дꙋ́їа сы́нъ є҆кки́совъ ѳекꙋи́тѧнинъ, и҆ въ полцѣ̀ є҆гѡ̀ два́десѧть и҆ четы́ре ты́сѧщы.
 • Седмы́й мцⷭ҇а седма́гѡ хелли́съ и҆́же ѿ фалꙋ́са, ѿ сынѡ́въ є҆фре́млихъ, и҆ въ полцѣ̀ є҆гѡ̀ два́десѧть и҆ четы́ре ты́сѧщы.
 • Ѻ҆смы́й мцⷭ҇а ѻ҆сма́гѡ совоха́й ᲂу҆саѳі́тѧнинъ, ѿ колѣ́на зара́ина, и҆ въ полцѣ̀ є҆гѡ̀ два́десѧть и҆ четы́ре ты́сѧщы.
 • Девѧ́тый мцⷭ҇а девѧ́тагѡ а҆вїезе́ръ, и҆́же ѿ а҆наѳѡ́ѳа, ѿ землѝ венїамі́ни, и҆ въ полцѣ̀ є҆гѡ̀ два́десѧть и҆ четы́ре ты́сѧщы.
 • Десѧ́тый мцⷭ҇а десѧ́тагѡ меира́й, и҆́же ѿ нетѡфаѳі́та, ѿ колѣ́на зара́ина, и҆ въ полцѣ̀ є҆гѡ̀ два́десѧть и҆ четы́ре ты́сѧщы.
 • Первыйна́десѧть мцⷭ҇а первагѡна́десѧть ванаі́а, и҆́же ѿ фараѳѡ́на, ѿ сынѡ́въ є҆фре́млихъ и҆ въ полцѣ̀ є҆гѡ̀ два́десѧть и҆ четы́ре ты́сѧщы.
 • Вторыйна́десѧть мцⷭ҇а вторагѡна́десѧть хѡлді́а, и҆́же ѿ нетѡфаѳі́та, ѿ колѣ́на гоѳонїи́лева, и҆ въ полцѣ̀ є҆гѡ̀ два́десѧть и҆ четы́ре ты́сѧщы.
 • И҆ над̾ племены̀ і҆и҃левыми, рꙋви́мꙋ во́ждь є҆лїезе́ръ, сы́нъ зехрі́евъ: сѷмеѡ́нꙋ сафаті́а, сы́нъ мааха̀:
 • леѵі́ю а҆саві́а, сы́нъ камꙋи́левъ: а҆арѡ́нꙋ садѡ́къ:
 • і҆ꙋ́дѣ є҆лїа́въ ѿ бра́тїй даві́довыхъ: і҆ссаха́рꙋ а҆мрѝ, сы́нъ мїхаи́ловъ:
 • завꙋлѡ́нꙋ самаі́а, сы́нъ а҆вді́евъ: нефѳалі́мꙋ і҆ерїмѡ́ѳъ, сы́нъ ѻ҆зїи́ль:
 • є҆фре́мꙋ ѡ҆сі́й, сы́нъ ѻ҆зазі́евъ: полꙋпле́мени манассі́инꙋ і҆ѡи́ль, сы́нъ фаде́евъ:
 • полꙋпле́мени манассі́инꙋ сꙋ́щемꙋ въ землѝ галаа́дстѣй і҆адда́й сы́нъ заваді́инъ: сынѡ́мъ венїамі̑нимъ і҆асїи́лъ, сы́нъ а҆вени́ровъ:
 • да́нꙋ а҆зарїи́лъ, сы́нъ і҆ѡра́мовъ. Сі́и бы́ша нача̑льницы племенѡ́мъ і҆и҃левымъ.
 • Не хотѣ́ же даві́дъ счестѝ и҆̀хъ ѿ двадесѧтилѣ́тнагѡ и҆ нижа́е: занѐ речѐ гдⷭ҇ь ᲂу҆мно́жити і҆и҃лѧ, ꙗ҆́кѡ ѕвѣ́зды небє́сныѧ.
 • І҆ѡа́въ же сы́нъ сарꙋі́евъ нача̀ сочита́ти лю́ди, и҆ не совершѝ: сегѡ̀ ра́ди бы́сть гнѣ́въ бж҃їй на і҆и҃лѧ: и҆ не внесе́сѧ сочисле́нїе въ кни́гꙋ слове́съ царѧ̀ даві́да.
 • Над̾ сокрѡ́вищи же ца́рскими бы́сть а҆смѡ́ѳъ сы́нъ ѻ҆дїи́левъ: и҆ над̾ сокрѡ́вищи, и҆̀же на ни́вахъ и҆ въ се́лѣхъ, и҆ въ ве́сехъ и҆ въ столпѣ́хъ, і҆ѡнаѳа́нъ сы́нъ ѻ҆зі́евъ:
 • и҆ над̾ земледѣ́латєли зе́млю дѣ́лающими є҆здра́й сы́нъ хелꙋ́вовъ:
 • и҆ над̾ се́лы семе́й а҆рмаѳе́йскїй: и҆ над̾ сокро́вищами вїногра́дными замвді́а сы́нъ сефамі́евъ:
 • над̾ ма́слинами же и҆ над̾ черни́чїемъ, и҆̀же бѧ́хꙋ на полѧ́хъ, валана́нъ гедѡрі́тѧнинъ: над̾ сокрѡ́вищи є҆ле́а і҆ѡа́съ:
 • над̾ скѡты́ же, и҆̀же пасѧ́хꙋсѧ въ сарѡ́нѣ, сатра́й сарѡні́тѧнинъ: и҆ над̾ вѡлы̀, и҆̀же во ю҆до́лѣхъ, сѡфа́тъ сы́нъ а҆да́инъ:
 • над̾ вельблю̑ды же ᲂу҆ві́а і҆сма́ильтѧнинъ: над̾ ѻ҆слы̑ же і҆аді́а, и҆́же ѿ мараѳѡ́на:
 • и҆ над̾ ѻ҆вца́ми і҆ѡа́съ а҆гарі́тинъ. Всѝ ті́и нача̑льницы и҆мѣ́нїй даві́да царѧ̀.
 • І҆ѡнаѳа́нъ же дѧ́дѧ даві́довъ (бы́сть) совѣ́тникъ, мꙋ́жъ мꙋ́дръ и҆ кни́женъ сы́й: и҆ і҆еи́ль сы́нъ а҆хамані́евъ бѣ̀ съ сына́ми царе́выми.
 • А҆хїтофе́лъ совѣ́тникъ царе́въ, и҆ хꙋсі́а пе́рвѣйшїй дрꙋ́гъ царе́въ,
 • и҆ по (не́мъ) а҆хїтофе́лѣ бы́сть (бли́з̾) і҆ѡда́й сы́нъ ване́инъ и҆ а҆вїаѳа́ръ: и҆ і҆ѡа́въ нача́льный воево́да царе́въ.