Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • Сы́нове же Изра́илевы но числу́ сво­ему́, нача́лницы оте́че­ст­въ, ты́сящницы и со́тницы и книго́чiи служа́щiи царю́, и на вся́кое сло́во царе́во по раздѣле́ниемъ, и на вся́кое сло́во входя́щаго и исходя́щаго, ме́сяцъ от­ ме́сяца, во вся́ ме́сяцы лѣ́та раздѣле́нiе еди́но, два́десять четы́ре ты́сящы.
 • И надъ пе́рвымъ раздѣле́нiемъ въ пе́рвый ме́сяцъ бы́сть извоа́зъ сы́нъ завдiи́ловъ, въ раздѣле́нiи его́ два́десять четы́ре ты́сящы:
 • от­ сыно́въ Фаре́совыхъ, нача́лникъ всѣ́мъ князе́мъ во́ин­ства ме́сяца пе́рваго.
 • И надъ раздѣле́нiемъ ме́сяца втора́го дода́й екхо́тскiй и надъ раздѣле́нiемъ его́, и макелло́ѳъ во́ждь, и въ раздѣле́нiи его́ два́десять четы́ре ты́сящи, кня́зи си́лы.
 • Тре́тiй ме́сяца тре́тiяго ване́а сы́нъ Иода́евъ, и́же свяще́н­никъ нача́лный, и въ раздѣле́нiи его́ два́десять четы́ре ты́сящы:
 • се́й ване́а крѣпча́йшiй между́ три́десятми, и надъ три́десятми: и надъ раздѣле́нiемъ его́ зава́дъ сы́нъ его́.
 • Четве́ртый ме́сяца четве́ртаго Асаи́лъ бра́тъ Иоа́вль, и заваді́а сы́нъ его́ и бра́тiя, и въ полцѣ́ его́ два́десять четы́ре ты́сящы.
 • Пя́тый пя́таго ме́сяца нача́лникъ самао́ѳъ сы́нъ Иезра́евъ, и въ полцѣ́ его́ два́десять и четы́ре ты́сящы.
 • Шесты́й ме́сяца шеста́го оду́iа сы́нъ екки́совъ Ѳекуи́тянинъ, и въ полцѣ́ его́ два́десять и четы́ре ты́сящы.
 • Седмы́й ме́сяца седма́го хелли́съ и́же от­ Фалу́са, от­ сыно́въ Ефре́млихъ, и въ полцѣ́ его́ два́десять и четы́ре ты́сящы.
 • Осмы́й ме́сяца осма́го совоха́й усаѳи́тянинъ, от­ колѣ́на зара́ина, и въ полцѣ́ его́ два́десять и четы́ре ты́сящы.
 • Девя́тый ме́сяца девя́таго Авiезе́ръ, и́же от­ Анаѳо́ѳа, от­ земли́ Венiами́ни, и въ полцѣ́ его́ два́десять и четы́ре ты́сящы.
 • Деся́тый ме́сяца деся́таго меира́й, и́же от­ нетофаѳи́та, от­ колѣ́на зара́ина, и въ полцѣ́ его́ два́десять и четы́ре ты́сящы.
 • Первый­на́­де­сять ме́сяца перваго­на́­де­сять ванаі́а, и́же от­ фараѳо́на, от­ сыно́въ Ефре́млихъ и въ полцѣ́ его́ два́десять и четы́ре ты́сящы.
 • Вторый­на́­де­сять ме́сяца втораго­на́­де­сять холді́а, и́же от­ нетофаѳи́та, от­ колѣ́на Гоѳонiи́лева, и въ полцѣ́ его́ два́десять и четы́ре ты́сящы.
 • И надъ племены́ Изра́илевыми, Руви́му во́ждь Елiезе́ръ, сы́нъ зехрі́евъ: Симео́ну Сафаті́а, сы́нъ мааха́:
 • Леві́ю Асаві́а, сы́нъ Камуи́левъ: Ааро́ну садо́къ:
 • Иу́дѣ Елiа́въ от­ бра́тiй дави́довыхъ: Иссаха́ру Амри́, сы́нъ Михаи́ловъ:
 • Завуло́ну самаі́а, сы́нъ Авді́евъ: Нефѳали́му иеримо́ѳъ, сы́нъ Озiи́ль:
 • Ефре́му осі́й, сы́нъ озазі́евъ: полупле́мени Манассі́ину Иои́ль, сы́нъ фаде́евъ:
 • полупле́мени Манассі́ину су́щему въ земли́ Галаа́дстѣй Иадда́й сы́нъ заваді́инъ: сыно́мъ Венiами́нимъ Иасiи́лъ, сы́нъ Авени́ровъ:
 • да́ну азарiи́лъ, сы́нъ Иора́мовъ. Сі́и бы́ша нача́лницы племено́мъ Изра́илевымъ.
 • Не хотѣ́ же дави́дъ счести́ и́хъ от­ двадесятилѣ́тнаго и нижа́е: зане́ рече́ Госпо́дь умно́жити Изра́иля, я́ко звѣ́зды небе́сныя.
 • Иоа́въ же сы́нъ саруі́евъ нача́ сочита́ти лю́ди, и не соверши́: сего́ ра́ди бы́сть гнѣ́въ Бо́жiй на Изра́иля: и не внесе́ся сочисле́нiе въ кни́гу слове́съ царя́ дави́да.
 • Надъ сокро́вищи же ца́рскими бы́сть Асмо́ѳъ сы́нъ одiи́левъ: и надъ сокро́вищи, и́же на ни́вахъ и въ се́лѣхъ, и въ ве́сехъ и въ столпѣ́хъ, Ионаѳа́нъ сы́нъ Озі́евъ:
 • и надъ земледѣ́латели зе́млю дѣ́ла­ю­щими ездра́й сы́нъ хелу́вовъ:
 • и надъ се́лы семе́й Армаѳе́йскiй: и надъ сокро́вищами виногра́дными замвді́а сы́нъ сефамі́евъ:
 • надъ ма́слинами же и надъ черни́чiемъ, и́же бя́ху на поля́хъ, Валана́нъ гедори́тянинъ: надъ сокро́вищи еле́а Иоа́съ:
 • надъ скоты́ же, и́же пася́хуся въ саро́нѣ, сатра́й сарони́тянинъ: и надъ волы́, и́же во юдо́лѣхъ, Софа́тъ сы́нъ Ада́инъ:
 • надъ велблю́ды же уві́а Исма́илтянинъ: надъ ослы́ же Иаді́а, и́же от­ мараѳо́на:
 • и надъ овца́ми Иоа́съ агари́тинъ. Вси́ ті́и нача́лницы имѣ́нiй дави́да царя́.
 • Ионаѳа́нъ же дя́дя дави́довъ [бы́сть] совѣ́тникъ, му́жъ му́дръ и кни́женъ сы́й: и Иеи́ль сы́нъ Ахамані́евъ бѣ́ съ сына́ми царе́выми.
 • Ахитофе́лъ совѣ́тникъ царе́въ, и хусі́а пе́рвѣйшiй дру́гъ царе́въ,
 • и по [не́мъ] Ахитофе́лѣ бы́сть [бли́з] Иода́й сы́нъ ване́инъ и Авiаѳа́ръ: и Иоа́въ нача́лный во­ево́да царе́въ.
 • Вот сыны Израилевы по числу их, главы семейств, тысяченачальники и стоначальники и управители, которые по отделениям служили царю во всех делах, приходя и отходя каждый месяц, во все месяцы года. В каждом отделении было их по двадцать четыре тысячи.
 • Над первым отделением, для первого месяца, начальствовал Иашовам, сын Завдиила; в его отделении было двадцать четыре тысячи;
 • он был из сынов Фареса, главный над всеми военачальниками в первый месяц.
 • Над отделением второго месяца был Додай Ахохиянин; в отделении его был и князь Миклоф, и в его отделении было двадцать четыре тысячи.
 • Третий главный военачальник, для третьего месяца, Ванея, сын Иодая, священника, и в его отделении было двадцать четыре тысячи:
 • этот Ванея – один из тридцати храбрых и начальник над ними, и в его отделе находился Аммизавад, сын его.
 • Четвертый, для четвертого месяца, был Асаил, брат Иоава, и по нем Завадия, сын его, и в его отделении двадцать четыре тысячи.
 • Пятый, для пятого месяца, князь Шамгуф Израхитянин, и в его отделении двадцать четыре тысячи.
 • Шестой, для шестого месяца, Ира, сын Иккеша, Фекоянин, и в его отделении двадцать четыре тысячи.
 • Седьмой, для седьмого месяца, Хелец Пелонитянин, из сынов Ефремовых, и в его отделении двадцать четыре тысячи.
 • Восьмой, для восьмого месяца, Совохай Хушатянин, из племени Зары, и в его отделении двадцать четыре тысячи.
 • Девятый, для девятого месяца, Авиезер Анафофянин, из сыновей Вениаминовых, и в его отделении двадцать четыре тысячи.
 • Десятый, для десятого месяца, Магарай Нетофафянин, из племени Зары, и в его отделении двадцать четыре тысячи.
 • Одиннадцатый, для одиннадцатого месяца, Ванея Пирафонянин, из сынов Ефремовых, и в его отделении двадцать четыре тысячи.
 • Двенадцатый, для двенадцатого месяца, Хелдай Нетофафянин, из потомков Гофониила, и в его отделении двадцать четыре тысячи.
 • А над коленами Израилевыми, – у Рувимлян главным начальником был Елиезер, сын Зихри; у Симеона – Сафатия, сын Маахи;
 • у Левия – Хашавия, сын Кемуила; у Аарона – Садок;
 • у Иуды – Елиав, из братьев Давида; у Иссахара – Омри, сын Михаила;
 • у Завулона – Ишмаия, сын Овадии; у Неффалима – Иеримоф, сын Азриила;
 • у сыновей Ефремовых – Осия, сын Азазии; у полуколена Манассиина – Иоиль, сын Федаии;
 • у полуколена Манассии в Галааде – Иддо, сын Захарии; у Вениамина – Иаасиил, сын Авенира;
 • у Дана – Азариил, сын Иерохама. Вот вожди колен Израилевых.
 • Давид не делал счисления тех, которые были от двадцати лет и ниже, потому что Господь сказал, что Он умножит Израиля, как звезды небесные.
 • Иоав, сын Саруи, начал делать счисление, но не кончил. И был за это гнев Божий на Израиля, и не вошло то счисление в летопись царя Давида.
 • Над сокровищами царскими был Азмавеф, сын Адиилов, а над запасами в поле, в городах, и в селах и в башнях – Ионафан, сын Уззии;
 • над занимающимися полевыми работами, земледелием – Езрий, сын Хелува;
 • над виноградниками – Шимей из Рамы, а над запасами вина в виноградниках – Завдий из Шефама;
 • над маслинами и смоковницами в долине – Баал-Ханан Гедеритянин, а над запасами деревянного масла – Иоас;
 • над крупным скотом, пасущимся в Шароне – Шитрай Шаронянин, а над скотом в долинах – Шафат, сын Адлая;
 • над верблюдами – Овил Исмаильтянин; над ослицами – Иехдия Меронифянин;
 • над мелким скотом – Иазиз Агаритянин. Все эти были начальниками над имением, которое было у царя Давида.
 • Ионафан, дядя Давидов, был советником, человек умный и писец; Иехиил, сын Хахмониев, был при сыновьях царя;
 • Ахитофел был советником царя; Хусий Архитянин – другом царя;
 • после же Ахитофела Иодай, сын Ванеи, и Авиафар, а Иоав был военачальником у царя.
 • Éstos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares y de centenas, y funcionarios que servían al rey en todos los negocios de las divisiones militares que se relevaban cada mes durante todo el año. Cada división era de veinticuatro mil hombres.
 • Sobre la primera división, la del primer mes, estaba Jasobeam hijo de Zabdiel; y tenía su división veinticuatro mil.
 • Descendiente de Fares, él fue jefe de todos los capitanes de las compañías que prestaban servicios el primer mes.
 • Sobre la división del segundo mes estaba Dodai, el ahohíta; y Miclot era jefe en esta división, en la que también había veinticuatro mil.
 • El jefe de la tercera división, que servía el tercer mes, era Benaía, hijo del sumo sacerdote Joiada; y en su división había veinticuatro mil.
 • Este Benaía era valiente entre los treinta y sobre los treinta; y en su división estaba su hijo Amisabad.
 • El cuarto jefe, para el cuarto mes, era Asael, hermano de Joab, y le sucedió su hijo Zebadías; y en su división había veinticuatro mil.
 • El quinto jefe, para el quinto mes, era Samhut, el izraíta; y en su división había veinticuatro mil.
 • El sexto jefe, para el sexto mes, era Ira hijo de Iques, de Tecoa; y en su división había veinticuatro mil.
 • El séptimo jefe, para el séptimo mes, era Heles, el pelonita, de los hijos de Efraín; y en su división había veinticuatro mil.
 • El octavo jefe, para el octavo mes, era Sibecai, el husatita, de los zeraítas; y en su división había veinticuatro mil.
 • El noveno jefe, para el noveno mes, era Abiezer, el anatotita, de los benjamitas; y en su división había veinticuatro mil.
 • El décimo jefe, para el décimo mes, era Maharai, el netofatita, de los zeraítas; y en su división había veinticuatro mil.
 • El undécimo jefe, para el undécimo mes, era Benaía, el piratonita, de los hijos de Efraín; y en su división había veinticuatro mil.
 • El duodécimo jefe, para el duodécimo mes, era Heldai, el netofatita, de Otoniel; y en su división había veinticuatro mil.
 • Los jefes de las tribus de Israel eran: De los rubenitas, Eliezer hijo de Zicri; de los simeonitas, Sefatías hijo de Maaca.
 • De los levitas, Hasabías hijo de Kemuel; de los de Aarón, Sadoc.
 • De Judá, Eliú, uno de los hermanos de David; de los de Isacar, Omri hijo de Micael.
 • De los de Zabulón, Ismaías hijo de Abdías; de los de Neftalí, Jerimot hijo de Azriel.
 • De los hijos de Efraín, Oseas hijo de Azazías; de la media tribu de Manasés, Joel hijo de Pedaías.
 • De la otra media tribu de Manasés, en Galaad, Iddo hijo de Zacarías; de los de Benjamín, Jaasiel hijo de Abner.
 • Y de Dan, Azareel hijo de Jeroham. Éstos fueron los jefes de las tribus de Israel.
 • David no hizo el censo de los que tenían menos de veinte años, por cuanto Jehová había dicho que multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo.
 • Joab hijo de Sarvia había comenzado a hacer el censo; pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel, y así su número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David.
 • Azmavet hijo de Adiel tenía a su cargo los tesoros del rey; y Jonatán hijo de Uzías era el encargado de los tesoros de los campos, las ciudades, las aldeas y las torres.
 • Al frente de los que trabajaban en la labranza de las tierras estaba Ezri hijo de Quelub.
 • De las viñas, Simei, el ramatita; y del fruto de las viñas para las bodegas, Zabdi, el sifmita.
 • De los olivares e higuerales de la Sefela, Baal-hanán, el gederita; y de los almacenes del aceite, Joás.
 • Del ganado que pastaba en Sarón, Sitrai, el saronita; y del ganado que estaba en los valles, Safat hijo de Adlai.
 • De los camellos, Obil, el ismaelita; de las asnas, Jehedías, el meronotita;
 • y de las ovejas, Jaziz, el agareno. Todos estos eran administradores de la hacienda del rey David.
 • Jonatán, tío de David, era consejero, hombre prudente y escriba; mientras Jehiel hijo de Hacmoni estaba con los hijos del rey.
 • También Ahitofel era consejero del rey, y Husai, el arquita, amigo del rey.
 • Después de Ahitofel estaba Joiada hijo de Benaía y Abiatar. Joab era el jefe del ejército del rey.