Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • Собра́ же дави́дъ вся́ нача́лники Изра́илевы, нача́лники суді́й и колѣ́нъ, и вся́ нача́лники полко́въ, почре́дно стрегу́щихъ царя́, и нача́лники ты́сящей и со́тней, и стра́жы сокро́вищъ, и су́щыя надъ имѣ́нiями сво­и́ми и надъ всѣ́мъ стяжа́нiемъ царе́вымъ, и сыно́въ сво­и́хъ со евну́хами, и си́льныя и хра́брыя во́ин­ства во Иерусали́мъ.
 • И воста́ дави́дъ ца́рь посредѣ́ собра́нiя и рече́: слы́шите мя́, бра́тiя моя́ и лю́дiе мо­и́: бы́сть мнѣ́ на се́рдцы созда́ти до́мъ упоко­е́нiя киво́ту завѣ́та Госпо́дня и подно́жiе но́гъ Го́спода [Бо́га] на́­шего, и угото́вахъ на созида́нiе потре́бная:
 • Бо́гъ же рече́: не сози́ждеши мнѣ́ до́му е́же именова́ти и́мя мое́ въ не́мъ, зане́ человѣ́къ во́инъ еси́ ты́ и кро́ви пролiя́лъ еси́:
 • и избра́ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ мене́ от­ всего́ до́му отца́ мо­его́, да бу́ду ца́рь надъ Изра́илемъ во вѣ́ки, и во Иу́дѣ избра́ ца́р­ст­во, и от­ до́му Иу́дина до́мъ отца́ мо­его́: и от­ сыно́въ отца́ мо­его́ во мнѣ́ благоволи́, е́же бы́ти ми́ царю́ надъ всѣ́мъ Изра́илемъ:
 • от­ сыно́въ же мо­и́хъ всѣ́хъ, сы́ны бо мнѣ́ мно́ги даде́ Госпо́дь, избра́ соломо́на сы́на мо­его́, да сѣди́тъ на престо́лѣ ца́р­ст­ва Госпо́дня, надъ Изра́илемъ:
 • и рече́ мнѣ́ Бо́гъ: соломо́нъ сы́нъ тво́й сози́ждетъ до́мъ мо́й и дво́ръ мо́й, зане́ того́ избра́хъ мнѣ́ въ сы́на бы́ти, и а́зъ бу́ду ему́ во отца́
 • и укрѣплю́ ца́р­ст­во его́ да́же до вѣ́ка, а́ще укрѣпи́т­ся храни́ти за́повѣди моя́ и судьбы́ моя́, я́коже и дне́сь:
 • ны́нѣ у́бо предъ лице́мъ всего́ собра́нiя Госпо́дня и во у́шы Бо́га на́­шего, храни́те и взыщи́те вся́ за́повѣди Го́спода Бо́га на́­шего, да наслѣ́дите зе́млю бла́гу и оста́вите въ наслѣ́дiе сыно́мъ ва́шымъ по ва́съ да́же до вѣ́ка:
 • и ны́нѣ, соломо́не, сы́не мо́й, да зна́еши Бо́га оте́цъ тво­и́хъ и служи́ ему́ се́рдцемъ соверше́н­нымъ и душе́вною во́лею, вся́ бо сердца́ испыту́етъ Госпо́дь и вся́ко помышле́нiе разумѣ́етъ: а́ще взы́щеши его́, обря́щеттися: а́ще же оста́виши его́, оста́витъ тя́ въ коне́цъ:
 • ны́нѣ у́бо ви́ждь, я́ко избра́ тя Госпо́дь, да сози́ждеши ему́ до́мъ во освяще́нiе, крѣпи́ся и соверши́.
 • Даде́ же дави́дъ соломо́ну сы́ну сво­ему́ начерта́нiе хра́ма и домо́въ его́, и кама́ръ его́, и го́рницъ, и полага́лищъ вну́трен­нихъ, и до́му очище́нiя,
 • и подо́бiе, е́же помы́сли ду́хомъ сво­и́мъ, дворо́въ до́му Госпо́дня, и всѣ́хъ кама́ръ о́крестъ въ сокро́вищихъ до́му Госпо́дня, и влага́лищъ святы́нь,
 • и вита́лищъ, и дневны́хъ чре́дъ иере́йскихъ и леви́тскихъ, во вся́ дѣла́ служе́нiя до́му Госпо́дня, и влага́лищъ служе́бныхъ сосу́довъ слу́жбы до́му Госпо́дня:
 • и мѣ́ру вѣ́са и́хъ златы́хъ и сре́бряныхъ,
 • свѣти́лниковъ вѣ́съ даде́ ему́ и свѣ́щниковъ.
 • Даде́ ему́ подо́бнѣ вѣ́съ трапе́зы предложе́нiя, кі́яждо трапе́зы златы́я, та́кожде и сре́бряныхъ,
 • и у́дицъ, и воз­лiя́лницъ, и фiа́лъ златы́хъ, и вѣ́съ златы́хъ и сре́бряныхъ, и кади́лницъ златы́хъ, ко­его́ждо вѣ́са:
 • и же́ртвен­ника ѳимiа́мовъ от­ зла́та чи́ста вѣ́съ оказа́ ему́, и подо́бiе колесни́цы херуви́мовъ простира́ющихъ кри́ла и осѣня́ющихъ надъ киво́томъ завѣ́та Госпо́дня.
 • Вся́ пи́сан­ная руко́ю Госпо́днею даде́ дави́дъ соломо́ну, по су́щему въ не́мъ ра́зуму дѣ́ла изображе́нiя.
 • И рече́ дави́дъ соломо́ну сы́ну сво­ему́: укрѣпля́йся и мужа́йся и твори́: не бо́йся, ниже́ страши́ся, зане́ Госпо́дь Бо́гъ мо́й съ тобо́ю, не от­сту́питъ от­ тебе́, ниже́ оста́витъ тя́, до́ндеже соверши́ши ты́ все́ дѣ́ло служе́нiя до́му Госпо́дня: и се́, подо́бiе хра́ма и до́му его́, и кама́ръ его́, и го́рницъ, и полага́лищъ вну́трен­нихъ, и до́му очище́нiя, и подо́бiе до́му Госпо́дня:
 • и се́, дневны́я чреды́ иере́евъ и леви́товъ во вся́ко служе́нiе до́му Госпо́дня, и съ тобо́ю во вся́цѣмъ дѣ́й­ст­вѣ, и вся́къ усе́рдный въ му́дрости во вся́цѣмъ худо́же­ст­вѣ, и кня́зи, и вси́ лю́дiе во вся́ словеса́ твоя́.
 • И собрал Давид в Иерусалим всех вождей Израильских, начальников колен и начальников отделов, служивших царю, и тысяченачальников, и стоначальников, и заведовавших всем имением и стадами царя и сыновей его с евнухами, военачальников и всех храбрых мужей.
 • И стал Давид царь на ноги свои и сказал: послушайте меня, братья мои и народ мой! было у меня на сердце построить дом покоя для ковчега завета Господня и в подножие ногам Бога нашего, и потребное для строения я приготовил.
 • Но Бог сказал мне: не строй до́ма имени Моему, потому что ты человек воинственный и проливал кровь.
 • Однако же избрал Господь Бог Израилев меня из всего дома отца моего, чтоб быть мне царем над Израилем вечно, потому что Иуду избрал Он князем, а в доме Иуды дом отца моего, а из сыновей отца моего меня благоволил поставить царем над всем Израилем,
 • из всех же сыновей моих, – ибо много сыновей дал мне Господь, – Он избрал Соломона, сына моего, сидеть на престоле царства Господня над Израилем,
 • и сказал мне: Соломон, сын твой, построит дом Мой и дворы Мои, потому что Я избрал его Себе в сына, и Я буду ему Отцом;
 • и утвержу царство его на веки, если он будет тверд в исполнении заповедей Моих и уставов Моих, как до сего дня.
 • И теперь пред очами всего Израиля, собрания Господня, и во уши Бога нашего говорю: соблюдайте и держитесь всех заповедей Господа Бога вашего, чтобы владеть вам сею доброю землею и оставить ее после себя в наследство детям своим на век;
 • и ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь Его, а если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда.
 • Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай.
 • И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора и домов его, и кладовых его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега,
 • и чертеж всего, что было у него на душе, дворов дома Господня и всех комнат кругом, сокровищниц дома Божия и сокровищниц вещей посвященных,
 • и священнических и левитских отделений, и всякого служебного дела в доме Господнем, и всех служебных сосудов дома Господня,
 • золотых вещей, с означением веса, для всякого из служебных сосудов, всех вещей серебряных, с означением веса, для всякого из сосудов служебных.
 • И дал золота для светильников и золотых лампад их, с означением веса каждого из светильников и лампад его, также светильников серебряных, с означением веса каждого из светильников и лампад его, смотря по служебному назначению каждого светильника;
 • и золота для столов предложения хлебов, для каждого золотого стола, и серебра для столов серебряных,
 • и вилок, и чаш и кропильниц из чистого золота, и золотых блюд, с означением веса каждого блюда, и серебряных блюд, с означением веса каждого блюда,
 • и для жертвенника курения из литого золота с означением веса, и устройства колесницы с золотыми херувимами, распростирающими крылья и покрывающими ковчег завета Господня.
 • Все сие в письмени от Господа, говорил Давид, как Он вразумил меня на все дела постройки.
 • И сказал Давид сыну своему Соломону: будь тверд и мужествен, и приступай к делу, не бойся и не ужасайся, ибо Господь Бог, Бог мой, с тобою; Он не отступит от тебя и не оставит тебя, доколе не совершишь всего дела, требуемого для дома Господня.
 • И вот отделы священников и левитов, для всякой службы при доме Божием. И у тебя есть для всякого дела усердные люди, искусные для всякой работы, и начальники и весь народ готовы на все твои приказания.
 • καὶ ἐξεκκλησίασεν Δαυιδ πάν­τας τοὺς ἄρχον­τας Ισραηλ ἄρχον­τας τῶν κριτῶν καὶ τοὺς ἄρχον­τας τῶν ἐφημεριῶν τῶν περὶ τὸ σῶμα τοῦ βασιλέως καὶ ἄρχον­τας τῶν χιλιάδων καὶ τῶν ἑκατον­τάδων καὶ τοὺς γαζοφύλακας καὶ τοὺς ἐπι­̀ τῶν ὑπαρχόν­των αὐτοῦ καὶ τοὺς δυνάστας καὶ τοὺς μαχητὰς τῆς στρατιᾶς ἐν Ιερουσαλημ
 • καὶ ἔστη Δαυιδ ἐν μέσῳ τῆς ἐκκλησίας καὶ εἶπεν ἀκούσατέ μου ἀδελφοὶ καὶ λαός μου ἐμοὶ ἐγένετο ἐπι­̀ καρδίαν οἰκοδομῆσαι οἶκον ἀναπαύσεως τῆς κιβωτοῦ δια­θήκης κυρίου καὶ στάσιν ποδῶν κυρίου ἡμῶν καὶ ἡτοίμασα τὰ εἰς τὴν κατα­σκήνωσιν ἐπι­τήδεια
 • καὶ ὁ θεὸς εἶπεν οὐκ οἰκοδομήσεις ἐμοὶ οἶκον τοῦ ἐπο­νο­μάσαι τὸ ὄνομά μου ἐπ᾿ αὐτῷ ὅτι ἄνθρωπος πολεμιστὴς εἶ σὺ καὶ αἵματα ἐξέχεας
 • καὶ ἐξελέξατο κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ἐν ἐμοὶ ἀπο­̀ παν­τὸς οἴκου πατρός μου εἶναι βασιλέα ἐπι­̀ Ισραηλ εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ἐν Ιουδα ᾑρέτικεν τὸ βασίλειον καὶ ἐξ οἴκου Ιουδα τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου καὶ ἐν τοῖς υἱοῖς τοῦ πατρός μου ἐν ἐμοὶ ἠθέλησεν τοῦ γενέσθαι με βασιλέα ἐπι­̀ τῷ παν­τὶ Ισραηλ
 • καὶ ἀπο­̀ πάν­των τῶν υἱῶν μου ὅτι πολλοὺς υἱοὺς ἔδωκέν μοι κύριος ἐξελέξατο ἐν Σαλωμων τῷ υἱῷ μου καθίσαι αὐτὸν ἐπι­̀ θρόνου βασιλείας κυρίου ἐπι­̀ τὸν Ισραηλ
 • καὶ εἶπέν μοι ὁ θεός Σαλωμων ὁ υἱός σου οἰκοδομήσει τὸν οἶκόν μου καὶ τὴν αὐλήν μου ὅτι ᾑρέτικα ἐν αὐτῷ εἶναί μου υἱόν κἀγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα
 • καὶ κατορθώσω τὴν βασιλείαν αὐτοῦ ἕως αἰῶνος ἐὰν ἰσχύσῃ τοῦ φυλάξασθαι τὰς ἐν­τολάς μου καὶ τὰ κρίματά μου ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη
 • καὶ νῦν κατα­̀ προ­́σωπον πάσης ἐκκλησίας κυρίου καὶ ἐν ὠσὶν θεοῦ ἡμῶν φυλάξασθε καὶ ζητήσατε πάσας τὰς ἐν­τολὰς κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἵνα κληρο­νο­μήσητε τὴν γῆν τὴν ἀγαθὴν καὶ κατα­κληρο­νο­μήσητε τοῖς υἱοῖς ὑμῶν μεθ᾿ ὑμᾶς ἕως αἰῶνος
 • καὶ νῦν Σαλωμων υἱέ μου γνῶθι τὸν θεὸν τῶν πατέρων σου καὶ δούλευε αὐτῷ ἐν καρδίᾳ τελείᾳ καὶ ψυχῇ θελούσῃ ὅτι πάσας καρδίας ἐτάζει κύριος καὶ πᾶν ἐνθύμημα γιγνώσκει ἐὰν ζητήσῃς αὐτόν εὑρεθή­σε­ταί σοι καὶ ἐὰν κατα­λείψῃς αὐτόν κατα­λείψει σε εἰς τέλος
 • ἰδὲ τοίνυν ὅτι κύριος ᾑρέτικέν σε οἰκοδομῆσαι αὐτῷ οἶκον εἰς ἁγίασμα ἴσχυε καὶ ποίει
 • καὶ ἔδωκεν Δαυιδ Σαλωμων τῷ υἱῷ αὐτοῦ τὸ παρα­́δειγμα τοῦ ναοῦ καὶ τῶν οἴκων αὐτοῦ καὶ τῶν ζακχω αὐτοῦ καὶ τῶν ὑπερῴων καὶ τῶν ἀπο­θηκῶν τῶν ἐσωτέρων καὶ τοῦ οἴκου τοῦ ἐξιλασμοῦ
 • καὶ τὸ παρα­́δειγμα ὃ εἶχεν ἐν πνεύ­ματι αὐτοῦ τῶν αὐλῶν οἴκου κυρίου καὶ πάν­των τῶν παστοφορίων τῶν κύκλῳ τῶν εἰς τὰς ἀπο­θήκας οἴκου κυρίου καὶ τῶν ἀπο­θηκῶν τῶν ἁγίων
 • καὶ τῶν κατα­λυμάτων τῶν ἐφημεριῶν τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν εἰς πᾶσαν ἐργασίαν λειτουργίας οἴκου κυρίου καὶ τῶν ἀπο­θηκῶν τῶν λειτουργησίμων σκευῶν τῆς λατρείας οἴκου κυρίου
 • καὶ τὸν σταθμὸν τῆς ὁλκῆς αὐτῶν τῶν τε χρυσῶν καὶ ἀργυρῶν
 • λυχνιῶν τὴν ὁλκὴν ἔδωκεν αὐτῷ καὶ τῶν λύχνων
 • ἔδωκεν αὐτῷ ὁμοίως τὸν σταθμὸν τῶν τραπεζῶν τῆς προ­θέσεως ἑκάστης τραπέζης χρυσῆς καὶ ὡσαύτως τῶν ἀργυρῶν
 • καὶ τῶν κρεαγρῶν καὶ σπονδείων καὶ τῶν φιαλῶν τῶν χρυσῶν καὶ τὸν σταθμὸν τῶν χρυσῶν καὶ τῶν ἀργυρῶν κεφφουρε ἑκάστου σταθμοῦ
 • καὶ τὸν τοῦ θυσιαστηρίου τῶν θυμιαμάτων ἐκ χρυσίου δοκίμου σταθμὸν ὑπέδειξεν αὐτῷ καὶ τὸ παρα­́δειγμα τοῦ ἅρμα­τος τῶν χερουβιν τῶν δια­πεπετασμένων ταῖς πτέρυξιν καὶ σκιαζόν­των ἐπι­̀ τῆς κιβωτοῦ δια­θήκης κυρίου
 • πάν­τα ἐν γραφῇ χειρὸς κυρίου ἔδωκεν Δαυιδ Σαλωμων κατα­̀ τὴν περιγενηθεῖσαν αὐτῷ σύνεσιν τῆς κατεργασίας τοῦ παρα­δείγμα­τος
 • καὶ εἶπεν Δαυιδ Σαλωμων τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἴσχυε καὶ ἀνδρίζου καὶ ποίει μὴ φοβοῦ μηδὲ πτοηθῇς ὅτι κύριος ὁ θεός μου μετὰ σοῦ οὐκ ἀνήσει σε καὶ οὐ μή σε ἐγκατα­λίπῃ ἕως τοῦ συν­τελέσαι σε πᾶσαν ἐργασίαν λειτουργίας οἴκου κυρίου
 • καὶ ἰδοὺ αἱ ἐφημερίαι τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν εἰς πᾶσαν λειτουργίαν οἴκου τοῦ θεοῦ καὶ μετὰ σοῦ ἐν πάσῃ πραγματείᾳ καὶ πᾶς προ­́θυμος ἐν σοφίᾳ κατα­̀ πᾶσαν τέχνην καὶ οἱ ἄρχον­τες καὶ πᾶς ὁ λαὸς εἰς πάν­τας τοὺς λόγους σου