Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • Собра́ же дави́дъ вся́ нача́лники Изра́илевы, нача́лники суді́й и колѣ́нъ, и вся́ нача́лники полко́въ, почре́дно стрегу́щихъ царя́, и нача́лники ты́сящей и со́тней, и стра́жы сокро́вищъ, и су́щыя надъ имѣ́нiями сво­и́ми и надъ всѣ́мъ стяжа́нiемъ царе́вымъ, и сыно́въ сво­и́хъ со евну́хами, и си́льныя и хра́брыя во́ин­ства во Иерусали́мъ.
 • И воста́ дави́дъ ца́рь посредѣ́ собра́нiя и рече́: слы́шите мя́, бра́тiя моя́ и лю́дiе мо­и́: бы́сть мнѣ́ на се́рдцы созда́ти до́мъ упоко­е́нiя киво́ту завѣ́та Госпо́дня и подно́жiе но́гъ Го́спода [Бо́га] на́­шего, и угото́вахъ на созида́нiе потре́бная:
 • Бо́гъ же рече́: не сози́ждеши мнѣ́ до́му е́же именова́ти и́мя мое́ въ не́мъ, зане́ человѣ́къ во́инъ еси́ ты́ и кро́ви пролiя́лъ еси́:
 • и избра́ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ мене́ от­ всего́ до́му отца́ мо­его́, да бу́ду ца́рь надъ Изра́илемъ во вѣ́ки, и во Иу́дѣ избра́ ца́р­ст­во, и от­ до́му Иу́дина до́мъ отца́ мо­его́: и от­ сыно́въ отца́ мо­его́ во мнѣ́ благоволи́, е́же бы́ти ми́ царю́ надъ всѣ́мъ Изра́илемъ:
 • от­ сыно́въ же мо­и́хъ всѣ́хъ, сы́ны бо мнѣ́ мно́ги даде́ Госпо́дь, избра́ соломо́на сы́на мо­его́, да сѣди́тъ на престо́лѣ ца́р­ст­ва Госпо́дня, надъ Изра́илемъ:
 • и рече́ мнѣ́ Бо́гъ: соломо́нъ сы́нъ тво́й сози́ждетъ до́мъ мо́й и дво́ръ мо́й, зане́ того́ избра́хъ мнѣ́ въ сы́на бы́ти, и а́зъ бу́ду ему́ во отца́
 • и укрѣплю́ ца́р­ст­во его́ да́же до вѣ́ка, а́ще укрѣпи́т­ся храни́ти за́повѣди моя́ и судьбы́ моя́, я́коже и дне́сь:
 • ны́нѣ у́бо предъ лице́мъ всего́ собра́нiя Госпо́дня и во у́шы Бо́га на́­шего, храни́те и взыщи́те вся́ за́повѣди Го́спода Бо́га на́­шего, да наслѣ́дите зе́млю бла́гу и оста́вите въ наслѣ́дiе сыно́мъ ва́шымъ по ва́съ да́же до вѣ́ка:
 • и ны́нѣ, соломо́не, сы́не мо́й, да зна́еши Бо́га оте́цъ тво­и́хъ и служи́ ему́ се́рдцемъ соверше́н­нымъ и душе́вною во́лею, вся́ бо сердца́ испыту́етъ Госпо́дь и вся́ко помышле́нiе разумѣ́етъ: а́ще взы́щеши его́, обря́щеттися: а́ще же оста́виши его́, оста́витъ тя́ въ коне́цъ:
 • ны́нѣ у́бо ви́ждь, я́ко избра́ тя Госпо́дь, да сози́ждеши ему́ до́мъ во освяще́нiе, крѣпи́ся и соверши́.
 • Даде́ же дави́дъ соломо́ну сы́ну сво­ему́ начерта́нiе хра́ма и домо́въ его́, и кама́ръ его́, и го́рницъ, и полага́лищъ вну́трен­нихъ, и до́му очище́нiя,
 • и подо́бiе, е́же помы́сли ду́хомъ сво­и́мъ, дворо́въ до́му Госпо́дня, и всѣ́хъ кама́ръ о́крестъ въ сокро́вищихъ до́му Госпо́дня, и влага́лищъ святы́нь,
 • и вита́лищъ, и дневны́хъ чре́дъ иере́йскихъ и леви́тскихъ, во вся́ дѣла́ служе́нiя до́му Госпо́дня, и влага́лищъ служе́бныхъ сосу́довъ слу́жбы до́му Госпо́дня:
 • и мѣ́ру вѣ́са и́хъ златы́хъ и сре́бряныхъ,
 • свѣти́лниковъ вѣ́съ даде́ ему́ и свѣ́щниковъ.
 • Даде́ ему́ подо́бнѣ вѣ́съ трапе́зы предложе́нiя, кі́яждо трапе́зы златы́я, та́кожде и сре́бряныхъ,
 • и у́дицъ, и воз­лiя́лницъ, и фiа́лъ златы́хъ, и вѣ́съ златы́хъ и сре́бряныхъ, и кади́лницъ златы́хъ, ко­его́ждо вѣ́са:
 • и же́ртвен­ника ѳимiа́мовъ от­ зла́та чи́ста вѣ́съ оказа́ ему́, и подо́бiе колесни́цы херуви́мовъ простира́ющихъ кри́ла и осѣня́ющихъ надъ киво́томъ завѣ́та Госпо́дня.
 • Вся́ пи́сан­ная руко́ю Госпо́днею даде́ дави́дъ соломо́ну, по су́щему въ не́мъ ра́зуму дѣ́ла изображе́нiя.
 • И рече́ дави́дъ соломо́ну сы́ну сво­ему́: укрѣпля́йся и мужа́йся и твори́: не бо́йся, ниже́ страши́ся, зане́ Госпо́дь Бо́гъ мо́й съ тобо́ю, не от­сту́питъ от­ тебе́, ниже́ оста́витъ тя́, до́ндеже соверши́ши ты́ все́ дѣ́ло служе́нiя до́му Госпо́дня: и се́, подо́бiе хра́ма и до́му его́, и кама́ръ его́, и го́рницъ, и полага́лищъ вну́трен­нихъ, и до́му очище́нiя, и подо́бiе до́му Госпо́дня:
 • и се́, дневны́я чреды́ иере́евъ и леви́товъ во вся́ко служе́нiе до́му Госпо́дня, и съ тобо́ю во вся́цѣмъ дѣ́й­ст­вѣ, и вся́къ усе́рдный въ му́дрости во вся́цѣмъ худо́же­ст­вѣ, и кня́зи, и вси́ лю́дiе во вся́ словеса́ твоя́.
 • И собрал Давид в Иерусалим всех вождей Израильских, начальников колен и начальников отделов, служивших царю, и тысяченачальников, и стоначальников, и заведовавших всем имением и стадами царя и сыновей его с евнухами, военачальников и всех храбрых мужей.
 • И стал Давид царь на ноги свои и сказал: послушайте меня, братья мои и народ мой! было у меня на сердце построить дом покоя для ковчега завета Господня и в подножие ногам Бога нашего, и потребное для строения я приготовил.
 • Но Бог сказал мне: не строй до́ма имени Моему, потому что ты человек воинственный и проливал кровь.
 • Однако же избрал Господь Бог Израилев меня из всего дома отца моего, чтоб быть мне царем над Израилем вечно, потому что Иуду избрал Он князем, а в доме Иуды дом отца моего, а из сыновей отца моего меня благоволил поставить царем над всем Израилем,
 • из всех же сыновей моих, – ибо много сыновей дал мне Господь, – Он избрал Соломона, сына моего, сидеть на престоле царства Господня над Израилем,
 • и сказал мне: Соломон, сын твой, построит дом Мой и дворы Мои, потому что Я избрал его Себе в сына, и Я буду ему Отцом;
 • и утвержу царство его на веки, если он будет тверд в исполнении заповедей Моих и уставов Моих, как до сего дня.
 • И теперь пред очами всего Израиля, собрания Господня, и во уши Бога нашего говорю: соблюдайте и держитесь всех заповедей Господа Бога вашего, чтобы владеть вам сею доброю землею и оставить ее после себя в наследство детям своим на век;
 • и ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь Его, а если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда.
 • Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай.
 • И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора и домов его, и кладовых его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега,
 • и чертеж всего, что было у него на душе, дворов дома Господня и всех комнат кругом, сокровищниц дома Божия и сокровищниц вещей посвященных,
 • и священнических и левитских отделений, и всякого служебного дела в доме Господнем, и всех служебных сосудов дома Господня,
 • золотых вещей, с означением веса, для всякого из служебных сосудов, всех вещей серебряных, с означением веса, для всякого из сосудов служебных.
 • И дал золота для светильников и золотых лампад их, с означением веса каждого из светильников и лампад его, также светильников серебряных, с означением веса каждого из светильников и лампад его, смотря по служебному назначению каждого светильника;
 • и золота для столов предложения хлебов, для каждого золотого стола, и серебра для столов серебряных,
 • и вилок, и чаш и кропильниц из чистого золота, и золотых блюд, с означением веса каждого блюда, и серебряных блюд, с означением веса каждого блюда,
 • и для жертвенника курения из литого золота с означением веса, и устройства колесницы с золотыми херувимами, распростирающими крылья и покрывающими ковчег завета Господня.
 • Все сие в письмени от Господа, говорил Давид, как Он вразумил меня на все дела постройки.
 • И сказал Давид сыну своему Соломону: будь тверд и мужествен, и приступай к делу, не бойся и не ужасайся, ибо Господь Бог, Бог мой, с тобою; Он не отступит от тебя и не оставит тебя, доколе не совершишь всего дела, требуемого для дома Господня.
 • И вот отделы священников и левитов, для всякой службы при доме Божием. И у тебя есть для всякого дела усердные люди, искусные для всякой работы, и начальники и весь народ готовы на все твои приказания.
 • Ва Довуд ҳамаи сарварони Исроил, сарварони сибтҳо ва сарварони гурӯҳҳоро, ки ба подшоҳ хизмат мекарданд, ва мириҳазорҳо ва мирисадҳо ва сардорони тамоми молу мулк ва чорвои подшоҳ ва писаронашро бо хоҷасароён ва паҳлавонон ва ҳамаи мардони ҷангӣ дар Уршалим ҷамъ кард.
 • Ва подшоҳ Довуд бар поҳояш бархоста, гуфт: «Маро бишнавед, эй бародарони ман ва қавми ман! Муроди дили ман ин буд, ки хонаи оромгоҳе барои сандуқи паймони Парвардигор ва барои қадамгоҳи Худои мо бино кунам, ва барои бино кардани он тайёрӣ дидам.
 • Вале Худо ба ман гуфт: ́Ту хонае ба номи Ман бино накун, зеро ки ту марди ҷангӣ ҳастӣ, ва хун рехтаӣ́.
 • Ва Парвардигор Худои Исроил маро аз тамоми хонадони падарам интихоб кард, то ки бар Исроил ба таври ҷовидона подшоҳ бошам, зеро ки Ӯ Яҳудоро ҳамчун раис баргузид, ва аз хонадони Яҳудо – хонадони падари маро, ва аз писарони падарам – ба ман таваҷҷӯҳ намуд, то ки бар тамоми Исроил подшоҳ гардонад.
 • Ва аз ҳамаи писаронам, – зеро ки Парвардигор ба ман писарони бисёре додааст, – Ӯ писарам Сулаймонро интихоб кард, то ки вай бар тамоми подшоҳии Парвардигор бар Исроил бинишинад.
 • Ва Ӯ ба ман гуфт: ́Писари ту, Сулаймон, ҳамон аст, ки хонаи Маро, ва саҳнҳои Маро бино хоҳад кард, зеро ки Ман вайро баргузидаам, то ки барои Ман писар бошад, ва Ман барои вай падар хоҳам буд,
 • Ва подшоҳии вайро ҷовидона пойдор хоҳам гардонид, ба шарте ки дар иҷрои аҳком ва дастурҳои Ман мисли имрӯз устувор бошад́.
 • Ва алҳол, дар пеши назари тамоми Исроил, ки ҷамоати Парвардигор ҳастанд, ва ба самъи Худои мо мегӯям: тамоми аҳкоми Парвардигор Худои худро ба ҷо оваред ва ҷӯё бошед, то ки ин замини хубро соҳибӣ намоед ва баъд аз худ онро ба писарони худ ҷовидона мерос бигузоред.
 • Ва ту, эй писарам Сулаймон, Худои падари худро бишинос, ва Ӯро бо дили комил ва бо ҷони иштиёқманд парастиш намо, зеро ки Парвардигор ҳамаи дилҳоро имтиҳон мекунад, ва ҳар андеша ва фикрро мефаҳмад. Агар Ӯро ҷӯё бошӣ, Ӯ барои ту ёфт хоҳад шуд, вале агар Ӯро тарк намоӣ, Ӯ туро ҷовидона тарк хоҳад кард.
 • Алҳол диққат намо, зеро ки Парвардигор туро баргузидааст, то ки хонае барои пок бино намоӣ, пас қавӣ бош ва амал намо»,
 • Ва Довуд ба писараш Сулаймон нақшаи пешайвон, ва хонаҳои он, ва анборҳои он, ва болохонаҳои он, ва ҳуҷраҳои дохилии он, ва хонаи сарпӯши хашмниҳон,
 • Ва нақшаи ҳар он чиро, ки аз ҷониби Рӯҳ ба ӯ ато шуда буд, – барои саҳнҳои хонаи Парвардигор, ва барои ҳуҷраҳои гирдогирди он, ва барои хазинаҳои хонаи Худо, ва барои хазинаҳои қурбониҳои пок,
 • Ва барои гурӯҳҳои коҳинон ва левизодагон, ва барои тамоми кори хизматгузории хонаи Парвардигор, ва барои тамоми колои хизмати хонаи Парвардигор.
 • Ва тиллоро бо вазни тилло барои тамоми колои ҳар навъ хизмат дод; ва нуқраро барои тамоми колои нуқра бо вазни он барои тамоми колои ҳар навъ хизмат;
 • Ва тиллоро бо вазни он барои чароғдонҳо ва чароғҳои онҳо, бо вазни он барои ҳар чароғдон ва чароғҳояш; ва нуқраро бо вазни он барои чароғдонҳои нуқра, барои ҳар чароғдон ва чароғҳояш, мувофиқи кори ҳар чароғдон;
 • Ва тиллоро бо вазни он барои мизҳои нони пешкаш, барои ҳар миз; ва нуқраро барои мизҳои нуқра;
 • Ва тиллои холисро барои чанголҳо ва косаҳо ва пиёлаҳо; ва барои тосҳои тилло бо вазни он барои ҳар тос; ва нуқраро барои тосҳои нуқра бо вазни он барои ҳар тос;
 • Ва тиллои софро бо вазни он барои қурбонгоҳи бухур; ва барои нақшаи ароба, яъне каррубиёни тиллое ки болҳошонро паҳн карда, болои сандуқи паймони Парвардигорро мепӯшонанд.
 • “Ҳамаи ин ба таври хаттист, ки аз ҷониби Парвардигор бар ман нозил шуда, ҳамаи корҳои ин нақшаро ба ман фаҳмонидааст”, – гуфт Довуд.
 • Ва Довуд ба писараш Сулаймон гуфт: «Қавӣ ва далер бош ва амал намо, натарс ва ҳаросон нашав, зеро ки Парвардигор Худо, Худои ман, бо туст, ва то тамоми коре ки барои хизмати хонаи Парвардигор лозим аст, ба анҷом нарасад, Ӯ аз ту дур нахоҳад шуд ва туро тарк нахоҳад кард.
 • Ва инак гурӯҳҳои коҳинон ва левизодагон барои тамоми хизмати хонаи Худо; ва ҳар каси боғайрат дилгарм ки ҳикматашро маҳораташро ба ҳар амал ҳунар мебахшад, дар тамоми ин ҳар гуна кор бо туст, ва сарварон ва тамоми қавм ба ҳар амри ту итоат хоҳанд кард».