Скрыть
28:14
Церковнославянский (рус)
Собра́ же дави́дъ вся́ нача́лники Изра́илевы, нача́лники суді́й и колѣ́нъ, и вся́ нача́лники полко́въ, почре́дно стрегу́щихъ царя́, и нача́лники ты́сящей и со́тней, и стра́жы сокро́вищъ, и су́щыя надъ имѣ́нiями сво­и́ми и надъ всѣ́мъ стяжа́нiемъ царе́вымъ, и сыно́въ сво­и́хъ со евну́хами, и си́льныя и хра́брыя во́ин­ства во Иерусали́мъ.
И воста́ дави́дъ ца́рь посредѣ́ собра́нiя и рече́: слы́шите мя́, бра́тiя моя́ и лю́дiе мо­и́: бы́сть мнѣ́ на се́рдцы созда́ти до́мъ упоко­е́нiя киво́ту завѣ́та Госпо́дня и подно́жiе но́гъ Го́спода [Бо́га] на́­шего, и угото́вахъ на созида́нiе потре́бная:
Бо́гъ же рече́: не сози́ждеши мнѣ́ до́му е́же именова́ти и́мя мое́ въ не́мъ, зане́ человѣ́къ во́инъ еси́ ты́ и кро́ви пролiя́лъ еси́:
и избра́ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ мене́ от­ всего́ до́му отца́ мо­его́, да бу́ду ца́рь надъ Изра́илемъ во вѣ́ки, и во Иу́дѣ избра́ ца́р­ст­во, и от­ до́му Иу́дина до́мъ отца́ мо­его́: и от­ сыно́въ отца́ мо­его́ во мнѣ́ благоволи́, е́же бы́ти ми́ царю́ надъ всѣ́мъ Изра́илемъ:
от­ сыно́въ же мо­и́хъ всѣ́хъ, сы́ны бо мнѣ́ мно́ги даде́ Госпо́дь, избра́ соломо́на сы́на мо­его́, да сѣди́тъ на престо́лѣ ца́р­ст­ва Госпо́дня, надъ Изра́илемъ:
и рече́ мнѣ́ Бо́гъ: соломо́нъ сы́нъ тво́й сози́ждетъ до́мъ мо́й и дво́ръ мо́й, зане́ того́ избра́хъ мнѣ́ въ сы́на бы́ти, и а́зъ бу́ду ему́ во отца́
и укрѣплю́ ца́р­ст­во его́ да́же до вѣ́ка, а́ще укрѣпи́т­ся храни́ти за́повѣди моя́ и судьбы́ моя́, я́коже и дне́сь:
ны́нѣ у́бо предъ лице́мъ всего́ собра́нiя Госпо́дня и во у́шы Бо́га на́­шего, храни́те и взыщи́те вся́ за́повѣди Го́спода Бо́га на́­шего, да наслѣ́дите зе́млю бла́гу и оста́вите въ наслѣ́дiе сыно́мъ ва́шымъ по ва́съ да́же до вѣ́ка:
и ны́нѣ, соломо́не, сы́не мо́й, да зна́еши Бо́га оте́цъ тво­и́хъ и служи́ ему́ се́рдцемъ соверше́н­нымъ и душе́вною во́лею, вся́ бо сердца́ испыту́етъ Госпо́дь и вся́ко помышле́нiе разумѣ́етъ: а́ще взы́щеши его́, обря́щеттися: а́ще же оста́виши его́, оста́витъ тя́ въ коне́цъ:
ны́нѣ у́бо ви́ждь, я́ко избра́ тя Госпо́дь, да сози́ждеши ему́ до́мъ во освяще́нiе, крѣпи́ся и соверши́.
Даде́ же дави́дъ соломо́ну сы́ну сво­ему́ начерта́нiе хра́ма и домо́въ его́, и кама́ръ его́, и го́рницъ, и полага́лищъ вну́трен­нихъ, и до́му очище́нiя,
и подо́бiе, е́же помы́сли ду́хомъ сво­и́мъ, дворо́въ до́му Госпо́дня, и всѣ́хъ кама́ръ о́крестъ въ сокро́вищихъ до́му Госпо́дня, и влага́лищъ святы́нь,
и вита́лищъ, и дневны́хъ чре́дъ иере́йскихъ и леви́тскихъ, во вся́ дѣла́ служе́нiя до́му Госпо́дня, и влага́лищъ служе́бныхъ сосу́довъ слу́жбы до́му Госпо́дня:
и мѣ́ру вѣ́са и́хъ златы́хъ и сре́бряныхъ,
свѣти́лниковъ вѣ́съ даде́ ему́ и свѣ́щниковъ.
Даде́ ему́ подо́бнѣ вѣ́съ трапе́зы предложе́нiя, кі́яждо трапе́зы златы́я, та́кожде и сре́бряныхъ,
и у́дицъ, и воз­лiя́лницъ, и фiа́лъ златы́хъ, и вѣ́съ златы́хъ и сре́бряныхъ, и кади́лницъ златы́хъ, ко­его́ждо вѣ́са:
и же́ртвен­ника ѳимiа́мовъ от­ зла́та чи́ста вѣ́съ оказа́ ему́, и подо́бiе колесни́цы херуви́мовъ простира́ющихъ кри́ла и осѣня́ющихъ надъ киво́томъ завѣ́та Госпо́дня.
Вся́ пи́сан­ная руко́ю Госпо́днею даде́ дави́дъ соломо́ну, по су́щему въ не́мъ ра́зуму дѣ́ла изображе́нiя.
И рече́ дави́дъ соломо́ну сы́ну сво­ему́: укрѣпля́йся и мужа́йся и твори́: не бо́йся, ниже́ страши́ся, зане́ Госпо́дь Бо́гъ мо́й съ тобо́ю, не от­сту́питъ от­ тебе́, ниже́ оста́витъ тя́, до́ндеже соверши́ши ты́ все́ дѣ́ло служе́нiя до́му Госпо́дня: и се́, подо́бiе хра́ма и до́му его́, и кама́ръ его́, и го́рницъ, и полага́лищъ вну́трен­нихъ, и до́му очище́нiя, и подо́бiе до́му Госпо́дня:
и се́, дневны́я чреды́ иере́евъ и леви́товъ во вся́ко служе́нiе до́му Госпо́дня, и съ тобо́ю во вся́цѣмъ дѣ́й­ст­вѣ, и вся́къ усе́рдный въ му́дрости во вся́цѣмъ худо́же­ст­вѣ, и кня́зи, и вси́ лю́дiе во вся́ словеса́ твоя́.
Синодальный
И собрал Давид в Иерусалим всех вождей Израильских, начальников колен и начальников отделов, служивших царю, и тысяченачальников, и стоначальников, и заведовавших всем имением и стадами царя и сыновей его с евнухами, военачальников и всех храбрых мужей.
И стал Давид царь на ноги свои и сказал: послушайте меня, братья мои и народ мой! было у меня на сердце построить дом покоя для ковчега завета Господня и в подножие ногам Бога нашего, и потребное для строения я приготовил.
Но Бог сказал мне: не строй до́ма имени Моему, потому что ты человек воинственный и проливал кровь.
Однако же избрал Господь Бог Израилев меня из всего дома отца моего, чтоб быть мне царем над Израилем вечно, потому что Иуду избрал Он князем, а в доме Иуды дом отца моего, а из сыновей отца моего меня благоволил поставить царем над всем Израилем,
из всех же сыновей моих, – ибо много сыновей дал мне Господь, – Он избрал Соломона, сына моего, сидеть на престоле царства Господня над Израилем,
и сказал мне: Соломон, сын твой, построит дом Мой и дворы Мои, потому что Я избрал его Себе в сына, и Я буду ему Отцом;
и утвержу царство его на веки, если он будет тверд в исполнении заповедей Моих и уставов Моих, как до сего дня.
И теперь пред очами всего Израиля, собрания Господня, и во уши Бога нашего говорю: соблюдайте и держитесь всех заповедей Господа Бога вашего, чтобы владеть вам сею доброю землею и оставить ее после себя в наследство детям своим на век;
и ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь Его, а если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда.
Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай.
И отдал Давид Соломону, сыну своему, чертеж притвора и домов его, и кладовых его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега,
и чертеж всего, что было у него на душе, дворов дома Господня и всех комнат кругом, сокровищниц дома Божия и сокровищниц вещей посвященных,
и священнических и левитских отделений, и всякого служебного дела в доме Господнем, и всех служебных сосудов дома Господня,
золотых вещей, с означением веса, для всякого из служебных сосудов, всех вещей серебряных, с означением веса, для всякого из сосудов служебных.
И дал золота для светильников и золотых лампад их, с означением веса каждого из светильников и лампад его, также светильников серебряных, с означением веса каждого из светильников и лампад его, смотря по служебному назначению каждого светильника;
и золота для столов предложения хлебов, для каждого золотого стола, и серебра для столов серебряных,
и вилок, и чаш и кропильниц из чистого золота, и золотых блюд, с означением веса каждого блюда, и серебряных блюд, с означением веса каждого блюда,
и для жертвенника курения из литого золота с означением веса, и устройства колесницы с золотыми херувимами, распростирающими крылья и покрывающими ковчег завета Господня.
Все сие в письмени от Господа, говорил Давид, как Он вразумил меня на все дела постройки.
И сказал Давид сыну своему Соломону: будь тверд и мужествен, и приступай к делу, не бойся и не ужасайся, ибо Господь Бог, Бог мой, с тобою; Он не отступит от тебя и не оставит тебя, доколе не совершишь всего дела, требуемого для дома Господня.
И вот отделы священников и левитов, для всякой службы при доме Божием. И у тебя есть для всякого дела усердные люди, искусные для всякой работы, и начальники и весь народ готовы на все твои приказания.
Собра́ же даві́дъ всѧ̑ нача́льники і҆и҃лєвы, нача́льники сꙋді́й и҆ колѣ́нъ, и҆ всѧ̑ нача́льники полкѡ́въ, почре́днѡ стрегꙋ́щихъ царѧ̀, и҆ нача́льники ты́сѧщей и҆ со́тней, и҆ стра́жы сокро́вищъ, и҆ сꙋ́щыѧ над̾ и҆мѣ́нїѧми свои́ми и҆ над̾ всѣ́мъ стѧжа́нїемъ царе́вымъ, и҆ сынѡ́въ свои́хъ со є҆ѵнꙋ́хами, и҆ си̑льныѧ и҆ хра̑брыѧ во́инства во і҆ерⷭ҇ли́мъ.
И҆ воста̀ даві́дъ ца́рь посредѣ̀ собра́нїѧ и҆ речѐ: слы́шите мѧ̀, бра́тїѧ моѧ̑ и҆ лю́дїе моѝ: бы́сть мнѣ̀ на се́рдцы созда́ти до́мъ ᲂу҆покое́нїѧ кївѡ́тꙋ завѣ́та гдⷭ҇нѧ и҆ подно́жїе но́гъ гдⷭ҇а (бг҃а) на́шегѡ, и҆ ᲂу҆гото́вахъ на созида́нїе потрє́бнаѧ:
бг҃ъ же речѐ: не сози́ждеши мнѣ̀ до́мꙋ є҆́же и҆менова́ти и҆́мѧ моѐ въ не́мъ, занѐ человѣ́къ во́инъ є҆сѝ ты̀ и҆ крѡ́ви пролїѧ́лъ є҆сѝ:
и҆ и҆збра̀ гдⷭ҇ь бг҃ъ і҆и҃левъ менѐ ѿ всегѡ̀ до́мꙋ ѻ҆тца̀ моегѡ̀, да бꙋ́дꙋ ца́рь над̾ і҆и҃лемъ во вѣ́ки, и҆ во і҆ꙋ́дѣ и҆збра̀ ца́рство, и҆ ѿ до́мꙋ і҆ꙋ́дина до́мъ ѻ҆тца̀ моегѡ̀: и҆ ѿ сынѡ́въ ѻ҆тца̀ моегѡ̀ во мнѣ̀ бл҃говолѝ, є҆́же бы́ти мѝ царю̀ над̾ всѣ́мъ і҆и҃лемъ:
ѿ сынѡ́въ же мои́хъ всѣ́хъ, сы́ны бо мнѣ̀ мнѡ́ги дадѐ гдⷭ҇ь, и҆збра̀ соломѡ́на сы́на моего̀, да сѣди́тъ на престо́лѣ ца́рства гдⷭ҇нѧ, над̾ і҆и҃лемъ:
и҆ речѐ мнѣ̀ бг҃ъ: соломѡ́нъ сы́нъ тво́й сози́ждетъ до́мъ мо́й и҆ дво́ръ мо́й, занѐ того̀ и҆збра́хъ мнѣ̀ въ сы́на бы́ти, и҆ а҆́зъ бꙋ́дꙋ є҆мꙋ̀ во ѻ҆тца̀
и҆ ᲂу҆крѣплю̀ ца́рство є҆гѡ̀ да́же до вѣ́ка, а҆́ще ᲂу҆крѣпи́тсѧ храни́ти за́пѡвѣди моѧ̑ и҆ сꙋдьбы̑ моѧ̑, ꙗ҆́коже и҆ дне́сь:
нн҃ѣ ᲂу҆̀бо пред̾ лице́мъ всегѡ̀ собра́нїѧ гдⷭ҇нѧ и҆ во ᲂу҆́шы бг҃а на́шегѡ, храни́те и҆ взыщи́те всѧ̑ за́пѡвѣди гдⷭ҇а бг҃а на́шегѡ, да наслѣ́дите зе́млю бла́гꙋ и҆ ѡ҆ста́вите въ наслѣ́дїе сынѡ́мъ ва́шымъ по ва́съ да́же до вѣ́ка:
и҆ нн҃ѣ, соломѡ́не, сы́не мо́й, да зна́еши бг҃а ѻ҆тє́цъ твои́хъ и҆ слꙋжѝ є҆мꙋ̀ се́рдцемъ соверше́ннымъ и҆ дꙋше́вною во́лею, всѧ̑ бо сердца̀ и҆спытꙋ́етъ гдⷭ҇ь и҆ всѧ́ко помышле́нїе разꙋмѣ́етъ: а҆́ще взы́щеши є҆го̀, ѡ҆брѧ́щеттисѧ: а҆́ще же ѡ҆ста́виши є҆го̀, ѡ҆ста́витъ тѧ̀ въ коне́цъ:
нн҃ѣ ᲂу҆̀бо ви́ждь, ꙗ҆́кѡ и҆збра́ тѧ гдⷭ҇ь, да сози́ждеши є҆мꙋ̀ до́мъ во ѡ҆свѧще́нїе, крѣпи́сѧ и҆ совершѝ.
Даде́ же даві́дъ соломѡ́нꙋ сы́нꙋ своемꙋ̀ начерта́нїе хра́ма и҆ домѡ́въ є҆гѡ̀, и҆ кама́ръ є҆гѡ̀, и҆ го́рницъ, и҆ полага́лищъ внꙋ́треннихъ, и҆ до́мꙋ ѡ҆чище́нїѧ,
и҆ подо́бїе, є҆́же помы́сли дꙋ́хомъ свои́мъ, дворѡ́въ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ, и҆ всѣ́хъ кама́ръ ѡ҆́крестъ въ сокро́вищихъ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ, и҆ влага́лищъ ст҃ы́нь,
и҆ вита́лищъ, и҆ дневны́хъ чре́дъ і҆ере́йскихъ и҆ леѵі́тскихъ, во всѧ̑ дѣла̀ слꙋже́нїѧ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ, и҆ влага́лищъ слꙋже́бныхъ сосꙋ́дѡвъ слꙋ́жбы до́мꙋ гдⷭ҇нѧ:
и҆ мѣ́рꙋ вѣ́са и҆́хъ златы́хъ и҆ сре́брѧныхъ,
свѣти́льникѡвъ вѣ́съ дадѐ є҆мꙋ̀ и҆ свѣ́щникѡвъ.
Дадѐ є҆мꙋ̀ подо́бнѣ вѣ́съ трапе́зы предложе́нїѧ, кі́ѧждо трапе́зы златы́ѧ, та́кожде и҆ сре́брѧныхъ,
и҆ ᲂу҆́дицъ, и҆ возлїѧ́льницъ, и҆ фїа̑лъ златы́хъ, и҆ вѣ́съ златы́хъ и҆ сре́брѧныхъ, и҆ кади́льницъ златы́хъ, коегѡ́ждо вѣ́са:
и҆ же́ртвенника ѳѷмїа́мѡвъ ѿ зла́та чи́ста вѣ́съ ѡ҆каза̀ є҆мꙋ̀, и҆ подо́бїе колесни́цы херꙋві́мѡвъ простира́ющихъ кри́ла и҆ ѡ҆сѣнѧ́ющихъ над̾ кївѡ́томъ завѣ́та гдⷭ҇нѧ.
Всѧ̑ пи̑саннаѧ рꙋко́ю гдⷭ҇нею дадѐ даві́дъ соломѡ́нꙋ, по сꙋ́щемꙋ въ не́мъ ра́зꙋмꙋ дѣ́ла и҆з̾ѡбраже́нїѧ.
И҆ речѐ даві́дъ соломѡ́нꙋ сы́нꙋ своемꙋ̀: ᲂу҆крѣплѧ́йсѧ и҆ мꙋжа́йсѧ и҆ творѝ: не бо́йсѧ, нижѐ страши́сѧ, занѐ гдⷭ҇ь бг҃ъ мо́й съ тобо́ю, не ѿстꙋ́питъ ѿ тебє̀, нижѐ ѡ҆ста́витъ тѧ̀, до́ндеже соверши́ши ты̀ всѐ дѣ́ло слꙋже́нїѧ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ: и҆ сѐ, подо́бїе хра́ма и҆ до́мꙋ є҆гѡ̀, и҆ кама́ръ є҆гѡ̀, и҆ го́рницъ, и҆ полага́лищъ внꙋ́треннихъ, и҆ до́мꙋ ѡ҆чище́нїѧ, и҆ подо́бїе до́мꙋ гдⷭ҇нѧ:
и҆ сѐ, днєвны́ѧ чрєды̀ і҆ере́євъ и҆ леѵі́тѡвъ во всѧ́ко слꙋже́нїе до́мꙋ гдⷭ҇нѧ, и҆ съ тобо́ю во всѧ́цѣмъ дѣ́йствѣ, и҆ всѧ́къ ᲂу҆се́рдный въ мꙋ́дрости во всѧ́цѣмъ хꙋдо́жествѣ, и҆ кнѧ̑зи, и҆ всѝ лю́дїе во всѧ̑ словеса̀ твоѧ̑.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки