Скрыть
29:3
29:4
29:6
29:7
29:8
29:10
29:13
29:16
29:19
29:20
29:21
29:24
29:29
29:30
Цр҃ко́внослав
И҆ речѐ даві́дъ ца́рь ко всемꙋ̀ собра́нїю: соломѡ́нъ сы́нъ мо́й, є҆го́же и҆збра̀ себѣ̀ гдⷭ҇ь, ю҆́нъ и҆ мла́дъ, а҆ дѣ́ло вели́ко, зане́же не человѣ́кꙋ ᲂу҆гото́витсѧ зда́нїе, но гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ:
все́ю си́лою ᲂу҆гото́вахъ на до́мъ бг҃а моегѡ̀ зла́то, сребро̀, мѣ́дь, желѣ́зо, древа̀, ка́менїе мра́морное, и҆ мно́жество ка́менїй многоцѣ́нныхъ и҆ разли́чныхъ, и҆ всѧ́кое честно́е ка́менїе, и҆ ка́менїй парі́йскихъ мно́гѡ:
и҆ є҆щѐ внегда̀ благоволи́ти мѝ въ домꙋ̀ бг҃а моегѡ̀, є҆́сть ᲂу҆ менє̀ є҆́же пригото́вахъ зла́то и҆ сребро̀, и҆ сѐ, да́хъ въ до́мъ бг҃а моегѡ̀, въ высотꙋ̀, кромѣ̀ ѻ҆́ныхъ, ꙗ҆̀же ᲂу҆гото́вахъ на до́мъ ст҃ы́хъ:
трѝ ты́сѧщи тала̑нтъ зла́та сꙋфі́рска и҆ се́дмь ты́сѧщъ тала̑нтъ сребра̀ и҆скꙋше́на къ позлаще́нїю стѣ́нъ свѧти́лища,
и҆дѣ́же дѣ́ло злато́е зла́томъ, а҆ и҆дѣ́же сре́брѧное сребро́мъ, и҆ на всѧ́кое дѣ́ло рꙋко́ю хꙋдо́жникѡвъ: и҆ кто̀ благоволѧ́й и҆спо́лнити рꙋ́кꙋ свою̀ дне́сь гдⷭ҇ꙋ;
И҆ ѡ҆бѣща́ша ᲂу҆се́рднѡ нача̑льницы ѻ҆те́чествъ и҆ кнѧ̑зи сынѡ́въ і҆и҃левыхъ, и҆ ты́сѧщницы и҆ со́тницы, и҆ нача̑льницы дѣ́лъ и҆ і҆коно́мы царє́вы,
и҆ да́ша на дѣла̀ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ зла́та тала̑нтъ пѧ́ть ты́сѧщъ, и҆ златни̑къ де́сѧть ты́сѧщъ, и҆ сребра̀ тала̑нтъ де́сѧть ты́сѧщъ, и҆ мѣ́ди тала̑нтъ ѻ҆смьна́десѧть ты́сѧщъ, желѣ́за же сто̀ ты́сѧщъ тала̑нтъ:
и҆ ᲂу҆ ни́хже ѡ҆брѣ́тесѧ ка́менїе, да́ша во влага́лище до́мꙋ гдⷭ҇нѧ, под̾ рꙋ́кꙋ і҆еїи́лѧ герсѡ́нина.
И҆ возвесели́шасѧ лю́дїе ѡ҆ ᲂу҆се́рднѣмъ подаѧ́нїи, поне́же всѣ́мъ се́рдцемъ приноша́хꙋ гдⷭ҇ꙋ, и҆ даві́дъ ца́рь возвесели́сѧ ѕѣлѡ̀:
и҆ благословѝ ца́рь даві́дъ гдⷭ҇а пред̾ всѣ́мъ мно́жествомъ, глаго́лѧ: блгⷭ҇ве́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е і҆и҃левъ, ѻ҆ц҃ъ на́шъ, ѿ вѣ́ка и҆ до вѣ́ка:
тебѣ̀, гдⷭ҇и, вели́чество, и҆ си́ла, и҆ сла́ва, и҆ ѡ҆долѣ́нїе, и҆ и҆сповѣ́данїе, и҆ крѣ́пость, ꙗ҆́кѡ ты̀ всѣ́ми, и҆̀же на нб҃сѝ и҆ на землѝ, влⷣчествꙋеши: ѿ лица̀ твоегѡ̀ трепе́щетъ всѧ́къ ца́рь и҆ ꙗ҆зы́къ: и҆ тебѣ̀, гдⷭ҇и, црⷭ҇тво и҆ великолѣ́пїе во всѣ́хъ и҆ во всѧ́цѣмъ нача́лѣ:
ѿ тебє̀ бога́тство и҆ сла́ва, ты̀ над̾ всѣ́ми нача́льствꙋеши, гдⷭ҇и, нача́ло всѧ́кагѡ нача́ла, и҆ въ рꙋкꙋ̀ твоє́ю крѣ́пость и҆ вла́сть, и҆ въ рꙋкꙋ̀ твоє́ю млⷭ҇ть, Вседержи́телю, возвели́чити и҆ ᲂу҆крѣпи́ти всѧ̑:
и҆ нн҃ѣ, гдⷭ҇и, и҆сповѣ́даемсѧ тебѣ̀ и҆ хва́лимъ и҆́мѧ хвале́нїѧ твоегѡ̀:
и҆ кто̀ а҆́зъ є҆́смь, и҆ кто̀ лю́дїе моѝ, ꙗ҆́кѡ возмого́хомъ сїѧ̑ тебѣ̀ благово́льнѣ ѡ҆бѣща́ти; твоѧ̑ бо сꙋ́ть всѧ̑, и҆ ѿ твои́хъ да́хомъ тебѣ̀:
прише́льцы бо є҆смы̀ пред̾ тобо́ю и҆ пресе́льницы, ꙗ҆́коже всѝ ѻ҆тцы̀ на́ши: дні́е на́ши ꙗ҆́кѡ сѣ́нь на землѝ, и҆ нѣ́сть постоѧ́нїѧ:
гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, ко всемꙋ̀ мно́жествꙋ семꙋ̀, є҆́же ᲂу҆гото́вахъ, да сози́ждетсѧ до́мъ и҆́мени ст҃о́мꙋ твоемꙋ̀, ѿ рꙋкꙋ̀ твоє́ю сꙋ́ть, и҆ тебѣ̀ всѧ̑:
и҆ вѣ́мъ, гдⷭ҇и мо́й, ꙗ҆́кѡ ты̀ є҆сѝ и҆спытꙋ́ѧй сердца̀, и҆ пра́вдꙋ лю́биши: въ простотѣ̀ се́рдца моегѡ̀ произво́лихъ сїѧ̑ всѧ̑, и҆ нн҃ѣ люді́й твои́хъ, и҆̀же здѣ̀ ѡ҆брѣто́шасѧ, ви́дѣхъ съ ра́достїю тебѣ̀ произво́лившихъ (принестѝ да́ры):
гдⷭ҇и бж҃е а҆враа́ма и҆ і҆саа́ка и҆ і҆и҃лѧ ѻ҆тє́цъ на́шихъ, сохранѝ сїѧ̑ въ во́ли се́рдца люді́й твои́хъ во вѣ́ки, и҆ и҆спра́ви сердца̀ и҆́хъ къ тебѣ̀:
соломѡ́нꙋ же сы́нꙋ моемꙋ̀ да́ждь се́рдце бла́го, да храни́тъ за́пѡвѣди твоѧ̑ и҆ свидѣ̑нїѧ твоѧ̑ и҆ повелѣ̑нїѧ твоѧ̑, и҆ къ соверше́нїю привестѝ зда́нїе до́мꙋ твоегѡ̀.
И҆ речѐ даві́дъ всемꙋ̀ собра́нїю (люді́й): благослови́те гдⷭ҇а бг҃а на́шего. И҆ благослови́ша всѐ собра́нїе гдⷭ҇а бг҃а ѻ҆тє́цъ свои́хъ: и҆ прекло́ньше кѡлѣ́на поклони́шасѧ гдⷭ҇ꙋ и҆ царю̀.
И҆ пожрѐ даві́дъ жє́ртвы гдⷭ҇ꙋ, и҆ вознесѐ всесожжє́нїѧ бг҃ꙋ на ᲂу҆́трїе пе́рвагѡ днѐ, телє́цъ ты́сѧщꙋ, ѻ҆внѡ́въ ты́сѧщꙋ, а҆́гнєцъ ты́сѧщꙋ, и҆ возлїѧ̑нїѧ и҆́хъ, и҆ же́ртвы мно́жество ѿ всегѡ̀ і҆и҃лѧ.
И҆ ꙗ҆до́ша и҆ пи́ша пред̾ гдⷭ҇емъ въ де́нь то́й съ вели́кимъ весе́лїемъ: и҆ поста́виша царе́мъ второ́е соломѡ́на сы́на даві́дова, и҆ пома́заша є҆го̀ гдⷭ҇ꙋ въ царѧ̀, и҆ садѡ́ка же во а҆рхїере́а.
И҆ сѣ́де соломѡ́нъ на престо́лѣ гдⷭ҇ни въ царѧ̀, вмѣ́стѡ даві́да ѻ҆тца̀ своегѡ̀, и҆ благоꙋго́денъ бы́сть: и҆ покори́сѧ є҆мꙋ̀ ве́сь і҆и҃ль.
Кнѧ̑зи и҆ си́льнїи и҆ всѝ сы́нове царѧ̀ даві́да ѻ҆тца̀ є҆гѡ̀ повинꙋ́шасѧ є҆мꙋ̀.
И҆ возвели́чи гдⷭ҇ь соломѡ́на над̾ всѣ́мъ і҆и҃лемъ и҆ дадѐ є҆мꙋ̀ сла́вꙋ ца́рства, є҆ѧ́же ни є҆ди́нъ ца́рь и҆мѣ̀ пре́жде є҆гѡ̀.
И҆ даві́дъ сы́нъ і҆ессе́евъ ца́рствова над̾ всѣ́мъ і҆и҃лемъ четы́редесѧть лѣ́тъ,
въ хеврѡ́нѣ се́дмь лѣ́тъ, а҆ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ лѣ́тъ три́десѧть трѝ,
и҆ ᲂу҆́мре въ ста́рости бла́зѣ, и҆спо́лнь дні́й, въ бога́тствѣ и҆ сла́вѣ, и҆ воцари́сѧ соломѡ́нъ сы́нъ є҆гѡ̀ вмѣ́стѡ є҆гѡ̀.
Прѡ́чаѧ же словеса̀ царѧ̀ даві́да пє́рваѧ и҆ послѣ̑днѧѧ напи̑сана сꙋ́ть въ словесѣ́хъ самꙋи́ла ви́дѧщагѡ и҆ въ словесѣ́хъ наѳа́на прⷪ҇ро́ка и҆ въ словесѣ́хъ га́да прови́дѧщагѡ,
ѡ҆ все́мъ ца́рствѣ є҆гѡ̀ и҆ крѣ́пости є҆гѡ̀, и҆ времена̀ ꙗ҆̀же бы́ша при не́мъ и҆ во і҆и҃ли и҆ во всѣ́хъ ца́рствахъ земны́хъ.
1 Давид объявляет народу о даровании им больших сокровищ для храма; 6 князья, начальники и правители тоже жертвовали от сердца; 10 молитва благодарения Давида и ходатайство о Соломоне; народ принес жертвы и пиршествовал с великою радостью; 22 вторичное помазание Соломона на царство; 26 итог царствования Давида.
И сказал царь Давид всему собранию: Соломон, сын мой, которого одного избрал Бог, молод и малосилен, а дело сие велико, потому что не для человека здание сие, а для Господа Бога.
Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото для золотых вещей и серебро для серебряных, и медь для медных, железо для железных, и дерева́ для деревянных, камни оникса и камни вставные, камни красивые и разноцветные, и всякие дорогие камни, и множество мрамора;
и еще по любви моей к дому Бога моего, есть у меня сокровище собственное из золота и серебра, и его я отдаю для дома Бога моего, сверх всего, что заготовил я для святаго дома:
три тысячи талантов золота, золота Офирского, и семь тысяч талантов серебра чистого, для обложения стен в домах,
для каждой из золотых вещей, и для каждой из серебряных, и для всякого изделия рук художнических. Не поусердствует ли еще кто жертвовать сегодня для Господа?
И стали жертвовать начальники семейств и начальники колен Израилевых, и начальники тысяч и сотен, и начальники над имениями царя.
И дали на устроение дома Божия пять тысяч талантов и десять тысяч драхм золота, и серебра десять тысяч талантов, и меди восемнадцать тысяч талантов, и железа сто тысяч талантов.
И у кого нашлись дорогие камни, те отдавали и их в сокровищницу дома Господня, на руки Иехиилу Герсонитянину.
И радовался народ усердию их, потому что они от всего сердца жертвовали Господу, также и царь Давид весьма радовался.
И благословил Давид Господа пред всем собранием, и сказал Давид: благословен Ты, Господи Боже Израиля, отца нашего, от века и до века!
Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое: Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как Владычествующий.
И богатство и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все.
И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое.
Ибо кто я и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать? Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе,
потому что странники мы пред Тобою и пришельцы, как и все отцы наши, как тень дни наши на земле, и нет ничего прочного.
Господи Боже наш! все это множество, которое приготовили мы для построения дома Тебе, святому имени Твоему, от руки Твоей оно, и все Твое.
Знаю, Боже мой, что Ты испытуешь сердце и любишь чистосердечие; я от чистого сердца моего пожертвовал все сие, и ныне вижу, что и народ Твой, здесь находящийся, с радостью жертвует Тебе.
Господи, Боже Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших! сохрани сие навек, сие расположение мыслей сердца народа Твоего, и направь сердце их к Тебе.
Соломону же, сыну моему, дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди Твои, откровения Твои и уставы Твои, и исполнить все это и построить здание, для которого я сделал приготовление.
И сказал Давид всему собранию: благословите Господа Бога нашего. – И благословило все собрание Господа Бога отцов своих, и пало, и поклонилось Господу и царю.
И принесли Господу жертвы, и вознесли всесожжения Господу, на другой после сего день: тысячу тельцов, тысячу овнов, тысячу агнцев с их возлияниями, и множество жертв от всего Израиля.
И ели и пили пред Господом в тот день, с великою радостью; и в другой раз воцарили Соломона, сына Давидова, и помазали пред Господом в правителя верховного, а Садока во священника.
И сел Соломон на престоле Господнем, как царь, вместо Давида, отца своего, и был благоуспешен, и весь Израиль повиновался ему.
И все начальники и сильные, также и все сыновья царя Давида подчинились Соломону царю.
И возвеличил Господь Соломона пред очами всего Израиля, и даровал ему славу царства, какой не имел прежде его ни один царь у Израиля.
И Давид, сын Иессеев, царствовал над всем Израилем.
Времени царствования его над Израилем было сорок лет: в Хевроне царствовал он семь лет, и в Иерусалиме царствовал тридцать три года.
И умер в доброй старости, насыщенный жизнью, богатством и славою; и воцарился Соломон, сын его, вместо него.
Дела царя Давида, первые и последние, описаны в записях Самуила провидца и в записях Нафана пророка и в записях Гада прозорливца,
равно и все царствование его, и мужество его, и происшествия, случившиеся с ним и с Израилем и со всеми земными царствами.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible