Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
  • Сы́нове же Изра́илевы сі́и су́ть: Руви́мъ, Симео́нъ, Леві́й, Иу́да, Иссаха́ръ, Завуло́нъ,
  • да́нъ, Ио́сифъ, Венiами́нъ, Нефѳали́мъ, га́дъ и Аси́ръ.
  • Сы́нове Иу́дины: И́ръ, Авна́нъ и Сило́мъ: сі́и трiе́ роди́шася ему́ от­ дще́ре Савы́ Ханани́тяныни. Бы́сть же И́ръ пе́рвенецъ Иу́динъ лука́въ предъ Го́сподемъ: и уби́ его́.
  • Ѳама́рь же невѣ́стка его́ роди́ ему́ Фаре́са и За́ру. Всѣ́хъ сыно́въ Иу́диныхъ пя́ть.
  • Сы́нове же Фаре́совы: Есро́мъ и Иемуи́лъ.
  • Сы́нове же за́рины: замврі́й и Иѳа́мъ, и емуа́нъ и калха́дъ и дарале́й: всѣ́хъ пя́ть.
  • Сы́нове же Хармі́ины Аха́ръ, и́же смути́ Изра́иля, и́же сложи́ся на прокля́тiе.
  • И сы́нове Иѳа́мли азарі́а.
  • Сы́нове же Есро́мовы, и́же роди́шася ему́: иерамеи́лъ и Ара́мъ и халови́.
  • Ара́мъ же роди́ Аминада́ва, Аминада́въ же роди́ Наассо́на, кня́зя до́му Иу́дину,
  • Наассо́нъ же роди́ Салмо́на, и Салмо́нъ роди́ воо́за,
  • и воо́зъ роди́ ови́да, и ови́дъ роди́ Иессе́а.
  • Иессе́й же роди́ пе́рвенца сво­его́ Елiа́ва, и втора́го Аминада́ва, и тре́тiяго саме́а,
  • и четве́ртаго наѳанаи́ла, и пя́таго реи́ла,
  • и шеста́го Аса́ка, и седма́го дави́да.
  • И сестры́ и́хъ бы́ша: саруі́а и Авиге́а. Сы́нове же саруи́ны: Аве́сса и Иоа́въ и Асаи́лъ, трiе́ сі́и.
  • Авиге́а же роди́ Аме́ссу, его́же оте́цъ бы́сть Иоѳо́ръ Исма́илтянинъ.
  • И хале́въ сы́нъ Есро́мовъ поя́ жену́ азу́ву и иерiо́ѳу. И сі́и сы́нове ея́: Иаса́ръ и сува́въ и Ардо́нъ.
  • И у́мре азу́ва, и взя́ себѣ́ хале́въ жену́ Ефра́ѳу, я́же роди́ ему́ о́ра,
  • о́ръ же роди́ урі́ю, и урі́а роди́ веселеи́ла.
  • По се́мъ же вни́де Есро́мъ ко дще́ри Махи́ра отца́ Галаа́дова, и се́й поя́ ю́, сы́й въ лѣ́тѣхъ шести́десяти пяти́хъ: и роди́ ему́ сегу́ва.
  • Сегу́въ роди́ Иаи́ра, и бѣ́ша ему́ два́десять три́ гра́ды въ земли́ Галаа́дстѣй.
  • Взя́ же гедсу́ръ и Ара́мъ ве́си Иаи́ровы, кана́ѳъ и се́ла его́, шестьдеся́тъ градо́въ. Вси́ ті́и сы́нове Махи́ра отца́ Галаа́дова.
  • И по уме́ртвiи Есро́ма вни́де хале́въ во Ефра́ѳу, жена́ же Есро́мля Авiа́, и роди́ ему́ Асдо́ма отца́ Ѳеко́ева.
  • И бѣ́ша сы́нове иерамеи́ла пе́рвенца Есро́мля: ра́мъ пе́рвенецъ и Ваана́, и Ара́мъ и Асо́мъ бра́тъ его́.
  • И бѣ́ жена́ и́на иерамеи́лу, и́менемъ ата́ра, я́же бы́сть ма́ти уна́мля.
  • И бы́ша сы́нове ра́ма пе́рвенца иерамеи́ля: маа́съ и Иами́нъ и ако́ръ.
  • И бы́ша сы́нове уна́мли саммаа́ и едда́й. Сы́нове же самма́ины Нада́въ и Авису́ръ.
  • И и́мя женѣ́ Авису́рове Авиге́а: и роди́ ему́ о́зва и модді́а.
  • Сы́нове же Нада́вли Сала́дъ и апфаи́нъ: и у́мре Сала́дъ не имы́й ча́дъ.
  • И сы́нове апфаи́ни Иесі́й: и сы́нъ Иесі́евъ соса́нъ: и сы́нове соса́ни дада́й.
  • Сы́нове же дада́ини: Ахисама́ и Иеѳе́ръ и Ионаѳа́нъ: и у́мре Иеѳе́ръ не имы́й ча́дъ.
  • Сы́нове же Ионаѳа́ни Фале́ѳъ и заза́. Ті́и бы́ша сы́нове иерамеи́ли.
  • Соса́нъ же не имѣ́ сыно́въ, но то́чiю дще́ри, и имя́ше соса́нъ раба́ Еги́птянина, и́менемъ иераа́:
  • и даде́ соса́нъ дще́рь свою́ иера́ю рабу́ сво­ему́ въ жену́, и роди́ ему́ еѳѳе́а,
  • еѳѳе́й же роди́ наѳа́на, и наѳа́нъ роди́ заве́да,
  • заве́дъ же роди́ Офла́да, Офла́дъ же роди́ Иови́да,
  • Иови́дъ же роди́ ииу́а, ииу́й роди́ азарі́ю,
  • азарі́а же роди́ хелли́са, и хелли́съ роди́ Елеа́са,
  • Елеа́съ же роди́ сосома́iа, и сосома́й роди́ Саллу́ма,
  • Саллу́мъ же роди́ Иеко́мiю, и Иеко́мiа роди́ Елиса́ма.
  • Сы́нове же хале́ва бра́та иерамеи́ля, Мариса́ пе́рвенецъ его́: то́й оте́цъ зи́фовъ: и сы́нове Марисы́ отца́ Хевро́нова.
  • И сы́нове хевро́ни: Коре́й и Ѳафу́й, и реко́мъ и самаа́.
  • Самаа́ же роди́ рае́ма, отца́ иеркаа́нова, иеркаа́нъ же роди́ самма́а.
  • Сы́нъ же самма́инъ мао́нъ, и мао́нъ оте́цъ веѳсу́ровъ.
  • Ге́фа же подло́жница хале́вова роди́ Ара́на и моса́а и газе́ра: Ара́нъ же роди́ гази́за.
  • Сы́нове же Аддаи́ни: Регма́ и Иоаѳа́мъ, и Гирсо́мъ и Фале́тъ, и ге́фа и сега́въ.
  • И подло́жница хале́вова Моха́ роди́ Севе́ра и Ѳарха́на.
  • Роди́ же сага́фъ отца́ Мадмина́ева, и Сау́ла отца́ Маде́вина, и отца́ аговда́ева, и дщи́ хале́вова Асха́.
  • Сі́и бя́ху сы́нове хале́вовы, сы́нове о́ра пе́рвенца Ефра́ѳова: Сова́лъ, оте́цъ карiаѳiари́мовъ,
  • и соломо́нъ оте́цъ Виѳлее́мовъ, и Ари́мъ оте́цъ веѳгедо́ровъ.
  • Бы́ша же сы́нове Сова́лу отцу́ карiаѳiари́млю: Араа́ и есі́й, и Аммани́ѳъ
  • и умасфа́е, и карiаѳiари́мъ и Мифиѳи́мъ, и Исамаѳи́мъ и Исамареи́мъ: от­ тѣ́хъ изыдо́ша сараѳе́е и есѳаголе́е.
  • Сы́нове же соломо́ни: Виѳлее́мъ и нетофа́тъ и атаро́ѳъ, до́му Иоа́вля, и полови́на Манаѳи́евъ Исараи́,
  • оте́че­ст­ва пи́сарей обита́ющихъ во Иави́сѣ, Ѳаргаѳiи́мъ и самаѳiи́мъ и сохаѳи́мъ: сі́и су́ть кине́е, и́же прiидо́ша от­ Ема́ѳа, отца́ до́му риха́вля.
  • Вот сыновья Израиля: Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Завулон,
  • Дан, Иосиф, Вениамин, Неффалим, Гад и Асир.
  • Сыновья Иуды: Ир, Онан и Силом, – трое родились у него от дочери Шуевой, Хананеянки. И был Ир, первенец Иудин, не благоугоден в очах Господа, и Он умертвил его.
  • И Фамарь, невестка его, родила ему Фареса и Зару. Всех сыновей у Иуды было пятеро.
  • Сыновья Фареса: Есром и Хамул.
  • Сыновья Зары: Зимри, Ефан, Еман, Халкол и Дара; всех их пятеро.
  • Сыновья Харми: Ахар, наведший беду на Израиля, нарушив заклятие.
  • Сын Ефана: Азария.
  • Сыновья Есрома, которые родились у него: Иерахмеил, Арам и Хелувай.
  • Арам же родил Аминадава; Аминадав родил Наассона, князя сынов Иудиных;
  • Наассон родил Салмона, Салмон родил Вооза;
  • Вооз родил Овида, Овид родил Иессея;
  • Иессей родил первенца своего Елиава, второго – Аминадава, третьего – Самму,
  • четвертого – Нафанаила, пятого – Раддая,
  • шестого – Оцема, седьмого – Давида.
  • Сестры их: Саруия и Авигея. Сыновья Саруии: Авесса, Иоав и Азаил, трое.
  • Авигея родила Амессу; отец же Амессы – Иефер, Измаильтянин.
  • Халев, сын Есрома, родил от Азувы, жены своей, и от Иериофы, и вот сыновья его: Иешер, Шовав и Ардон.
  • И умерла Азува; и взял себе Халев [жену] Ефрафу, и она родила ему Хура.
  • Хур родил Урия, Урий родил Веселиила.
  • После Есром вошел к дочери Махира, отца Галаадова, и взял ее, будучи шестидесяти лет, и она родила ему Сегува.
  • Сегув родил Иаира, и было у него двадцать три города в земле Галаадской.
  • Но Гессуряне и Сирияне взяли у них селения Иаира, Кенаф и зависящие от него города, – шестьдесят городов. Все эти города сыновей Махира, отца Галаадова.
  • По смерти Есрома в Халев-Ефрафе, жена Есромова, Авия, родила ему Ашхура, отца Фекои.
  • Сыновья Иерахмеила, первенца Есромова, были: первенец Рам, за ним Вуна, Орен, Оцем и Ахия.
  • Была у Иерахмеила и другая жена, имя ее Афара; она мать Онама.
  • Сыновья Рама, первенца Иерахмеилова, были: Маац, Иамин и Екер.
  • Сыновья Онама были: Шаммай и Иада. Сыновья Шаммая: Надав и Авишур.
  • Имя жене Авишуровой Авихаиль, и она родила ему Ахбана и Молида.
  • Сыновья Надава: Селед и Афаим. И умер Селед бездетным.
  • Сын Афаима: Иший. Сын Ишия: Шешан. Сын Шешана: Ахлай.
  • Сыновья Иады, брата Шаммаева: Иефер и Ионафан. Иефер умер бездетным.
  • Сыновья Ионафана: Пелеф и Заза. Это сыновья Иерахмеила.
  • У Шешана не было сыновей, а только дочери. У Шешана был раб, Египтянин, имя его Иарха;
  • Шешан отдал дочь свою Иархе [рабу своему] в жену: и она родила ему Аттая.
  • Аттай родил Нафана, Нафан родил Завада;
  • Завад родил Ефлала, Ефлал родил Овида;
  • Овид родил Иеуя, Иеуй родил Азарию;
  • Азария родил Хелеца, Хелец родил Елеасу;
  • Елеаса родил Сисмая, Сисмай родил Саллума;
  • Саллум родил Иекамию, Иекамия родил Елишаму.
  • Сыновья Халева, брата Иерахмеилова: Меша, первенец его, – он отец Зифа; и сыновья Мареши, отца Хеврона.
  • Сыновья Хеврона: Корей и Таппуах, и Рекем и Шема.
  • Шема родил Рахама, отца Иоркеамова, а Рекем родил Шаммая.
  • Сын Шаммая Маон, а Маон – отец Беф-Цура.
  • И Ефа, наложница Халевова, родила Харана, Моцу и Газеза. И Харан родил Газеза.
  • Сыновья Иегдая: Регем, Иофам, Гешан, Пелет, Ефа и Шааф.
  • Наложница Халевова, Мааха, родила Шевера и Фирхану;
  • она же родила Шаафа, отца Мадманны, Шеву, отца Махбены и отца Гивеи. Дочь же Халева – Ахса.
  • Вот сыновья Халева: сын Хур, первенец Ефрафы; Шовал, отец Кириаф-Иарима;
  • Салма, отец Вифлеема; Хареф, отец Бефгадера.
  • У Шовала, отца Кириаф-Иарима, были сыновья: Гарое, Хаци, Галменюхот.
  • Племена Кириаф-Иарима: Ифрияне, Футияне, Шумафане и Мидраитяне. От сих произошли Цоряне и Ештаоляне.
  • Сыновья Салмы: Вифлеемляне и Нетофафяне, венец дома Иоавова и половина Менухотян – Цоряне,
  • и племена Соферийцев, живших в Иабеце, Тирейцы, Шимейцы, Сухайцы: это Кинеяне, происшедшие от Хамафа, отца Бетрехава.
  • Voici les fils d'Israël. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issacar, Zabulon,
  • Dan, Joseph, Benjamin, Nephthali, Gad et Aser.
  • Fils de Juda: Er, Onan, Schéla; ces trois lui naquirent de la fille de Schua, la Cananéenne. Er, premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, qui le fit mourir.
  • Tamar, belle-fille de Juda, lui enfanta Pérets et Zérach. Total des fils de Juda: cinq.
  • Fils de Pérets: Hetsron et Hamul.
  • Fils de Zérach: Zimri, Éthan, Héman, Calcol et Dara. En tout: cinq. -
  • Fils de Carmi: Acar, qui troubla Israël lorsqu'il commit une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. -
  • Fils d'Éthan: Azaria.
  • Fils qui naquirent à Hetsron: Jerachmeel, Ram et Kelubaï.
  • Ram engendra Amminadab. Amminadab engendra Nachschon, prince des fils de Juda.
  • Nachschon engendra Salma. Salma engendra Boaz.
  • Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaï.
  • Isaï engendra Éliab, son premier-né, Abinadab le second, Schimea le troisième,
  • Nethaneel le quatrième, Raddaï le cinquième,
  • Otsem le sixième, David le septième.
  • Leurs soeurs étaient: Tseruja et Abigaïl. Fils de Tseruja: Abischaï, Joab et Asaël, trois.
  • Abigaïl enfanta Amasa; le père d'Amasa fut Jéther, l'Ismaélite.
  • Caleb, fils de Hetsron, eut des enfants d'Azuba, sa femme, et de Jerioth. Voici les fils qu'il eut d'Azuba: Jéscher, Schobab et Ardon.
  • Azuba mourut; et Caleb prit Éphrath, qui lui enfanta Hur.
  • Hur engendra Uri, et Uri engendra Betsaleel. -
  • Ensuite, Hetsron alla vers la fille de Makir, père de Galaad, et il avait soixante ans lorsqu'il la prit; elle lui enfanta Segub.
  • Segub engendra Jaïr, qui eut vingt-trois villes dans le pays de Galaad.
  • Les Gueschuriens et les Syriens leur prirent les bourgs de Jaïr avec Kenath et les villes de son ressort, soixante villes. Tous ceux-là étaient fils de Makir, père de Galaad.
  • Après la mort de Hetsron à Caleb Éphratha, Abija, femme de Hetsron, lui enfanta Aschchur, père de Tekoa.
  • Les fils de Jerachmeel, premier-né de Hetsron, furent: Ram, le premier-né, Buna, Oren et Otsem, nés d'Achija.
  • Jerachmeel eut une autre femme, nommée Athara, qui fut mère d'Onam. -
  • Les fils de Ram, premier-né de Jerachmeel, furent: Maats, Jamin et Éker. -
  • Les fils d'Onam furent: Schammaï et Jada. Fils de Schammaï: Nadab et Abischur.
  • Le nom de la femme d'Abischur était Abichaïl, et elle lui enfanta Achban et Molid.
  • Fils de Nadab: Séled et Appaïm. Séled mourut sans fils.
  • Fils d'Appaïm: Jischeï. Fils de Jischeï: Schéschan. Fils de Schéschan: Achlaï. -
  • Fils de Jada, frère de Schammaï: Jéther et Jonathan. Jéther mourut sans fils.
  • Fils de Jonathan: Péleth et Zara. -Ce sont là les fils de Jerachmeel. -
  • Schéschan n'eut point de fils, mais il eut des filles. Schéschan avait un esclave égyptien nommé Jarcha.
  • Et Schéschan donna sa fille pour femme à Jarcha, son esclave, à qui elle enfanta Attaï.
  • Attaï engendra Nathan; Nathan engendra Zabad;
  • Zabad engendra Ephlal; Ephlal engendra Obed;
  • Obed engendra Jéhu; Jéhu engendra Azaria;
  • Azaria engendra Halets; Halets engendra Élasa;
  • Élasa engendra Sismaï; Sismaï engendra Schallum;
  • Schallum engendra Jekamja; Jekamja engendra Élischama.
  • Fils de Caleb, frère de Jerachmeel: Méscha, son premier-né, qui fut père de Ziph, et les fils de Maréscha, père d'Hébron.
  • Fils d'Hébron: Koré, Thappuach, Rékem et Schéma.
  • Schéma engendra Racham, père de Jorkeam. Rékem engendra Schammaï.
  • Fils de Schammaï: Maon; et Maon, père de Beth Tsur.
  • Épha, concubine de Caleb, enfanta Haran, Motsa et Gazez. Haran engendra Gazez.
  • Fils de Jahdaï: Réguem, Jotham, Guéschan, Péleth, Épha et Schaaph.
  • Maaca, concubine de Caleb, enfanta Schéber et Tirchana.
  • Elle enfanta encore Schaaph, père de Madmanna, et Scheva, père de Macbéna et père de Guibea. La fille de Caleb était Acsa.
  • Ceux-ci furent fils de Caleb: Schobal, fils de Hur, premier-né d'Éphrata, et père de Kirjath Jearim;
  • Salma, père de Bethléhem; Hareph, père de Beth Gader.
  • Les fils de Schobal, père de Kirjath Jearim, furent: Haroé, Hatsi Hammenuhoth.
  • Les familles de Kirjath Jearim furent: les Jéthriens, les Puthiens, les Schumathiens et les Mischraïens; de ces familles sont sortis les Tsoreathiens et les Eschthaoliens.
  • Fils de Salma: Bethléhem et les Nethophatiens, Athroth Beth Joab, Hatsi Hammanachthi, les Tsoreïns;
  • et les familles des scribes demeurant à Jaebets, les Thireathiens, les Schimeathiens et les Sucathiens. Ce sont les Kéniens, issus de Hamath, père de la maison de Récab.