Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • Сы́нове же Изра́илевы сі́и су́ть: Руви́мъ, Симео́нъ, Леві́й, Иу́да, Иссаха́ръ, Завуло́нъ,
 • да́нъ, Ио́сифъ, Венiами́нъ, Нефѳали́мъ, га́дъ и Аси́ръ.
 • Сы́нове Иу́дины: И́ръ, Авна́нъ и Сило́мъ: сі́и трiе́ роди́шася ему́ от­ дще́ре Савы́ Ханани́тяныни. Бы́сть же И́ръ пе́рвенецъ Иу́динъ лука́въ предъ Го́сподемъ: и уби́ его́.
 • Ѳама́рь же невѣ́стка его́ роди́ ему́ Фаре́са и За́ру. Всѣ́хъ сыно́въ Иу́диныхъ пя́ть.
 • Сы́нове же Фаре́совы: Есро́мъ и Иемуи́лъ.
 • Сы́нове же за́рины: замврі́й и Иѳа́мъ, и емуа́нъ и калха́дъ и дарале́й: всѣ́хъ пя́ть.
 • Сы́нове же Хармі́ины Аха́ръ, и́же смути́ Изра́иля, и́же сложи́ся на прокля́тiе.
 • И сы́нове Иѳа́мли азарі́а.
 • Сы́нове же Есро́мовы, и́же роди́шася ему́: иерамеи́лъ и Ара́мъ и халови́.
 • Ара́мъ же роди́ Аминада́ва, Аминада́въ же роди́ Наассо́на, кня́зя до́му Иу́дину,
 • Наассо́нъ же роди́ Салмо́на, и Салмо́нъ роди́ воо́за,
 • и воо́зъ роди́ ови́да, и ови́дъ роди́ Иессе́а.
 • Иессе́й же роди́ пе́рвенца сво­его́ Елiа́ва, и втора́го Аминада́ва, и тре́тiяго саме́а,
 • и четве́ртаго наѳанаи́ла, и пя́таго реи́ла,
 • и шеста́го Аса́ка, и седма́го дави́да.
 • И сестры́ и́хъ бы́ша: саруі́а и Авиге́а. Сы́нове же саруи́ны: Аве́сса и Иоа́въ и Асаи́лъ, трiе́ сі́и.
 • Авиге́а же роди́ Аме́ссу, его́же оте́цъ бы́сть Иоѳо́ръ Исма́илтянинъ.
 • И хале́въ сы́нъ Есро́мовъ поя́ жену́ азу́ву и иерiо́ѳу. И сі́и сы́нове ея́: Иаса́ръ и сува́въ и Ардо́нъ.
 • И у́мре азу́ва, и взя́ себѣ́ хале́въ жену́ Ефра́ѳу, я́же роди́ ему́ о́ра,
 • о́ръ же роди́ урі́ю, и урі́а роди́ веселеи́ла.
 • По се́мъ же вни́де Есро́мъ ко дще́ри Махи́ра отца́ Галаа́дова, и се́й поя́ ю́, сы́й въ лѣ́тѣхъ шести́десяти пяти́хъ: и роди́ ему́ сегу́ва.
 • Сегу́въ роди́ Иаи́ра, и бѣ́ша ему́ два́десять три́ гра́ды въ земли́ Галаа́дстѣй.
 • Взя́ же гедсу́ръ и Ара́мъ ве́си Иаи́ровы, кана́ѳъ и се́ла его́, шестьдеся́тъ градо́въ. Вси́ ті́и сы́нове Махи́ра отца́ Галаа́дова.
 • И по уме́ртвiи Есро́ма вни́де хале́въ во Ефра́ѳу, жена́ же Есро́мля Авiа́, и роди́ ему́ Асдо́ма отца́ Ѳеко́ева.
 • И бѣ́ша сы́нове иерамеи́ла пе́рвенца Есро́мля: ра́мъ пе́рвенецъ и Ваана́, и Ара́мъ и Асо́мъ бра́тъ его́.
 • И бѣ́ жена́ и́на иерамеи́лу, и́менемъ ата́ра, я́же бы́сть ма́ти уна́мля.
 • И бы́ша сы́нове ра́ма пе́рвенца иерамеи́ля: маа́съ и Иами́нъ и ако́ръ.
 • И бы́ша сы́нове уна́мли саммаа́ и едда́й. Сы́нове же самма́ины Нада́въ и Авису́ръ.
 • И и́мя женѣ́ Авису́рове Авиге́а: и роди́ ему́ о́зва и модді́а.
 • Сы́нове же Нада́вли Сала́дъ и апфаи́нъ: и у́мре Сала́дъ не имы́й ча́дъ.
 • И сы́нове апфаи́ни Иесі́й: и сы́нъ Иесі́евъ соса́нъ: и сы́нове соса́ни дада́й.
 • Сы́нове же дада́ини: Ахисама́ и Иеѳе́ръ и Ионаѳа́нъ: и у́мре Иеѳе́ръ не имы́й ча́дъ.
 • Сы́нове же Ионаѳа́ни Фале́ѳъ и заза́. Ті́и бы́ша сы́нове иерамеи́ли.
 • Соса́нъ же не имѣ́ сыно́въ, но то́чiю дще́ри, и имя́ше соса́нъ раба́ Еги́птянина, и́менемъ иераа́:
 • и даде́ соса́нъ дще́рь свою́ иера́ю рабу́ сво­ему́ въ жену́, и роди́ ему́ еѳѳе́а,
 • еѳѳе́й же роди́ наѳа́на, и наѳа́нъ роди́ заве́да,
 • заве́дъ же роди́ Офла́да, Офла́дъ же роди́ Иови́да,
 • Иови́дъ же роди́ ииу́а, ииу́й роди́ азарі́ю,
 • азарі́а же роди́ хелли́са, и хелли́съ роди́ Елеа́са,
 • Елеа́съ же роди́ сосома́iа, и сосома́й роди́ Саллу́ма,
 • Саллу́мъ же роди́ Иеко́мiю, и Иеко́мiа роди́ Елиса́ма.
 • Сы́нове же хале́ва бра́та иерамеи́ля, Мариса́ пе́рвенецъ его́: то́й оте́цъ зи́фовъ: и сы́нове Марисы́ отца́ Хевро́нова.
 • И сы́нове хевро́ни: Коре́й и Ѳафу́й, и реко́мъ и самаа́.
 • Самаа́ же роди́ рае́ма, отца́ иеркаа́нова, иеркаа́нъ же роди́ самма́а.
 • Сы́нъ же самма́инъ мао́нъ, и мао́нъ оте́цъ веѳсу́ровъ.
 • Ге́фа же подло́жница хале́вова роди́ Ара́на и моса́а и газе́ра: Ара́нъ же роди́ гази́за.
 • Сы́нове же Аддаи́ни: Регма́ и Иоаѳа́мъ, и Гирсо́мъ и Фале́тъ, и ге́фа и сега́въ.
 • И подло́жница хале́вова Моха́ роди́ Севе́ра и Ѳарха́на.
 • Роди́ же сага́фъ отца́ Мадмина́ева, и Сау́ла отца́ Маде́вина, и отца́ аговда́ева, и дщи́ хале́вова Асха́.
 • Сі́и бя́ху сы́нове хале́вовы, сы́нове о́ра пе́рвенца Ефра́ѳова: Сова́лъ, оте́цъ карiаѳiари́мовъ,
 • и соломо́нъ оте́цъ Виѳлее́мовъ, и Ари́мъ оте́цъ веѳгедо́ровъ.
 • Бы́ша же сы́нове Сова́лу отцу́ карiаѳiари́млю: Араа́ и есі́й, и Аммани́ѳъ
 • и умасфа́е, и карiаѳiари́мъ и Мифиѳи́мъ, и Исамаѳи́мъ и Исамареи́мъ: от­ тѣ́хъ изыдо́ша сараѳе́е и есѳаголе́е.
 • Сы́нове же соломо́ни: Виѳлее́мъ и нетофа́тъ и атаро́ѳъ, до́му Иоа́вля, и полови́на Манаѳи́евъ Исараи́,
 • оте́че­ст­ва пи́сарей обита́ющихъ во Иави́сѣ, Ѳаргаѳiи́мъ и самаѳiи́мъ и сохаѳи́мъ: сі́и су́ть кине́е, и́же прiидо́ша от­ Ема́ѳа, отца́ до́му риха́вля.
 • Вот сыновья Израиля: Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Завулон,
 • Дан, Иосиф, Вениамин, Неффалим, Гад и Асир.
 • Сыновья Иуды: Ир, Онан и Силом, – трое родились у него от дочери Шуевой, Хананеянки. И был Ир, первенец Иудин, не благоугоден в очах Господа, и Он умертвил его.
 • И Фамарь, невестка его, родила ему Фареса и Зару. Всех сыновей у Иуды было пятеро.
 • Сыновья Фареса: Есром и Хамул.
 • Сыновья Зары: Зимри, Ефан, Еман, Халкол и Дара; всех их пятеро.
 • Сыновья Харми: Ахар, наведший беду на Израиля, нарушив заклятие.
 • Сын Ефана: Азария.
 • Сыновья Есрома, которые родились у него: Иерахмеил, Арам и Хелувай.
 • Арам же родил Аминадава; Аминадав родил Наассона, князя сынов Иудиных;
 • Наассон родил Салмона, Салмон родил Вооза;
 • Вооз родил Овида, Овид родил Иессея;
 • Иессей родил первенца своего Елиава, второго – Аминадава, третьего – Самму,
 • четвертого – Нафанаила, пятого – Раддая,
 • шестого – Оцема, седьмого – Давида.
 • Сестры их: Саруия и Авигея. Сыновья Саруии: Авесса, Иоав и Азаил, трое.
 • Авигея родила Амессу; отец же Амессы – Иефер, Измаильтянин.
 • Халев, сын Есрома, родил от Азувы, жены своей, и от Иериофы, и вот сыновья его: Иешер, Шовав и Ардон.
 • И умерла Азува; и взял себе Халев [жену] Ефрафу, и она родила ему Хура.
 • Хур родил Урия, Урий родил Веселиила.
 • После Есром вошел к дочери Махира, отца Галаадова, и взял ее, будучи шестидесяти лет, и она родила ему Сегува.
 • Сегув родил Иаира, и было у него двадцать три города в земле Галаадской.
 • Но Гессуряне и Сирияне взяли у них селения Иаира, Кенаф и зависящие от него города, – шестьдесят городов. Все эти города сыновей Махира, отца Галаадова.
 • По смерти Есрома в Халев-Ефрафе, жена Есромова, Авия, родила ему Ашхура, отца Фекои.
 • Сыновья Иерахмеила, первенца Есромова, были: первенец Рам, за ним Вуна, Орен, Оцем и Ахия.
 • Была у Иерахмеила и другая жена, имя ее Афара; она мать Онама.
 • Сыновья Рама, первенца Иерахмеилова, были: Маац, Иамин и Екер.
 • Сыновья Онама были: Шаммай и Иада. Сыновья Шаммая: Надав и Авишур.
 • Имя жене Авишуровой Авихаиль, и она родила ему Ахбана и Молида.
 • Сыновья Надава: Селед и Афаим. И умер Селед бездетным.
 • Сын Афаима: Иший. Сын Ишия: Шешан. Сын Шешана: Ахлай.
 • Сыновья Иады, брата Шаммаева: Иефер и Ионафан. Иефер умер бездетным.
 • Сыновья Ионафана: Пелеф и Заза. Это сыновья Иерахмеила.
 • У Шешана не было сыновей, а только дочери. У Шешана был раб, Египтянин, имя его Иарха;
 • Шешан отдал дочь свою Иархе [рабу своему] в жену: и она родила ему Аттая.
 • Аттай родил Нафана, Нафан родил Завада;
 • Завад родил Ефлала, Ефлал родил Овида;
 • Овид родил Иеуя, Иеуй родил Азарию;
 • Азария родил Хелеца, Хелец родил Елеасу;
 • Елеаса родил Сисмая, Сисмай родил Саллума;
 • Саллум родил Иекамию, Иекамия родил Елишаму.
 • Сыновья Халева, брата Иерахмеилова: Меша, первенец его, – он отец Зифа; и сыновья Мареши, отца Хеврона.
 • Сыновья Хеврона: Корей и Таппуах, и Рекем и Шема.
 • Шема родил Рахама, отца Иоркеамова, а Рекем родил Шаммая.
 • Сын Шаммая Маон, а Маон – отец Беф-Цура.
 • И Ефа, наложница Халевова, родила Харана, Моцу и Газеза. И Харан родил Газеза.
 • Сыновья Иегдая: Регем, Иофам, Гешан, Пелет, Ефа и Шааф.
 • Наложница Халевова, Мааха, родила Шевера и Фирхану;
 • она же родила Шаафа, отца Мадманны, Шеву, отца Махбены и отца Гивеи. Дочь же Халева – Ахса.
 • Вот сыновья Халева: сын Хур, первенец Ефрафы; Шовал, отец Кириаф-Иарима;
 • Салма, отец Вифлеема; Хареф, отец Бефгадера.
 • У Шовала, отца Кириаф-Иарима, были сыновья: Гарое, Хаци, Галменюхот.
 • Племена Кириаф-Иарима: Ифрияне, Футияне, Шумафане и Мидраитяне. От сих произошли Цоряне и Ештаоляне.
 • Сыновья Салмы: Вифлеемляне и Нетофафяне, венец дома Иоавова и половина Менухотян – Цоряне,
 • и племена Соферийцев, живших в Иабеце, Тирейцы, Шимейцы, Сухайцы: это Кинеяне, происшедшие от Хамафа, отца Бетрехава.
 • Filii autem Israel: Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Issachar et Zabulon,
 • Dan, Ioseph, Beniamin, Nephthali, Gad, Aser.
 • Filii Iudae: Her, Onan et Sela; hi tres nati sunt ei de filia Sue Chananitide. Fuit autem Her primogenitus Iudae malus coram Domino, et occidit eum.
 • Thamar autem nurus eius peperit ei Phares et Zara; omnes ergo filii Iudae quinque.
 • Filii autem Phares: Esrom et Hamul.
 • Filii quoque Zarae: Zamri et Ethan et Heman, Chalchol quoque et Darda; simul quinque.
 • Filii Charmi: Achar, qui turbavit Israel et peccavit in furto anathematis.
 • Filii Ethan: Azarias.
 • Filii autem Esrom, qui nati sunt ei: Ierameel et Aram et Chaleb.
 • Porro Aram genuit Aminadab, Aminadab autem genuit Naasson principem filiorum Iudae,
 • Naasson quoque genuit Salmon, de quo ortus est Booz.
 • Booz vero genuit Obed, qui et ipse genuit Isai.
 • Isai autem genuit primogenitum Eliab, secundum Abinadab, tertium Samma,
 • quartum Nathanael, quintum Raddai,
 • sextum Asom, septimum David.
 • Quorum sorores fuerunt: Sarvia et Abigail; filii Sarviae: Abisai, Ioab et Asael, tres.
 • Abigail autem genuit Amasa, cuius pater fuit Iether Ismaelites.
 • Chaleb vero filius Esrom genuit de uxore sua nomine Azuba, de qua nati sunt Ierioth, Ieser et Sobab et Ardon.
 • Cumque mortua fuisset Azuba, accepit uxorem Chaleb Ephratha, quae peperit ei Hur.
 • Porro Hur genuit Uri, et Uri genuit Beseleel.
 • Post haec ingressus est Esrom ad filiam Machir patris Galaad et accepit eam, cum ipse esset annorum sexaginta; quae peperit ei Segub.
 • Sed et Segub genuit Iair, qui possedit viginti tres civitates in terra Galaad.
 • Cepitque Gesur et Aram oppida Iair ipsis et Canath et viculos eius sexaginta civitates. Omnes isti filii Machir patris Galaad.
 • Cum autem mortuus esset Esrom, ingressus est Chaleb ad Ephratha uxorem Esrom patris sui. Habuit quoque Esrom uxorem Abia, quae peperit ei Ashur patrem Thecue.
 • Nati sunt autem filii Ierameel primogeniti Esrom: Ram primogenitus eius et Buna et Aran et Asom et Ahia.
 • Duxit quoque uxorem alteram Ierameel nomine Atara, quae fuit mater Onam.
 • Sed et filii Ram primogeniti Ierameel fuerunt: Moos et Iamin et Acar.
 • Onam autem habuit filios: Sammai et Iada. Filii autem Sammai: Nadab et Abisur.
 • Nomen vero uxoris Abisur Abiail, quae peperit ei Ahobban et Molid.
 • Filii autem Nadab fuerunt Saled et Apphaim; mortuus est autem Saled absque liberis.
 • Filius vero Apphaim: Iesi, qui Iesi genuit Sesan; porro Sesan genuit Oholai.
 • Filii autem Iada fratris Semmei: Iether et Ionathan; sed et Iether mortuus est absque liberis.
 • Porro Ionathan genuit Phaleth et Ziza. Isti fuerunt filii Ierameel.
 • Sesan autem non habuit filios sed filias et servum Aegyptium nomine Ieraa;
 • deditque ei filiam suam uxorem, quae peperit ei Eththei.
 • Eththei autem genuit Nathan, et Nathan genuit Zabad;
 • Zabad quoque genuit Ophlal, et Ophlal genuit Obed.
 • Obed genuit Iehu, Iehu genuit Azariam;
 • Azarias genuit Helles, Helles genuit Elasa.
 • Elasa genuit Sisamoi, Sisamoi genuit Sellum;
 • Sellum genuit Iecemiam, Iecemias genuit Elisama.
 • Filii autem Chaleb fratris Ierameel: Mesa primogenitus eius, ipse est pater Ziph; et filius eius Maresa pater Hebron.
 • Porro filii Hebron: Core et Thapphua et Recem et Samma;
 • Samma autem genuit Raham patrem Iercaam, et Recem genuit Sammai.
 • Filius Sammai: Maon, et Maon pater Bethsur.
 • Epha autem concubina Chaleb peperit Charran et Mosa et Gezez; porro Charran genuit Gezez.
 • Filii Iahaddai: Regem et Iotham et Gesan et Phalet et Epha et Saaph.
 • Concubina Chaleb Maacha peperit Saber et Tharana.
 • Genuit autem Saaph pater Madmena Sue patrem Machbena et patrem Gabaa. Filia vero Chaleb fuit Achsa.
 • Hi erant filii Chaleb. Filii Hur primogeniti Ephratha: Sobal pater Cariathiarim,
 • Salmon pater Bethlehem, Hariph pater Bethgader.
 • Fuerunt autem filii Sobal patris Cariathiarim Raaia, dimidium Manahat
 • et cognationes Cariathiarim: Iethraei et Phutaei et Sumathaei et Maseraei. Ex his egressi sunt Saraitae et Esthaolitae.
 • Filii Salmon: Bethlehem et Netophathitae, Atarothbethioab et dimidium Manahat de Saraa,
 • cognationes quoque de Cariathsepher habitantes in Iabes: Therathaei, Semathaei et Suchathaei. Hi sunt Cinaei, qui orti sunt de Ammath patre domus Rechab.