Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • Сы́нове же Изра́илевы сі́и су́ть: Руви́мъ, Симео́нъ, Леві́й, Иу́да, Иссаха́ръ, Завуло́нъ,
 • да́нъ, Ио́сифъ, Венiами́нъ, Нефѳали́мъ, га́дъ и Аси́ръ.
 • Сы́нове Иу́дины: И́ръ, Авна́нъ и Сило́мъ: сі́и трiе́ роди́шася ему́ от­ дще́ре Савы́ Ханани́тяныни. Бы́сть же И́ръ пе́рвенецъ Иу́динъ лука́въ предъ Го́сподемъ: и уби́ его́.
 • Ѳама́рь же невѣ́стка его́ роди́ ему́ Фаре́са и За́ру. Всѣ́хъ сыно́въ Иу́диныхъ пя́ть.
 • Сы́нове же Фаре́совы: Есро́мъ и Иемуи́лъ.
 • Сы́нове же за́рины: замврі́й и Иѳа́мъ, и емуа́нъ и калха́дъ и дарале́й: всѣ́хъ пя́ть.
 • Сы́нове же Хармі́ины Аха́ръ, и́же смути́ Изра́иля, и́же сложи́ся на прокля́тiе.
 • И сы́нове Иѳа́мли азарі́а.
 • Сы́нове же Есро́мовы, и́же роди́шася ему́: иерамеи́лъ и Ара́мъ и халови́.
 • Ара́мъ же роди́ Аминада́ва, Аминада́въ же роди́ Наассо́на, кня́зя до́му Иу́дину,
 • Наассо́нъ же роди́ Салмо́на, и Салмо́нъ роди́ воо́за,
 • и воо́зъ роди́ ови́да, и ови́дъ роди́ Иессе́а.
 • Иессе́й же роди́ пе́рвенца сво­его́ Елiа́ва, и втора́го Аминада́ва, и тре́тiяго саме́а,
 • и четве́ртаго наѳанаи́ла, и пя́таго реи́ла,
 • и шеста́го Аса́ка, и седма́го дави́да.
 • И сестры́ и́хъ бы́ша: саруі́а и Авиге́а. Сы́нове же саруи́ны: Аве́сса и Иоа́въ и Асаи́лъ, трiе́ сі́и.
 • Авиге́а же роди́ Аме́ссу, его́же оте́цъ бы́сть Иоѳо́ръ Исма́илтянинъ.
 • И хале́въ сы́нъ Есро́мовъ поя́ жену́ азу́ву и иерiо́ѳу. И сі́и сы́нове ея́: Иаса́ръ и сува́въ и Ардо́нъ.
 • И у́мре азу́ва, и взя́ себѣ́ хале́въ жену́ Ефра́ѳу, я́же роди́ ему́ о́ра,
 • о́ръ же роди́ урі́ю, и урі́а роди́ веселеи́ла.
 • По се́мъ же вни́де Есро́мъ ко дще́ри Махи́ра отца́ Галаа́дова, и се́й поя́ ю́, сы́й въ лѣ́тѣхъ шести́десяти пяти́хъ: и роди́ ему́ сегу́ва.
 • Сегу́въ роди́ Иаи́ра, и бѣ́ша ему́ два́десять три́ гра́ды въ земли́ Галаа́дстѣй.
 • Взя́ же гедсу́ръ и Ара́мъ ве́си Иаи́ровы, кана́ѳъ и се́ла его́, шестьдеся́тъ градо́въ. Вси́ ті́и сы́нове Махи́ра отца́ Галаа́дова.
 • И по уме́ртвiи Есро́ма вни́де хале́въ во Ефра́ѳу, жена́ же Есро́мля Авiа́, и роди́ ему́ Асдо́ма отца́ Ѳеко́ева.
 • И бѣ́ша сы́нове иерамеи́ла пе́рвенца Есро́мля: ра́мъ пе́рвенецъ и Ваана́, и Ара́мъ и Асо́мъ бра́тъ его́.
 • И бѣ́ жена́ и́на иерамеи́лу, и́менемъ ата́ра, я́же бы́сть ма́ти уна́мля.
 • И бы́ша сы́нове ра́ма пе́рвенца иерамеи́ля: маа́съ и Иами́нъ и ако́ръ.
 • И бы́ша сы́нове уна́мли саммаа́ и едда́й. Сы́нове же самма́ины Нада́въ и Авису́ръ.
 • И и́мя женѣ́ Авису́рове Авиге́а: и роди́ ему́ о́зва и модді́а.
 • Сы́нове же Нада́вли Сала́дъ и апфаи́нъ: и у́мре Сала́дъ не имы́й ча́дъ.
 • И сы́нове апфаи́ни Иесі́й: и сы́нъ Иесі́евъ соса́нъ: и сы́нове соса́ни дада́й.
 • Сы́нове же дада́ини: Ахисама́ и Иеѳе́ръ и Ионаѳа́нъ: и у́мре Иеѳе́ръ не имы́й ча́дъ.
 • Сы́нове же Ионаѳа́ни Фале́ѳъ и заза́. Ті́и бы́ша сы́нове иерамеи́ли.
 • Соса́нъ же не имѣ́ сыно́въ, но то́чiю дще́ри, и имя́ше соса́нъ раба́ Еги́птянина, и́менемъ иераа́:
 • и даде́ соса́нъ дще́рь свою́ иера́ю рабу́ сво­ему́ въ жену́, и роди́ ему́ еѳѳе́а,
 • еѳѳе́й же роди́ наѳа́на, и наѳа́нъ роди́ заве́да,
 • заве́дъ же роди́ Офла́да, Офла́дъ же роди́ Иови́да,
 • Иови́дъ же роди́ ииу́а, ииу́й роди́ азарі́ю,
 • азарі́а же роди́ хелли́са, и хелли́съ роди́ Елеа́са,
 • Елеа́съ же роди́ сосома́iа, и сосома́й роди́ Саллу́ма,
 • Саллу́мъ же роди́ Иеко́мiю, и Иеко́мiа роди́ Елиса́ма.
 • Сы́нове же хале́ва бра́та иерамеи́ля, Мариса́ пе́рвенецъ его́: то́й оте́цъ зи́фовъ: и сы́нове Марисы́ отца́ Хевро́нова.
 • И сы́нове хевро́ни: Коре́й и Ѳафу́й, и реко́мъ и самаа́.
 • Самаа́ же роди́ рае́ма, отца́ иеркаа́нова, иеркаа́нъ же роди́ самма́а.
 • Сы́нъ же самма́инъ мао́нъ, и мао́нъ оте́цъ веѳсу́ровъ.
 • Ге́фа же подло́жница хале́вова роди́ Ара́на и моса́а и газе́ра: Ара́нъ же роди́ гази́за.
 • Сы́нове же Аддаи́ни: Регма́ и Иоаѳа́мъ, и Гирсо́мъ и Фале́тъ, и ге́фа и сега́въ.
 • И подло́жница хале́вова Моха́ роди́ Севе́ра и Ѳарха́на.
 • Роди́ же сага́фъ отца́ Мадмина́ева, и Сау́ла отца́ Маде́вина, и отца́ аговда́ева, и дщи́ хале́вова Асха́.
 • Сі́и бя́ху сы́нове хале́вовы, сы́нове о́ра пе́рвенца Ефра́ѳова: Сова́лъ, оте́цъ карiаѳiари́мовъ,
 • и соломо́нъ оте́цъ Виѳлее́мовъ, и Ари́мъ оте́цъ веѳгедо́ровъ.
 • Бы́ша же сы́нове Сова́лу отцу́ карiаѳiари́млю: Араа́ и есі́й, и Аммани́ѳъ
 • и умасфа́е, и карiаѳiари́мъ и Мифиѳи́мъ, и Исамаѳи́мъ и Исамареи́мъ: от­ тѣ́хъ изыдо́ша сараѳе́е и есѳаголе́е.
 • Сы́нове же соломо́ни: Виѳлее́мъ и нетофа́тъ и атаро́ѳъ, до́му Иоа́вля, и полови́на Манаѳи́евъ Исараи́,
 • оте́че­ст­ва пи́сарей обита́ющихъ во Иави́сѣ, Ѳаргаѳiи́мъ и самаѳiи́мъ и сохаѳи́мъ: сі́и су́ть кине́е, и́же прiидо́ша от­ Ема́ѳа, отца́ до́му риха́вля.
 • Вот сыновья Израиля: Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Завулон,
 • Дан, Иосиф, Вениамин, Неффалим, Гад и Асир.
 • Сыновья Иуды: Ир, Онан и Силом, – трое родились у него от дочери Шуевой, Хананеянки. И был Ир, первенец Иудин, не благоугоден в очах Господа, и Он умертвил его.
 • И Фамарь, невестка его, родила ему Фареса и Зару. Всех сыновей у Иуды было пятеро.
 • Сыновья Фареса: Есром и Хамул.
 • Сыновья Зары: Зимри, Ефан, Еман, Халкол и Дара; всех их пятеро.
 • Сыновья Харми: Ахар, наведший беду на Израиля, нарушив заклятие.
 • Сын Ефана: Азария.
 • Сыновья Есрома, которые родились у него: Иерахмеил, Арам и Хелувай.
 • Арам же родил Аминадава; Аминадав родил Наассона, князя сынов Иудиных;
 • Наассон родил Салмона, Салмон родил Вооза;
 • Вооз родил Овида, Овид родил Иессея;
 • Иессей родил первенца своего Елиава, второго – Аминадава, третьего – Самму,
 • четвертого – Нафанаила, пятого – Раддая,
 • шестого – Оцема, седьмого – Давида.
 • Сестры их: Саруия и Авигея. Сыновья Саруии: Авесса, Иоав и Азаил, трое.
 • Авигея родила Амессу; отец же Амессы – Иефер, Измаильтянин.
 • Халев, сын Есрома, родил от Азувы, жены своей, и от Иериофы, и вот сыновья его: Иешер, Шовав и Ардон.
 • И умерла Азува; и взял себе Халев [жену] Ефрафу, и она родила ему Хура.
 • Хур родил Урия, Урий родил Веселиила.
 • После Есром вошел к дочери Махира, отца Галаадова, и взял ее, будучи шестидесяти лет, и она родила ему Сегува.
 • Сегув родил Иаира, и было у него двадцать три города в земле Галаадской.
 • Но Гессуряне и Сирияне взяли у них селения Иаира, Кенаф и зависящие от него города, – шестьдесят городов. Все эти города сыновей Махира, отца Галаадова.
 • По смерти Есрома в Халев-Ефрафе, жена Есромова, Авия, родила ему Ашхура, отца Фекои.
 • Сыновья Иерахмеила, первенца Есромова, были: первенец Рам, за ним Вуна, Орен, Оцем и Ахия.
 • Была у Иерахмеила и другая жена, имя ее Афара; она мать Онама.
 • Сыновья Рама, первенца Иерахмеилова, были: Маац, Иамин и Екер.
 • Сыновья Онама были: Шаммай и Иада. Сыновья Шаммая: Надав и Авишур.
 • Имя жене Авишуровой Авихаиль, и она родила ему Ахбана и Молида.
 • Сыновья Надава: Селед и Афаим. И умер Селед бездетным.
 • Сын Афаима: Иший. Сын Ишия: Шешан. Сын Шешана: Ахлай.
 • Сыновья Иады, брата Шаммаева: Иефер и Ионафан. Иефер умер бездетным.
 • Сыновья Ионафана: Пелеф и Заза. Это сыновья Иерахмеила.
 • У Шешана не было сыновей, а только дочери. У Шешана был раб, Египтянин, имя его Иарха;
 • Шешан отдал дочь свою Иархе [рабу своему] в жену: и она родила ему Аттая.
 • Аттай родил Нафана, Нафан родил Завада;
 • Завад родил Ефлала, Ефлал родил Овида;
 • Овид родил Иеуя, Иеуй родил Азарию;
 • Азария родил Хелеца, Хелец родил Елеасу;
 • Елеаса родил Сисмая, Сисмай родил Саллума;
 • Саллум родил Иекамию, Иекамия родил Елишаму.
 • Сыновья Халева, брата Иерахмеилова: Меша, первенец его, – он отец Зифа; и сыновья Мареши, отца Хеврона.
 • Сыновья Хеврона: Корей и Таппуах, и Рекем и Шема.
 • Шема родил Рахама, отца Иоркеамова, а Рекем родил Шаммая.
 • Сын Шаммая Маон, а Маон – отец Беф-Цура.
 • И Ефа, наложница Халевова, родила Харана, Моцу и Газеза. И Харан родил Газеза.
 • Сыновья Иегдая: Регем, Иофам, Гешан, Пелет, Ефа и Шааф.
 • Наложница Халевова, Мааха, родила Шевера и Фирхану;
 • она же родила Шаафа, отца Мадманны, Шеву, отца Махбены и отца Гивеи. Дочь же Халева – Ахса.
 • Вот сыновья Халева: сын Хур, первенец Ефрафы; Шовал, отец Кириаф-Иарима;
 • Салма, отец Вифлеема; Хареф, отец Бефгадера.
 • У Шовала, отца Кириаф-Иарима, были сыновья: Гарое, Хаци, Галменюхот.
 • Племена Кириаф-Иарима: Ифрияне, Футияне, Шумафане и Мидраитяне. От сих произошли Цоряне и Ештаоляне.
 • Сыновья Салмы: Вифлеемляне и Нетофафяне, венец дома Иоавова и половина Менухотян – Цоряне,
 • и племена Соферийцев, живших в Иабеце, Тирейцы, Шимейцы, Сухайцы: это Кинеяне, происшедшие от Хамафа, отца Бетрехава.
 • 以 色 列 的 儿 子 是 流 便 , 西 缅 , 利 未 , 犹 大 , 以 萨 迦 , 西 布 伦 ,
 • 但 , 约 瑟 , 便 雅 悯 , 拿 弗 他 利 , 迦 得 , 亚 设 。
 • 犹 大 的 儿 子 是 珥 , 俄 南 , 示 拉 , 这 三 人 是 迦 南 人 书 亚 女 儿 所 生 的 。 犹 大 的 长 子 珥 在 耶 和 华 眼 中 看 为 恶 , 耶 和 华 就 使 他 死 了 。
 • 犹 大 的 儿 妇 她 玛 给 犹 大 生 法 勒 斯 和 谢 拉 。 犹 大 共 有 五 个 儿 子 。
 • 法 勒 斯 的 儿 子 是 希 斯 仑 , 哈 母 勒 。
 • 谢 拉 的 儿 子 是 心 利 , 以 探 , 希 幔 , 甲 各 , 大 拉 ( 大 拉 即 达 大 ) , 共 五 人 。
 • 迦 米 的 儿 子 是 亚 干 , 这 亚 干 在 当 灭 的 物 上 犯 了 罪 , 连 累 了 以 色 列 人 。
 • 以 探 的 儿 子 是 亚 撒 利 雅 。
 • 希 斯 仑 所 生 的 儿 子 是 耶 拉 篾 , 兰 , 基 路 拜 。
 • 兰 生 亚 米 拿 达 。 亚 米 拿 达 生 拿 顺 。 拿 顺 作 犹 大 人 的 首 领 。
 • 拿 顺 生 撒 门 。 撒 门 生 波 阿 斯 。
 • 波 阿 斯 生 俄 备 得 。 俄 备 得 生 耶 西 。
 • 耶 西 生 长 子 以 利 押 , 次 子 亚 比 拿 达 , 三 子 示 米 亚 ( 示 米 亚 即 沙 玛 , 见 撒 母 耳 上 十 六 章 九 节 ) ,
 • 四 子 拿 坦 业 , 五 子 拉 代 ,
 • 六 子 阿 鲜 , 七 子 大 卫 。
 • 他 们 的 姊 妹 是 洗 鲁 雅 和 亚 比 该 。 洗 鲁 雅 的 儿 子 是 亚 比 筛 , 约 押 , 亚 撒 黑 , 共 三 人 。
 • 亚 比 该 生 亚 玛 撒 。 亚 玛 撒 的 父 亲 是 以 实 玛 利 人 益 帖 。
 • 希 斯 仑 的 儿 子 迦 勒 娶 阿 苏 巴 和 耶 略 为 妻 , 阿 苏 巴 的 儿 子 是 耶 设 , 朔 吧 , 押 墩 。
 • 阿 苏 巴 死 了 , 迦 勒 又 娶 以 法 她 , 生 了 户 珥 。
 • 户 珥 生 乌 利 。 乌 利 生 比 撒 列 。
 • 希 斯 仑 正 六 十 岁 娶 了 基 列 父 亲 玛 吉 的 女 儿 , 与 她 同 房 。 玛 吉 的 女 儿 生 了 西 割 。
 • 西 割 生 睚 珥 。 睚 珥 在 基 列 地 有 二 十 三 个 城 邑 。
 • 后 来 基 述 人 和 亚 兰 人 夺 了 睚 珥 的 城 邑 , 并 基 纳 和 其 乡 村 , 共 六 十 个 。 这 都 是 基 列 父 亲 玛 吉 之 子 的 。
 • 希 斯 仑 在 迦 勒 以 法 他 死 后 , 他 的 妻 亚 比 雅 给 他 生 了 亚 施 户 。 亚 施 户 是 提 哥 亚 的 父 亲 。
 • 希 斯 仑 的 长 子 耶 拉 篾 生 长 子 兰 , 又 生 布 拿 , 阿 连 , 阿 鲜 , 亚 希 雅 。
 • 耶 拉 篾 又 娶 一 妻 名 叫 亚 她 拉 , 是 阿 南 的 母 亲 。
 • 耶 拉 篾 长 子 兰 的 儿 子 是 玛 斯 , 雅 悯 , 以 结 。
 • 阿 南 的 儿 子 是 沙 买 , 雅 大 。 沙 买 的 儿 子 是 拿 答 , 亚 比 述 。
 • 亚 比 述 的 妻 名 叫 亚 比 孩 , 亚 比 孩 给 他 生 了 亚 办 和 摩 利 。
 • 拿 答 的 儿 子 是 西 列 , 亚 遍 。 西 列 死 了 没 有 儿 子 。
 • 亚 遍 的 儿 子 是 以 示 。 以 示 的 儿 子 是 示 珊 。 示 珊 的 儿 子 是 亚 来 。
 • 沙 买 兄 弟 雅 大 的 儿 子 是 益 帖 , 约 拿 单 。 益 帖 死 了 没 有 儿 子 。
 • 约 拿 单 的 儿 子 是 比 勒 , 撒 萨 。 这 都 是 耶 拉 篾 的 子 孙 。
 • 示 珊 没 有 儿 子 , 只 有 女 儿 。 示 珊 有 一 个 仆 人 名 叫 耶 哈 , 是 埃 及 人 。
 • 示 珊 将 女 儿 给 了 仆 人 耶 哈 为 妻 , 给 他 生 了 亚 太 。
 • 亚 太 生 拿 单 。 拿 单 生 撒 拔 。
 • 撒 拔 生 以 弗 拉 。 以 弗 拉 生 俄 备 得 。
 • 俄 备 得 生 耶 户 。 耶 户 生 亚 撒 利 雅 。
 • 亚 撒 利 雅 生 希 利 斯 。 希 利 斯 生 以 利 亚 萨 。
 • 以 利 亚 萨 生 西 斯 买 。 西 斯 买 生 沙 龙 。
 • 沙 龙 生 耶 加 米 雅 。 耶 加 米 雅 生 以 利 沙 玛 。
 • 耶 拉 篾 兄 弟 迦 勒 的 长 子 米 沙 , 是 西 弗 之 祖 玛 利 沙 的 儿 子 , 是 希 伯 仑 之 祖 。
 • 希 伯 仑 的 儿 子 是 可 拉 , 他 普 亚 , 利 肯 , 示 玛 。
 • 示 玛 生 拉 含 , 是 约 干 之 祖 。 利 肯 生 沙 买 。
 • 沙 买 的 儿 子 是 玛 云 。 玛 云 是 伯 夙 之 祖 。
 • 迦 勒 的 妾 以 法 生 哈 兰 , 摩 撒 , 迦 谢 。 哈 兰 生 迦 卸 。
 • 雅 代 的 儿 子 是 利 健 , 约 坦 , 基 珊 , 毗 力 , 以 法 , 沙 亚 弗 。
 • 迦 勒 的 妾 玛 迦 生 示 别 , 特 哈 拿 ,
 • 又 生 麦 玛 拿 之 祖 沙 亚 弗 , 抹 比 拿 和 基 比 亚 之 祖 示 法 。 迦 勒 的 女 儿 是 押 撒 。
 • 迦 勒 的 子 孙 就 是 以 法 她 的 长 子 , 户 珥 的 儿 子 , 记 在 下 面 , 基 列 耶 琳 之 祖 朔 巴 ,
 • 伯 利 恒 之 祖 萨 玛 , 伯 迦 得 之 祖 哈 勒 。
 • 基 列 耶 琳 之 祖 朔 巴 的 子 孙 是 哈 罗 以 和 一 半 米 努 哈 人 ( 米 努 哈 人 即 玛 拿 哈 人 ) 。
 • 基 列 耶 琳 的 诸 族 是 以 帖 人 , 布 特 人 , 舒 玛 人 , 密 来 人 , 又 从 这 些 族 中 生 出 琐 拉 人 和 以 实 陶 人 来 。
 • 萨 玛 的 子 孙 是 伯 利 恒 人 , 尼 陀 法 人 , 亚 他 绿 伯 约 押 人 , 一 半 玛 拿 哈 人 , 琐 利 人 ,
 • 和 住 雅 比 斯 众 文 士 家 的 特 拉 人 , 示 米 押 人 , 苏 甲 人 。 这 都 是 基 尼 人 利 甲 家 之 祖 哈 末 所 生 的 。