Скрыть
4:2
4:3
4:4
4:5
4:6
4:7
4:8
4:9
4:10
4:11
4:12
4:13
4:14
4:15
4:16
4:17
4:18
4:19
4:20
4:21
4:22
4:23
4:25
4:26
4:27
4:28
4:29
4:30
4:31
4:32
4:33
4:34
4:35
4:36
4:37
4:38
4:39
4:40
4:41
4:42
4:43
Церковнославянский (рус)
Сы́нове же Иу́дины: Фаре́съ, Есро́мъ и Хармі́й, и о́ръ и сува́лъ,
и рада́ сы́нъ сува́ль. Сува́лъ же роди́ Ие́ѳа, Ие́ѳъ же роди́ Ахиме́а и лаа́да: сі́и ро́дове Араѳі́ины.
И сі́и сы́нове ета́новы: Иезраи́ль и Иесма́нъ и Иевда́нъ: и́мя же сестрѣ́ и́хъ есiадесфо́нъ.
И фануи́лъ оте́цъ гедо́ровъ, и езе́ръ оте́цъ оса́нь: сі́и сы́нове о́ра пе́рвенца Ефра́ѳа, отца́ веѳлае́мля.
Ассу́ру же отцу́ Ѳеко́еву бы́стѣ двѣ́ женѣ́: халла́ и маара́:
роди́ же ему́ маара́ Аха́за и Аѳе́ра, и Ѳема́на и Аасѳи́ра: вси́ сі́и сы́нове маа́рины.
И сы́нове хелла́ни: Сере́ѳъ и Саа́ръ и есѳана́мъ.
Кое́ же роди́ Ено́ва и совива́ и рожде́нiе бра́та риха́ва, сы́на Иари́мля.
Бы́сть же Иави́съ честнѣ́йшiй бра́тiи сво­ея́: и ма́ти его́ нарече́ и́мя его́ въ болѣ́зни.
И при­­зва́ Иави́съ Бо́га Изра́илева, глаго́ля: а́ще благословля́я благослови́ши мене́ и распространи́ши предѣ́лы моя́, и бу́детъ рука́ твоя́ со мно́ю, и сотвори́ши мя́ во уразумѣ́нiе, е́же не смири́ти мя́. И даде́ ему́ Бо́гъ вся́, ели́ка проси́хъ е́сть.
Хале́въ же оте́цъ Асха́нь роди́ Махи́ра: сы́й оте́цъ Ассаѳо́новъ.
И Ассаѳо́нъ роди́ саѳре́ѳу и фессі́ю, и Ѳа́на отца́ гра́да Наа́са, бра́та село́ма Кенезі́ина и Аха́зова: сі́и му́жiе риха́вли.
Сы́нове же Кенезі́ины: Гоѳонiи́лъ и Сараі́а. Сы́нове же Гоѳонiи́левы Аѳа́ѳъ.
Манаѳа́й же роди́ гофора́, и Сараі́а роди́ Иора́ма, отца́ гисасарiи́мля, зане́ худо́жницы бы́ша.
Сы́нове же хале́ва сы́на Иефон­ні́ина И́ръ, Ила́ и Наа́мъ. Сы́нове же илы́ Кене́зъ.
Сы́нове же Амели́мли: зи́фъ и зе́фа, и Ѳирі́а и есери́лъ.
Сы́нове же Еври́ны: Иеѳе́ръ, мора́дъ, и Афе́ръ и Иамо́нъ: и роди́ Иеѳе́ръ маро́на, и Семе́ю, и Иесву́ отца́ гедо́рова и отца́ есѳамо́ня.
Жена́ же его́ сiя́ Аді́а роди́ ему́ Иа́реда отца́ гедо́ря, и Аве́ра отца́ сохо́ня, и ехфiи́ля, отца́ зано́ня. Сі́и же сы́нове веѳѳі́и дще́ре фарао́новы, ю́же поя́тъ мори́лъ.
И сы́нове жены́ Идуме́аныни, сестры́ хане́ма и далі́а отца́ кеи́ла, и Симео́нъ оте́цъ Иома́мовъ. И сы́нове наи́мовы отца́ кеи́лова: гармі́й и есѳемоні́й и́же изъ Маха́ѳы.
Сы́нове же Симео́ни: Амно́нъ и рамно́нъ сы́нъ Ана́нь и Ѳимно́нъ. И сы́нове еси́: зоха́ѳъ, и сы́нове зоха́ѳовы.
Сы́нове Сило́ма, сы́на Иу́дина: И́ръ оте́цъ лиха́вль, и лаа́да оте́цъ мариса́нь: и пле́мя до́му дѣ́лателей виссо́на въ дому́ есовы́,
и Иоаки́мъ, и му́жiе хозива́ и Иоа́съ и сара́фъ, и́же всели́шася въ Моа́вѣ: и воз­врати́ и́хъ Аведи́ръ въ маѳукiи́мъ.
Сі́и скуде́льницы обита́ющiи во атаи́мѣ и гади́рѣ съ царе́мъ, и въ ца́р­ст­вѣ его́ укрѣпи́шася и всели́шася та́мо.
Сы́нове Симео́ни: намуи́лъ и Иами́нъ и Иари́въ, Са́ре, Сау́лъ.
Сале́мъ сы́нъ его́, Маса́нъ сы́нъ его́, Масма́ сы́нъ его́,
Амуи́лъ сы́нъ его́, Саву́дъ сы́нъ его́, закху́ръ сы́нъ его́, Семе́й сы́нъ его́.
Сы́нове же Семе́ины шесть­на́­де­сять и дще́рей ше́сть. Бра́тiямъ же и́хъ не бы́ша сы́нове мно́зи, и вся́ племена́ и́хъ не умно́жишася я́коже сы́нове Иу́дины,
и обита́ху въ вирсаве́и и Сава́дѣ, и мона́дѣ и во есерсуа́лѣ,
и въ Валаа́и и во Асе́мѣ, и во Ѳола́дѣ
и въ Ваѳуи́лѣ, и въ е́рмѣ и въ Сикела́и,
и во веѳмаримо́ѳѣ и во имисусеоси́нѣ и въ дому́ Варусеори́мли: сі́и гра́ды и́хъ да́же до царя́ дави́да,
и се́ла и́хъ: ета́мъ и и́нъ, рамно́нъ и Ѳокка́нъ и еса́ръ, градо́въ пя́ть.
И вся́ ве́си и́хъ о́крестъ градо́въ си́хъ, да́же до Ваа́ла: сiе́ обдержа́нiе и́хъ и раздѣле́нiе и́хъ.
Мосова́въ же и Иемоло́хъ, и Иосі́а сы́нъ Амасі́евъ,
и Иои́ль и ииу́й сы́нъ Асаві́евъ, сы́нъ сара́евъ, сы́нъ Асiи́ль,
и Елiона́й и Иока́ва, и Иасуі́а и Асе́а, и Иедiи́лъ и Исма́илъ и ване́а
и зуза́ сы́нъ Сафеі́евъ, сы́на ало́ня, сы́на Иедiи́на, сы́на семри́ня, сы́на самеи́на.
Сі́и про­изше́дшiи во и́менѣхъ князе́й, въ ро́дѣхъ сво­и́хъ и въ до́мѣхъ оте́че­ст­въ сво­и́хъ умно́жишася во мно́же­с­т­во,
и по­идо́ша да вни́дутъ въ Гера́ры да́же до восто́къ де́бри взыска́ти па́жити ското́мъ сво­и́мъ:
и обрѣто́ша па́жити премно́ги и бла́ги: и земля́ простра́н­на предъ ни́ми, и ми́ръ и поко́й, зане́ пре́жде обита́ху от­ сыно́въ Ха́мовыхъ та́мо.
И прiидо́ша сі́и напи́сан­нiи имены́ во дни́ езекі́и царя́ Иу́дина и поби́ша жи́телей и́хъ и обита́нiе, и́хже обрѣто́ша ту́, и искорени́ша и́хъ да́же до дне́ сего́: и всели́шася вмѣ́сто и́хъ, я́ко па́жить ското́мъ и́хъ бя́ше та́мо.
От си́хъ же от­ сыно́въ Симео́нихъ идо́ша въ го́ру Сии́ръ муже́й пя́ть со́тъ, и Фалті́а и ноаді́а, и Рафаі́а и Озiи́лъ, сы́нове Ие́сы, кня́зи и́хъ:
и поби́ша оста́нки оста́в­шыяся от­ Амали́ка, и всели́шася та́мо да́же до дне́ сего́.
1 Другие семейства Иуды; 24 семейства Симеона; 39 сыновья Симеона, поселившиеся в Гераре и у горы Сеир.
Сыновья Иуды: Фарес, Есром, Харми, Хур и Шовал.
Реаия, сын Шовала, родил Иахафа; Иахаф родил Ахума и Лагада: от них племена Цорян.
И сии сыновья Етама: Изреель, Ишма и Идбаш, и сестра их, по имени Гацлелпони,
Пенуел, отец Гедора, и Езер, отец Хуша. Вот сыновья Хура, первенца Ефрафы, отца Вифлеема.
У Ахшура, отца Фекои, были две жены: Хела и Наара.
И родила ему Наара Ахузама, Хефера, Фимни и Ахашфари; это сыновья Наары.
Сыновья Хелы: Цереф, Цохар и Ефнан.
Коц родил: Анува и Цовева и племена Ахархела, сына Гарумова.
Иавис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иавис, сказав: я родила его с болезнью.
И воззвал Иавис к Богу Израилеву и сказал: о, если бы Ты благословил меня Твоим благословением, распространил пределы мои, и рука Твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал!.. И Бог ниспослал ему, чего он просил.
Хелув же, брат Шухи, родил Махира; он есть отец Ештона.
Ештон родил Беф-Рафу, Пасеаха и Техинну, отца города Нааса [брата Селома Кенезиина и Ахазова]; это жители Рехи.
Сыновья Кеназа: Гофониил и Сераия. Сын Гофониила: Хафаф.
Меонофай родил Офру, а Сераия родил Иоава, родоначальника долины плотников, потому что они были плотники.
Сыновья Халева, сына Иефонниина: Ир, Ила и Наам. Сын Илы: Кеназ.
Сыновья Иегаллелела: Зиф, Зифа, Фирия и Асареел.
Сыновья Езры: Иефер, Меред, Ефер и Иалон; Иефер же родил Мерома, Шаммая и Ишбаха, отца Ешфемои.
И жена его Иудия родила Иереда, отца Гедора, и Хевера, отца Сохо, и Иекуфиила, отца Занаоха. Это сыновья Бифьи, дочери фараоновой, которую взял Меред.
Сыновья жены его Годии, сестры Нахама, отца Кеилы: Гарми и Ешфемоа – Маахатянин.
Сыновья Симеона: Амнон, Ринна, Бенханан и Филон. Сыновья Ишия: Зохеф и Бензохеф.
Сыновья Силома, сына Иудина: Ир, отец Лехи, и Лаеда, отец Мареши, и семейства выделывавших виссон, из дома Ашбеи,
и Иоким, и жители Хозевы, и Иоаш и Сараф, которые имели владение в Моаве, и Иашувилехем; но это события древние.
Они были горшечники, и жили при садах и в огородах; у царя для работ его жили они там.
Сыновья Симеона: Немуил, Иамин, Иарив, Зерах и Саул.
Шаллум сын его; его сын Мивсам; его сын Мишма.
Сыновья Мишмы: Хаммуил, сын его; его сын Закур; его сын Шимей.
У Шимея было шестнадцать сыновей и шесть дочерей; у братьев же его сыновей было немного, и все племя их не так было многочисленно, как племя сынов Иуды.
Они жили в Вирсавии, Моладе, Хацаршуале,
в Билге, в Ецеме, в Фоладе,
в Вефуиле, в Хорме, в Циклаге,
в Беф-Маркавофе, в Хацарсусиме, в Беф-Биреи и в Шаариме. Вот города их до царствования Давидова,
с селами их: Етам, Аин, Риммон, Фокен и Ашан, – пять городов.
И все селения их, которые находились вокруг сих городов до Ваала; вот места жительства их и родословия их.
Мешовав, Иамлех и Иосия, сын Амассии,
Иоил и Иегу, сын Иошиви, сына Сераии, сына Асиилова,
Елиоенай, Иакова, Ишохаия, Асаия, Адиил, Ишимиил и Ванея,
и Зиза, сын Шифия, сын Аллона, сын Иедаии, сын Шимрия, сын Шемаии.
Сии поименованные были князьями племен своих, и дом отцов их разделился на многие отрасли.
Они доходили до Герары и до восточной стороны долины, чтобы найти пастбища для стад своих;
и нашли пастбища тучные и хорошие и землю обширную, спокойную и безопасную, потому что до них жило там только немного Хамитян.
И пришли сии, по именам записанные, во дни Езекии, царя Иудейского, и перебили кочующих и оседлых, которые там находились, и истребили их навсегда и поселились на месте их, ибо там были пастбища для стад их.
Из них же, из сынов Симеоновых, пошли к горе Сеир пятьсот человек: Фелатия, Неария, Рефаия и Узиил, сыновья Ишия, были во главе их;
и побили уцелевший там остаток Амаликитян, и живут там до сего дня.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible