Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • Сы́нове же Иу́дины: Фаре́съ, Есро́мъ и Хармі́й, и о́ръ и сува́лъ,
 • и рада́ сы́нъ сува́ль. Сува́лъ же роди́ Ие́ѳа, Ие́ѳъ же роди́ Ахиме́а и лаа́да: сі́и ро́дове Араѳі́ины.
 • И сі́и сы́нове ета́новы: Иезраи́ль и Иесма́нъ и Иевда́нъ: и́мя же сестрѣ́ и́хъ есiадесфо́нъ.
 • И фануи́лъ оте́цъ гедо́ровъ, и езе́ръ оте́цъ оса́нь: сі́и сы́нове о́ра пе́рвенца Ефра́ѳа, отца́ веѳлае́мля.
 • Ассу́ру же отцу́ Ѳеко́еву бы́стѣ двѣ́ женѣ́: халла́ и маара́:
 • роди́ же ему́ маара́ Аха́за и Аѳе́ра, и Ѳема́на и Аасѳи́ра: вси́ сі́и сы́нове маа́рины.
 • И сы́нове хелла́ни: Сере́ѳъ и Саа́ръ и есѳана́мъ.
 • Кое́ же роди́ Ено́ва и совива́ и рожде́нiе бра́та риха́ва, сы́на Иари́мля.
 • Бы́сть же Иави́съ честнѣ́йшiй бра́тiи сво­ея́: и ма́ти его́ нарече́ и́мя его́ въ болѣ́зни.
 • И при­­зва́ Иави́съ Бо́га Изра́илева, глаго́ля: а́ще благословля́я благослови́ши мене́ и распространи́ши предѣ́лы моя́, и бу́детъ рука́ твоя́ со мно́ю, и сотвори́ши мя́ во уразумѣ́нiе, е́же не смири́ти мя́. И даде́ ему́ Бо́гъ вся́, ели́ка проси́хъ е́сть.
 • Хале́въ же оте́цъ Асха́нь роди́ Махи́ра: сы́й оте́цъ Ассаѳо́новъ.
 • И Ассаѳо́нъ роди́ саѳре́ѳу и фессі́ю, и Ѳа́на отца́ гра́да Наа́са, бра́та село́ма Кенезі́ина и Аха́зова: сі́и му́жiе риха́вли.
 • Сы́нове же Кенезі́ины: Гоѳонiи́лъ и сараі́а. Сы́нове же Гоѳонiи́левы Аѳа́ѳъ.
 • Манаѳа́й же роди́ гофора́, и сараі́а роди́ Иора́ма, отца́ гисасарiи́мля, зане́ худо́жницы бы́ша.
 • Сы́нове же хале́ва сы́на Иефон­ні́ина И́ръ, Ила́ и Наа́мъ. Сы́нове же илы́ Кене́зъ.
 • Сы́нове же Амели́мли: зи́фъ и зе́фа, и Ѳирі́а и есери́лъ.
 • Сы́нове же Еври́ны: Иеѳе́ръ, мора́дъ, и Афе́ръ и Иамо́нъ: и роди́ Иеѳе́ръ маро́на, и семе́ю, и Иесву́ отца́ гедо́рова и отца́ есѳамо́ня.
 • Жена́ же его́ сiя́ Аді́а роди́ ему́ Иа́реда отца́ гедо́ря, и Аве́ра отца́ сохо́ня, и ехфiи́ля, отца́ зано́ня. Сі́и же сы́нове веѳѳі́и дще́ре фарао́новы, ю́же поя́тъ мори́лъ.
 • И сы́нове жены́ Идуме́аныни, сестры́ хане́ма и далі́а отца́ кеи́ла, и Симео́нъ оте́цъ Иома́мовъ. И сы́нове наи́мовы отца́ кеи́лова: гармі́й и есѳемоні́й и́же изъ Маха́ѳы.
 • Сы́нове же Симео́ни: Амно́нъ и рамно́нъ сы́нъ Ана́нь и Ѳимно́нъ. И сы́нове еси́: зоха́ѳъ, и сы́нове зоха́ѳовы.
 • Сы́нове Сило́ма, сы́на Иу́дина: И́ръ оте́цъ лиха́вль, и лаа́да оте́цъ мариса́нь: и пле́мя до́му дѣ́лателей виссо́на въ дому́ есовы́,
 • и Иоаки́мъ, и му́жiе хозива́ и Иоа́съ и сара́фъ, и́же всели́шася въ Моа́вѣ: и воз­врати́ и́хъ Аведи́ръ въ маѳукiи́мъ.
 • Сі́и скуде́льницы обита́ющiи во атаи́мѣ и гади́рѣ съ царе́мъ, и въ ца́р­ст­вѣ его́ укрѣпи́шася и всели́шася та́мо.
 • Сы́нове Симео́ни: намуи́лъ и Иами́нъ и Иари́въ, Са́ре, Сау́лъ.
 • Сале́мъ сы́нъ его́, Маса́нъ сы́нъ его́, Масма́ сы́нъ его́,
 • Амуи́лъ сы́нъ его́, Саву́дъ сы́нъ его́, закху́ръ сы́нъ его́, семе́й сы́нъ его́.
 • Сы́нове же семе́ины шесть­на́­де­сять и дще́рей ше́сть. Бра́тiямъ же и́хъ не бы́ша сы́нове мно́зи, и вся́ племена́ и́хъ не умно́жишася я́коже сы́нове Иу́дины,
 • и обита́ху въ вирсаве́и и Сава́дѣ, и мона́дѣ и во есерсуа́лѣ,
 • и въ Валаа́и и во Асе́мѣ, и во Ѳола́дѣ
 • и въ Ваѳуи́лѣ, и въ е́рмѣ и въ Сикела́и,
 • и во веѳмаримо́ѳѣ и во имисусеоси́нѣ и въ дому́ Варусеори́мли: сі́и гра́ды и́хъ да́же до царя́ дави́да,
 • и се́ла и́хъ: ета́мъ и и́нъ, рамно́нъ и Ѳокка́нъ и еса́ръ, градо́въ пя́ть.
 • И вся́ ве́си и́хъ о́крестъ градо́въ си́хъ, да́же до Ваа́ла: сiе́ обдержа́нiе и́хъ и раздѣле́нiе и́хъ.
 • Мосова́въ же и Иемоло́хъ, и Иосі́а сы́нъ Амасі́евъ,
 • и Иои́ль и ииу́й сы́нъ Асаві́евъ, сы́нъ сара́евъ, сы́нъ Асiи́ль,
 • и Елiона́й и Иока́ва, и Иасуі́а и Асе́а, и Иедiи́лъ и Исма́илъ и ване́а
 • и зуза́ сы́нъ Сафеі́евъ, сы́на ало́ня, сы́на Иедiи́на, сы́на семри́ня, сы́на самеи́на.
 • Сі́и про­изше́дшiи во и́менѣхъ князе́й, въ ро́дѣхъ сво­и́хъ и въ до́мѣхъ оте́че­ст­въ сво­и́хъ умно́жишася во мно́же­с­т­во,
 • и по­идо́ша да вни́дутъ въ Гера́ры да́же до восто́къ де́бри взыска́ти па́жити ското́мъ сво­и́мъ:
 • и обрѣто́ша па́жити премно́ги и бла́ги: и земля́ простра́н­на предъ ни́ми, и ми́ръ и поко́й, зане́ пре́жде обита́ху от­ сыно́въ Ха́мовыхъ та́мо.
 • И прiидо́ша сі́и напи́сан­нiи имены́ во дни́ езекі́и царя́ Иу́дина и поби́ша жи́телей и́хъ и обита́нiе, и́хже обрѣто́ша ту́, и искорени́ша и́хъ да́же до дне́ сего́: и всели́шася вмѣ́сто и́хъ, я́ко па́жить ското́мъ и́хъ бя́ше та́мо.
 • От си́хъ же от­ сыно́въ Симео́нихъ идо́ша въ го́ру Сии́ръ муже́й пя́ть со́тъ, и Фалті́а и ноаді́а, и Рафаі́а и Озiи́лъ, сы́нове Ие́сы, кня́зи и́хъ:
 • и поби́ша оста́нки оста́в­шыяся от­ Амали́ка, и всели́шася та́мо да́же до дне́ сего́.
 • Сыновья Иуды: Фарес, Есром, Харми, Хур и Шовал.
 • Реаия, сын Шовала, родил Иахафа; Иахаф родил Ахума и Лагада: от них племена Цорян.
 • И сии сыновья Етама: Изреель, Ишма и Идбаш, и сестра их, по имени Гацлелпони,
 • Пенуел, отец Гедора, и Езер, отец Хуша. Вот сыновья Хура, первенца Ефрафы, отца Вифлеема.
 • У Ахшура, отца Фекои, были две жены: Хела и Наара.
 • И родила ему Наара Ахузама, Хефера, Фимни и Ахашфари; это сыновья Наары.
 • Сыновья Хелы: Цереф, Цохар и Ефнан.
 • Коц родил: Анува и Цовева и племена Ахархела, сына Гарумова.
 • Иавис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иавис, сказав: я родила его с болезнью.
 • И воззвал Иавис к Богу Израилеву и сказал: о, если бы Ты благословил меня Твоим благословением, распространил пределы мои, и рука Твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал!.. И Бог ниспослал ему, чего он просил.
 • Хелув же, брат Шухи, родил Махира; он есть отец Ештона.
 • Ештон родил Беф-Рафу, Пасеаха и Техинну, отца города Нааса [брата Селома Кенезиина и Ахазова]; это жители Рехи.
 • Сыновья Кеназа: Гофониил и Сераия. Сын Гофониила: Хафаф.
 • Меонофай родил Офру, а Сераия родил Иоава, родоначальника долины плотников, потому что они были плотники.
 • Сыновья Халева, сына Иефонниина: Ир, Ила и Наам. Сын Илы: Кеназ.
 • Сыновья Иегаллелела: Зиф, Зифа, Фирия и Асареел.
 • Сыновья Езры: Иефер, Меред, Ефер и Иалон; Иефер же родил Мерома, Шаммая и Ишбаха, отца Ешфемои.
 • И жена его Иудия родила Иереда, отца Гедора, и Хевера, отца Сохо, и Иекуфиила, отца Занаоха. Это сыновья Бифьи, дочери фараоновой, которую взял Меред.
 • Сыновья жены его Годии, сестры Нахама, отца Кеилы: Гарми и Ешфемоа – Маахатянин.
 • Сыновья Симеона: Амнон, Ринна, Бенханан и Филон. Сыновья Ишия: Зохеф и Бензохеф.
 • Сыновья Силома, сына Иудина: Ир, отец Лехи, и Лаеда, отец Мареши, и семейства выделывавших виссон, из дома Ашбеи,
 • и Иоким, и жители Хозевы, и Иоаш и Сараф, которые имели владение в Моаве, и Иашувилехем; но это события древние.
 • Они были горшечники, и жили при садах и в огородах; у царя для работ его жили они там.
 • Сыновья Симеона: Немуил, Иамин, Иарив, Зерах и Саул.
 • Шаллум сын его; его сын Мивсам; его сын Мишма.
 • Сыновья Мишмы: Хаммуил, сын его; его сын Закур; его сын Шимей.
 • У Шимея было шестнадцать сыновей и шесть дочерей; у братьев же его сыновей было немного, и все племя их не так было многочисленно, как племя сынов Иуды.
 • Они жили в Вирсавии, Моладе, Хацаршуале,
 • в Билге, в Ецеме, в Фоладе,
 • в Вефуиле, в Хорме, в Циклаге,
 • в Беф-Маркавофе, в Хацарсусиме, в Беф-Биреи и в Шаариме. Вот города их до царствования Давидова,
 • с селами их: Етам, Аин, Риммон, Фокен и Ашан, – пять городов.
 • И все селения их, которые находились вокруг сих городов до Ваала; вот места жительства их и родословия их.
 • Мешовав, Иамлех и Иосия, сын Амассии,
 • Иоил и Иегу, сын Иошиви, сына Сераии, сына Асиилова,
 • Елиоенай, Иакова, Ишохаия, Асаия, Адиил, Ишимиил и Ванея,
 • и Зиза, сын Шифия, сын Аллона, сын Иедаии, сын Шимрия, сын Шемаии.
 • Сии поименованные были князьями племен своих, и дом отцов их разделился на многие отрасли.
 • Они доходили до Герары и до восточной стороны долины, чтобы найти пастбища для стад своих;
 • и нашли пастбища тучные и хорошие и землю обширную, спокойную и безопасную, потому что до них жило там только немного Хамитян.
 • И пришли сии, по именам записанные, во дни Езекии, царя Иудейского, и перебили кочующих и оседлых, которые там находились, и истребили их навсегда и поселились на месте их, ибо там были пастбища для стад их.
 • Из них же, из сынов Симеоновых, пошли к горе Сеир пятьсот человек: Фелатия, Неария, Рефаия и Узиил, сыновья Ишия, были во главе их;
 • и побили уцелевший там остаток Амаликитян, и живут там до сего дня.
 • 犹 大 的 儿 子 是 法 勒 斯 , 希 斯 仑 , 迦 米 , 户 珥 , 朔 巴 。
 • 朔 巴 的 儿 子 利 亚 雅 生 雅 哈 。 雅 哈 生 亚 户 买 和 拉 哈 。 这 是 琐 拉 人 的 诸 族 。
 • 以 坦 之 祖 的 儿 子 是 耶 斯 列 , 伊 施 玛 , 伊 得 巴 。 他 们 的 妹 子 名 叫 哈 悉 勒 玻 尼 。
 • 基 多 之 祖 是 毗 努 伊 勒 。 户 沙 之 祖 是 以 谢 珥 。 这 都 是 伯 利 恒 之 祖 以 法 她 的 长 子 户 珥 所 生 的 。
 • 提 哥 亚 之 祖 亚 施 户 有 两 个 妻 子 , 一 名 希 拉 , 一 名 拿 拉 。
 • 拿 拉 给 亚 施 户 生 亚 户 撒 , 希 弗 , 提 米 尼 , 哈 辖 斯 他 利 。 这 都 是 拿 拉 的 儿 子 。
 • 希 拉 的 儿 子 是 洗 列 , 琐 辖 , 伊 提 南 。
 • 哥 斯 生 亚 诺 , 琐 比 巴 , 并 哈 仑 儿 子 亚 哈 黑 的 诸 族 。
 • 雅 比 斯 比 他 众 弟 兄 更 尊 贵 , 他 母 亲 给 他 起 名 叫 雅 比 斯 , 意 思 说 , 我 生 他 甚 是 痛 苦 。
 • 雅 比 斯 求 告 以 色 列 的 神 说 , 甚 愿 你 赐 福 与 我 , 扩 张 我 的 境 界 , 常 与 我 同 在 , 保 佑 我 不 遭 患 难 , 不 受 艰 苦 。 神 就 应 允 他 所 求 的 。
 • 书 哈 的 弟 兄 基 绿 生 米 黑 , 米 黑 是 伊 施 屯 之 祖 。
 • 伊 施 屯 生 伯 拉 巴 , 巴 西 亚 , 并 珥 拿 辖 之 祖 提 欣 拿 , 这 都 是 利 迦 人 。
 • 基 纳 斯 的 儿 子 是 俄 陀 聂 , 西 莱 雅 。 俄 陀 聂 的 儿 子 是 哈 塔 。
 • 悯 挪 太 生 俄 弗 拉 。 西 莱 雅 生 革 夏 纳 欣 人 之 祖 约 押 。 他 们 都 是 匠 人 。
 • 耶 孚 尼 的 儿 子 是 迦 勒 。 迦 勒 的 儿 子 是 以 路 , 以 拉 , 拿 安 。 以 拉 的 儿 子 是 基 纳 斯 。
 • 耶 哈 利 勒 的 儿 子 是 西 弗 , 西 法 , 提 利 , 亚 撒 列 。
 • 以 斯 拉 的 儿 子 是 益 帖 , 米 列 , 以 弗 , 雅 伦 。 米 列 娶 法 老 女 儿 比 提 雅 为 妻 , 生 米 利 暗 , 沙 买 , 和 以 实 提 摩 之 祖 益 巴 。 米 列 又 娶 犹 大 女 子 为 妻 , 生 基 多 之 祖 雅 列 , 梭 哥 之 祖 希 伯 , 和 撒 挪 亚 之 祖 耶 古 铁 。
 • 荷 第 雅 的 妻 是 拿 含 的 妹 子 , 她 所 生 的 儿 子 是 迦 米 人 基 伊 拉 和 玛 迦 人 以 实 提 摩 之 祖 。
 • 示 门 的 儿 子 是 暗 嫩 , 林 拿 , 便 哈 南 , 提 伦 。 以 示 的 儿 子 是 梭 黑 与 便 梭 黑 。
 • 犹 大 的 儿 子 是 示 拉 。 示 拉 的 儿 子 是 利 迦 之 祖 珥 , 玛 利 沙 之 祖 拉 大 , 和 属 亚 实 比 族 织 细 麻 布 的 各 家 。
 • 还 有 约 敬 , 哥 西 巴 人 , 约 阿 施 , 萨 拉 , 就 是 在 摩 押 地 掌 权 的 , 又 有 雅 叔 比 利 恒 。 这 都 是 古 时 所 记 载 的 。
 • 这 些 人 都 是 窑 匠 , 是 尼 他 应 和 基 低 拉 的 居 民 。 与 王 同 处 , 为 王 作 工 。
 • 西 缅 的 儿 子 是 尼 母 利 , 雅 悯 , 雅 立 , 谢 拉 , 扫 罗 。
 • 扫 罗 的 儿 子 是 沙 龙 。 沙 龙 的 儿 子 是 米 比 衫 。 米 比 衫 的 儿 子 是 米 施 玛 。
 • 米 施 玛 的 儿 子 是 哈 母 利 。 哈 母 利 的 儿 子 是 撒 刻 。 撒 刻 的 儿 子 是 示 每 。
 • 示 每 有 十 六 个 儿 子 , 六 个 女 儿 , 他 弟 兄 的 儿 女 不 多 , 他 们 各 家 不 如 犹 大 族 的 人 丁 增 多 。
 • 西 缅 人 住 在 别 是 巴 , 摩 拉 大 , 哈 萨 书 亚 ,
 • 辟 拉 , 以 森 , 陀 腊 ,
 • 彼 土 利 , 何 珥 玛 , 洗 革 拉 ,
 • 伯 玛 嘉 博 , 哈 萨 苏 撒 , 伯 比 利 , 沙 拉 音 , 这 些 城 邑 直 到 大 卫 作 王 的 时 候 都 是 属 西 缅 人 的 。
 • 他 们 的 五 个 城 邑 是 以 坦 , 亚 因 , 临 门 , 陀 健 , 亚 珊 。
 • 还 有 属 城 的 乡 村 , 直 到 巴 力 。 这 是 他 们 的 住 处 , 他 们 都 有 家 谱 。
 • 还 有 米 所 巴 , 雅 米 勒 , 亚 玛 谢 的 儿 子 约 沙 ,
 • 约 珥 , 约 示 比 的 儿 子 耶 户 。 约 示 比 是 西 莱 雅 的 儿 子 。 西 莱 雅 是 亚 薛 的 儿 子 。
 • 还 有 以 利 约 乃 , 雅 哥 巴 , 约 朔 海 , 亚 帅 雅 , 亚 底 业 , 耶 西 篾 , 比 拿 雅 ,
 • 示 非 的 儿 子 细 撒 。 示 非 是 亚 龙 的 儿 子 。 亚 龙 是 耶 大 雅 的 儿 子 。 耶 大 雅 是 申 利 的 儿 子 。 申 利 是 示 玛 雅 的 儿 子 。
 • 以 上 所 记 的 人 名 都 是 作 族 长 的 , 他 们 宗 族 的 人 数 增 多 。
 • 他 们 往 平 原 东 边 基 多 口 去 , 寻 梢 牧 放 羊 群 的 草 场 ,
 • 寻 得 肥 美 的 草 场 地 , 又 宽 阔 又 平 静 。 从 前 住 那 里 的 是 含 族 的 人 。
 • 以 上 录 名 的 人 , 在 犹 大 王 希 西 家 年 间 , 来 攻 击 含 族 人 的 帐 棚 和 那 里 所 有 的 米 乌 尼 人 , 将 他 们 灭 尽 , 就 住 在 他 们 的 地 方 , 直 到 今 日 , 因 为 那 里 有 草 场 可 以 牧 放 羊 群 。
 • 这 西 缅 人 中 , 有 五 百 人 上 西 珥 山 , 率 领 他 们 的 是 以 示 的 儿 子 毗 拉 提 , 尼 利 雅 , 利 法 雅 , 和 乌 薛 ,
 • 杀 了 逃 脱 剩 下 的 亚 玛 力 人 , 就 住 在 那 里 直 到 今 日 。