Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • Сы́нове же Иу́дины: Фаре́съ, Есро́мъ и Хармі́й, и о́ръ и сува́лъ,
 • и рада́ сы́нъ сува́ль. Сува́лъ же роди́ Ие́ѳа, Ие́ѳъ же роди́ Ахиме́а и лаа́да: сі́и ро́дове Араѳі́ины.
 • И сі́и сы́нове ета́новы: Иезраи́ль и Иесма́нъ и Иевда́нъ: и́мя же сестрѣ́ и́хъ есiадесфо́нъ.
 • И фануи́лъ оте́цъ гедо́ровъ, и езе́ръ оте́цъ оса́нь: сі́и сы́нове о́ра пе́рвенца Ефра́ѳа, отца́ веѳлае́мля.
 • Ассу́ру же отцу́ Ѳеко́еву бы́стѣ двѣ́ женѣ́: халла́ и маара́:
 • роди́ же ему́ маара́ Аха́за и Аѳе́ра, и Ѳема́на и Аасѳи́ра: вси́ сі́и сы́нове маа́рины.
 • И сы́нове хелла́ни: Сере́ѳъ и Саа́ръ и есѳана́мъ.
 • Кое́ же роди́ Ено́ва и совива́ и рожде́нiе бра́та риха́ва, сы́на Иари́мля.
 • Бы́сть же Иави́съ честнѣ́йшiй бра́тiи сво­ея́: и ма́ти его́ нарече́ и́мя его́ въ болѣ́зни.
 • И при­­зва́ Иави́съ Бо́га Изра́илева, глаго́ля: а́ще благословля́я благослови́ши мене́ и распространи́ши предѣ́лы моя́, и бу́детъ рука́ твоя́ со мно́ю, и сотвори́ши мя́ во уразумѣ́нiе, е́же не смири́ти мя́. И даде́ ему́ Бо́гъ вся́, ели́ка проси́хъ е́сть.
 • Хале́въ же оте́цъ Асха́нь роди́ Махи́ра: сы́й оте́цъ Ассаѳо́новъ.
 • И Ассаѳо́нъ роди́ саѳре́ѳу и фессі́ю, и Ѳа́на отца́ гра́да Наа́са, бра́та село́ма Кенезі́ина и Аха́зова: сі́и му́жiе риха́вли.
 • Сы́нове же Кенезі́ины: Гоѳонiи́лъ и сараі́а. Сы́нове же Гоѳонiи́левы Аѳа́ѳъ.
 • Манаѳа́й же роди́ гофора́, и сараі́а роди́ Иора́ма, отца́ гисасарiи́мля, зане́ худо́жницы бы́ша.
 • Сы́нове же хале́ва сы́на Иефон­ні́ина И́ръ, Ила́ и Наа́мъ. Сы́нове же илы́ Кене́зъ.
 • Сы́нове же Амели́мли: зи́фъ и зе́фа, и Ѳирі́а и есери́лъ.
 • Сы́нове же Еври́ны: Иеѳе́ръ, мора́дъ, и Афе́ръ и Иамо́нъ: и роди́ Иеѳе́ръ маро́на, и семе́ю, и Иесву́ отца́ гедо́рова и отца́ есѳамо́ня.
 • Жена́ же его́ сiя́ Аді́а роди́ ему́ Иа́реда отца́ гедо́ря, и Аве́ра отца́ сохо́ня, и ехфiи́ля, отца́ зано́ня. Сі́и же сы́нове веѳѳі́и дще́ре фарао́новы, ю́же поя́тъ мори́лъ.
 • И сы́нове жены́ Идуме́аныни, сестры́ хане́ма и далі́а отца́ кеи́ла, и Симео́нъ оте́цъ Иома́мовъ. И сы́нове наи́мовы отца́ кеи́лова: гармі́й и есѳемоні́й и́же изъ Маха́ѳы.
 • Сы́нове же Симео́ни: Амно́нъ и рамно́нъ сы́нъ Ана́нь и Ѳимно́нъ. И сы́нове еси́: зоха́ѳъ, и сы́нове зоха́ѳовы.
 • Сы́нове Сило́ма, сы́на Иу́дина: И́ръ оте́цъ лиха́вль, и лаа́да оте́цъ мариса́нь: и пле́мя до́му дѣ́лателей виссо́на въ дому́ есовы́,
 • и Иоаки́мъ, и му́жiе хозива́ и Иоа́съ и сара́фъ, и́же всели́шася въ Моа́вѣ: и воз­врати́ и́хъ Аведи́ръ въ маѳукiи́мъ.
 • Сі́и скуде́льницы обита́ющiи во атаи́мѣ и гади́рѣ съ царе́мъ, и въ ца́р­ст­вѣ его́ укрѣпи́шася и всели́шася та́мо.
 • Сы́нове Симео́ни: намуи́лъ и Иами́нъ и Иари́въ, Са́ре, Сау́лъ.
 • Сале́мъ сы́нъ его́, Маса́нъ сы́нъ его́, Масма́ сы́нъ его́,
 • Амуи́лъ сы́нъ его́, Саву́дъ сы́нъ его́, закху́ръ сы́нъ его́, семе́й сы́нъ его́.
 • Сы́нове же семе́ины шесть­на́­де­сять и дще́рей ше́сть. Бра́тiямъ же и́хъ не бы́ша сы́нове мно́зи, и вся́ племена́ и́хъ не умно́жишася я́коже сы́нове Иу́дины,
 • и обита́ху въ вирсаве́и и Сава́дѣ, и мона́дѣ и во есерсуа́лѣ,
 • и въ Валаа́и и во Асе́мѣ, и во Ѳола́дѣ
 • и въ Ваѳуи́лѣ, и въ е́рмѣ и въ Сикела́и,
 • и во веѳмаримо́ѳѣ и во имисусеоси́нѣ и въ дому́ Варусеори́мли: сі́и гра́ды и́хъ да́же до царя́ дави́да,
 • и се́ла и́хъ: ета́мъ и и́нъ, рамно́нъ и Ѳокка́нъ и еса́ръ, градо́въ пя́ть.
 • И вся́ ве́си и́хъ о́крестъ градо́въ си́хъ, да́же до Ваа́ла: сiе́ обдержа́нiе и́хъ и раздѣле́нiе и́хъ.
 • Мосова́въ же и Иемоло́хъ, и Иосі́а сы́нъ Амасі́евъ,
 • и Иои́ль и ииу́й сы́нъ Асаві́евъ, сы́нъ сара́евъ, сы́нъ Асiи́ль,
 • и Елiона́й и Иока́ва, и Иасуі́а и Асе́а, и Иедiи́лъ и Исма́илъ и ване́а
 • и зуза́ сы́нъ Сафеі́евъ, сы́на ало́ня, сы́на Иедiи́на, сы́на семри́ня, сы́на самеи́на.
 • Сі́и про­изше́дшiи во и́менѣхъ князе́й, въ ро́дѣхъ сво­и́хъ и въ до́мѣхъ оте́че­ст­въ сво­и́хъ умно́жишася во мно́же­с­т­во,
 • и по­идо́ша да вни́дутъ въ Гера́ры да́же до восто́къ де́бри взыска́ти па́жити ското́мъ сво­и́мъ:
 • и обрѣто́ша па́жити премно́ги и бла́ги: и земля́ простра́н­на предъ ни́ми, и ми́ръ и поко́й, зане́ пре́жде обита́ху от­ сыно́въ Ха́мовыхъ та́мо.
 • И прiидо́ша сі́и напи́сан­нiи имены́ во дни́ езекі́и царя́ Иу́дина и поби́ша жи́телей и́хъ и обита́нiе, и́хже обрѣто́ша ту́, и искорени́ша и́хъ да́же до дне́ сего́: и всели́шася вмѣ́сто и́хъ, я́ко па́жить ското́мъ и́хъ бя́ше та́мо.
 • От си́хъ же от­ сыно́въ Симео́нихъ идо́ша въ го́ру Сии́ръ муже́й пя́ть со́тъ, и Фалті́а и ноаді́а, и Рафаі́а и Озiи́лъ, сы́нове Ие́сы, кня́зи и́хъ:
 • и поби́ша оста́нки оста́в­шыяся от­ Амали́ка, и всели́шася та́мо да́же до дне́ сего́.
 • Сыновья Иуды: Фарес, Есром, Харми, Хур и Шовал.
 • Реаия, сын Шовала, родил Иахафа; Иахаф родил Ахума и Лагада: от них племена Цорян.
 • И сии сыновья Етама: Изреель, Ишма и Идбаш, и сестра их, по имени Гацлелпони,
 • Пенуел, отец Гедора, и Езер, отец Хуша. Вот сыновья Хура, первенца Ефрафы, отца Вифлеема.
 • У Ахшура, отца Фекои, были две жены: Хела и Наара.
 • И родила ему Наара Ахузама, Хефера, Фимни и Ахашфари; это сыновья Наары.
 • Сыновья Хелы: Цереф, Цохар и Ефнан.
 • Коц родил: Анува и Цовева и племена Ахархела, сына Гарумова.
 • Иавис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иавис, сказав: я родила его с болезнью.
 • И воззвал Иавис к Богу Израилеву и сказал: о, если бы Ты благословил меня Твоим благословением, распространил пределы мои, и рука Твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал!.. И Бог ниспослал ему, чего он просил.
 • Хелув же, брат Шухи, родил Махира; он есть отец Ештона.
 • Ештон родил Беф-Рафу, Пасеаха и Техинну, отца города Нааса [брата Селома Кенезиина и Ахазова]; это жители Рехи.
 • Сыновья Кеназа: Гофониил и Сераия. Сын Гофониила: Хафаф.
 • Меонофай родил Офру, а Сераия родил Иоава, родоначальника долины плотников, потому что они были плотники.
 • Сыновья Халева, сына Иефонниина: Ир, Ила и Наам. Сын Илы: Кеназ.
 • Сыновья Иегаллелела: Зиф, Зифа, Фирия и Асареел.
 • Сыновья Езры: Иефер, Меред, Ефер и Иалон; Иефер же родил Мерома, Шаммая и Ишбаха, отца Ешфемои.
 • И жена его Иудия родила Иереда, отца Гедора, и Хевера, отца Сохо, и Иекуфиила, отца Занаоха. Это сыновья Бифьи, дочери фараоновой, которую взял Меред.
 • Сыновья жены его Годии, сестры Нахама, отца Кеилы: Гарми и Ешфемоа – Маахатянин.
 • Сыновья Симеона: Амнон, Ринна, Бенханан и Филон. Сыновья Ишия: Зохеф и Бензохеф.
 • Сыновья Силома, сына Иудина: Ир, отец Лехи, и Лаеда, отец Мареши, и семейства выделывавших виссон, из дома Ашбеи,
 • и Иоким, и жители Хозевы, и Иоаш и Сараф, которые имели владение в Моаве, и Иашувилехем; но это события древние.
 • Они были горшечники, и жили при садах и в огородах; у царя для работ его жили они там.
 • Сыновья Симеона: Немуил, Иамин, Иарив, Зерах и Саул.
 • Шаллум сын его; его сын Мивсам; его сын Мишма.
 • Сыновья Мишмы: Хаммуил, сын его; его сын Закур; его сын Шимей.
 • У Шимея было шестнадцать сыновей и шесть дочерей; у братьев же его сыновей было немного, и все племя их не так было многочисленно, как племя сынов Иуды.
 • Они жили в Вирсавии, Моладе, Хацаршуале,
 • в Билге, в Ецеме, в Фоладе,
 • в Вефуиле, в Хорме, в Циклаге,
 • в Беф-Маркавофе, в Хацарсусиме, в Беф-Биреи и в Шаариме. Вот города их до царствования Давидова,
 • с селами их: Етам, Аин, Риммон, Фокен и Ашан, – пять городов.
 • И все селения их, которые находились вокруг сих городов до Ваала; вот места жительства их и родословия их.
 • Мешовав, Иамлех и Иосия, сын Амассии,
 • Иоил и Иегу, сын Иошиви, сына Сераии, сына Асиилова,
 • Елиоенай, Иакова, Ишохаия, Асаия, Адиил, Ишимиил и Ванея,
 • и Зиза, сын Шифия, сын Аллона, сын Иедаии, сын Шимрия, сын Шемаии.
 • Сии поименованные были князьями племен своих, и дом отцов их разделился на многие отрасли.
 • Они доходили до Герары и до восточной стороны долины, чтобы найти пастбища для стад своих;
 • и нашли пастбища тучные и хорошие и землю обширную, спокойную и безопасную, потому что до них жило там только немного Хамитян.
 • И пришли сии, по именам записанные, во дни Езекии, царя Иудейского, и перебили кочующих и оседлых, которые там находились, и истребили их навсегда и поселились на месте их, ибо там были пастбища для стад их.
 • Из них же, из сынов Симеоновых, пошли к горе Сеир пятьсот человек: Фелатия, Неария, Рефаия и Узиил, сыновья Ишия, были во главе их;
 • и побили уцелевший там остаток Амаликитян, и живут там до сего дня.
 • Жєйєттєн уулдары: Перес, Хесрон, Карми, Хур жана Шобал.
 • Шобалдын уулу Рейайдан Жахат тљрљлдє. Жахаттан Акумай жана Лаада тљрљлдє. Алардан Сора уруулары тарады.
 • Эйтамдын уулдары булар: Изрейел, Жишма, Житпаш, булардын карындашынын ысымы – Атселелпони.
 • Гедордун атасы – Пенуел, Куштун атасы – Эйзер. Булар – Бейт-Лехемдин атасы Эпраттын туну Хурдун уулдары.
 • Текоянын атасы Ашкурдун Хела жана Наара деген эки аялы болгон.
 • Наара ага Акузамды, Хейперди, Тейменини жана Акаштарды тљрљп берди. Булар – Нааранын уулдары.
 • Хеланын уулдары: Серет, Сохар жана Этнан.
 • Кутустан Ануп, Собеп тљрљлдє. Кутус – Харумдун уулу Акархелден тараган уруулардын да атасы.
 • Жабес љз бир туугандарынын атактуусу болгон. Энеси: «Мен муну ооруп тљрљдєм», – деп, атын Жабес койгон.
 • Жабес Ысрайылдын Кудайына мындай деп кайрылды: «Мага Љзєњдєн батањды бер, менин жеримди кењейт, Сенин колуњ мени менен болсун, кайгы тартпашым єчєн, жамандыктан сакта!» Кудай анын сураганын берди.
 • Шуханын бир тууганы Хелуптан Мехир тљрљлдє. Ал Эштонанын атасы болду.
 • Эштонадан Бейт-Рапа, Пасейах жана Нахаш шаарынын атасы Техина тљрљлдє. Булар – Рейханын тургундары.
 • Кеназдын уулдары: Отниел жана Серая. Отниелдин уулу – Хатат.
 • Мейонотайдан Опра тљрљлдє, Сераядан Жойап тљрљлдє. Жойап љрљљндљ жашаган жыгач усталардын уруу башчысы болгон, анткени алар жыгач усталар эле.
 • Жепундун уулу Калептин уулдары: Ир, Эйла жана Наам. Эйланын уулу – Кеназ.
 • Жейелелейдин уулдары: Зуп, Зипа, Тирея жана Асарел.
 • Эзранын уулдары: Жетер, Мерет, Эйпер жана Жалон. Жетерден болсо Мириям, Шамай жана Эштемоанын атасы Жишпах тљрљлдє.
 • Анын аялы Жейудей Гедордун атасы Жеретти, Сохонун атасы Хеберди, Заноахтын атасы Жекутиелди тљрљдє. Мереттин аялы, фараон кызы Бития да уулдарды тљрљп берген.
 • Кеиланын атасы Нахамдын эжеси Одиянын аялы эле, андан тљрљлгљн уулдар: маахалык Гармы менен Эштемоа.
 • Шымондун уулдары: Амнон, Рина, Бен-Канан жана Тилон. Жишинин уулдары: Зохет менен Бен-Зохет.
 • Жєйєттєн уулу Шилонун уулдары: Леханын атасы Эйир, Марейшанын атасы Лада жана Ашбеянын тукумунан чыккан кездеме токуучу уруулар.
 • Жоким менен Хозейбанын тургундары, Жааш менен Сарап Маапты жана Жашуп-Лекемди башкарып келишкен. Булардын бардыгы байыркы заманда болгон.
 • Алар карапачылар болушкан. Нетайим менен Гедерада жашап, падышанын жумушун кылышкан.
 • Шымондун уулдары: Немуел, Жамин, Жарип, Зерах жана Шабул.
 • Шабулдун уулу – Шалум, Шалумдун уулу – Мипсам, Мипсамдын уулу – Мишма.
 • Мишманын уулдары: Хамуел, Закур, Шимей.
 • Шимейдин он алты уулу жана алты кызы болгон. Анын бир туугандарынын уулдары аз эле, алардын бєтєн уруусу Жєйєт уулдарындай кљп эмес эле.
 • Алар Бейер-Шебада, Моладада, Хатсар-Шуалда,
 • Билада, Этсемде, Толатта,
 • Бетуелде, Хормада, Сыклакта,
 • Бейт-Маркаботто, Хатсар-Сусимде, Бейт-Бириде жана Шаарайымда жашашкан. Дљљт падыша болуп, бийлик кылганга чейин алардын жашаган шаарлары мына ушулар.
 • Алардын айыл-кыштактары: Эйтам, Айын, Римон, Тохен жана Ашан – бешљљ.
 • Алардын Баалга чейин созулуп жаткан айыл-кыштактары ушулар. Алардын жашаган жерлери жана санжырасы ушул.
 • Мешобап, Жамлек жана Аматсиянын уулу Жоша,
 • Жоел жана Асиелдин уулу, Сераянын уулу, Жошибиянын уулу Жейу.
 • Элийойнай, Жакып, Жешохая, Асая, Адиел, Жесимиел жана Беная,
 • Шемаянын уулу, Шимринин уулу, Жедаянын уулу, Алондун уулу, Шипинин уулу Зиза.
 • Бул аталгандар љз урууларынын тљрљлљрє болгон жана булардын аталарынын тукуму кљп урууларга бљлєнєп кеткен.
 • Булар љз малдарына жайыт табыш єчєн, Герарга чейин жана љрљљндєн кєн чыгышына чейин барышкан.
 • Алар оттуу жайыттарды, жакшы конуштарды, кенен жерлерди, коопсуз, тынч љрєштљрдє таап жайланышкан, анткени аларга чейин ал жерлерде бир азыраак гана хамдыктар жашашкан.
 • Аттары жазылган ушул кишилер Жєйєт падышасы Хиския башкарып турган кєндљрдљ келишип, ал жерлерде отурукташкандарды да, кљчєп жєргљндљрдє да талкалап, биротоло жок кылып, алардын ордуна отурукташып калышты. Анткени ал жерлерде алардын малдары єчєн жайыт бар эле.
 • Алардын арасынан, Шымондун уулдарынан Сеир тоосуна беш жєз адам барган. Алардын башында Жишинин уулдары Пелатия, Неярия, Репая жана Узиел турган.
 • Алар ал жердеги амалыктыктардын аман калгандарын кырып салышкан. Алар ушул кезге чейин ал жерде жашашат.