Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • Сы́нове же Руви́ма пе́рвенца Изра́илева: я́ко то́й пе́рвенецъ: и внегда́ ему́ взы́ти на ло́же отца́ сво­его́, даде́ благослове́нiе его́ сы́ну сво­ему́ Ио́сифу, сы́ну Изра́илеву, и не бы́сть [то́й] вмѣне́нъ въ пе́рвен­ство,
 • я́ко Иу́да си́ленъ крѣ́постiю и въ бра́тiи сво­е́й, и въ вожда́ изъ него́, и благослове́нiе Ио́сифу.
 • Сы́нове Руви́ма пе́рвенца Изра́илева: Ено́хъ и Фаллу́съ, Асро́нъ и Хармі́й.
 • Сы́нове Иои́левы: семе́й и ване́а сы́нъ его́. Сы́нове же го́га сы́на семе́ина:
 • сы́нъ его́ Миха́, сы́нъ его́ риха́, сы́нъ его́ Ваа́лъ,
 • векра́ сы́нъ его́, его́же пресели́ Ѳаглафалласа́ръ ца́рь Ассирі́искiй: се́й бы́сть кня́зь колѣ́на Руви́мова.
 • И бра́тiя его́ во оте́че­ст­вѣ сво­е́мъ, въ исчисле́нiихъ сво­и́хъ, по родо́мъ и́хъ, кня́зь Иои́ль и заха́рiа,
 • и Вале́къ сы́нъ азу́зовъ, сы́нъ са́ммы, сы́нъ Иои́левъ: то́й обита́ во Аро­и́рѣ и въ нава́нѣ и веелмао́нѣ,
 • и проти́ву восто́ка обита́ да́же до вхо́да пусты́ни, от­ рѣки́ Евфра́та, я́ко ско́тъ и́хъ мно́гъ въ земли́ Галаа́дстѣй.
 • Во дни́ же Сау́ла воз­ведо́ша бра́нь проти́ву ага́рянъ: и падо́ша въ рука́хъ и́хъ обита́ющiи въ жили́щахъ сво­и́хъ вси́ къ восто́ку Галаа́дску.
 • Сы́нове га́довы пря́мо и́хъ обита́ша въ земли́ Васа́ни до селха́:
 • Иои́ль пе́рвенецъ, и Сафа́мъ вторы́й, и Иани́нъ кни́жникъ Васа́нскiй.
 • И бра́тiя и́хъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ: Михаи́лъ и мосолла́мъ, и Саве́й и Ио́ра, и Иоха́нъ и Иові́а и ови́дъ, се́дмь.
 • Сі́и сы́нове Авихаи́ла сы́на Руві́ина, и Адди́, сы́на Галаа́дова, сы́на Михаи́лова, сы́на Иессе́ина, сы́на Иеда́ина, сы́на ву́зова,
 • бра́та сы́на Авдiи́лова, сы́на гуні́ина, кня́зь до́му оте́че­ст­въ и́хъ.
 • Обита́ша въ Галаа́дѣ, въ Васа́нѣ и въ ве́сехъ и́хъ и во всѣ́хъ окре́стныхъ саро́нскихъ, да́же до исхо́да.
 • Вси́ сі́и сочте́ни бы́ша во дни́ Иоаѳа́ма царя́ Иу́дина и во дни́ иеровоа́ма царя́ Изра́илева.
 • Сы́нове Руви́мовы и га́довы и полпле́мене Манассі́ина [би́ша] сы́нове си́льни, му́жiе нося́ще щиты́ и мечы́ и напряза́юще лу́ки и науче́ни бра́ни, четы́редесять и четы́ри ты́сящы и се́дмь со́тъ и шестьдеся́тъ, исходя́щiи на ополче́нiе.
 • И твори́ша бра́нь со ага́ряны и итуре́аны, и Нафисе́аны и Надаве́аны,
 • и укрѣпи́шася надъ ни́ми: и преда́шася въ ру́цѣ и́хъ ага́ряне и вся́ обита́нiя и́хъ, зане́ къ Бо́гу воз­зва́ша во бра́ни, и услы́ша и́хъ, зане́ упова́ша на него́.
 • И плѣни́ша имѣ́нiя и́хъ, велблю́довъ пятьдеся́тъ ты́сящъ, и ове́цъ двѣ́сти пятьдеся́тъ ты́сящъ, и осло́въ двѣ́ ты́сящы, и ду́шъ человѣ́ческихъ сто́ ты́сящъ:
 • ра́ненiи же мно́зи падо́ша, зане́ [бы́сть] от­ Бо́га бра́нь: и всели́шася вмѣ́сто и́хъ да́же до преселе́нiя.
 • И полпле́мене Манассі́ина всели́шася въ земли́ от­ Васа́на да́же до Ваа́ла ермо́ня и сани́ра и горы́ аермо́нски: и сі́и въ Лива́нѣ умно́жишася.
 • И сі́и [бы́ша] кня́зи до́му оте́че­ст­въ и́хъ: гофе́ръ и Иеси́, и Елiи́лъ и иеремі́а, и Иоду́iа и Иедiи́лъ, му́жiе си́льни въ крѣ́пости, му́жiе имени́тiи, кня́зи по домо́мъ оте́че­ст­въ сво­и́хъ.
 • И оста́виша Бо́га оте́цъ сво­и́хъ и соблуди́ша вслѣ́дъ бого́въ люді́й земли́, и́хже потреби́ Бо́гъ от­ лица́ и́хъ:
 • и воз­дви́же Бо́гъ Изра́илевъ ду́хъ Фу́ла царя́ Ассирі́йска и ду́хъ Ѳаглафалласа́ра царя́ Ассирі́йска, и пресели́ Руви́ма и га́да и полпле́мене Манассі́ина, и введе́ и́хъ во алла́нъ и Иово́ръ, и во Ара́нъ и на рѣку́ гоза́нъ, да́же до дне́ сего́.
 • Сыновья Рувима, первенца Израилева, – он первенец; но, когда осквернил он постель отца своего, первенство его отдано сыновьям Иосифа, сына Израилева, с тем однако ж, чтобы не писаться им первородными;
 • потому что Иуда был сильнейшим из братьев своих, и вождь от него, но первенство перенесено на Иосифа.
 • Сыновья Рувима, первенца Израилева: Ханох, Фаллу, Хецрон и Харми.
 • Сыновья Иоиля: Шемая, сын его; его сын Гог, его сын Шимей,
 • его сын Миха, его сын Реаия, его сын Ваал,
 • его сын Беера, которого отвел в плен Феглафелласар, царь Ассирийский. Он был князем Рувимлян.
 • И братья его, по племенам их, по родословному списку их, были: главный Иеиель, потом Захария,
 • и Бела, сын Азаза, сына Шемы, сына Иоиля. Он обитал в Ароере до Нево и Ваал-Меона;
 • а к востоку он обитал до входа в пустыню, идущую от реки Евфрата, потому что стада их были многочисленны в земле Галаадской.
 • Во дни Саула они вели войну с Агарянами, которые пали от рук их, а они стали жить в шатрах и по всей восточной стороне Галаада.
 • Сыновья Гада жили напротив их в земле Васанской до Салхи:
 • в Васане Иоиль был главный, Шафан второй, потом Иаанай и Шафат.
 • Братьев их с семействами их было семь: Михаил, Мешуллам, Шева, Иорай, Иаакан, Зия и Евер.
 • Вот сыновья Авихаила, сына Хурия, сына Иароаха, сына Галаада, сына Михаила, сына Иешишая, сына Иахдо, сына Буза.
 • Ахи, сын Авдиила, сына Гуниева, был главою своего рода.
 • Они жили в Галааде, в Васане и в зависящих от него городах и во всех окрестностях Сарона, до исхода их.
 • Все они перечислены во дни Иоафама, царя Иудейского, и во дни Иеровоама, царя Израильского.
 • У потомков Рувима и Гада и полуплемени Манассиина было людей воинственных, мужей носящих щит и меч, стреляющих из лука и приученных к битве, сорок четыре тысячи семьсот шестьдесят, выходящих на войну.
 • И воевали они с Агарянами, Иетуром, Нафишем и Надавом.
 • И подана была им помощь против них, и преданы были в руки их Агаряне и все, что у них было, потому что они во время сражения воззвали к Богу, и Он услышал их, за то, что они уповали на Него.
 • И взяли они стада их: верблюдов пятьдесят тысяч, из мелкого скота двести пятьдесят тысяч, ослов две тысячи, и сто тысяч душ людей,
 • потому что много пало убитых, так как от Бога было сражение сие. И жили они на месте их до переселения.
 • Потомки полуколена Манассиина жили в той земле, от Васана до Ваал-Ермона и Сенира и до горы Ермона; и их было много.
 • И вот главы поколений их: Ефер, Ишьи, Елиил, Азриил, Иеремия, Годавия и Иагдиил, мужи мощные, мужи именитые, главы родов своих.
 • Но когда они согрешили против Бога отцов своих и стали блудно ходить вслед богов народов той земли, которых изгнал Бог от лица их,
 • тогда Бог Израилев возбудил дух Фула, царя Ассирийского, и дух Феглафелласара, царя Ассирийского, и он выселил Рувимлян и Гадитян и половину колена Манассиина, и отвел их в Халах, и Хавор, и Ару, и на реку Гозан, – где они до сего дня.
 • καὶ υἱοὶ Рουβην πρωτοτόκου Ισραηλ ὅτι οὗτος ὁ πρωτότοκος καὶ ἐν τῷ ἀναβῆναι ἐπι­̀ τὴν κοίτην τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἔδωκεν εὐλογίαν αὐτοῦ τῷ υἱῷ αὐτοῦ Ιωσηφ υἱῷ Ισραηλ καὶ οὐκ ἐγενεαλογήθη εἰς πρωτοτόκια
 • ὅτι Ιουδας δυνατὸς ἰσχύι καὶ ἐν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ καὶ εἰς ἡγούμενον ἐξ αὐτοῦ καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Ιωσηφ
 • υἱοὶ Рουβην πρωτοτόκου Ισραηλ Ενωχ καὶ Φαλλους Αρσων καὶ Χαρμι
 • υἱοὶ Ιωηλ Σεμεϊ καὶ Βαναια υἱὸς αὐτοῦ καὶ υἱοὶ Γουγ υἱοῦ Σεμεϊ
 • υἱὸς αὐτοῦ Μιχα υἱὸς αὐτοῦ Рηχα υἱὸς αὐτοῦ Βααλ
 • υἱὸς αὐτοῦ Βεηρα ὃν μετῴκισεν Θαγλαθφαλνασαρ βασιλεὺς Ασ­σουρ οὗτος ἄρχων τῶν Рουβην
 • καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ τῇ πατριᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς κατα­λοχισμοῖς αὐτῶν κατα­̀ γενέσεις αὐτῶν ὁ ἄρχων Ιωηλ καὶ Ζαχαρια
 • καὶ Βαλεκ υἱὸς Οζουζ υἱὸς Σαμα υἱὸς Ιωηλ οὗτος κατῴκησεν ἐν Αροηρ καὶ ἐπι­̀ Ναβαυ καὶ Βεελμαων
 • καὶ προ­̀ς ἀνατολὰς κατῴκησεν ἕως ἐρχομένων τῆς ἐρήμου ἀπο­̀ τοῦ ποταμοῦ Εὐφράτου ὅτι κτήνη αὐτῶν πολλὰ ἐν γῇ Γαλααδ
 • καὶ ἐν ἡμέραις Σαουλ ἐποίησαν πόλεμον προ­̀ς τοὺς παροίκους καὶ ἔπεσον ἐν χερσὶν αὐτῶν κατοικοῦν­τες ἐν σκηναῖς ἕως πάν­τες κατ᾿ ἀνατολὰς τῆς Γαλααδ
 • υἱοὶ Γαδ κατέναν­τι αὐτῶν κατῴκησαν ἐν τῇ Βασαν ἕως Σελχα
 • Ιωηλ ὁ πρωτότοκος καὶ Σαφαμ ὁ δεύ­τερος καὶ Ιανι ὁ γραμματεὺς ἐν Βασαν
 • καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν κατ᾿ οἴκους πατριῶν αὐτῶν Μιχαηλ Μοσολλαμ καὶ Σεβεε καὶ Ιωρεε καὶ Ιαχαν καὶ Ζουε καὶ Ωβηδ ἑπτά
 • οὗτοι υἱοὶ Αβιχαιλ υἱοῦ Ουρι υἱοῦ Ιδαι υἱοῦ Γαλααδ υἱοῦ Μιχαηλ υἱοῦ Ισαι υἱοῦ Ιουρι υἱοῦ Ζαβουχαμ
 • υἱοῦ Αβδιηλ υἱοῦ Γουνι ἄρχων οἴκου πατριῶν
 • κατῴκουν ἐν Γαλααδ ἐν Βασαν καὶ ἐν ταῖς κώμαις αὐτῶν καὶ πάν­τα τὰ περίχωρα Σαρων ἕως ἐξόδου
 • πάν­των ὁ κατα­λοχισμὸς ἐν ἡμέραις Ιωαθαμ βασιλέως Ιουδα καὶ ἐν ἡμέραις Ιεροβοαμ βασιλέως Ισραηλ
 • υἱοὶ Рουβην καὶ Γαδ καὶ ἥμισυ φυλῆς Μανασ­ση ἐξ υἱῶν δυνάμεως ἄνδρες αἴρον­τες ἀσπίδας καὶ μάχαιραν καὶ τείνον­τες τόξον καὶ δεδιδαγ­μέ­νοι πόλεμον τεσ­σαράκον­τα καὶ τέσ­σαρες χιλιάδες καὶ ἑπτακόσιοι καὶ ἑξήκον­τα ἐκπορευόμενοι εἰς παρα­́ταξιν
 • καὶ ἐποίουν πόλεμον μετὰ τῶν Αγαρηνῶν καὶ Ιτουραίων καὶ Ναφισαίων καὶ Ναδαβαίων
 • καὶ κατίσχυσαν ἐπ᾿ αὐτῶν καὶ ἐδόθησαν εἰς χεῖρας αὐτῶν οἱ Αγαραῖοι καὶ πάν­τα τὰ σκηνώματα αὐτῶν ὅτι προ­̀ς τὸν θεὸν ἐβόησαν ἐν τῷ πολέμῳ καὶ ἐπήκουσεν αὐτοῖς ὅτι ἤλπισαν ἐπ᾿ αὐτόν
 • καὶ ᾐχμαλώτευσαν τὴν ἀπο­σκευὴν αὐτῶν καμήλους πεν­τακισχιλίας καὶ προ­βάτων δια­κοσίας πεν­τήκον­τα χιλιάδας ὄνους δισχιλίους καὶ ψυχὰς ἀνδρῶν ἑκατὸν χιλιάδας
 • ὅτι τραυματίαι πολλοὶ ἔπεσον ὅτι παρα­̀ τοῦ θεοῦ ὁ πόλεμος καὶ κατῴκησαν ἀν­τ᾿ αὐτῶν ἕως τῆς μετοικεσίας
 • καὶ οἱ ἡμίσεις φυλῆς Μανασ­ση κατῴκησαν ἐν τῇ γῇ ἀπο­̀ Βασαν ἕως Βααλερμων καὶ Σανιρ καὶ ὄρος Αερμων καὶ ἐν τῷ Λιβάνῳ αὐτοὶ ἐπλεονάσθησαν
 • καὶ οὗτοι ἀρχηγοὶ οἴκου πατριῶν αὐτῶν Οφερ καὶ Ισεϊ καὶ Ελιηλ καὶ Εσδριηλ καὶ Ιερμια καὶ Ωδουια καὶ Ιεδιηλ ἄνδρες ἰσχυροὶ δυνάμει ἄνδρες ὀνομαστοί ἄρχον­τες τῶν οἴκων πατριῶν αὐτῶν
 • καὶ ἠθέτησαν ἐν θεῷ πατέρων αὐτῶν καὶ ἐπόρνευσαν ὀπίσω θεῶν λαῶν τῆς γῆς οὓς ἐξῆρεν ὁ θεὸς ἀπο­̀ προ­σώπου αὐτῶν
 • καὶ ἐπήγειρεν ὁ θεὸς Ισραηλ τὸ πνεῦμα Φαλωχ βασιλέως Ασ­σουρ καὶ τὸ πνεῦμα Θαγλαθφαλνασαρ βασιλέως Ασ­σουρ καὶ μετῴκισεν τὸν Рουβην καὶ τὸν Γαδδι καὶ τὸ ἥμισυ φυλῆς Μανασ­ση καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς εἰς Χαλαχ καὶ Χαβωρ καὶ ἐπι­̀ ποταμὸν Γωζαν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης