Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • Сы́нове же Руви́ма пе́рвенца Изра́илева: я́ко то́й пе́рвенецъ: и внегда́ ему́ взы́ти на ло́же отца́ сво­его́, даде́ благослове́нiе его́ сы́ну сво­ему́ Ио́сифу, сы́ну Изра́илеву, и не бы́сть [то́й] вмѣне́нъ въ пе́рвен­ство,
 • я́ко Иу́да си́ленъ крѣ́постiю и въ бра́тiи сво­е́й, и въ вожда́ изъ него́, и благослове́нiе Ио́сифу.
 • Сы́нове Руви́ма пе́рвенца Изра́илева: Ено́хъ и Фаллу́съ, Асро́нъ и Хармі́й.
 • Сы́нове Иои́левы: семе́й и ване́а сы́нъ его́. Сы́нове же го́га сы́на семе́ина:
 • сы́нъ его́ Миха́, сы́нъ его́ риха́, сы́нъ его́ Ваа́лъ,
 • векра́ сы́нъ его́, его́же пресели́ Ѳаглафалласа́ръ ца́рь Ассирі́искiй: се́й бы́сть кня́зь колѣ́на Руви́мова.
 • И бра́тiя его́ во оте́че­ст­вѣ сво­е́мъ, въ исчисле́нiихъ сво­и́хъ, по родо́мъ и́хъ, кня́зь Иои́ль и заха́рiа,
 • и Вале́къ сы́нъ азу́зовъ, сы́нъ са́ммы, сы́нъ Иои́левъ: то́й обита́ во Аро­и́рѣ и въ нава́нѣ и веелмао́нѣ,
 • и проти́ву восто́ка обита́ да́же до вхо́да пусты́ни, от­ рѣки́ Евфра́та, я́ко ско́тъ и́хъ мно́гъ въ земли́ Галаа́дстѣй.
 • Во дни́ же Сау́ла воз­ведо́ша бра́нь проти́ву ага́рянъ: и падо́ша въ рука́хъ и́хъ обита́ющiи въ жили́щахъ сво­и́хъ вси́ къ восто́ку Галаа́дску.
 • Сы́нове га́довы пря́мо и́хъ обита́ша въ земли́ Васа́ни до селха́:
 • Иои́ль пе́рвенецъ, и Сафа́мъ вторы́й, и Иани́нъ кни́жникъ Васа́нскiй.
 • И бра́тiя и́хъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ: Михаи́лъ и мосолла́мъ, и Саве́й и Ио́ра, и Иоха́нъ и Иові́а и ови́дъ, се́дмь.
 • Сі́и сы́нове Авихаи́ла сы́на Руві́ина, и Адди́, сы́на Галаа́дова, сы́на Михаи́лова, сы́на Иессе́ина, сы́на Иеда́ина, сы́на ву́зова,
 • бра́та сы́на Авдiи́лова, сы́на гуні́ина, кня́зь до́му оте́че­ст­въ и́хъ.
 • Обита́ша въ Галаа́дѣ, въ Васа́нѣ и въ ве́сехъ и́хъ и во всѣ́хъ окре́стныхъ саро́нскихъ, да́же до исхо́да.
 • Вси́ сі́и сочте́ни бы́ша во дни́ Иоаѳа́ма царя́ Иу́дина и во дни́ иеровоа́ма царя́ Изра́илева.
 • Сы́нове Руви́мовы и га́довы и полпле́мене Манассі́ина [би́ша] сы́нове си́льни, му́жiе нося́ще щиты́ и мечы́ и напряза́юще лу́ки и науче́ни бра́ни, четы́редесять и четы́ри ты́сящы и се́дмь со́тъ и шестьдеся́тъ, исходя́щiи на ополче́нiе.
 • И твори́ша бра́нь со ага́ряны и итуре́аны, и Нафисе́аны и Надаве́аны,
 • и укрѣпи́шася надъ ни́ми: и преда́шася въ ру́цѣ и́хъ ага́ряне и вся́ обита́нiя и́хъ, зане́ къ Бо́гу воз­зва́ша во бра́ни, и услы́ша и́хъ, зане́ упова́ша на него́.
 • И плѣни́ша имѣ́нiя и́хъ, велблю́довъ пятьдеся́тъ ты́сящъ, и ове́цъ двѣ́сти пятьдеся́тъ ты́сящъ, и осло́въ двѣ́ ты́сящы, и ду́шъ человѣ́ческихъ сто́ ты́сящъ:
 • ра́ненiи же мно́зи падо́ша, зане́ [бы́сть] от­ Бо́га бра́нь: и всели́шася вмѣ́сто и́хъ да́же до преселе́нiя.
 • И полпле́мене Манассі́ина всели́шася въ земли́ от­ Васа́на да́же до Ваа́ла ермо́ня и сани́ра и горы́ аермо́нски: и сі́и въ Лива́нѣ умно́жишася.
 • И сі́и [бы́ша] кня́зи до́му оте́че­ст­въ и́хъ: гофе́ръ и Иеси́, и Елiи́лъ и иеремі́а, и Иоду́iа и Иедiи́лъ, му́жiе си́льни въ крѣ́пости, му́жiе имени́тiи, кня́зи по домо́мъ оте́че­ст­въ сво­и́хъ.
 • И оста́виша Бо́га оте́цъ сво­и́хъ и соблуди́ша вслѣ́дъ бого́въ люді́й земли́, и́хже потреби́ Бо́гъ от­ лица́ и́хъ:
 • и воз­дви́же Бо́гъ Изра́илевъ ду́хъ Фу́ла царя́ Ассирі́йска и ду́хъ Ѳаглафалласа́ра царя́ Ассирі́йска, и пресели́ Руви́ма и га́да и полпле́мене Манассі́ина, и введе́ и́хъ во алла́нъ и Иово́ръ, и во Ара́нъ и на рѣку́ гоза́нъ, да́же до дне́ сего́.
 • Сыновья Рувима, первенца Израилева, – он первенец; но, когда осквернил он постель отца своего, первенство его отдано сыновьям Иосифа, сына Израилева, с тем однако ж, чтобы не писаться им первородными;
 • потому что Иуда был сильнейшим из братьев своих, и вождь от него, но первенство перенесено на Иосифа.
 • Сыновья Рувима, первенца Израилева: Ханох, Фаллу, Хецрон и Харми.
 • Сыновья Иоиля: Шемая, сын его; его сын Гог, его сын Шимей,
 • его сын Миха, его сын Реаия, его сын Ваал,
 • его сын Беера, которого отвел в плен Феглафелласар, царь Ассирийский. Он был князем Рувимлян.
 • И братья его, по племенам их, по родословному списку их, были: главный Иеиель, потом Захария,
 • и Бела, сын Азаза, сына Шемы, сына Иоиля. Он обитал в Ароере до Нево и Ваал-Меона;
 • а к востоку он обитал до входа в пустыню, идущую от реки Евфрата, потому что стада их были многочисленны в земле Галаадской.
 • Во дни Саула они вели войну с Агарянами, которые пали от рук их, а они стали жить в шатрах и по всей восточной стороне Галаада.
 • Сыновья Гада жили напротив их в земле Васанской до Салхи:
 • в Васане Иоиль был главный, Шафан второй, потом Иаанай и Шафат.
 • Братьев их с семействами их было семь: Михаил, Мешуллам, Шева, Иорай, Иаакан, Зия и Евер.
 • Вот сыновья Авихаила, сына Хурия, сына Иароаха, сына Галаада, сына Михаила, сына Иешишая, сына Иахдо, сына Буза.
 • Ахи, сын Авдиила, сына Гуниева, был главою своего рода.
 • Они жили в Галааде, в Васане и в зависящих от него городах и во всех окрестностях Сарона, до исхода их.
 • Все они перечислены во дни Иоафама, царя Иудейского, и во дни Иеровоама, царя Израильского.
 • У потомков Рувима и Гада и полуплемени Манассиина было людей воинственных, мужей носящих щит и меч, стреляющих из лука и приученных к битве, сорок четыре тысячи семьсот шестьдесят, выходящих на войну.
 • И воевали они с Агарянами, Иетуром, Нафишем и Надавом.
 • И подана была им помощь против них, и преданы были в руки их Агаряне и все, что у них было, потому что они во время сражения воззвали к Богу, и Он услышал их, за то, что они уповали на Него.
 • И взяли они стада их: верблюдов пятьдесят тысяч, из мелкого скота двести пятьдесят тысяч, ослов две тысячи, и сто тысяч душ людей,
 • потому что много пало убитых, так как от Бога было сражение сие. И жили они на месте их до переселения.
 • Потомки полуколена Манассиина жили в той земле, от Васана до Ваал-Ермона и Сенира и до горы Ермона; и их было много.
 • И вот главы поколений их: Ефер, Ишьи, Елиил, Азриил, Иеремия, Годавия и Иагдиил, мужи мощные, мужи именитые, главы родов своих.
 • Но когда они согрешили против Бога отцов своих и стали блудно ходить вслед богов народов той земли, которых изгнал Бог от лица их,
 • тогда Бог Израилев возбудил дух Фула, царя Ассирийского, и дух Феглафелласара, царя Ассирийского, и он выселил Рувимлян и Гадитян и половину колена Манассиина, и отвел их в Халах, и Хавор, и Ару, и на реку Гозан, – где они до сего дня.
 • Ва писарони Реубен, нахустзодаи Исроил, – зеро ки ӯ нахустзода буд, вале вақте ки бистари падарашро палид кард, нахустзодагии ӯ ба писарони Юсуф писари Исроил дода шуд, ва дар насабномаи ӯ нахустзодагӣ инъикос наёфт;
 • Ва агарчи Яҳудо бар бародаронаш бартарӣ пайдо карда, пешво аз ӯ пайдо шуд, вале нахустзодагӣ аз они Юсуф гардид.
 • Писарони Реубен, нахустзодаи Исроил: Ҳанӯх ва Фаллу, Ҳесрӯн ва Кармӣ.
 • Писарони Юил: писараш Шамаъё, писараш Ҷуҷ, писараш Шимъӣ,
 • Писараш Мико, писараш Раоё, писараш Баал,
 • Писараш Баэро, ки ӯро Тилғат Филносар Тиҷлат Филосар, подшоҳи Ашшур, ба асирӣ бурд, ва ӯ раиси реубениён буд.
 • Ва бародаронаш, аз рӯи хонаводаҳошон, мувофиқи рӯйхати насабномаҳошон, Яиил, ки сардор буд, ва Закарёҳу,
 • Ва Болаъ писари Озоз, писари Шомаъ, писари Юил, ки дар Арӯэр то Набӯ ва Баал-Маӯн сокин буд,
 • Ва ба тарафи шарқ то даромадгоҳи биёбон, ки саршавияш ибтидояш аз дарёи Фурот буд, сукунат дошт, зеро ки рамаҳои чорвои онҳо дар замини Ҷилъод сершумор шуда буд.
 • Ва дар айёми Шоул онҳо бо ҳоҷариён ҷанг карданд, ва ҳоҷариён ба дасти онҳо афтоданд; ва онҳо дар тамоми тарафи шарқии Ҷилъод дар хаймаҳои ҳоҷариён сокин шуданд.
 • Ва банӣ Ҷод дар рӯ ба рӯи онҳо то Салко, ки дар замини Бошон буд, сокин буданд.
 • Юил сардорашон, ва Шофом муовини ӯ буд, ва Яънай ва Шофот дар Бошон буданд.
 • Ва бародарони онҳо, аз рӯи хонаводаҳошон: Микоил ва Машуллом ва Шобаъ ва Юрай ва Яъкон ва Зияъ ва Эбар – ҳафт нафар.
 • Инҳоянд писарош Абиҳоил писари Ҳурӣ, писари Ёрӯаҳ, писари Ҷилъод, писари Микоил, писари Ешишай, писари Яҳдӯ, писари Буз;
 • Аҳӣ писари Абдиил, писари Ҷунӣ сардори хонаводаи онҳо буд.
 • Ва онҳо дар Ҷилъод ва Бошон ва деҳоташ, ва дар ҳамаи чарогоҳҳои Шорӯн то канори он сокин буданд.
 • Насабномаи ҳамаашон дар айёми Ютом, подшоҳи Яҳудо, ва дар айёми Ёробъом, подшоҳи Исроил, тартиб дода шуда буд.
 • Аз банӣ Реубен ва ҷодиён ва нисфи сибти Менашше ҷанговарон, касоне ки сипар ва шамшер мебардоштанд, ва камондорон, ва ҷангозмудагон, ки ба майдони корзор мебаромаданд, чилу чор ҳазору ҳафтсаду шаст нафар буданд.
 • Ва онҳо бо ҳоҷариён ва Йитур ва Нофиш ва Нӯдоб ҷанг карданд.
 • Ва бар зидди инҳо кӯмак гирифтанд, ва ҳоҷариён ва ҳамаи ҳамроҳонашон ба дасти онҳо дода шуданд таслим гардиданд, зеро ки онҳо дар вақти ҷанг ба Худо нидо карданд, ва Ӯ ба онҳо ҷавоб дод, чунки ба Ӯ таваккал карданд.
 • Ва аз чорвои онҳо ба ғанимат гирифтанд: панҷоҳ ҳазор шутур, ва дусаду панҷоҳ ҳазор гӯсфанд, ва ду ҳазор хар, ва сад ҳазор ҷони одамӣ,
 • Зеро бисёр касон кушта шуданд, чунки ин ҷанг аз ҷониби Худо буд; ва ба ҷои инҳо то вақти асирии худ сокин шуданд.
 • Ва писарони нисфи сибти Менашше дар он замин, аз Бошон то Баал-Ҳермӯн ва Санир ва кӯҳи Ҳермӯн сокин буданд; онҳо афзоиш ёфтанд.
 • Ва инҳоянд сардорони хонаводаҳошон: Эфар ва Йишъӣ ва Алиил ва Азриил ва Ирмиё ва Ҳӯдавё ва Яҳдиил, ки мардони далери ҷангӣ, мардони номдор, сардорони хонаводаҳои худ буданд.
 • Валекин ба Худои падарони худ хиёнат карданд, ва ба худоёни қавмҳои он замин, ки Худо аз пеши онҳо нобуд карда буд, пайравӣ намуда, бо зино машғул шуданд.
 • Ва Худои Исроил рӯҳи Фул, подшоҳи Ашшур, ва рӯҳи Тиҷлат Филосар, подшоҳи Ашшурро барангехт, ва ӯ реубениён ва ҷодиён ва нисфи сибти Менашшеро ба асирӣ гирифт, ва онҳоро ба Ҳалаҳ ва Ҳобӯр ва Ҳоро ва дарёи Ҷӯзон овард, ки то имрӯз онҳо дар он ҷо мебошанд.