Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • Сы́нове же Руви́ма пе́рвенца Изра́илева: я́ко то́й пе́рвенецъ: и внегда́ ему́ взы́ти на ло́же отца́ сво­его́, даде́ благослове́нiе его́ сы́ну сво­ему́ Ио́сифу, сы́ну Изра́илеву, и не бы́сть [то́й] вмѣне́нъ въ пе́рвен­ство,
 • я́ко Иу́да си́ленъ крѣ́постiю и въ бра́тiи сво­е́й, и въ вожда́ изъ него́, и благослове́нiе Ио́сифу.
 • Сы́нове Руви́ма пе́рвенца Изра́илева: Ено́хъ и Фаллу́съ, Асро́нъ и Хармі́й.
 • Сы́нове Иои́левы: семе́й и ване́а сы́нъ его́. Сы́нове же го́га сы́на семе́ина:
 • сы́нъ его́ Миха́, сы́нъ его́ риха́, сы́нъ его́ Ваа́лъ,
 • векра́ сы́нъ его́, его́же пресели́ Ѳаглафалласа́ръ ца́рь Ассирі́искiй: се́й бы́сть кня́зь колѣ́на Руви́мова.
 • И бра́тiя его́ во оте́че­ст­вѣ сво­е́мъ, въ исчисле́нiихъ сво­и́хъ, по родо́мъ и́хъ, кня́зь Иои́ль и заха́рiа,
 • и Вале́къ сы́нъ азу́зовъ, сы́нъ са́ммы, сы́нъ Иои́левъ: то́й обита́ во Аро­и́рѣ и въ нава́нѣ и веелмао́нѣ,
 • и проти́ву восто́ка обита́ да́же до вхо́да пусты́ни, от­ рѣки́ Евфра́та, я́ко ско́тъ и́хъ мно́гъ въ земли́ Галаа́дстѣй.
 • Во дни́ же Сау́ла воз­ведо́ша бра́нь проти́ву ага́рянъ: и падо́ша въ рука́хъ и́хъ обита́ющiи въ жили́щахъ сво­и́хъ вси́ къ восто́ку Галаа́дску.
 • Сы́нове га́довы пря́мо и́хъ обита́ша въ земли́ Васа́ни до селха́:
 • Иои́ль пе́рвенецъ, и Сафа́мъ вторы́й, и Иани́нъ кни́жникъ Васа́нскiй.
 • И бра́тiя и́хъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ: Михаи́лъ и мосолла́мъ, и Саве́й и Ио́ра, и Иоха́нъ и Иові́а и ови́дъ, се́дмь.
 • Сі́и сы́нове Авихаи́ла сы́на Руві́ина, и Адди́, сы́на Галаа́дова, сы́на Михаи́лова, сы́на Иессе́ина, сы́на Иеда́ина, сы́на ву́зова,
 • бра́та сы́на Авдiи́лова, сы́на гуні́ина, кня́зь до́му оте́че­ст­въ и́хъ.
 • Обита́ша въ Галаа́дѣ, въ Васа́нѣ и въ ве́сехъ и́хъ и во всѣ́хъ окре́стныхъ саро́нскихъ, да́же до исхо́да.
 • Вси́ сі́и сочте́ни бы́ша во дни́ Иоаѳа́ма царя́ Иу́дина и во дни́ иеровоа́ма царя́ Изра́илева.
 • Сы́нове Руви́мовы и га́довы и полпле́мене Манассі́ина [би́ша] сы́нове си́льни, му́жiе нося́ще щиты́ и мечы́ и напряза́юще лу́ки и науче́ни бра́ни, четы́редесять и четы́ри ты́сящы и се́дмь со́тъ и шестьдеся́тъ, исходя́щiи на ополче́нiе.
 • И твори́ша бра́нь со ага́ряны и итуре́аны, и Нафисе́аны и Надаве́аны,
 • и укрѣпи́шася надъ ни́ми: и преда́шася въ ру́цѣ и́хъ ага́ряне и вся́ обита́нiя и́хъ, зане́ къ Бо́гу воз­зва́ша во бра́ни, и услы́ша и́хъ, зане́ упова́ша на него́.
 • И плѣни́ша имѣ́нiя и́хъ, велблю́довъ пятьдеся́тъ ты́сящъ, и ове́цъ двѣ́сти пятьдеся́тъ ты́сящъ, и осло́въ двѣ́ ты́сящы, и ду́шъ человѣ́ческихъ сто́ ты́сящъ:
 • ра́ненiи же мно́зи падо́ша, зане́ [бы́сть] от­ Бо́га бра́нь: и всели́шася вмѣ́сто и́хъ да́же до преселе́нiя.
 • И полпле́мене Манассі́ина всели́шася въ земли́ от­ Васа́на да́же до Ваа́ла ермо́ня и сани́ра и горы́ аермо́нски: и сі́и въ Лива́нѣ умно́жишася.
 • И сі́и [бы́ша] кня́зи до́му оте́че­ст­въ и́хъ: гофе́ръ и Иеси́, и Елiи́лъ и иеремі́а, и Иоду́iа и Иедiи́лъ, му́жiе си́льни въ крѣ́пости, му́жiе имени́тiи, кня́зи по домо́мъ оте́че­ст­въ сво­и́хъ.
 • И оста́виша Бо́га оте́цъ сво­и́хъ и соблуди́ша вслѣ́дъ бого́въ люді́й земли́, и́хже потреби́ Бо́гъ от­ лица́ и́хъ:
 • и воз­дви́же Бо́гъ Изра́илевъ ду́хъ Фу́ла царя́ Ассирі́йска и ду́хъ Ѳаглафалласа́ра царя́ Ассирі́йска, и пресели́ Руви́ма и га́да и полпле́мене Манассі́ина, и введе́ и́хъ во алла́нъ и Иово́ръ, и во Ара́нъ и на рѣку́ гоза́нъ, да́же до дне́ сего́.
 • Сыновья Рувима, первенца Израилева, – он первенец; но, когда осквернил он постель отца своего, первенство его отдано сыновьям Иосифа, сына Израилева, с тем однако ж, чтобы не писаться им первородными;
 • потому что Иуда был сильнейшим из братьев своих, и вождь от него, но первенство перенесено на Иосифа.
 • Сыновья Рувима, первенца Израилева: Ханох, Фаллу, Хецрон и Харми.
 • Сыновья Иоиля: Шемая, сын его; его сын Гог, его сын Шимей,
 • его сын Миха, его сын Реаия, его сын Ваал,
 • его сын Беера, которого отвел в плен Феглафелласар, царь Ассирийский. Он был князем Рувимлян.
 • И братья его, по племенам их, по родословному списку их, были: главный Иеиель, потом Захария,
 • и Бела, сын Азаза, сына Шемы, сына Иоиля. Он обитал в Ароере до Нево и Ваал-Меона;
 • а к востоку он обитал до входа в пустыню, идущую от реки Евфрата, потому что стада их были многочисленны в земле Галаадской.
 • Во дни Саула они вели войну с Агарянами, которые пали от рук их, а они стали жить в шатрах и по всей восточной стороне Галаада.
 • Сыновья Гада жили напротив их в земле Васанской до Салхи:
 • в Васане Иоиль был главный, Шафан второй, потом Иаанай и Шафат.
 • Братьев их с семействами их было семь: Михаил, Мешуллам, Шева, Иорай, Иаакан, Зия и Евер.
 • Вот сыновья Авихаила, сына Хурия, сына Иароаха, сына Галаада, сына Михаила, сына Иешишая, сына Иахдо, сына Буза.
 • Ахи, сын Авдиила, сына Гуниева, был главою своего рода.
 • Они жили в Галааде, в Васане и в зависящих от него городах и во всех окрестностях Сарона, до исхода их.
 • Все они перечислены во дни Иоафама, царя Иудейского, и во дни Иеровоама, царя Израильского.
 • У потомков Рувима и Гада и полуплемени Манассиина было людей воинственных, мужей носящих щит и меч, стреляющих из лука и приученных к битве, сорок четыре тысячи семьсот шестьдесят, выходящих на войну.
 • И воевали они с Агарянами, Иетуром, Нафишем и Надавом.
 • И подана была им помощь против них, и преданы были в руки их Агаряне и все, что у них было, потому что они во время сражения воззвали к Богу, и Он услышал их, за то, что они уповали на Него.
 • И взяли они стада их: верблюдов пятьдесят тысяч, из мелкого скота двести пятьдесят тысяч, ослов две тысячи, и сто тысяч душ людей,
 • потому что много пало убитых, так как от Бога было сражение сие. И жили они на месте их до переселения.
 • Потомки полуколена Манассиина жили в той земле, от Васана до Ваал-Ермона и Сенира и до горы Ермона; и их было много.
 • И вот главы поколений их: Ефер, Ишьи, Елиил, Азриил, Иеремия, Годавия и Иагдиил, мужи мощные, мужи именитые, главы родов своих.
 • Но когда они согрешили против Бога отцов своих и стали блудно ходить вслед богов народов той земли, которых изгнал Бог от лица их,
 • тогда Бог Израилев возбудил дух Фула, царя Ассирийского, и дух Феглафелласара, царя Ассирийского, и он выселил Рувимлян и Гадитян и половину колена Манассиина, и отвел их в Халах, и Хавор, и Ару, и на реку Гозан, – где они до сего дня.
 • Сы́нове же рꙋви́ма пе́рвенца і҆и҃лева: ꙗ҆́кѡ то́й пе́рвенецъ: и҆ внегда̀ є҆мꙋ̀ взы́ти на ло́же ѻ҆тца̀ своегѡ̀, дадѐ благослове́нїе є҆гѡ̀ сы́нꙋ своемꙋ̀ і҆ѡ́сифꙋ, сы́нꙋ і҆и҃левꙋ, и҆ не бы́сть (то́й) вмѣне́нъ въ пе́рвенство,
 • ꙗ҆́кѡ і҆ꙋ́да си́ленъ крѣ́постїю и҆ въ бра́тїи свое́й, и҆ въ вожда̀ и҆з̾ негѡ̀, и҆ благослове́нїе і҆ѡ́сифꙋ.
 • Сы́нове рꙋви́ма пе́рвенца і҆и҃лева: є҆нѡ́хъ и҆ фаллꙋ́съ, а҆срѡ́нъ и҆ хармі́й.
 • Сы́нове і҆ѡи́лєвы: семе́й и҆ ване́а сы́нъ є҆гѡ̀. Сы́нове же го́га сы́на семе́ина:
 • сы́нъ є҆гѡ̀ мїха̀, сы́нъ є҆гѡ̀ риха̀, сы́нъ є҆гѡ̀ ваа́лъ,
 • векра̀ сы́нъ є҆гѡ̀, є҆го́же преселѝ ѳаглафалласа́ръ ца́рь а҆ссирі́йскїй: се́й бы́сть кнѧ́зь колѣ́на рꙋви́мова.
 • И҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ во ѻ҆те́чествѣ свое́мъ, въ и҆счисле́нїихъ свои́хъ, по родѡ́мъ и҆́хъ, кнѧ́зь і҆ѡи́ль и҆ заха́рїа,
 • и҆ вале́къ сы́нъ а҆зꙋ́зовъ, сы́нъ са́ммы, сы́нъ і҆ѡи́левъ: то́й ѡ҆бита̀ во а҆рои́рѣ и҆ въ нава́нѣ и҆ веелмаѡ́нѣ,
 • и҆ проти́вꙋ восто́ка ѡ҆бита̀ да́же до вхо́да пꙋсты́ни, ѿ рѣкѝ є҆ѵфра́та, ꙗ҆́кѡ ско́тъ и҆́хъ мно́гъ въ землѝ галаа́дстѣй.
 • Во дни̑ же саꙋ́ла возведо́ша бра́нь проти́вꙋ а҆га́рѧнъ: и҆ падо́ша въ рꙋка́хъ и҆́хъ ѡ҆бита́ющїи въ жили́щахъ свои́хъ всѝ къ восто́кꙋ галаа́дскꙋ.
 • Сы́нове га́дѡвы прѧ́мѡ и҆́хъ ѡ҆бита́ша въ землѝ васа́ни до селха̀:
 • і҆ѡи́ль пе́рвенецъ, и҆ сафа́мъ вторы́й, и҆ і҆ані́нъ кни́жникъ васа́нскїй.
 • И҆ бра́тїѧ и҆́хъ, по домѡ́мъ ѻ҆те́чествъ и҆́хъ: мїхаи́лъ и҆ мосолла́мъ, и҆ саве́й и҆ і҆ѡ́ра, и҆ і҆ѡха́нъ и҆ і҆ѡві́а и҆ ѡ҆ви́дъ, се́дмь.
 • Сі́и сы́нове а҆вїхаи́ла сы́на рꙋві́ина, и҆ а҆ддѝ, сы́на галаа́дова, сы́на мїхаи́лова, сы́на і҆ессе́ина, сы́на і҆еда́ина, сы́на вꙋ́зова,
 • бра́та сы́на а҆вдїи́лова, сы́на гꙋні́ина, кнѧ́зь до́мꙋ ѻ҆те́чествъ и҆́хъ.
 • Ѡ҆бита́ша въ галаа́дѣ, въ васа́нѣ и҆ въ ве́сехъ и҆́хъ и҆ во всѣ́хъ ѡ҆кре́стныхъ сарѡ́нскихъ, да́же до и҆схо́да.
 • Всѝ сі́и сочте́ни бы́ша во дни̑ і҆ѡаѳа́ма царѧ̀ і҆ꙋ́дина и҆ во дни̑ і҆еровоа́ма царѧ̀ і҆и҃лева.
 • Сы́нове рꙋви́мѡвы и҆ га́дѡвы и҆ полпле́мене манассі́ина (бы́ша) сы́нове си́льни, мꙋ́жїе носѧ́ще щиты̀ и҆ мечы̀ и҆ напрѧза́юще лꙋ́ки и҆ наꙋче́ни бра́ни, четы́редесѧть и҆ четы́ри ты́сѧщы и҆ се́дмь сѡ́тъ и҆ шестьдесѧ́тъ, и҆сходѧ́щїи на ѡ҆полче́нїе.
 • И҆ твори́ша бра́нь со а҆га̑рѧны и҆ і҆тꙋрє́аны, и҆ нафїсє́аны и҆ надавє́аны,
 • и҆ ᲂу҆крѣпи́шасѧ над̾ ни́ми: и҆ преда́шасѧ въ рꙋ́цѣ и҆́хъ а҆га́рѧне и҆ всѧ̑ ѡ҆бита̑нїѧ и҆́хъ, занѐ къ бг҃ꙋ воззва́ша во бра́ни, и҆ ᲂу҆слы́ша и҆̀хъ, занѐ ᲂу҆пова́ша на него̀.
 • И҆ плѣни́ша и҆мѣ̑нїѧ и҆́хъ, вельблю́дѡвъ пѧтьдесѧ́тъ ты́сѧщъ, и҆ ѻ҆ве́цъ двѣ́сти пѧтьдесѧ́тъ ты́сѧщъ, и҆ ѻ҆слѡ́въ двѣ̀ ты́сѧщы, и҆ дꙋ́шъ человѣ́ческихъ сто̀ ты́сѧщъ:
 • ра́ненїи же мно́зи падо́ша, занѐ (бы́сть) ѿ бг҃а бра́нь: и҆ всели́шасѧ вмѣ́стѡ и҆́хъ да́же до преселе́нїѧ.
 • И҆ полпле́мене манассі́ина всели́шасѧ въ землѝ ѿ васа́на да́же до ваа́ла є҆рмѡ́нѧ и҆ сані́ра и҆ горы̀ а҆ермѡ́нски: и҆ сі́и въ лїва́нѣ ᲂу҆мно́жишасѧ.
 • И҆ сі́и (бы́ша) кнѧ̑зи до́мꙋ ѻ҆те́чествъ и҆́хъ: гофе́ръ и҆ і҆есѝ, и҆ є҆лїи́лъ и҆ і҆еремі́а, и҆ і҆ѡдꙋ́їа и҆ і҆едїи́лъ, мꙋ́жїе си́льни въ крѣ́пости, мꙋ́жїе и҆мени́тїи, кнѧ̑зи по домѡ́мъ ѻ҆те́чествъ свои́хъ.
 • И҆ ѡ҆ста́виша бг҃а ѻ҆тє́цъ свои́хъ и҆ соблꙋди́ша в̾слѣ́дъ богѡ́въ люді́й землѝ, и҆̀хже потребѝ бг҃ъ ѿ лица̀ и҆́хъ:
 • и҆ воздви́же бг҃ъ і҆и҃левъ дꙋ́хъ фꙋ́ла царѧ̀ а҆ссирі́йска и҆ дꙋ́хъ ѳаглафалласа́ра царѧ̀ а҆ссирі́йска, и҆ преселѝ рꙋви́ма и҆ га́да и҆ полпле́мене манассі́ина, и҆ введѐ и҆̀хъ во а҆лла́нъ и҆ і҆ово́ръ, и҆ во а҆ра́нъ и҆ на рѣкꙋ̀ гѡза́нъ, да́же до днѐ сегѡ̀.