Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • Сы́нове же Руви́ма пе́рвенца Изра́илева: я́ко то́й пе́рвенецъ: и внегда́ ему́ взы́ти на ло́же отца́ сво­его́, даде́ благослове́нiе его́ сы́ну сво­ему́ Ио́сифу, сы́ну Изра́илеву, и не бы́сть [то́й] вмѣне́нъ въ пе́рвен­ство,
 • я́ко Иу́да си́ленъ крѣ́постiю и въ бра́тiи сво­е́й, и въ вожда́ изъ него́, и благослове́нiе Ио́сифу.
 • Сы́нове Руви́ма пе́рвенца Изра́илева: Ено́хъ и Фаллу́съ, Асро́нъ и Хармі́й.
 • Сы́нове Иои́левы: семе́й и ване́а сы́нъ его́. Сы́нове же го́га сы́на семе́ина:
 • сы́нъ его́ Миха́, сы́нъ его́ риха́, сы́нъ его́ Ваа́лъ,
 • векра́ сы́нъ его́, его́же пресели́ Ѳаглафалласа́ръ ца́рь Ассирі́искiй: се́й бы́сть кня́зь колѣ́на Руви́мова.
 • И бра́тiя его́ во оте́че­ст­вѣ сво­е́мъ, въ исчисле́нiихъ сво­и́хъ, по родо́мъ и́хъ, кня́зь Иои́ль и заха́рiа,
 • и Вале́къ сы́нъ азу́зовъ, сы́нъ са́ммы, сы́нъ Иои́левъ: то́й обита́ во Аро­и́рѣ и въ нава́нѣ и веелмао́нѣ,
 • и проти́ву восто́ка обита́ да́же до вхо́да пусты́ни, от­ рѣки́ Евфра́та, я́ко ско́тъ и́хъ мно́гъ въ земли́ Галаа́дстѣй.
 • Во дни́ же Сау́ла воз­ведо́ша бра́нь проти́ву ага́рянъ: и падо́ша въ рука́хъ и́хъ обита́ющiи въ жили́щахъ сво­и́хъ вси́ къ восто́ку Галаа́дску.
 • Сы́нове га́довы пря́мо и́хъ обита́ша въ земли́ Васа́ни до селха́:
 • Иои́ль пе́рвенецъ, и Сафа́мъ вторы́й, и Иани́нъ кни́жникъ Васа́нскiй.
 • И бра́тiя и́хъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ: Михаи́лъ и мосолла́мъ, и Саве́й и Ио́ра, и Иоха́нъ и Иові́а и ови́дъ, се́дмь.
 • Сі́и сы́нове Авихаи́ла сы́на Руві́ина, и Адди́, сы́на Галаа́дова, сы́на Михаи́лова, сы́на Иессе́ина, сы́на Иеда́ина, сы́на ву́зова,
 • бра́та сы́на Авдiи́лова, сы́на гуні́ина, кня́зь до́му оте́че­ст­въ и́хъ.
 • Обита́ша въ Галаа́дѣ, въ Васа́нѣ и въ ве́сехъ и́хъ и во всѣ́хъ окре́стныхъ саро́нскихъ, да́же до исхо́да.
 • Вси́ сі́и сочте́ни бы́ша во дни́ Иоаѳа́ма царя́ Иу́дина и во дни́ иеровоа́ма царя́ Изра́илева.
 • Сы́нове Руви́мовы и га́довы и полпле́мене Манассі́ина [би́ша] сы́нове си́льни, му́жiе нося́ще щиты́ и мечы́ и напряза́юще лу́ки и науче́ни бра́ни, четы́редесять и четы́ри ты́сящы и се́дмь со́тъ и шестьдеся́тъ, исходя́щiи на ополче́нiе.
 • И твори́ша бра́нь со ага́ряны и итуре́аны, и Нафисе́аны и Надаве́аны,
 • и укрѣпи́шася надъ ни́ми: и преда́шася въ ру́цѣ и́хъ ага́ряне и вся́ обита́нiя и́хъ, зане́ къ Бо́гу воз­зва́ша во бра́ни, и услы́ша и́хъ, зане́ упова́ша на него́.
 • И плѣни́ша имѣ́нiя и́хъ, велблю́довъ пятьдеся́тъ ты́сящъ, и ове́цъ двѣ́сти пятьдеся́тъ ты́сящъ, и осло́въ двѣ́ ты́сящы, и ду́шъ человѣ́ческихъ сто́ ты́сящъ:
 • ра́ненiи же мно́зи падо́ша, зане́ [бы́сть] от­ Бо́га бра́нь: и всели́шася вмѣ́сто и́хъ да́же до преселе́нiя.
 • И полпле́мене Манассі́ина всели́шася въ земли́ от­ Васа́на да́же до Ваа́ла ермо́ня и сани́ра и горы́ аермо́нски: и сі́и въ Лива́нѣ умно́жишася.
 • И сі́и [бы́ша] кня́зи до́му оте́че­ст­въ и́хъ: гофе́ръ и Иеси́, и Елiи́лъ и иеремі́а, и Иоду́iа и Иедiи́лъ, му́жiе си́льни въ крѣ́пости, му́жiе имени́тiи, кня́зи по домо́мъ оте́че­ст­въ сво­и́хъ.
 • И оста́виша Бо́га оте́цъ сво­и́хъ и соблуди́ша вслѣ́дъ бого́въ люді́й земли́, и́хже потреби́ Бо́гъ от­ лица́ и́хъ:
 • и воз­дви́же Бо́гъ Изра́илевъ ду́хъ Фу́ла царя́ Ассирі́йска и ду́хъ Ѳаглафалласа́ра царя́ Ассирі́йска, и пресели́ Руви́ма и га́да и полпле́мене Манассі́ина, и введе́ и́хъ во алла́нъ и Иово́ръ, и во Ара́нъ и на рѣку́ гоза́нъ, да́же до дне́ сего́.
 • Сыновья Рувима, первенца Израилева, – он первенец; но, когда осквернил он постель отца своего, первенство его отдано сыновьям Иосифа, сына Израилева, с тем однако ж, чтобы не писаться им первородными;
 • потому что Иуда был сильнейшим из братьев своих, и вождь от него, но первенство перенесено на Иосифа.
 • Сыновья Рувима, первенца Израилева: Ханох, Фаллу, Хецрон и Харми.
 • Сыновья Иоиля: Шемая, сын его; его сын Гог, его сын Шимей,
 • его сын Миха, его сын Реаия, его сын Ваал,
 • его сын Беера, которого отвел в плен Феглафелласар, царь Ассирийский. Он был князем Рувимлян.
 • И братья его, по племенам их, по родословному списку их, были: главный Иеиель, потом Захария,
 • и Бела, сын Азаза, сына Шемы, сына Иоиля. Он обитал в Ароере до Нево и Ваал-Меона;
 • а к востоку он обитал до входа в пустыню, идущую от реки Евфрата, потому что стада их были многочисленны в земле Галаадской.
 • Во дни Саула они вели войну с Агарянами, которые пали от рук их, а они стали жить в шатрах и по всей восточной стороне Галаада.
 • Сыновья Гада жили напротив их в земле Васанской до Салхи:
 • в Васане Иоиль был главный, Шафан второй, потом Иаанай и Шафат.
 • Братьев их с семействами их было семь: Михаил, Мешуллам, Шева, Иорай, Иаакан, Зия и Евер.
 • Вот сыновья Авихаила, сына Хурия, сына Иароаха, сына Галаада, сына Михаила, сына Иешишая, сына Иахдо, сына Буза.
 • Ахи, сын Авдиила, сына Гуниева, был главою своего рода.
 • Они жили в Галааде, в Васане и в зависящих от него городах и во всех окрестностях Сарона, до исхода их.
 • Все они перечислены во дни Иоафама, царя Иудейского, и во дни Иеровоама, царя Израильского.
 • У потомков Рувима и Гада и полуплемени Манассиина было людей воинственных, мужей носящих щит и меч, стреляющих из лука и приученных к битве, сорок четыре тысячи семьсот шестьдесят, выходящих на войну.
 • И воевали они с Агарянами, Иетуром, Нафишем и Надавом.
 • И подана была им помощь против них, и преданы были в руки их Агаряне и все, что у них было, потому что они во время сражения воззвали к Богу, и Он услышал их, за то, что они уповали на Него.
 • И взяли они стада их: верблюдов пятьдесят тысяч, из мелкого скота двести пятьдесят тысяч, ослов две тысячи, и сто тысяч душ людей,
 • потому что много пало убитых, так как от Бога было сражение сие. И жили они на месте их до переселения.
 • Потомки полуколена Манассиина жили в той земле, от Васана до Ваал-Ермона и Сенира и до горы Ермона; и их было много.
 • И вот главы поколений их: Ефер, Ишьи, Елиил, Азриил, Иеремия, Годавия и Иагдиил, мужи мощные, мужи именитые, главы родов своих.
 • Но когда они согрешили против Бога отцов своих и стали блудно ходить вслед богов народов той земли, которых изгнал Бог от лица их,
 • тогда Бог Израилев возбудил дух Фула, царя Ассирийского, и дух Феглафелласара, царя Ассирийского, и он выселил Рувимлян и Гадитян и половину колена Манассиина, и отвел их в Халах, и Хавор, и Ару, и на реку Гозан, – где они до сего дня.
 • Ruben war der erste Sohn Israels. Weil er aber mit einer Nebenfrau seines Vaters geschlafen hatte, wurden seine Erstgeburtsrechte auf die beiden Söhne seines Bruders Josef übertragen. In das Verzeichnis der Stämme wurde aber auch Josef nicht an erster Stelle aufgenommen,
 • obwohl ihm das Erstgeburtsrecht zuerkannt wurde; denn am mächtigsten unter allen Bruderstämmen war Juda. Darum wurde auch einer aus dem Stamm Juda König von Israel.
 • Die Söhne von Ruben, dem Erstgeborenen Israels, waren: Henoch, Pallu, Hezron und Karmi.
 • Von einem seiner Nachkommen namens Joël stammte Schemaja ab. Auf ihn folgten in direkter Linie: Gog, Schimi,
 • Micha, Reaja, Baal
 • und Beera, der von dem Assyrerkönig Tiglat-Pileser in die Verbannung weggeführt wurde. Er war damals das Oberhaupt des Stammes Ruben.
 • Weiter waren in den Verzeichnissen der Nachkommen Rubens folgende Männer mit ihren Sippen aufgeführt: als Oberhaupt Jëiël, dann Secharja
 • und Bela, der Sohn von Asa und Enkel von Schema aus der Sippe Joël.

  Der Stamm Ruben wohnte in dem Gebiet von Aroër bis Nebo und Baal-Meon

 • und in östlicher Richtung bis an den Rand der Wüste, die sich vom Eufrat her erstreckt. Die Nachkommen Rubens hatten große Herden im ganzen Land Gilead.
 • In der Zeit Sauls führten sie Krieg gegen die Hagariter, besiegten sie und besetzten ihr Wohngebiet am östlichen Rand von Gilead.
 • Die Nachkommen Gads wohnten angrenzend an den Stamm Ruben in der Landschaft Baschan bis nach Salcha.
 • Ihr Oberhaupt war Joël, an zweiter Stelle kam Schafam, dann folgten Janai und Schafat. Diese Sippen wohnten in Baschan.
 • Dazu kamen sieben weitere Männer mit ihren Sippen: Michael, Meschullam, Scheba, Jorai, Jakan, Sia und Eber.
 • Sie waren die Nachkommen Abihajils, des Sohnes von Huri. Abihajils weitere Vorfahren in aufsteigender Linie waren: Jaroach, Gilead, Michael, Jeschischai, Jachdo und Bus.
 • Das Oberhaupt dieser Gruppe war Ahi, der Sohn von Abdiël und Enkel von Guni.
 • Diese Sippen wohnten in Gilead, Baschan und in den Städten, die zu dieser Gegend gehörten; ebenso an allen Weideplätzen der Landschaft Scharon bis hin an ihre Grenzen.
 • Sie alle wurden in der Zeit der Könige Jotam von Juda und Jerobeam von Israel in die Verzeichnisse des Stammes Gad eingetragen.
 • Das Heer der Stämme Ruben und Gad und des halben Stammes Manasse, die alle im Ostjordanland wohnten, bestand aus 44760 kriegstüchtigen Männern. Sie waren mit Schild, Schwert und Bogen bewaffnet.
 • Sie kämpften gegen die hagaritischen Stämme Jetur, Nafisch und Nodab.
 • Sie setzten ihr Vertrauen auf Gott und riefen zu ihm um Hilfe. Er erhörte sie und stand ihnen im Kampf zur Seite, sodass sie die Hagariter und ihre Verbündeten besiegen konnten.
 • Sie erbeuteten von ihnen 50000 Kamele, 250000 Schafe und 2000 Esel und nahmen 100000 Mann gefangen.
 • Viele von den Gegnern waren gefallen, weil Gott den Israeliten im Kampf geholfen hatte. Sie blieben in diesem Gebiet wohnen, bis sie selbst in die Verbannung weggeführt wurden.
 • Die eine Hälfte des Stammes Manasse wohnte in dem Gebiet von Baschan bis Baal-Hermon und bis zum Senir- und zum Hermongebirge. Dieser Teil des Stammes Manasse war sehr zahlreich.
 • Die Oberhäupter der einzelnen Sippen waren: Efer, Jischi, Eliël, Asriël, Jirmeja, Hodawja und Jachdiël. Alle diese Männer waren tapfere Krieger und geachtete Leute.
 • Aber dieser halbe Stamm Manasse wie auch die Stämme Ruben und Gad wurden dem HERRN, dem Gott ihrer Vorfahren, untreu und verehrten die Götter der früheren Bewohner, die Gott vor den Israeliten vertrieben hatte. Darum strafte sie der HERR, der Gott Israels, durch den König Pul von Assyrien, durch Tiglat-Pileser. Der HERR selbst gab ihm den Gedanken ein, sie in die Verbannung zu führen. Er ließ sie nach Halach, an den Habor-Fluss, nach Hara und ins Tal von Gosan bringen. Dort leben sie heute noch.
 • Levi hatte drei Söhne: Gerschon, Kehat und Merari.
 • Die Söhne Kehats waren: Amram, Jizhar, Hebron und Usiël.
 • Die Kinder Amrams waren: die Söhne Aaron und Mose und die Tochter Mirjam. Die Söhne Aarons waren: Nadab und Abihu, Eleasar und Itamar.
 • Die Nachkommen Aarons in der führenden Linie und seine Nachfolger im Priesterdienst:

  Eleasar zeugte Pinhas
  Pinhas zeugte Abischua
  Abischua zeugte Bukki
  Bukki zeugte Usi
  Usi zeugte Serachja
  Serachja zeugte Merajot
  Merajot zeugte Amarja
  Amarja zeugte Ahitub
  Ahitub zeugte Zadok
  Zadok zeugte Ahimaaz
  Ahimaaz zeugte Asarja
  Asarja zeugte Johanan
  Johanan zeugte Asarja

  Dieser Asarja übte als Erster den Priesterdienst in dem Tempel aus, den Salomo in Jerusalem gebaut hatte.

  Asarja zeugte Amarja
  Amarja zeugte Ahitub
  Ahitub zeugte Zadok
  Zadok zeugte Schallum
  Schallum zeugte Hilkija
  Hilkija zeugte Asarja
  Asarja zeugte Seraja
  Seraja zeugte Jozadak

 • Jozadak musste mit in die Verbannung, als der HERR die Bewohner von Juda und Jerusalem durch Nebukadnezzar wegführen ließ.