Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • Сы́нове Леві́и: герсо́нъ, Каа́ѳъ и Мера́ри.
 • Сы́нове же Каа́ѳовы: Амра́мъ и Иссаа́ръ, Хевро́нъ и Озiи́лъ.
 • Сы́нове же Амра́мли: Ааро́нъ и Моисе́й и Марiа́мъ. Сы́нове же Ааро́новы: Нада́въ и Авiу́дъ, Елеаза́ръ и Иѳама́ръ.
 • И Елеаза́ръ роди́ Финее́са, и Финее́съ роди́ Авiу́да,
 • и Авiу́дъ роди́ воккі́а, и воккі́й роди́ Озі́ю,
 • Озі́а же роди́ саре́а, и саре́й роди́ Марiо́ѳа,
 • Марiо́ѳъ же роди́ Амарі́ю, Амарі́а же роди́ Ахито́ва,
 • Ахито́въ же роди́ садо́ка, и садо́къ роди́ Ахимаа́са,
 • Ахимаа́съ же роди́ аза́рiю и аза́рiа роди́ Иоана́на,
 • Иоана́нъ же роди́ аза́рiю, то́й е́сть аза́рiа, и́же свяще́н­ствова въ дому́, его́же созда́ соломо́нъ во Иерусали́мѣ.
 • Роди́ же аза́рiа Амарі́ю, и Амарі́а роди́ Ахито́ва,
 • Ахито́въ же роди́ садо́ка, и садо́къ роди́ Селлу́ма,
 • и Селлу́мъ роди́ хелкі́ю, и хелкі́а роди́ аза́рiю,
 • и аза́рiа роди́ саре́а, и саре́й роди́ Иоседе́ка.
 • Иоседе́къ же изы́де, егда́ пресели́ Госпо́дь Иу́ду и Иерусали́ма руко́ю навуходоно́сора въ Вавило́нъ.
 • Сы́нове же Леві́ини: герсо́нъ, Каа́ѳъ и Мера́ри.
 • И сiя́ имена́ сыно́въ герсо́нихъ: Ловені́й и семе́й.
 • Сы́нове же Каа́ѳовы: Амра́мъ и Иссаа́ръ, Хевро́нъ и Озiи́лъ.
 • Сы́нове же Мера́рины: Мооли́ и муси́. И сі́и ро́ди Леві́ини по оте́че­ст­вомъ и́хъ.
 • Герсо́нови: Ловені́й сы́нъ его́, Ие́ѳъ сы́нъ его́, се́мна сы́нъ его́,
 • Ио́ла сы́нъ его́, а́ддо сы́нъ его́, За́ра сы́нъ его́, Иеѳри́ сы́нъ его́.
 • Сы́нове Каа́ѳовы: иссаа́ръ сы́нъ его́, Аминада́въ сы́нъ его́, Коре́й сы́нъ его́, Аси́ръ сы́нъ его́,
 • Елка́на сы́нъ его́, Ависа́фъ сы́нъ его́, Аси́ръ сы́нъ его́,
 • Каа́ѳъ сы́нъ его́, урiи́лъ сы́нъ его́, Озі́а сы́нъ его́, Сау́лъ сы́нъ его́.
 • Сы́нове же Елка́новы: Амаси́ сы́нъ его́, Амiо́ѳъ сы́нъ его́,
 • Елка́на сы́нъ его́, суфі́й сы́нъ его́, и Наа́ѳъ сы́нъ его́,
 • Елiа́въ сы́нъ его́, иеремеи́лъ сы́нъ его́, Елка́на сы́нъ его́, самуи́лъ сы́нъ его́.
 • Сы́нове же самуи́ли: пе́рвенецъ его́ Иои́ль и вторы́й Аві́а.
 • Сы́нове же Мера́рины: Мооли́ сы́нъ его́, Ловені́й си́мъ его́, семе́й сы́нъ его́, Озі́а сы́нъ его́,
 • саммаа́ сы́нъ его́, Ана́нiй сы́нъ его́, Асаі́а сы́нъ его́.
 • Сі́и же су́ть, и́хже поста́ви дави́дъ надъ пѣвцы́ въ дому́ Госпо́дни, егда́ поста́ви киво́тъ:
 • и бя́ху служа́ще предъ ски́нiею до́му свидѣ́нiя въ пѣ́нiи, до́ндеже созда́ соломо́нъ до́мъ Госпо́день во Иерусали́мѣ, и стоя́ху по чи́ну сво­ему́ въ служе́нiи сво­е́мъ.
 • И сі́и предстоя́щiи и сы́нове и́хъ от­ сыно́въ Каа́ѳовыхъ: Ема́нъ пѣве́цъ сы́нъ Иои́ля, сы́на самуи́лева,
 • сы́на Елка́нова, сы́на еремеи́лева, сы́на Елiа́вля, сы́на Наа́ѳова,
 • сы́на су́фова, сы́на Елкана́ева, сы́на Амiо́ѳова, сы́на Ама́сова,
 • сы́на Елка́нова, сы́на Иои́лева, сы́на азарі́ева, сы́на Сафані́ева,
 • сы́на маа́ѳова, сы́на Ассе́рова, сы́на Авiаса́фова, сы́на Аси́рова, сы́на Коре́ова,
 • сы́на Аминада́вова, сы́на Исаа́рова, сы́на Каа́ѳова, сы́на Леві́ина, сы́на Изра́илева:
 • и бра́тъ его́ Аса́фъ, и́же стоя́ша одесну́ю его́: Аса́фъ сы́нъ Варахі́и, сы́на самаа́ева,
 • сы́на Михаи́лова, сы́на Маси́лова, сы́на Мелхі́ева,
 • сы́на Аѳані́ева, сы́на зара́ева, сы́на Адаі́ева,
 • сы́на иѳа́мова, сы́на земми́на, сы́на семеі́ева,
 • сы́на Иее́ѳова, сы́на герсо́нова, сы́на Леві́ина.
 • Сы́нове же Мера́рины бра́тiя и́хъ ошу́юю: еѳа́мъ сы́нъ хусі́и, сы́на Авді́ина, сы́на мало́хова,
 • сы́на Саві́ева, сы́на Амасі́ева, сы́на хелкі́ева,
 • сы́на Амасі́ева, сы́на вані́ина, сы́на семи́рова,
 • сы́на Моолі́ина, сы́на мусі́ева, сы́на Мера́рина, сы́на Леві́ина.
 • Бра́тiя же и́хъ по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, леви́тяне даны́ во вся́кое дѣ́ло служе́нiя ски́нiи до́му Бо́жiя:
 • и Ааро́нъ и сы́нове его́ кадя́ху надъ олтаре́мъ всесожже́нiй и надъ олтаре́мъ ѳимiа́ма во вся́кое дѣ́ло святы́хъ святы́мъ, и да мо́лят­ся за Изра́иля по всему́, ели́ка повелѣ́ Моисе́й ра́бъ Бо́жiй.
 • Сі́и же сы́нове Ааро́ни: Елеаза́ръ сы́нъ его́, Финее́съ сы́нъ его́, Авiу́дъ сы́нъ его́,
 • вокхі́й сы́нъ его́, Озі́й сы́нъ его́, саре́й сы́нъ его́,
 • Марiо́ѳъ сы́нъ его́, Амарі́а сы́нъ его́, Ахито́въ сы́нъ его́,
 • садо́къ сы́нъ его́, Ахимаа́съ сы́нъ его́.
 • И сiя́ обита́нiя и́хъ, по се́ламъ и́хъ и въ предѣ́лѣхъ и́хъ, сыно́мъ Ааро́нимъ пле́мени Каа́ѳову, тѣ́мъ бо бы́сть жре́бiй:
 • и да́ша и́мъ Хевро́нъ въ земли́ Иу́динѣ и подгра́дiя его́ о́крестъ его́:
 • и се́ла гра́да и ве́си его́ да́ша хале́ву сы́ну Иефон­ні́ину.
 • Сыно́мъ же Ааро́нимъ да́ша гра́ды убѣ́жищъ: Хевро́нъ и подгра́дiя его́, и ло́вну и подгра́дiя ея́, и ало́мъ и окре́стная его́,
 • и кело́мъ и окре́стная его́, и дави́ръ и окре́стная его́,
 • и Аса́нъ и подгра́дiя его́, и веѳсами́съ и подгра́дiя его́, и веѳсу́ръ и подгра́дiя его́:
 • от­ колѣ́на же Венiами́нова гавао́нъ и подгра́дiя его́, и Еламо́ѳъ и подгра́дiя его́, и Еламве́й и подгра́дiя его́, и Анаѳо́ѳъ и подгра́дiя его́: всѣ́хъ градо́въ и́хъ три­на́­де­сять, градо́въ по племене́мъ и́хъ.
 • И сыно́мъ Каа́ѳовымъ оста́в­шымся от­ пле́мене ро́да, от­ полупле́мене Манассі́ина, да́ша по жре́бiю де́сять градо́въ.
 • И сыно́мъ герсо́нимъ по пле́менемъ и́хъ от­ колѣ́на Иссаха́рова и от­ колѣ́на Аси́рова, и от­ колѣ́на Нефѳали́мова и от­ колѣ́на Манассі́ина въ Васа́нѣ, гра́ды три­на́­де­сять.
 • И сыно́мъ Мера́ринымъ по пле́менемъ и́хъ от­ колѣ́на Руви́мова и от­ колѣ́на га́дова и от­ колѣ́на Завуло́ня да́ша по жре́бiю градо́въ два­на́­де­сять.
 • Да́ша же сы́нове Изра́илевы леви́томъ гра́ды и подгра́дiя и́хъ.
 • Да́ша же по жре́бiю от­ колѣ́на сыно́въ Иу́диныхъ и от­ колѣ́на сыно́въ Симео́нихъ и от­ колѣ́на сыно́въ Венiами́нихъ гра́ды сiя́, и́хже назва́ша имены́ [сво­и́ми].
 • И от­ племе́нъ сыно́въ Каа́ѳовыхъ, и бы́ша гра́ды предѣ́ловъ и́хъ от­ колѣ́на Ефре́мова:
 • и да́ша и́мъ гра́ды убѣ́жищъ: Cихе́мъ съ подгра́дiями его́ въ горѣ́ Ефре́мовѣ и газе́ръ съ подгра́дiями его́,
 • и екмаа́нъ съ подгра́дiями его́, и веѳоро́нъ и подгра́дiе его́,
 • и Ело́нъ съ подгра́дiями его́, и геѳремо́нъ съ подгра́дiями его́:
 • и от­ полови́ны колѣ́на Манассі́ина Анеи́ръ и подгра́дiя его́, и Иевлаа́мъ и подгра́дная его́, по пле́мени сыно́мъ Каа́ѳовымъ оста́в­шымся.
 • Сыно́мъ герсо́нимъ от­ оте́че­ст­въ полупле́мене Манассі́ина гавло́нъ от­ Васа́на и подгра́дная его́, и Асиро́ѳъ съ подгра́дными его́:
 • и от­ колѣ́на Иссаха́рова Кеде́съ съ подгра́дными его́, и Нада́ръ съ подгра́дными его́,
 • и рамо́ѳъ и подгра́дная его́, и Ена́нъ съ подгра́дными его́:
 • и от­ колѣ́на Аси́рова Масі́ю съ подгра́дными его́, и рамо́ѳъ и подгра́дiе его́,
 • и ака́къ и подгра́дiе его́, и роо́въ съ подгра́дными его́:
 • и от­ колѣ́на Нефѳали́мля Ка́дисъ въ Галиле́и и подгра́дная его́, и хамо́ѳъ съ подгра́дными его́, и карiаѳаи́мъ и подгра́дная его́.
 • И сыно́мъ Мера́ринымъ оста́в­шымся от­ колѣ́на Завуло́ня реммо́нъ и подгра́дная его́, и Ѳаво́ръ съ подгра́дными его́,
 • и за Иорда́номъ иерихо́нъ проти́ву восто́ка Иорда́нова: от­ колѣ́на Руви́мова Восо́ръ въ пусты́ни съ подгра́дными его́, и е́сса съ подгра́дными его́,
 • и кадимо́ѳъ и подгра́дная его́, и моапса́ѳъ съ подгра́дными его́:
 • и от­ колѣ́на га́дова раммо́ѳъ Галаа́дскiй и подгра́дная его́, и наи́мъ съ подгра́дными его́,
 • и есево́нъ съ подгра́дными его́, и Иази́ръ съ подгра́дными его́.
 • 5:27בְּנֵי לֵוִי; גֵּרְשׁוֹן קְהָת וּמְרָרִי׃
 • 5:28וּבְנֵי קְהָת; עַמְרָם יִצְהָר, וְחֶבְרוֹן וְעֻזִּיאֵל׃ ס
 • 5:29וּבְנֵי עַמְרָם, אַהֲרֹן וּמֹשֶׁה וּמִרְיָם; ס וּבְנֵי אַהֲרֹן, נָדָב וַאֲבִיהוּא, אֶלְעָזָר וְאִיתָמָר׃ ס
 • 5:30אֶלְעָזָר הוֹלִיד אֶת־פִּינְחָס, פִּינְחָס הֹלִיד אֶת־אֲבִישׁוּעַ׃
 • 5:31וַאֲבִישׁוּעַ הוֹלִיד אֶת־בֻּקִּי, וּבֻקִּי הוֹלִיד אֶת־עֻזִּי׃
 • 5:32וְעֻזִּי הוֹלִיד אֶת־זְרַחְיָה, וּזְרַחְיָה הוֹלִיד אֶת־מְרָיוֹת׃
 • 5:33מְרָיוֹת הוֹלִיד אֶת־אֲמַרְיָה, וַאֲמַרְיָה הוֹלִיד אֶת־אֲחִיטוּב׃
 • 5:34וַאֲחִיטוּב הוֹלִיד אֶת־צָדוֹק, וְצָדוֹק הוֹלִיד אֶת־אֲחִימָעַץ׃
 • 5:35וַאֲחִימַעַץ הוֹלִיד אֶת־עֲזַרְיָה, וַעֲזַרְיָה הוֹלִיד אֶת־יוֹחָנָן׃
 • 5:36וְיוֹחָנָן הוֹלִיד אֶת־עֲזַרְיָה; הוּא אֲשֶׁר כִּהֵן, בַּבַּיִת אֲשֶׁר־בָּנָה שְׁלֹמֹה בִּירוּשָׁלִָם׃
 • 5:37וַיּוֹלֶד עֲזַרְיָה אֶת־אֲמַרְיָה; וַאֲמַרְיָה הוֹלִיד אֶת־אֲחִיטוּב׃
 • 5:38וַאֲחִיטוּב הוֹלִיד אֶת־צָדוֹק, וְצָדוֹק הוֹלִיד אֶת־שַׁלּוּם׃
 • 5:39וְשַׁלּוּם הוֹלִיד אֶת־חִלְקִיָּה, וְחִלְקִיָּה הוֹלִיד אֶת־עֲזַרְיָה׃
 • 5:40וַעֲזַרְיָה הוֹלִיד אֶת־שְׂרָיָה, וּשְׂרָיָה הוֹלִיד אֶת־יְהוֹצָדָק׃
 • 5:41וִיהוֹצָדָק הָלַךְ, בְּהַגְלוֹת יְהוָה, אֶת־יְהוּדָה וִירוּשָׁלִָם; בְּיַד נְבֻכַדְנֶאצַּר׃ ס
 • 1בְּנֵי לֵוִי; גֵּרְשֹׁם קְהָת וּמְרָרִי׃
 • 2וְאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי־גֵרְשׁוֹם לִבְנִי וְשִׁמְעִי׃
 • 3וּבְנֵי קְהָת; עַמְרָם וְיִצְהָר, וְחֶבְרוֹן וְעֻזִּיאֵל׃
 • 4בְּנֵי מְרָרִי מַחְלִי וּמֻשִׁי; וְאֵלֶּה מִשְׁפְּחוֹת הַלֵּוִי לַאֲבוֹתֵיהֶם׃
 • 5לְגֵרְשׁוֹם; לִבְנִי בְנוֹ יַחַת בְּנוֹ זִמָּה בְנוֹ׃
 • 6יוֹאָח בְּנוֹ עִדּוֹ בְנוֹ, זֶרַח בְּנוֹ יְאָתְרַי בְּנוֹ׃
 • 7בְּנֵי קְהָת; עַמִּינָדָב בְּנוֹ, קֹרַח בְּנוֹ אַסִּיר בְּנוֹ׃
 • 8אֶלְקָנָה בְנוֹ וְאֶבְיָסָף בְּנוֹ וְאַסִּיר בְּנוֹ׃
 • 9תַּחַת בְּנוֹ אוּרִיאֵל בְּנוֹ, עֻזִּיָּה בְנוֹ וְשָׁאוּל בְּנוֹ׃
 • 10וּבְנֵי אֶלְקָנָה, עֲמָשַׂי וַאֲחִימוֹת׃
 • 11אֶלְקָנָה; בְּנוֹ (בְּנֵי) אֶלְקָנָה, צוֹפַי בְּנוֹ וְנַחַת בְּנוֹ׃
 • 12אֱלִיאָב בְּנוֹ יְרֹחָם בְּנוֹ אֶלְקָנָה בְנוֹ׃
 • 13וּבְנֵי שְׁמוּאֵל הַבְּכֹר וַשְׁנִי וַאֲבִיָּה׃ ס
 • 14בְּנֵי מְרָרִי מַחְלִי; לִבְנִי בְנוֹ שִׁמְעִי בְנוֹ עֻזָּה בְנוֹ׃
 • 15שִׁמְעָא בְנוֹ חַגִּיָּה בְנוֹ עֲשָׂיָה בְנוֹ׃ פ
 • 16וְאֵלֶּה, אֲשֶׁר הֶעֱמִיד דָּוִיד עַל־יְדֵי־שִׁיר בֵּית יְהוָה; מִמְּנוֹחַ הָאָרוֹן׃
 • 17וַיִּהְיוּ מְשָׁרְתִים לִפְנֵי מִשְׁכַּן אֹהֶל־מוֹעֵד בַּשִּׁיר, עַד־בְּנוֹת שְׁלֹמֹה אֶת־בֵּית יְהוָה בִּירוּשָׁלִָם; וַיַּעַמְדוּ כְמִשְׁפָּטָם עַל־עֲבוֹדָתָם׃
 • 18וְאֵלֶּה הָעֹמְדִים וּבְנֵיהֶם; מִבְּנֵי הַקְּהָתִי, הֵימָן הַמְשׁוֹרֵר, בֶּן־יוֹאֵל בֶּן־שְׁמוּאֵל׃
 • 19בֶּן־אֶלְקָנָה בֶּן־יְרֹחָם, בֶּן־אֱלִיאֵל בֶּן־תּוֹחַ׃
 • 20בֶּן־צִיף (צוּף) בֶּן־אֶלְקָנָה, בֶּן־מַחַת בֶּן־עֲמָשָׂי׃
 • 21בֶּן־אֶלְקָנָה בֶּן־יוֹאֵל, בֶּן־עֲזַרְיָה בֶּן־צְפַנְיָה׃
 • 22בֶּן־תַּחַת בֶּן־אַסִּיר, בֶּן־אֶבְיָסָף בֶּן־קֹרַח׃
 • 23בֶּן־יִצְהָר בֶּן־קְהָת, בֶּן־לֵוִי בֶּן־יִשְׂרָאֵל׃
 • 24וְאָחִיו אָסָף, הָעֹמֵד עַל־יְמִינוֹ; אָסָף בֶּן־בֶּרֶכְיָהוּ בֶּן־שִׁמְעָא׃
 • 25בֶּן־מִיכָאֵל בֶּן־בַּעֲשֵׂיָה בֶּן־מַלְכִּיָּה׃
 • 26בֶּן־אֶתְנִי בֶן־זֶרַח בֶּן־עֲדָיָה׃
 • 27בֶּן־אֵיתָן בֶּן־זִמָּה בֶּן־שִׁמְעִי׃
 • 28בֶּן־יַחַת בֶּן־גֵּרְשֹׁם בֶּן־לֵוִי׃ ס
 • 29וּבְנֵי מְרָרִי אֲחֵיהֶם עַל־הַשְּׂמֹאול; אֵיתָן בֶּן־קִישִׁי, בֶּן־עַבְדִּי בֶּן־מַלּוּךְ׃
 • 30בֶּן־חֲשַׁבְיָה בֶן־אֲמַצְיָה בֶּן־חִלְקִיָּה׃
 • 31בֶּן־אַמְצִי בֶן־בָּנִי בֶּן־שָׁמֶר׃
 • 32בֶּן־מַחְלִי בֶּן־מוּשִׁי, בֶּן־מְרָרִי בֶּן־לֵוִי׃ ס
 • 33וַאֲחֵיהֶם הַלְוִיִּם; נְתוּנִים לְכָל־עֲבוֹדַת, מִשְׁכַּן בֵּית הָאֱלֹהִים׃
 • 34וְאַהֲרֹן וּבָנָיו מַקְטִירִים עַל־מִזְבַּח הָעוֹלָה וְעַל־מִזְבַּח הַקְּטֹרֶת, לְכֹל מְלֶאכֶת קֹדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים; וּלְכַפֵּר עַל־יִשְׂרָאֵל, כְּכֹל אֲשֶׁר צִוָּה, מֹשֶׁה עֶבֶד הָאֱלֹהִים׃ פ
 • 35וְאֵלֶּה בְּנֵי אַהֲרֹן; אֶלְעָזָר בְּנוֹ פִּינְחָס בְּנוֹ אֲבִישׁוּעַ בְּנוֹ׃
 • 36בֻּקִּי בְנוֹ עֻזִּי בְנוֹ זְרַחְיָה בְנוֹ׃
 • 37מְרָיוֹת בְּנוֹ אֲמַרְיָה בְנוֹ אֲחִיטוּב בְּנוֹ׃
 • 38צָדוֹק בְּנוֹ אֲחִימַעַץ בְּנוֹ׃ ס
 • 39וְאֵלֶּה מוֹשְׁבוֹתָם, לְטִירוֹתָם בִּגְבוּלָם; לִבְנֵי אַהֲרֹן לְמִשְׁפַּחַת הַקְּהָתִי, כִּי לָהֶם הָיָה הַגּוֹרָל׃
 • 40וַיִּתְּנוּ לָהֶם אֶת־חֶבְרוֹן בְּאֶרֶץ יְהוּדָה; וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ סְבִיבֹתֶיהָ׃
 • 41וְאֶת־שְׂדֵה הָעִיר וְאֶת־חֲצֵרֶיהָ; נָתְנוּ לְכָלֵב בֶּן־יְפֻנֶּה׃ ס
 • 42וְלִבְנֵי אַהֲרֹן, נָתְנוּ אֶת־עָרֵי הַמִּקְלָט, אֶת־חֶבְרוֹן וְאֶת־לִבְנָה וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ; וְאֶת־יַתִּר וְאֶת־אֶשְׁתְּמֹעַ וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃
 • 43וְאֶת־חִילֵז וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ, אֶת־דְּבִיר וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃
 • 44וְאֶת־עָשָׁן וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ, וְאֶת־בֵּית שֶׁמֶשׁ וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃ ס
 • 45וּמִמַּטֵּה בִנְיָמִן, אֶת־גֶּבַע וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ וְאֶת־עָלֶמֶת וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ, וְאֶת־עֲנָתוֹת וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ; כָּל־עָרֵיהֶם שְׁלֹשׁ־עֶשְׂרֵה עִיר בְּמִשְׁפְּחוֹתֵיהֶם׃ ס
 • 46וְלִבְנֵי קְהָת הַנּוֹתָרִים, מִמִּשְׁפַּחַת הַמַּטֶּה מִמַּחֲצִית מַטֵּה חֲצִי מְנַשֶּׁה בַּגּוֹרָל עָרִים עָשֶׂר׃ ס
 • 47וְלִבְנֵי גֵרְשׁוֹם לְמִשְׁפְּחוֹתָם, מִמַּטֵּה יִשָׂשכָר וּמִמַּטֵּה אָשֵׁר וּמִמַּטֵּה נַפְתָּלִי, וּמִמַּטֵּה מְנַשֶּׁה בַּבָּשָׁן, עָרִים שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה׃ ס
 • 48לִבְנֵי מְרָרִי לְמִשְׁפְּחוֹתָם, מִמַּטֵּה רְאוּבֵן וּמִמַּטֵּה־גָד וּמִמַּטֵּה זְבוּלֻן בַּגּוֹרָל, עָרִים שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה׃
 • 49וַיִּתְּנוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל לַלְוִיִּם; אֶת־הֶעָרִים וְאֶת־מִגְרְשֵׁיהֶם׃
 • 50וַיִּתְּנוּ בַגּוֹרָל, מִמַּטֵּה בְנֵי־יְהוּדָה וּמִמַּטֵּה בְנֵי־שִׁמְעוֹן, וּמִמַּטֵּה בְּנֵי בִנְיָמִן; אֵת הֶעָרִים הָאֵלֶּה, אֲשֶׁר־יִקְרְאוּ אֶתְהֶם בְּשֵׁמוֹת׃ ס
 • 51וּמִמִּשְׁפְּחוֹת בְּנֵי קְהָת; וַיְהִי עָרֵי גְבוּלָם, מִמַּטֵּה אֶפְרָיִם׃
 • 52וַיִּתְּנוּ לָהֶם אֶת־עָרֵי הַמִּקְלָט אֶת־שְׁכֶם וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ בְּהַר אֶפְרָיִם; וְאֶת־גֶּזֶר וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃
 • 53וְאֶת־יָקְמְעָם וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ, וְאֶת־בֵּית חוֹרוֹן וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃
 • 54וְאֶת־אַיָּלוֹן וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ, וְאֶת־גַּת־רִמּוֹן וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃ פ
 • 55וּמִמַּחֲצִית מַטֵּה מְנַשֶּׁה, אֶת־עָנֵר וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ, וְאֶת־בִּלְעָם וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ; לְמִשְׁפַּחַת לִבְנֵי־קְהָת הַנּוֹתָרִים׃ פ
 • 56לִבְנֵי גֵּרְשׁוֹם, מִמִּשְׁפַּחַת, חֲצִי מַטֵּה מְנַשֶּׁה, אֶת־גּוֹלָן בַּבָּשָׁן וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ; וְאֶת־עַשְׁתָּרוֹת וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃ ס
 • 57וּמִמַּטֵּה יִשָׂשכָר, אֶת־קֶדֶשׁ וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ; אֶת־דָּבְרַת וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃
 • 58וְאֶת־רָאמוֹת וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ, וְאֶת־עָנֵם וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃ ס
 • 59וּמִמַּטֵּה אָשֵׁר, אֶת־מָשָׁל וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ; וְאֶת־עַבְדּוֹן וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃
 • 60וְאֶת־חוּקֹק וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ, וְאֶת־רְחֹב וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃
 • 61וּמִמַּטֵּה נַפְתָּלִי, אֶת־קֶדֶשׁ בַּגָּלִיל וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ, וְאֶת־חַמּוֹן וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ; וְאֶת־קִרְיָתַיִם וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃ ס
 • 62לִבְנֵי מְרָרִי הַנּוֹתָרִים, מִמַּטֵּה זְבוּלֻן, אֶת־רִמּוֹנוֹ וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ; אֶת־תָּבוֹר וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃
 • 63וּמֵעֵבֶר לְיַרְדֵּן יְרֵחוֹ לְמִזְרַח הַיַּרְדֵּן, מִמַּטֵּה רְאוּבֵן, אֶת־בֶּצֶר בַּמִּדְבָּר וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ; וְאֶת־יַהְצָה וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃
 • 64וְאֶת־קְדֵמוֹת וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ, וְאֶת־מֵיפַעַת וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃
 • 65וּמִמַּטֵּה־גָד, אֶת־רָאמוֹת בַּגִּלְעָד וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ; וְאֶת־מַחֲנַיִם וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃
 • 66וְאֶת־חֶשְׁבּוֹן וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ, וְאֶת־יַעְזֵיר וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃ ס
 • Сыновья Левия: Гирсон, Кааф и Мерари.
 • Сыновья Каафа: Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил.
 • Дети Амрама: Аарон, Моисей и Мариам. Сыновья Аарона: Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар.
 • Елеазар родил Финееса, Финеес родил Авишуя;
 • Авишуй родил Буккия, Буккий родил Озию;
 • Озия родил Зерахию, Зерахия родил Мераиофа;
 • Мераиоф родил Амарию, Амария родил Ахитува;
 • Ахитув родил Садока, Садок родил Ахимааса;
 • Ахимаас родил Азарию, Азария родил Иоанана;
 • Иоанан родил Азарию, – это тот, который был священником в храме, построенном Соломоном в Иерусалиме.
 • И родил Азария Амарию, Амария родил Ахитува;
 • Ахитув родил Садока, Садок родил Селлума;
 • Селлум родил Хелкию, Хелкия родил Азарию;
 • Азария родил Сераию, Сераия родил Иоседека.
 • Иоседек пошел в плен, когда Господь переселил Иудеев и Иерусалимлян рукою Навуходоносора.
 • Итак сыновья Левия: Гирсон, Кааф и Мерари.
 • Вот имена сыновей Гирсоновых: Ливни и Шимей.
 • Сыновья Каафа: Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил.
 • Сыновья Мерари: Махли и Муши. Вот потомки Левия по родам их.
 • У Гирсона: Ливни, сын его; Иахав, сын его; Зимма, сын его;
 • Иоах, сын его; Иддо, сын его; Зерах, сын его; Иеафрай, сын его.
 • Сыновья Каафа: Аминадав, сын его; Корей, сын его; Асир, сын его;
 • Елкана, сын его; Евиасаф, сын его; Асир, сын его;
 • Тахаф, сын его; Уриил, сын его; Узия, сын его; Саул, сын его.
 • Сыновья Елканы: Амасай и Ахимоф.
 • Елкана, сын его; Цофай, сын его; Нахаф, сын его;
 • Елиаф, сын его; Иерохам, сын его, Елкана, сын его; [Самуил, сын его].
 • Сыновья Самуила: первенец Иоиль, второй Авия.
 • Сыновья Мерари: Махли; Ливни, сын его; Шимей, сын его; Уза, сын его;
 • Шима, сын его; Хаггия, сын его; Асаия, сын его.
 • Вот те, которых Давид поставил начальниками над певцами в доме Господнем, со времени поставления в нем ковчега.
 • Они служили певцами пред скиниею собрания, доколе Соломон не построил дома Господня в Иерусалиме. И они становились на службу свою по уставу своему.
 • Вот те, которые становились с сыновьями своими: из сыновей Каафовых – Еман певец, сын Иоиля, сын Самуила,
 • сын Елканы, сын Иерохама, сын Елиила, сын Тоаха,
 • сын Цуфа, сын Елканы, сын Махафа, сын Амасая,
 • сын Елканы, сын Иоиля, сын Азарии, сын Цефании,
 • сын Тахафа, сын Асира, сын Авиасафа, сын Корея,
 • сын Ицгара, сын Каафа, сын Левия, сын Израиля;
 • и брат его Асаф, стоявший на правой стороне его, – Асаф, сын Берехии, сын Шимы,
 • сын Михаила, сын Ваасеи, сын Малхии,
 • сын Ефния, сын Зераха, сын Адаии,
 • сын Ефана, сын Зиммы, сын Шимия,
 • сын Иахафа, сын Гирсона, сын Левия.
 • А из сыновей Мерари, братьев их, – на левой стороне: Ефан, сын Кишия, сын Авдия, сын Маллуха,
 • сын Хашавии, сын Амасии, сын Хелкии,
 • сын Амция, сын Вания, сын Шемера,
 • сын Махлия, сын Мушия, сын Мерари, сын Левия.
 • Братья их левиты определены на всякие службы при доме Божием;
 • Аарон же и сыновья его сожигали на жертвеннике всесожжения и на жертвеннике кадильном, и совершали всякое священнодействие во Святом Святых и для очищения Израиля во всем, как заповедал раб Божий Моисей.
 • Вот сыновья Аарона: Елеазар, сын его; Финеес, сын его; Авиуд, сын его;
 • Буккий, сын его; Уззий, сын его; Зерахия, сын его;
 • Мераиоф, сын его; Амария, сын его; Ахитув, сын его;
 • Садок, сын его; Ахимаас, сын его.
 • И вот жилища их по селениям их в пределах их: сыновьям Аарона из племени Каафова, так как жребий выпал им,
 • дали Хеврон, в земле Иудиной, и предместья его вокруг его;
 • поля же сего города и села его отдали Халеву, сыну Иефонниину.
 • Сыновьям Аарона дали также города убежищ: Хеврон и Ливну с их предместьями, Иаттир и Ештемоа и предместья его,
 • и Хилен и предместья его, Давир и предместья его,
 • и Ашан и предместья его, Вефсамис и предместья его,
 • а от колена Вениаминова – Геву и предместья ее, и Аллемеф и предместья его, и Анафоф и предместья его: всех городов их в племенах их тринадцать городов.
 • Остальным сыновьям Каафа, из семейств этого колена, дано по жребию десять городов из удела половины колена Манассиина.
 • Сыновьям Гирсона по племенам их, от колена Иссахарова, и от колена Асирова, и от колена Неффалимова, и от колена Манассиина в Васане, дано тринадцать городов.
 • Сыновьям Мерари по племенам их, от колена Рувимова, и от колена Гадова, и от колена Завулонова, дано по жребию двенадцать городов.
 • Так дали сыны Израилевы левитам города и предместья их.
 • Дали они по жребию от колена сыновей Иудиных, и от колена сыновей Симеоновых, и от колена сыновей Вениаминовых те города, которые они назвали по именам.
 • Некоторым же племенам сыновей Каафовых даны были города от колена Ефремова.
 • И дали им города убежищ: Сихем и предместья его на горе Ефремовой, и Гезер и предместья его,
 • и Иокмеам и предместья его, и Беф-Орон и предместья его,
 • и Аиалон и предместья его, и Гаф-Риммон и предместья его;
 • от половины колена Манассиина – Анер и предместья его, Билеам и предместья его. Это поколению остальных сыновей Каафовых.
 • Сыновьям Гирсона от племени полуколена Манассиина дали Голан в Васане и предместья его, и Аштароф и предместья его.
 • От колена Иссахарова – Кедес и предместья его, Давраф и предместья его,
 • и Рамоф и предместья его, и Анем и предместья его;
 • от колена Асирова – Машал и предместья его, и Авдон и предместья его,
 • и Хукок и предместья его, и Рехов и предместья его;
 • от колена Неффалимова – Кедес в Галилее и предместья его, и Хаммон и предместья его, и Кириафаим и предместья его.
 • А прочим сыновьям Мерариным – от колена Завулонова Риммон и предместья его, Фавор и предместья его.
 • По ту сторону Иордана, против Иерихона, на восток от Иордана, от колена Рувимова дали Восор в пустыне и предместья его, и Иаацу и предместья ее,
 • и Кедемоф и предместья его, и Мефааф и предместья его;
 • от колена Гадова – Рамоф в Галааде и предместья его, и Маханаим и предместья его,
 • и Есевон и предместья его, и Иазер и предместья его.