Скрыть
6:5
6:7
6:9
6:17
6:19
6:20
6:21
6:23
6:24
6:30
6:34
6:35
6:36
6:40
6:41
6:42
6:45
6:46
6:51
6:52
6:73
6:79
Церковнославянский (рус)
Сы́нове Леві́и: герсо́нъ, Каа́ѳъ и Мера́ри.
Сы́нове же Каа́ѳовы: Амра́мъ и Иссаа́ръ, Хевро́нъ и Озiи́лъ.
Сы́нове же Амра́мли: Ааро́нъ и Моисе́й и Марiа́мъ. Сы́нове же Ааро́новы: Нада́въ и Авiу́дъ, Елеаза́ръ и Иѳама́ръ.
И Елеаза́ръ роди́ Финее́са, и Финее́съ роди́ Авiу́да,
и Авiу́дъ роди́ воккі́а, и воккі́й роди́ Озі́ю,
Озі́а же роди́ саре́а, и саре́й роди́ Марiо́ѳа,
Марiо́ѳъ же роди́ Амарі́ю, Амарі́а же роди́ Ахито́ва,
Ахито́въ же роди́ садо́ка, и садо́къ роди́ Ахимаа́са,
Ахимаа́съ же роди́ аза́рiю и аза́рiа роди́ Иоана́на,
Иоана́нъ же роди́ аза́рiю, то́й е́сть аза́рiа, и́же свяще́н­ствова въ дому́, его́же созда́ соломо́нъ во Иерусали́мѣ.
Роди́ же аза́рiа Амарі́ю, и Амарі́а роди́ Ахито́ва,
Ахито́въ же роди́ садо́ка, и садо́къ роди́ Селлу́ма,
и Селлу́мъ роди́ хелкі́ю, и хелкі́а роди́ аза́рiю,
и аза́рiа роди́ саре́а, и саре́й роди́ Иоседе́ка.
Иоседе́къ же изы́де, егда́ пресели́ Госпо́дь Иу́ду и Иерусали́ма руко́ю навуходоно́сора въ Вавило́нъ.
Сы́нове же Леві́ини: герсо́нъ, Каа́ѳъ и Мера́ри.
И сiя́ имена́ сыно́въ герсо́нихъ: Ловені́й и семе́й.
Сы́нове же Каа́ѳовы: Амра́мъ и Иссаа́ръ, Хевро́нъ и Озiи́лъ.
Сы́нове же Мера́рины: Мооли́ и муси́. И сі́и ро́ди Леві́ини по оте́че­ст­вомъ и́хъ.
Герсо́нови: Ловені́й сы́нъ его́, Ие́ѳъ сы́нъ его́, се́мна сы́нъ его́,
Ио́ла сы́нъ его́, а́ддо сы́нъ его́, За́ра сы́нъ его́, Иеѳри́ сы́нъ его́.
Сы́нове Каа́ѳовы: иссаа́ръ сы́нъ его́, Аминада́въ сы́нъ его́, Коре́й сы́нъ его́, Аси́ръ сы́нъ его́,
Елка́на сы́нъ его́, Ависа́фъ сы́нъ его́, Аси́ръ сы́нъ его́,
Каа́ѳъ сы́нъ его́, урiи́лъ сы́нъ его́, Озі́а сы́нъ его́, Сау́лъ сы́нъ его́.
Сы́нове же Елка́новы: Амаси́ сы́нъ его́, Амiо́ѳъ сы́нъ его́,
Елка́на сы́нъ его́, суфі́й сы́нъ его́, и Наа́ѳъ сы́нъ его́,
Елiа́въ сы́нъ его́, иеремеи́лъ сы́нъ его́, Елка́на сы́нъ его́, самуи́лъ сы́нъ его́.
Сы́нове же самуи́ли: пе́рвенецъ его́ Иои́ль и вторы́й Аві́а.
Сы́нове же Мера́рины: Мооли́ сы́нъ его́, Ловені́й си́мъ его́, семе́й сы́нъ его́, Озі́а сы́нъ его́,
саммаа́ сы́нъ его́, Ана́нiй сы́нъ его́, Асаі́а сы́нъ его́.
Сі́и же су́ть, и́хже поста́ви дави́дъ надъ пѣвцы́ въ дому́ Госпо́дни, егда́ поста́ви киво́тъ:
и бя́ху служа́ще предъ ски́нiею до́му свидѣ́нiя въ пѣ́нiи, до́ндеже созда́ соломо́нъ до́мъ Госпо́день во Иерусали́мѣ, и стоя́ху по чи́ну сво­ему́ въ служе́нiи сво­е́мъ.
И сі́и предстоя́щiи и сы́нове и́хъ от­ сыно́въ Каа́ѳовыхъ: Ема́нъ пѣве́цъ сы́нъ Иои́ля, сы́на самуи́лева,
сы́на Елка́нова, сы́на еремеи́лева, сы́на Елiа́вля, сы́на Наа́ѳова,
сы́на су́фова, сы́на Елкана́ева, сы́на Амiо́ѳова, сы́на Ама́сова,
сы́на Елка́нова, сы́на Иои́лева, сы́на азарі́ева, сы́на Сафані́ева,
сы́на маа́ѳова, сы́на Ассе́рова, сы́на Авiаса́фова, сы́на Аси́рова, сы́на Коре́ова,
сы́на Аминада́вова, сы́на Исаа́рова, сы́на Каа́ѳова, сы́на Леві́ина, сы́на Изра́илева:
и бра́тъ его́ Аса́фъ, и́же стоя́ша одесну́ю его́: Аса́фъ сы́нъ Варахі́и, сы́на самаа́ева,
сы́на Михаи́лова, сы́на Маси́лова, сы́на Мелхі́ева,
сы́на Аѳані́ева, сы́на зара́ева, сы́на Адаі́ева,
сы́на иѳа́мова, сы́на земми́на, сы́на семеі́ева,
сы́на Иее́ѳова, сы́на герсо́нова, сы́на Леві́ина.
Сы́нове же Мера́рины бра́тiя и́хъ ошу́юю: еѳа́мъ сы́нъ хусі́и, сы́на Авді́ина, сы́на мало́хова,
сы́на Саві́ева, сы́на Амасі́ева, сы́на хелкі́ева,
сы́на Амасі́ева, сы́на вані́ина, сы́на семи́рова,
сы́на Моолі́ина, сы́на мусі́ева, сы́на Мера́рина, сы́на Леві́ина.
Бра́тiя же и́хъ по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, леви́тяне даны́ во вся́кое дѣ́ло служе́нiя ски́нiи до́му Бо́жiя:
и Ааро́нъ и сы́нове его́ кадя́ху надъ олтаре́мъ всесожже́нiй и надъ олтаре́мъ ѳимiа́ма во вся́кое дѣ́ло святы́хъ святы́мъ, и да мо́лят­ся за Изра́иля по всему́, ели́ка повелѣ́ Моисе́й ра́бъ Бо́жiй.
Сі́и же сы́нове Ааро́ни: Елеаза́ръ сы́нъ его́, Финее́съ сы́нъ его́, Авiу́дъ сы́нъ его́,
вокхі́й сы́нъ его́, Озі́й сы́нъ его́, саре́й сы́нъ его́,
Марiо́ѳъ сы́нъ его́, Амарі́а сы́нъ его́, Ахито́въ сы́нъ его́,
садо́къ сы́нъ его́, Ахимаа́съ сы́нъ его́.
И сiя́ обита́нiя и́хъ, по се́ламъ и́хъ и въ предѣ́лѣхъ и́хъ, сыно́мъ Ааро́нимъ пле́мени Каа́ѳову, тѣ́мъ бо бы́сть жре́бiй:
и да́ша и́мъ Хевро́нъ въ земли́ Иу́динѣ и подгра́дiя его́ о́крестъ его́:
и се́ла гра́да и ве́си его́ да́ша хале́ву сы́ну Иефон­ні́ину.
Сыно́мъ же Ааро́нимъ да́ша гра́ды убѣ́жищъ: Хевро́нъ и подгра́дiя его́, и ло́вну и подгра́дiя ея́, и ало́мъ и окре́стная его́,
и кело́мъ и окре́стная его́, и дави́ръ и окре́стная его́,
и Аса́нъ и подгра́дiя его́, и веѳсами́съ и подгра́дiя его́, и веѳсу́ръ и подгра́дiя его́:
от­ колѣ́на же Венiами́нова гавао́нъ и подгра́дiя его́, и Еламо́ѳъ и подгра́дiя его́, и Еламве́й и подгра́дiя его́, и Анаѳо́ѳъ и подгра́дiя его́: всѣ́хъ градо́въ и́хъ три­на́­де­сять, градо́въ по племене́мъ и́хъ.
И сыно́мъ Каа́ѳовымъ оста́в­шымся от­ пле́мене ро́да, от­ полупле́мене Манассі́ина, да́ша по жре́бiю де́сять градо́въ.
И сыно́мъ герсо́нимъ по пле́менемъ и́хъ от­ колѣ́на Иссаха́рова и от­ колѣ́на Аси́рова, и от­ колѣ́на Нефѳали́мова и от­ колѣ́на Манассі́ина въ Васа́нѣ, гра́ды три­на́­де­сять.
И сыно́мъ Мера́ринымъ по пле́менемъ и́хъ от­ колѣ́на Руви́мова и от­ колѣ́на га́дова и от­ колѣ́на Завуло́ня да́ша по жре́бiю градо́въ два­на́­де­сять.
Да́ша же сы́нове Изра́илевы леви́томъ гра́ды и подгра́дiя и́хъ.
Да́ша же по жре́бiю от­ колѣ́на сыно́въ Иу́диныхъ и от­ колѣ́на сыно́въ Симео́нихъ и от­ колѣ́на сыно́въ Венiами́нихъ гра́ды сiя́, и́хже назва́ша имены́ [сво­и́ми].
И от­ племе́нъ сыно́въ Каа́ѳовыхъ, и бы́ша гра́ды предѣ́ловъ и́хъ от­ колѣ́на Ефре́мова:
и да́ша и́мъ гра́ды убѣ́жищъ: Cихе́мъ съ подгра́дiями его́ въ горѣ́ Ефре́мовѣ и газе́ръ съ подгра́дiями его́,
и екмаа́нъ съ подгра́дiями его́, и веѳоро́нъ и подгра́дiе его́,
и Ело́нъ съ подгра́дiями его́, и геѳремо́нъ съ подгра́дiями его́:
и от­ полови́ны колѣ́на Манассі́ина Анеи́ръ и подгра́дiя его́, и Иевлаа́мъ и подгра́дная его́, по пле́мени сыно́мъ Каа́ѳовымъ оста́в­шымся.
Сыно́мъ герсо́нимъ от­ оте́че­ст­въ полупле́мене Манассі́ина гавло́нъ от­ Васа́на и подгра́дная его́, и Асиро́ѳъ съ подгра́дными его́:
и от­ колѣ́на Иссаха́рова Кеде́съ съ подгра́дными его́, и Нада́ръ съ подгра́дными его́,
и рамо́ѳъ и подгра́дная его́, и Ена́нъ съ подгра́дными его́:
и от­ колѣ́на Аси́рова Масі́ю съ подгра́дными его́, и рамо́ѳъ и подгра́дiе его́,
и ака́къ и подгра́дiе его́, и роо́въ съ подгра́дными его́:
и от­ колѣ́на Нефѳали́мля Ка́дисъ въ Галиле́и и подгра́дная его́, и хамо́ѳъ съ подгра́дными его́, и карiаѳаи́мъ и подгра́дная его́.
И сыно́мъ Мера́ринымъ оста́в­шымся от­ колѣ́на Завуло́ня реммо́нъ и подгра́дная его́, и Ѳаво́ръ съ подгра́дными его́,
и за Иорда́номъ иерихо́нъ проти́ву восто́ка Иорда́нова: от­ колѣ́на Руви́мова Восо́ръ въ пусты́ни съ подгра́дными его́, и е́сса съ подгра́дными его́,
и кадимо́ѳъ и подгра́дная его́, и моапса́ѳъ съ подгра́дными его́:
и от­ колѣ́на га́дова раммо́ѳъ Галаа́дскiй и подгра́дная его́, и наи́мъ съ подгра́дными его́,
и есево́нъ съ подгра́дными его́, и Иази́ръ съ подгра́дными его́.
Синодальный
Сыновья Левия: Гирсон, Кааф и Мерари.
Сыновья Каафа: Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил.
Дети Амрама: Аарон, Моисей и Мариам. Сыновья Аарона: Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар.
Елеазар родил Финееса, Финеес родил Авишуя;
Авишуй родил Буккия, Буккий родил Озию;
Озия родил Зерахию, Зерахия родил Мераиофа;
Мераиоф родил Амарию, Амария родил Ахитува;
Ахитув родил Садока, Садок родил Ахимааса;
Ахимаас родил Азарию, Азария родил Иоанана;
Иоанан родил Азарию, – это тот, который был священником в храме, построенном Соломоном в Иерусалиме.
И родил Азария Амарию, Амария родил Ахитува;
Ахитув родил Садока, Садок родил Селлума;
Селлум родил Хелкию, Хелкия родил Азарию;
Азария родил Сераию, Сераия родил Иоседека.
Иоседек пошел в плен, когда Господь переселил Иудеев и Иерусалимлян рукою Навуходоносора.
Итак сыновья Левия: Гирсон, Кааф и Мерари.
Вот имена сыновей Гирсоновых: Ливни и Шимей.
Сыновья Каафа: Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил.
Сыновья Мерари: Махли и Муши. Вот потомки Левия по родам их.
У Гирсона: Ливни, сын его; Иахав, сын его; Зимма, сын его;
Иоах, сын его; Иддо, сын его; Зерах, сын его; Иеафрай, сын его.
Сыновья Каафа: Аминадав, сын его; Корей, сын его; Асир, сын его;
Елкана, сын его; Евиасаф, сын его; Асир, сын его;
Тахаф, сын его; Уриил, сын его; Узия, сын его; Саул, сын его.
Сыновья Елканы: Амасай и Ахимоф.
Елкана, сын его; Цофай, сын его; Нахаф, сын его;
Елиаф, сын его; Иерохам, сын его, Елкана, сын его; [Самуил, сын его].
Сыновья Самуила: первенец Иоиль, второй Авия.
Сыновья Мерари: Махли; Ливни, сын его; Шимей, сын его; Уза, сын его;
Шима, сын его; Хаггия, сын его; Асаия, сын его.
Вот те, которых Давид поставил начальниками над певцами в доме Господнем, со времени поставления в нем ковчега.
Они служили певцами пред скиниею собрания, доколе Соломон не построил дома Господня в Иерусалиме. И они становились на службу свою по уставу своему.
Вот те, которые становились с сыновьями своими: из сыновей Каафовых – Еман певец, сын Иоиля, сын Самуила,
сын Елканы, сын Иерохама, сын Елиила, сын Тоаха,
сын Цуфа, сын Елканы, сын Махафа, сын Амасая,
сын Елканы, сын Иоиля, сын Азарии, сын Цефании,
сын Тахафа, сын Асира, сын Авиасафа, сын Корея,
сын Ицгара, сын Каафа, сын Левия, сын Израиля;
и брат его Асаф, стоявший на правой стороне его, – Асаф, сын Берехии, сын Шимы,
сын Михаила, сын Ваасеи, сын Малхии,
сын Ефния, сын Зераха, сын Адаии,
сын Ефана, сын Зиммы, сын Шимия,
сын Иахафа, сын Гирсона, сын Левия.
А из сыновей Мерари, братьев их, – на левой стороне: Ефан, сын Кишия, сын Авдия, сын Маллуха,
сын Хашавии, сын Амасии, сын Хелкии,
сын Амция, сын Вания, сын Шемера,
сын Махлия, сын Мушия, сын Мерари, сын Левия.
Братья их левиты определены на всякие службы при доме Божием;
Аарон же и сыновья его сожигали на жертвеннике всесожжения и на жертвеннике кадильном, и совершали всякое священнодействие во Святом Святых и для очищения Израиля во всем, как заповедал раб Божий Моисей.
Вот сыновья Аарона: Елеазар, сын его; Финеес, сын его; Авиуд, сын его;
Буккий, сын его; Уззий, сын его; Зерахия, сын его;
Мераиоф, сын его; Амария, сын его; Ахитув, сын его;
Садок, сын его; Ахимаас, сын его.
И вот жилища их по селениям их в пределах их: сыновьям Аарона из племени Каафова, так как жребий выпал им,
дали Хеврон, в земле Иудиной, и предместья его вокруг его;
поля же сего города и села его отдали Халеву, сыну Иефонниину.
Сыновьям Аарона дали также города убежищ: Хеврон и Ливну с их предместьями, Иаттир и Ештемоа и предместья его,
и Хилен и предместья его, Давир и предместья его,
и Ашан и предместья его, Вефсамис и предместья его,
а от колена Вениаминова – Геву и предместья ее, и Аллемеф и предместья его, и Анафоф и предместья его: всех городов их в племенах их тринадцать городов.
Остальным сыновьям Каафа, из семейств этого колена, дано по жребию десять городов из удела половины колена Манассиина.
Сыновьям Гирсона по племенам их, от колена Иссахарова, и от колена Асирова, и от колена Неффалимова, и от колена Манассиина в Васане, дано тринадцать городов.
Сыновьям Мерари по племенам их, от колена Рувимова, и от колена Гадова, и от колена Завулонова, дано по жребию двенадцать городов.
Так дали сыны Израилевы левитам города и предместья их.
Дали они по жребию от колена сыновей Иудиных, и от колена сыновей Симеоновых, и от колена сыновей Вениаминовых те города, которые они назвали по именам.
Некоторым же племенам сыновей Каафовых даны были города от колена Ефремова.
И дали им города убежищ: Сихем и предместья его на горе Ефремовой, и Гезер и предместья его,
и Иокмеам и предместья его, и Беф-Орон и предместья его,
и Аиалон и предместья его, и Гаф-Риммон и предместья его;
от половины колена Манассиина – Анер и предместья его, Билеам и предместья его. Это поколению остальных сыновей Каафовых.
Сыновьям Гирсона от племени полуколена Манассиина дали Голан в Васане и предместья его, и Аштароф и предместья его.
От колена Иссахарова – Кедес и предместья его, Давраф и предместья его,
и Рамоф и предместья его, и Анем и предместья его;
от колена Асирова – Машал и предместья его, и Авдон и предместья его,
и Хукок и предместья его, и Рехов и предместья его;
от колена Неффалимова – Кедес в Галилее и предместья его, и Хаммон и предместья его, и Кириафаим и предместья его.
А прочим сыновьям Мерариным – от колена Завулонова Риммон и предместья его, Фавор и предместья его.
По ту сторону Иордана, против Иерихона, на восток от Иордана, от колена Рувимова дали Восор в пустыне и предместья его, и Иаацу и предместья ее,
и Кедемоф и предместья его, и Мефааф и предместья его;
от колена Гадова – Рамоф в Галааде и предместья его, и Маханаим и предместья его,
и Есевон и предместья его, и Иазер и предместья его.
Таджикский
Писарони Левӣ: Ҷершӯн, Қаҳот ва Марорӣ.
Ва писарони Қаҳот: Амром, Йисҳор ва Ҳебрӯн ва Уззиил.
Ва фарзандони Амром: Ҳорун ва Мусо ва Марям; ва писарони Ҳорун: Нодоб ва Абиҳу, Элъозор ва Итомор.
Элъозор Финҳосро ба дунё овард; Финҳос Абишуаро ба дунё овард;
Ва Абишуа Буққиро ба дунё овард, ва Буққӣ Уззиро ба дунё овард;
Ва Уззӣ Зараҳёро ба дунё овард, ва Зараҳё Мароютро ба дунё овард;
Ва Мароют Амарёро ба дунё овард, ва Амарё Аҳитубро ба дунё овард;
Ва Аҳитуб Содӯқро ба дунё овард, ва Содӯқ Аҳимаасро ба дунё овард;
Ва Аҳимаас Азарёро ба дунё овард, ва Азарё Йӯҳононро ба дунё овард;
Ва Йӯҳонон Азарёро ба дунё овард; вай ҳамон аст, ки дар хонае ки Сулаймон дар Уршалим бино кард, коҳин буд.
Ва Азарё Амарёро ба дунё овард, ва Амарё Аҳитубро ба дунё овард;
Ва Аҳитуб Содӯқро ба дунё овард, ва Содӯқ Шаллумро ба дунё овард;
Ва Шаллум Ҳилқиёро ба дунё овард, ва Ҳилқиё Азарёро ба дунё овард;
Ва Азарё Сароёро ба дунё овард, ва Сароё Еҳӯсодоқро ба дунё овард;
Ва Еҳӯсодок ба асирӣ рафт, вақте ки Парвардигор аҳли Яҳудо ва Уршалимро ба воситаи Набукаднесар ба асирӣ бурд.
Писарони Левӣ: Ҷершӯн, Қаҳот ва Марорӣ.
Ва инҳоянд номҳои писарони Ҷершӯн: Либнӣ ва Шимъӣ.
Ва писарони Қаҳот: Амром ва Йисҳор ва Ҳебрӯн ва Уззиил.
Писарони Марорӣ: Маҳлӣ ва Мушӣ; ва инҳоянд оилаҳои Левӣ аз рӯи хонаводаҳошон.
Аз они Ҷершӯн: писараш Либнӣ, писараш Яҳат, писараш Зиммо;
Писараш Юоҳ, писараш Иддӯ, писараш Зораҳ, писараш Еотрай.
Писарони Қаҳот: писараш Амминодоб, писараш Қӯраҳ, писараш Ассир,
Писараш Элқоно ва писараш Эбёсоф ва писараш Ассир,
Писараш Таҳат, писараш Уриил, писараш Уззиё ва писараш Шоул.
Ва писарони Элқоно: Амосой ва Аҳимӯт,
Элқоно; писарони Элқоно: писараш Сӯфай ва писараш Наҳат;
Писараш Элиоб, писараш Ерӯҳом, писараш Элқоно.
Ва писарони Самуил: нахустзодааш Юил Вашнӣ, дуюмаш Абиё.
Ва писарони Марорӣ: Маҳлӣ, писараш Либнӣ, писараш Шимъӣ, писараш Уззо;
Писараш Шимъо, писараш Ҳаҷиё, писараш Асоё.
Ва инҳоянд, ки Довуд барои сурудгӯӣ дар хонаи Парвардигор таъин намуд, баъд аз он ки сандуқ дар оромгоҳаш гузошта шуд.
Ва онҳо пеши манзили хаймаи ҷомеъ хизматгузорони сурудгӯй буданд, то вақте ки Сулаймон хонаи Парвардигорро дар Уршалим бино кард, ва онҳо мувофиқи низомномаи худ бар хизмати худ меистоданд.
Ва инҳоянд, ки бо писарони худ меистоданд: аз писарони қаҳотиён: Ҳеймони сароянда, писари Юил, писари Самуил,
Писари Элқоно, писари Ерӯҳом, писари Алиил, писари Тӯаҳ,
Писари Суф, писари Элқоно, писари Маҳат, писари Амосой,
Писари Элқоно, писари Юил, писари Азарё, писари Сафанё,
Писари Таҳат, писари Ассир, писари Эбёсор, писари Қӯраҳ,
Писари Йисҳор, писари Қаҳот, писари Левӣ, писари Исроил.
Ва бародараш Ософ, ки ба дасти рости ӯ меистод, – Ософ писари Боракёҳу, писари Шимъо,
Писари Микоил, писари Баасиё, писари Малкиё,
Писари Этнӣ, писари Зораҳ, писари Адоё,
Писари Эйтон, писари Зиммо, писари Шимъӣ,
Писари Яҳат, писари Ҷершӯн, писари Левӣ.
Ва писарони Марорӣ, бародарҳошон, ба тарафи чап буданд: Эйтон писари Қишӣ, писари Абдӣ, писари Маллук,
Писари Ҳашабё, писари Амасё, писари Ҳилқиё,
Писари Амсӣ, писари Бонӣ, писари Шомар,
Писари Маҳлӣ, писари Мушӣ, писари Марорӣ, писари Левӣ.
Ва бародаронн онҳо, левизодагон, ба ҳар хизмати манзили хонаи Худо таъин шуданд.
Ва Ҳорун ва писаронаш бар қурбонгоҳи қурбонии сӯхтанӣ ва бар қурбонгоҳи бухур қурбониҳо месӯзониданд ва ҳар корро дар поки покҳо барои хашмниҳонии Исроил ба ҷо меоварданд, мувофиқи ҳар он чи Мусо, бандаи Худо, фармуда буд.
Ва инҳоянд писарони Ҳорун: писараш Элъозор, писараш Финҳос, писараш Абишуа,
Писараш Буққӣ, писараш Уззӣ, писараш Зараҳё,
Писараш Мароют, писараш Амарё, писараш Аҳитуб,
Писараш Содӯқ, писараш Аҳимаас.
Ва инҳоянд манзилҳои онҳо, аз рӯи деҳоташон, дар ҳудудашон: ба писарони Ҳорун аз қабилаи қаҳотиён, – чунки қуръаи аввалин аз они онҳо буд, –
Ҳебрӯнро дар замини Яҳудо бо атрофи гирду пеши он доданд.
Вале киштзори ин шаҳр ва деҳоташро ба Колеб писари Ефунне доданд.
Ва ба писарони Ҳорун шаҳрҳои гурезгоҳ: Ҳебрӯн ва Либноро бо атрофи он, ва Яттир ва Эштемӯаро бо атрофи он доданд,
Ва Ҳиленро бо атрофи он, ва Дабирро бо атрофи он,
Ва Ошонро бо атрофи он, ва Байт-Шемешро бо атрофи он,
Ва аз хонадони Бинёмин – Ҷобаъро бо атрофи он, ва Оламатро бо атрофи он, ва Анотӯтро бо атрофи он, – ҳамаи шаҳрҳои онҳо мувофиқи қабилаҳошон сездаҳ шаҳр буданд.
Ва ба бақияи писарони Қаҳот, аз қабилаҳои ин хонадон, мувофиқи қуръа, аз ҳиссаи мероси нисфи хонадони Менашше даҳ шаҳр расид.
Ва ба писарони Ҷершӯн, аз рӯи қабилаҳошон, аз хонадони Иссокор ва аз хонадони Ошер ва аз хонадони Нафтолӣ ва аз хонадони Менашше, ки дар Бошон буд, сездаҳ шаҳр расид.
Ва ба писарони Марорӣ, аз рӯи қабилаҳошон, аз хонадони Реубен ва аз хонадони Ҷод ва аз хонадони Забулун, мувофиқи қуръа, дувоздаҳ шаҳр расид.
Ва банӣ Исроил ин шаҳрҳоро бо атрофи онҳо ба левизодагон доданд.
Ва ин шаҳрҳоро, ки номҳошон зикр шудааст, аз хонадони банӣ Яҳудо ва аз хонадони банӣ Шимъӯн ва аз хонадони банӣ Бинёмин мувофиқи қуръа доданд.